Se kirkeblad nr. 3 2016 for Langå og Torup sogne klik her.

Comments

Transcription

Se kirkeblad nr. 3 2016 for Langå og Torup sogne klik her.
Kirkeblad
For Langå og Torup sogne
Nr. 3. juni – juli og august 2016 – Årgang 48
1
Menighedsrådsvalg 2016
I november 2016 er der valg til landets knap 2000 menighedsråd.
Menighedsrådene bliver valgt af folkekirkens medlemmer i landets sogne.
Der skal i vælges omkring 13.000 menighedsrådsmedlemmer til de nye
råd, der skal skabe rammerne for landets folkekirker i de næste fire år. Her
hos os skal vi i Langå sogn vælge 7 medlemmer og i Torup sogn 5
medlemmer til menighedsrådene.
I den forbindelse er der naturligvis nogle
spørgsmål, der dukker op igen og igen, aviserne minder os gerne om det.: Er
folkekirken ikke mere død end levende? Og
skulle vi ikke hellere lukke de tomme kirker?
Svaret afhænger i høj grad af de lokale
menighedsråd, – og de lokale råd afhænger
af, om der kan findes folk, der vil bruge en
god del af deres fritid på kirkeligt arbejde.
Kan der det, så lever kirken i bedste
velgående, og skal hverken lukkes eller
begraves. Virkeligheden fortæller heldigvis,
at langt de fleste sogne er yderst
velfungerende, der er et stigende antal brugere, og det summer af liv for
alle aldersgrupper, lige fra babysalmesang til rollator træf.
I Langå og Torup forsøger vi at få kirken gjort
levende for alle med forskellige
arrangementer, bl.a. koncerter, børne- og
ungdomskor, foredrag og mange andre
aktiviteter.
Menighedsrådene er naturligvis involveret i
planlægningen af aktiviteterne, og det giver
nogle meget spændende timer.
2
Det er altid dejligt, når der sker noget nyt.
Ud over dette arbejde passer vi også godt på bygningerne og varetager
arbejdsgiverfunktionen i forhold til de ansatte, holder et vågent øje med
økonomien og meget andet. I Langå vil de fleste vide, at menighedsrådet i
indeværende periode er blevet ejere af nabogrunden, den tidligere
Købmandsgård. Det glæder os meget, og vi tror, at mange i byen deler
vores glæde. I Torup er der også sket noget stort i indeværende periode:
Vi har fået bevilget ombygning af mandskabsbygningen, således at
maskinhuset bliver lagt til mødelokalet med nyt køkken og kontorhjørne til
graveren, og så bliver der bygget nyt maskinhus.
Den 13. september 2012 kl. 19.30 afholdes der i alle sogne landet over
orienterings/opstillingsmøde. Hos os finder mødet sted i Sognegården for
Langå sogns vedkommende, og i Mandskabsbygningen, Hollerupvej 12, for
Torup sogns vedkommende. Vi håber, at rigtig mange vil finde vej til
møderne denne aften for at høre mere om menighedsrådsarbejdet.
Vi vil ikke ligefrem sige, at det er så let som ingenting at være medlem af
et menighedsråd. Det er det ikke. Det kan kræve tid og energi. Men
spørger man forhenværende medlemmer, så lyder det gerne, at det var
både spændende og sjovt at være med. Det er det også, og vi har tradition
for at have et godt samarbejde i rådene, - også selvom der kan være
forskellige synspunkter. Sådan skal nær-demokrati fungere, - og det gør
det.
På vegne af Langå og
Torup menighedsråd
Anna-Christine Elming.
3
Skt. Hans aften i Torup torsdag den 23. juni kl. 19.30
Vi mødes i kirken til gudstjeneste kl. 19.30. Og når den er forbi går vi ned
på bålpladsen og får os indrettet på de MEDBRAGTE stole og tæpper. Teltet
vil være slået op, så man kan sidde lidt i læ, hvis den danske sommer
skulle vise sig fra sin mindre pæne side. Så bliver bålet tændt og vi synger
et pænt lille udvalg af de mange dejlige sommersange. Organist Ulrik Dam
er med os både på orgel til gudstjenesten og på klaver ude ved bålet.
Grillen står og varmer op, så vi kan nyde en pølse eller to som aftenen
skrider frem. Det hører også med til en Skt. Hans aften i Torup Sogn.
Årets
båltale
holdes
af
PETER
ULVSGAARD, som var sognepræst i
Hadsten i godt og vel 20 år, inden han
tiltrådte stillingen som daglig leder af
FUSR (Folkekirkens Undervisnings- og
Skoletjeneste i Randers.)
Vi ser frem til en dejlig aften. Husk,
at man gerne må tage familie og
venner med. Der er plads til mange.
Hilsen Torup Menighedsråd.
4
Konfirmationer i Langå og Torup sogne 2016
Et stort tillykke til alle konfirmander som blev
konfirmeret i Langå kirke og i Torup kirke 2016.
Langå kirke den 1. maj 2016
Stående: Maj Desholm Wegeberg, Elisabeth Rusike, Johannes Lassen
Bjerregaard, Casper Pedersen, Oskar Kjærulf Christensen, Benjamin Amby
Johansen, Mathias Skov Jeppesen, Solvej Elisabeth Asmussen (A-C) Freja
Kjær Pedersen.
Siddende: Sara Høygaard Madsen, Mathilde Johanne Engelund Franson,
Kimi You-You Appelon, Melissa Halgaard og Sascha Kolding Gardum
Andersen.
Rasmus Slivsgård Pedersen blev også konfirmeret den dag, men er
desværre ikke med på billedet.
5
Torup kirke den 5. maj 2016.
Søren Emil Krog, og Anna-Christine Elming.
6
Langå kirke den 8. maj 2016
Stående: Lucas Thor Hovgaard Nielsen, Sebastian Hvid Appelon, Oskar
Boelhøj Aagaard Christensen, Victor Berthel Larsen, Torben Henry
Jørgensen, Simon Lundsgaard Schmidt, Frederik Fyrst Nickø, Kristian
Lindberg Thomadsen, Frederik Kaa Simonsen, Anna-Christine Elming.
Siddende: Emilie Eskjær Øbakke, Emma Kaa Simonsen, Sigrid Katrine
Clemmensen, Emma Skovhus Nielsen, Sofie Witt Møller og Sofie Vammen
Johannessen.
7
K
O
N
F
K
O
N
F
I 2017
RI
M
A
N
D
2017
R
M
A
N
D
Efter sommerferien får alle Langå-Torup konfirmander, der
går i Langå Skoles 7. klasser brev om, hvornår vi starter
undervisningen.
Første gang vi mødes vil være på et ”start & indskrivningsmøde” TIRSDAG
DEN 23. august, hvor forældrene også er inviteret. Her vil der blive
orienteret om, hvilke datoer, der skal reserveres i årets løb, hvad vi har af
projekter, så som rollespil på Fussingø mm. Til denne aften bedes alle
medbringe konfirmandens dåbs- eller navneattest.
Hvis der er konfirmander, som IKKE går i 7. kl. på Langå skole, men som
skal gå til forberedelse hos mig, så henvend jer inden 15. august på
tlf.:8646 1094 eller mail: [email protected]
Den gamle A klasse konfirmeres den 7. maj 2017 i Langå Kirke
Torup-konfirmander konfirmeres den 12. maj 2017 i Torup Kirke
Den gamle B klasse konfirmeres den 14. maj 2017 i Langå Kirke
Alle dage begynder gudstjenesten kl. 10.00
8
Juniorkonfirmander 2016
Lige efter sommerferien sender vi indbydelse ud til alle de børn, der så går
i 3. kl. på Langå skole.
Juniorkonfirmanderne kommer lige efter skoletid og er hos os i 7. og 8.
lektion og kan så komme med den sidste skolebus hjem eller i SFO.
Vi ved, at det er en LAAAANG dag for en 9-10 årig, men vi ved også, at de
virker mere glade end trætte, når vi følger dem til bussen.
Så kom og vær med – vi hører en masse historier, går på opdagelse i
kirken, får lidt godt at spise, synger og hygger.
Vi er sammen 12 gange og det er altid TORSDAGE.
Vi starter undervisningen den 25. august og slutter den 17. november.
OG: så er der festlig FINALE søndag den 20. november kl. 10.30 i Langå
kirke, hvor juniorkonfirmanderne står for en god del af gudstjenesten.
Forældre, bedsteforældre og søskende bliver inviteret – også til lidt
spiseligt efter gudstjenesten.
Vi ses.
Kærlig hilsen
Grethe, Johanne og Anna-Christine
9
Gudstjenester på Kildevang. Onsdage kl. 14.30
uge 24
15. juni
AFLYST
uge 27
6. juli
A.-C. Elming
uge 30
27. juli
Børge Jensen
uge 33
17. august
A-C Elming
uge 36
7. september
Børge Jensen
uge 39
28. september
A-C Elming
Rart at vide allerede nu:
Høstgudstjenesterne er fastlagt til:
Torup: Den 4. september.
Langå: Den 11. september.
Nærmere præsentation af dagene i næste kirkeblad.
Og så er der også en KONCERT i september: Den 27. september kl. 19.30 i
Langå kirke med SPICY VOICES.
10
Kirkelige handlinger
Langå sogn:
Døbte:
Emilie Ladefoged Gerning, den 24. marts
Karen Hanneberg Rasmussen, den 17. april
Line Kjær Nielsen, den 17. april
Metha Mie Bebensee Gade, den 15. maj
Viede:
Maria Hou Thomsen og Steffen Lyngaa, den 9. april.
Bisatte/begravede:
Herluf Skouv Nielsen, den 20. februar
Ejvind Runge Madsen, den 4. marts
Elisabeth Christiansen, den 9. marts
Elna Margrethe Thorsen, den 11. marts
Tommy Larsen, den 4. april
Ivan Louis Nielsen, den 11. april
Anna Godballe Olesen, den 26. april
Lis Merete Damkjer Nielsen, den 29. april
Lisbeth Olsen, den 11. maj
Torup sogn:
Døbte:
Jasmin Juul Jørgensen, den 28. marts
Bisatte/begravede:
Lilly Pedersen, den 26. marts
Niels Martin Jensen, den 13. april
11
Sommerferietid
I flere år har vi i Øster Velling, Helstrup, Grensten. Langå og Torup sogne
holdt en fælles sommergudstjeneste på én af de søndage, hvor landet er
ramt af ferie, og der således er mangel på både kirkegængere, organister
og præster.
I år er det Langå, der holder åbent:
Søndag den 10. juli kl. 10.30 i Langå Kirke
Prædikant: Børge Jensen.
Aktivitetsudvalget i Langå Menighedsråd vil byde på en kop kaffe efter
gudstjenesten, så der bliver lejlighed til at udveksle nyheder udensogns
fra.
Vi håber, at mange igen i år vil slutte op om den fælles gudstjeneste.
Og i min ferie vil sognene blive passet godt på, af min kollega i Øster
Bjerregrav-Ålum, Søren Dam Kjeldsen.
Og når Søren Dam Kjeldsen har ferie
passer jeg hans sogne. Dem har han pt.
mange af, idet han er konstitueret i
Læsten, Nørbæk og Sønderbæk. Så over
mange sommersøndage skal 7 kirker
passes af én præst. Det giver en tynd
gudstjenesteliste for alle kirkerne, og det
kan tilmed blive svært at nå fra f. eks.
Langå til Sønderbæk mellem to
gudstjenester. Så hvis præsten først
kommer under 1. salme eller går under
den sidste, så er det ikke fordi vi har sovet
over eller er sure og går vores vej, men for
at nå fra det ene sted til det andet.
A-CE
12
Langå købmandsgård
Den 21. april var jeg en tur i købmandsgården sammen med
kirkegårdsleder Jørn K. Nielsen, for at se på bygningerne både inde og ude.
Både lugt og syn vidnede om, at bygningerne er i stærkt forfald og bedst
egnede til nedrivning. Uret fra Langå sparekasse på købmandens kontor
hang lidt skævt, og var gået i stå klokken 10 minutter i tolv. De andre
billeder vil jeg ikke kommentere på, her kan læserne selv danne sig et
indtryk og lade fantasien råde.
13
I skrivende stund er entreprenørfirmaet KRC Randers i fuld gang med
nedrivningen af bygningerne på grunden, og ifølge aftalen skal arbejdet
være afsluttet senest med udgangen af uge 26 eller 1. juli 2016.
Anna-Christine Elming 25 år som præst i Langå & Torup
Torsdag den 1. september bliver det 25 år siden vores sognepræst, AnnaChristine Elming, blev ansat i Langå- og Torup pastorat. Begge
menighedsråd vil gerne markere dagen med en sang-/musikgudstjeneste i
Langå kirke. Efter gudstjenesten vil der blive et let traktement. Detaljerne
er ikke på plads endnu, men set kryds i kalenderen og følg med i pressen,
kirkernes hjemmeside samt plakater i byen. Alle sognebørn i de 2 sogne er
velkommen til at være med og fejre Anna-Christine denne dag. Håber vi
ses.
Første dag på kontoret i Langå
Præstegård i 1991
25 år senere ved Janes jubilæum
den 1. marts 2016
14
Langå menighedsråd
Torup menighedsråd
Formand:
Poul Jørgensen
Kildevej 6
8870 Langå
Tlf.: 86 46 13 74
Formand:
Karin Østergaard
Præstebjergvej 13A, Torup
8860 Ulstrup
Tlf.: 29 63 79 14
Kirkeværge:
Ernst Nielsen
Søvej 23B
8870 Langå
Tlf.: 86 46 18 42
Kirkeværge:
Bettina Bunch
Hollerupvej 16, Torup
8860 Ulstrup
Tlf.: 28 18 40 55
Kasserer:
Dorte Bruus
LandboMidtØst
Trigevej 20, Søften
Kasserer:
Enghøj Kirkekontor
Att.: Torup Kirkekasse
Enghøj Allé 10
8920 Randers NV
Kirkegårdsleder:
Jørn K. Nielsen
Træffes på kontoret Ulstrupvej 30
Mellem kl. 12 – 13 Tlf.: 8646 2038
Mandag fri
Torup Kirkegård
Graver: Tove Nielsen
Træffes på Tlf.: 21 65 34 79
Organist og korleder:
Ingen for tiden
Organist:
Se under Langå
Kirkeblad udgives af:
Langå og Torup menighedsråd
Ansvarshavende:
Anna-Christine Elming
Sognepræst:
Anna-Christine Elming
Gydevej 1
8870 Langå
Tlf.: 86 46 10 94
Email: [email protected]
Træffes efter aftale
Mandag fri
Trykning af kirkeblad:
Hvid Grafisk, Mediehuset
Niels Brocks Gade 18
8900 Randers
Hemmeside:
www.ltpastorat.dk
www.torup-kirke.dk
www.langaakirke.dk
Foto & Layout:
Niels Drescher Pedersen
15
Gudstjenester i Langå og Torup
DAG
19. juni
4. s.e.trin
23. juni
Sct. Hans
26. juni
5 s.e.trin
03. juli
6. s. e.trin
10. juli
7. s.e.trin
17. juli
8. s.e.trin
24. juli
9. s.e.trin
31. juli
10. s.e.trin
7. august
11. s.e.trin
14. august
12. s.e.trin
21. august
13. s.e.trin
28. august
14. s.e.trin
04. september
15. s.e.trin
11.september
15. s.e.trin
LANGÅ
TORUP
10.30
Ingen
Ingen
Sct. Hans 19.30
Ingen
10.30
10.30
Ingen
10.30
Børge Jensen
Ingen
Ingen
10.30
9.00
Søren D. Kjeldsen
9.00
Søren D. Kjeldsen
9.00
Søren D. Kjeldsen
Ingen
Ingen
Ingen
10.30
9.00
9.00
Ingen
10.30
Ingen
9.00
Høst 10.30
Høst 10.30
Ingen
16

Similar documents