Facit till helgens korsord

Comments

Transcription

Facit till helgens korsord
UTSES
PLAGG
C
O
L
L
E
G
E
T
R
Ö
J
A
U P
O
A R
U T
R A
A L
E
O N
M
S K
U R
S A
A M
D D
J
L U
O R
R E
T T
STORA
ELLER
Preem AB är ett av Sveriges största exDET MED
INUTAN
portföretag, och en av de största produ- VINNARE I TRYCK GÅNGEN
centerna av petroleumprodukter i landet.
Samtidigt är man ingen gigantisk arbetsgivare, med de drygt 1000 anställda.
I vilka svenska orter finns företagets
två moderna och energieffektiva
ÅBOÅ
raffinaderier? (1) och (2)
GER
RESULTAT
FÖRDELA
A
OTIL´┐ŻLÅTEN
RULLE
Å
S
S T
A
I D
FRÅN
PLATSEN
OFTA
MELLAN
HÖG OCH
LÅG
SOM
INTE KAN
ÄNDRAS
TRÄSAK
ATTACKERAD
SOVPLATS
STADSHUSRAGNAR,
ARKITEKTEN
HISTORISK
FIDDLA
T Ö
S
T
B
R E
R
G
KAN DET
INTE
UTAN
VÄRME
VERKAR
HINDRANDE
TA
SCENKONST
ÖPPNING
I ISTÄCKE
SPOLING
K
G
L U T G I
Ö R
Ö S
N S A T T
E
R E N
G A M B A
A
O 2
P Ä R R
T Å G S
I T A
T
G I
H A
Å K
S T
R A B B
PRIS
SOM ÄR
AKTUELLT
1
FULL
FART
UTAN
PENGAR
7
RAFFINERAS
FÖST AV
ALLA
KAN
ÄTS
ÅTER- KANSKE
FINNAS SUSHII LAG
BITAR
KNAPPAST
TÄTA
L
KLIPPS
OCH KAN
VÄRMA
2
VATTENSKYDD
BOSTADSRÖRELSE
BJUDS UT
PÅ MARKNADEN
5
BÖR MAN
EJ GÅ I
FÖRE
SN:S TID
F
T I
U L
M
S
K O
Y S
L
T
A L
D E
I
A F
KAN HOVDJUR
OCH
VARA
SES HONDJUR
A
KRYPS
DET
SÖMNIGT
TILL
L
STYRS ÅSTADPOLITISKT KOMS
KOPPLAT
PÅ RÄLS
DET VAR
DÅ DET
STÄLLDE
VITAL
FRÅGA
EFTER ETT
E
R
N
Å
S
SPEL
MÅTT
VANLIGARE
FÖRR
MYCKET
LIVLIG
FIRAR MED
ELOF
KAN MAN
NÄRING
B
L
I
R
G
L
Ä
D
J
E
F
Y
L
L
D
UTBYTT
3
K
O
L
L
I
FRAKTAS PRIMAT
OCH
OKRIASIAT
TISKT
CREDO ÄR KUPAD
K
O
L
A
R
T
R R
O
S
K I
O T
S T
AV MATEMATISKT
SLAG
ELLER
KANSKE
FACKUTTRYCK
HEMSKT
ATT SKÅDA
MÅNNTRO?
KAN HÄST
S
K
E
D
TAS DET
STURSKT
E
ÖREBROLAG
FRAKTFÖRETAG
KANA 1
BÖRJADE
SOM TELEBOLAG
D
H
L
SPETS
FINSKT
MANSNAMN
E
S
S V A
K A
E R S
ÄGA
RUM
SES VARA
TILL
FRÅGEORD
PRIMTAL
6
SOM
OMGES
AV
RYKTEN
DET
GOSAS
DET MED
RADIOBAND
SPÅRA
UR
U
R
A
R
T
A
ÄR AV
ORENT
SLAG
4
Konstruktör: Gunnar E Ljungström Foto: Hans Berggren/Preem © Bonnier Korsord

Similar documents