7. velikonočna nedelja - župnija Izola

Comments

Transcription

7. velikonočna nedelja - župnija Izola
7. VELIKONOČNA NEDELJA
dan / god
7. velikončna
NEDELJA
8.. 5. 2016
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
Leopold Mandič,
spovednik
PETEK
Fatimska Mati Božja
SOBOTA
NEDELJA
BINKOŠTI
cerkev
ura
mašni namen
sv. Rok
sv. Maver
8.30 †† iz druţine Ţuţek
10.00 †† Marija in Remigio Petretič in po
sv. Jakob
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
sv. Rok
drugje
11.30
19.00
8.00
19.00
19.00
19.00
sv. Maver
drugje
sv. Maver
posebnem namenu
v č sv. Jakobu za novokrščence in ţupnijo
†† Boris Benčič, Marjan, Olga in Santina
† Mladen Petrovič
†† Tomo in Mijat Kljajić
† Franc Zafred
8. dan † Ana Jurkovič, dom upok.
†† iz druţine Benčič, Cotič, Viţintin,
Ipsa, Basaneţe in Metti
19.00 8. dan † Albina Pavlič, Gregorčičeva 49
†† iz druţine Ipsa, Cotič, Benčič,
Viţintin, Metti in Basaneţe
19.00 obl. † Amalija Kocjančič, Prešernova 10
Marija Al. 17.00 † Iztok Leban
KP stolnica 19.00 za škofa Metoda in za Cerkev
sv. Rok
sv. Maver
sv. Maver
8.30 † Filip Obid
10.00 v čast Svetemu Duhu, za ţupnijo
19.00 † Nives Mikolič
15.. 5. 2016
Župnijska pisarna: Uradne ure bodo v petek 13. maja: od 8 h do10 h. V
soboto praznuje gospod škof Metod 80. let. Da bi se lahko udeležil
njegovega praznovanja ob 19h v stolnici v Kopru, bo sveta maša v Izoli dve
uri prej – pri Sveti Mariji Alietski ob 17h. V sredo in v četrtek grem v
Dalmacijo na pripravo za poletne tedne z mladino. Za sveto mašo me bo
nadomestil Luka, za verouk pa ena od katehistinj.
Tisk na razpolago: Družina, …
Molitvene skupine: V ponedeljek
je redna molitev. Ob četrtkih uro
pred sveto mašo sta redna
evharistična molitev in češčenje.
Verouk za odrasle bo v torek 10.
maja ob 19.45.
†
NAŠI RAJNI:
Zvonko Grahek, Sergeja Mašere 5, 92 let
Ana Jurkovič, Dom upok, 85 let
Albina Pavlič, Gregorčičeva 49, 84 let
Patricija Dolenc, OF 9, 44 let
Gospod, daj jim večni pokoj!
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik
Janez) [email protected] ter 05/ 641 40 73 (s. uršulinke). Odgovarja Janez Kobal,
župnik, Izola. 500 izvodov. Dobite nas na internetu: http://zupnija-izola.rkc.si
Nedeljsko vprašanje: Kako imenujemo majsko pobožnost v čast Mariji? a) Vrtnice; b)
Rožni venec; c) Šmarnice; d) Litanije
XXIII. leto, številka 18; 8. – 15. maj 2016
Verouk je reden za vse skupine.
Birmanci 2017: so dobili nove naloge. Radi vas bomo videli pri šmarnicah, kakšen
večer.
Bralci božje besede: 7. Velikonočna: Laura in Maks. Binkoštna nedelja:
Matej in Benjamin
Vaš dar ţupniji: v nabiralnik ali osebno ţupniku ali na TRR: 1010 0003 7271 372
Prijave za Svetovni dan mladih v Krakovu zbiramo samo še do
srede, 11. maja 2016, zato se hitro prijavi, da ti edinstvena
mednarodna izkušnja ne pobegne (Če se kdo od mladih odloči, ga bomo
podprli tudi v župniji in mu plačali polovico prijavnine)
KAPRIJE ZA NAJU
Sinje modro morje, počitnice brez Facebooka, močna izkušnja skupnosti,
čas za duhovno rast in pogovor v paru, sv. maša in molitev, druženje,
romantični večeri … Vse to in še več vaju čaka na tednu Poletne šole
skupnosti Kaprije za pare (18-30 let), ki bo od 21. do 28. avgusta
2016. Podrobne informacije in zelo ugodne cene najdeta na spletni
strani, kjer se tudi prijavita.
Na voljo je le še nekaj mest, zato ne odlašajta s prijavo.
V naslednjem tednu, 9. do 15. maja 2016, obhajamo teden družine z
naslovom Družina – tukaj je usmiljenje doma.
Družina je prvi kraj, kjer obdarjeni z darovi Svetega Duha živimo telesna
in duhovna dela usmiljenja.
Dogajanje ob tednu družine 2016 lahko spremljate tudi na družabnih
omrežjih Facebook in Twitter pod oznako #tedendružine.
Romarski dan sodelavk in sodelavcev Škofijske karitas Koper bomo letos doţiveli na
Sveti gori. Za gostoljubnost bo poskrbela Goriška območna karitas. Zato v soboto, 28. maja
prisrčno vabljeni, da skupaj stopimo v Svetogorsko baziliko skozi sveta vrata.
Ob 10. uri bo sveta maša, ki jo bosta ob somaševanju prisotnih duhovnikov darovala naša
srebrnomašnika. Po sveti maši bo druţenje s skupnim obedom.
Vsako leto podpremo en projekt mladih misijonarjev: POTA. Letos prihajajo k nam
skupina mladih, kaj več o svojem projektu bodo povedali to nedeljo pri maši ob 10h. Z
veseljem podpiramo mlade, ki gredo in direktno odnesejo naš dar med uboge in jim
polepšajo kakšen dan ţivljenja.
Na sliki: Mi smo romali v Rim. Dve župniji. Izola in Piran. Na sliki ob
cerkvi sv. Petra sta z nami tudi oba veleposlanika. Foto: Zorko Bajc
50° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DEL TEMPIO NAZIONALE
“MARIA MADRE E REGINA” MONTE GRISA - TRIESTE 22 MAGGIO
1966 - 2016
Venerdì 13 Maggio:Ore 16:00 - S. Messa presieduta da S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi
- Nel Giubileo della Misericordia: apertura della Porta Santa
Venerdì 20 maggio: - Gruppi dell’Altopiano Carsico di lingua slovena, gruppi della
Slovenia. - Preghiera per un proficuo svolgimento della “Peregrinatio Mariae” in Slovenia
(13 maggio – 13 ottobre 2016)
Ore 17:30 - Accoglienza – S. Rosario e processione alla Porta Santa; Ore 18:30
- S. Messa presieduta da S.E. Mons. Eugenio Ravignani ; - Atto di Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria
Domenica 22 maggio: Ore 11:00; - S. Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Giampaolo
Crepaldi; - Benedizione della città con l’immagine della Madonna di Fatima
Ore 20:30; - Concerto Gospel - Gruppo Corale Soul Diesis
Na sliki: Papež
Frančišek med avdienco
usmiljenja potuje med
romarji in blagoslavlja.
Blagoslov naj bi ponesli
med drage domače. V
župnije in skupnosti kjer
živimo. » Romarji imajo
cilj svojega potovanja.
To je razlika med
romarji in blodniki.
Romarji vedo kam
gredo…«
Foto, ko sveti oče
blagoslavlja Pirančane
in Izolane: Zorko Bajc
POD ČRTO: e res, da ste sosedu v okno vrgli velik kamen? "Res je, toda moram vam povedati,
gospod sodnik, da je bilo sosedovo igranje na trobento res nevzdržno!"
"Pa obžalujete svoje dejanje?" "Seveda, saj se je skozi razbito okno trobenta še bolj slišala!"
Papež Frančišek: Na avdienci usmiljenja, ko smo bili prisotni tudi romarji iz
Izole:
Izhodišče kateheze je bil svetopisemski odlomek in Pavlovega Drugega pisma
Korinčanom: »Za Kristusa smo torej poslani, kakor da Bog spodbuja po nas; zaradi
Kristusa prósimo, spravite se z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je zaradi nas
napravil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem« (2 Kor 5,20-21).
Bog ni nikoli nehal dajati svojega odpuščanja ljudem. Njegovo usmiljenje lahko
vidimo iz roda v rod. Pogosto mislimo, da naši grehi oddaljujejo Gospoda od nas. V
resnici pa smo mi tisti, ki se s tem, ko grešimo, oddaljujemo od njega. A on, ko nas
vidi v nevarnosti, nas še bolj išče. Bog nikoli ne pristane na možnost, da bi neka
oseba ostala zunaj njegove ljubezni, a pa pod pogojem, da v njej najde kakšno
znamenje kesanja za izvršeno zlo.
Samo s svojimi silami se nam ne bo uspelo spraviti z Bogom. Greh je zares izraz
zavrnitve njegove ljubezni, njegova posledica pa je, da se zapremo vase, pri tem
pa se slepimo, kako smo našli več svobode in neodvisnosti. Daleč od Boga
nimamo več cilja. Iz romarjev na tem svetu se spremenimo v nomade. Kadar
grešimo, »Bogu obrnemo hrbet«. In to je res. Grešnik vidi samo sebe in se tako
pretvarja, da je samozadosten. Greh pa vedno bolj veča razdaljo med nami in
Bogom in lahko postane pravi prepad. A Jezus nas prihaja iskat kot dobri pastir, ki
ni zadovoljen dokler ne najde izgubljene ovce (glej Lk 15,4-6). Ponovno zgradi
most, ki nas poveže z Očetom in nam pomaga znova najti dostojanstvo otrok. Z
žrtvovanjem svojega življenja nas je spravil z Očetom in nam dal večno življenje«
(glej Jn 10,15).
»Spravite se z Bogom!« (2 Kor 5,20) Ta klic, ki ga apostol Pavel nameni prvim
kristjanom v Korintu, danes enako velja tudi za vse nas. »Spravimo se z Bogom!«
Ta jubilej Usmiljenja je čas sprave za vse. Mnoge osebe bi se hotele spraviti z
Bogom, a ne znajo, kako to storiti, ali pa se ne čutijo vredne, ali pa tega nočejo
priznati niti sebi. Krščanska skupnost lahko in mora spodbujati iskreno vrnitev k
Bogu vseh, ki čutijo hrepenenje po njem. Predvsem tisti, ki opravljajo »službo
sprave« (2 Kor 5,18), so poklicani biti orodje, poslušno Svetemu Duhu, da bi tja,
kjer je veliko greha, lahko prišlo obilje Božje milosti (glej Rim 5,20). Nihče naj ne
ostane daleč od Boga zaradi ovir, ki jih postavijo ljudje! Lepo prosim, spovedniki,
ne postavljajte ovir osebam, ki se želijo spraviti z Bogom. Spovednik mora biti oče!
Je na mestu Boga Očeta! Spovednik mora sprejeti osebe, ki pridejo k njemu, da bi
se spravile z Bogom, in jim pomagati na poti te sprave. To je zelo lepa služba.
Spoved ni neka mučeniška soba ali zasliševanje. Bog Oče je tisti, ki sprejme osebo
in ji odpušča. To sveto leto naj bo ugoden čas, da ponovno odkrijemo potrebo po
nežnosti in bližini Očeta in se z vsem srcem vrnemo k Njemu.
Doživetje sprave z Bogom nam pomaga odkriti tudi druge oblike sprave: v družini,
medosebnih odnosih, cerkveni skupnosti ter tudi v družbenih in mednarodnih
odnosih. Na svetu je več sovražnikov kot prijateljev mi je nekdo rekel v teh dneh.
Imel je prav. Nekateri se v družini sovražijo zaradi dediščine … zato je treba graditi
mostove sprave. To leto je leto sprave, z Bogom in med nami. Sprava je namreč
tudi delo za mir, za priznanje temeljnih pravic oseb, za solidarnost in sprejemanje
vseh. Sprejmimo torej povabilo k spravi z Bogom, da bomo postali nova bitja in
bomo lahko izžarevali njegovo usmiljenje med brati in sestrami, med ljudmi.
vir: spletna stran radija Vatikan

Similar documents