מאמר להורדה בפורמט PDF: תחנות כוח פיקריות במחזור פתוח, הדבר החם

Comments

Transcription

מאמר להורדה בפורמט PDF: תחנות כוח פיקריות במחזור פתוח, הדבר החם
‫על תח‪‬ות פיקריות במחזור פתוח‬
‫תח‪‬ות‬
‫על‬
‫במחזור פתוח‬
‫פיקריות‬
‫מאי ‪2016‬‬
‫אייר תשע"ו‬
‫עו"ד אלון זיו ושירה שגיא*‬
‫תח‪‬ות פיקריות במחזור פתוח )‪ ,(Peaking power plants‬הן תח‪‬ות כוח המופעלת בדרך‬
‫כלל מספר קצר של שעות ביום‪ ,‬כאשר יש חוסר התאמה בין הביקוש וההיצע הקיים‬
‫בחשמל‪ .‬תח‪‬ות פיקריות מתוכ‪‬ות לתת מע‪‬ה מלא בעיקר בזמ‪‬ים של חוסר וודאות‪ ,‬למשל‪,‬‬
‫בעתות ליקוי חמה‪ ,‬או בימים בהם אובך רב מכסה תאים סולריים‪ ,‬או בזמ‪‬י צריכת שיא‬
‫בהם מופעל עומס רב על תח‪‬ות הכח הקיימות‪ .‬הגישה הרווחת בישראל ובעולם‪ ,‬היא קידום‬
‫פרויקטים להקמת תח‪‬ות מסוג זה‪ ,‬כפי שיוסבר בהרחבה להלן‪.‬‬
‫למידע ‪‬וסף בע‪‬יין זה ‪‬יתן‬
‫לפ‪‬ות אל‪:‬‬
‫עו"ד אלון זיו‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עו"ד שירה שגיא‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מזכר זה כולל מידע כללי בלבד‬
‫והוא אי‪‬ו מהווה ייעוץ משפטי‬
‫או תחליף לייעוץ משפטי‪ .‬מזכר‬
‫זה מוגש כשירות ללקוחותי‪‬ו‪,‬‬
‫תוך הבהרה שבכל מקרה‬
‫ספציפי יש לקיים דיון ‪‬פרד‬
‫לגופו של ע‪‬יין‪.‬‬
‫תדמור ושות' פרופ' יובל לוי‬
‫ושות'‪ ,‬עורכי דין‬
‫מרכז עזריאלי ‪5‬‬
‫המגדל המרובע‬
‫דרך מ‪‬חם בגין ‪132‬‬
‫תל אביב ‪6701101‬‬
‫טלפון ‪03-6846000‬‬
‫פקס‪03-6846001 .‬‬
‫‪WWW.TADMOR.COM‬‬
‫תח‪‬ות פיקריות במחזור פתוח‪ ,‬הן כרגע "המילה האחרו‪‬ה" בהעדפותיה של המדי‪‬ה ולטווח‬
‫הארוך‪ ,‬זאת כמע‪‬ה לרצון ולצורך האקולוגי להגדלת חלקה של הא‪‬רגיה הירוקה מסך כושר‬
‫הייצור לאורך ש‪‬י העשורים הקרובים‪ .‬תמריצים רגולטוריים‪ ,‬ת‪‬אי הקמה מועדפים‪ ,‬עליות‬
‫הקמה והפעלה ‪‬מוכות וכן תשואה טובה יותר למשקיעים צפויים להביא לכך שבזמן הקרוב‬
‫‪‬חזה בהקמתן של תח‪‬ות ‪‬וספות על ידי יזמים פרטיים וכן הסבה של מתק‪‬ים פוט‪‬ציאלים‬
‫למחזור פתוח‪ .‬להערכת‪‬ו‪ ,‬המכסה הצפויה עבור טכ‪‬ולוגיה זו תעמוד על למעלה מ‪2,000-‬‬
‫מגוואט ‪‬וספים‪.‬‬
‫שוק תח‪‬ות הכח הפרטיות בישראל החל את דרכו בש‪‬ת ‪ 2012‬עם הפעלתה של תח‪‬ת הכח‬
‫‪ OPC‬במישור רותם‪ ,‬בהספק מותקן של כ‪ .MW 440-‬עד היום‪ ,‬הוקמו תח‪‬ות כח פרטיות‬
‫בהיקף כולל של כ‪) MW 2,937-‬מתוכן ‪ MW 551‬קוג‪‬רציה ו‪ MW 2,387-‬קו‪‬ב‪‬ציו‪‬אלי(‪.‬‬
‫בסוף ‪ 2014‬חלה תפ‪‬ית בגישתה של רשות החשמל כלפי תח‪‬ות הכח הפרטיות‪ ,‬כאשר‬
‫המגמה המאפיי‪‬ת כיום את משק החשמל הפרטי היא המעבר לתח‪‬ות כח בתצורה של‬
‫מחזור פתוח‪ .‬תח‪‬ות אלה‪ ,‬המכו‪‬ות גם כתח‪‬ות "פיקריות"‪ ,‬מורכבות לרוב מטורבי‪‬ות גז‬
‫המחוברות לג‪‬רטור חשמלי‪ .‬טורבי‪‬ות אלה משמשות כמע‪‬ה לגיבוי המערכת בשיאי ביקוש‬
‫)פיקים( בת‪‬אי ‪‬צילות ש‪‬עים בין ‪ 42%-35%‬בהעמסה מלאה‪ ,‬כאשר יעד ה‪‬צילות עשוי‬
‫להשתכלל בש‪‬ים הבאות כתוצאה משכלול טכ‪‬ולוגי‪.‬‬
‫גיבוי זה ‪‬דרש בשל העלייה בביקוש לחשמל במשק‪ ,‬וכן לאור הצורך ההולך וגובר לתח‪‬ות‬
‫חדשות שימלאו את צרכי המערכת‪ ,‬וישמשו כעתודות לזמן שיאי ביקוש‪.‬‬
‫הצורך בתח‪‬ות שיספקו גיבוי עולה גם בשל הגידול הצפוי בחיבור של מתק‪‬י א‪‬רגיות‬
‫מתחדשות לרשת‪ ,‬אשר אי‪‬ם זמי‪‬ים באופן רציף ותלויים בת‪‬אי טבע משת‪‬ים‪ .‬הצפי הוא‬
‫ש‪ 10%-‬ממערך ייצור הא‪‬רגיה של מדי‪‬ת ישראל יסופקו ממקורות של א‪‬רגיה מתחדשת עד‬
‫‪ 2020‬ושמספר זה יעמוד על ‪ 20%‬עד ‪.2030‬‬
‫הקושי לחזות באופן מדויק את הת‪‬אים הסביבתיים וכפועל יוצא מה יהיה ההספק‬
‫מהמתק‪‬ים הללו‪ ,‬מקים את הצורך בתח‪‬ות פיקריות‪ ,‬שכן הרזרבה הדרושה במקרים‬
‫שהחיזוי שגוי צריכה להיות מידית‪.‬‬
‫תח‪‬ות‬
‫על‬
‫במחזור פתוח‬
‫פיקריות‬
‫מאי ‪2016‬‬
‫אייר תשע"ו‬
‫למידע ‪‬וסף בע‪‬יין זה ‪‬יתן‬
‫לפ‪‬ות אל‪:‬‬
‫עו"ד אלון זיו‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עו"ד שירה שגיא‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מזכר זה כולל מידע כללי בלבד‬
‫והוא אי‪‬ו מהווה ייעוץ משפטי‬
‫או תחליף לייעוץ משפטי‪ .‬מזכר‬
‫זה מוגש כשירות ללקוחותי‪‬ו‪,‬‬
‫תוך הבהרה שבכל מקרה‬
‫ספציפי יש לקיים דיון ‪‬פרד‬
‫לגופו של ע‪‬יין‪.‬‬
‫תדמור ושות' פרופ' יובל לוי‬
‫ושות'‪ ,‬עורכי דין‬
‫מרכז עזריאלי ‪5‬‬
‫המגדל המרובע‬
‫דרך מ‪‬חם בגין ‪132‬‬
‫תל אביב ‪6701101‬‬
‫טלפון ‪03-6846000‬‬
‫פקס‪03-6846001 .‬‬
‫תח‪‬ות פיקריות הן הפתרון הברור‪ ,‬שכן‪ ,‬אפשר להת‪‬יע אותן בהתראה יחסית קצרה‪ ,‬זאת‬
‫ב‪‬יגוד להת‪‬עה של תח‪‬ות בטכ‪‬ולוגיה שו‪‬ה אשר ידועה כממושכת יותר מה שהופך את‬
‫השימוש באחרו‪‬ות כמקור א‪‬רגיה רזרבי ללא יעיל‪.‬‬
‫לעומתן‪ ,‬תח‪‬ות כח המבוססות על טכ‪‬ולוגיית "א‪‬רגיה שאובה" )‪ ;pumped storage‬הפקת‬
‫א‪‬רגיה ממפלי מים( יכולות לספק חלופה ולמלא את הצורך לא‪‬רגיה רזרבית שכן‬
‫הטכ‪‬ולוגיה מאפשרת תגובה מהירה של ייצור א‪‬רגיה‪ ,‬בדומה לטורבי‪‬ות הגז‪ .‬המ‪‬יעה‬
‫היחידה היא שההספק שלה אי‪‬ו גבוה דיו לצורך מתן מע‪‬ה מלא לגיבוי מתק‪‬י הא‪‬רגיה‬
‫המתחדשת הקיימים והמתוכ‪‬ים‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬הקמתם של מתק‪‬ים מסוג זה דורשת ת‪‬אי‬
‫שטח ייחודיים אשר אי‪‬ם שכיחים בארצ‪‬ו‪.‬‬
‫תצורה של תח‪‬ה במחזור פתוח מתאפיי‪‬ת בעלויות הקמה ‪‬מוכות יותר‪ ,‬בשיעור של עד‬
‫עשרות אחוזים‪ ,‬מעלויות הקמה של תח‪‬ת כח במחזור המשולב‪ .‬טכ‪‬ולוגיית הקירור של‬
‫טורבי‪‬ות גז במחזור פתוח‪ ,‬המבוססת על קירור באוויר‪ ,‬מאפשרת הקמתן גם שלא בסמוך‬
‫לחוף הים‪ .‬כמו כן‪ ,‬לטורבי‪‬ת הגז יתרו‪‬ות ‪‬וספים ה‪‬וגעים לתחום איכות הסביבה‪ ,‬שהפך‬
‫ל‪‬דבך משמעותי במדי‪‬ת ישראל‪.‬‬
‫הקמת תח‪‬ת‪-‬כח מבוססת טורבי‪‬ות גז מתאפשרת על שטח קרקע קטן בהרבה מזה ה‪‬חוץ‬
‫להקמת תח‪‬ת‪-‬כוח קיטורית )מחזור משולב(‪ .‬שטחה של תח‪‬ת‪-‬כוח מסוג זה הי‪‬ו כשישית‬
‫בלבד מהשטח ה‪‬דרש לאכלוסה של תח‪‬ת‪-‬כוח פחמית‪ .‬ב‪‬וסף‪ ,‬מתק‪‬יה של תח‪‬ת‪-‬כוח‬
‫טורבי‪‬ת גז קט‪‬ים יותר‪ ,‬גבוהים פחות‪ ,‬ומקלים על השתלבותה בסביבה וב‪‬וף באזור‬
‫הקמתה‪.‬‬
‫רגולציה התומכת בתח‪‬ות אלו‪ ,‬פורסמה על ידי רשות החשמל בין הש‪‬ים ‪,2014-2015‬‬
‫ומיוחסת לתח‪‬ות כח המכו‪‬ות "תח‪‬ות דור ‪ "2‬בטכ‪‬ולוגיות קו‪‬ב‪‬ציו‪‬אליות בהספק מותקן‬
‫של מעל ‪ ,MW 16‬אשר יהיו זכאיות לאישור תעריף לא יאוחר מיום ‪ .1.1.2019‬בהתאם‬
‫לרגולציה זו‪ ,‬תח‪‬ות כאלו יפעלו על פי הוראות מ‪‬הל המערכת‪ ,‬לפי שיקול דעתו ובהתאם‬
‫לעקרון ההעמסה הכלכלית אשר עוגן בהסדרה שפרסמה הרשות‪.‬‬
‫‪‬ציין‪ ,‬כי בבסיס הקמתה של תח‪‬ה פיקרית עומדת חובת רכישת החשמל )זמי‪‬ות וא‪‬רגיה(‪,‬‬
‫על ידי חברת החשמל‪ .‬חובה זו קבועה בתק‪‬ות משק החשמל )יצרן פרטי קו‪‬ב‪‬ציו‪‬אלי(‪,‬‬
‫תשס"ה‪ 2005-‬וחלה על תח‪‬ות‪-‬כח שקיבלו רישיון ייצור עד ליום ‪ .1.1.2011‬להערכת‪‬ו‪ ,‬חובת‬
‫רכישה זו צפויה להתחדש בעתיד רק ביחס לתח‪‬ות פיקריות ולא עבור כלל התח‪‬ות כפי‬
‫שהיה עד כה‪ .‬המשמעות הי‪‬ה כי הסיכון )הכלכלי והרגולטורי( עבור תח‪‬ה פיקרית כיום‪,‬‬
‫‪‬מוך יותר מאשר בתח‪‬ות קו‪‬ב‪‬ציו‪‬אליות‪.‬‬
‫‪WWW.TADMOR.COM‬‬
‫לסיכום‪ ,‬תח‪‬ות פיקריות הן כרגע "המילה האחרו‪‬ה" בהעדפותיה של המדי‪‬ה ולטווח‬
‫הארוך‪ .,‬תמריצים רגולטוריים‪ ,‬ת‪‬אי הקמה מועדפים‪ ,‬עליות הקמה והפעלה ‪‬מוכות וכן‬
‫תשואה טובה יותר למשקיעים צפויים להביא לכך שבזמן הקרוב ‪‬חזה בהקמתן של תח‪‬ות‬
‫‪‬וספות בהספק של כ‪ ,MW 2,000 -‬על ידי יזמים פרטיים וכן הסבה של מתק‪‬ים‬
‫פוט‪‬ציאלים למחזור פתוח‪.‬‬
‫תח‪‬ות‬
‫על‬
‫במחזור פתוח‬
‫פיקריות‬
‫מאי ‪2016‬‬
‫אייר תשע"ו‬
‫למידע ‪‬וסף בע‪‬יין זה ‪‬יתן‬
‫לפ‪‬ות אל‪:‬‬
‫עו"ד אלון זיו‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עו"ד שירה שגיא‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מזכר זה כולל מידע כללי בלבד‬
‫והוא אי‪‬ו מהווה ייעוץ משפטי‬
‫או תחליף לייעוץ משפטי‪ .‬מזכר‬
‫זה מוגש כשירות ללקוחותי‪‬ו‪,‬‬
‫תוך הבהרה שבכל מקרה‬
‫ספציפי יש לקיים דיון ‪‬פרד‬
‫לגופו של ע‪‬יין‪.‬‬
‫תדמור ושות' פרופ' יובל לוי‬
‫ושות'‪ ,‬עורכי דין‬
‫מרכז עזריאלי ‪5‬‬
‫המגדל המרובע‬
‫דרך מ‪‬חם בגין ‪132‬‬
‫תל אביב ‪6701101‬‬
‫טלפון ‪03-6846000‬‬
‫פקס‪03-6846001 .‬‬
‫‪WWW.TADMOR.COM‬‬
‫*עו"ד אלון זיו הוא מ‪‬הל מחלקת מימון פרויקטים‪ ,‬א‪‬רגיה ותשתיות בתדמור ושות' פרופ'‬
‫יובל לוי ושות'; עו"ד שירה שגיא הוא עורכת דין במחלקת מימון פרויקטים‪ ,‬א‪‬רגיה‬
‫ותשתיות‪.‬‬