kl. 13.00 - HL

Comments

Transcription

kl. 13.00 - HL
VELKOMMEN TIL ÅPNINGEN AV UTSTILLINGEN
WELCOME TO THE OPENING OF THE EXHIBITION
Torsdag / Thursday 2. juni / 2. June
kl.
13.00
PROGRAM:
Velkommen –
direktør Guri Hjeltnes
Welcome by director Guri Hjeltnes
Hvorfor denne utstillingen –
seniorforsker og kurator Anton Weiss-Wendt
Why the exhibition by senior researcher and curator Anton Weiss- Wendt
Om utstillingen –
professor Steven Barnes, George Mason-universitetet, USA
On the exhibition by professor Steven Barnes, George Mason University, USA
Perspektiver –
tidligere ambassadør i Russland Øyvind Norsletten
Perspectives by former ambassador to Russia Øyvind Norsletten
Musikalsk innslag
Musical performance
Utenriksdepartementet

Similar documents