Tiliavägen 3, Torsvik

Comments

Transcription

Tiliavägen 3, Torsvik
Tiliavägen3,Torsvik
VISNING
Söndag22/516:30-17:15Välkommenpåvisning
Tisdag24/518:30-19:00Välkommenpåvisning
VISNINGSANMÄLAN 
Påenfantastisktomtipopulärakvarteri
Torsvik/IslingenäraLidingöbronochmedendast5
kmtillStureplanliggerdettacharmiga,lättsköttahus
medmångamöjligheter.Välplaneratboendemed
vardagsrumochmatsaliöppenplanlösningmed
öppenspis.Tretillfyrasovrumochkökmed
separatmatplats.Grönskadeträdgårdstomtom842
kvmmedflerauteplatserochvackrablommor.
Garage.Bergvärmeochfiber.Barnvänligtområde
mednärhettilldaghem,TorsvikSkola,Lidingö
Centrumochkommunikationer.Byggår1955.
Planlösning
Entréplan
Entré
Storochvälkomnandehallmedvackraglasdörrar
motvardagsrum.Tidstypiskadetaljer.Gästwcmed
toalettochhandfat.
Vardagsrum
Ljustochrymligtvardagsrummedöppenspisoch
ekparkett.
Matsal
Öppenplanlösningmotvardagsrummedplatsför
detstorasällskapet.Trevligtburspråkmed
marmorskivaochstortfönstermotsöder.
Kök
Kökmedmatplats.Storpotential.
Halvtrappaupp
Sovrum1,2och3
Trebrasovrumvaravmasterbedroommedutgång
tillbalkongmedsjöglimt.Garderoberfinnsivarje
rum.
PLANRITNING
PRIS
10900000kr/hbj
ADRESS
Tiliavägen3,
18133Lidingö
OMRÅDE
Torsvik
STORLEK
Boarea:137Kvm
Baseradpå:Enligtmätbevis
Biarea:43Kvm
Baseradpå:Enligtmätbevis
Tomtarea:842Kvm
Baseradpå:Fastighetsregistret
ANTALRUM
6rumochkök
BYGGNADSÅR
1955
Badrum
Kaklatbadrummedduschhörna,toalettoch
handfat.
Källarplan
Tvättstuga
Tvättstugamedtvättmaskin,torktumlaresamt
tvättho.Groventréochmatkällare.
Gästtrum
Trevligtextrarummedutsiktmotframsidan.
Säljarenharbottihusetsedan1955ochharunder
tidengjortlöpanderenoveringar.
Garage
Platsförenbil.Fjärrkontrolltillgaragedörr.Direkt
ingångtillhuset.
Byggnadsbeskrivning
Småhusenhet,helårsbostad(220)
Byggnad,värde:2075000kr
Mark,värde:5000000kr
Summavärde:7075000kr
Taxeringsår:2015
Byggår:1955
Värdeår:1955
Allmäntomfastigheten
TAXERINGSVÄRDETOTALT
TAXERINGSKOD
7075000kr
220
FASTIGHETSBETECKNING
BOENDEFORM
TILIA5
Friköpt-Småhus
TV-INTERNETUTBUD
PANTBREV
Fiber
6stomtotalt580000
kr
Byggnadssätt
UPPVÄRMNING
VENTILATION
Bergvärme
Självdrag
FASAD
TAK
Tegelochputs
Tvåkupigtlertegel
BJÄLKLAG
STOMME
Trä
Trä
GRUNDMUR
VATTENOCHAVLOPP
Murade
Kommunaltvattenåret
om.Kommunaltavlopp.
GRUNDLÄGGNING
FÖNSTER
Grundsulor/betongplatta
2-glas
Driftskostnader
VÄRME: 11100kr/år
VATTEN/AVLOPP: 4000kr/år
RENHÅLLNING: 1952kr/år
FÖRSÄKRING: 6312kr/år
DRIFTSKOSTNADERTOTALT: 23364kr/år
Beräknadårsförbrukning8000kWh.Prisetför
vattenärettriktvärde.
PLANBESTÄMMELSER
Stadsplan:Islinge(1937-03-19)Tomtindelning:Tilia
(1954-03-12)(1937-03-19)
Dokument
Tomtkarta
(https://crm.fasad.eu/api/document/render/documentid/1118329)
Radonmätning
(https://crm.fasad.eu/api/document/render/documentid/1118331)
Detaljplan.pdf
(https://crm.fasad.eu/api/document/render/documentid/1118335)
ANSVARIGMÄKLARE
YuriGadelius
Direktnr:08-6653612
(tel:+4686653612)
Mobilnr:070-5878388
(tel:+46705878388)
E-post:[email protected]
(mailto:[email protected])
BITRÄDANDEMÄKLARE
MikaelaHerlin
Direktnr:08-6653611
(tel:+4686653611)
Mobilnr:073-3814851
(tel:+46733814851)
E-post:
[email protected]
(mailto:[email protected])

Similar documents