Biologi facit

Comments

Transcription

Biologi facit
Elevens uni-login:
Skolens navn:
Tilsynsførendes underskrift:
FP9
9.-klasseprøven
BIOLOGI
Maj 2016
B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Indledning
Rejsen til Mars
Det er blevet muligt at lave rumrejser til Mars. Muligheden for bosættelser på Mars
undersøges også. I de følgende opgaver skal du arbejde med nogle af de udfordringer, der
er ved en rumrejse og ved bosættelse af Mars.
Foto: NASA
2/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 1 - Energipyramider på Mars
Der går energi tabt fra et led i fødekæden til det næste. Den viden kan man bruge på Mars,
når man skal producere føde mest energieffektivt.
Indsæt tallet for det rigtige svar i hver af de tomme felter i energipyramiden.
3
2
1
1 Planter
2 Planteædere
3 Rovdyr
3/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 2/20 - Nerver aktiverer muskler
Menneskets krop skal trænes for at bevare sin styrke. På en rumrejse er astronauten
vægtløs og skal træne for at holde sin krop i gang.
Hvad er rigtigt vedrørende nerver, muskler, sener og knogler?
Sæt et X i hver række.
Nerve
Muskel
Sene
Knogle
Kan overføre en impuls.





Fungerer mest som afstivning.





Udgør en stor del af kroppens vægt og indeholder
meget protein.





4/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 3/20 - Fødevarer og næringsstoffer
Også på en rummission har kroppen brug for både proteiner, fedtstoffer og kulhydrater.
Hvad gælder for proteiner?
Sæt 2 X.
 Proteiner indeholder fedt.


Proteiner indeholder nitrogen.
 Proteiner består kun af carbonatomer.
 Proteiner består overvejende af oxygenatomer.


Proteiner er opbygget af aminosyrer.
 Proteiner indeholder monosakkarider.
5/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 4/20 - Genbrug af affaldsstoffer
Der laves forsøg med, at urin og afføring i fremtiden kan forblive på et rumskib.
Hvordan kan urin og afføring nedbrydes og genanvendes på et rumskib?
Sæt streg under det rigtige ord i hver parentes.
Afføring og urin kan nedbrydes af (virus, bakterier, planteceller, dyreceller) til uorganiske
næringssalte.
ogle af disse næringssalte vil kunne anvendes som (mad, reservedele, gødning, vand), når
N
rumskibet lander på Mars.
Næringssaltene kan optages og anvendes af (planter, dyr, virus, rumskibe).
stronauter kan rense urinen i særlige rensningsanlæg ved hjælp af (anvendt toksikologi,
A
biologisk taksonomi, primær onkologi, omvendt osmose).
6/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 5/20 - Sygdomme på Mars
Mennesker på Mars kan også blive ramt af sygdomme.
Hvad gælder om sygdomme og sygdomsbekæmpelse?
Sæt et X i hver række.
Rigtig
faglig
biologisk
viden
Forkert
faglig
biologisk
viden
Udtryk
for
holdning
Virus kan ramme alle dyr og planter.




Sygdomme skyldes altid virus eller bakterier.




Penicillin kan udvindes fra svampe og fremstilles i et
laboratorium.




Det er nødvendigt med et moderne hospital på Mars.




Kræft skyldes altid virus eller bakterier.




7/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 6/20 - Fysisk form på rummissionen
For at kunne deltage i en rummission er det et krav, at man er i god fysisk form. Nedenfor
ses pulskurver for fire forskellige voksne personer på samme alder. De har alle siddet på
kondicykel i 20 minutter. Kondicyklen var indstillet på samme belastning hos alle 4 deltagere,
som skulle cykle i samme tempo. Belastningen svarede til at cykle op ad en lang bakke.
Puls
Test stopper
(20 min.)
180
A
B
C
D
160
140
120
100
80
60
40
20
5
10
15
20 Tid (min.)
Hvilken person er ud fra testen i bedst fysisk form?
Sæt et X.
 A
 B
 C


D
8/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 7/20 - Celler
Måske er der liv på Mars. Alt liv, vi kender til, består af celler. Alle celler har en række
funktioner, som er vigtige at kende til uanset, hvor vi finder og undersøger liv.
Skriv det rigtige tal ud for de dele af cellen, som pilene peger på.
1
1 Kromosom
2 Protein
2
3 Aminosyre
4 Grønkorn
3
5 Cellulose
6 Mitokondrie
9/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 8/20 - Produktion af grøntsager
Ved bosættelse på Mars er menneskene nødt til at dyrke deres egne grøntsager.
Hvad kan planterødder optage direkte fra jorden i drivhuse?
Sæt 3 X.
 Aminosyrer
 Sollys


Nitrat (NO3-)
 Klorofyl


Vand
 Fedtstoffer
 Glukose (C6H12O6)


Fosfat (PO43-)
10/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 9/20 - UV-stråling fra Solen
For Jordens vedkommende begrænses UV-stråling af ozonlaget. Der er ikke et ozonlag
omkring Mars.
Hvilken betydning kan det få for levende organismer at være i et miljø med højere
UV-stråling?
Sæt et X.
 De har flere problemer med fordøjelsen.


De har større risiko for at få hudkræft.
 De vil blive forgiftet af oxygen (O2).
 De har større risiko for at få nitrogenallergi.
11/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 10/20 - Stråling og mutationer
På Mars er UV-strålingen kraftig, da der ikke er et ozonlag i atmosfæren. Stråling kan
forårsage mutationer i vores celler.
Hvad er korrekt om gener og mutationer?
Sæt 3 X.
 Mutationer kan skyldes, at vi drikker for lidt vand.


Mutationer er ændringer af vores arveanlæg.


DNA-strengen indeholder en lang række genetiske koder.
 Alle former for mutationer kan ses på huden.
 Mutationer er altid skadelige.


Mutationer i celler kan skyldes stråling fra Solen.
 Gener kan indeholde koden til vigtige kulhydrater.
 Mutationer i hud og muskelceller gives videre til vores børn.
12/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 11/20 - Grøntsager på rumrejsen
Astronauter laver forsøg med dyrkning af grøntsager på rumrejsen.
Hvad gælder for dyrkning af grøntsager på vej til Mars?
Sæt et X i hver række.
Forkert
Rigtig
Udtryk
faglig
faglig
for
biologisk biologisk
holdning
viden
viden
Kun sterile frø kan dyrkes på rummissionen.




Grøntsager fra rummissionen smager godt.




Dyrkning af grøntsager på rummissionen kræver ikke lys.




Det er ulækkert at bruge urin som gødning til grøntsagerne.




Ved at være selvforsynende med grøntsager kan man få
livsvigtige vitaminer og mineraler.




13/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 12/20 - Udvikling af frø på Mars
For fortsat at kunne dyrke grøntsager på Mars er det nødvendigt løbende at tage frø fra
planterne.
Hvordan er udviklingen af nye frø?
Skriv tallene 1 - 5 ud for tegningerne, så de viser den rigtige rækkefølge. Start med frø.
3
4
Kimplante
Blomstrende plante
2
Spirende fø
5
Frugt
1
Frø
14/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 13/20 - Bakterier på Mars
Bakterier er nødvendige, for at naturens kredsløb kan fungere. Det gælder sandsynligvis
også på Mars. På Mars vil man skulle dyrke planter i drivhuse.
Hvad gælder for bakterier på Jorden og sandsynligvis på Mars?
Sæt 3 X.


Bakterier kan frigive nødvendige næringssalte.
 Alle planter er afhængige af bakterier for at spire.
 Bakterierne holder til i planternes grønkorn.


Bakterier kan nedbryde dødt plantemateriale.
 Jordbakterier kan kun formere sig på tværs af arter.


Nogle bakterier har symbiose med planter.
 Fotosyntese sker kun ved hjælp af bakterier.
 Bakterier giver planterne deres grønne farve.
15/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 14/20 - Kroppens celler
Uanset om vi befinder os på Mars eller på Jorden, vil kroppens celler være de samme.
Vi består af mange forskellige typer celler.
Indsæt tallet for det rigtige svar i hver af de tomme felter.
5
2
3
1 Hudcelle
2 Rødt blodlegeme
3 Nervecelle
4 Tarmcelle
5 Muskelcelle
6 Hvidt blodlegeme
16/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 15/20 - Produktion af kød
Ligesom på Jorden er kød en vigtig fødekilde ved bosættelse af Mars.
Sæt streg under det rigtige ord i hver parentes.
Kød er en vigtig kilde til (protein, kulhydrat, cellulose, antioxidanter).
Vækst af kød i kroppen styres af (lys, hormoner, cellulose, knoglemasse).
Kød består af (muskelceller, hudceller, tarmceller, knogleceller).
17/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 16/20 - Beboelse på Mars
Mennesker har planer om engang at bygge boliger til mennesker på Mars.
Hvad gælder for beboelse på Mars?
Sæt 2 X.
 Boligen skal være forsynet med virusfilter.


Boligen skal have et konstant oxygenindhold på ca. 21 %.
 Boligen skal have en luftfugtighed på 100 %.
 Boligen skal have et konstant indhold af carbondioxid (CO2) på 14 %.


Boligen skal være beskyttet mod høj UV-stråling.
 Boligen skal have samme temperatur som omgivelserne.
18/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 17/20 - Indavl
Hvis en lille befolkningsgruppe bosatte sig på Mars og fik børn, ville der opstå indavl.
Mange recessivt nedarvede sygdomme vil kunne komme til udtryk.
Føllings syge er en recessiv nedarvet sygdom.
I skemaet er vist genotyperne for et forældrepar og deres mulige børn.
F er den dominante genudgave, mens f er den recessive/vigende genudgave.
Far/mor
F
f
F
FF
Ff
f
fF
ff
Hvad er risikoen for, at forældreparret får et barn med føllings syge?
Sæt et X.
 0 %


25 %
 50 %
 75 %
 100 %
19/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 18/20 - Planter på Mars
På Mars vil man skulle dyrke planter til mad.
Hvad producerer planten i fotosyntesen?
Sæt et X.
 Carbondioxid
 Fedstof


Glukose
 Protein
 Metan
 Aminosyrer
20/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 19/20 - Evolution på Mars
Indsæt tallet for det rigtige svar i hver af de tomme felter.
Mennesket er konstant udsat for naturlig
1 . Derfor vil nogle mennesker have større
succes med at overleve og formere sig. Det vil også gælde på Mars. Menneskets gener har
en stor
3 . Det skyldes kønnet
5
og mutationer.
1 selektion
2 osmose
3 variation
4 morfologi
5 formering
21/22B1
Folkeskolens 9.-klasseprøve 2016
Biologi
Opgave 20/20 - Gensplejsede planter på Mars
Ved gensplejsning kan man fx overføre et kuldetolerant gen fra dybhavsfisk til tomater.
Foto: Colourbox
Hvad er rigtigt om gensplejsning af disse tomater?
Sæt 3 X.
 De nye tomater kan klare højere lysindstråling.


De nye tomater kan klare lavere temperaturer.
 De nye tomater vil blive dobbelt så store som ellers.


De nye tomater kan producere andre proteiner.
 De nye tomater får en bismag af fisk.
 De nye tomater kan bedre tåle saltholdig jord.


De nye tomater har et andet DNA end forældregenerationen.
 De nye tomater har en større cellekerne.
22/22B1

Similar documents