mångkulturella - Integrationsforum

Comments

Transcription

mångkulturella - Integrationsforum
MÅNGKULTURELLA
B O S TAD S O M R Å D E N
Årets viktigaste konferens för dig som möter
hyresgäster med olika etniska bakgrunder
24 maj, 2016
Stockholm City Conference Centre
Talare
Telge Hovsjö:
Gülseren Büyükbalik
Chef Boendeservice
Hyresbostäder i Norrköping:
Toni Haddo
Keyse Mohamed Ali
Robin Larsson
Förvaltnings AB Framtiden:
Bo Strandberg
Annika Öby
Telge Hovsjö:
Gülseren Büyükbalik
Chef Boendeservice
Eva Bernhardtson:
Kommunikationsexpert
Interkulturell kommunikation
Basam Behsh:
Universitetslektor & sakkunnig inom
syrisk samhälle & kultur
Harbi Amir:
4 anledningar till att delta:
Samhällsvetare & sakkunnig inom
somaliskt samhälle & kultur
• Upptäck metoder som minskar segregation och
låter hyresgäster ha större inflytande
Kasim Husseini
• Öka din förståelse om afghansk, syrisk och
somalisk kultur
Eva Bernhardtson:
• Förbättra din interkulturella kommunikation och
bemötandet av dina hyresgäster
• Så ger du praktisk kunskap om vad som gäller om
boendet till nyanlända
Verksamhetschef & sakkunnig inom
afghanskt samhälle & kultur
Kommunikationsexpert
Interkulturell kommunikation
MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till:
- Fastighetsförvaltare
- Distrikts- & områdeschefer
- Bo- & kvartersvärdar
- Kundtjänstpersonal samt personer
som arbetar i mångkulturella områden
Arrangör:
www.integrationsforum.se
MÅNGKULTURELLA
B O S TAD S O M R Å D E N
Invandringen till Sverige förra året var rekordhög enligt Migrationsverkets statistik. Prognosen för 2016 kommer att vara fortsatt
hög enligt myndighetens beräkningar. I takt med att allt fler får uppehållstillstånd innebär det för dig som arbetar på ett
bostadsbolag många fler möten med personer från olika länder.
Vad kan man göra för att minska segregationen och utanförskapet som ofta präglar mångkulturella bostadsområden? Vilka
kunskaper är viktiga för att skapa ett bättre bemötande och förståelse med hyresgäster med utländsk bakgrund? Hur kan vi sätta
individen i centrum genom att bygga broar, skapa nätverk och stärka våra hyresgäster?
På denna lärorika heldagskonferens kommer du få verktyg och kunskaper som du behöver för att skapa ett bättre bemötande,
ökad förståelse för andra kulturer samt metoder som leder till bättre integration i mångkulturella bostadsområden.
Konferensens innehåll:
•
•
•
•
Telge Hovsjö presenterar deras satsning på integration, mångfald och jobbtillfällen som leder till mindre utanförskap
och segregation
Interkulturell kommunikation med Eva Bernhardtson som ger sina bästa tips på hur du skapar ett bättre bemötande och kommunikation med dina hyresgäster
Presentationer om afghansk, syrisk och somalisk kultur som leder till ökad förståelse “Hemkunskapen” - en boskola för nyanlända hyresgäster som bedrivs utav Hyresbostäder i Norrköping
Ta chansen och passa på att få praktiska tips och strategier för ert utvecklingsarbete, skapa värdefulla kontakter och utbyt
erfarenheter med kollegor och experter från hela landet.
Kontakta oss och anmäl dig redan idag på [email protected] för att säkerställa din plats på årets viktigaste
konferens för dig som möter hyresgäster med utländsk bakgrund.
Väl mött den 24 maj.
Mohamed Elmi
Projektledare - Integrationsforum
e-post: [email protected]
telnr: 070-7240570
www.integrationsforum.se
Varför du ska gå på Mångkulturella Bostadsområden
- Lär dig av framgångsrika bostadsbolag som aktivt arbetar för att öka integration och stärka sina hyresgäster
- Bli bättre i ditt bemötande och interkulturella kommunikation
- Öka din förståelse för andra kulturer som leder till bättre dialog mellan hyresgäst och hyresvärd
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet
Sagt om våra tidigare konferenser inom integration, kultur och flyktingmottagning:
“Jag kommer ha bättre verktyg och kunskap till mitt arbete”
Titti Akbarnezadh, Stockholms Stad
“Inspirerande dag med nya perspektiv inom ett svårt och väldigt aktuellt ämne”
Therese Eriksson, Gävle kommun
“En mycket bra och intressant dag! Det kan jag varmt rekommendera”
Caroline Portström, Linköpings kommun
www.integrationsforum.se
24 MAJ 2016
08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen
Kowsar Aden, Nabad Consulting
EXPERTANFÖRANDE:
09.20 Vad bör du lära dig och känna till om afghansk kultur
MÅNGKULTURELLA
B O S TAD S O M R Å D E N
EXPERTANFÖRANDE:
13.20 Kom igång med interkulturell kommunikation
Om du rör dig i en interkulturell miljö d.v.s. i en miljö där du möter,
samarbetar och samtalar med människor med olika kulturell
och språklig bakgrund, så är interkulturell kommunikation något
du bör kunna. Evas föreläsning kommer att ge dig trygghet i det
mångkulturella mötet.
• Vilka sociala strukturer kännetecknar afghaner
• Hur är det att komma till Sverige som ensamkommande barn?
• Vilka kulturella regler har man med sig
• Hur är boendemiljön i Afghanistan och vilken kulturkrock kan uppstå
med den svenska boendemiljön?
• Öka din förståelse för andra kulturella traditioner och synsätt
• Så kan människor uppfatta olika kulturella signaler som ges
• Så förbättrar du din kommunikation och ditt bemötande till dina
hyresgäster
10:00 Frågestund med talaren
Eva Bernhardtson, Kommunikationsexpert - interkulturell
Kasim Husseini, Verksamhetschef & sakkunnig inom afghanskt
samhälle & kultur, Nässjö kommun
Kasim var 14 år när han tvingades fly från Afghanistan till Sverige.
Idag är Kasim utbildad ekonom, föreståndare för två HVB hem för
ensamkommande flyktingbarn samt ofta anlitad som föreläsare.
10.10 Förmiddagskaffe och nätverkande
EXPERTANFÖRANDE:
10.40 Vad bör du lära dig och känna till om syrisk kultur
• Vad har hänt i Syrien senaste åren och vilka är det som flyr till Europa
• Vilka sociala strukturer kännetecknar syrier
• Hur är boendemiljön i Syrien och vilken kulturkrock kan uppstå med
den svenska boendemiljön?
11:20 Frågestund med talaren
kommunikation, Svenska Stenarna
PRAKTIKFALL:
14.00 Vår satsning på integration, mångfald och
jobbtillfällen – Telge Hovsjö
• Vårt arbete för att minska segregation, att låta boende ha
inflytande och samarbetet med förvaltningar, myndigheter och
föreningsliv
• Så skapar vi jobbtillfällen för våra hyresgäster som leder till
stolthet och förtroende för sitt bostadsområde
Gülseren Büyükbalik, Chef Boendeservice, Telge Hovsjö
14.40 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL:
15.10 ”Hemkunskapen” – så ger vi praktisk kunskap om
boendet till nyanlända hyresgäster
Basam Behsh, Universitetslektor byggteknik, Örebro universitet
EXPERTANFÖRANDE:
11.30 Vad bör du lära dig och känna till om somalisk kultur
• Vilka sociala strukturer kännetecknar somalier
• Hur är boendemiljön i Somalia och vilken kulturkrock kan uppstå med
den svenska boendemiljön?
• Somaliska familjer och trångboddhet
• Hur kan du nå ut till somalier och skapa delaktighet?
12:10 Frågestund med talaren
Harbi Amir, Samhällsvetare & sakkunnig inom somaliskt samhälle &
kultur, Försäkringskassan
Harbi som tidigare arbetat på Migrationsverket och Göteborgs
universitet kommer att utifrån hans erfarenheter ge dig, som möter
somalier i din yrkesroll, verktygen och förståelsen för att arbeta
annorlunda för att möta den somaliska målgruppens behov och
därigenom öka målgruppens delaktighet i samhället och yrkeslivet.
12.20 Lunch och nätverkande
Anmäl dig redan idag!
- Fåtal platser kvar
www.integrationsforum.se/anmalan
• Så sätter vi individen i centrum genom att bygga broar, skapa
nätverk och stärka våra hyresgäster
• Så förbereder vi asylsökande om deras skyldigheter och
rättigheter när det gäller hyresrätter
Toni Haddo, Introduktionsvärd, Hyresbostäder i Norrköping
Keyse Mohamed Ali, Introduktionsvärd, Hyresbostäder i
Norrköping
Robin Larsson, Introduktionsvärd, Hyresbostäder i Norrköping
PRAKTIKFALL:
15.50 Vår strategi för att bättre välkomna nyanlända
• Så tar vi ett socialt ansvar och prioriterar nyanländas etablering i
samhället
• Så arbetar vi med utmaningarna kring oriktiga hyresförhållanden
• Hur hanterar vi trångboddhet i vårt bostadsbestånd?
Bo Strandberg, Processledare social hållbarhet, Förvaltnings AB
Framtiden
Annika Öby, tf VD Störningsjouren, Förvaltnings AB Framtiden
16.30 Ordföranden avslutar konferensen
Integrationsforum - Mötesplatsen för dig som arbetar med integration och flyktingmottagning
MÅNGKULTURELLA
B O S TAD S O M R Å D E N
Mångkulturella Bostadsområden: 24 maj 2016
Anmäl dig till Mångkulturella
Bostadsområden:
*OBS NY KONFERENSLOKAL*:
Stockholm City Conference Centre
Drottninggatan 71B
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00
www.integrationsforum.se/anmalan
[email protected]
Tel: 070-7240570
Priser
Pris
Konferens
4990 kr
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och kurser inom integration och flyktingmottagning.
Mångkulturella Bostadsområden arrangeras utav Integrationsforum.
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.
Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.
www.integrationsforum.se

Similar documents