תוספת מרתף וגג

Transcription

תוספת מרתף וגג
‫‪-410-‬‬
‫‪-421-‬‬
‫‪-603-‬‬
‫‪-593-‬‬
‫מרפסת‬
‫‪ 24‬מ“ר‬
‫‪-743-‬‬
‫‪-190-‬‬
‫‪-430-‬‬
‫‪-190-‬‬
‫‪-320-‬‬
‫‪-270-‬‬
‫‪-410-‬‬
‫‪-90-‬‬
‫מרפסת‬
‫‪ 17‬מ“ר‬
‫‪-790-‬‬
‫עליית גג ‪ 23‬מ“ר‬
‫צמודי קרקע‬
‫יאירהירשפלד‬
‫חיים‬
‫כוכב‬
‫מגרש‪109 :‬‬
‫‪A‬‬
‫‪-620-‬‬
‫מתחם ‪ 60‬יחידות‬
‫תוכנית‬
‫דגםגג‪ 165 -‬מ”ר‬
‫קומת מרתף ‪ 53‬מ“ר‬
‫‪002‬‬
‫‪10.03.2015‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫*** התכניות ראשוניות ‪ ,‬לעיון בלבד וכפופות לשינויים ע“י הרשויות‪.‬‬
‫*** תכנון ראשוני ללא יועצים‪.‬‬
‫*** לא נעשו בדיקות מול העיריה והרשויות השונות‪.‬‬
‫*** המגרש מוגדר כמגרש טורי‪,‬אופי החיבור של הבתים יתואם עם הרשות ונתון לשינוי‬
‫‪-410-‬‬
‫‪-421-‬‬
‫‪-299-‬‬
‫‪-430-‬‬
‫‪-420-‬‬
‫מרפסת‬
‫‪ 17‬מ“ר‬
‫‪-190-‬‬
‫‪-190-‬‬
‫‪-430‬‬‫‪-270-‬‬
‫‪-410-‬‬
‫‪-460-‬‬
‫‪-90-‬‬
‫מרפסת‬
‫‪ 17‬מ“ר‬
‫‪-790-‬‬
‫עליית גג ‪ 23‬מ“ר‬
‫צמודי קרקע‬
‫יאירהירשפלד‬
‫חיים‬
‫כוכב‬
‫מגרש‪109 :‬‬
‫‪A‬‬
‫‪-480-‬‬
‫‪-320-‬‬
‫קומת מרתף ‪ 57‬מ“ר‬
‫מתחם ‪ 60‬יחידות‬
‫תוכנית‬
‫דגםגג‪ 128 -‬מ”ר‬
‫‪002‬‬
‫‪10.03.2015‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫*** התכניות ראשוניות ‪ ,‬לעיון בלבד וכפופות לשינויים ע“י הרשויות‪.‬‬
‫*** תכנון ראשוני ללא יועצים‪.‬‬
‫*** לא נעשו בדיקות מול העיריה והרשויות השונות‪.‬‬
‫*** המגרש מוגדר כמגרש טורי‪,‬אופי החיבור של הבתים יתואם עם הרשות ונתון לשינוי‬

Similar documents