koncertni list - Osnovna šola Tabor Logatec

Comments

Transcription

koncertni list - Osnovna šola Tabor Logatec
SRČNO V EN GLAS
KONCERT ŠOLSKIH ZBOROV
Z GOSTI ZA DOBER NAMEN
ZAKLJUČNI
ZBOROVODJI ANDREJA KRŽIŠNIK in ZDRAVKO NOVAK
V PROGRAMU KOT GOSTJE SODELUJEJO
UČENCI PRISELJENCI IZ AFGANISTANA
in MLADI PEVCI IZ ZAVRATCA.
KONCERT POVEZUJEJO
BARBARA RENČOF, EMA PRINČIČ in DARJA MERLAK
OŠ TABOR LOGATEC, 27. MAJ 2016, OB 18. URI
Prostovoljne prispevke bomo namenili za delovanje
KULTURNEGA DRUŠTVA TABOR LOGATEC,
ZA USPEŠN0 UMETNIŠKO DELO UČENCEV ŠOLE,
ZA PEVCE, GLEDALIŠČNIKE, LIKOVNIKE, LITERATE, GLASBENIKE …
OŠ TABOR LOGATEC IN KULTURNO DRUŠTVO TABOR
IZVEDBO PROJEKTA SOFINANCIRA OBČINA LOGATEC
ideja: Zdravko Novak /scenarij, tekst, režija, Z. in B. Novak//
sodelavke v projektu: Andreja Kržišnik, Bojana Levinger, Darja Merlak, Darja Rupnik,
Irena Sivec Maglica, Marija Ćehajić, Saša Mivšek Jereb // ozvočitev Miha Levinger//
KONCERTNI SPORED
PEVSKA PRIPRAVNICA OŠ TABOR LOGATEC
(ljudska iz Gornjega Tarbija): PANDJEJAK SE PARBLIŽUJE
Ambrož Čopi: TRI ČEBELE (Anja Štefan)
Matej Jevnišek: ŽIVALSKI VRT (Vesna Alujevič)
Zborovodkinja: Andreja Kržišnik
Klavirska spremljava: Tatjana Hladnik
OPZ POŠ HOTEDRŠICA
ljudska, prir. Pavle Kalan: GREGČEV PETER (ljudska)
Marijan Korošec: CICIBAN, CICIFUJ (Oton Župančič)
Matevž Goršič: BACKI ZA LAHKO NOČ (Vinko Moederndorfer)
Zborovodja: Zdravko Novak
Klavirska spremljava: Janja Nagode
OTROŠKO-MLADINSKI PEVSKI ZBOR ŽUPNIJE ZAVRATEC
Patrick Quaggiato: O PRAVLJICI, KI JE NI NIHČE POVEDAL (Nataša Konc Lorenzutti)
NEKOČ JE ŽIVELA, SEM PRAVLJICA MILA (solo Maša Menegatti), NEKOČ JE ŽIVELA
Zborovodkinja: Andreja Kržišnik
Klavirska spremljava: Andreja Kavčič
OPZ OŠ TABOR LOGATEC
ljudska iz J. Afrike, prir. Maksimiljan Feguš: TULA TU (Albinca Pesek)
Aldo Kumar: ENA MAČJA (Srečko Kosovel)
Tadeja Vulc: SREČANJE (Anica Perpar)
MPZ OŠ TABOR LOGATEC
Emil Cosetto: ORKESTER
Bob Chilcott: ALI SLIŠIŠ ME? (slov. besedilo Irma Močnik)
Tadeja Vulc: SRČEVA (Simona Kopinšek)
Zborovodja: Zdravko Novak
Klavirska spremljava: Janja Nagode
SKUPNA SKLADBA
M. Jackson in L. Ritchie, prir. Z. Novak: MI SMO TA SVET (slov. besedilo Marko Škrlj)
O KONCERTU
Zboristi OŠ Tabor (121 jih bo zapelo) s koncertom zaokrožajo še eno uspešno zborovsko leto,
se poslavljajo od pevcev in pevk, ki odhajajo v srednje šole in skušajo za petje navdušiti svoje
vrstnike, saj petje v zborih razveseljuje, širi obzorja, tke nova prijateljstva, uči strpnosti in
sodelovanja.
Na koncertu se jim bodo pridružili mladi pevci iz Zavratca (med njimi so tudi učenci OŠ Tabor)
in učenci priseljenci iz Afganistana. Koncert bo programsko zaokrožil glasbeni projekt
Ali slišiš me, ki so ga pevci mladinskega zbora na pobudo učitelja Zdravka Novaka pripravili ob
letošnjem kulturnem prazniku. S projektom so sporočili, kako pomembno je razumevanje
drugačnosti, sprejemanje različnosti in zbliževanje kultur: »Vsak na svoji celini živimo, a vsi
imamo isto sonce.« … Takrat še niso vedeli, da bodo spoznanja iz tega umetniškega
dogodka tako kmalu lahko uporabili tudi v praksi.
KONCERT IMA DOBER NAMEN. Namesto vstopnic boste lahko darovali prostovoljni
prispevek. Zbrana sredstva bomo namenili uspešnim umetniškim dejavnostim učencev
šole – pevcem, gledališčnikom, literatom, likovnikom … , ki so tudi letos dosegli odmevne
uspehe in potrdili, da OŠ Tabor Logatec s ponosom nosi naziv KULTURNA ŠOLA.