Tutkimustulokset - Elinkeinoelämän keskusliitto

Comments

Transcription

Tutkimustulokset - Elinkeinoelämän keskusliitto
Nuoret ja hyvinvointi -tutkimus
• Mistä hyvinvointi tulee?
• Mikä nuoria huolettaa?
• Kiinnostaako yrittäjyys?
• Nettikysely kouluissa, 1014 vastaajaa
• 647 lukiolaista, 367 yläkoululaista
Mitkä seuraavista ovat
tärkeimpiä asioita
yhteiskunnan
hyvinvoinnin kannalta?
Valitse kolme tärkeintä.
_____________________
*
LÄHDE: T-Media Oy,
NUORET JA HYVINVOINTI –tutkimus, 2016
*Työmarkkinajärjestöt (mm. SAK, EK sekä palkansaajien ja työnantajien liitot)
Tärkeimmät
yhteiskunnalliset
kysymykset
Mihin seuraavista
kysymyksistä on mielestäsi
ensisijaisen tärkeää kehittää
ratkaisuja?
Valitse kolme tärkeintä.
_____________________
LÄHDE: T-Media Oy,
NUORET JA HYVINVOINTI –tutkimus, 2016
Taloudellinen
kasvu ja
hyvinvointi
Taloudelliseen kasvuun
pyrkiminen lisää ihmisten
hyvinvointia
_____________________
LÄHDE: T-Media Oy,
NUORET JA HYVINVOINTI –tutkimus, 2016
Menestyvät yritykset
ja hyvinvointi
Menestyvät yritykset ovat
välttämättömiä yhteiskunnan
hyvinvoinnille
_____________________
LÄHDE: T-Media Oy,
NUORET JA HYVINVOINTI –tutkimus, 2016
Nuoret ja
yrittäjyys
Voisitko kuvitella, että ryhdyt
tulevaisuudessa yrittäjäksi,
esimerkiksi startupyrittäjäksi?
_____________________
Noin kolmannes osaa nähdä itsensä
tulevaisuudessa yrittäjänä.
LÄHDE: T-Media Oy,
NUORET JA HYVINVOINTI –tutkimus, 2016

Similar documents