Program for nasjonaldagen

Comments

Transcription

Program for nasjonaldagen
17. mai feiring 2016 i Hjelmeland
Program for nasjonaldagen
Årdal
11.00
12.00 13.00
13.45
14.00
15.30
Gudstjeneste
Toget går
Leiker, mat og sosialt
Elevinnslag
Tale for dagen ved Arthur Egeland
Premieutdeling
Fister
08.00 Flaggheising på skulen.
11.00 Gudsteneste i Fister kyrkje
11.45 Tog til skulen frå kyrkjebakken
12.30 Tale for dagen ved Lars Flatø Nessa
13.00 60 m med premieutdeling
Sal av mat og godterier
Leiker for små og store
15.00 Avslutning med premieutdeling
Hjelmeland
08.00 09.30 10.30 10.45 11.15 11.45 12.30
12.45 15.15 15.30 Flaggheising
Gudsteneste i Hjelmeland kyrkje
Etter gudstenesta: Kransened-
legging ved minnebautaen
Oppstilling av toget i Vågen
Tog frå Vågen til Hjelmeland Omsorgsenter via Sande
Tale for dagen ved Østen Bergøy
Slutt på omsorgssenteret
Matøkt: Sal av lapskaus, pølser, kaffi, is m.m. i Hjelmelandshallen
Leiker og moro for alle ved Hjelmelandshallen
Premieutdeling
Slutt
Askvik
16. mai
15.00 Roing
Ta med grillmat og kom til Viga Havn
17. mai
08.00 Flaggheising
09.30 Gudsteneste i Hjelmeland kyrkje
10.30 Oppmøte i Vågen
10.45 Folketoget går frå Vågen
11.45 Samling på Hjelmeland Samfunnshus
12.00 Matøkt
12.45 Tale for dagen ved Magnhild Meltveit Kleppa
Leikar og tevlingar for born og vaksne
Premieutdeling
Randøy
11.00
12.00
12.15
13.00
15.00 15.30
Toget går frå skuleplassen
Tale for dagen ved Liv Reidun Blakstad
Matøkt
Leikane starter
Leikane sluttar
Avslutning
Vormedalen
11.00 Samling på bedehuset
Tale ved Åsmund Sigmundstad
Tog
Salg av lapskaus m.m.
Leikar for born og vaksne
16.00 Premieutdeling
Jøsneset
16. mai
18.00 Skarpskyting på skytebanen
17. mai
11.00 Tog frå Skiftunkaien til skulen
11.30 Tale for dagen ved John N. Nessa
12.00 Mat, sal av lapskaus, pølser, brus, is og kaker
12.45 Leiker og aktivitetar
15.00 Premieutdeling
Jøsenfjorden
09.00
10.00
11.00
11.30
13.30
14.30
Kransenedlegging, Georg Fjellbergstøtta
Tog med korps startar (MERK TIDA!)
Tale ved Magnhild Meltveit Kleppa
Sal av mat
Konkurransar
Fotballkamp
Premieutdeling
Ombo
08.00 10.00 10.45 11.15 12.00 14.30 Flaggheising på Ombo Grendahus
Toget går frå Eidsund kai
Tale ved Henrik Halleland
Matsal
Konkurranser og leikar for born og vaksne
Premieutdeling