Se Hestekatalog 2016

Comments

Transcription

Se Hestekatalog 2016
KATALOG FOR
UDSTILLING AF
HESTE
3. – 5. juni 2016
Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø
Tlf. 70 26 62 00
roskildedyrskue.dk
Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde
PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016
TID
RING I
RING II
RING III
08.00
09.00
8.45-16.00
Bedømmelse
Kødkvæg
09.00 9.00 - 11.00 Bedømmelse og
karakteristik af de udstillede
10.00 Fjordheste
Bedømmelse
Kødkvæg
10.00
11.00
11.00 11.30 – 12.00 Officiel åbning af
dyrskuet med XXX, borgmester
12.00 Joy Mogensen, formand Povl
Fritzner
12.00 12.00 Køier køreshow
12.30 Ærespræmiekonkurrence,
13.00 malkekvæg
Bedømmelse
Kødkvæg
13.00 13.15 Modelko alle malkeracer
14.00
Bedømmelse
Kødkvæg
13.00 – 16.00 Karakteristik af de udstillede
heste
14.00 14.00 – 16.00 Karakteristik af de
udstillede heste
15.00
Bedømmelse
Kødkvæg
Karakteristik af de udstillede heste
15.00 Karakteristik af de udstillede
heste
16.00
Bedømmelse
Kødkvæg
Karakteristik af de udstillede heste
18.30 Opvarmning
til Det store
Hesteshow
18.30 Opvarmning til Det store Hesteshow
9.00 Bedømmelse af hestene begynder,
mønstringsbanerne
Bedømmelse
Kødkvæg
Bedømmelse
Kødkvæg
16.00 16.00-16.30 Præsentation af
Sjællandsmester, fjerkræ
17.00 16.30 Udpegning af
Sjællandspræmie-hingsten
17.00 17.30 Konkurrence om skuets
bedste føl
18.00
18.00
19.00
19.00 19.00 Det store Hesteshow
20.00
20.00
22.00
Opvarmning til Det
store Hesteshow
PROGRAM FOR LØRDAG DEN 4. JUNI 2016
TID
RING I
RING II
RING III
08.0009.00
09.0010.00
9.45-10.00
Opsamling
Kødkvæg
10.00- 10.00 – 10.10 Dyrskue dyr på
11.00 frimærker
10.00-11.00 Interbreed (Bedste
kødkvæg, han og hundyr)
11.15-12-45
Opvarmning og
samling til Det store
Hesteshow
9.00- 9.45
Præsentation af Dansk Varmblod og
Dansk Oldenborgavl
9.45-10.30
Præsentation af småhestene
10.30 -11.15
Præsentation af svære hesteracer
11.15-12.00 Præsentation af
shetlandsponyer
11.00- 11.00- 11.45 Konkurrence om
12.00 skuets bedste 3- års hoppe
11.45 Det store Hesteshow
11.30-12-45
Opvarmning og
samling til Det store
Hesteshow
12.00-12.45
Opvarmning og
samling til Det store
Hesteshow
12.00-12.30 Opvarmning og samling til Det
store Hesteshow
12.30 Opvarmning til
gangartskonkurrencen
12.00- 12.45-13.30 Miss Sjælland,
13.00 malkekvæg
13.00- 13.30-14.15 Konkurrence om
14.00 skuets bedste følhoppe
13.00 Mønstringskonkurrence, Angus
ungdom
13.00-17.00 Gangartskonkurrence for
udstillede heste og ponyer
14.00- 14.15-15.15 Besætnings15.00 konkurrence malkekvæg
14.00 Præsentation
af Kødkvæg
13.00-17.00 Gangartskonkurrence for
udstillede heste og ponyer
15.00- 15.30-16.15 Bedste
16.00 besætningsgr. Kødkvæg, incl.
Foto
16.00- 16.30-17.10
17.00 Præsentation af specialracer,
undt. Dansk Oldenborgavl
13.00-17.00 Gangartskonkurrence for
udstillede heste og ponyer
16.30
Kalvekonkurrence
Kødkvæg
17.00- 17.30-18.30 Konkurrence om
18.00 skuets bedste 2-års hoppe
18.0019.00
19.00- 19.00 Roskilde Garden
20.00 19.30- Hesteshow
20.0021.00
18.30 Opvarmning
og samling til det
store hesteshow
13.00-17.00 Gangartskonkurrence for
udstillede heste og ponyer
17.20-18.00
Præsentation af ponyer
undt. Shetlandsponyer
18.30 Opvarmning og samling til det store
hesteshow
PROGRAM FOR SØNDAG DEN 5. JUNI 2016
TID
RING I
08.0009.00
09.00- 9.30-11.00
10.00 Mønstringskonkurrence malkeog kødkvæg
10.0011.00
RING II
8.30-09.00
Opsamling af
kødkvæg
RING III
10.30 Opsamling af heste til præsentation
af skuets mange hesteracer
11.00- 11.00 Præsentation af skuets
12.00 mange hesteracer
10.30 Opsamling af
heste til
præsentation af
skuets mange
hesteracer
11.45 Opsamling af
kvæg
12.00- 12.00-12.45 Præsentation af
13.00 kødkvæg
12.40-13.00
Køier, Køreshow
12.00-13.00 Børneshow, heste
13.00- 13.00-13.20
14.00 Køier, Køreshow
13.30 Ærespræmieuddeling
kvæg
14.00- 14.30 Konkurrencen om skuets
bedste samling efter hingste og
15.00
hopper
13.00 Opsamling af
kvæg
13.00 Mønstrings-konkurrence for heste –
deltagere. er udtaget ved fredagens
bedømmelse
15.00- 15.15 Uddeling af ærespræmier
16.00 til heste
15.45 Opvarmning
til Det store
Hesteshow
16.00- 16.15 Afsluttende tale v. Roskilde Opvarmning til Det
17.00 Dyrskues formand Povl Fritzner
store Hesteshow
16.15 Det store Hesteshow
17.0018.00
16.00 Opvarmning til Det store Hesteshow
Almindelige bestemmelser for Roskilde Dyrskue 2016
For at kunne udstille skal ejeren være bosiddende inden for området Sjælland, Møn, Lolland-Falster
eller Bornholm eller være inviterede af dyrskueledelsen.
Ingen kan tilkendes anerkendelse uden at være ejer af det eller de udstillede dyr. Ret til at modtage
anerkendelse tilkommer dog også aktieselskaber og foreninger, når dyrene ejes af foreninger eller
disses medlemmer.
Det påhviler hvert dommerhold ved sin formand, umiddelbart efter at bedømmelsen er sluttet, at indføre
denne med motiver i dommerprotokollen, få protokollen underskrevet af hele dommerholdet, aflevere
protokollen til sekretariatet. Dommerne er bemyndigede til at overføre dyr fra den ene gruppe til den
anden.
Dommerne har frie hænder og selvstændigt ansvar for udførelsen af deres hverv, dog i henhold til
reglerne.
Efter at bedømmelsen er afsluttet, indføres resultatet i dommerprotokollerne, og når disse er
underskrevet, er den trufne afgørelse inappellabel.
Ingen kan være dommer, når vedkommende (gælder for foreninger kun formanden) selv udstiller i de
hold, dommerudvalget skal bedømme, eller når der inden for disse hold udstilles dyr, i hvis bedømmelse
han/hun er direkte økonomisk interesseret. Dyrskuets ledelse har ret til at lade suppleanten indtræde
eller flytte vedkommende til et andet dommerhold.
Ethvert dyr, der tilkendes anerkendelse, skal udstilles på en sådan måde, at alle kan tage det i øjesyn
og blive bekendt med hvilken anerkendelse eller hvilken plads, det har opnået ved bedømmelsen.
Dommerne kan beslutte at tilbageholde en anerkendelse.
For at kunne udstilles i en samling skal dyret være udstillet som enkeltindivid.
Dyrets ejer må indestå for rigtigheden af den alder, afstamning og ydelse, som han/hun har opgivet ved
tilmelding. Ligeledes må han/hun indestå for, at dyret ikke har fejl, der let kan undgå dommernes
opmærksomhed.
Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, der af Fødevareregionen er sat under offentligt tilsyn.
Såfremt forholdene gør det umuligt at skaffe plads til alle de tilmeldte dyr, kan ledelsen i samråd med
udstillingsudvalgene foranledige, at der foretages en prioritering.
På dyrskuepladsen leveres foder og halm til de udstillede dyr, efter nærmere aftale med
udstillingsudvalgene.
Dyrene skal være på dyrskuepladsen senest kl. 8.00 fredag morgen. For kvæg, får og geders
vedkommende dog torsdag.
Ifølge Bekendtgørelse nr. 185 vedrørende dyrskuer, foretages der en veterinær syning af alle dyr. Ved
denne syning vil dyr, der har symptomer på smitsomme sygdomme blive afvist. Dette gælder også dyr
med ringorm. Enhver risiko for afvisning af dyr ved denne syning bæres alene af udstilleren.
Dyrskuet ledelse kan kræve et dyr hjemsendt, såfremt det skønnes farligt for dyr eller mennesker, eller
kræve at det forbliver i stalden.
Ingen dyr må fjernes fra dyrskuepladsen før søndag aften efter kl. 17.00. Dyr, der uden skriftlig tilladelse
trækkes bort fra skuet inden for de i programmet fastsatte mødetider, fortaber retten til præmie, og
udstilleren vil blive udelukket for udstilling af dyr i 5 år.
Udstillerne skal under skuet, i et og alt, rette sig efter de givne regler og følge alle anvisninger fra
dyrskuets ledelse eller dennes repræsentanter. De bærer selv enhver art af risiko for det udstillede,
såvel under transporten til og fra skuet, som under skuet.
Der etableres nattevagt, men dyrskuet påtager sig intet økonomisk ansvar for de på pladsen værende
dyr og rekvisitter.
Udstillere bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden
form for beskadigelse såvel under forsendelse / transport som under udstillingen. Udstillerne er tillige
ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller
forsømmelse fra udstillerens eller hans medhjælpers side. Det kan anbefales udstillerne at sikre sig i
den henseende gennem et tillæg til bestående forsikringer.
Tilmeldingsfrist:
Heste den 1. april, inden kl. 12.00.
Kødkvæg, får, geder samt kaniner den1. maj.
Malkekvæg den 9. maj kl 9.00 (husk at lav forhånds tilmelding inden den 27. april)
Tilmeldingsgebyr
Gebyr
Moms
I alt kr.
Grundgebyr pr. udstiller (ikke kanin). .......
336,00
84,00
420,00
Malkekvæg: ..................................................
160,00
Kalvekonkurrence:
Kalve under 1 år ............................................
240,00
For 3 års kalve skal der betales almindeligt tilmeldingsgebyr.
40,00
200,00
60,00
300,00
Kødkvæg: .....................................................
Kødkvæg: (ko med kalv i boks) .....................
272,00
320,00
68,00
80,00
340,00
400,00
Heste: ............................................................
Heste: Gangartskonkurrence ........................
320,00
300,00
80,00
400,00
300,00
Får og geder: ................................................
80,00
20,00
100,00
Kaniner, grundgebyr pr. udstiller ..............
Kaniner ..........................................................
48,00
40,00
12,00
10,00
60,00
50,00
De fastsatte tilmeldingsgebyrer gælder for alle, dog fratrækkes aktive medlemmer af Gefion, SydØstsjællands Landboforening, Odsherreds Landboforening, Dansk Landbrug Sydhavsøerne,
Sjællandske Familiebrug eller Øernes Landøkonomiske Selskab kr. 200,00 inkl. moms (ikke kaniner).
For dyr, der afmeldes senest den 27. maj 2015, vil tilmeldingsgebyret blive tilbagebetalt.
Udstilleren kan ikke disponere over staldpladsen, hvis man afmelder eller udebliver.
Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar og risiko.
Enhver besøgende må rette sig efter alle bestemmelser truffet af dyrskuets ledelse.
Roskilde, februar 2016
Dyrskuets ledelse
v/ Thor Nielsen
Afdeling for heste:
For alle heste gælder, at de skal være godkendt af eller tilknyttet et avlsforbund under Landsudvalget.
Der kan kun udstilles hingste, vallakker og hopper, hvor der foreligger et hestepas udstedt af – eller
godkendt af Landsudvalget for Heste og som afstamningsmæssigt er godkendt af den pågældende
avlsretning. Hingste på 3 år og derover skal være avlsgodkendt af avlsforbund under Landsudvalget for
Heste. Hingste der udelukkende har avlsgodkendelse via licens eller EU-godkendelse kan ikke udstilles.
Kårede hopper skal være avlsgodkendt af avlsretninger under Landsudvalget for Heste. Der kræves
mindst 3 leds afstamning for hingste, dog således at hingstens afstamning kan godkendes til kåring i det
respektive avlsforbund og 2 led for hopper. Dog kræves for heste, der ønskes udstillet som Oldenborg,
at de tilhører hovedafsnittet.
Der udstilles i 4 hovedgrupper:
Gruppe A:
Gruppe B:
Gruppe C:
Gruppe D:
Specialracer
Dansk Varmblod
De svære heste (koldblod)
Småheste og ponyer
Gruppe A omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Frederiksborgheste, renavlede eller m. max. 50% anerkendt fremmed afstamning.
Oldenborgheste, renavlede eller m. max. 75% fuldblod/anglonormanner(Condor)blod
Trakehnerheste
Lipizzanerheste
Knabstrupper
Pinto
Palomino Sportsheste Avlsforbund
Frieserheste
Arabisk fuldblod OX
Shagya-, Sports- og Angloaraber X
Pura Raza Espanola (P.R.E.)
Fuldblodsheste XX
Travheste
Appaloosa Horse Club Denmark
Gruppe B omfatter:
1. Dansk Varmblod
Gruppe C omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
Jyske heste
Belgiskeheste
Shireheste
Dansk Tinker Forening
Nordsvensk Brugshest
Gruppe D omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Fjordheste
Islandske heste
Haflinger heste
Danske Sports Ponyer
Connemara ponyer
New Forest ponyer
Dartmoor ponyer
Dansk Gotlands Russ
Welsh Mountain, Welsh ponyer og Welsh cob
Shetlandsponyer
Dansk Miniature Hesteforening
Inden for hver gruppe og race (type) kan der udstilles til bedømmelse eller præsentation i følgende hold:
Hold nr.
1. Afkomspræmierede hingste:
a. Hingste med afkomspræmie I kl. 2. gr. (22) og derover
(dog kun til præsentation året efter afkomsfremstillingen).
b. Hingste til præsentation, der møder med afkomssamling på skuet.
2. Hingste på 6 år og derover.
3. Hingste på 4 og 5 år.
4. Hingste på 3 år.
5. Hingste på 2 år.
6. Hopper på 4 år til og med 15 år med eget føl ved siden. Føllet skal være efter avlsgodkendt hingst,
og føllets Afstamning skal kunne godkendes i et af forældrenes forbund.
7. Hopper på 6 år og opefter, uden eget føl ved siden, der udstilles i samling.
8. Hopper på 4 - 8 år, som ikke foler i indeværende år, kan kun udstilles, hvis de deltager i en samling
eller gangartskonkurrencen (se særligt regelsæt).
9. Hopper på 3 år, der ikke foler i indeværende år.
10. Hopper på 2 år.
11. Vallakker kan udstilles, hvis de deltager i en samling efter en hingst eller hoppe
12. Samlinger efter hopper, mindst 3 stk. eventuelt inkl. moderen. Al afkom skal være mindst 2 år gl.
13. Hoppefamilie, mindst 3 generationer i lige linie - mindst 2 år gamle.
14. Samlinger efter hingste, mindst 5 stk. - mindst 2 år gamle.
For at kunne udstilles i en samling skal dyrene være udstillet som enkeltindivid. Hopper over 15 år kan
udstilles, hvis de indgår i en samling.
Gangartskonkurrence: Ved tilmelding betales et startgebyr på kr. 300,- som tilbage betales når man har
startet i konkurrencen. Ved afmelding tilbagebetales de kr. 300,-.
De udstillede hestes alder følger kalenderåret.
Skulle en udstillet hoppe mod forventning fole under dyrskuet, bliver den udelukket fra bedømmelse og
præsentation.
Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet inden for de seneste 14 dage
anses ikke for transportegnede.
Føl anses ikke for udstillingsegnede, hvis de er under 14 dage gamle.
Heraf følger, at hopper og føl, omfattet af ovenstående ikke kan udstilles.
Dispensation fra nærværende regler kan i særlige tilfælde gives af Dyrskuets ledelse.
Halekuperede heste importeret efter den 1. januar 1995 kan ikke udstilles.
Ved importerede heste samt heste som ikke registres af SEGES/Hest SKAL der vedlægges KOPI AF
AFSTAMNINGSPAPIR.
Alle heste skal være ledsaget af et gyldigt pas efter gældende regler (husk medicin sider)
Al bedømmelse af heste skal foregå på bedømmelsesbanerne, og i bevægelse. Alle udstillede dyr skal
møde til de programsatte aktiviteter.
Særlige bestemmelser for heste.
For at kunne udstille skal ejeren være bosiddende inden for Sjælland, Møn, Lolland-Falster eller
Bornholm. Der kan dog dispenseres herfra til ejere af heste, der indgår i samlinger. Avlsgodkendte
hingste kan udstilles, når de i udstillingsåret er udlejet og virker mindst 3 måneder i dyrskuets område,
herunder på udstillingstidspunktet, uanset at ejeren/ejerne er bosiddende uden for dyrskuets
geografiske område.
Tilmeldingerne er først endelige, når de er godkendt af Dyrskueledelsen, og SEGES/Hest har
efterkontrolleret de på tilmeldingerne givne oplysninger. Mangelfuld udfyldning af tilmeldingsskemaerne
kan medføre udelukkelse fra dyrskuet.
I konkurrencen om sjællandspræmien for hingste kan hver avlsretning indstille en 4 årig eller ældre
fløjhingst, der har fået 23 points eller derover.
Ved udpegning af skuets bedste følhoppe kan hver avlsretning indstille en fløjhoppe med føl ved siden,
der har opnået 23 points eller derover.
Til konkurrencen om skuets bedste 2-års hoppe kan hver avlsretning indstille fløjen i 2-års holdet, hvis
den har opnået mindst 22 points.
Til konkurrencen om skuets bedste 3-års hoppe kan hver avlsretning indstille fløjen i 3-års holdet, hvis
den har opnået mindst 23 points.
Til konkurrencen om skuets bedste føl, kan hver avlsretning indstille et føl. Føllet skal dog være mindst
14 dage gammelt.
Til konkurrencen om skuets bedste samling kan hver avlsretning indstille en fløjsamling med 22 points
eller derover (se punkt 11, 12 og 13). Konkurrencen gennemføres kun, såfremt mindst 3 samlinger
indstilles.
Samlinger på enkelt 5 dyr skal vises side om side på række. Samlinger på mere end fem dyr kan vises
på 2 rækker. Hvis der indgår en hingst i samlingen kan denne vises særskilt.
Vedrørende afvikling af fælleskonkurrencer: Mønstringen foregår på trekantbane. Skridt på lille
trekantbane og trav på stor trekantbane. Når man er færdig med sin fremvisning skal man trække ud til
hegnet og følge hegnet tilbage til rækken. Hvis dette ikke følges kan speakeren vælge at afbryde
konkurrencen og lade den efterfølgende begynde igen
Der kan gives ærespræmie til dyr, der opnår mindst 23 points.
For at en race eller afdeling kan få et selvstændigt dommerhold, skal der være anmeldt mindst 5 heste.
Alle udstillere skal ved indsyning til skuet aflevere en skriftlig erklæring på de udstillede hestes
sundhedsstatus. Udstilleren erklærer ved sin underskrift, at de udstillede heste kommer fra en ejendom
eller et stutteri, hvor der ikke er forekommet smitsomme sygdomme indenfor den sidste måned. Hermed
menes 1 måned fra afslutningen af sidste sygdomsudbrud, således at risiko for smitteoverførsel er
overstået.
Heste kan i forbindelse med bedækning/insemination forlade pladsen i tidsrummet kl. 18.00 til 08.00.
Tilladelse skal foreligge fra Hesteavlskontoret.
Alle heste skal være vaccineret mod influenza og stivkrampe. Heste påbegyndt vaccination før
01.01.2013 skal være vaccineret med 2 basisvacciner med 21-92 dages mellemrum. Heste påbegyndt
vaccination efter 01.01.2013 skal være vaccineret med 2 basisvacciner med 21-92 dages mellemrum.
Herefter en boostervaccine tidligst 5 mdr. og senest 6 mdr. og 21 dage efter 2. basisvaccination.
Sidste basisvaccination skal ske senest 7 dage inden dyrskuets start.
Vaccination mod virusabort anbefales efter gældende anvisninger.
Bokse tildeles fortrinsvis 3-årige og ældre hingste samt følhopper.
Udebliver en hest fra udstilling disponerer dyrskuet over opstaldningspladsen.
DOMMERE FOR HESTE
GRUPPE A: SPECIALRACER:
Frederiksborg
Dommere:
Jane Jarshøj
Reno Olesen
Jens Ole Riis
Dommersekretær:
Tine Ekstrøm Larsen
Racerepræsentant:
Tina Jensen
OLDENBORG
Dommere:
Henrik Jensen
Lene Grimbühler
Dommersekretær:
Kristina Volmer Christensen
Racerepræsentant:
Gitte Olsen
TRAKEHNER
Dommere:
Irene de Darko
Helle Christensen
Dommersekretær:
Pia Prom
Racerepræsentant:
Mette Hansen
LIPIZZANER
Dommer:
Jørgen Finderup
Dommersekretær:
Tina Nielsen
Racerepræsentant:
Tina Nielsen
KNABSTRUPPER
Dommere:
Ena Sparre
Camilla Reilly
Racerepræsentant
Maj-Britt B. Dragsdal
Nordmarksvej 14
Avnvej 15
Sigtemøllevejen 19
4520 Svinninge
7400 Herning
3720 Åkirkeby
Kanderødvej 9
4682 Tureby
Stestrupvej 55
4360 Kirke Eskilstrup
Herredsvejen 170
Ringstedvej 216
9500 Hobro
4300 Holbæk
Klintegårdsvej 2
4952 Stokkemarke
Lårupvej 27 B
4295 Stenlille
Sjoltevej 13
Dalgårdsvej 20
4733 Tappernøje
4683 Rønnede
Nordfeldvej 52
4780 Stege
Erdrupvej 25
4242 Boeslunde
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
Langebæk Gade 21
4772 Langebæk
Langebæk Gade 21
4772 Langebæk
Vestergårdsvej 75, Røgen
Kraghave Parkvej 20
8472 Sporup
2630 Tåstrup
Tingvejen 4 A
4400 Kalundborg
PINTOHESTE
Dommere:
Ann Dupont
Dommersekretær:
Debbie Mørum
Racerepræsentant:
Laila Schäffer
SPORTSPALOMINO
Dommere:
Ann Dupont
Dommersekretær:
Michael Hansen
Racerepræsentant:
Michael Hansen
FRIESERHESTE
Dommer:
Jørgen Finderup
Racerepræsentant:
Lisbeth Mølgaard
OX ARABER
Dommer:
Marianne Westphal Andersen
Dommersekretær:
Louise Leth
Racerepræsentant
Marianne Westphal Andersen
Holbækvej 31
4340 Tølløse
Ledager 2 A
4281 Gørlev
Nordre Ryevej 51
4060 Kirke Såby
Holbækvej 31
4340 Tølløse
Aggebovej 30
3200 Helsinge
Aggebovej 30
3200 Helsinge
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
Vrangstrupvej 88
4171 Glumsø
Kagerup Stationsvej 49
3200 Helsinge
Skt. Knudstorv 3, 4. th.
8000 Århus C
Kagerup Stationsvej 49
3200 Helsinge
DSAH, SHAGYA- SPORT- OG ANGLOARABERE
Dommere:
Jørgen Finderup
Agro Food Park 15, Skejby
Helle Larsen
Krohaven 2
Dommersekretær:
Anja Monica Keller
Thyrasvej 28
Racerepræsentant:
Helene Schou
Bennebogade 2
PURA RAZA ESPANÕNA
Dommer:
Martin Bloch
Dommersekretær:
Lika Ottosen
Racerepræsentant:
Anne Birgitte Krogh
8200 Århus N
4684 Holmegård
3630 Jægerspris
4440 Mørkøv
Stampesgade 7, 4. tv.
1702 København V
Stenmøllen 66
2640 Hedehusene
Hovedgaden 451 E
2640 Hedehusene
GRUPPE B:
DANSK VARMBLOD:
Dommere:
Ole From Christensen
Laura Juul
Dommersekretær:
Grete Svarre
Charlotte Christensen
Racerepræsentant:
Pia Gobert
Havdal 1
Marslev Byvej 23
8500 Grenå
5290 Marslev
Karen Allé 3
Søvej 14 B
4400 Kalundborg
4140 Borup
Gl. Ebbeløkkevej 1
4500 Nykøbing Sj.
Kræmmervejen 26, Vellev
Nødebovejen 310
Tindingevej 22
8860 Ulstrup
3390 Hundested
4291 Ruds-Vedby
Ådalsvej 8
Enggårdsvej 4, Kr. Sonnerup
4720 Præstø
4060 Kr. Såby
Hvalsøvej 20, Osager
4320 Lejre
Anemonehaven 2
4180 Sorø
Dons Byvej 33
Landevejen 77, Reersø
Søndermarken 8, Rosted
6051 Almind
4281 Gørlev
4200 Slagelse
Møllevej 10, Birkede
4130 Viby Sj.
Ndr. Ringgade 52, st. tv.
4200 Slagelse
Møllemarksvej 15
4291 Ruds Vedby
Bregnetvedvej 28, Osted
4320 Lejre
Agro Food Park 15
8200 Århus N
Østergårdsvej 9
4660 St. Heddinge
Dalagervej 3
4100 Ringsted
GRUPPE C: SVÆRE HESTE:
HESTE AF JYDSK RACE:
Dommere:
Helle Hedelund Thomsen
Jesper Themsen
Jens Henrik Hansen
Suppleanter:
Christina Mattson
Peter Vangslev Nielsen
Dommersekretær:
Anna Lyse Wamsler
Racerepræsentant:
Mie Andersen
HESTE AF BELGISK RACE
Dommere:
Hans Aksel Christoffersen
Alan Waring
Tim Holtzen Larsen
Suppleant:
Leif Mundt
Dommersekretær:
Mie Andersen
Racerepræsentant:
Erik Nielsen
SHIRE
Dommer:
John Møllegaard
DANSK TINKER
Dommer:
Maiken Hom
Dommersekretær:
Karin Christiansen
Racerepræsentant:
Hanne Algren Hansen
CLYDESDALE
Dommer:
John Møllegaard
Bregnetvedvej 28, Osted
4320 Lejre
NORDSVENSK BRUGSHEST
Dommer:
Jørgen Finderup
Agro Food Park 15
8200 Århus N
GRUPPE D. SMÅHESTE OG PONYER:
FJORDHESTE
Dommere:
Niels Mortensen
Henrik Dahl
Dommersekretær:
Maria Esberg Kjær Mikkelsen
Racerepræsentant:
Ole Jensen
ISLANDSKE HESTE
Dommere:
Bjarne Poulsen
Susie Mielby
Dommeraspirant:
Rasmus Bovbjerg Jensen
Dommersekretær:
Linda Jørgensen
Racerepræsentant:
Jørn Hartvig
HAFLINGER
Dommer:
Martin Bloch
Dommersekretær:
Pernille Sandø
DANSK SPORTSPONY
Dommere:
Poul Graugaard
Laura Juul
Dommersekretær:
Kasper Petersen
Racerepræsentant:
Kasper Petersen
Halskovvej 12
Skovsøllingvej 11
7000 Fredericia
7300 Jelling
Skolelodden 10
4470 Svebølle
Skellerødvej 63
4100 Ringsted
Borupskovvej 22, Skærbæk
Vestermarksvej 2, Øster Starup
7000 Fredericia
6040 Egtved
Herslevvej 49
4000 Roskilde
Amtsvejen 201
3390 Hundested
Ringstedvej 81
4440 Mørkøv
Stampesgade 7, 4. tv.
1702 København V
Kirkevej 26
4672 Nr. Asmindrup
Krogen 6
Marslev Byvej 23
7760 Hurup
5290 Marslev
Holmehaven 23
4100 Ringsted
Holmehaven 23
4100 Ringsted
CONNEMARA
Dommere:
Ann Dupont
Bente Sehested-Juul
Dommersekretær:
Lene Nielsen
Racerepræsentant:
Tina Teglstrup Rysgaard
NEW FOREST
Dommer:
Iben Tjelum
Dommersekretær:
Vicky Højager Kleinhout
Racerepræsentant:
Sisse Dahlin
DARTMOOR
Dommere:
Martin Bloch
Dommersekretær:
Pernille Brysting
Racerepræsentant:
Charlotte Drews
GOTLANDS RUSS
Dommer:
Martin Bloch
Dommersekretær:
Betina Schmidt Slott
Racerepræsentant:
Julie Conradi
Holbækvej 31
Ravnsnæsvej 208
4340 Tølløse
3450 Lynge
Højbjergvej 4
4250 Fuglebjerg
Skovhusegade 12
4773 Stensved
Ingersvej 38
2920 Charlottenlund
Gartnervænget 7
4160 Herlufmagle
Tågerødvej 2
4681 Herfølge
Stampegade 7, 4.tv.
1702 København V
Lyngholmpark 13
3520 Farum
Klostermarksvej 3
3230 Græsted
Stampegade 7, 4.tv.
1702 København V
Bagerstræde 11
4450 Jyderup
Nyrupvej 51
4180 Sorø
WELSH MOUNTAIN OG WELSH PONYER
Dommer:
Lars Vestermann Frandsen
Radbyvej 44, Agedrup
Dommersekretær:
Susanne Agersnap
C.D. Richsvej 83, 3. th.
Racerepræsentant:
Morten Thers
Sæbyhøjvej 9
5320 Agerdrup
2000 Frederiksberg
4270 Høng
SHETLANDSPONYER
Dommere (hold 1):
Jan Bjørnshøj
Allan Vihrs
Dommere (hold 2):
Merethe Henriksen
Tina Nielsen
Dommersekretær (hold 1):
Camilla Vihrs
Dommersekretær (hold 2):
Line Bjørnshøj
Racerepræsentant:
Anette Thorshøj
DANSKE MINIATUREHESTE
Dommer:
Jørgen Finderup
Sekretær:
Gitte Brixtofte
Racerepræsentant:
Gitte Brixtofte
Khøve Bygade 24
Dulmosevej 6
4550 Asnæs
6040 Egtved
Hjortsvangvej 6, Aale
Kåtrupvej 36
7160 Tørring
8990 Fårup
Barthsgade 12 b, 1. tv.
8200 Århus N
Vindekilde Strandvej 15
4534 Hørve
Gribsbjerg 4
4640 Fakse
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Aarhus N
Kirkeskovvej 14
4672 Klipinge
Kirkeskovvej 14
4672 Klipinge
Dommere for udpegning af skuets bedste hingst, følhoppe med føl
ved siden, 2- og 3-årige hopper og skuets bedste samling
Paul Andersen
Ole Buch Jensen
Fl. Strange-Hansen
Carl Trock
Martin Bloch
Leif Grimbühler
John Møllegaard
Erik Jørgensen
Suppleanter:
Kurt Andersen
Jesper Themsen
Henrik Jensen
Langelinie 61
Hastrupvej 18
Tissøvej 23, Jorløse
Skambækvej 14
Stampesgade 7, 4. tv.
Ny Hagestedvej 59 A
Bregnetvedvej 28, Osted
Søllerupvej 23
4230 Skælskør
2690 Karlslunde
4490 Jerslev
4400 Kalundborg
1702 København V
4532 Gislinge
4320 Lejre
4681 Herfølge
Vollerupgårde 7
Nødebovejen 310
Herredsvejen 170
4200 Slagelse
3390 Hundeste
9500 Hobro
Dommere for udpegning af skuets bedste føl:
Martin Bloch
Stampesgade 7, 4. tv.
Poul Andersen
Langelinie 61
Flemming Strange-Hansen
Tissøvej 23, Jorløse
Suppleanter:
Kurt Andersen
Vollerupgårde 7
Leif Grimbühler
Ny Hagestedvej 59 A
Dommere for mønstringskonkurrencer:
Nanna Reumert Knudsen
Præstehøjvej 5, Ll. Lyngby
Pernille Sandø
Kirkevej 26
Asmindrup
Per Andersen
Kirkevej 1 A
Christina Normand
Kongensgavevej 1 A
Suppleant:
Mette Thorshøj
Osvej 15
Dommere for gangartskonkurrencen:
Niels Therkelsen
Landerslevvej 110
Heidi Hoffgaard Olsson
Mosestykket 21
1702 København V
4230 Skælskør
4990 Jerslev
4200 Slagelse
4532 Gislinge
3320 Skævinge
4672 Nr.
4671 Klippinge
3200 Helsinge
4040 Jyllinge
3630 Jægerspris
4000 Roskilde
Hestenes fordeling på racer og de forskellige hold 2016
HINGSTE
Ældre 4 og 5
3-års
HOPPER
2-års
års
Føl-
Vallakker
Gold-
hopper
Og Gold-
hopper
hopper
4-8 års
Heste
3-års
2-års
i alt
SAMLING
Efter
Efter
hopper
hingste
i saml.
Specialracer
omfatter:
Frederiksborg
2
Oldenborg
1
Trakehner
1
Lipizzaner
4
3
4
6
19
6
8
7
5
27
1
Knabstrupper
1
Pinto
1
Sportspalomino
1
1
1
3
1
2
2
1
4
2
1
5
1
Frieser
Arabisk Fuldblod OX
1
1
3
1
1
1
2
1
3
3
Shagya, Sports- og
Angloarabere
Pura Raza Española
1
1
2
1
1
1
3
1
1
6
4
17
Gruppe B omfatter:
Dansk Varmblod
3
4
2
1
2
1
Svære racer
omfatter:
Heste af jydsk race
Heste af belgisk race
1
3
1
Shire
4
1
1
Danske Tinker
5
2
10
1
1
Nordsvensk
Clydesdale
1
2
5
3
4
1
1
1
2
Fjordheste
2
1
8
Islandsheste
3
3
1
1
1
1
1
4
Småheste og ponyer
omfatter:
2
Haflinger
Danske Sports Ponyer
1
1
1
1
1
3
Dartmoor ponyer
Dansk Gotlands Russ
5
6
30
1
7
9
24
7
2
1
16
1
3
1
6
4
1
3
13
2
3
1
6
1
2
Connemara ponyer
New Forest ponyer
6
1
1
1
1
sec.
1
1
7
Shetlandsponyer
4
2
12
1
3
1
1
Welsh Ponyer, alle
5
2
5
1
7
22
10
5
9
49
2
Danske
Miniatureheste
I alt 2016
1
20
13
4
17
61
1
13
59
45
2
62
294
7
Fordeling af mønstringsbanerne
Bane
Kl.
Race:
Store Ring
09.00-12.00
Fjordheste
4
09.00-12.00
Shetlandsponyer
5
09.00-12.00
Shetlandsponyer
6
09.00-09.20
09.20-10.00
10.00-10.30
Miniatureheste
Gotlands Russ
Dartmoor Ponyer
7
09.00-09.30
09-30-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
Trakehner
Knabstrupper
Lipizzaner
Nordsvensk Brugshest
Shagya- Sports- og Angloaraber
Frieser
OX Araber
8
09.00-10.30
10.30-12.00
Dansk Varmblod
Dansk Sportspony
9
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.45-11.00
11.00-12.00
Sportspalomino
Pinto
Connemara
Haflinger
Pura Raza Española
10
09.00-09.45
09.45-10.30
10.45-11.30
Shire
Clydesdale
Tinker
11
09.00-09.45
09.45-11.15
Jydske heste
Belgiske heste
12
09.00-12.00
Islandske heste
13
09.00-12.00
Frederiksborg
14
09.00-12.00
Oldenborg
15
09.00-12.00
Welsh
16
09.00-12.00
New Forest
Bane 4, 5 og 6 er beliggende på grusbanen (Ring III), øvrige på arealet udenfor Dyrskuepladsen.
Oprangering foretages af dommere i bedømmelsesringene efter hvert holds bedømmelse.
Karakteristik af samtlige heste gives af dommerne i Ring I og III på dyrskuepladsen, jfr. særlig
tidsplan.
Tidsplan for afholdelse af karakteristik over de udstillede heste
Fredag
Ring I
Ring III
14.00
Jydske heste
13.00
Miniatureheste
14.10
Tinker
13.05
Lipizzaner
14.15
Belgiske heste
13.10
14.30
Dansk Sports Pony
Shagyaaraber
Frieser
Nordsvensk Brugshest
14.45
Dansk Varmblod
13.20
Sportspalomino
15.05
Frederiksborg
13.25
Pinto
15.25
Oldenborg
13.30
Connemara
15.50
Slut
13.40
Knabstrupper
13.50
Trakehner
13.55
OX Araber
14.00
Pura Raza Española
14.10
Gotlands Russ
14.15
Dartmoor
Haflinger
14.20
Islandske heste
14.40
New Forest
14.55
Shire
15.00
Clyesdale
15.10
Welsh
15.35
Shetlandsponyer
16.20
Slut
Alle tider er ca. tider – vær derfor klar i god tid !
FREDERIKSBORG
Hingste 2 år
1501
1502
Malene Weinreich Thiemke, Toftholmvej 24, 4550 Asnæs
TOFTAGERGÅRDS RED DIAMOND, 208333FR1400031, rød, hoved: stjerneblis smal ad
næseryg ender kødfarvet i begge næsebor, kødfarvet plet på underlæbe højre side,
hvirvel på hver sin side af midtlinie over øjenniveau, venstre for: sok op bag, venstre bag:
sok højt op bag, højre for: høj sok, højre bag: sok højt op udvendig, krop: hvirvel i nakken
begge sider, hvirvel gulk, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000451403,
Født d. 11022014 hos Jeanette og Gert Thiemke, Toftholmvej 24, Toftagergård, 4550
Asnæs.
F: JEOPARDY FJORD FRH 741, M: SIF SKINGELSBJERG FR 8266, MF: TASANO
TOFTEDAL FRH 729
Stine Fogelberg, Landevejen 91, 4300 Holbæk
ST. STENBJERG'S ELTON, 208333FR1401502, skimmel, hoved: stjerneblis ender
kødfarvet i venstre næsebor, kødfarvet plet på underlæbe højre side, hvirvel på midtlinie
under øjenniveau, venstre for: høj sok, venstre bag: lav sok op indvendig, højre for: høj
sok op for, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel gulk, hvirvel på halsens underside,
hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000452766,
Født d. 30042014 hos Stine J. Nielsen, Landevejen 91, Tuse, 4300 Holbæk.
F: OSMANN RIISBY 208333FR1004244, M: ENGKILDEGÅRDS PURSE FR 8366, MF:
MILTON TORP FRH 728
Følhopper med føl ved siden
1503
1504
1505
Knud Mørch Petersen, Hørve Kanalvej 67, 4534 Hørve
SADESIA VEJLEBY, FR 8653, rød, hoved: stjerneblis kødfarvet gennem begge næsebor,
venstre for: krone op bag, højre for: indvendig krone, FR brand v. lår 969,
Født d. 29042006 hos Knud Mørch Petersen, Hørve Kanalvej 67, Vejleby, 4534 Hørve.
F: SARPO VEJLEBY FRH 731, M: RODESIA FR 8000, MF: THOR BREGNEBJERG
EFRH 710
Føllets far: JEOPARDY FJORD, FRH 741
Hyldekær, v/Alberte og Niels Ingersen, Feddet 27 A, 4640 Faxe
HØGH´S AISHA, FR 8633, skimmel, hoved: gennemløbende stjerneblis kødfarvet
gennem venstre næsebor, venstre for: sok op for, venstre bag: høj sok, højre for: høj sok
op for, højre bag: høj sok op for, andet: født rød, FR brand v. lår 469,
Født d. 19062007 hos Lene Høgh, Kammergave Mark 1, 4190 Munke Bjergby.
F: HYLDEKÆRS CALVANO FRH 755, M: KAMILLE KIRIAL FRN 07001, MF: TASANO
TOFTEDAL FRH 729
Føllets far: JEOPARDY FJORD, FRH 741
Lene Dursben, Hestehaven 34, 4291 Ruds Vedby
CELI JØLE, 208333FR1101110, rød, hoved: gennemløbende bred stjerneblis gennem
begge næsebor, venstre for: høj sok, venstre bag: høj sok, chip v.s.hals
208210000332264,
Født d. 12042011 hos Lene Dursben og Jørn Vedel, Hestehaven 34, Reerslev, 4291
Ruds Vedby.
F: SARPO VEJLEBY FRH 731, M: KORA FR 8290, MF: LOTUS-GLERUP FRH 718
Føllets far: ENGKILDEGÅRDS NUGENT, FRH 751
1506
Bob Rødsten, Gershøjvej 4, 4070 Kirke Hyllinge
HELLA RØDSTEN, 208333FR1101286, isabella, hoved: stjerneblis ender kødfarvet, stor
kødfarvet plet på underlæbe, hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie, hvirvel under
øre begge sider, højre for: udvendig kronrand, højre bag: sok, krop: hvirvel i nakken
begge sider, aflang hvirvel øverst på bringe, chip v.s.hals 208210000288752,
Født d. 29042011 hos Bob Rødsten, Gershøjvej 4, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge.
F: HECTOR KROGVÆNGET FRH 775, M: NATHALI BRANDSLUND FR 8160, MF:
PRINS HAMLET III FRH 712
Føllets far: ENGKILDEGÅRDS NUGENT, FRH 751
Goldhopper 4 – 8 år
1507
1508
1509
Dorthe Johansen, Tingbakken 16, 4160 Herlufmagle
TARA TYBJERGLILLE, 208333FR0900975, rød, hoved: bred stjerneblis kødfarvet ind i
begge næsebor, hvirvel central, højre for: uregelmæssig krone, krop: hvirvel på halskam
begge sider, hvirvel gulk, hvirvel underarm begge sider, FR brand v. lår 975, chip v.s.hals
208210000221114
Født d. 26042009 hos Dorthe Johansen, Assendrupvej 1, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle.
F: THOR BREGNEBJERG EFRH 710, M: SKOVBÆKKENS FRIDA FR 8604, MF:
SARPO VEJLEBY FRH 731
Claus Svendsen, Hans Fugls Vej 47, 4913 Horslunde
JUNI KROGVÆNGET, FR 8723, rød, hoved: stjerneblis ender kødfarvet i begge
næsebor, hvirvel på midtlinie over øjenniveau, venstre bag: hvidt ben, højre bag: høj sok
op for, chip v.s.hals 208210000381468,
Født d. 10062009 hos Krogvængegård, Krogvænget 5, 4683 Rønnede.
F: SAR VEJLEBY FRH 768, M: RONJA HVIDLYKKE FR 8071, MF: PRINS FRH 725
Line Svendborg, Boholtevej 55, 2. tv., 4600 Køge
HYLDEKÆR'S CAMPARI, 208333FR1103292, rød, hoved: stjerneblis ud til højre
næsebor, snip ind i højre næsebor, plet på over- og underlæbe venstre side, venstre for:
høj sok, venstre bag: høj sok, højre for: høj sok, højre bag: høj sok, chip v.s.hals
208210000291703,
Født d. 24052011 hos Annette Holm Nielsen, Feddet 27 A, 4640 Fakse.
F: IVANHOE FRH 743, M: JUNE FR 8285, MF: MICKA TORP 9104385
Hopper 3 år
1510
Janni Larsen, Sorøvej 49, 4250 Fuglebjerg
RONIA FUGLEBJERG, 208333FR1300262, rød, hoved: skudstjerne, enkelte hvide hår
på næseryg, stor snip ender kødfarvet i højre næsebor, hvirvel over øjenniveau til venstre
for midtlinie, højre for: høj sok, højre bag: uregelmæssig sok, krop: hvirvel i nakken begge
sider, hvirvel struberand højre side, hvirvel gulk, hvirvel øverst på bringe, hvirvel underarm
begge sider, chip v.s.hals 208210000456674,
Født d. 18032013 hos Janni Larsen, Sorøvej 49, 4250 Fuglebjerg.
F: NINO FUGLEBJERG 208333FR0900589, M: CINDY HALDAGER FR 8456, MF: MAX
ATTRUP FRH 692
1511
1512
1513
Knud Mørch Petersen, Hørve Kanalvej 67, 4534 Hørve
SANATI VEJLEBY, 208333FR1300954, isabella, hoved: snip ender kødfarvet i venstre
næsebor, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, venstre bag: kode, højre for: kode, krop:
hvirvel i nakken begge sider, hvirvel gulk, aflang hvirvel på halsens underside, hvirvel
underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000455152,
Født d. 02042013 hos Knud Mørch Petersen, Hørve Kanalvej 67, 4534 Hørve.
F: MUNKEVANGENS TARZAN FRH 774, M: SARPOLINE VEJLEBY FR 8483, MF:
SARPO VEJLEBY FRH 731
Line Svendborg, Boholtevej 55, 2. tv., 4600 Køge
HYLDEKÆRS JUNIA, 208333FR1304770, rød, hoved: stjerne, venstre for: kode, højre
bag: sok,
Født d. 24052013 hos Alberte og Niels Ingersen, Feddet 27 A, 4640 Fakse.
F: JUVEL TÅGERUP FRH 739, M: FJORDGLIMT'S JULIE FR 8629, MF: MILTON
SKYTTEGÅRD FRH 730
Stine Fogelberg, Landevejen 91, 4300 Holbæk
NIKE KROGVÆNGET, 208333201302391, rød, hoved: stjerneblis ender kødfarvet,
kødfarvet underlæbe med sorte pletter, hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie,
venstre for: hvid plet bag på forknæ, venstre bag: høj sok, højre for: høj sok op for, højre
bag: høj sok, krop: hvirvel i nakken begge sider, chip v.s.hals 208210000395852,
Født d. 24052013 hos Britt Sterndorff og Stig Skou, Krogvænget 5, 4683 Rønnede.
F: SAR VEJLEBY FRH 768, M: FLORALIA KROGVÆNGET FR 8707, MF: BLUE HORS
DEL QUINTO DVH 836
Hopper 2 år
1514
1515
Janni Larsen, Sorøvej 49, 4250 Fuglebjerg
SMILLA FUGLEBJERG, 208333FR1400695, brun, hoved: hvirvel på hver sin side af
midtlinie over øjenniveau, venstre for: krone op bag, sorte pletter i kronrand, venstre bag:
krone højt op bag, sorte pletter i kronrand, højre for: kode op indvendig, sort plet i
kronrand indvendig, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel på halskam højre side,
hvirvel nederst på halsens underside, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000451561,
Født d. 15042014 hos Janni Larsen, Sorøvej 49, 4250 Fuglebjerg.
F: OSMANN RIISBY 208333FR1004244, M: GAMBI FUGLEBJERG FR 8656, MF:
REGULUS MARTELL 9801767
Charlotte Poulsen, Urupvej 12, 4140 Borup
KLOSTERSKOVENS ALMA, 208333FR1400760, rød, hoved: gennemløbende stjerneblis
ender kødfarvet i venstre og gennem højre næsebor, mørk plet på underlæbe højre side,
venstre for: uregelmæssig høj sok, højre for: høj sok højt op for, højre bag: høj sok højt op
for, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000451049,
Født d. 11052014 hos Mette Poulsen, Urupvej 12, 4140 Borup.
F: HECTOR KROGVÆNGET FRH 775, M: LADY SAFIRA LYKKEBO FR 8597, MF:
ELSTEDGAARDS BOLERO FRH 749
1516
1517
1518
1519
Margit Mørch Petersen, Sandby 24, 4520 Svinninge
LILJE NIELSBOGAARD, 208333FR1401067, rød, hoved: gennemløbende bred
stjerneblis kødfarvet gennem begge næsebor, hvirvel over øjenniveau til venstre for
midtlinie, venstre for: krone op udvendig, venstre bag: kode op bag, højre for: lav sok højt
op udvendig, højre bag: kode op indvendig, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel
struberand begge sider, hvirvel nederst på halsens underside, hvirvel øverst på bringe
højre side, chip v.s.hals 208210000451267,
Født d. 11052014 hos Margit Mørch Petersen, Sandby 24, 4520 Svinninge.
F: JEOPARDY FJORD FRH 741, M: ORKIDÉ NIELSBOGAARD FR 8552, MF:
SALISBURY VEJLEBY EFRH 748
Stig Skou, Krogvænget 5, 4683 Rønnede
OLYMPIA KROGVÆNGET, 208333FR1402624, rød, hoved: gennemløbende stjerneblis,
venstre for: høj sok op bag, højre for: høj sok op bag, højre bag: høj sok op for,
Født d. 06062014 hos Britt Sterndorff og Stig Skou, Krogvænget 5, Svennerup, 4683
Rønnede.
F: SAR VEJLEBY FRH 768, M: FAUNA KROGVÆNGET FR 8594, MF: HYLDEKÆRS
CALVANO FRH 755
Camilla Juhl, Sallevej 39, 4622 Havdrup
NYTOFTGAARDS SHAKIRA, 208333FR1402807, rød, hoved: stjerneblis ender kødfarvet
i højre næsebor, kødfarvet plet på underlæbe, hvirvel på midtlinie under øjenniveau,
venstre for: kode op udvendig, højre for: høj sok, chip v.s.hals 208210000287203,
Født d. 28062014 hos Nytoftgaard, v/ Lisa Jonassen og Johnny Rasmussen, Nørregade
34, 6622 Bække.
F: NANDO FJORD FRH 772, M: SANTINI VEJLEBY FR 8694, MF: TASANO TOFTEDAL
FRH 729
Torben Larsen, Aspagårdsvej 11, 4534 Hørve
TIA TOFTEDAL, 208333FR1402891, rød, hoved: stjerneblis, stor kødfarvet snip,
kødfarvet plet på overlæbe, stor kødfarvet plet på underlæbe, hvirvel på hver sin side af
midtlinie over øjenniveau, højre for: kode op indvendig, højre bag: lav sok, krop: hvirvel i
nakken begge sider, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000451540,
Født d. 01072014 hos Torben Larsen, Aspagårdsvej 11, 4534 Hørve.
F: SÆDDINGS BRUTUS EFRH 737, M: SAHARA VEJLEBY FR 8652, MF: TASANO
TOFTEDAL FRH 729
OLDENBORG
Hingste 4 og 5 år
Renavlede
1520
100%
Kirsten og Kjeld Anholm, St. Ladegårdsvej 13, Gulager, 4180 Sorø
TORKILD ANHOLM, KOLH 851, sort, hoved: hvide hår i panden, hvirvel over øjenniveau
til venstre for midtlinie, højre for: lav sok, højre bag: lav sok, pletter i kronrand, krop:
hvirvel i nakken venstre side, hvirvel struberand venstre side, hvirvel på halsens
underside, hvirvel midt på bringe, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000401036,
Født d. 21042012 hos Kirsten og Kjeld Anholm, St. Ladegårdsvej 13, Gulager, 4180 Sorø.
F: THOR OLH 659, M: BEDDE ANHOLM OL 9124, MF: BUSTER KÆRGÅRD OLH 678
Følhopper med føl ved siden
Forædlede
1521
75%
1522
37,5%
1523
62,5%
Charlotte Rasmussen og Kenneth Iversen, Strædet 2 A, 4100 Ringsted
LUCENT AF DYBENDAL, OL 9142, brun, hoved: uregelmæssig stjerneblis ender
kødfarvet, højre for: sok, stor sort plet indvendig i kronrand, højre bag: sok, sort plet
indvendig i kronrand, OL brand v. lår 122, chip v.s.hals 208224000169468
Født d. 17032001 hos Mogens Hauge Hansen, Døjringevej 25, Døjringe, 4180 Sorø.
F: ARROGANT ODDERBJERG OLH 727, M: LIKI HJORTELUND OL 8118, MF: LABRI
HJORTELUND OLH 655
Føllets far: VALESCO, OLH 821
Camilla og Søren Christensen, Bringstrupvej 40, 4100 Ringsted
BARONESS AF ØSTENSGAARD, ROL 9840, brun, hoved: stjerneblis ender kødfarvet i
højre næsebor, højre for: sok, plet i kronrand, højre bag: sok, plet i kronrand, OL brand v.
lår 441,
Født d. 16052008 hos Camilla Larsen, Bringstrupvej 40, Bringstrup, 4100 Ringsted.
F: BACCARAT XX DVH 887, M: CECILIA SØNDERVANG OL 8594, MF: RARUS OLH
634
Føllets far: SONNY BOY HØJBOGAARD, OLH 796
Susanne Christensen, Søbjærg 33, 4180 Sorø
HØJ'S CELIA, OL 9906, sortbrun, hoved: enkelte hvide hår i panden, hvirvel over
øjenniveau til venstre for midtlinie, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, hvirvel i nakken
begge sider, højre for: indvendig krone, baller op bag, højre bag: kronrand op bag, krop:
hvirvel gulk, hvirvel underlinie af hals venstre side, hvirvel underarm begge sider, OL
brand v. lår 191, chip v.s.hals 208250001002414
Født d. 27032009 hos Susanne og Carsten Christensen, Søbjærg 33, Slaglille, 4180
Sorø.
F: CONTINENTAL OLH 757, M: BIRCH´S ABBEY OLN 00008, MF: BUSTER KÆRGÅRD
OLH 678
Føllets far: LAMI SØNDERVANG, OLH 708
1524
62,5%
1525
62,5%
1526
62,5%
Mette Johansen, Vollerupvej 51, 4200 Slagelse
RISBJERGGAARDS JA'DORE, ROL 10006, mørk brun, hoved: gennemløbende
stjerneblis ender kødfarvet gennem højre næsebor, hvirvel central, hvirvel bag begge
ører, venstre for: lav sok op indvendig, sorte pletter i kronrand, venstre bag: lav sok op
indvendig, sorte pletter i kronrand, højre for: uregelmæssig sok, højre bag: uregelmæssig
sok, krop: hvirvel gulk, hvirvel under halsen, hvirvel øverst på bringe, hvirvel underarm
begge sider, chip v.s.hals 208210000235455,
Født d. 22042010 hos Lene og Niels Grimbühler, Ringstedvej 216, Kvanløse,
Risbjerggård, 4300 Holbæk.
F: NANDO OLH 786, M: URSULA SØNDERVANG ROL 8756, MF: URPRINZ OLH 657
Føllets far: DRAGONENS FARUQ, OLH 844
Karina Månsson, Slimmingevej 18 B, 4682 Tureby
DAMGÅRDS MALOU, ROL 9889, mørk brun, hoved: hvirvel over øjenniveau til venstre
for midtlinie, hvirvel bag begge ører, krop: hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000237006,
Født d. 18052010 hos Sofie Vedberg Bonde, Klovbygade 1 B, 4490 Jerslev Sj..
F: SANDDALLUNDS CONEY OLH 801, M: MAIKEN ADOA OL 9169, MF: MILAN AF
KLOSTER OLH 765
Føllets far: GALANT HORNBÆK, OLH 784
Fam. Grimbühler, Ringstedvej 216, Risbjerggård, 4300 Holbæk
RISBJERGGÅRDS JE´THEME, OL 9888, brun, hoved: enkelte hvide hår i panden,
kødfarvet snip, kødfarvet plet på overlæbe, hvirvel i nakken begge sider, venstre for:
uregelmæssig sok, højre for: uregelmæssig sok, højre bag: uregelmæssig sok, krop:
hvirvel under halsen, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000239107,
Født d. 29052010 hos Lene og Niels Grimbühler, Ringstedvej 216, Kvanløse,
Risbjerggård, 4300 Holbæk.
F: NANDO OLH 786, M: GRY SØNDERVANG OL 8740, MF: LAMI SØNDERVANG OLH
708
Føllets far: DRAGONENS FARUQ, OLH 844
Goldhopper 4 – 8 år
Renavlede
1527
100%
1528
100%
Sisse Jensen, Nørregade 150, 4100 Ringsted
LADY MADONNA AF ØSTENSGAARD, OL 9756, sortbrun, hoved: stjerne, hvirvel på
midtlinie under øjenniveau, hvirvel i nakken begge ider, venstre bag: krone, højre for: sok,
pletter i kronrand, OL brand v. lår 521, chip v.s.hals 208210000072568
Født d. 09032008 hos Camilla Larsen, Bringstrupvej 40, Bringstrup, 4100 Ringsted.
F: LÁMOUR AF STØVLEBÆK OLH 752, M: BOLETTE AF STØVLEBÆK OL 8901, MF:
ELTON SON DE387871007394
Fam. Munk Hansen, Fårdrupvej 2, Snekkerup, 4200 Slagelse
JOKKESMINDE AGILA, ROL 9838, sortbrun, hoved: uregelmæssig stjerne, venstre for:
kode op bag, højre for: sok, højre bag: lav sok op indvendig, sorte pletter i kronrand, OL
brand v. lår 157, chip v.s.hals 208246000007588
Født d. 21032008 hos Kim Johansen, Vollerupvej 51, 4200 Slagelse.
F: GALANT HORNBÆK OLH 784, M: MOLLY SKOVSGAARD ROL 9183, MF: BUSTER
KÆRGÅRD OLH 678
1529
100%
1530
87,5%
1531
100%
Cheanne Eriksen, c/o Jan Eriksen, Guldmosevej 4, 3200 Helsinge
GRØNBÆKS DIOR, OL 9814, sortbrun, hoved: uregelmæssig stjerneblis meleret ad
næseryg, højre for: lav sok op indvendig, højre bag: lav sok op indvendig, OL brand v. lår
421,
Født d. 25052009 hos Cheanne Grønbæk Eriksen, c/o Jan Grønbæk Eriksen,
Guldmosevej 4, Laugø, 3200 Helsinge.
F: GALANT HORNBÆK OLH 784, M: DIOSA AF STENSBJERG OL 9287, MF: BUSTER
KÆRGÅRD OLH 678
Tania Palmer, Lerskovvej 45, 4652 Hårlev
KIRSEBÆRGÅRDENS FAIRYTALE, OL 9849, sort, hoved: stjerneblis kødfarvet ind i
højre næsebor, mørk plet på mule, lille kødfarvet plet på overlæbe, hvirvel på midtlinie
under øjenniveau, hvirvel i nakken begge si, krop: hvirvel gulk, hvirvel under halsen,
hvirvel øverst på bringe, hvirvel underarm begge sider, OL brand v. lår 109, chip v.s.hals
208210000222908
Født d. 01062009 hos Tine Lautrup Petersen, Fuglebjergvej 4, Nr. Herlev, 3400 Hillerød.
F: KIRSEBÆRGÅRDENS JOKER OLH 766, M: FRANSISKA VASESKOV OL 9193, MF:
KASPER OLH 701
Sofie Vedberg, Klovbygade 1 B, 4490 Jerslev Sj.
MANULITA, KOL 10024, sort, hoved: afbrudt stjerneblis ender kødfarvet ind i venstre
næsebor, plet på over- og underlæbe, hvirvel på midtlinie over øjenniveau, venstre for:
sok, venstre bag: lav sok op for, højre for: høj sok, højre bag: høj sok, krop: hvirvel på
halsens underside, hvirvel øverst på bringe begge sider, chip v.s.hals 208210000374232,
Født d. 05052012 hos Jan Larsen, Tværmarksvej 30, 4291 Ruds Vedby.
F: LORENZO BEDSTED OLH 834, M: CASSIOPEIA AF REGAL KROL 9612, MF:
MOZART OLH 749
Goldhopper 4 – 8 år
Forædlede
1532
62,5%
1533
75%
Carina Blach, Birkevænget 4, 4600 Køge
ØSTERHJELMS LABELL, ROL 9905, mørk brun, hoved: afbrudt stjerneblis ender
kødfarvet i venstre næsebor, hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie, højre for:
baller, kode indvendig, plet i kronrand, OL brand v. lår 151, chip v.s.hals
208250000019874
Født d. 02052009 hos Irina Nielsen, Hvingelvej 43, 6971 Spjald.
F: NANDO OLH 786, M: BLACK LADY SØNDERVANG OL 8810, MF: LAMI
SØNDERVANG OLH 708
Janne Petersen, Flinterupvej 80, 4480 Store Fuglede
LUCKY BENNEDSGAARD, 208333OL0906107, mørk brun, hoved: lille stjerne, hvirvel på
hver side af midtlinie over øjenniveau, hvirvel bag begge ører, højre for: hvirvel bag på
pibe, højre bag: hvirvel bag på pibe, krop: hvirvel gulk, hvirvel under halsen, hvirvel
nederst på bringe begge sider, chip v.s.hals 208210000202892,
Født d. 29062009 hos Jeanette B. Jørgensen, Slagelsevej 34, 4460 Snertinge.
F: EMINENZ OLH 809, M: KATRIN KORSHØJ OL 7606, MF: CLAUDIE DAMSGÅRD
OLH 640
1534
63%
Helena Dam, Klempegårdsvej 11, 4140 Borup
DONNA, OL 10034, brun, hoved: stjerne, hvirvel central, venstre for: kode op bag, højre
for: kronrand op indvendig, sort plet i kronrand, højre bag: sok, krop: hvirvel i nakken
begge sider, hvirvel på halsens underside, chip v.s.hals 208210000284251,
Født d. 27042011 hos Line Blom Petersen, Assensvej 188, 5750 Ringe.
F: DAYLIGHT OLH 826, M: MELVEJS JACKIRA OL 9834, MF: UNION JACK OLH 725
Hopper 3 år
Renavlede
1535
94%
1536
88%
1537
100%
1538
100%
Camilla og Søren Christensen, Bringstrupvej 40, 4100 Ringsted
LAVINE AF ØSTENSGAARD, 208333OL1300317, sort, hoved: afbrudt stjerneblis
kødfarvet ud til venstre næsebor og gennem højre næsebor, højre for: indvendig
kronrand, indvendig balle, højre bag: hvid plet foran i kronrand, baller, krop: hvirvel i
nakken begge sider, hvirvel gulk, hvirvel midt på bringe, hvirvel underarm begge sider,
chip v.s.hals 208210000455385,
Født d. 19032013 hos Camilla Holmgaard Christensen, Bringstrupvej 40, Bringstrup, 4100
Ringsted.
F: LÁMOUR AF STØVLEBÆK OLH 752, M: BOLETTE AF STØVLEBÆK OL 8901, MF:
ELTON SON DE387871007394
Vagn Jensen, Flaskevejen 6, 4270 Høng
NABIHA AF SKOVSØGÅRD, 208333OL1300747, mørk brun, hoved: stjerneblis ender
kødfarvet, kødfarvet plet på underlæbe, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, venstre for:
uregelmæssig lav sok, venstre bag: kode op for, højre for: sok op for, højre bag: sok op
for, sort plet i kronrand udvendig, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel underarm
begge sider, chip v.s.hals 208210000455360,
Født d. 12042013 hos Vagn Jensen, Flaskevejen 6, 4270 Høng.
F: LORENZO BEDSTED OLH 834, M: SAYBIA AF SKOVSØGÅRD OL 9841, MF:
SANDDALLUNDS CONEY OLH 801
Kirsten og Kjeld Anholm, St. Ladegårdsvej 13, Gulager, 4180 Sorø
KILDEDALS NELLI, 208333OL1302796, brun, hoved: enkelte hvide hår i panden, hvirvel
central, højre for: kode op indvendig, sorte pletter i kronrand, højre bag: kode op
indvendig, sorte pletter i kronrand, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel på halsens
underside, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000395161,
Født d. 24042013 hos Karina Daugaard, Sneden 1, Kongsted, 4683 Rønnede.
F: LORENZO BEDSTED OLH 834, M: MØLLEVANGS ELICIA OL 9839, MF: CANTON
ANHOLM OLH 807
Bent Løje, Enghavevej 26, 4892 Kettinge
ELLIS VIDIEMOSEGÅRD, 208333OL1301579, sort, hoved: gennemløbende stjerneblis
ender kødfarvet gennem begge næsebor og ned på underlæbe højre side, mørk plet på
overlæbe, hvirvel på midtlinie over øjenniveau, venstre bag: kode op indvendig, højre for:
kode op indvendig, sort plet i kronrand udvendig, højre bag: høj sok op for, krop: hvirvel i
nakken begge sider, hvirvel på halsens underside, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000456979,
Født d. 19052013 hos Bent Løje, Vidiemosegård, Enghavevej 26, Frejlev, 4892 Kettinge.
F: ELMER HORNBÆK OLH 840, M: LINA HJORTELUND OL 8807, MF: MARKANT OLH
682
1539
100%
Cheanne Eriksen, c/o Jan Eriksen, Guldmosevej 4, 9800 Hjørring
TANJA HORNBÆK, 208333OL1302210, sort, hoved: gennemløbende smal stjerneblis
ender kødfarvet, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, venstre for: kode op udvendig,
stribet hov, højre for: sok, højre bag: høj sok, krop: hvirvel i nakken venstre side, hvirvel
på bringe begge sider, chip v.s.hals 208210000424760,
Født d. 19052013 hos Jørgen Ahrendt-Jensen, Hornbækvej 992, Horneby, "Enrum", 3100
Hornbæk.
F: LEOPOLD HORNBÆK OLH 800, M: ULLITS THORA OL 9576, MF: THOR OLH 659
Hopper 3 år
Forædlede
1540
75%
1541
75%
Hanne Nielsen, Banevej 6, 4534 Hørve
FLAKKEBJERGS CARISMA, 208333OL1300200, brun, hoved: hvirvel på hver sin side af
midtlinie over øjenniveau, højre for: kronrand op bag, chip v.s.hals 208210000416334,
Født d. 31032013 hos Hanne Nielsen, Stationsvej 18, Flakkebjerg, 4200 Slagelse.
F: LORENZO BEDSTED OLH 834, M: MOSEVANGS MARITZA OL 9644, MF:
HØJVANGS STRAUSS OLH 756
Betina og Rasmus Madsen, Brobyvej 67, 4180 Sorø
LÆRKE AF SIEM, 208333OL1302004, sort, hoved: stjerne, snip med kødfarvet midte,
hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie, venstre bag: krone op indvendig, højre for:
sok op for, højre bag: sok op for, chip v.s.hals 208210000397754,
Født d. 18052013 hos Christian Hartvig Andersen og Leif Hartvig Andersen, Skørpingvej
48, Siem, 9575 Terndrup.
F: EMINENZ OLH 809, M: ELISABETH AF SIEM OL 9713, MF: PALLEX AF ULSTRUP
OLH 707
Hopper 2 år
Renavlede
1542
100%
1543
100%
Gitte Olsen og Bøje Andersen, Lårupvej 27 B, 4295 Stenlille
VICA, 208333OL1400816, sort, hoved: stjerneblis ender kødfarvet, kødfarvet plet på
overlæbe, hvirvel på hver sin side af midtlinie over øjenniveau, venstre bag: indvendig
krone, højre for: sok, højre bag: høj sok højt op udvendig, krop: hvirvel i nakken begge
sider, hvirvel struberand begge sider, hvirvel gulk, hvirvel nederst på halsens underside,
hvirvel på bringe højre side, chip v.s.hals 208210000452144,
Født d. 16042014 hos Jan Larsen, Tværmarksvej 30, 4291 Ruds Vedby.
F: VIRANO OLH 824, M: CASSIOPEIA AF REGAL KROL 9612, MF: MOZART OLH 749
Jørgen Lund, Vester Løve Vej 12, 4270 Høng
ELIZA AF LUNDSAGER, 208333OL1401733, sort, hoved: smal stjerneblis meleret ad
næseryg, snip med meleret kant, hvirvel på midtlinie over øjenniveau, venstre for: kode op
bag, højre for: sok, højre bag: kode op indvendig, krop: hvirvel i nakken begge sider,
hvirvel nederst på bringe begge sider, chip v.s.hals 208246000088508,
Født d. 02062014 hos Jørgen Lund, Vester Løve Vej 12, Løve, 4270 Høng.
F: ELMER HORNBÆK OLH 840, M: GAIA AF LUNDSAGER OL 9897, MF: GALANT
HORNBÆK OLH 784
Hopper 2 år
Forædlede
1544
56%
1545
81%
1546
56%
Tania Palmer, Lerskovvej 45, 4652 Hårlev
LERSKOVENS LADY ANNABELL, 208333OL1400315, lys brun, hoved: smal stjerne,
hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie, hvirvel under pandelok, krop: aflang hvirvel
på halskam højre side, hvirvel på halskam venstre side, hvirvel på halsens underside,
hvirvel på bringe begge sider, chip v.s.hals 208210000463080,
Født d. 11042014 hos Tania Palmer og Ole Ehlers, Lerskovvej 45, Vråby, 4652 Hårlev.
F: DRAGONEN'S FARUQ OLH 844, M: ØSTERHJELMS LABELL ROL 9905, MF:
NANDO OLH 786
Fam. John Mikkelsen, Platanvej 5, 2. sal, lejl. 76, 1810 Frederiksberg C
GLASGOW RANGERS, 208333OL1401180, brun, hoved: lille aflang stjerne til højre for
midtlinie, enkelte hvide hår i panden, hvirvel central, højre for: kronrand op bag, højre bag:
uregelmæssig lav sok, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel struberand begge sider,
hvirvel gulk, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000457398,
Født d. 21052014 hos Fam. John Mikkelsen, Platanvej 5, 2. sal, lejl. 76, 1810
Frederiksberg C.
F: VALESCO OLH 821, M: GLADDYS AF MOSEVANG OL 9355, MF: TIBERIAS OLH
804
Janne Petersen, Flinterupvej 80, 4480 Store Fuglede
BM'S FIRST CATALINA, 208333OL1401460, mørk brun, hoved: afbrudt stjerneblis skæv
mod højre ender meleret ved højre næsebor, melering på overlæbe, hvirvel over
øjenniveau til venstre for midtlinie, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel gulk, hvirvel
underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000454106,
Født d. 25052014 hos BM Horses v/Brian Madsen, Østre Parkvej 96, 4100 Ringsted.
F: SANDDALLUNDS CONEY OLH 801, M: DRISDAL´S FIRST CHOICE OL 9207, MF:
FIRST CLASS AF HVARRE OLH 745
TRAKEHNER
Hingste 3 år
1802
Kaj Olesen, Fælledvej 16, 4895 Errindlev
PREUSSENTANZ, TAF 1604, brun, hoved: lille stjerne, hvirvel på hver sin side af
midtlinie over øjenniveau, højre for: kode op indvendig, pletter i kronrand, højre bag:
udvendig kronrand, krop: hvirvel på halskam begge sider, aflang hvirvel på hals begge
sider, chip v.s.hals 208213990162286,
Født d. 18042013 hos Kaj Olesen, Fælledvej 16, Sjæltofte, 4895 Errindlev.
F: HERBSTKÖNIG DE409090094208, M: PRINCESSA HT 0347, MF: GRIBALDI
DE309090701693
Følhopper med føl ved siden
1547
Isabella Asklund, Krogvejen 8, 4130 Viby Sj.
LORENTH TREMHUSE, HT 0940, brun, hoved: hvirvel på midtlinie over øjenniveau,
venstre for: balle, afbrudt kronrand med plet, højre bag: afbrudt kronrand, krop: hvirvel på
halskam begge sider, TR brand v. lår,
Født d. 08042005 hos Mads og Pia Kjær, Givskudvej 3, Tremhuse, 7300 Jelling.
F: DISTELZAR DE309090080398, M: LIMPINELLA HT 9404, MF: BERGSTURM TAF
6801
Føllets far: LAUBERGS MAUNDY MAGIC, PIH 124
Hopper 3 år
1548
Hestebjerggaard, Erdrupvej 25, 4242 Boeslunde
HENRIVENDE VON HESTEBJERGGAARD, 208333TR1301136, mørk brun, hoved:
stjerne, hvirvel central, venstre for: kode op bag, pletter i kronrand, venstre bag: kode op
bag, pletter i kronrand, højre for: kode op bag, pletter i kronrand, højre bag: kode op bag,
pletter i kronrand, krop: hvirvel på halskam begge sider, chip v.s.hals 208210000416881,
Født d. 11042013 hos Hestebjerggaard v/ Mette Hansen, Erdrupvej 25, 4242 Boeslunde.
F: HERAKLES (VON HESTEBJERGGRD.) 208333TR0900931, M: HELLA DS 12332,
MF: IBIKUS TAF 6701
LIPIZZANER
Hingste 2 år
1549
Helle Philipsen og Bo Pedersen, Ydslegårdsvej 1, Gundsølille, 4000 Roskilde
MAESTOSO I, 208333LI1400435, brun, hoved: gennemløbende stjerneblis kødfarvet
gennem begge næsebor, hvirvel central, venstre for: lav sok, venstre bag: krone
indvendig, højre for: sok op for, andet: kan blive skimmel, chip v.s.hals 208213990166479,
Født d. 29032014 hos Helle Philipsen og Bo Pedersen, Ydslegårdsvej 1, Gundsølille,
4000 Roskilde.
F: MAESTOSO BELLADONA-56 LIH 27, M: SIGLAVYCAPRIOLA XXII-17F LI 243, MF:
SIGLAVY CAPRIOLA XXII
Hopper 3 år
1550
Helle Philipsen og Bo Pedersen, Ydslegårdsvej 1, Gundsølille, 4000 Roskilde
SAMIRA I, 208333LI1303073, skimmel, hoved: enkelte hvide hår i panden, hvirvel central,
krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel struberand højre side, chip v.s.hals
208213990145198,
Født d. 25062013 hos Helle Philipsen og Bo Pedersen, Ydslegårdsvej 1, Gundsølille,
4000 Roskilde.
F: MAESTOSO BELLADONA-56 LIH 27, M: 570 SAMIRA XVI LI 241, MF: 281 FAVORY
CANISSA XXII 281
KNABSTRUPPER
(Dispensation for afstamning)
Følhopper med føl ved siden
1551
Sarah Albæk Berthing, Strandvænget 22, 4400 Kalundborg
THECA, KNN 2254, mørk brun, hoved: stjerne, hvirvel under øjenniveau til højre for
midtlinie, krop: hvirvel i nakke begge sider, KN brand v. lår 090, chip v.s.hals
208213990009059
Født d. 10062003 hos Marianne Berthing, Skibbrovænget 18 A, 1.th., 4400 Kalundborg.
F: CAJUS DVE 634, M: KIRSEBÆRLUNDENS THEMIS RKNN 1956, MF: CONETTI
LYNGHØJ KNNE 118
Føllets far: FAIRBANKS SKRØDSTRUP, KNN 162
Goldhopper 4 – 8 år
1552
1553
Mille-Marie Neerup Jensen, Trælløse Bygade 11, 4160 Herlufmagle
BØGELUND'S STJERNE, 208333KN1102897, knabstrupper, hoved: stjerne, hvirvel på
midtlinie under øjenniveau, venstre for: stribet hov, venstre bag: stribet hov, højre for:
hvirvel bag på pibe, stribet hov, højre bag: hvirvel bag på pibe, stribet hov, krop:
rødmeleret med enkelte røde pletter, andet: meleret man og hale, chip v.s.hals
208246000004237,
Født d. 13032011 hos Pernille Vestergaard Andersen, Kristiansholmsvej 10, 4262
Sandved.
F: MAJCO' EQUUS-MAXIMUS KNN 180, M: MAJCO´S SNEFNUG KNN 1874, MF:
Maj-Britt B.S. Dragsdal, Tinggården, Tingvejen 4 A, Ubberup, 4400 Kalundborg
NEUBRAN'S PEACHES, KNN 2719, knabstrupper, hoved: lille trekantet stjerne,
kødfarvet snip, kødfarvet plet på overlæbe, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, venstre
bag: stribet hov, højre for: sok op indvendig, højre bag: sok, krop: brun, hvidt kryds med
små brune pletter, hvirvel i nakken begge sider, hvirvel gulk, hvirvel på bringe begge sider,
aflang hvirvel bag på begge lår, chip v.s.hals 208210000285629,
Født d. 26052011 hos Maj-Britt B.S. Dragsdal, Tinggården, Tingvejen 4 A, Ubberup, 4400
Kalundborg.
F: NEUBRAN´S POWER RANGER 208333KN0706072, M: HORSEBJERG TROPICANA
OL 9189, MF: GORM HAUGE AF DYBENDAL OLH 733
Hopper 3 år
1554
Maj-Britt B.S. Dragsdal, Tinggården, Tingvjen 4 A, Ubberup, 4400 Kalundborg
FRIDA OVERBJERG, 208333KN1301523, knabstrupper, hoved: mange små sorte pletter
omkring øjne og mule, hvirvel på hver sin side af midtlinie over øjenniveau, venstre for:
stribet hov, hvirvel på knæ udvendig, venstre bag: stribet hov, højre for: lys hov, højre bag:
stribet hov, krop: hvid, hvirvel på halsens underside, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000451787,
Født d. 19052013 hos Margrethe Madsen, Overbjergvej 21, 4400 Kalundborg.
F: NØRGAARDS CARIYON KNN 193, M: MAJCO'S FELICITY KNN 2654, MF:
BROOMELLS SALVO KNNE 115
PINTO
(Dispensation for afstamning)
Hingste 6 år og derover
(Pintoaraber)
1555
Christina Sørensen, Loddervej 9, 4684 Holmegaard
FAREED IBN EL HAKIM, PINAH 4, brunbroget, hoved: aflang stjerne, venstre for: høj
sok, venstre bag: høj sok op bag, højre for: hvidt ben, højre bag: hvidt ben, krop: broget,
PI brand v. lår 402,
Født d. 10072008 hos Nikoline Nielsen, Storhedevejen 31, 8850 Bjerringbro.
F: EL HAKIM DE410100077200, M: MAGNOLIA OX 2448, MF: FADJEC OX 834
Hingste 4 – 5 år
1556
Laila Schäffer, Hornsherredvej 467, 4070 Kirke Hyllinge
LAURBERGS MAUNDY MAGIC, PIH 124, brunbroget, hoved: bred stjerneblis ender
kødfarvet, hvirvel på midtlinie over øjenniveau, venstre bag: sort plet foran i kronrand,
krop: broget, hvirvel i nakken begge sider, chip v.s.hals 208246000001802,
Født d. 21042011 hos Laila Schäffer, Nordre Ryevej 51, Rye, 4060 Kirke Såby.
F: HOELGAARD'S SAMBUCA PIH 96, M: HEDENS MUNICK SRHPI 11, MF: DON
PREMO PIH 10
Goldhopper 4 – 8 år
1557
1558
Annika Mørum, Bøstupvej 17, 4270 Høng
YDERGAARD'S YEA-YEA, SPI 98, brunbroget, hoved: stjerneblis kødfarvet ind i højre
næsebor, stor kødfarvet plet på underlæbe, hvirvel over øjenniveau til venstre for
midtlinie, hvirvel i nakken venstre side, venstre for: stribet hov, venstre bag: stribet hov,
højre for: stribet hov, højre bag: stribet hov, krop: broget, hvirvel gulk, hvirvel halskam
højre side, hvirvel under halsen, hvirvel øverst på bringe, hvirvel underarm begge sider, PI
brand v. lår 277, chip v.s.hals 208210000107535
Født d. 20052008 hos Stald Ydergaard, v/Julia Petersen, Lillemosevej 5, Reerslev, 2640
Hedehusene.
F: MAROTT'S BUGATTI PIH 73, M: DOLCEVITA PIN 309, MF: DOLAR PIH 11
Charlotte Ortmann, Østergade 27 A, 4050 Skibby
SAHLERTZ' QUEEN, SRHPI 117, brunbroget, hoved: stjerneblis ender kødfarvet,
kødfarvet plet på underlæbe højre side, hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie,
højre for: hvidt ben, højre bag: sok, krop: broget, hvirvel struberand begge sider, chip
v.s.hals 208210000279126,
Født d. 16042011 hos Lena Sahlertz, Ringstedvej 640, Slimminge, 4100 Ringsted.
F: B. HOELGAARD´S BOSTON JT 528003 06.08883, M: HOELGAARD'S RAM A
QUENA SRHPI 61, MF: HOELGAARD´S KONTRAST PIH 45
Hopper 3 år
1559
Laila Schäffer, Hornsherredevej 467, 4070 Kirke Hyllinge
LAURBERGS DINKY TOY, 208333PI1301118, brunbroget, hoved: gennemløbende
stjerneblis ender kødfarvet, pletter mellem næsebor, hvirvel central, krop: broget, chip
v.s.hals 208250001008665,
Født d. 18052013 hos Laila Schäffer, Nordre Ryevej 51, Rye, 4060 Kirke Såby.
F: COSMEO DVH 929, M: HEDENS MUNICK SRHPI 11, MF: DON PREMO PIH 10
PALOMINO SPORTSHESTE
Hingste 6 år og derover
1560
Lisbeth Andersen, Blæsingevej 19 B, 4200 Slagelse
MR. VICTORY MINDED, PAH 45, palomino, hoved: bred stjerneblis ender kødfarvet,
venstre for: sok op for, venstre bag: høj sok, højre for: høj sok op for, højre bag: høj sok
op for, PA brand v. lår 362, chip v.s.hals 208210000098933
Født d. 10062001 hos Lisbeth Andersen, Krogsgårdvej 3, 4270 Høng.
F: MR. CHAPMAN PAH 26, M: KASSIA RDS 9891, MF: KASSANDER DH 263
Hingste 3 år
1561
Lisbeth Andersen, Blæsingevej 19 B, 4200 Slagelse
STÆREBOGÅRDS WHITE GHOST, 208333PS1301578, cremello, hoved: hvirvel over
øjenniveau til venstre for midtlinie, hvirvel under pandelok, krop: hvirvel på halskam begge
sider, chip v.s.hals 208250000017445,
Født d. 05052013 hos Charlotte og Tommy Weilbach, Håbetvej 9, 4440 Mørkøv.
F: WOLKENWIND DE410101009803, M: STÆREBOGÅRDS ANEMONE
208333PA0900575, MF: STÆREBOGÅRDS APOLLO EPAH 7
Goldhopper 4 – 8 år
1562
Pia Johansen, Løkkesholmvej 45, 4750 Lundby
TRIPLE A MANILLA, 208333PS0900088, palomino, hoved: lille stjerne, hvirvel på
midtlinie under øjenniveau, hvirvel bag begge ører, højre bag: indvendig krone, krop:
hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000219758,
Født d. 24022009 hos Ann Pia Aasted Jespersen, Roligheden 16, Svallerup, 4400
Kalundborg.
F: MAKAO OX OX+ 2427, M: MONZA´S TICACA 208333200407387, MF: MOONHAZE
SILVER SPIRAL PBA 38
FRIESER
Goldhopper 4 – 8 år
1563
Ditte Eriksen, Tingbakken 16, 4160 Herlufmagle
EBONY JACOBA, 208004200904902, sort.
Født d. 25062009.
F: TIETSE 428, M: NEELTJE JACOBA VAN SWICHUM 528004200404680, MF: IELKE
382
Hopper 2 år
1564
1565
Michelle Rantzau, Kasernevej 14, 2. sal, dør 26, 4300 Holbæk
TITIA FAN ARSLAND, 208339201402343, sort.
Født d. 12062014.
F: THORBEN 466, M: GIDUNA 528004200238300, MF: MAIKO 373
Peter Toftegaard Nielsen, Selskovvej 40, 3400 Hillerød
TALULA ELLEMOSE, 208339201402472, sort.
Født d. 04072014.
F: ALKE 468, M: ELLEN VAN HOEVE JACOLIE 528004200100930, MF: THOMAS 327
ARABISK FULDBLOD OX
(Dispensation for udstillingsregler)
Hingste 6 år og derover
1566
Kristina Marcussen, Sorøvej 64, 4295 Stenlille
SHAMAS OX+ 5657, brun, hoved: stjerne, hvirvel under øjenniveau på midtlinie, venstre
for: indvendig balle, højre for: uregelmæssig kode, krop: hvirvel struberand venstre side,
chip v.s.hals 208213990145748,
Født d. 19032006 hos Bill and Irma James, Dalton, Georgia, 14 USA.
F: PIMLICO RCA OX AHR 549865, M: MISTRILS DESERET OX AHR 525098, MF: THE
MINSTRIL OX AHRA 322707
Hingste 4 og 5 år
1567
International Sports Arabians , Pilekrogen 1, 4200 Slagelse
DJANGO ISA, OX 5378, skimmel, hoved: lille stjerne, hvirvel under øjenniveau til venstre
for midtlinie, krop: hvirvel på halsens underside, hvirvel bringe højre side, andet: født sort,
chip v.s.hals 208213990119883,
Født d. 23032011 hos International Sports Arabians, Jan Jensen & Isa Eriksen,
Pilekrogen 1, 4200 Slagelse.
F: HO-DUK OX 4631, M: MANIFIQUE ISA OX 4571, MF: NIEWTON OX+ 3935
Hingste 3 år
1568
Kristina Marcussen, Sorøvej 64, 4295 Stenlille
HH ELLIOTT, OX 5704, brun, hoved: lille stjerne, hvirvel under øjenniveau på midtlinie,
krop: hvirvel halskam højre side, hvirvel på halsens underside, chip v.s.hals
208210000463309,
Født d. 12032013 hos Kristina Marcussen, Sorøvej 64, 4295 Stenlille.
F: MB KARATT OX+ 4516, M: OFW ELOQUENCE OX+ 4742, MF: RSD DARK VICTORY
OX AHR 327626
SHAGYA- SPORTS- OG ANGLOARABER
Følhopper med føl ved siden
1569
Camilla Frederiksen, Glentemosen 12, 2. tv., 2605 Brøndby
ASTI LEE TAKHISES, SH 2173, skimmel, hoved: hvirvel på midtlinie over øjenniveau,
hvirvel bag begge ører, krop: hvirvel i lysken begge sider, chip v.s.hals
208210000202473,
Født d. 03062009 hos Maiken Arleen, Tallerupvej 47 C, 5690 Tommerup.
F: SETHZIWOJ TAKHISES SH 1012, M: DD AISHA ROSE SH 2117, MF: SHARIAN
(BARTHAHUS) OO 542
Føllets far: MIRACULIX, 208333201103194
PURA RAZA ESPAÑOLA
Hingste 6 år og derover
1570
Zuzette Kraft, Edoras PRE, Sasserupvej 4, 4300 Holbæk
ENSUEÑO JV, 724015090254324, brun, hoved: hvirvel på midtlinie over øjenniveau,
snip, højre for: kronrand, højre bag: kronrand,
Født d. 21062009 hos C´An Roca, Ganaderia C´An Roca, Cala D´Or, Baleares, 17
Spanien.
F: REVOLTOSO XXIX 190101002400409, M: ORGULLOSA LIV 190101002122947, MF:
ACUARIO 190101001700640
Hingste 4 og 5 år
1571
1572
Belinda Bonn Carlsen, Krøjerup Overdrev 30, 4180 Sorø
LOPEZ IV, 7240151102DK113.
Født d. 06032011.
F: BONDADOSI C 72401506130040, M: MINOSA XXIII 190101002004595, MF:
OREADO 190101001500491
Dansk Ridekompagni, v/ Anna Vestergaard, Dønnevældevej 34, 3230 Græsted
CATO II, 7240151202DK14.
Født d. 19042012.
F: BALLESTO II 190101002204316, M: AGATERA 1901010021DK001, MF: ISLAMICO II
190101002000603
Hingste 2 år
1573
Stutteri Korsmosegaard, Bøgebjergvej 86, 3230 Græsted
PASCUAL MAR, 7240151403DK03.
Født d. 21042014.
F: ENSUEÑO JV 724015090254324, M: ZEFRONA MAYNOU 724015070110104, MF:
LEGO 190101002002962
Følhopper med føl ved siden
1574
Dansk Ridekompagni, v/Anna Vestergard, Dønnevældevej 3, 3230 Græsted
GOLOSA CXIX, 724015080123021.
Født d. 04032008.
F: FAVORITO LX 190101002120083, M: BARQUILLERA LXXV 190101002300083, MF:
CANERO III 190101002100524
Føllets far: BALLESTO II, 190101002204316
Hopper 2 år
1575
Britt Hansen, Dystedvej 4, 4684 Holmegård
BJH LUNA LLENA, 7240151403DK029.
Født d. 15052014.
F: ENSUEÑO JV 724015090254324, M: MARQUESA L 190101002200096, MF:
EMPERADOR XLVII 190101002108015
DANSK VARMBLOD
Hingste 2 år
1576
Bettina Haupt, Stenmaglevej 4, 4295 Stenlille
MR. TEMPTATION, 208333DW1400699, brun, hoved: to stjerner, meleret snip med
kødfarvet midte, hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie, venstre for: indvendig
krone med sort plet, venstre bag: uregelmæssig sok, sort plet i kronrand indvendig, højre
for: sok, højre bag: sok, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel gulk, hvirvel underarm
begge sider, chip v.s.hals 208210000451455,
Født d. 07052014 hos Bettina Haupt, Stenmaglevej 4, 4295 Stenlille.
F: TAILORMADE ATTENTION DVH 1076, M: DIVA 208333200301041, MF: MIDT-WEST
DACAPO DVH 673
Følhopper med føl ved siden
1577
1578
1579
Michele Langkjær, Nykøbingvej 19, 4460 Snertinge
VON DER RICHIE, DE431316747703, brun, hoved: hvirvel over øjenniveau til venstre for
midtlinie, højre for: krone, sorte pletter i kronrand, højre bag: kode, sorte pletter i kronrand,
krop: hvirvel på halskam begge sider, HN brand v. lår 77,
Født d. 09062003 hos Schirrmacher GbR Gunda og Helga, Muehlenreihe 24, D-21745
Hemmor, 6 Tyskland.
F: REGAZZONI DVH 721, M: PIKPERLE DE331314607181, MF: PIK KOENIG
DE331310418768
Føllets far: BLUE HORS ST. SCHUFRO, DVH 1180
Stina Munksgaard, Strandlystvej 11, 4534 Hørve
RESOLUT, 208333DW0606736, skimmel, hoved: lille stjerne, andet: født mørk brun, DV
brand v. lår 736,
Født d. 22052006 hos Lars Fedder, Dybvad Møllevej 8, Rævhalegaard, 9600 Aars.
F: QUIJOTE DVH 843, M: RONICA DH 4668, MF: CORLANDO DVE 476
Føllets far: CARPENTER, DVH 788
Bitten Søholm Larsen, Fjordgårdsvej 1, 4520 Svinninge
DENELLIE, 208333DW0800924, rød, hoved: gennemløbende stjerneblis ender kødfarvet
ud over højre næsebor, venstre bag: sok, højre for: sok, højre bag: sok, DV brand v. lår
924,
Født d. 19032008 hos Lisbeth B. Andersen, Engholmvej 5, Gørup, 8832 Skals.
F: BLUE HORS DON ROMANTIC DVE 801, M: ASHKA XX (DEN) G13250, MF: ASAASY
XX (USA) TAF 0055
Føllets far: BLUE HORS ST. SCHUFRO, DVH 1180
Goldhopper 4 – 8 år
1580
Stutteri Gullhøj, Teglværksvej 14, Faurbo, 4460 Snertinge
MINELLI GULLHØJ, 208333DW0803672, sortbrun, hoved: uregelmæssig stjerne, hvirvel
over øjenniveau til venstre for midtlinie, hvirvel bag begge ører, krop: hvirvel underarm
begge sider, DV brand v. lår 672, chip v.s.hals 208210000100771
Født d. 12042008 hos Jeannette og Torben Andersen, Teglværksvej 14, Faurbo, 4460
Snertinge.
F: STING DVH 932, M: ENGHAVENS MILANO 208333200304899, MF: MILAN DVH 682
1581
1582
1583
Helga og Peder Sødergren, Egholmvej 36, 4880 Nysted
STENVÆNGE POLISE, 208333DW0902223, brun, hoved: uregelmæssig kort stjerneblis,
venstre for: indvendig kronrand med sorte pletter, højre for: kronrand op indvendig med
sorte pletter, højre bag: kronrand op bag med sorte pletter, DV brand v. lår 223,
Født d. 23042009 hos Helga Sødergren, Enghavevej 60, Frejlev, 4892 Kettinge.
F: BACCARAT XX DVH 887, M: STENVÆNGE POULA DS 10768, MF: VOLTAIRE DH
295
Maria Rindal Pedersen, Brogade 11, 1. tv., 4100 Ringsted
DIVA PETIT "C", 208333DW0906287, sortbrun, hoved: enkelte hvide hår i panden,
hvirvel på midtlinie over øjenniveau, hvirvel bag begge ører, krop: hvirvel under halsen,
hvirvel underarm begge sider, DV brand v. lår 287, chip v.s.hals 208210000219533
Født d. 05052009 hos Ane Kristine Cobb, Højmosevej 2, 6093 Sjølund.
F: BLUE HORS DOOLITTLE DVH 963, M: LUNA 9506029, MF: RITTERSTERN DVH 544
Louise Nielsen, Præstemarken 1, 3600 Frederikssund
NUTMEG, DE433330746612, mørk brun, hoved: hvirvel over øjenniveau til venstre for
midtlinie, højre for: lav sok med pletter indvendig i kronrand, højre bag: lav sok, krop:
hvirvel halsens underside, chip v.s. hals 276098104015227,
Født d. 08032012 hos Kamma Beirholm, Bindeballevej 115, 7183 Randbøl.
F: BLUE HORS ROMANOV DVE 818, M: NOUVELLE DE433331121303, MF: FÜRST
HEINRICH DE341411680498
Hopper 3 år
1584
1585
Charlotte og Thomas Prange Thrane-Olsen, Dunhammervej 3, 4050 Skibby
DUNHAMMERGAARDS MON CHÉRI, 208333DW1302423, rød, hoved: skudstjerne,
hvide hår på næseryg, kødfarvet snip ved venstre næsebor, hvirvel over øjenniveau til
højre for midtlinie, højre bag: hvid plet foran i kronrand, krop: hvirvel på halsens
underside, chip v.s.hals 208210000434141,
Født d. 25052013 hos Charlotte og Thomas Prange Thrane-Olsen, Dunhammervej 3,
4050 Skibby.
F: LAGAVULIN DVH 1103, M: MON CEUR 208333200200190, MF: CARANO DVE 521
dvxlogo.gif
Tina Andersen, Strædet 19, 4920 Søllested
ØSTERGAARD'S MO JO, 208333DW1302955, rød, hoved: gennemløbende bred
stjerneblis ender kødfarvet i venstre og ud over højre næsebor, hvirvel central, venstre
bag: kronrand indvendig, højre for: høj sok op for, hvid plet foran på has, højre bag: høj
sok højt op for, krop: hvirvel i nakken venstre side, hvirvel på halskam højre side, hvirvel
struberand begge sider, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000399231,
Født d. 27062013 hos Jack Hansen, Strædet 19, 4920 Søllested.
F: BLUE HORS DON OLYMBRIO DVH 1078, M: MONDIVA BYAGER RDH 5859, MF:
RAGAZZO DVH 629
Hopper 2 år
1586
1587
1588
1589
Henrik Hansen, Nordmarksvej 9, 2680 Solrød Strand
SOUVENIR, 208333DW1400086, mørk brun, hoved: enkelte hvide hår i panden, hvirvel
på midtlinie over øjenniveau, krop: hvirvel på halskam begge sider, chip v.s.hals
208213990221109,
Født d. 25022014 hos HH Horses Henrik Hansen, Nordmarksvej 9, 2680 Solrød Strand.
F: SEZUAN DVH 1110, M: FIONTINI 208333DW1003877, MF: FASSBINDER DVH 1001
Pia Gobert og Asger Lorentzen, Gl. Ebbeløkkevej 1, 4500 Nykøbing Sj.
BAUNEHØJENS SEATTLE, 208333DW1400126, sortbrun, hoved: stjerne, enkelte hvide
hår mellem næsebor, hvirvel på midtlinie over øjenniveau, krop: hvirvel i nakken begge
sider, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000453896,
Født d. 28022014 hos Stald Baunehøj v/Pia Gobert og Asger Lorentzen, Gl. Ebbeløkkevej
1, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj..
F: SEZUAN DVH 1110, M: BAUNEHØJENS ALASKA 208333DW1000024, MF: AMPERE
528003 05.04946
Henrik Hansen , Nordmarksvej 9, 2680 Solrød Strand
SHANGHAI, 208333DW1400558, brun, hoved: stjerne, snip, hvirvel på hver sin side af
midtlinie over øjenniveau, venstre for: kode, venstre bag: kode, højre for: sok, krop: hvirvel
i nakken begge sider, chip v.s.hals 208213990217926,
Født d. 27042014 hos Henrik Hansen og HH Horses, Nordmarksvej 9, 2680 Solrød
Strand.
F: SEZUAN DVH 1110, M: DON DORISSIMO 208333200202130, MF: DON
FREDERICO DE331310831497
Pia Gobert og Asger Lorentzen, Gl. Ebbeløkkevej 1, 4500 Nykøbing Sj.
BAUNEHØJENS CASSIDIE, 208333DW1401643, sort, hoved: stjerneblis kødfarvet ind i
højre næsebor, kødfarvet plet i venstre næsebor, kødfarvet plet på underlæbe med mørk
plet, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, venstre for: høj sok op udvendig, venstre bag:
kode højt op bag, højre for: sok højt op indvendig, højre bag: høj sok op for, krop: to hvide
pletter på bug, hvirvel på halskam højre side, hvirvel i nakken venstre side, hvirvel gulk,
aflang hvirvel øverst på bringe, chip v.s.hals 208210000451706,
Født d. 23052014 hos Stald Baunehøj v/Pia Gobert og Asger Lorentzen, Gl. Ebbeløkkevej
1, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj..
F: CHARMEUR 528003000706490, M: BAUNEHØJENS TALIKI 208333200203971, MF:
KERMO´S WHITE TALISMAN DVH 687
Goldhoppe der stiller med samling
1590
Tina Andersen, Strædet 19, 4920 Søllested
MONDIVA BYAGER, RDH 5859, brun, hoved: stjerneblis ender kødfarvet i venstre
næsebor, kødfarvet snip i venstre næsebor, kødfarvet underlæbe, hvirvel over øjenniveau
på hver side af midtlinie, venstre for: kode op indvendig, venstre bag: høj sok op
indvendig, højre for: høj sok op udvendig, højre bag: høj sok op for, krop: hvirvel halskam
venstre side, hvirvel gulk, DV brand v. lår 787, DH-brand v.s. hals
Født d. 26031998 hos Mette og Niels Therkelsen, Stutteri Byager, Landerslevvej 110,
3630 Jægerspris.
F: RAGAZZO DVH 629, M: MONIKA DYBVADHOLM ESRDH 2191, MF: ALLEGRO DVE
247
Goldhoppe der stiller i samling
1591
Tina Andersen, Strædet 19, 4920 Søllested
ØSTERGAARD'S MOVE IT, 208333DW1203019, brun, hoved: hvide hår i panden, hvirvel
central, højre bag: hvid plet foran i kronrand, baller, krop: hvirvel på halskam begge sider,
hvirvel gulk, hvirvel struberand venstre side, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000402252,
Født d. 09062012 hos Tina Andersen og Jack Hansen, Strædet 19, 4920 Søllested.
F: ASTON MARTIN TAF 0901, M: MONDIVA BYAGER RDH 5859, MF: RAGAZZO DVH
629
Vallak der stiller i samling
1592
Tina Andersen, Strædet 19, 4920 Søllested
ØSTERGAARD'S MIDNIGHT, 208333DW1101785, brun, hoved: stjerne, kødfarvet snip,
hvirvel over øjenniveau til højre for midtlinie, højre for: kode op bag, højre bag: kode op
indvendig, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel gulk, hvirvel på halsens underside,
chip v.s.hals 208213990127163,
Født d. 24042011 hos Tina Andersen & Jack Hansen, Strædet 19, Ridecentret
Østergaard, 4920 Søllested.
F: FASSBINDER DVH 1001, M: MONDIVA BYAGER RDH 5859, MF: RAGAZZO DVH
629
Samling efter en hoppe
Samling efter:
1593
MONDIVA BYAGER, RDH 5859
Udstiller:
Tina Andersen, Strædet 19, 4920 Søllested
Samlingen består af:
1590
1592
1591
1585
Tina Andersen, Strædet 19, 4920 Søllested
MONDIVA BYAGER, RDH 5859, brun, hoved: stjerneblis ender kødfarvet i venstre
næsebor, kødfarvet snip i venstre næsebor, kødfarvet underlæbe, hvirvel over øjenniveau
på hver side af midtlinie, venstre for: kode op indvendig, venstre bag: høj sok op
indvendig, højre for: høj sok op udvendig, højre bag: høj sok op for, krop: hvirvel halskam
venstre side, hvirvel gulk, DV brand v. lår 787, DH-brand v.s. hals
Født d. 26031998 hos Mette og Niels Therkelsen, Stutteri Byager, Landerslevvej 110,
3630 Jægerspris.
F: RAGAZZO DVH 629, M: MONIKA DYBVADHOLM ESRDH 2191, MF: ALLEGRO DVE
247
Tina Andersen, Strædet 19, 4920 Søllested
ØSTERGAARD'S MIDNIGHT, 208333DW1101785, brun, hoved: stjerne, kødfarvet snip,
hvirvel over øjenniveau til højre for midtlinie, højre for: kode op bag, højre bag: kode op
indvendig, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel gulk, hvirvel på halsens underside,
chip v.s.hals 208213990127163,
Født d. 24042011 hos Tina Andersen & Jack Hansen, Strædet 19, Ridecentret
Østergaard, 4920 Søllested.
F: FASSBINDER DVH 1001, M: MONDIVA BYAGER RDH 5859, MF: RAGAZZO DVH
629
Tina Andersen, Strædet 19, 4920 Søllested
ØSTERGAARD'S MOVE IT, 208333DW1203019, brun, hoved: hvide hår i panden, hvirvel
central, højre bag: hvid plet foran i kronrand, baller, krop: hvirvel på halskam begge sider,
hvirvel gulk, hvirvel struberand venstre side, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000402252,
Født d. 09062012 hos Tina Andersen og Jack Hansen, Strædet 19, 4920 Søllested.
F: ASTON MARTIN TAF 0901, M: MONDIVA BYAGER RDH 5859, MF: RAGAZZO DVH
629
Tina Andersen, Strædet 19, 4920 Søllested
ØSTERGAARD'S MO JO, 208333DW1302955, rød, hoved: gennemløbende bred
stjerneblis ender kødfarvet i venstre og ud over højre næsebor, hvirvel central, venstre
bag: kronrand indvendig, højre for: høj sok op for, hvid plet foran på has, højre bag: høj
sok højt op for, krop: hvirvel i nakken venstre side, hvirvel på halskam højre side, hvirvel
struberand begge sider, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000399231,
Født d. 27062013 hos Jack Hansen, Strædet 19, 4920 Søllested.
F: BLUE HORS DON OLYMBRIO DVH 1078, M: MONDIVA BYAGER RDH 5859, MF:
RAGAZZO DVH 629
JYDSKE HESTE
Hingste 3 år
1594
Angelica Pedersen, Nødebovejen 310, 3390 Hundested
TJALFE, JYH 2725, rød, hoved: gennemløbende bred stjerneblis ender kødfarvet ud over
begge næsebor, mørke pletter på mule, hvirvel central, højre for: høj sok op for, højre bag:
høj sok op for, chip v.s.hals 208210000452295,
Født d. 19052013 hos Jørgen Nielsen, Havndalvej 53, Edderup, 8970 Havndal.
F: LEIF DEN LYKKELIGE EJYH 2679, M: VIKTORIA EJY 20832, MF: SIMON EJYH 2637
Følhopper med føl ved siden
1595
1596
1597
Peter Vangslev-Nielsen, Enggårdsvej 4, 4060 Kirke Såby
EMMA, EJY 20700, rød, hoved: lille stjerne, lille plet på underlæbe, enkelte hvide hår på
næseryg, krop: hvirvel under halsen, hvirvel underarm begge sider, JY brand v. lår 608,
Født d. 12032004 hos John Jørgensen, Gundslevmagle Skovvej 2, 4863 Eskilstrup.
F: SKÆVE THORVALD EJYH 2596, M: BLIS EJY 20291, MF: JACKPOT EJYH 2483
Føllets far: HOLGER DANSKE, EJYH 2632
Finn Jørgensen, Stokholtsvej 58, 4173 Fjenneslev
VIRKELYST'S ANJA, HJY 20934, rød, hoved: skudstjerne, snip, hvirvel på midtlinie over
øjenniveau, krop: hvirvel i lysken begge sider, hvirvel nederst på bringe begge sider, chip
v.s.hals 208210000237413,
Født d. 14042010 hos Aksel Poulsen, Novej 50, No, 6950 Ringkøbing.
F: CLINTON EJYH 2646, M: SIMONE EJY 20788, MF: VESUV EJYH 2599
Føllets far: STOKHOLTS JULIUS, JYH 2711
Karin Thomsen og Klaus Perkild, Gniben 4, 4592 Sejerø
LOTTE AF TYNEBJERG, HJY 20974, brun, hoved: trekantet stjerne, hvirvel under
øjenniveau til venstre for midtlinie, hvirvel bag begge ører, højre for: hvirvel bag på pibe,
højre bag: hvirvel bag på pibe, krop: hvirvel underlinie af hals venstre side, hvirvel under
halsen, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000187036,
Født d. 21062010 hos Karin Thomsen og Klaus Perkild, Gniben 4, 4592 Sejerø.
F: EVALD EJYH 2620, M: LINETTE EJY 20567, MF: VESTJYLLANDS DUX EJYH 2465
Føllets far: SVADILFARE, JYH 2719
Hopper 3 år
1598
Anna Wamsler, Hvalsøvej 22, 4320 Lejre
OCTAVIA, 208333201300789, rød, hoved: kort stjerneblis, lille kødfarvet snip, hvirvel
central, venstre for: kode, stribet hov, venstre bag: kode, stribet hov, krop: sort plet bag på
venstre lår, hvirvel gulk, hvirvel nederst på bringe begge sider, chip v.s.hals
208213990146984,
Født d. 26042013 hos Helle Dalsgaard, Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø.
F: FREDERIK MORSØ EJYH 2666, M: ALBERTINA EJY 20641, MF: NESTOR EJYH
2564
BELGISKE HESTE
Hingste 6 år og derover
1599
Anette og Torben Olsen, Hovvej 10, 4690 Haslev
MAX VAN'T LEEGGOED, BEH 1961, brun, hoved: stjerne. chip v.s. hals
981100000566587,
Født d. 05062007 hos Paul Corijn, Diepestraat 3, B-9800 Meigem, 8 Belgien.
F: IVO VAN HARSEVELD 2001/2026, M: TARRA VAN TER BOLLE 100/469, MF: ARCO
VAN DE SCHAIJKSEHOEK B.S. 92/6
Følhopper med føl ved siden
1600
1601
1602
1603
Poul Erik Damsbjerg, Skaverupvej 2, 4572 Nørre Asmindrup
MALOU STØVRINGGÅRD, BE 12735, blåskimmel, hoved: enkelte hvide hår i panden,
hvirvel på midtlinie over øjenniveau, højre for: kode, krop: hvirvel øverst på bringe begge
sider, Besigtiget,
Født d. 11062004 hos Niels Poulsen, Støvringgård Avlsgård, Støvringgårdvej 73 D, 8930
Randers NØ.
F: JONAS D´ELEWIJT BEH 1917, M: MILLE AF STØVRINGGÅRD BE 12303, MF:
JOHNY UIT DE LINDE BEH 1817
Føllets far: MAX VAN'T LEEGGOED, BEH 1961
Bent Rasmussen, Allindemaglevej 122, 4100 Ringsted
STELLA VAN GAASBEEK, BE 12812, brun, hoved: lille stjerne, hvirvel på midtlinie over
øjenniveau. chip v.s. hals 981100000326888,
Født d. 20052008 hos Vereniging Baljuwhuis Gaasbeek, Onderstraat 14, B-1750
Gaasbeek, 8 Belgien.
F: HERMAN VAN TER BOLLE B.S. 2002/178, M: GLORIA VAN GAASBEEK 100/147,
MF: HARDI B.S. 95/174
Føllets far: BAS VAN'T KORTSTUK, BEH 1972
Mona og Ole Larsen, Reerslevvej 15, Reerslev, 4291 Ruds Vedby
BAKKEGÅRDENS CILLE, BE 12878, brun, hoved: stjerne, hvirvel over øjenniveau til
venstre for midtlinie, hvirvel bag begge ører, højre for: hvirvel bag på pibe, højre bag:
hvirvel bag på pibe, krop: hvirvel under halsen, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000241727,
Født d. 12042010 hos Ole Larsen, Reerslevvej 15, 4291 Ruds Vedby.
F: EUFORIE VAN SLUISHOEK BEH 1923, M: STENHOLMSGÅRDS NATASCHA BE
12715, MF: MONTY K. BEH 1890
Føllets far: QUINTUS VAN HET GROOTVELT, BEH 1984
Kurt Andersen, Vollerupgårde 7, 4200 Slagelse
META AF VOLLERUPGÅRD, BE 12869, brun, hoved: stor skudstjerne, hvirvel på
midtlinie over øjenniveau, hvirvel central, højre for: kronrand op for med sort plet
udvendig, højre bag: kronrand indvendig, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel bag
albue begge sider, aflang hvirvel på halsens underside, aflang hvirvel på bringe begge
sider, chip v.s.hals 208246000065156,
Født d. 12042011 hos Kurt Andersen, Vollerupgårde 7, 4200 Slagelse.
F: MARCELL AF HORSERØD BEH 1902, M: MIENTJE AF NYGAARD BE 12601, MF:
BORNEO K BEH 1852 Føllets far: EUFORIE VAN SLUISHOEK, BEH 1923
Goldhopper 4 – 8 år
1604
Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted, 4200 Slagelse
CAYA-VIKTORIA A F SKELMOSEGAARD, BE 12873, brunskimmel, hoved: enkelte
hvide hår i panden, hvirvel central, højre for: indvendig kronrand, lys hov, krop: hvirvel i
nakken begge sider, aflang hvirvel på halsens underside, chip v.s.hals 208213990127333,
Født d. 25042011 hos Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted,
4200 Slagelse.
F: RUFUS AF FLØJGÅRD BEH 1962, M: VIKTORIA AF GRØFTEBJERGGÅRD BE
12793, MF: EUFORIE VAN SLUISHOEK BEH 1923
Goldhopper der stiller i samling
1605
1606
Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted, 4200 Slagelse
BEATRICE AF SKELMOSEGAARD, BE 12876, brunskimmel, hoved: lille stjerne, hvirvel
på midtlinie under øjenniveau, krop: hvirvel i nakken begge sider, chip v.s.hals
208213990122608,
Født d. 05032011 hos Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted,
4200 Slagelse.
F: MARCELL AF HORSERØD BEH 1902, M: VAIOLET FLØJGAARD BE 12553, MF:
CARL AUGUST AF STØVRINGGÅRD BEH 1873
Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted, 4200 Slagelse
DHARMA AF SKELMOSEGAARD, BE 12890, blåskimmel, hoved: stjerne, hvirvel under
øjenniveau til højre for midtlinie, krop: hvirvel i nakken begge sider, aflang hvirvel på
halsens underside, aflang hvirvel på bringe begge sider, chip v.s.hals 208213990137750,
Født d. 24032012 hos Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted,
4200 Slagelse.
F: RUFUS AF FLØJGÅRD BEH 1962, M: VAIOLET FLØJGAARD BE 12553, MF: CARL
AUGUST AF STØVRINGGÅRD BEH 1873
Hopper 3 år
1607
1608
Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted, 4200 Slagelse
ELENORA AF SKELMOSEGAARD, 208333BH1303331, brunskimmel, hoved: stjerne,
hvirvel central, hvirvel under ganacher, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel på
halsens underside, hvirvel bag albue begge sider, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208246000058582,
Født d. 09042013 hos Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted,
4200 Slagelse.
F: RUFUS AF FLØJGÅRD BEH 1962, M: VAIOLET FLØJGAARD BE 12553, MF: CARL
AUGUST AF STØVRINGGÅRD BEH 1873
Kurt Andersen, Vollerupgårde 7, 4200 Slagelse
MOCCA AF VOLLERUPGÅRD, 208333BH1302117, brun, hoved: stor stjerne, lyse
partier omkring mule og øjne, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, hvirvel over venstre
øje, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel struberand venstre side, aflang hvirvel på
halsens underside, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000454316,
Født d. 27052013 hos Kurt Andersen, Vollerupgårde 7, 4200 Slagelse.
F: MARCELL AF HORSERØD BEH 1902, M: MIENTJE AF NYGAARD BE 12601, MF:
BORNEO K BEH 1852
Samling efter en hoppe
Samling efter:
1609
VAIOLET FLØJGAARD, BE 12553 (udstilles ikke)
Udstiller:
Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8,
Rosted, 4200 Slagelse
Samlingen består af:
1605
1606
1607
Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted, 4200 Slagelse
BEATRICE AF SKELMOSEGAARD, BE 12876, brunskimmel, hoved: lille stjerne, hvirvel
på midtlinie under øjenniveau, krop: hvirvel i nakken begge sider, chip v.s.hals
208213990122608,
Født d. 05032011 hos Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted,
4200 Slagelse.
F: MARCELL AF HORSERØD BEH 1902, M: VAIOLET FLØJGAARD BE 12553, MF:
CARL AUGUST AF STØVRINGGÅRD BEH 1873
Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted, 4200 Slagelse
DHARMA AF SKELMOSEGAARD, BE 12890, blåskimmel, hoved: stjerne, hvirvel under
øjenniveau til højre for midtlinie, krop: hvirvel i nakken begge sider, aflang hvirvel på
halsens underside, aflang hvirvel på bringe begge sider, chip v.s.hals 208213990137750,
Født d. 24032012 hos Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted,
4200 Slagelse.
F: RUFUS AF FLØJGÅRD BEH 1962, M: VAIOLET FLØJGAARD BE 12553, MF: CARL
AUGUST AF STØVRINGGÅRD BEH 1873
Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted, 4200 Slagelse
ELENORA AF SKELMOSEGAARD, 208333BH1303331, brunskimmel, hoved: stjerne,
hvirvel central, hvirvel under ganacher, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel på
halsens underside, hvirvel bag albue begge sider, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208246000058582,
Født d. 09042013 hos Doris Pedersen og Tim Holtzen-Larsen, Søndermarken 8, Rosted,
4200 Slagelse.
F: RUFUS AF FLØJGÅRD BEH 1962, M: VAIOLET FLØJGAARD BE 12553, MF: CARL
AUGUST AF STØVRINGGÅRD BEH 1873
SHIRE
Hingste 4 og 5 år
1610
Cirkeline Bloch, Nordskovvej 5, 4190 Munke Bjergby
COWERSLANE PRINCE WILLIAM, SI 35, sortbrun, venstre for: hvidt ben, venstre bag:
høj sok op bag, højre for: høj sok op bag og udvendig, højre bag: høj sok, chip v.s. hals
981000004116888,
Født d. 15052011 hos T J Yates, Farnah House Farm, Wirksworth Road, Duffield, Belper,
DE56 4AQ Derbys, 10 Great Britain.
F: BICKERS COURT OSCAR 47383, M: COWERSLANE ANGIES SURPRISE 148140,
MF: SKEYTON MATTHEW 46969
Hingste 2 år
1611
Minna Petersen, Tofteholmen 14, 2690 Karlslunde
ROOKHILLS CRACKERJACK, C2935.
Født d. 10052014.
F: ROOKHILLS EMPEROR 47595, M: ROOKHILLS BLACK SI 149043, MF: RED BRAE
BLACK JACK 47169
Goldhopper 4 – 8 år
1612
Thea Hald, Svanehøjvej 23, 4220 Korsør
SHIREFARM EN CHATING ELEKTRA, 826040000150028.
Født d. 27032011.
F: LEVETONS STATESMAN 47412, M: GENTLE PRINCESS GAIA 208333200704031,
MF: SHIREGÅRDENS GIMLI 29-04-0224
Hopper 2 år
1613
1614
Kitt Skaaning, Agerupvej 18, 4360 Kirke Eskilstrup
SKOVLY'S PRIMA, 826040000150703.
Født d. 14042014.
F: ESTRUP MIGHTY MONTY 47607, M: WALTON BEAUTY II SI 29, MF: RUE MOSS
CAVALIER 46914
Thea Hald, Svanehøjvej 23, 4220 Korsør
SKOVLYS MAYBELINE, 826040000150702.
Født d. 07052014.
F: TREM-Y-WYDDFA MASCOT 46972, M: SKOVLYS KASANDRA B1052, MF:
ESTRUP´S BLACK JACK SI 32
DANSK TINKER
(Dispensation for afstamning)
Følhopper med føl ved siden
1615
Helle Hansen, Dalsagervej 3, Bringstrup, 4100 Ringsted
SHAMROCK'S SHAUNAOF SPADES, TF 251, sortbroget, hoved: stjerneblis udover
højre og ind i venstre næsebor, krop: broget, chip v.s.hals 208224000255198,
Født d. 06062009 hos Annette & Lars Fredslund, Atterupvej 41, Atterup, 4640 Fakse.
F: ACE OF SPADES 826067PHS035610, M: CAMILLA TF 165
Føllets far: SATIN'S ROYAL CON QUEST, TFH 47
Hopper 2 år
1616
1617
1618
Sanne Thomsen, Sønderupvej 17, 4200 Slagelse
SATIN'S CON CORDIA, 208333DT1400108, brunbroget, hoved: smal stjerne, lille blis,
kødfarvet underlæbe, hvirvel central, venstre for: hvidt ben, krop: broget, chip v.s.hals
208250001025954,
Født d. 14032014 hos Sanne Thomsen, Sønderupvej 17, 4200 Slagelse.
F: LITTLE BIG BOROULOLOV TFH 56, M: SATIN´S CON TIKKI TF 96
Annette Hedlund, Skælskørvej 92, 4250 Fuglebjerg
HEDLUND'S ROYAL EMMALIE, 208333DT1400215, brun, hoved: gennemløbende bred
stjerneblis ender kødfarvet ud over højre næsebor, hvirvel på midtlinie under øjenniveau,
venstre for: sok højt op bag, venstre bag: sok højt op bag, højre for: høj sok op for, højre
bag: krone højt op indvendig, krop: hvirvel struberand begge sider, hvirvel gulk, chip
v.s.hals 208250001015488,
Født d. 06042014 hos Kitt Hedlund, Morelgården 37, 2620 Albertslund.
F: SATIN'S ROYAL CON QUEST TFH 47, M: VALENTINS EMMA TF 189, MF:
O'MALLEY 528023200101189
Charlotte Bendtsen og Hans-Christian Schwartzbach, Østervænget 10, 4682 Tureby
SATIN'S ELEKTRA, 208333DT1400712, brunbroget, hoved: gennemløbende stjerneblis,
hvirvel under øjenniveau til højre for midtlinie, krop: broget, aflang hvirvel på halsens
underside, chip v.s.hals 208250001026442,
Født d. 20042014 hos Sanne Thomsen, Sønderupvej 17, 4200 Slagelse.
F: SATIN'S ROYAL CON QUEST TFH 47, M: SHIKIRA TF 249
NORDSVENSK BRUGSHEST
Goldhopper 4 – 8 år
1619
Egholt, Næstvedvej 78, 4180 Sorø
PHILIPA, 22080194.
Født d. 03062008.
F: STENCIL 1899, M: PÄRLA 23074, MF: CENTUR 1783
CLYDESDALE
(Til præsentation)
Hingste 6 år og derover
1620
Annika Berthelsen, Ørslevvestervej 75, 4173 Fjenneslev
BROOMHEDGE TOP KNOT, 25773.
Født d. 20062008.
F: BROOMHEDGE PRIDE 25615, M: AINVILLE QUEEN BEE 98070, MF: COLLESSIE
INDEPENDENT 25462
Hingste 2 år
1621
Thomas Ljungdahl, Bjernede Kirkevej 9, 4180 Sorø
HERKULES ENTERPRISE, 826072000005518.
Født d. 01012014.
F: WOODHOUSE LUCKY STRIKE 25717, M: BANNVIEW GEM 03076, MF:
GREENDYKES FOOTPRINT 25418
Følhopper med føl ved siden
1622
1623
Stald Dania , Clydesdale Breeding and Training, Højbjergvej 20, 4180 Sorø
CARNAFF ASHLEEN ROSE, 826072000003990, brun, hoved: stjerneblis, kødfarvet
underlæbe, venstre for: hvidt ben, venstre bag: hvidt ben, højre for: hvidt ben, højre bag:
høj sok op udvendig, krop: hvirvel på halskam begge sider, hvirvel gulk, hvirvel nederst på
halsens underside, aflang hvirvel bringe begge sider, chip v.s.hals 372141405093105,
Født d. 22052009.
F: CARNAFF PERFECTION 25648, M: CARNAFF KIRSTY MARIE 01062, MF:
CARNAFF CALEDONIA 25479
Føllets far: MOOREFIELD TED, 47016
Stald Dania , Clydesdale Breeding and Training, Højbjærgvej 20, 4180 Sorø
SLIEVENAMON APRIL BLOSSOM, 09067-115, brun, hoved: gennemløbende stjerneblis
ender kødfarvet, hvirvel central, venstre for: hvidt ben, venstre bag: hvidt ben, højre for:
hvidt ben, højre bag: hvidt ben, krop: hvirvel i nakken højre side, to hvirvler på halsens
underside, chip v.s. hals 372141405310697,
Født d. 05042009.
F: DILLARS LEADER 25482, M: MOYARGET ROSE MARIE 05058, MF: DILLARS
CRACKER 25544
Føllets far: WOODHOUSE LUCKY STRIKE, 25717-114
FJORDHESTE
Hingste 6 år og derover
1624
1625
Sara og Leif Grimbühler, Ny Hagestedvej 59A, 4532 Gislinge
TROLLFIN, FJH-S 740, gul, hoved: hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie, krop:
hvirvel gulk, hvirvel bringe begge sider, hvirvel under halsen, hvirvel gjordleje højre side,
hvirvel lyske begge sider, chip v.s. hals 578050000082595,
Født d. 21052003 hos Silje Vatna, Haugland, 5400 Stord, 3 Norge.
F: BIRKELIDGUTEN N-99-2657, M: SAVANNA N-98-2626, MF: HELGFIN N-91-2607
Leif Grimbühler, Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge
BRIJOL, 528015020050298, grå, hoved: hvirvel central, krop: hvirvel struberand begge
sider, aflang hvirvel lyske begge sider, chip v.s. hals 528210000681230,
Født d. 23052005 hos H.J. van Pommeren, Molendijk 19, NL-6634 KE Batenburg, 7
Holland.
F: KVENTIN DE343430473399, M: RIKA 19960680, MF: ARIN 1937FH
Hingste 2 år
1626
Sandra Simonsen, Skarndalsvej 22, 3630 Jægerspris
ROLF VÅRBY, 208333FJ1400353, gul, hoved: hvirvel på hver sin side af midtlinie under
øjenniveau, hvirvel under pandelok, krop: aflang hvirvel på halsens underside, aflang
hvirvel øverst på bringe højre side, chip v.s.hals 208246000134340,
Født d. 16042014 hos Helene Lund Frederiksen, Slagelse Landevej 186, Vårby, 4241
Vemmelev.
F: GOLF GUDENÅ EFJH-S 710, M: RIGMOR VÅRBY FJ 10135, MF: ORION HALSNÆS
EFJH 667
Følhopper med føl ved siden
1628
1629
Jeanette Rassow
GEDSØ´S ABRICOS, FJ 10895, rødgul, hoved: hvirvel over øjenniveau til venstre for
midtlinie, hvirvel nakke begge sider, krop: hvirvel lysken begge sider, aflang hvirvel under
halsen, FJ brand v. lår 02-362, chip v.s.hals 208210000238594
Født d. 29032002 hos Lone Gedsø, Ansøvej 22, Fogstrup, 8653 Them.
F: GOLF GUDENÅ EFJH-S 710, M: VÆNGETS MIRABEL FJ 9943, MF: CITRUS
KLATTRUP EFJH-S 695
Føllets far: NINJAR, FJH 773
Else og Ernst Grimbühler, Vinstrupvej 6, 4390 Vipperød
GLIBINGS FEMINE, FJ 10823, rødgul, hoved: hvirvel under øjenniveau til højre for
midtlinie, hvirvel bag begge ører, krop: hvirvel i lysken begge sider, FJ brand v. lår 734,
chip v.s.hals 208210000130674
Født d. 16052007 hos Stutteri Glibing v/Lone og Jes Boesen, Glibingvej 10, Brigsted,
8700 Horsens.
F: GLIBINGS AJS EFJH 736, M: SØNDERGÅRDS MADIKEN EFJ 9526, MF: ALI
HALSNÆS EFJH 569
Føllets far: INGOLF KÆRGÅRD, FJH 764
1630
1631
1632
1633
1634
Ida, Signe og Jørgen Grimbühler, Ågerupvej 89, 4390 Vipperød
ÅGERUPGAARDS BIBI, FJ 12075, gul, hoved: hvirvel på midtlinie under øjenniveau,
krop: hvirvel struberand højre side, hvirvel på halsens underside, chip v.s.hals
208210000286504,
Født d. 26052011 hos Jesper Grimbühler, Ågerupvej 89, 4390 Vipperød.
F: GLIBINGS AJS EFJH 736, M: ÅGERUPGAARD´S MAIKA EFJ 10269, MF:
KASTANJEGÅRDENS NICK FJV-S 05003
Føllets far: INGOLF KÆRGÅRD, FJH 764
Ida, Signe og Jørgen Grimbühler, Ågerupvej 89, 4390 Vipperød
ÅGERUPGÅRDS CIRKELINE, FJ 12068, gul, hoved: hvirvel på midtlinie under
øjenniveau, krop: hvirvel gulk, hvirvel øverst på bringe venstre side, hvirvel underarm
begge sider, chip v.s.hals 208210000400899,
Født d. 24042012 hos Lars Grimbühler, Ågerupvej 89, 4390 Vipperød.
F: INGOLF KJÆRGAARD FJH 764, M: ÅGERUPGÅRD LAIKA FJ 10159, MF:
KASTANJEGÅRDENS NICK FJV-S 05003
Føllets far: TROLLFIN, FJH-S 740
Thomas Lorentz-Petersen og Margit S. Madsen, Gershøjvej 69, 4070 Kirke Hyllinge
GERSHØJ'S INGVILD, FJ 12071, gul, hoved: hvirvel over øjenniveau til venstre for
midtlinie, krop: hvirvel bag albue højre side, hvirvel på halsens underside, hvirvel
underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000400745,
Født d. 26042012 hos Thomas Lorentz-Petersen, Gershøjvej 69, 4070 Kirke Hyllinge.
F: ORKAN SKOVÅ FJH 763, M: PIAF EFJ 10067, MF: PIKANT HALSNÆS EFJH 672
Føllets far: NINJAR, FJH 773
Mitte Møller, Lyngvejen 4, 4330 Hvalsø
HØJGAARDS MATINÉ, FJ 12073, gul, hoved: hvirvel over øjenniveau til venstre for
midtlinie, krop: hvirvel på bringe begge sider, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000393633,
Født d. 10052012 hos Jane og Leif Grimbühler, Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge.
F: ORKAN SKOVÅ FJH 763, M: ISA SKOVÅ FJ 10463, MF: ØRJAR EFJH 690
Føllets far: NINJAR, FJH 773
Thomas Lorentz-Petersen og Margit S. Madsen, Gershøjvej 69, 4070 Kirke Hyllinge
GERSHØJ'S INGEBJØRG, FJ 12067, gul, hoved: hvirvel over øjenniveau til højre for
midtlinie, højre for: lys hov, krop: hvirvel øverst på bringe højre side, hvirvel underarm
begge sider, chip v.s.hals 208210000402297,
Født d. 19052012 hos Thomas Lorentz-Petersen, Gershøjvej 69, 4070 Kirke Hyllinge.
F: ORKAN SKOVÅ FJH 763, M: FANNEMELS HENNA FJ 10896, MF: FLØTREN N-932513
Føllets far: NINJAR, FJH 773
Goldhopper 4 – 8 år
1635
Mia Louise Hansen, Amager Landevej 172, 1., 2770 Kastrup
MOSEGÅRDENS FORNAX, FJ 12085, gul, hoved: stjerne, hvirvel på midtlinie under
øjenniveau. chip v.s.hals 208224000243527,
Født d. 06042008 hos Stutteri Mosegården v/ Peder Lindberg, Lungvej 10, Tornemark,
4262 Sandved.
F: KNEIST SKOVÅ EFJH-S 745, M: KATRINEDALS ISABELL FJ 10462, MF: GOLF
GUDENÅ EFJH-S 710
1636
1637
1638
1639
1640
Diana Brok Hansen, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sjælland
HALSKOVS EIKA, FJ 11046, gul, hoved: hvirvel over øjenniveau til ventre for midtlinie,
hvirvel i nakken begge sider, krop: hvirvel i lysken begge sider, chip v.s.hals
208210000237688,
Født d. 23052010 hos Niels Mortensen, Halskovvej 12, Klattrup, 7000 Fredericia.
F: KNÆGT HALSNÆS FJH 757, M: HALSKOVS NIKKA EFJ 9052, MF: PLUTONIKK
EFJH 616
Pernille Louise Jacobsen, Gjeddesdalvej 76 A, 2670 Greve
MILLE STANSTORP, FJ 11037, gul, hoved: hvirvel i øjenniveau til højre for midtlinie,
hvirvel under øjenniveau til venstre for midtlinie, krop: hvirvel under halsen, hvirvel
underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000241052,
Født d. 30052010 hos Flemming Strange-Hansen, Tissøvej 23, Jorløse Sand, 4490
Jerslev Sj..
F: HØJGAARDS FINDUS FJH 752, M: SUSSI STANSTORP EFJ 8580, MF: MIKKEL
STANSTORP FJH 627
Line Mortensen, Fabrikvej 5, 4470 Svebølle
SKOVBAKKERNES LILJE, 208333FJ1100718, gul, hoved: hvirvel central, krop: hvirvel
bag albue højre side, hvirvel på halsens underside, hvirvel på bringe venstre side, hvirvel
underarm højre side, chip v.s.hals 208246000001385,
Født d. 30042011 hos Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg.
F: ÅGERUPGÅRDS PASCAL FJH 746, M: LOTUS FJ 10815, MF: ÅGERUPGÅRDS
JOKER 9800073
Diana Brok Hansen, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sjælland
ÅMOSEGAARD'S FANTA, 208333FJ1201249, gul, hoved: hvirvel over øjenniveau til
højre for midtlinie, krop: hvirvel på halsens underside, chip v.s.hals 208210000362928,
Født d. 02042012 hos Diana Brok Hansen, Assendløsevejen 63, Dåstrup, 4130 Viby
Sjælland.
F: ORKAN SKOVÅ FJH 763, M: JASMIN FJ 10540, MF: ATHOS FJH-S 684
Stina Myrholm, Ordrupvej 43, 4060 Kirke Såby
ÅGERUPGÅRDS CARLI, 208333FJ1201561, gul, hoved: hvirvel på midtlinie under
øjenniveau, krop: hvirvel på halsens underside, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000402128,
Født d. 06052012 hos Susanne & Jørgen Grimbühler, Ågerupgaard Ridecenter,
Ågerupvej 89, 4390 Vipperød.
F: INGOLF KJÆRGAARD FJH 764, M: FRIDA MUNKEHØJGAARD FJ 10781, MF:
LAVAL VINSTRUP FJH 717
Goldhopper der stiller i samling
1627
Mie og Christian Pettersson, Hillerødvej 27, 3550 Slangerup
FELICKA STRØDAM, FJ 10147, gul, hoved: hvirvel på midtlinie under øjenniveau, krop:
hvirvel i nakken begge sider, hvirvel på halsens underside, FJ brand v. lår DK 457, chip
v.s.hals 208210001122356
Født d. 13061996 hos Mie Pedersen, Højlundevej 2, 3540 Lynge.
F: BOYE ENGVANG FJH-S 671, M: FREJA TOFT FJ 8794, MF: ASER FJH 612
1641
1642
Mie og Christian Pettersson, Hillerødvej 27, 3550 Slangerup
FEA STRØDAM, FJ 10458, gul, hoved: hvirvel på midtlinie over øjenniveau, hvirvel bag
begge ører, højre for: hvirvel bag på pibe, højre bag: hvirvel bag på pibe, krop: hvirvel
underarm begge sider, FJ brand v. lår 03-640, chip v.s.hals 208210000222680
Født d. 07062003 hos Mie Pettersson, Kongensgade 63, 3550 Slangerup.
F: GOLF GUDENÅ EFJH-S 710, M: FREJA TOFT FJ 8794, MF: ASER FJH 612
Mie og Christian Pettersson, Hillerødvej 27, 3550 Slangerup
FENJA STRØDAM, FJ 10799, gul, hoved: hvirvel på midtlinie under øjenniveau, hvirvel
bag begge ører, krop: hvirvel underarm begge sider, FJ brand v. lår 383, chip v.s.hals
208210000133284
Født d. 11052007 hos Mie Pettersson, Hillerødvej 27, 3550 Slangerup.
F: MYKLETIND FJH 733, M: FREJA TOFT FJ 8794, MF: ASER FJH 612
Hopper 3 år
1643
1644
1645
1646
Lone Becher Christensen, Ringstedvej 56 B, st. tv., 4690 Haslev
ØRVADS DALIKA, 208333FJ1300476, gul, hoved: hvirvel over øjenniveau til højre for
midtlinie, krop: hvirvel på halsens underside, hvirvel på bringe begge sider, chip v.s.hals
208213990198262,
Født d. 29032013 hos Therese Raffing, Gyrstingevej 120, 4100 Ringsted.
F: DALARGUTT FJH-S 767, M: ENGMOSEN'S BIANKA FJ 11027, MF: BOYE
ENGVANG FJH-S 671
Lisa Sinnerup Gress, Galgebakken Øster 10-8A, 2620 Albertslund
HJORTHØJ'S TRO, 208333FJ1302837, gul, hoved: hvirvel på hver sin side af midtlinie
under øjenniveau, krop: hvirvel på halsens underside, hvirvel på bringe venstre side,
hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000397744,
Født d. 08052013 hos Stutteri Hjorthøj v/Rikke og Flemming Hjorthøj, Højgårdsvej 42,
4683 Rønnede.
F: HJORTHØJ'S OCEAN 208333FJ0803382, M: HJORTHØJ'S MORAL FJ 10772, MF:
TORNHØJS CANUT FJH 730
Gerda Pedersen, Tulstruplund, Borupvej 74, 3330 Gørløse
TULSTRUPLUND MEISE, 208333FJ1302544, gul, hoved: hvirvel over øjenniveau til
venstre for midtlinie, krop: hvirvel i nakken venstre side, hvirvel på bug venstre side,
hvirvel gulk, hvirvel nederst på bringe begge sider, chip v.s.hals 208213990198393,
Født d. 23052013 hos Gerda og Poul Pedersen, Borupvej 74, Tulstruplund, 3330 Gørløse.
F: OPTIMIST HALSNÆS FJH-S 768, M: ISABELLA STRØDAM FJ 11009, MF:
TROLLFIN FJH-S 740
Charlotte Westh Hartsø, Buerupvej 10, 4450 Jyderup
DAHLIE SKOVSHOLM, 208333FJ1301436, gul, hoved: hvirvel på midtlinie over
øjenniveau, hvirvel under pandelok, krop: hvirvel gulk, hvirvel på halsens underside, chip
v.s.hals 208213990208368,
Født d. 28052013 hos Charlotte Westh Hartsø, Buerupvej 10, 4450 Jyderup.
F: DALARGUTT FJH-S 767, M: HELIE HALSNÆS FJ 10464, MF: PIKANT HALSNÆS
EFJH 672
1647
Randi og Jesper Madsen, Stenløsevej 9, Olsker, 3770 Allinge
SKOVMINDES DORTHEA, 208333FJ1301909, gul, hoved: hvirvel på midtlinie under
øjenniveau, krop: hvirvel struberand begge sider, hvirvel på hals højre side, aflang hvirvel
nederst på halsens underside, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000452291,
Født d. 09062013 hos Randi og Jesper Madsen, Stenløsevej 9, Olsker, 3770 Allinge.
F: ØRJAR EFJH 690, M: DUSSHET FJ 10879, MF: VALDAR HALSNÆS FJH 694
Hopper 2 år
1648
1649
1650
1651
1652
Diana Brok Hansen, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sjælland
ÅMOSEGAARD'S HALINA, 208333FJ1400701, grå, hoved: hvirvel central, hvirvel på
kind venstre side, krop: aflang hvirvel øverst på bringe, hvirvel nederst på bringe begge
sider, chip v.s.hals 208210000394049,
Født d. 03042014 hos Diana Brok Hansen, Assendløsevejen 63, Dåstrup, 4130 Viby
Sjælland.
F: TROLLFIN FJH-S 740, M: TRØSTRUPGÅRDS BENNA FJ 10270, MF: MAX FJH-S
691
Signe Olsen, Husmandsvej 1, 4262 Sandved
HØJGAARDS ODESSA, 208333FJ1400569, gul, hoved: hvirvel over øjenniveau til
venstre for midtlinie, krop: hvirvel struberand begge sider, chip v.s.hals
208210000451038,
Født d. 10042014 hos Jane og Leif Grimbühler, Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge.
F: TROLLFIN FJH-S 740, M: HØJGAARDS HIVA FJ 11022, MF: ORION HALSNÆS
EFJH 667
Stutteri Hjorthøj, v/Rikke og Flemming Hjorthøj, Højgårdsvej 42, 4683 Rønnede
HJORTHØJ'S UNIK, 208333FJ1401169, gul, hoved: hvirvel over øjenniveau til ventre for
midtlinie, krop: aflang hvirvel på halsens underside, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000451502,
Født d. 26042014 hos Stutteri Hjorthøj v/Rikke og Flemming Hjorthøj, Højgårdsvej 42,
4683 Rønnede.
F: TROLLFIN FJH-S 740, M: HJORTHØJ'S MORAL FJ 10772, MF: TORNHØJS CANUT
FJH 730
René Juul Jensen, Ømarksvej 15, 4100 Ringsted
QILLE SKELLERØD, 208333FJ1402241, gul, hoved: hvirvel central, krop: hvirvel gulk,
hvirvel på halsens underside, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000451194,
Født d. 26052014 hos Birgitte og René Jensen, Ømarksvej 15, Vetterslev, 4100 Ringsted.
F: TROLLFIN FJH-S 740, M: GUNILD SKELLERØD FJ 10426, MF: CADEAU HALSNÆS
EFJH 713
Ida, Signe og Jørgen Grimbühler, Ågerupvej 89, 4390 Vipperød
ÅGERUPGÅRDS EA, 208333FJ1401014, gul, hoved: hvirvel på midtlinie under
øjenniveau, hvirvel under pandelok, krop: aflang hvirvel på halsens underside, hvirvel
underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000451650,
Født d. 26042014 hos Ida Grimbühler, Ågerupvej 89, 4390 Vipperød.
F: INGOLF KJÆRGAARD FJH 764, M: ÅGERUPGÅRDS VIPS FJ 11008, MF: LAVAL
VINSTRUP FJH 717
1653
Stutteri Mosegården, Lungvej 10, 4262 Sandved
MOSEGÅRDENS LUCIA, 208333FJ1400734, gul, hoved: hvirvel central, krop: hvirvel
struberand begge sider, hvirvel på halsen højre side, hvirvel på halsens underside, hvirvel
underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000451097,
Født d. 01052014 hos Stutteri Mosegården v/ Peder Lindberg, Lungvej 10, Tornemark,
4262 Sandved.
F: RUBIN SKOVÅ FJH 770, M: MOSEGÅRDENS CIRKELINE FJ 10780, MF:
MOSEGÅRDENS SPLINT EFJH 729
Samling efter en hoppe
Samling efter:
1654
FREJA TOFT, FJ 8794 (udstilles ikke)
Udstiller:
Mie og Christian Pettersson, Hillerødvej 27, 3550 Slangerup
1654
FREJA TOFT, FJ 8794, gul, hoved: hvirvel central, hvirvel midt på halsen højre side. FJ
brand v. lår DK 794,
Født d. 13051988 hos Leo Toft Andersen, Favrbovej 1, 4591 Føllenslev.
F: ASER FJH 612, M: CHERI TOFT FJ 7587, MF: CÆSAR HALSNÆS EFJH-S 593
Samlingen består af:
1627
1641
1642
Mie og Christian Pettersson, Hillerødvej 27, 3550 Slangerup
FELICKA STRØDAM, FJ 10147, gul, hoved: hvirvel på midtlinie under øjenniveau, krop:
hvirvel i nakken begge sider, hvirvel på halsens underside, FJ brand v. lår DK 457, chip
v.s.hals 208210001122356
Født d. 13061996 hos Mie Pedersen, Højlundevej 2, 3540 Lynge.
F: BOYE ENGVANG FJH-S 671, M: FREJA TOFT FJ 8794, MF: ASER FJH 612
Mie og Christian Pettersson, Hillerødvej 27, 3550 Slangerup
FEA STRØDAM, FJ 10458, gul, hoved: hvirvel på midtlinie over øjenniveau, hvirvel bag
begge ører, højre for: hvirvel bag på pibe, højre bag: hvirvel bag på pibe, krop: hvirvel
underarm begge sider, FJ brand v. lår 03-640, chip v.s.hals 208210000222680
Født d. 07062003 hos Mie Pettersson, Kongensgade 63, 3550 Slangerup.
F: GOLF GUDENÅ EFJH-S 710, M: FREJA TOFT FJ 8794, MF: ASER FJH 612
Mie og Christian Pettersson, Hillerødvej 27, 3550 Slangerup
FENJA STRØDAM, FJ 10799, gul, hoved: hvirvel på midtlinie under øjenniveau, hvirvel
bag begge ører, krop: hvirvel underarm begge sider, FJ brand v. lår 383, chip v.s.hals
208210000133284
Født d. 11052007 hos Mie Pettersson, Hillerødvej 27, 3550 Slangerup.
F: MYKLETIND FJH 733, M: FREJA TOFT FJ 8794, MF: ASER FJH 612
ISLANDSKE HESTE
Hingste 6 år og derover
1655
1656
1657
Britt Werner Raabymagle, BWR Heste, Sidingevej 6, 4560 Vig
ARI fra OUSBJERGGÅRD, DK2007108307, brunbroget, hoved: stjerne, snip ved højre
næsebor, plet på underlæbe, krop: broget, chip v.s.hals 208213990011434,
Født d. 03092007 hos Britt Werner og Peter Raabymagle, Knud Lavardsvej 63, Valsølille,
4100 Ringsted.
F: ÁLFASTEINN fra SELFOSSI IS2001187660, M: FIFA fra HOLTSMÚLA 1
IS2002286689, MF: SUÐRI fra HOLTSMÚLA 1 IS1995186691
Bækkegården, Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsinge
ARNAR fra STORE SKOVGAARD, DK2010100089, rød. chip v.s.hals
208210000253292,
Født d. 04052010.
F: ÖRN fra EFRI-GEGNISHÓLUM IS2003187767, M: UPPBÓT fra LITLU-TUNGU 2
IS1999286957, MF: ÞOKKI fra BJARNANESI IS1986177004
Bækkegården, Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsinge
GALDRA-LOFTUR fra PJÓDÓLFSHAGA 1, IS2010181816, brun. chip v.s. hals
352206000067223,
Født d. 30052010.
F: GLYMUR fra FLEKKUDAL IS2003125041, M: FIFA fra BRÚN IS1992265527, MF:
HÖLDUR fra BRÚN IS1988165525
Hingste 2 år
1658
1659
1660
Markus Brunsborg Nielsen, Wallebogård, Pavillonvej 2, 4550 Asnæs
SNORRI fra WALLEBOGAARD, DK2014100629, brun dun. chip v.s.hals
208210000481913,
Født d. 22052014.
F: BRJÁNN fra SAUÐÁRKRÓKI IS1998157001, M: LITLA-GLEDI fra RA NO1992201244,
MF: KVISTUR fra LAUFHÓLI IS1984157011
Bækkegården, Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsinge
VALUR fra BÆKKEGÅRDEN, DK2014100591, sort. chip v.s.hals 208213990216156,
Født d. 01062014.
F: HEIKIR fra KJARTANSSTÖÐUM IS1994187340, M: BRELLA fra I.-SKELJABREKKU
IS1993235611, MF: GALDUR fra SAUÐÁRKRÓKI IS1986157010
Suzanne og Jan Haakon Harslund, Hørupvej 14, 3550 Slangerup
NÓI fra HÅRKILDEGÅRD, DK2014100520, rød, hoved: bred stjerneblis. chip v.s.hals
208210000501163,
Født d. 01092014.
F: SPYRILL fra REYKJAVIK IS2003125235, M: FENJA fra LYKKESHOLM
DK2000206582, MF: ÓÐUR 937 fra TORFASTÖÐUM IS1975188502
Følhopper med føl ved siden
1661
Jette Salstoft Gram, Tøltevej 5, 4340 Tølløse
HUGDETTA fra SKÍÐBAKKA 1, IS2004284366, jordfarvet. chip v.s. hals
352206000050707,
Født d. 01012004 hos Island,.
F: MÖKKUR fra HÓLMAHJÁLEIGU IS2000184402, M: DRIFT fra HJALLA IS1990258715,
MF: HERVAR fra SAUÐÁRKRÓKI IS1976157003
Føllets far: KJALVAL fra SØTOFTE, DK2011100406
Goldhopper 4 – 8 år
1662
UDGÅR
Hopper 3 år
1663
1664
1665
1666
1667
Dorte Jørgensen, Blåbærvej 47, 4300 Holbæk
OSK fra LYKDAHL, DK2013200061, rød, hoved: bred stjerneblis. chip v.s.hals
208250000017451,
Født d. 24052013.
F: PÓSTUR fra DALUR DK1998107009, M: HUGSÝN fra SKÁNEY IS2003235806, MF:
HUGI HAFSTEINSST fra ÖÐUM IS1991157345
Stine Weinreich, Vesterbygårdsvej 14, 4490 Jerslev
TINDRA fra ÅBO, DK2013200076, sort. chip v.s.hals 208210000385251,
Født d. 27052013.
F: PÓSTUR fra DALUR DK1998107009, M: NOTT fra ST. WESTERGAARD
DK2009200196, MF: STEFNIR fra KETILSSTÖÐUM IS1991176188
Henrik Sieben, Islænderstutteriet Ågården, Skovkildevej 9, 4652 Hårlev
LIV fra ÅGÅRDEN, DK2013200408, chestnut tobiano. chip v.s.hals 208210000457261,
Født d. 09062013.
F: SKRÚÐUR fra LITLALANDI IS2001187140, M: VALA fra ENNISKOTI IS1995255190,
MF: SESAR fra VOGUM IS1991158130
Dorte Jørgensen, Blåbærvej 47, 4300 Holbæk
KYLJA fra SØBORG, DK2013200268, rød dun. chip v.s.hals 208213990166049,
Født d. 19062013.
F: SVEINN fra TØMMERBY KÆR DK2006107906, M: SILJA fra LINDEGÅRDEN
DK1996203275, MF: AUSTRI fra AUSTURKOTI, ÁRN IS1989187620
Suzanne og Jan Haakon Harslund, Hørupvej 14, 3550 Slangerup
MILLA fra HÅRKILDEGÅRD, DK2013200358, brun, hoved: stjerne. chip v.s.hals
208210000475119,
Født d. 26062013.
F: KÓRMAKUR VOM LIPPERTHOF DE2002165605, M: DISA fra LYKKESHOLM
DK1998207264, MF: GAMMUR fra TÓFTUM, ÁRN. IS1986187020
1668
1669
Suzanne og Jan Haakon Harslund, Hørupvej 14, 3550 Slangerup
MÓRA fra HÅRKILDEGÅRD, DK2013200359, rød. chip v.s.hals 208210000477685,
Født d. 20072013.
F: KÓRMAKUR VOM LIPPERTHOF DE2002165605, M: BÁRA fra LYKKESHOLM
DK1997207627, MF: GAMMUR fraTÓFTUM, ÁRN. IS1986187020
Suzanne og Jan Haakon Harslund, Hørupvej 14, 3550 Slangerup
MÓSKA fra HÅRKILDEGÅRD, DK2013200361, sort. chip v.s.hals 208210000479239,
Født d. 25072013.
F: KÓRMAKUR VOM LIPPERTHOF DE2002165605, M: ADDA fra LYKKESHOLM
DK1996207546, MF: RAUÐDREKI fra SKOGURHAGA NL1974100741
Hopper 2 år
1670
1671
1672
1673
1674
1675
Pernille Thorsen, Holtensmindevej 55, 4070 Kr. Hyllinge
TIBRA fra SØTOFTE, IS2014200524, sort tobiano. chip v.s.hals 208210000506756,
Født d. 26052014.
F: JÓSEP fraSKARÐI IS2002186755, M: VINDSKJÓNA fra SØTOFTE DK2005206461,
MF: ÞRISTUR fra FETI IS1998186906
Fogedgaarden, Vejbyvej 4, 3220 Tisvildeleje
FRÖKEN fra FØ-DIS, DK2014200336, sort. chip v.s.hals 208210000397656,
Født d. 30052014.
F: VIKTOR fra DIISA DK2004103659, M: ORKA fra ÁRHOLTI IS1998256377, MF:
SKORRI fra BLÖNDUÓSI IS1992156455
Jette Saltoft Gram, Tøltevej 5, 4340 Tølløse
BRANA fra HØBJÆRG HUS, DK2014200102, sort. chip v.s.hals 208210000497419,
Født d. 02062014.
F: ÓÐINN fra REYÐARFIRÐI IS1993176460, M: HUGDETTA fra SKÍÐBAKKA 1
IS2004284366, MF: MÖKKUR fra HÓLMAHJÁLEIGU IS2000184402
Stutteri Højbjerg, Hesselbjergvej 3, 4293 Dianalund
DROTTNING fra HØJBJERG, DK2014200113, rød, hoved: bred stjerneblis. chip v.s.hals
208210000506092,
Født d. 02062014.
F: KILJAN fra KATULABO DK2006107673, M: EVROPA fra GÝGJARHÓLI
IS2003257339, MF: TÍGULL fra GÝGJARHÓLI IS1996157330
Stutteri Højbjerg, Hesselbjergvej 3, 4293 Dianalund
DALLA fra HØJBJERG, DK2014200112, rød, hoved: stjerne. chip v.s.hals
208210000507820,
Født d. 06062014.
F: KONGUR fra HØJBJERG DK2009100840, M: ELJA fra TEMPELKROGEN
DK1995207745, MF: BRYNJAR fra ÁGERÐI IS1991165662
Stine Weinreich, Vesterbygårdsvej 14, 4490 Jerslev
FRÁ fra DALUR, DK2014200161, sort. chip v.s.hals 208210000507963,
Født d. 15062014.
F: PÓSTUR fra DALUR DK1998107009, M: FJÖÐUR fra SKAMBEINSSTÖÐUM
IS2003286869, MF: ORRI fra ÞÚFU IS1986186055
1676
1677
1678
Suzanne og Jan Haakon Harslund, Hørupvej 14, 3550 Slangerup
NÁTTDIS fra HÅRKILDEGÅRD, DK2014200493, rød, hoved: stjerne, snip. chip v.s.hals
208210000498840,
Født d. 05072014.
F: SPYRILL fra REYKJAVIK IS2003125235, M: AGGA fra LYKKESHOLM
DK1996207540, MF: RAUÐDREKI fra SKOGURHAGA NL1974100741
Marianne Olga Knudsen, Højskolevej 23, 4534 Hørve
FENJA fra BJERGESØ, DK2014200587, sort. chip v.s.hals 208210000506057,
Født d. 01082014.
F: FEYKIR fra HÁHOLTI IS2006188028, M: ESJA fra FETI IS2000286910, MF:
VÆNGUR fra AUÐSHOLTSHJÁLEI IS1994187053
Suzanne og Jan Haakon Harslund, Hørupvej 14, 3550 Slangerup
NIST fra HÅRKILDEGÅRD, DK2014200494, brun. chip v.s.hals 208210000500630,
Født d. 09082014.
F: GRIMUR fra EFSTA-SELI IS2006186644, M: LÚÐA fra LYKKESHOLM
DK2005207765, MF: VÆNGUR fra AUÐSHOLTSHJÁLEI IS1994187053
HAFLINGER
Goldhopper 4 – 8 år
1679
Signe Dueholm, Kongemarken, 4000 Roskilde
KATTINGEGÅRD'S SAMINA, 208333HA1201784, rød, hoved: stjerneblis ender
kødfarvet, lille kødfarvet plet på overlæbe, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, krop:
hvirvel i nakken begge sider, hvirvel gulk, hvirvel underarm begge sider, andet: lys man og
hale, chip v.s.hals 208210000400357,
Født d. 15042012 hos Signe Dueholm, Henrik Nielsensvej 43, 2.tv., 4000 Roskilde.
F: SKELGÅRDENS ASLAN HAH 29, M: SONATE HA 471, MF: WIKING HAH 16
DANSK SPORTS PONY
Hingste 6 år og derover
1680
1681
Lotte Petersen, Hørløkkevej 14, 4450 Jyderup
ANTARIO N, ESPH 107, rød, hoved: uregelmæssig stjerneblis kødfarvet ud i højre
næsebor, højre for: kode op bag, venstre for: kode op bag, stribet hov, højre bag: høj sok,
lys hov, venstre bag: kronrand, lys hov, V.S.P. brand venstre lår 73
Født d. 15031994.
F: ARON N DE322220048090, M: ALJOSCHKA DE322220061688, MF: LOSANDER
DE322220020583
Stutteri Hippios, Hemmestrupvej 8, 4683 Rønnede
MISTER MALTHE, SPH 170, brun, hoved: enkelte hvide hår i panden og på næseryg,
kødfarvet snip mellem næsebor og på overlæbe, højre for: lav sok, højre bag: kode op
bag, krop: hvide hår i man ved lansemærke og i sadelleje højre side, NF brand v. lår 446,
Født d. 06061996 hos Poul Madsen, Kanefarten 5, 5270 Odense N.
F: MALIBU II NFHR-E 100, M: FESTIVAL AF STEGSTEDGAARD NF-E 1282,
MF: ESKEHØJGAARDS NELO 8101464
Hingste 4 og 5 år
1682
Elise Green, Poppelgården, Teglbrændervej 32, Lillebrænde, 4850 Stubbekøbing
POPPELGÅRDENS DA CAPO, SPH 222, skimmel, hoved: uregelmæssig
gennemløbende stjerneblis kødfarvet gennem begge næsebor, hvirvel over øjenniveau til
højre for midtlinie, højre bag: lav sok op for, krop: hvirvel i nakken begge sider, chip
v.s.hals 208210000286022,
Født d. 13042011 hos Elise Green, Poppelgården, Teglbrændervej 32, Lillebrænde, 4850
Stubbekøbing.
F: TRIPLE TREE'S PRINCE PERFECT ESPH 163, M: POPPELGÅRDENS NOTRE RAMICCA RSDH 485, MF: NOTRE BAC ESPH 143
Hingste 2 år
1683
Svend Erik Nielsen, Hyllestedvej 11, 4261 Dalmose
GRØNAGERGÅRD DON JUAN, 208333SP1401519, rød, hoved: stjerneblis skæv mod
venstre næsebor, to små kødfarvede pletter ved venstre næsebor, lille kødfarvet plet på
overlæbe, kødfarvet plet på underlæbe, højre for: sok, krop: hvirvel i nakken begge sider,
hvirvel gulk, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000452968,
Født d. 09052014 hos Svend Erik Nielsen, Hyllestedvej 11, 4261 Dalmose.
F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206, M: ØRNAGERGÅRD STELLINE SDS
562, MF: ANTARIO N ESPH 107
Følhoppe med føl ved siden der stiller samling
1684
Stald KP, v/Kasper Petersen, Holmehave 23, 4100 Ringsted
LYKKEHØJS TIFFANY, SDS 500, sort, hoved: stjerneblis, kødfarvet snip, lyse hår på
næseryg, højre for: lav sok op udvendig, højre bag: kode op for, SP brand v. lår 705, chip
v.s.hals 208210000248552
Født d. 20052007 hos Lykkehøj v/ Helle og Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2, Sædding,
6900 Skjern.
F: POUR AMOUR SPH 142, M: BEATRICA BSDH 264, MF: BROADWAY ESPH 104
Føllets far: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK, SPH 206
Goldhopper 4 – 8 år
1685
1686
1687
1688
Sofie Dreyer, Stestrupvej 111, 4360 Kirke Eskilstrup
BB'S GENESEE, SRSDH 669, rød dun, hoved: gennemløbende bred stjerneblis
kødfarvet gennem begge næsebor, venstre bag: høj sok, lys hov, højre for: høj sok højt op
for, lys hov, højre bag: høj sok op for, lys hov, krop: ål, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000277319,
Født d. 01062010 hos Fam. Bjerrum Bjørlie, Ny Harløsevej 40, 3320 Skævinge.
F: CE ROBERTO SPH 174, M: KULIS GOLDEN GIRL SDS 367, MF: GOLDEN DANCER
DE343445502587
Christine Örwén, Troldager 14, 4070 Kirke Hyllinge
SWEET QUEEN-LAU, SDS 621, brun, hoved: stjerneblis ender kødfarvet, kødfarvet plet
på underæbe, hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie, venstre for: hvidt ben,
venstre bag: høj sok op indvendig, højre for: sok op for, højre bag: sok, krop: hvirvel i
nakken begge sider, hvirvel struberand begge sider, chip v.s.hals 208246000002555,
Født d. 13032011 hos Boy Lauritsen, Sdr. Lemvej 11, Lem, 7860 Spøttrup.
F: POUR AMOUR SPH 142, M: SUSETTE SDH 182, MF: HORSEGATE MINSTREL
DE322222702484
Lars Andersen, Tysingevej 28, 4360 Kirke Eskilstrup
TOFTEGAARDS UNIQUE, RSDH 666, lys brun, hoved: gennemløbende bred stjerneblis
kødfarvet gennem begge næsebor, mørk plet i venstre næsebor, hvirvel over øjenniveau
til venstre for midtlinie, venstre for: kronrand op bag, venstre bag: høj sok op for og bag,
sort plet i kronrand udvendig, højre for: sok op udvendig, højre bag: sok op udvendig,
krop: hvirvel i nakken venstre side, hvirvel på halskam højre side, chip v.s.hals
208210000285175,
Født d. 06042011 hos Lars Andersen, Tysingevej 28, 4360 Kr Eskilstrup.
F: CE ROBERTO SPH 174, M: FAIRLY'S ANASTASIA SDS 552, MF: ANTARIO N ESPH
107
Lea Møller, Toftebanke 9, 4390 Vipperød
DAY-LIGHTS DE LUXE, 208333SP1102307, sort, hoved: hvirvel central, krop: hvirvel i
nakken begge sider, hvirvel struberand venstre side, hvirvel gulk, chip v.s.hals
208210000286604,
Født d. 05052011 hos Katja L.H. Madsen, Fladholtevej 36, 4200 Slagelse.
F: TOFTEGAARDS HURRICANE SPH 182, M: DRÅBE ROSENDAL SDH 123, MF:
BROADWAY ESPH 104
1689
1690
1691
Charlotte Brüchmann, Normasvej 6, 2000 Frederiksberg
VASEHØJS ZAFIRA, 208333SP1105287, mørk rød, hoved: stjerne, blis, hvirvel central,
venstre for: sok op udvendig, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel underarm begge
sider, chip v.s.hals 208210000364861,
Født d. 19062011 hos Stutteri Vasehøj v/ Jørn Ellesøe Jarlholm, Løjesøvej 1, 3670 Veksø
Sjælland.
F: VASEHØJS KASHI SPH 156, M: VASEHØJS ZAHRINA BSDH 441, MF: ANTARIO N
ESPH 107
Tanya Willemoes Sørensen, Kratvej 4, 4623 Lille Skensved
SUCENTE - LAU, SDH 688, rød, hoved: stjerneblis ender kødfarvet, kødfarvet plet på
underlæbe, hvirvel central, venstre for: høj sok op bag, venstre bag: høj sok op bag, højre
for: høj sok, højre bag: høj sok, krop: tværgående aflang hvirvel under gulk, aflang hvirvel
bringe begge sider, chip v.s.hals 208246000002847,
Født d. 01032012 hos Boy Lauritsen, Sdr. Lemvej 11, Lem, 7860 Spøttrup.
F: NØRLUNDS VINCENTE SPH 193, M: SUSETTE SDH 182, MF: HORSEGATE
MINSTREL DE322222702484
Stald KP, v/Kasper Petersen, Holmehave 23, 4100 Ringsted
NØRLUNDS BUTTERCUP, SRSDH 692, mørk rød, hoved: uregelmæssig
gennemløbende blis kødfarvet gennem højre næsebor, hvirvel på hver sin side af midtlinie
over øjenniveau, venstre bag: kode op bag, højre for: sok, højre bag: sok, chip v.s.hals
208210000400106,
Født d. 15042012 hos Stutteri Stald Nørlund v/ Fam. Sørensen, Mossøvej 14, 8660
Skanderborg.
F: CHARMING-BOY SE.M. SPH 164, M: NØRLUNDS BREE SSDH 403, MF: RØGILD´S
KIDOGO ESPH 119
Hopper 3 år
1692
1693
Anja Seedorff, Tybjerglillevej 29, 4160 Herlufmagle
POMALOUR, 208333SP1301771, skimmel, hoved: stjerneblis ender kødfarvet, kødfarvet
plet på underlæbe, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, venstre for: kode op for, venstre
bag: kronrand udvendig og for, højre for: lav sok op for, krop: aflang hvirvel nederst på
halsens underside, chip v.s.hals 208213990169470,
Født d. 03052013 hos LL Horses, v/ Lennart Lindberg, Kærvej 12, Nyby, 6600 Vejen.
F: POMEROLL SPH 189, M: FEIKE SDS 418, MF: FOLLOW MEE BOSSETOON KOLKA
SPH 123
Dorthe Egekjær, Dyssevej 1, Kirke Helsinge, 4281 Gørlev
LOTUS E, 208333SP1301264, rød, hoved: stjerneblis skæv mod og kødfarvet ind i
venstre næsebor, venstre bag: kode op bag, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel
gulk, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000355651,
Født d. 16052013 hos Dorthe Egekjær, Dyssevej 1, Kirke Helsinge, 4281 Gørlev.
F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206, M: LUCA E SDS 605, MF: GOLDEN
EMPIRE SPH 144
Hopper 2 år
1694
Stald KP, v/Kasper Petersen, Holmehave 23, 4100 Ringsted
KP'S MY FAIRYTALE, 208333SP1401527, sort, hoved: stor stjerne, blis ender kødfarvet,
kødfarvet plet på overlæbe højre side, hvirvel central, venstre bag: kode op for, højre for:
uregelmæssig lav sok, højre bag: kronrand op udvendig, sorte pletter i kronrand, krop:
hvirvel på halskam begge sider, hvirvel gulk, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000452385,
Født d. 30042014 hos Stald KP v/ Kasper Petersen, Holme Have 23, Benløse, 4100
Ringsted.
F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206, M: LYKKEHØJS TIFFANY SDS 500,
MF: POUR AMOUR SPH 142
Vallak der stiller i samling
1695
Stald KP, v/Kasper Petersen, Holmehave 23, 4100 Ringsted
KP'S SURPRISE OF DORNIK, 208333SP1302219, sort, hoved: uregelmæssig stjerneblis
kødfarvet gennem højre og ud over venstre næsebor, mørk plet i venstre næsebor, lille
kødfarvet plet på underlæbe venstre side, venstre for: lav sok, sorte pletter i kronrand,
venstre bag: lav sok, sort plet i kronrand udvendig, højre for: høj sok, sort plet i kronrand
indvendig, højre bag: sok, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel underarm begge
sider, chip v.s.hals 208210000362618,
Født d. 11052013 hos Stald KP v/ Kasper Petersen, Holme Have 23, Benløse, 4100
Ringsted.
F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206, M: LYKKEHØJS TIFFANY SDS 500,
MF: POUR AMOUR SPH 142
Samling efter en følhoppe
Samling efter:
1696
LYKKEHØJS TIFFANY, SDS 500
Udstiller:
Stald KP, v/Kasper Petersen, Holmehave 23, 4100 Ringsted
Samlingen består af:
1684
1694
1695
Stald KP, v/Kasper Petersen, Holmehave 23, 4100 Ringsted
LYKKEHØJS TIFFANY, SDS 500, sort, hoved: stjerneblis, kødfarvet snip, lyse hår på
næseryg, højre for: lav sok op udvendig, højre bag: kode op for, SP brand v. lår 705, chip
v.s.hals 208210000248552
Født d. 20052007 hos Lykkehøj v/ Helle og Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2, Sædding,
6900 Skjern.
F: POUR AMOUR SPH 142, M: BEATRICA BSDH 264, MF: BROADWAY ESPH 104
Føllets far: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK, SPH 206
Stald KP, v/Kasper Petersen, Holmehave 23, 4100 Ringsted
KP'S MY FAIRYTALE, 208333SP1401527, sort, hoved: stor stjerne, blis ender kødfarvet,
kødfarvet plet på overlæbe højre side, hvirvel central, venstre bag: kode op for, højre for:
uregelmæssig lav sok, højre bag: kronrand op udvendig, sorte pletter i kronrand, krop:
hvirvel på halskam begge sider, hvirvel gulk, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000452385,
Født d. 30042014 hos Stald KP v/ Kasper Petersen, Holme Have 23, Benløse, 4100
Ringsted.
F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206, M: LYKKEHØJS TIFFANY SDS 500,
MF: POUR AMOUR SPH 142
Stald KP, v/Kasper Petersen, Holmehave 23, 4100 Ringsted
KP'S SURPRISE OF DORNIK, 208333SP1302219, sort, hoved: uregelmæssig stjerneblis
kødfarvet gennem højre og ud over venstre næsebor, mørk plet i venstre næsebor, lille
kødfarvet plet på underlæbe venstre side, venstre for: lav sok, sorte pletter i kronrand,
venstre bag: lav sok, sort plet i kronrand udvendig, højre for: høj sok, sort plet i kronrand
indvendig, højre bag: sok, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel underarm begge
sider, chip v.s.hals 208210000362618,
Født d. 11052013 hos Stald KP v/ Kasper Petersen, Holme Have 23, Benløse, 4100
Ringsted.
F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206, M: LYKKEHØJS TIFFANY SDS 500,
MF: POUR AMOUR SPH 142
CONNEMARA
Hingste 2 år
1697
Patricia Bang Hansen, Orehøjvej 6, 4660 Store Heddinge
RAVNSHOLT'S CALLA BOY, 208333CO1402976, skimmel, hoved: hvirvel central, højre
for: kronrand op bag, højre bag: kronrand indvendig, indvendig balle, krop: hvirvel i
nakken begge sider, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000504190,
Født d. 22072014 hos Flemming Torben Petersen, Bromosevej 1, Bregnerød, 3520
Farum.
F: ELMELY'S JERICO CH 119, M: RAVNSHOLTS CALLA C 756, MF: COCUM
JACKPOT CH 27
Goldhopper 4 – 8 år
1698
Ritt Nygaard, Pårupvej 102, 3230 Græsted
MØRKHØJS MINNIE M, C 1037, skimmel, hoved: stjerneblis kødfarvet ind i venstre
næsebor, hvirvel på hver side af midtlinie over øjenniveau, hvirvel bag begge ører, krop:
hvirvel gulk, hvirvel underarm begge sider, andet: født brun, chip v.s.hals
208210000104141,
Født d. 29062008 hos Lisbeth Jensen og Nils Munck, Krøjerupvej 22, 4180 Sorø.
F: LÆRKEN'S CATCH ME CH 51, M: AC-BETTI WOMAN AF ENGVANG C 970, MF:
SKOUSBOE MORNING ROCK CH 70
Hopper 3 år
1699
1700
Familien Clausen, Toftebo, Slagelsevej 277, Kyse, 4700 Næstved
TOFTEBO CAMELIA, 208333CO1300666, brun, hoved: hvirvel over øjenniveau til
venstre for midtlinie, krop: hvirvel på halskam højre side, hvirvel på halsens underside,
hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000457037,
Født d. 09052013 hos Familien Clausen, Toftebo, Slagelsevej 277, Kyse, 4700 Næstved.
F: KILPATRICK BOY CH 113, M: BAUNELY´S CROCUS C 863, MF: LÆRKENS
CASCADE DAWN CH 65
Patricia Bang Hansen, Orehøjvej 6, 4660 Store Heddinge
MØLLEKÆRS CHOCO COLLEEN, 208333CO1303174, brun, hoved: enkelte hvide hår i
panden, hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie, hvirvel på midtlinie under
øjenniveau, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel på halsens underside, hvirvel
underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000398868,
Født d. 25062013 hos Lizette Hansen, Skørpingevej 48, 4673 Rødvig Stevns.
F: KILPATRICK BOY CH 113, M: MØLLEKÆRS IRISH COFFEE C 1005, MF:
HEDEHUSETS MULGATAVNY CH 101
1701
Anne Stilling, Afrikavej 8, 4792 Askeby
CAPALL ANNA LIVIA, 208333CO1303241, skimmel, hoved: afbrudt meleret stjerneblis
skæv mod venstre næsebor, hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie, højre for:
uregelmæssig sok, sort plet i kronrand indvendig, hvirvel bag på pibe, højre bag: hvirvel
bag på pibe, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel nederst på halsens underside,
hvirvel underarm begge sider, andet: kan evt. blive skimmel, chip v.s.hals
208210000454489,
Født d. 04072013 hos Familien Philipsen, Oehlenschlægersgade 25, 1., 6400
Sønderborg.
F: STERNBERGS LARRY JUNIOR CH 105, M: BREDEMADGÅRDS CILLA C 918, MF:
LÆRKENS CALLAGHAN CH 73
Hopper 2 år
1702
Stutteri Tegstrup, v/ Tina Rysgaard og Lene og Asger Larsen, Skovhuse Gade 12,
4773 Stensved
TEGLSTRUPS CINDERELLA, 208333CO1402747, skimmel, hoved: hvirvel over
øjenniveau til højre for midtlinie, hvirvel under øjenniveau til venstre for midtlinie, krop:
hvirvel i nakken begge sider, chip v.s.hals 208213990165441,
Født d. 11062014 hos Stutteri Teglstrup v/, Tina Rysgaard, Lene og Asger Larsen,
Skovhuse Gade 12, 4773 Stensved.
F: COOSHEEN FINBARR RC 99, M: LOFTY CIARA C 920, MF: LOFTY RODERIC RC
74
NEW FOREST PONYER
Hingste 6 år og derover
1703
Maria Fisker, Stenagervej 17, 4200 Slagelse
ROMEO'S KAWASAKI, NFHR 149, mørk rød, hoved: uregelmæssig stjerne, hvirvel på
begge sider af midtlinie over øjenniveau, hvirvel mellem ører, højre for: sok, krop: hvirvel
under halsen, hvirvel øverst på bringe venstre side, andet: lys man og hale, chip v.s.hals
208210000240232,
Født d. 21042010 hos Stutteri Romeo v/ Annette og Henrik Fredslund, Udstrupvej 8, 4370
Store Merløse.
F: RONALD NFHR 126, M: TAZET AF DAMAGERGÅRD NFS-E 1779, MF: MALIBU II
NFHR-E 100
Hingste 4 og 5 år
1704
Stutteri Firfod, v/Morten Plenborg, Sømosevej 10, 4990 Sakskøbing
FIRFOD JEZPER KLEIN, NFHR 152, rød, hoved: stjerneblis ender kødfarvet i begge
næsebor, hvirvel på hver side af midtlinie over øjenniveau, højre for: høj sok, krop: hvirvel
i nakken begge sider, chip v.s.hals 208210000023749,
Født d. 10082011 hos Morten Plenborg, Stutteri Firfod, Sømosevej 10, 4990 Sakskøbing.
F: MISTER MALTHE NFHR-E 108, M: FIRFOD JALOUX NFS 1850, MF: FIRFOD
FACON 9207251
Følhopper med føl ved siden
1705
1706
Lundemarksgaard New Forest, v/Familien Dahlin, Tågerødvej 2, 4681 Herfølge
LUNDEMARKSGÅRDS SAGA, NFBR 2062, brun, hoved: enkelte hvide hår højtsiddende
i panden, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, hvirvel bag begge ører, krop: hvirvel under
halsen, hvirvel underarm begge sider, NF brand v. lår 156, chip v.s.hals
208210000046819
Født d. 06032004 hos Lundemarksgaard New Forest, v/Familien Dahlin, Tågerødvej 2,
Søllerup, 4681 Herfølge.
F: STEGSTEDGÅRDS FIGARO NFHR-E 106, M: ODBJERGS IMARI NFR-E 1380, MF:
HØJLUNDS MOTLEY NFHR-E 67
Føllets far: CHAMPIZ, NFHR 124
Skovlundegård , v/Helle Nymann, Ebbe Alle 6, 4891 Toreby L
BLÅBÆRHEGNETS QUEEN MARY, NF 2067, sort, hoved: uregelmæssig stjerne, højre
for: kode op indvendig, lys hov, højre bag: kode op udvendig, plet i kronrand, stribet hov,
krop: stikkelhår i lysken begge sider, chip v.s.hals 208224000053835,
Født d. 06042004 hos Blåbærhegnet I/S v/ Lene Skov m.a., Teglværksvej 14, Svansbjerg,
4681 Herfølge.
F: HAMLET'S MÉRICK NFHR 119, M: STEGSTEDGÅRDS QUEEN DAISY NFS 1989,
MF: MALIBU II NFHR-E 100
Føllets far: SKOVLUNDEGÅRDS LA´COSTE, NF 148
1707
Stutteri Romeo, v/ Annette og Henrik Fredslund, Udstrupvej 8, 4370 Store Merløse
ROMEO´S IBITZA, NFSR 2279, mørk rød, hoved: uregelmæssig stjerne, kødfarvet snip
ud over højre næsebor, højre for: sok op for, højre bag: sok op for, andet: lys man og hale,
NF brand v. lår 867, chip v.s.hals 208210000105944
Født d. 01042008 hos Stutteri Romeo v/ Annette og Henrik Fredslund, Udstrupvej 8, 4370
Store Merløse.
F: RONALD NFHR 126, M: TAZET AF DAMAGERGÅRD NFS-E 1779, MF: MALIBU II
NFHR-E 100
Føllets far: HØJMARKENS JOKER, NFHR 145
Goldhopper 4 – 8 år
1708
1709
1710
1711
Lundmarksgaard New Forest, v/Familien Dahlin, Tågerødvej 2, 4681 Herfølge
LUNDEMARKSGÅRDS LILJE, 208333NF0903372, skimmel, hoved: stjerneblis kødfarvet
ind i venstre næsebor, hvirvel på midtlinie over øjenniveau, hvirvel bag begge ører, højre
for: lav sok op for, krop: hvirvel under halsen, hvirvel underarm begge sider, andet: født
brun, NF brand v. lår 372, chip v.s.hals 208210000219885
Født d. 28052009 hos Lundmarksgaard New Forest v/ Fam. Dahlin, Tågerødvej 2, 4681
Herfølge.
F: LUNDEMARKSGÅRDS LAYOUT NFHR 137, M: ODBJERGS IMARI NFR-E 1380, MF:
HØJLUNDS MOTLEY NFHR-E 67
Stutteri Soldal, v/Helle Sørensen og Peter Skovly, Vadet 3, 4660 Store Heddinge
SOLDALS AUSTRALIA, NFR 2339, brun, hoved: stjerne, hvirvel central, højre bag:
indvendig kronrand, baller, chip v.s.hals 208210001112858,
Født d. 22032011 hos Stutteri Soldal v/Helle Sørensen og Peter Skovly, Vadet 3,
Bjælkerup, 4660 Store Heddinge.
F: SOLDALS ATLAS ATLANTIS NFHR 136, M: HORSEMOSENS APRIL NFB 1997, MF:
LL.MØLLEGÅRD NERO NFHR 72
Lundemarksgaard New Forest, v/Familien Dahlin, Tågerødvej 2, Søllerup, 4681
Herfølge
LUNDEMARKSGÅRDS AURA OPHELIA, 208333NF1100469, mørk rød, hoved:
uregelmæssig stjerneblis kødfarvet ind i venstre næsebor, hvirvel på midtlinie under
øjenniveau, højre bag: lav sok, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel på halsens
underside, andet: lys man og hale, chip v.s.hals 208210000284945,
Født d. 22042011 hos Lundemarksgaard New Forest, v/Familien Dahlin, Tågerødvej 2,
Søllerup, 4681 Herfølge.
F: LUNDEMARKSGÅRDS LAYOUT NFHR 137, M: LUNDEMARKSGÅRDS HERA
OPHELIA NFB 1826, MF: BAVIAN NFHR-E 74
Lise Damm, Tolsagervej 1, 4571 Grevinge
RYTTERGAARDENS ATHENE, 208333NF1203409, brun, hoved: hvirvel over øjenniveau
til venstre for midtlinie, krop: hvirvel i nakken begge sider, aflang hvirvel på halsens
underside og ned på bringe, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000400827,
Født d. 20062012 hos Lise Damm Pedersen, Tolsagervej 1, 4571 Grevinge.
F: SIRIUS HIPPIOS NFHR 120, M: STEGSTEDGÅRDS LYNETTE NF 2227, MF:
MALIBU II NFHR-E 100
Hopper 3 år
1712
Rikke Rahm, Mejsevænget 23, 4623 Lille Skensved
ELMHOLT GAIA, 208333NF1300538, mørk brun, hoved: stjerneblis ender kødfarvet i
venstre næsebor, hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie, højre for: lav sok op
indvendig, chip v.s.hals 208210000396558,
Født d. 10032013 hos Stutteri Elmholt v/ Hilda og Niels Erik Nielsen, Skjerkvej 4, 7490
Avlum.
F: PEDRO NFHR-E 104, M: ELMHOLTS XENIA NFS 2145, MF: PARK´S TAMBOUR
NFHR-E 99
Hopper 2 år
1713
1714
1715
Cecilie Hansen, Næstved Landevej 314, 4230 Skælskør
SOLDALS V.I.P. OLIVIA, 208333NF1401291, brun, hoved: hvirvel på midtlinie over
øjenniveau, hvirvel under pandelok, krop: hvirvel i nakken venstre side, aflang hvirvel på
halsens underside, chip v.s.hals 208210000463983,
Født d. 22042014 hos Stutteri Soldal v/ Helle og Peter Skovly, Vadet 3, 4660 Store
Heddinge.
F: SIRIUS HIPPIOS NFHR 120, M: SOLDALS AMAZING GRACE NFBR 2209, MF:
MISTER MALTHE NFHR-E 108
Stutteri Vanja, v/Annette Christiansen, Druestrupvej 12, 4632 Bjæverskov
ELMHOLTS JOSEFINE, 208333NF1401072, sort, hoved: enkelte hvide hår i panden,
hvirvel på hver sin side af midtlinie over øjenniveau, højre for: kode op indvendig, højre
bag: kode op indvendig, krop: hvirvel i nakken begge sider, aflang hvirvel nederst på
halsens underside, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000503119,
Født d. 23042014 hos Stutteri Elmholt v/ Hilda og Niels Erik Nielsen, Skjerkvej 4, 7490
Avlum.
F: PEDRO NFHR-E 104, M: ELMHOLTS HAZEL NF 2236, MF: STRANDAGERS'
BANDIT NFHR 132
Stutteri Ellinge, v/Birgitte Wind og Klaus Juel, Ellingevej 13, 4573 Højby Sj.
ELLINGES MISS SOPHIE, 208333NF1402790, lys brun, hoved: stjerne, lille kødfarvet
snip, lille kødfarvet plet på underlæbe venstre side, hvirvel over øjenniveau til højre for
midtlinie, venstre for: lav sok op indvendig, venstre bag: kode op bag, sort plet i kronrand
udvendig, højre for: sok, sort plet i kronrand udvendig, højre bag: sok op udvendig, krop:
hvirvel i nakken begge sider, hvirvel på halsens underside, hvirvel underarm begge sider,
chip v.s.hals 208210000450998,
Født d. 16062014 hos Birgitte Wind, Ellingevej 13, 4573 Højby.
F: ESSE GOLDEN BIGWIG 34-07-1812, M: MARRONDALES ANASTASIA
208333NF0606314, MF: CORSO DE351507002787
DARTMOOR PONYER
Følhopper med føl ved siden
1716
Louise Berg, Ved Skovbrynet 3, 4550 Asnæs
SKOVBRYNET´S B'QUEEN, D 598, mørk brun, hoved: enkelte hvide hår i panden højre
side, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, hvirvel bag begge ører, krop: hvirvel underarm
begge sider, DP brand v. lår 251,
Født d. 01042005 hos Louise Kristine Berg, Ved Skovbrynet 3, Næsdal, 4550 Asnæs.
F: PRINS DAH 64, M: DRONNING FRYDENLUND D 446, MF: LAU AF NØRVANG DAH
42
Føllets far: MOORTOWN TROOPER, 826021101026825
Hopper 2 år
1717
1718
Klostermarkens Dartmoor, Klostermarksvej 3, Esrum, 3230 Græsted
KLOSTERMARKENS JESSICA, 208333DP1400799, mørk brun, hoved: hvirvel på
midtlinie under øjenniveau, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel underarm begge
sider, chip v.s.hals 208210000513922,
Født d. 24042014 hos Klostermarkens Dartmoor, Klostermarksvej 3, Esrum, 3230
Græsted.
F: STJÄRNSUNDS HIGHSTAR DAH 88, M: KLOSTERMARKENS JASMIN D 588, MF:
KLOSTERMARKENS BAHAMA DAH 83
Klostermarkens Dartmoor, Klostermarksvej 3, Esrum, 3230 Græsted
KLOSTERMARKENS FIONA, 208333DP1400800, brun, hoved: hvirvel på midtlinie under
øjenniveau, højre for: hvirvel bag på pibe, højre bag: hvirvel bag på pibe, krop: hvirvel
underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000514865,
Født d. 04052014 hos Klostermarkens Dartmoor, Klostermarksvej 3, Esrum, 3230
Græsted.
F: STJÄRNSUNDS HIGHSTAR DAH 88, M: SJÖARYDS FRIDA D 576, MF: VEAN
TRAVELLER RD 4
GOTLANDS RUSS
Hingste 6 år og derover
1719
Maria Gilsgaard Fachman, Lillevangsvej 32, 4760 Vordingborg
ERNST ROMEO, GRH 36, brun, hoved: hvirvel på midtlinie under øjenniveau, krop:
hvirvel i nakken begge sider, hvirvel halskam venstre side, andet: hvirvel bringe, chip v.s.
hals 752098100203004,
Født d. 12051998 hos Stuteri Ernst, Lisåkra Gård 5540, S-26494 Klippan, 4 Sverige.
F: NIKLAS 467, M: REGATTA 2740, MF: GARRIBALDI 311
Hingste 2 år
1720
Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø
HELLESTRUPLUNDS NIMBUS, 208333GR1401891, lys brun, hoved: enkelte hvide hår i
panden, lys omkring mule og øjne, hvirvel central, krop: hvirvel underarm begge sider,
chip v.s.hals 208210000453630,
Født d. 23052014 hos Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø.
F: UR KUL GRH 35, M: HELLESTRUPLUNDS ENE GR 88, MF: STILIG-T GRH 13
Goldhoppe der stiller med samling
1721
Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø
RUCIA, GR 90, sort. chip v.s. hals 752098100249543,
Født d. 05052005 hos Helene Gustavsson, Elgesta Norrgården, 195 91 MÂRSTA, 4
Sverige.
F: JUPARD 388, M: RUBINA 3391, MF: GRANE 253
Goldhoppe der stiller i samling
1722
Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø
HELLESTRUPLUNDS LILLI, GR 113, sort, hoved: hvirvel på midtlinie over øjenniveau,
krop: hvirvel nederst på halsens underside, chip v.s.hals 208210000401448,
Født d. 15052012 hos Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø.
F: HELLESTRUPLUNDS GRAF GRH 32, M: RUCIA GR 90, MF: JUPARD 388
Hopper 2 år
1723
Stig Jensen Nørgaard, Vandværksbakken 21, 4450 Jyderup
HELLESTRUPLUNDS NEMESIS, 208333GR1401892, brun, hoved: enkelte hvide hår i
panden, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, krop: hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000453590,
Født d. 17052014 hos Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø.
F: UR KUL GRH 35, M: RUCIA GR 90, MF: JUPARD 388
Vallak der stiller i samling
1724
Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø
HELLESTRUPLUNDS IRUSS, GRH 33, sort, hoved: hvirvel på midtlinie under
øjenniveau, krop: hvirvel på halskam højre side, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000203516,
Født d. 02042009 hos Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø.
F: RUSSACK GRH 24, M: RUCIA GR 90, MF: JUPARD 388
Samling efter en hoppe
Samling efter:
1725
RUCIA, GR 90
Udstiller:
Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø
Samlingen består af:
1721
1724
1722
1723
Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø
RUCIA, GR 90, sort. chip v.s. hals 752098100249543,
Født d. 05052005 hos Helene Gustavsson, Elgesta Norrgården, 195 91 MÂRSTA, 4
Sverige.
F: JUPARD 388, M: RUBINA 3391, MF: GRANE 253
Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø
HELLESTRUPLUNDS IRUSS, GRH 33, sort, hoved: hvirvel på midtlinie under
øjenniveau, krop: hvirvel på halskam højre side, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000203516,
Født d. 02042009 hos Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø.
F: RUSSACK GRH 24, M: RUCIA GR 90, MF: JUPARD 388
Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø
HELLESTRUPLUNDS LILLI, GR 113, sort, hoved: hvirvel på midtlinie over øjenniveau,
krop: hvirvel nederst på halsens underside, chip v.s.hals 208210000401448,
Født d. 15052012 hos Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø.
F: HELLESTRUPLUNDS GRAF GRH 32, M: RUCIA GR 90, MF: JUPARD 388
Stig Jensen Nørgaard, Vandværksbakken 21, 4450 Jyderup
HELLESTRUPLUNDS NEMESIS, 208333GR1401892, brun, hoved: enkelte hvide hår i
panden, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, krop: hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000453590,
Født d. 17052014 hos Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø.
F: UR KUL GRH 35, M: RUCIA GR 90, MF: JUPARD 388
WELSH MOUNTAIN PONYER
Sec. A
Følhopper med føl ved siden
1726
Sacha Tegllund, Hjelmsølillevej 14 A, 4160 Herlufmagle
RØ'S DIZZY MIZZ LIZZY, 208333WE1100446, rød, hoved: gennemløbende
uregelmæssig bred stjerneblis kødfarvet ud over begge næsebor, mørk plet i højre
næsebor, mørk plet mellem næsebor, venstre for: høj sok op bag, venstre bag: høj sok op
bag, højre for: høj sok op for, højre bag: høj sok op for, krop: hvirvel på halskam venstre
side, chip v.s.hals 208246000006232,
Født d. 10042011 hos Stutteri Rø v/Stine Rø Nielsen, Volpeshøjvej 16, Køstrup, 5464
Brenderup Fyn.
F: BRIERDENE NAPOLEON WMH 134, M: COELENHAGE'S DIVINA 2222 WPCV, MF:
FRIARS BANTAM 33611 WSB
Føllets far: LACY BLUE BEE, 84001 WSB
Hopper 2 år
1727
Solveig Hoffmann Koefoed, Kirkebyvej 24, 3700 Rønne
BJØRNEGÅRD'S SURPRISE PARTY, 208333WE1400062, skimmel, hoved: bred
stjerneblis ender kødfarvet i begge næsebor, stor kødfarvet plet på underlæbe højre side,
hvirvel central, venstre for: høj sok, højre for: lav sok højt op udvendig, højre bag: høj sok
op for, krop: hvirvel i nakken begge sider, hvirvel gulk, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000451149,
Født d. 08032014 hos Solveig Hoffmann Koefoed, Kirkebyvej 24, 3700 Rønne.
F: SHAMROCK MICRO CLEVELAND WMH 168, M: GRIBSVADS PIAF
208333WE1001086, MF: FAKLA DEJA VU MAYKELS LAST WMH 167
WELSH PONY
Sec. B
Følhopper med føl ved siden
1728
Anja Seedorff, Tybjerglillevej 29, 4160 Herlufmagle
HILIN MIKA, 138638 WSB, skimmel, hoved: smal stjerneblis, venstre for: kode, højre for:
sok, højre bag: kode
Født d. 03062005 hos D.L.L. Evans, Cwrt-y-Llyn, Pentrefoelas, Betws-y-Coed, Conwy,
LL24 0TR, 10 Great Britain.
F: EYARTH TAYMA 50454 WSB, M: MOELVIEW JULIET 95859 WSB, MF: HILIN
CARADUS 25619 WSB
Føllets far: GLANSEVIN GRAFITTI, 57243 WSB
Goldhopper 4 – 8 år
1729
Tanya Willemows Sørensen, Kratvej 4, 4623 Lille Skensved
NORTHWINDS CIRCLE OF LIFE, 578004NPA007851, rød.
Født d. 14062011.
F: CLAUSHOLM VIKING (DNK) 125 (IR) WSB, M: BRONHEULOG BLACK ROSE
146606 WSB, MF: HILIN GLYNDWR 57388 WSB
Hopper 2 år
1730
Poul Jeppesen, Kastaniealle 20, 3600 Frederikssund
SILVIA MAEGAARD, 173845 WSB.
Født d. 25042014.
F: MØLLEGÅRDS SPARTACUS (OS) 29250 WSB, M: SALLY MAEGAARD (DEN)
161648 WSB, MF: LLANARTH SHELLEY 58737 WSB
WELSH PONYER AF COB TYPE
Sec. C
Hingste 2 år
1731
Laila Larsen og Torben Olsen, Abbetvedvej 7, Gevninge, 4000 Roskilde
ABERLOUR GADFLY (DNK), 98543 WSB.
Født d. 30052014.
F: COEDENEIRIN REFLECT WCH 32, M: ABERLOUR GWALIA WC 105, MF:
RYTTERBJERGETS INFINITY WCH 13
Følhopper med føl ved siden
1732
1733
1734
Sofie Dreyer, Stestrupvej 111, 4360 Kirke Eskilstrup
GRIBSVADS MEHLE JO, WC 123, brun, hoved: gennemløbende stjerneblis ud til begge
næsebor, venstre for: høj sok, venstre bag: høj sok, højre for: høj sok op for, hvid plet
underlår, højre bag: høj sok op for, krop: hvid plet under maven, chip v.s.hals
208210000222582
Født d. 12042008 hos Benth H. Olesen, Store Landevej 43, 5592 Ejby.
F: DORTHEALYST TYPHOON (OS) WCH 25, M: GRIBSVAD LITTLE JO WC 81, MF:
SYNOD GROUSE WCH 7
Føllets far: POPSTERS GENERAL JACK 91658 WSB
Stutteri Chopin, Hasbjergvej 4, 4760 Vordingborg
CHOPINS MONTANA, 158789 WSB.
Født d. 26032010.
F: CHOPINS SPIRIT (OS) 68992 WSB, M: GLANTEIFI RHUDDEM WC 108, MF:
GLANTEIFI BONEDDWR 25399 WSB
Føllets far: CAEBRYN HARRI QC, 91882 WSB
Josefine Christine Svanholm Frost, Flemstoftevej 2, 4250 Fuglebjerg
CHOPINS TALLULAH, 167257 WSB.
Født d. 17042012.
F: TYNGWNDWN BESTMAN WCH 21, M: GLANTEIFI RHUDDEM WC 108, MF:
GLANTEIFI BONEDDWR 25399 WSB
Føllets far: CAEBRYN HARRI QC, 91882 WSB
Hopper 2 år
1735
Lotte Petersen, Hørløkkevej 14, 4450 Jyderup
TIMLO'S HOLLY, 173958 WSB.
Født d. 03072014.
F: RYTTERBJERGETS INFINITY WCH 13, M: DORTHEALYST REBECCA THE
SECOND 127815 WSB, MF: PARVADEAN REACTION WCH 11
WELSH COBS
Sec. D
Hingste 6 år og derover
1736
Stutteri Chopin, Hasbjergvej 4, 4760 Vordingborg
H-S MORNING STAR (OS), WDH 54, rød, hoved: gennemløbende stjerneblis, venstre
for: høj sok, venstre bag: lav sok, højre for: høj sok, højre bag: høj sok,
Født d. 02072004 hos H. Spiekermann, 51-53 Cruisman Str., D-44807 Bochum, 6
Tyskland.
F: MENAI SPARKLING MAGIC 32024 WSB, M: DEROKS WELSH MODEL (OS) 107118
WSB, MF: THORNEYSIDE SPRING MAGIC 33710 WSB
Følhopper med føl ved siden
1737
1738
Stutteri Borch, v/Heidi Borch, Mønvej 92, 4720 Præstø
VALHALLAS MAGGIE MAY, WD 216, mørk brun, hoved: stjerne, stor kødfarvet snip,
venstre for: kode, venstre bag: lav sok, højre for: lav sok op udvendig, højre bag: lav sok
op udvendig,
Født d. 22052002 hos Carl Trock, Stutteri Valhalla, Skambækvej 14, 4400 Kalundborg.
F: MENAI SPARKLING IMPERIAL 55815 WSB, M: VALHALLA´S EMILY WD 94, MF:
CALERUX BLACK PRINCE EWDH 11
Føllets far: AVONVALLEY UNION JACK, 52433 WSB
Ninett Gulddal, Allindemagle Huse 36, 4100 Ringsted
COPPATHORNE AMAZING GRACE, 163881 WSB, ,
Født d. 30042011.
F: DANAWAY TANGO 45657 WSB, M: ABERGAVENNY RED LADY 110710 WSB, MF:
PENNAL CALON LAN 30770 WSB
Føllets far: GLYNCOCK EUROSTAR, 93203 WSB
Goldhopper 4 – 8 år
1739
1740
Malene West, Lokkemosevej 61, 4581 Rørvig
PETERSGAARDS LOUISIANNA, 208333WE0900872, sort, hoved: stjerne, lille meleret
snip, hvirvel under øjenniveau på midtlinie, krop: hvirvel bringe begge sider, hvirvel lyske
begge sider, chip v.s.hals 208210000188363,
Født d. 13042009 hos Karina Højsted Nielsen, Havnegade 16, Petersgaard, 9340 Aså.
F: TWYFORD DANE WDH 15, M: DORTHEALYST MARY LOU WD 139, MF: PARC
BRIGADIER WDH 10
Ninett Gulddal, Allindemagle Huse 35, 4100 Ringsted
ABERGAVENNY COUNTESS, 168539 WSB,
Født d. 18052012.
F: GELER SPARC 59435 WSB, M: ABERGAVENNY WELSH LADY 145172 WSB, MF:
DERWEN RAILWAY EXPRESS 19035 WSB
1741
Helle Andreasen, Gammelgårdsvej 20, 4000 Roskilde
CHOPINS AURA (DNK), 167256 WSB, brun.
Født d. 18052012.
F: H-S MORNING STAR (OS) WDH 54, M: ILAR EMMA WD 251, MF: NEBO DANIEL
17236 WSB
Hopper 3 år
1742
Stutteri Valhalla, v/Carl Trock og Karen B. Olsen, Skambækvej 14, 4400 Kalundborg
VALHALLAS VANESSA, 170526 WSB, ,
Født d. 01052013.
F: VALHALLAS(DK) ZORRO 86319 WSB, M: VALHALLAS (DK) VICTORIA (OS) WD
242, MF: FRONARTH VICTOR 34934 WSB
Hopper 2 år
1743
Stutteri Valhalla, v/Carl Trock og Karen B. Olsen, Skambækvej 14, 4400 Kalundborg
VALHALLAS WALTZING MATILDA, 173110 WSB, ,
Født d. 30052014.
F: AVONVALLEY JOLLY ROGER 78069 WSB, M: VALHALLAS (DK) VICTORIA (OS)
WD 242, MF: FRONARTH VICTOR 34934 WSB
WELSH PART BRED
(Dispensation for afstamning)
Sec. F
Goldhopper 4 – 8 år
1744
Ida Storbjerg Nielsen, Søkrogen 6, 2635 Ishøj
TRACY, 208333WE1104315, skimmel, hoved: hvirvel over øjenniveau til venstre for
midtlinie, andet: født brun, chip v.s.hals 208210000285126,
Født d. 01072011 hos Jane Gru, Constantiavej 16, 8586 Ørum Djurs.
F: FREDENS GOLDEN ZIDANNE 208333200400146, M: TRINE 208333200307686
Hopper 2 år
1745
1746
1747
Lea Marie Thorsøe, Tuse Næs Vej 28, 4300 Holbæk
TRUBKA'S FLICKA NIGHT, 208333WE1401858, sortbrun, hoved: hvirvel på midtlinie
over øjenniveau, hvirvel under pandelok. chip v.s.hals 208210000430963,
Født d. 19052014 hos Danniella Katharina Kaas Simonsen, Kanehøj Møllevej 140, 4230
Skælskør.
F: TRUBKAS NICARDO 208333WE1000075, M: INDZI LV060105250001, MF: IRTISS
LV044487550012
Ida Rose Pedersen, Ejboparken 7, st. th., 4000 Roskilde
MOSEBO'S FREDERIKKE, 208333WE1402064, cremello, hoved: hvirvel på midtlinie
over øjenniveau, hvirvel under pandelok, venstre for: lys hov, venstre bag: lys hov, højre
for: kode indvendig, lys hov, højre bag: kode, lys hov, krop: hvirvel i nakken begge sider,
andet: kan blive skimmel, chip v.s.hals 208210000480055,
Født d. 24052014 hos Ida Rose Pedersen, Ejboparken 7, st. th., 4000 Roskilde.
F: ENGLYKKE'S CADILLAC 208333WE1102252, M: MOSEBO'S JULIE WB 349, MF:
LLANARTH SHELLEY 58737 WSB
Ida Rose Pedersen, Ejboparken 7, st. th., 4000 Roskilde
BAKKELYGÅRDS JEWELS, 208333WE1402386, sort, hoved: aflang meleret stjerne,
hvirvel på midtlinie over øjenniveau, venstre for: krone op bag, højre for: kode op
indvendig, højre bag: kode op indvendig, chip v.s.hals 208210000451767,
Født d. 04062014 hos Kirstine Haugaard, Vielstedvej 1, 4296 Nyrup.
F: ENGLYKKE'S CADILLAC 208333WE1102252, M: LYNGVEJENS JASMIN WB 318,
MF: HOUDINI WBH 30
SHETLANDSPONYER
Hingste 6 år og derover
1748
1749
1750
1751
Bodil Jensen, Tostenæs Kobbel 3, 4792 Askeby
MINIGÅRDENS WILLIAM, SH 764, rød. chip v.s.hals 208210001048206,
Født d. 18062001 hos Elna Andersen, Solbjergvej 5, 3200 Helsinge.
F: BROGÅRDS JULIUS SH 395, M: ABILDORES WINDY S 2279, MF: ABILDORES ILJA
SH 149
Stutteri Dalen , v/Tina og Gitte Stegmann, Brordrupvej 49, 4621 Gadstrup
THORSHØJS SVAFNER, SH 664, cream dun, hoved: stjerneblis ender kødfarvet, hvirvel
central, hvirvel på hver sin side af midtlinie over øjenniveau, krop: ål, chip v.s.hals
208210000146329,
Født d. 09062007 hos Anette Thorshøj, Gribsbjerg 4, St. Torøje, 4640 Fakse.
F: CHARLOTTENLUNDS STRAUSS SH 367, M: ABILDORES ELLIS S 2060, MF:
GILLINTO OF DRAKELAW SH 233
Betina Gulmann Petersen, Bonderosevej 16, 4000 Roskilde
MIGNON TELSTAR, SH 771, bay roan, hoved: hvirvel central, krop: hvirvel i lysken begge
sider, chip v.s. hals 981000002494114,
Født d. 25042009 hos M.J. Gillingham, Shop Court, Milton Damerel, Holsworthy, Devon,
10 Great Britain.
F: CULMVALLEY JUSTIN AH1724, M: HERMITS VELVET ROSE AP0449, MF:
VESQUOY TREASURE AF0400
Karsten Christensen, Tønninge By 5, 4420 Regstrup
ANNAGAARD DENEB, SH 759, rød, hoved: hvirvel central, krop: hvirvel i lysken begge
sider, chip v.s.hals 208213990043491,
Født d. 23052009 hos Annagaard Shetlandsponyer v/ Thelin-Kjærum, Brandelev
Stationsvej 20, Brandelev, 4700 Næstved.
F: TRANEGILDES IVANHO SH 551, M: EKEKULLENS DREAMS S 2781, MF: ALMNÄS
ETAPP RS 305
Hingste 4 og 5 år
1752
1753
Annagaard Shetlandsponyer, Brandelev Stationsvej 20, 4700 Næstved
ANNAGAARD URBAN, SH 765, rød, hoved: stjerne, hvirvel central. chip v.s.hals
208210000148771,
Født d. 05042011 hos Annagaard Shetlandsponyer v/ Thelin-Kjærum, Brandelev
Stationsvej 20, Brandelev, 4700 Næstved.
F: GRAPJAS V.D. GATHE SH 427, M: ANNAGAARD UNIKA S 3316, MF: HEROS
TRANEGILDE SH 443
Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby
STJERNENS PIANO, 208333SH1103905, blue dun, hoved: hvirvel på midtlinie over
øjenniveau. chip v.s.hals 208210000338565,
Født d. 10072011 hos Janny Sørensen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby.
F: YGOR LIEBAS SH 646, M: PIA V.D. MULDER S 2779, MF: LIBERO W. V.D.
HERTRAKSESTRAAT S.809753
1754
1755
1756
Anette & Mette Thorshøj, Gribsbjerg 4, 4640 Fakse
THORSHØJS ASK, 208333201200771, red roan, hoved: hvirvel på midtlinie over
øjenniveau, hvirvel på midtlinie under øjenniveau, krop: hvirvel struberand venstre side,
chip v.s.hals 208210000398922,
Født d. 30042012 hos Anette & Mette Thorshøj, Gribsbjerg 4, St. Torøje, 4640 Fakse.
F: SEDGEHILL ONYX SH 611, M: HRE JANELLE AR1066, MF: CLOTHIE ABEL AF1203
Gedsagergård, v/Hanna Güngerich, Tulstrupvej 159, 3230 Græsted
GEDSAGERGÅRDS GERONIMO, 208333SH1201487, buckskin, hoved: hvirvel over
øjenniveau til venstre for midtlinie. chip v.s.hals 208213990156488,
Født d. 14052012 hos Hanna Normann Güngerich, Tulstrupvej 159, Højelt, 3230
Græsted.
F: THB SANKTHANS GULLIWER SH 648, M: TEA ROSE V.D. ABEELE S 3539, MF:
HELMUT V.D. BROUWERIJ S.804674
Gedsagergård, v/Hanna Güngerich, Tulstrupvej 159, 3230 Græsted
FLORIS V.D. BLOEMHOF, 528009121192759, sort, venstre for: lav sok, højre bag: lav
sok, chip v.s. hals 528246002041221,
Født d. 11072012 hos M.C. Bloem, Herenstraat 14, NL-6617 AN Bergharen, 7 Holland.
F: BRIGHT V.D. BLOEMHOF 528009081153580, M: JACINTHA V.D. BLOEMHOF
528009940114453, MF: ELEGAST V. BUNSWAARD S.1140
Hingste 3 år
1757
UDGÅR
Hingste 2 år
1758
1759
Ane Marie Culmsee, Ll. Havelsevej 98, 3310 Ølsted
SHADY ACRES YELLOW, 208333SH1401229, red dun, hoved: stjerne, hvirvel på
midtlinie under øjenniveau. chip v.s.hals 208210000490664,
Født d. 17052014 hos Anna Gamsgaard Frederiksen, Gammel Skovvej 3, Skrosbjerg,
4682 Tureby.
F: COTMULLION DANDELION SH 701, M: YESMINE V.D. VAARHORST S 3427, MF:
ZENITH V. STAL NOORD-ZUID S.940
Rita Thor Straten, Højstrupparken 39, st. tv., 2665 Vallensbæk Strand
KJÆLDMANDS WIGGO, 208333201402941, sortbroget, venstre bag: lav sok op
indvendig, højre for: lav sok, højre bag: lav sok, krop: broget, chip v.s.hals
208210000453028,
Født d. 10072014 hos Anja Kjældmand, Slotsvej 11, 8860 Ulstrup.
F: DALSGÅRDS ONEDIN SH 724, M: WENDY V. VELDZICHT S 3237, MF: NICK V.D.
WAARDSEDIJK S.813170
Følhopper med føl ved siden
1760
1761
1762
1763
1764
Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby
PIA V.D. MULDER, S 2779, sort, hoved:, venstre for:, venstre bag:, højre for:, højre bag:,
krop:, andet: lip tatoo no: 4249,
Født d. 21052000 hos Holland,.
F: LIBERO W. V.D. HERTRAKSESTRAAT S.809753, M: REGIENTJE V.D. MULDER
S.80526, MF: MISTER SPUITJESDOM S.728
Føllets far: SILBERSEE'S LUKSUS, SH 719
Wicki Meilstrup Nielsen, Skævingevej 7, 3320 Skævinge
GEDSAGERGÅRDS SWEET AND HOT, S 2765, rødbroget (tofarvet man og hale),
hoved: gennemløbende stjerneblis ender kødfarvet ind i begge næsebor. chip v.s.hals
208210001103183,
Født d. 01062001 hos Barbara Güngerich, Tulstrupvej 159, Højelt, 3230 Græsted.
F: SIMON AF BJERGSTED SH 392, M: AVALANCHE V. KEIZERSHOF S 1618, MF:
KISMET V. BUNSWAARD S.666
Føllets far: SILBERSEE'S LUKSUS, SH 719
Karen Petersen, Bellingegårdsvej 5, 4800 Nykøbing F
HAGALYCKANS FANNY, RS 6176, sort, hoved: to hvirvler over øjenniveau. chip v.s.
hals 968000005774177,
Født d. 09062001 hos Kristina Blad, Stuteri Hagalyckan, Lekåsa Boslätt 801, S-46595
Nossebro, 4 Sverige.
F: LAKRIS RS 226, M: FAY OF MARSHWOOD S.81245, MF: SPOOK OF
MARSHWOOD 1632 SSB
Føllets far: SØNDERGÅRDS MAC, SH 625
Kirsten og Paul Andersen, Langelinie 61, 4230 Skælskør
STJERNENS POULINE, S 3033, sort, hoved: hvirvel over øjenniveau på midtlinie, krop:
hvirvel lysken begge sider, chip v.s.hals 208210001134379,
Født d. 02062003 hos Janny Sørensen, Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby.
F: KASPER V. VLIEK S.664, M: PIA V.D. MULDER S 2779, MF: LIBERO W. V.D.
HERTRAKSESTRAAT S.809753
Føllets far: SILBERSEE'S LUKSUS, SH 719
Anja Vogelsang og Nikolaj Parslov, Engvejen 14, 4420 Regstrup
STJERNENS MINI-IRENA, 208333200401252, sortbroget, hoved: hvirvel på hver sin side
af midtlinie i øjenniveau, venstre for: hvidt ben, stribet hov indvendig, venstre bag: hvidt
ben, stribet hov indvendig, højre for: hvidt ben, stribet hov indvendig, højre bag: hvidt ben,
stribet hov indvendig, krop: hvirvel i lysken begge sider, chip v.s.hals 208210000049775,
Født d. 03042004 hos Janny Sørensen, Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby.
F: STJERNENS OPUS SH 382, M: BERGERUDS IVALU S 2263, MF: ØRNHØJ RED
LABEL SH 197
Føllets far: STJERNENS PICASSO, SH 663
1765
1766
1767
1768
1769
Gedsagergård, v/Hanna Güngerich, Tulstrupvej 159, 3230 Græsted
VANITY V. GELRE, 528009041107793, sort, hoved: hvirvel på midtlinie under
øjenniveau, krop: hvirvel struberand begge sider, hvirvel på bringe begge sider, chip v.s.
hals 528210000590486,
Født d. 14072004 hos Gebr. v. Doorn, Glashorst 102, NL-3925 BV Scherpenzeel, 7
Holland.
F: ON THE ROCKS OF MARSHWOOD 3369 SSB, M: KIMBERLY V. GELRE
528009950117334, MF: AMICE V.D. AMSTELHOF S.977
Føllets far: NOCHTURNE AF JÄBORUDER, RS 406
Helle Kjersgaard, Birkegårdsvej 45, 4370 Store Merløse
TUSINDFRYDS NESSIE, S 3017, rød, hoved: enkelte hvide hår i panden, hvirvel på
midtlinie over øjenniveau, venstre for: aflang hvirvel på underarm udvendig, krop: aflang
hvirvel i lysken begge sider, chip v.s.hals 208210001093038,
Født d. 28072004 hos Helle Therkelsen, Stutteri Tusindfryd, Birkegårdsvej 45, Bårup,
4370 Store Merløse.
F: SKÄPPERÖDS RASPUTIN SH 436, M: PARADISET S NANA S 1474, MF:
SKOVLUNDENS GORDON SH 186
Føllets far: WAREZZ FROM BROKEN COLOURS, SH 656
Nina & Palle Jensen, Grønsundsvej 268, Karleby, 4800 Nykøbing F
SØNDERGÅRDS FRANCISKA, S 3321, rød (lys man og hale), hoved: enkelte hvide hår i
panden, hvirvel i øjenniveau, højre for: hvirvel bag på pibe, højre bag: hvirvel bag på pibe,
krop: hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000072123,
Født d. 04042005 hos Karen Petersen, Bellingegårdsvej 5, Horreby, 4800 Nykøbing F.
F: SKOVLUNDENS IRON SH 251, M: SØNDERGÅRDS FIE 2 S 2717, MF:
BUKKERUPGÅRDS ERASMUS SH 380
Føllets far: SH SHIREHILL GOLD CRACKER, SH 569
Louise Grønkjær, Hovvejen 67, 4760 Vordingborg
ZONNEROOSJE V.H. WALD, S 3954, mushroom, hoved: snip. chip v.s. hals
528210000851494,
Født d. 09052006 hos J.Th. Lankveld, Rabelingstraat 15, NL-7064 KH Silvolde, 7 Holland.
F: PACIFIC V. BROMISHET 528009000818067, M: TARA V.D. HERTENHEUVEL
528009030144257, MF: ACQUIT V. SPUITJESDOM S.991
Føllets far: WALDO V.D. LITHERWEG, SH 730
Malene Weinreich Thiemke, Toftholmvej 24, 4550 Asnæs
NANNA Á HOLTE, S 3927, palomino, hoved: smal stjerneblis ender kødfarvet, hvirvel
central, højre for: hvirvel bag på pibe, højre bag: hvirvel bag på pibe, krop: hvirvel gulk,
hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000103672,
Født d. 01062008 hos Gert og Jeanette Thiemke, Toftagergård, Toftholmvej 24, 4550
Asnæs.
F: SMEVALLENS GOLDEN HAZARD SH 540, M: PRÆRIENS FREJA S 2517, MF:
PRÆRIENS TJALFE SH 318
Føllets far: WALDO V.D. LITHERWEG, SH 730
1770
Michael S. Krogsgaard, Vejsgårdparken 8, 4241 Vemmelev
BALETT AF JÄBORUDER, S 3690, sort, hoved: hvirvel på midtlinie over øjenniveau. chip
v.s.hals 752098100434748,
Født d. 29062008 hos Anne Pagmar, Stuteri Jäboruder, S-565 91 Mullsjö, 4 Sverige.
F: GAICO V.D. KONINGSKAMP S.980351, M: VICTORIA V.D. BRINKSTRAAT S 3793,
MF: ONYX LIEBAS 528009990815480
Føllets far: DUTCHMAN V.D. BROUWERIJ, 528009101176264
Goldhopper der stiller i samling
1772
1773
Annagaard Shetlandsponyer, Brandelev Stationsvej 20, 4700 Næstved
STJERNENS PRIMADONNA, S 3543, sort, hoved: hvirvel på midtlinie under øjenniveau,
krop: hvirvel i lysken begge sider, chip v.s.hals 208210000029494,
Født d. 20052004 hos Janny Sørensen, Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby.
F: PIRAAT LIEBAS SH 486, M: PIA V.D. MULDER S 2779, MF: LIBERO W. V.D.
HERTRAKSESTRAAT S.809753
Kirsten og Paul Andersen, Langelinie 61, 4230 Skælskør
EGES PETRA, S 3750, sortbrun, hoved: hvirvel over øjenniveau til højre for midtlinie,
hvirvel bag begge ører, hvirvel gulk, højre for: hvirvel bag på pibe, højre bag: hvirvel bag
på pibe, krop: hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000107875,
Født d. 14042008 hos Kirsten og Paul Andersen, Langelinie 61, 4230 Skælskør.
F: DOUGAL V. BUNSWAARD S.1083, M: STJERNENS POULINE S 3033, MF: KASPER
V. VLIEK S.664
Goldhopper 4 – 8 år
1774
1775
1776
Pernille Klitgaard Knudsen, Meløsevej 23, 3320 Skævinge
MICHAK´S ROSIE MACGEE, S 3803, sortbrun, hoved: hvirvel på hver sin side af
midtlinie i øjenniveau, hvirvel gulk, højre for: hvirvel bag på pibe, højre bag: hvirvel bag på
pibe, krop: hvirvel under halsen, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000105769,
Født d. 11062008 hos Stutteri Michak v/Michelle Knudsen, Meløsevej 23, 3320 Skævinge.
F: WAULKMILL MACLAREN 3982 SSB, M: SKOVLUNDENS RED ROSE S 1968, MF:
NAPOLEON II SH 113
Betina Gulmann Petersen, Bonderosevej 16, 4000 Roskilde
PING-PONG MCVERDI, S 3957, mørk brun, hoved: hvirvel central, andet: pangaré, chip
v.s.hals 208246000036368,
Født d. 17042010 hos Thorbjørn Bosse Olander, Ewaldsgade 4, 1., 2100 København Ø.
F: CORNELIUS MCVERDI SH 537, M: HELAWI PEONY S 2547, MF: EARLSDON
CHARM 4298 SSB
Lene Delaney, Rugtvedvej 3, 4470 Svebølle
CRAZY'S SALLIE, S 3919, golden dunbroget, venstre for: kode, venstre bag: kode, højre
for: høj sok, højre bag: høj sok, krop: broget, chip v.s.hals 208210000263081,
Født d. 17052010 hos Ponygården Tirslund, Tirslund Sognevej 4, Tirslund, 6541 Bevtoft.
F: OLLIE V.D. SLIKPOLDER SH 491, M: SHOW GIRL V.D. GOUDAKKERS S 2922, MF:
KILCUMMER GOLDEN BREEZE S.818568
1777
1778
1771
1779
1780
1781
Lone og Erik Kimer Larsen, Hanerupvej 17, 4420 Regstrup
MARKESLEVGÅRDS CARMEN, 208333SH1001773, mørk rød, hoved: hvirvel central,
krop: hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000275476,
Født d. 17052010 hos Peter Christiansen, Blåbærstien 15, 4300 Holbæk.
F: TACO V.D. ACHTERDIJK SH 596, M: MARKESLEVGÅRDS BELLAMI S 2315, MF:
ØRNHØJ NEWTON SH 310
Betina Gulmann Petersen, Bonderosevej 16, 4000 Roskilde
BAKKEGAARD'S GERTRUD, S 3956, sort, hoved: hvirvel på midtlinie under øjenniveau,
krop: hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000261849,
Født d. 20052010 hos Kate Grambo, Stevnsvej 116, Strøby Egede, 4600 Køge.
F: KERSWELL BUCCANEER SH 412, M: BAKKEGAARD'S GRACE S 3523, MF:
BAKKEGAARD´S MOONLIGHTNING SH 478
Pia Cipikoff, Bankevejen 74, 4750 Lundby
MOSBÆKMINDES GALIA, S 3917, sort, hoved: hvirvel på midtlinie under øjenniveau,
krop: hvirvel i lysken begge sider, hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals
208210000275056,
Født d. 18062010 hos Hans Christensen, Kærvej 45, 9530 Støvring.
F: LUCKY WATERBRON SH 516, M: MOSBÆKMINDES GEMMA 208333SH0605254,
MF: MOSBÆKMINDES SYLWESTER SH 492
Stutteri Dalen, v/Tina og Gitte Stegmann, Brordrupvej 49, 4621 Gadstrup
MOSEAGERS DAISY, 208333SH1004245, rød, hoved: hvirvel central, højre for: hvirvel
bag på pibe, højre bag: hvirvel bag på pibe, krop: hvirvel under halsen, hvirvel underarm
begge sider, chip v.s.hals 208210000277808,
Født d. 10072010 hos Helle Christensen, Hastrupvej 12, 4621 Gadstrup.
F: GRAPJAS V.D. GATHE SH 427, M: SKOVLUNDENS DOMINIQUE S 2068, MF:
MAJESTIC OF QUENDALE SH 273
Anne-Mette Reiche, Hulsøgårdsvej 1, 3200 Helsinge
GEDSAGERGÅRDS MILKYWAY, 208333SH1100472, mørk brun, hoved: hvirvel på hver
sin side af midtlinie over øjenniveau. chip v.s.hals 208213990107277,
Født d. 15042011 hos Hanna Normann Güngerich, Tulstrupvej 159, Højelt, 3230
Græsted.
F: SØNDERGÅRDS MAC SH 625, M: OLIVIA S 3520, MF: SILBERSEE'S LUXUS SH
719
Villingehus , Baluenfeldt Lebeck, Villingerødvej 67 B, 3120 Dronningmølle
GEDSAGERGÅRDS MONDAY, 208333SH1100473, sort, hoved: enkelte hvide hår i
panden, hvirvel central, krop: hvirvel på halsens underside, chip v.s.hals
208213990115568,
Født d. 18042011 hos Hanna Normann Güngerich, Tulstrupvej 159, Højelt, 3230
Græsted.
F: SØNDERGÅRDS MAC SH 625, M: GEDSAGERGÅRDS HYACINT S 3287, MF:
STJERNENS HIGH-LIGHT SH 467
1782
1783
Peter Haukohl-Ørnbo, Egelyvej 4, Dalby, 3630 Jægerspris
FANEBO'S JOY, 208333SH1201404, rødbroget, hoved: afbrudt stjerneblis ender
kødfarvet, kødfarvet plet på over- og underlæbe, hvirvel central, højre for: hvidt ben, højre
bag: høj sok højt op for, krop: broget, aflang hvirvel på bringe begge sider, chip v.s.hals
208213990148348,
Født d. 24052012 hos Carl Thomsen, Store Havelse Strandvej 1, 3310 Ølsted.
F: LORD VAN DE BEEMSTER SH 553, M: FANEBO´S JASMIN S 3556, MF: TUTU OF
THE PIGGYFARM 528009030822782
Mikka Lund, Lange Løng 6, 4180 Sorø
SKOVBAKKEGÅRDS SISSE, 208333SH1202925, mørk rød, hoved: hvirvel central, krop:
hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000400574,
Født d. 20062012 hos Brigitte Elisabeth Rasmussen, Skovbakkegård, Brorfeldevej 9,
4350 Ugerløse.
F: LUCKY BOY V.D. BOSRANK SH 502, M: SKOVBAKKEGÅRDS SIRIKIT S 3555, MF:
GOLDEN JAFFA OF KINKELL SH 335
Hopper 3 år
1784
1785
1786
1787
Karen Petersen, Bellingegårdsvej 5, 4800 Nykøbing F
SØNDERGÅRDS MIKA, 208333SH1300072, sort, hoved: hvirvel central, højre for: hvirvel
bag på pibe, højre bag: hvirvel bag på pibe, krop: hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000399703,
Født d. 19022013 hos Karen Petersen, Bellingegårdsvej 5, Horreby, 4800 Nykøbing F.
F: HESTIGARTH TEMPEST SH 606, M: SØNDERGÅRDS MALOU S 3770, MF:
WAULKMILL MACLAREN 3982 SSB
Stutteri Stjernen , Præstelodsvej 43, 3370 Melby
STJERNENS NOVEL, 208333201301313, sort, hoved: hvirvel på midtlinie over
øjenniveau. chip v.s.hals 208210000443764,
Født d. 25042013 hos Janny Sørensen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby.
F: STEFAN V. ARUBA 528009020821815, M: NEELTJE T.D. S 3804, MF: FURI V.D.
VIER HOEVEN S.801252
Lene Delaney, Rugtvedvej 3, 4470 Svebølle
BØGESKOV'S SOFIA, 208333SH1301020, dun, hoved: hvirvel over øjenniveau til
venstre for midtlinie. chip v.s.hals 208210000395927,
Født d. 06052013 hos Stutteri Bøgeskov v/Rasmus Milling, Billeskovvej 17, 5560 Aarup.
F: SKOVMOSENS RUSTIK 208333SH0804807, M: NØRBÆKS SILLE S 3078, MF:
MARKESLEVGÅRDS PATRICK SH 393
Pernille Sandø, Kirkevej 26, 4572 Nørre Asmindrup
FLORI-FIGHTER HAGENSTRUP, 208333SH1301489, rød, hoved: enkelte hvide hår i
panden, hvirvel på midtlinie under øjenniveau. chip v.s.hals 208210000349558,
Født d. 17052013 hos Finn Ravn, Hagenstrupvej 13, 8860 Ulstrup.
F: SEDGEHILL ONYX SH 611, M: SMEVALLENS FLINGA S 2586, MF: CAPONE-FIRE
RS 252
1788
Rina Marie Mæhl, Ottestrupvej 1, 4200 Slagelse
SØNDERSKOVS PONDEROSA, 208333SH1301853, skimmel, hoved: hvirvel på midtlinie
over øjenniveau, krop: hvirvel i nakken begge sider, chip v.s.hals 208210000459416,
Født d. 27052013 hos Team Sønderskov, Uldumhedevej 16, 7171 Uldum.
F: PARADISETS TAROK SH 624, M: PHILLIPA OF TRANSY S 3408, MF: EARNBRIG
RAGNOR AA1281
Hopper 2 år
1789
1790
1791
1792
1793
Stutteri Ellinge, v/Birgitte Wind & Klaus Juel, Ellingevej 13, 4573 Højby Sj.
ELLINGES ROWENA, 208333SH1401069, sort, hoved: hvirvel over øjenniveau til venstre
for midtlinie, krop: hvirvel struberand begge sider, hvirvel underarm begge sider, chip
v.s.hals 208210000452394,
Født d. 25042014 hos Birgitte Wind, Ellingevej 13 A, Ellinge Mark, 4573 Højby.
F: WAULKMILL JUPITER SH 716, M: KYLENSTENS ROSANNE S 3327, MF:
WAULKMILL SHIAN SH 190
Stutteri Dalen, v/Tina og Gitte Stegmann, Brordrupvej 49, 4621 Gadstrup
DALENS WISHBONE, 208333SH1400443, rød, hoved: hvirvel over øjenniveau til venstre
for midtlinie, krop: hvirvel underarm begge sider, andet: meleret man og hale, chip v.s.hals
208210000451216,
Født d. 29042014 hos Tina Stegmann Mortensen, Brordrupvej 49, 4621 Gadstrup.
F: THORSHØJS SVAFNER SH 664, M: CIRKELINE BREDGAARD S 3939, MF:
KRISTOF V.D. BOLSTER S.807629
Anna Gamsgaard Frederiksen, Gammel Skovvej 3, 4682 Tureby
SILKE, 208333SH1401011, silver black, hoved: hvirvel på hver sin side af midtlinie over
øjenniveau, venstre for: stribet hov, venstre bag: stribet hov, højre for: stribet hov, højre
bag: stribet hov, chip v.s.hals 208210000428425,
Født d. 06052014 hos Annette Holm Sørensen, Tømmerupvej 119, 2770 Kastrup.
F: SILBERSEE'S LUXUS SH 719, M: STJERNENS HIGH PRESENT S 3741, MF:
HEROS TRANEGILDE SH 443
Linda Senika Jespersen, Hovedgade 3, 4623 Lille Skensved
KÆRSGÅRDS ELLA, 208333SH1401869, mørk brun, hoved: enkelte hvide hår i panden,
hvirvel på midtlinie over øjenniveau, krop: stikkelhåret, chip v.s.hals 208210000277219,
Født d. 11052014 hos Julie Nymark, Søbyvej 3, Tåsinge, 5700 Svendborg.
F: HEDEVANGS FAUST SH 505, M: MOSBÆKMINDES EMILIE S 3732, MF: PACO II
AF BOMLUND SH 132
Annagaard Shetlandsponyer, Brandelev Stationsvej 20, 4700 Næstved
ANNAGAARD CARAMEL, 208333SH1401147, brunbroget, hoved: hvirvel under
øjenniveau til ventre for midtlinie, venstre for: høj sok op udvendig, venstre bag: hvidt ben,
højre for: høj sok op for, krop: brogt, stikkelhåret i lysken højre side, chip v.s.hals
208210000490255,
Født d. 12052014 hos Annagaard Shetlandsponyer v/Søren og Jette Thelin-Kjærum,
Brandelev Stationsvej 20, Brandelev, 4700 Næstved.
F: GRAPJAS V.D. GATHE SH 427, M: ANNAGAARD CAROLINE S 3798, MF: HEROS
TRANEGILDE SH 443
1794
1795
1796
1797
Anette & Mette Thorshøj, Gribsbjerg 4, 4640 Fakse
THORSHØJS CICI, 208333SH1401903, mørk rød, hoved: hvirvel central, krop: hvirvel
underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000451239,
Født d. 03062014 hos Anette & Mette Thorshøj, Gribsbjerg 4, St. Torøje, 4640 Fakse.
F: SEDGEHILL ONYX SH 611, M: THORSHØJS LIF S 2763, MF: SMEVALLENS
BOLERO SH 378
Helle Kjersgaard, Birkegårdsvej 45, 4370 Store Merløse
TUSINDFRYDS HAPPY-VEVA, 208333SH1401923, sortbrun, hoved: hvirvel på midtlinie
under øjenniveau. chip v.s.hals 208210000451726,
Født d. 09062014 hos Stutteri Tusindfryd v/ Helle Kjersgaard, Birkegårdsvej 45, 4370
Store Merløse.
F: SILBERSEE'S LUXUS SH 719, M: SHOORMAL VATINA S 3328, MF: URBAN OF
KNOWE AC2406
Pernille Kjeldsholm & Brian Jørgensen, Stokkebjerg 4, 4450 Jyderup
FAURHØJGAARDS PENELOPE, 208333SH1401739, rødbroget, hoved: enkelte hvide
hår i panden, kort gennemløbende blis gennem højre og udover venstre næsebor, ringøje
venstre side, hvirvel central, højre bag: høj sok op for, krop: broget, chip v.s.hals
208210000456579,
Født d. 06062014 hos Pernille Kjeldsholm & Brian Strands Jørgensen, Stokkebjerg 4,
4450 Jyderup.
F: STJERNENS GAMBLER SH 403, M: SØFRYDS PERNOD S 3313, MF: SHIREHILL
GOLD CRACKER SH 569
Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby
STJERNENS PACIFIC, 208333SH1402799, silver brown, hoved: hvirvel på midtlinie over
øjenniveau, venstre for: stribet hov, venstre bag: stribet hov, højre for: stribet hov, højre
bag: stribet hov, chip v.s.hals 208210000502107,
Født d. 28062014 hos Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby.
F: SILBERSEE'S LUXUS SH 719, M: PIA V.D. MULDER S 2779, MF: LIBERO W. V.D.
HERTRAKSESTRAAT S.809753
Samling efter en følhoppe
Samling efter:
1798
PIA V.D. MULDER, S 2779
Udstiller:
Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby
Samlingen består af:
1760
1763
1772
Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby
PIA V.D. MULDER, S 2779, sort, hoved:, venstre for:, venstre bag:, højre for:, højre bag:,
krop:, andet: lip tatoo no: 4249,
Født d. 21052000 i Holland.
F: LIBERO W. V.D. HERTRAKSESTRAAT S.809753, M: REGIENTJE V.D. MULDER
S.80526, MF: MISTER SPUITJESDOM S.728
Kirsten og Paul Andersen, Langelinie 61, 4230 Skælskør
STJERNENS POULINE, S 3033, sort, hoved: hvirvel over øjenniveau på midtlinie, krop:
hvirvel lysken begge sider, chip v.s.hals 208210001134379,
Født d. 02062003 hos Janny Sørensen, Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby.
F: KASPER V. VLIEK S.664, M: PIA V.D. MULDER S 2779, MF: LIBERO W. V.D.
HERTRAKSESTRAAT S.809753
Føllets far: SILBERSEE'S LUKSUS, SH 719
Annagaard Shetlandsponyer, Brandelev Stationsvej 20, 4700 Næstved
STJERNENS PRIMADONNA, S 3543, sort, hoved: hvirvel på midtlinie under øjenniveau,
krop: hvirvel i lysken begge sider, chip v.s.hals 208210000029494,
Født d. 20052004 hos Janny Sørensen, Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby.
F: PIRAAT LIEBAS SH 486, M: PIA V.D. MULDER S 2779, MF: LIBERO W. V.D.
HERTRAKSESTRAAT S.809753
Hoppefamilie
Stammoder:
1799
PIA V.D. MULDER, S 2779
Udstiller:
Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby
Hoppefamilien består af:
1760
1763
1773
Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby
PIA V.D. MULDER, S 2779, sort, hoved:, venstre for:, venstre bag:, højre for:, højre bag:,
krop:, andet: lip tatoo no: 4249,
Født d. 21052000 hos Holland,.
F: LIBERO W. V.D. HERTRAKSESTRAAT S.809753, M: REGIENTJE V.D. MULDER
S.80526, MF: MISTER SPUITJESDOM S.728
Kirsten og Paul Andersen, Langelinie 61, 4230 Skælskør
STJERNENS POULINE, S 3033, sort, hoved: hvirvel over øjenniveau på midtlinie, krop:
hvirvel lysken begge sider, chip v.s.hals 208210001134379,
Født d. 02062003 hos Janny Sørensen, Stutteri Stjernen, Præstelodsvej 43, 3370 Melby.
F: KASPER V. VLIEK S.664, M: PIA V.D. MULDER S 2779, MF: LIBERO W. V.D.
HERTRAKSESTRAAT S.809753
Føllets far: SILBERSEE'S LUKSUS, SH 719
Kirsten og Paul Andersen, Langelinie 61, 4230 Skælskør
EGES PETRA, S 3750, sortbrun, hoved: hvirvel over øjenniveau til højre for midtlinie,
hvirvel bag begge ører, hvirvel gulk, højre for: hvirvel bag på pibe, højre bag: hvirvel bag
på pibe, krop: hvirvel underarm begge sider, chip v.s.hals 208210000107875,
Født d. 14042008 hos Kirsten og Paul Andersen, Langelinie 61, 4230 Skælskør.
F: DOUGAL V. BUNSWAARD S.1083, M: STJERNENS POULINE S 3033, MF: KASPER
V. VLIEK S.664
MINIATUREHESTE
(Dispensation for afstamning)
Følhopper med føl ved siden
1800
Lene Ingleby, Ærtebjergvej 6, 4660 Store Heddinge
HEGNSGAARDS ROSALIE, DMD13005, lys brun, hoved: hvirvel over øjenniveau på
midtlinie, krop: hvirvel i lysken begge sider, chip v.s.hals 208210000200939,
Født d. 31052009 hos Denise og Charlotte Andersen, Sentvedvej 34B, Frørup, 5871
Frørup.
F: KATRINESMINDES M. BOOGIEMANN DMS08001, M: NINA DMD97215B, MF:
Føllets far: FHF MAGIC MIKES KNIGHT OUT, DMS 15002
Hopper 3 år
1801
Lene Ingleby, Ærtebjergvej 6, 4660 Store Heddinge
LEGATGÅRDENS DOUBLE 1ST LADY, 208333DM1301915, sort, hoved: hvirvel på hver
sin side af midtlinie over øjenniveau, krop: hvirvel underarm begge sider, andet: kan blive
skimmel, chip v.s.hals 208210000397645,
Født d. 13052013 hos Gitte Brixtofte, Kirkeskovvej 14, Tåstrup, 4672 Klippinge.
F: LEGATGÅRDENS DOUBLE DARE JR DMS10003, M: KATRINESMINDE MAE WEST
DMD08006B, MF: WILLIE DMS84185
HESTEUDSTILLERE 2016
Andersen, Gitte Olsen & Bøje, Lårupvej 27B, 4295 Stenlille. 1542
Andersen, Kirsten og Paul, Langelinie 61, 4230 Skælskør. 1763, 1773
Andersen, Kurt, Vollerupgårde 7, 4200 Slagelse. 1603, 1608
Andersen, Lars, Tysingevej 28, 4360 Kirke Eskilstrup. 1687
Andersen, Lisbeth, Blæsingevej 19 B, 4200 Slagelse. 1560, 1561
Andersen, tina, strædet 19, 4920 søllested. 1585, 1590, 1591, 1592
Andreasen, Helle, Gammelgårdsvej 20, 4000 Roskilde. 1741
Anholm, Kirsten og Kjeld, St. Ladegårdsvej 13, Gulager, 4180 Sorø. 1520, 1537
Arabians, International Sports, Pilekrogen 1, 4200 slagelse. 1567
asklund, Isabella, krogvejen 8, 4130 Viby sj. 1547
Bendtsen, Hans-Christian Schwartzbach & Charlotte, Østervænget 10, 4682 Tureby. 1618
Berg, Louise, Ved Skovbrynet 3, 4550 Asnæs. 1716
Berthelsen, Annika, ørslevvestevej 75, 4173 Fjenneslev. 1620
Berthing, Sarah Albæk, Strandvænget 22, 4400 Kalundborg. 1551
Blach,,Carina, Birkevænget 4, 4600 Køge. 1532
Bloch, cirkeline, nordskovvej5, 4190 munke bjergby. 1610
Borch, Stutteri Borch /v. Heidi, Mønvej 92, 4720 Præstø. 1737
Brüchmann, Charlotte, Normasvej 6, 2000 Frederiksberg. 1689
BWR heste, Britt Werner Raabymagle, , Sidingevej 6, 4560 Vig. 1655
Bækkegården, Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsinge. 1656, 1657, 1659
Carlsen, Belimda Bonn, krøjerup overdrev 30, 4180 sorø. 1571
Chopin, Stutteri, Hasbjergvej 4, 4760 vordingborg. 1733, 1736
Christensen, Camilla og Søren, Bringstrupvej 40, 4100 Ringsted. 1522, 1535
Christensen, Lone Becher, Ringstedvej 56 B, st tv, 4690 Haslev. 1643
Christensen, Susanne, Søbjerg 33, 4180 sorø. 1523
Christiansen, Stutteri vanja Annette, Druestrupvej 12, 4632 Bjæverskov. 1714
Cipikoff, Pia, Bankevejen 74, 4750 Lundby. 1771
Clausen, Familien, Toftebo, Slagelsevej 277, Kyse, 4700 Næstved. 1699
Conradi, Julia, Nyrupvej 51, 4180 Sorø. 1720, 1721, 1722, 1724
Culmsee, Ane Marie, LL.Havelsevej 98, 3310 Ølsted. 1758
Dahlin, Lundemarksgaard New Forest v/Familien, Tågerødvej 2, 4681 Herfølge. 1705, 1708,
1710
Dam, Helena, Klempegårdsvej 11, 4140 Borup. 1534
Damm, Lene, Tolsagervej 1, 4571 Grevinge. 1711
Damsbjerg, Poul Erik, Skaverupvej 2, 4572 Nr. Asmindrup. 1600
Dartmoor, Klostermarkens, Klostermarksvej 3, Esrum, 3230 Græsted. 1717, 1718
Delaney, Lene, Rugtvedvej 3, 4470 Svebølle. 1776, 1786
Dragsdal, Maj-Britt B. S., Tinggården, Tingvejen 4a, Ubberup, 4400 Kalundborg. 1553, 1554
Dreyer, Sofie, Stestrupvej 111, 4360 Kirke eskilstrup. 1685, 1732
Dueholm, Signe, kongemarken, 4000 Roskilde. 1679
Dursben, Lene, Hestehaven 34, 4291 Ruds Vedby. 1505
Egekjær, Dorthe, Dyssevej 1, Kr Helsinge, 4281 Gørlev. 1692
Egholt, Næstvedvej 78, 4180 Sorø. 1619
Eriksen Cheanne Eriksen co/ jan, Guldmosevej 4, 3200 Helsinge. 1529, 1539
Eriksen, Ditte, Tingbakken 16, 4160 Herlufmagle. 1563
Fachman, Maria Gilsgaard, Lillevangsvej 32, 4760 Vordingborg. 1719
Fisker, Maria, Stenagervej 17, 4200 Slagelse. 1703
Fogedgaarden, vejbyvej 4, 3220 tisvildeleje. 1671
Fogelberg, Stine, Landevejen 91, 4300 Holbæk. 1502, 1513
Frederiksen, Anna Gamsgaard, Gammel Skovvej 3, 4682 Tureby. 1791
Frederiksen, Camilla, Glentemosen 12 2. tv, 2605 Brøndby. 1569
Fredslund, Stutteri Romeo v/Annette & Henrik, Udstrupvej 8, 4370 Store Merløse. 1707
Frost, Josefine Christine Svanholm, Flemstoftevej 2, 4250 Fuglebjerg. 1734
Gram, Jette Saltoft, Tøltevej 5, 4340 Tølløse. 1661, 1672
Green/Poppelgården, Elise, Teglbrændervej 32, Lillebrænde, 4850 Stubbekøbing. 1682
Gress, Lisa Sinnerup, Galgebakken Øster 10-8A, 2620 Albertslund. 1644
Grimbühler, Else og Ernst, Vinstrupvej 6, 4390 Vipperød. 1629
Grimbühler, Fam., Ringstedvej 216, Risbjerggaard, 4300 Holbæk. 1526
Grimbühler, Ida, Signe og Jørgen, Ågerupvej 89, 4390 Vipperød. 1630, 1631, 1652
Grimbühler, Leif, Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge. 1625
Grimbühler, Sara og Leif, Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge. 1624
Grønkjær, Louise, Hovvejen 67, 4760 Vordingborg. 1768
Gulddal, Ninett, allindemagle huse 35, 4100 Ringsted. 1738
Gulddal, Ninett, allindemagle huse 35, 4100 Ringsted. 1740
Gullhøj,,Stutteri, Teglværksvej 14, Faurbo, 4460 Snertinge. 1580
Güngerich, Gedsagergård, Hanna, Tulstrupvej 159, 3230 Græsted. 1755, 1755, 1765
Hald, Thea, Svanehøjvej 23, 4220 Korsør. 1612, 1614
Hansen, Britt, Dystedvej 4, 4684 Holmegård. 1575
Hansen, Cecilie, Næstved landevej 314, 4230 Skælskør. 1713
Hansen, diana Brok, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sj.. 1636, 1639, 1648
Hansen, Fam. Munk, Fårdrupvej 2, Snekkerup, 4200 Slagelse. 1528
Hansen, Helle, Dalsagervej 3 Bringstrup, 4100 Ringsted. 1615
Hansen, Henrik, Nordmarksvej 9, 2680 Solrød. 1586, 1588
Hansen, Mia Louise, Amager Landevej 172 1. Sal, 2770 Kastrup. 1635
Hansen, Patricia Bang, orehøjvej 6, 4660 Store Heddinge. 1697, 1700
Harslund, Suzanne og Jan Haakon, Hørupvej 14, 3550 Slangerup. 1660, 1667, 1668, 1669,
1676, 1678
Hartsø, Charlotte Westh, Buerupvej 10, 4450 Jyderup. 1646
Haukohl-Ørnbo, Peter, Egelyvej 4, Dalby, 3630 Jægerspris. 1782
Haupt, Bettina, Stenmaglevej 4, 4295 stenlille. 1576
Hedlund, Annette, Skælskørvej 92, 4250 Fuglebjerg. 1617
Hestebjerggaard, Erdrupvej 25, 4242 Boeslunde. 1548
Hippios, Stutteri, Hemmestrupvej 8, 4683 Rønnede. 1681
Hjorthøj, Stutteri Hjorthøj v/Rikke og Fl., Højgårdsvej 42, 4683 Rønnede. 1650
Holtzen-Larsen, Doris Pedersen og Tim, Søndermarken 8, Rosted, 4200 Slagelse. 1604,
1605, 1606, 1607
Højbjerg, Stutteri, Hesselbjergvej 3, 4293 Dianalund. 1673, 1674
Ingersen, Hyldekær v/Alberte og Niels, Feddet 27 A, 4640 Faxe. 1504
Ingleby, Lene, Ærtebjergvej 6, 4660 Store heddinge. 1800, 1801
Iversen, Charlotte Rasmussen og Kenneth, Strædet 2A, 4100 Ringsted. 1521
Jacobsen, Pernille Louise, Gjeddesdalvej 76 A, 2670 Greve. 1637
Jensen Bodil, Tostenæs Kobbel.1, 4792 Askeby. 1748
Jensen, Mille-Marie Neerup, trælløse bygade 11, 4160 herlufmagle. 1552
Jensen, Palle og Nina, Grønsundsvej 268 Karleby, 4800 Nykøbing F. 1767
Jensen, René Juul, Ømarksvej 15, 4100 Ringsted. 1651
Jensen, Sisse, Nørregade 150, 4100 Ringsted. 1527
Jensen, Vagn, Flaskevejen 6, 4270 Høng. 1536
Jeppesen, Poul, kastaniealle, 3600 frederikssund. 1730
Jepsen, Lena, grumløsevej 37, 4750 Lundby. afmeldt
Jespersen, Linda Senika, Hovedgade 3, 4623 Lille skensved. 1792
Johansen, Dorthe, Tingbakken 16, 4160 Herlufmagle. 1507
Johansen, Mette, Vollerupvej 51, 4200 Slagelse. 1524
Johansen, Pia, Løkkesholmvej 45, 4750 Lundby. 1562
Juel, Stutteri Ellinge V/Birgitte Wind & Klaus, Ellingevej 13, 4573 Højby Sj.. 1715, 1789
Juhl, Camilla, sallevvej 39, 4622 Havdrup. 1518
Jørgensen, dorte, blåbærvej 47, 4300 holbæk. 1663, 1666
Jørgensen, Finn, Stokholtsvej 58, 4173 Fjenneslev. 1596
Jørgensen, Pernille Kjeldsholm Og Brian, Stokkebjerg 4, 4450 Jyderup. 1796
Kjersgaard, Helle, Birkegårdsvej 45, 4370 Store Merløse. 1766, 1795
Knudsen, Marianne Olga, Højskolevej23, 4534 Hørve. 1677
Knudsen, Pernille Klitgaard, Meløsevej 23, 3320 Skævinge. 1774
Koefoex,,Solveig Hoffmann, Kirkebyvej 24, 3700 Rønne. 1727
Korsmosegaard, Stutteri, Bøgebjergvej 86, 3230 Græsted. 1573
Krogsgaard, Michael S., Vejsgårdparken 8, 4241 Vemmelev. 1770
langkjær, michele, nykøbingvej 19, 4460 snertinge. 1577
Larsen, Bitten Søholm, Fjordgårdsvej 1, 4520 Svinninge. 1579
Larsen, Janni, Sorøvej 49, 4250 Fuglebjerg. 1510, 1514
Larsen, Lone og Erik Kimer, Hanerupvej 17, 4420 Regstrup. 1777
Larsen, Mona og Ole, Reerslevvej 15, Reerslev, 4291 Ruds Vedby. 1602
Larsen, Stutteri Tegstrup v. Tina Rysgaard, Lene & Asger, Skovhuse Gade 12, 4773
Stensved. 1702
Larsen, Torben, Aspagårdsvej 11, 4534 Hørve. 1519
Lebeck, Villingehus, Blauenfeldt, Villingerødvej 67 B, 3120 Dronningmølle. 1781
Ljungdahl, Thomas, Bjernede Kirkevej 9, 4180 Sorø. 1621
Lorentzen, Pia Gobert og Asger, Gl. Ebbeløkkevej 1, 4500 Nykøbing Sj. 1587, 1589
Lund, Jørgen, Vester Løve Vej 12, 4270 Høng. 1543
Lund, Mikka, Lange Løng 6, 4180 sorø. 1783
løje, bent, enghavevej 26, 4892 kettinge. 1538
Madsen, Randi & Jesper, Stenløsevej 9, Olsker,, 3770 Allinge. 1647
Madsen, Rasmus og Betina, Brobyvej 67, 4180 Sorø. 1541
Madsen, Thomas Lorentz-Petersen & Margit S, Gershøjvej 69, 4070 Kirke Hyllinge. 1632,
1634
marcussen, kristina, sorøvej 64, 4295 stenlille. 1566, 1568
Mikkelsen, Fam. John, Platanvej 5, 2. sal, lejl. 76, 1810 Frederiksberg C. 1545
mortensen, line, fabrikvej 5, 4470 svebølle. 1638
mosegården, Stutteri, Lungvej 10, 4262 Sandved. 1653
Munksgaard, Stina, Strandlystvej 11, 4534 Hørve. 1578
Myrholm, Stina, Ordrupvej 43, 4060 Kr. SÅby. 1640
Mæhl Rina Maria, Ottestrupvej 1, 4200 Slagelse. 1788
Møller, Lea, toftebanke 9, 4390 vipperød. 1688
Møller, Mitte, Lyngvejen 4, 4330 Hvalsø. 1633
Mørum, Annika, Bøstrupvej 17, 4270 Høng. 1557
Månsson, Karina, Slimmingevej 18B, 4682 Tureby. 1525
Nielsen, Hanne, Banevej 6, 4534 Hørve. 1540
Nielsen, Ida Storbjerg, Søkrogen 6, 2635 Ishøj. 1744
Nielsen, karsten, trønninge by 5, 4420 regstrup. 1751
nielsen , louise, præstemarken 1, 3600 frederikssund. 1583
Nielsen , Peter Toftegaard, Selskovvej 40, 3400 Hillerød. 1565
nielsen, svenderik, hyllestedvej 11, 4261 dalmose. 1683
Nielsen, Wicki Meilstrup, Skævingevej 7, 3320 Skævinge. 1761
Nygaard, Ritt, Pårupvej 102, 3230 Græsted. 1698
Nymann, Skovlundegård v/Helle, Ebbe Alle 6, 4891 Toreby L.. 1706
Nørgaard, Stig Jensen, Vandværksbakken 21, 4450 Jyderup. 1723
Olesen, Kaj, Fælledvej 16, 4895 Errindlev. 1802
Olsen, Anette og Torben, hovvej 10, 4690 Haslev. 1599
Olsen, Laila Larsen og Torben, Abbetvedvej 7, Gevninge, 4000 Roskilde. 1731
Olsen, Signe, Husmandsvej 1, 4262 Sandved. 1649
Olsen, Stutteri Valhalla v. Carl Trock & Karen B., Skambækvej 14, 4400 Kalundborg. 1742,
1743
ortmann,,Charlotte, Østergade 27 a, 4050 skibby. 1558
Palmer, Tania, Lerskovvej 45, 4652 Hårlev. 1530, 1544
Parslov, Anja Vogelsang & Nikolaj, Engvejen 14, 4420 Regstrup. 1764
Pedersen, Angelica, Nødebovejen 310, 3390 Hundested. 1594
Pedersen, Gerda, Tulstruplund Borupvej 74, 3330 Gørløse. 1645
Pedersen, Ida Rose, Ejboparken, 4000 Roskilde. 1746, 1747
Pedersen, Maria Rindal, Brogade 11. 1 tv, 4100 Ringsted. 1582
Petersen, Betina Gulmann, Bonderosevej 16, 4000 Roskilde. 1750, 1775, 1778
petersen, janne, Flinterupvej, 4480 St.fuglede. 1533, 1546
Petersen, Karen, Bellingegårdsvej 5, 4800 Nykøbing F. 1762, 1784
Petersen, Knud Mørch, Hørve Kanalvej 67, 4534 Hørve. 1503, 1511
Petersen, Lotte, Hørløkkevej 14, 4450 Jyderup. 1680, 1735
Petersen, Margit Mørch, Sandby 24, 4520 Svinninge. 1516
Petersen, Minna, Tofteholmen 14, 2690 Karlslunde. 1611
Petersen, Stald KP v/ Kasper, Holmehave 23, 4100 Ringsted. 1684, 1690, 1693, 1694
Pettersson, Mie og Christian, HILLERØDVEJ 27, 3550 SLANGERUP. 1627, 1641, 1643
Philipsen, Bo Pedersen og Helle, Ydslegårdsvej 1 Gundsølille, 4000 Roskilde. 1549, 1550
Plenborg, Stutteri Firfod / Morten, Sømosevej 10, 4990 Sakskøbing. 1704
Poulsen, Charlotte, urupvej 12, 4140 Borup. 1515
Prange Thrane-Olsen, Charlotte og Thomas, Dunhammervej 3, 4050 Skibby. 1584
PRE, Zuzette Kraft/Edoras, Sasserupvej 4, 4300 Holbæk. 1570
Rah,m, Rikke, Mejsevænget 23, 4623 lille skensved. 1712
Rantzau, Michelle, Kasernevej 14, 2 sal, dør 26, 4300 Holbæk. 1564
Rasmussen, Bent, Allindemaglevej 122, 4100 Ringsted. 1601
Reiche anne-mette, hulsøgårdsvej 1, 3200 helsinge. 1780
Ridekompagni, Dansk, Dønnevældevej 34, 3230 Græsted. 1572
Rødsten, Bob, Gershøjvej, 4070 Kr. Hyllinge. 1506
Sandø, Pernille, Kirkevej 26, 4572 Nr. Asmindrup. 1787
Schäffer, Laila, Hornsherredvej 467, 4070 Kirke Hyllinge. 1556, 1559
Seedorff, Anja, Tybjerglillevej 29, 4160 Herlufmagle. 1691, 1728
Shetlandsponyer, Annagaard, Brandelev Stationsvej 20, 4700 Næstved. 1752, 1772, 1793
Sieben, Henrik, Islænderstutteriet Ågården, Skovkildevej 9, 4652 Hårlev. 1665
Simonsen, Sandra, Skarndalsvej 22, 3630 Jægerspris. 1626
Skou , Stig, Krogvænget 5, 4683 Rønnede. 1517
Skovly, Stutteri Soldal v/ Helle & Peter, Vadet 3, 4660 Store Heddinge. 1709
skaaning, Kitt, Agerupvej 18, 4360 Kirke Eskilstrup. 1613
Stegmann, Stutteri Dalen v/ Tina og Gitte, Brordrupvej 49, 4621 Gadstrup. 1749, 1779, 1790
Stilling, Anne, Afrikavej 8, 4792 Askeby. 1701
Stjernen, Stutteri, præstelodsvej 43, 3370 melby. 1753, 1760, 1785, 1797
Straten, Rita thor, Højstrupparken 39 st.tv, 2665 Vallensbæk strand. 1759
Svendborg, Line, Boholtevej 55 2tv, 4600 Køge. 1509, 1512
Svendsen, Claus, Hans fugls vej 47, 4913 horslunde. 1508
Sødergren, Helga og Peder, Eghomvej 36, 4880 Nysted. 1581
Sørensen, Christina, Loddervej 9, 4684 Holmegaard. 1555
Sørensen, Tanya Willemoes, Kratvej 4, 4623 Ll. Skensved. 1689, 1729
Tegllund, Sacha, Hjelmsølillevej 14A, 4160 Herlufmagle. 1726
Thiemke, Malene Weinreich, Toftholmvej 24, 4550 Asnæs. 1769
Thiemke, Malene Weinreich, Toftholmvej 24, 4550 Asnæs. 1501
Thomsen, Sanne, sønderupvej 17, 4200 Slagelse. 1616
Thorsen, Pernille, Holtensmindevej 55, 4070 Kr.Hyllinge. 1670
Thorshøj, Anette & Mette, Gribsbjerg 4, 4640 Faxe. 1754, 1794
Thorsøe, Lea Marie, Tuse Næs Vej 28, 4300 Holbæk. 1745
training., Stald Dania - Clydesdale breeding and, Højbjærgvej 20, 4180 Sorø. 1622, 1623
Vangslev-Nielsen, Peter, Enggårdsvej 4, 4060 Kirke såby. 1595
Vedberg, Sofie, Klovbygade 1 b, 4490 Jerslev Sj.. 1531
Vestergaard, Dansk Ridekompagni v. Anna, Dønnevældevej 3, 3230 græsted. 1574
Wallebogård, Markus Brunsborg Nielsen /, Pavillonvej 2, 4550 Asnæs. 1658
Wamsler, Anna, Hvalsøvej 22, 4320 Lejre. 1598
Weinreich, Stine, Vesterbygårdsvej 14, 4490 Jerslev. 1664, 1675
West, Malene, Lokkemosevej 61, 4581 Rørvig. 1739
Örwén, Christine, Troldager 14, 4070 Kirke Hyllinge. 1686

Similar documents