galamiddag hos dd.mm. konungen och drottningen

Comments

Transcription

galamiddag hos dd.mm. konungen och drottningen
GALAMIDDAG HOS DD.MM. KONUNGEN OCH DROTTNINGEN
PÅ STOCKHOLMS SLOTT
TISDAGEN DEN 10 MAJ 2016, KL. 20.00
MED ANLEDNING AV STATSBESÖK FRÅN CHILE.
H.M. Konungen
H.M. Drottningen
H.K.H. Prins Daniel
H.K.H. Prins Carl Philip
Hedersgäster:
H.E. Mrs. Michelle Bachelet Jeria, President of the Republic of Chile
Officiell delegation:
Hon. Senator Ricardo Lagos Weber, President of the Senate
Hon. Deputy Osvaldo Andrade, President of the Chamber of Deputies
Mr. Heraldo Muñoz, Minister of Foreign Affairs
H.E. Mr. José Goñi Carrasco, Ambassador of the Republic of Chile
Ms Aurora Williams, Minister of Mining
Mr Andrés Gómez-Lobo, Minister of Transportation and Communications
Ms Claudia Pascual, Director of the National Women’s Service
Hon. Senator Juan Antonio Coloma, Senate of Chile
Hon. Senator Guido Girardi, Senate of Chile
Hon. Deputy Pepe Auth, Chamber of Deputies of Chile
Hon. Deputy Tucapel Jiménez, Chamber of Deputies of Chile
Mr Mario Hamuy, President of CONICYT
Mr Eduardo Bitrán, Executive Vice-President of CORFO
Mr Rodrigo Azocar, President of Metro
Mr Francisco Madero, President of Globalpyme
Mr René Calderon, President of the Chilean-Swedish Chamber of Commerce
Mr Julio Albarran, CEO of Ecopower
Ambassador Andrés Rebolledo, Director-General of International Economic Relations
Ambassador Gloria Navarrete, Director-General for Ceremonies and Protocol
Mr. Vicente Mira, Director of the Agency for the Promotion of Foreign Investment
Ms Myriam Gomez, Executive Director of Imagen de Chile
Ms Haydée Rojas, Press Director to the President
Captain Jaime Camacho, Naval Aide-de-Camp to the President
Dr Ximena Grove, Physician to the President
Colonel Claudio Borquez, Head of the Presidential Security Department
Svensk uppvaktning:
Ambassadör Jakob Kiefer, Chile
Kabinettskammarherren Direktör Hans Dyhlén
Förste livmedikus Professor Mårten Rosenqvist
Hovdamen Friherrinnan Christina von Schwerin
Adjutanten Överste Laura Swaan Wrede
Riksdagen:
Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin
Riksdagsledamot Marco Venegas och Fru Michelle Rodriguez
Partiordförande:
Partiordförande Anna Kinberg Batra, (M)
Partiordförande Annie Lööf, (C)
Partiordförande Jimmie Åkesson och Fröken Louise Erixon, (SD)
Partiordförande Ebba Busch Thor, (KD)
Regeringen:
Statsminister Stefan Löfven
Statsrådet Åsa Regnér, Barn, äldre- och jämställdhetsminister
Statsrådet Anna Johansson, Infrastrukturminister
Statsrådet Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
Statsrådet Ibrahim Baylan och Ekon. mag. Anna Nilsson, Energiminister
Regeringskansliet:
Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepatementet
Statssekreterare Oscar Stenström och Fru Sandra Hultgren Stenström, Näringsdepartementet
Protokollchefen Ambassadör Klas Molin och Fru Theresa Ildefonso, Utrikesdepartementet
Utrikesrådet Ambassadör Eva Walder, Utrikesdepartementet
Departementsrådet Ambassadör Teppo Tauriainen, UD AME
Myndigheter:
Överbefälhavaren General Micael Bydén och Fru Anita Carlman
Landshövding Chris Heister, Stockholms län
Landshövding Lars Bäckström och Förskollärare Ann-Christin Bäckström, Västra Götalands län
Generaldirektör Herman Sundqvist och Fru Anna Carin Sundqvist, Skogsstyrelsen
Vikarierande Rektor Karin Dahlman-Wright och Professor Anthony Wright, KI
Generaldirektör Erik Brandsma, Energimyndigheten
Chilenskt näringsliv:
Mr Juan Hurtado Vicuña, Chairman of Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaiones S.A.)
Direktör Charlie Ekberg, ‎Managing Director & GM Atlas Copco Chile
Mr Marcelo Schumacker, Managing Director ABB Chile
Svenskt näringsliv:
VD Björn Rosengren och Fru Cecilia Rosengren, Sandvik
Styrelseordförande Stig-Arne Blom och Fru Gun Blom, Scandinavian Enviro Systems AB
VD Alrik Danielson och Fru Eva Hansdotter, SKF
VD Magdalena Gerger och Direktör David Teare, Systembolaget AB
Direktör Stefan Persson och Fru Denise Persson
Besökta institutioner:
Kommunfullmäktiges ordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach och Professor Stuart Slorach
VD Johan Oljeqvist och Fru Lina Oljeqvist, Fryshuset
Kriminolog Camila Salazar Atias och Herr Emil Nilsson, Fryshuset
Direktör Ylva Berg och Direktör Michael Berg, Business Sweden
VD Jan-Olof Jacke och Fru Helen Jacke, AstraZeneca AB
VD Martin Lundstedt och Fru Eva Lundstedt, Volvo
Rektor Professor Stefan Bengtsson och Förskolelärare Elisabeth Billholm,
Chalmers tekniska högskola
Kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm, Göteborg
Kultur, media:
Professor Paulina de los Reyes, Ekonomisk Historiska institutionen på Stockholms universitet
Konsthallschef Ricardo Donoso och Fru Kajsa Dizum, Edsvik Konsthall
VD Casten Almqvist och Fru Pian Biörck Almqvist, TV4-Gruppen
Nyhetschef Petter Forslund och Vice Vd Pernilla Norlin, Svenska Dagbladet
Övriga:
Professor Joakim Palme och Bitr. Enhetschef Anne-Sofie Östling
Skulptör Luciano Escanilla och Fru Simona Holmström
Herr Erik Edelstam och Fru Sofia Edelstam
Konsthistoriker Caroline Edelstam
Författare Erik Edelstam och Fru Gunnela Edelstam
Sjökapten Christer Ericsson och Fru Miriam Ericsson
F.v. ambassadörer:
Ambassadör Eva Zetterberg
Kungl. Hovstaterna:
H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och Fv. Övertandläkare Catharina Lindqvist
Överhovmästarinnan Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke
Förste hovmarskalken Generallöjtnant Mats Nilsson och Leg. Sjuksköterska Anna Nilsson
Statsfrun Grevinnan Anna Hamilton och Greve Peter Hamilton
Överceremonimästaren Ambassadör Johan Molander
E.o. Ståthållare Thomas Norell
Överintendenten Fil.dr Margareta Nisser Dalman
Överintendent Jan Lindman
Informationschefen Margareta Thorgren
Hovmarskalken Lars-Erik Tindre
Hovmarskalken Karolin A. Johansson
Ceremonimästaren Kanslichef Odd Zschiedrich
Hovstallmästaren Överste Ulf Gunnehed
Kammarherren Statsheraldiker Henrik Klackenberg
Kammarherren Friherre Otto von Platen
Hovdamen Fru Harriet Bredelius
Kungl. Staberna:
Stabschefen Generalmajor Håkan Pettersson
Adjutanten Överste Peter Hederstedt
Adjutanten Överstelöjtnant Stefan Wilson

Similar documents