Ladda ned programmet här - Sveriges Hembygdsförbund

Comments

Transcription

Ladda ned programmet här - Sveriges Hembygdsförbund
Hembygdens helg
på Skansen 27–28 augusti 2016
Hembygdens helg på Skansen
i Stockholm är höjdpunkten för
100-årsjubileet 2016. Det blir
en mångfald av aktiviteter då
­hembygdsföreningar från hela
landet intar Skansen under två
sprudlande festdagar.
Programtid: Lördag och söndag 27–28
augusti kl. 11–16.
3
Ungdomar från Våmhus kommer
iförda moradräkt visa de typiska
hantverken korgmakeri med spån och
hårarbete, som utfördes vid långa
arbets­vandringar. Dessa hantverk
är viktiga för regionen än idag och
finns som fritt valt arbete i skolan.
Moragården och Back-Mats stuga.
4
BLEKINGE
Hantverkstraditioner från Blekinge
visas vid Kyrkhultstugan och den
närbelägna linåkern. Blekingesöm
med anor från 1700-talet,
­linberedning med skäktning, häckling,
spinning, flätning av enekorgar och
träskosnideri. Visning av Blekingeeka
vid Orsakullen.
2
5
7
6
HALLAND
På Oktorpsgården presenteras
rekordförsöket ”Sveriges längsta
handmålade bonad”. Sticknings­
tekniken ”hallandsbinge”.
Halländsk mat och folkdräkter.
På Bollnästorgets scen uppförs
8
servering av kolbullar.
Provsmakning av ­surströmming
intill Skogens hus.
lör+sön. ­kl. 12–12.45 ett musikaliskt
­berättarprogram om vem hallänningen är, för Halland är det landskap som
Selma Lagerlöfs ”gås” aldrig landade
i och som programmet ”Hallandstok”
nu råder bot på över 100 år senare.
Försäljning av böcker och information
om Halland på Bollnästorget. Deltar i
­Tidsmaskinen*.
9
JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN
10
Riksspelamannen Nina Nylander
inviger kl. 11.30 på Älvrosgården
med näverlur och spelmanslaget
Jämerdalen spelar folkmusik från
Jämtland och Härjedalen. Förevisning
och berättande om hantverk såsom
bandvävning, sömnad av samehalsband, stickning, knivtillverkning, rotoch näverslöjd med mera. Berättelser
om livet i Härjedalen på härjedalska.
Försäljning av mattor, ost och böcker
på Bollnästorget.
GÄSTRIKE-HÄLSINGE
Knyppling av delsbospetsar och
knivtillverkning samt berättelser om
bonadsmåleri på Delsbogården. I
Bollnässtugan visas och berättas om
interiöra målningar som utfördes av
hälsingemålaren Jonas Hertman 1786.
Information om Hälsingegårdarna och
världsarvet. Deltar i ­Tidsmaskinen*.
BOHUSLÄN
Tema sill, sten och stickning vid
Orsakullen. Se och prova på
att skära sill och väga fisk med
besman. Stenhuggning av knott och
gatsten. Förevisning av stickning
enligt bohuslänsk tradition. Deltar i
­Tidsmaskinen*.
GOTLAND
Visning och berättande om
gotländska byggnadstraditioner
vid lambgiftet och russgiftet.
Uppvisnings­match av det gotländska
bollspelet pärk på Tingsvallen lör+sön
kl.11–12. Deltar i Tidsmaskinen*.
På nästa sida ser du var alla aktiviteter
äger rum med hjälp av siffer­markeringar
på Skansenkartan.
1
DALARNA
MEDELPAD & ÅNGERMANLAND
Skogstema vid Skogsarbetarkojan med berättelser om livet i
skogsbygden. Här kan barn och unga
prova på barkning, stocksågning med
gammal tvåmanssåg och lekar som
”dra slätkäpp” och ”sno kattskinnet”,
göra kottdjur, barkbåtar mm. Visning
av kvinnors hantverk som utövades
vid fäbodarna, tillverkning och
NORRBOTTEN LÄN
Demonstation av spånhyvling och
läggning av spåntak vid höladan.
Provsmakning av surströmming intill
Skogens Hus.
SKÅNE
Tema landskap. Föredrag och visning
kring mat, trädgård och integration
i Skånegården. Här blir också
­demonstration av borstbinderi och
försäljning av borstar samt lekar
för barnen. Vid Ekshäradsgården
berättas det om ängen och dess djur,
samt visning av liar, räfsor och orv. På
Folkets Hus ges tre korta föredrag om
­förändringar i det skånska landskapet
kl 14–15 lör+sön. Hembygdstivoli
med bokbord, ­presentation av Skånsk
hembygds­rörelse samt försäljning
av böcker på Bollnästorget. Deltar i
▶
­Tidsmaskinen*.
U
11
SMÅLAND
Ängens flora och lieslagning berättas
om vid linåkern intill Kyrkhultstugan.
Visning av Gemlamöbler, böjträ samt
småländska produkter på Bollnästorget. Sagor från Småland berättas
vid Bollnässtugan. Jönköpings Posthistoriska Förening finns i Posthuset
och tillhandahåller både vykort och
frimärken. Alla försändelser stämplas
med en snygg poststämpel. Deltar i
Tidsmaskinen*.
12
UPPLAND
Ordenshuset Brofästet. Obs!
Endast lördag 27/8. I Uppland
finns en lång tradition av musik på
nyckelharpa och här har harpan än
i dag sitt kärnområde. En grupp
bestående av några av de främsta
nyckelharp­spelarna i Uppland,
spelar och underhåller. I norra delen
av landskapet har gruvdrift och
järn­hantering haft en framskjuten
VÄRMLAND
På Folkets Hus blir det före­läsningar
om skansar i Värmland samt
Tysklands anfallsplaner mot Sverige
vid andra världskriget, kl. 13–14
lör+sön. Framträdande om Fridolf
Rudin och Olle i Skratthult kl. 15–16
lör+sön. Berättelser om finnkulturen
och de speciella rökstugorna på
Finngården. Bygdespelet Amerikabrevet på Tingsvallens scen lör+sön
kl. 13–14.30.
16
17
18
19
B
VÄSTMANLAND
C
ÖREBRO LÄN
Smide av spik på fältässja,
musik och visning av dräkter på
­Bergsmans­gården. Dramatisering om Alfred Nobel samt fram­
trädande av musikkåren Spikblecket
kl. 14 vid Skogaholms herrgård.
Rund­vandring och visning i
herrgårds­miljön. Bokförsäljning och
information vid B
­ ollnästorget.
VÄSTERGÖTLAND
Främmestad kvarn: Berättande
om kvarnen och mjölnaryrket. Väla
skola: Program med dramatisering
av gammaldags skola med undervisning, rastlekar, sånger och sagor.
Kåserande på västgötadialekt.
Västgötamat, smaka på grynkorven.
Berättande om Hornborgastugan,
bygden och skomakaren. Silversmed
i arbete och information om tran­
turismen. På B
­ ollnästorgets scen
kl. 13.00–13.45 lör+sön kan man ta
del av urmakaren och spelmannen
Carl Johan Anderssons liv och musik
med Urmakarlåtar framförda av
riksspelmännen Jenny Gustafsson
och Pers Nils Johansson från
­Väster­götland. Försäljning och
information om Väster­götland på
Bollnästorget.
Berättelser om Strömsholms kanal
på Bergsmansgården. Filmvisning
på Folkets hus kl. 11–13 lör+sön
av ”Min hjärtas aller käraste” om
Gustav II Adolfs kärlek till Ebba
Brahe och ”Detta skall du hafva tu”
om Mats Jansson från Tortuna som
ställdes inför kyrkorådet 1761 för
fylleri och misshandel. Försäljning
och information om Västmanland på
­Bollnästorget.
VÄSTERBOTTEN
Tema brödkult. Smakprov av
brödsorter bakade i väster­bottnisk
hembygdsmiljö dukas upp på
långbord intill Bollnästorget
tillsammans med mejeri­produkter
från Västerbotten. Musik och matprat
vid Bollnästorgets scen kl. 14–14.30
lör+sön.
SÖDERMANLAND
Berättelser i Nergårdslasses anda
och information om Sörmlands­
bygden vid Göddestenen och i
bod på B
­ ollnästorget. Deltar i
­Tidsmaskinen*.
14
15
STOCKHOLM
Information vid kolonistugorna
om återskapande av odlingar vid
hembygds­gårdar och hur man
planerar för en kulturhistorisk
korrekt trädgård. Försäljning av
skrifter och kulturhistoriska fröer vid
Bollnäs­torget. Roslagens Sjöfarts­
minnesförening visar och berättar
om en postroddsbåt med segel som
ställts upp på Orsakullen. Deltar i
­Tids­maskinen*.
13
plats. Med ett kort teaterstycke ges
inblick i vardagen för människorna
i den miljön. Programpunkterna
återkommer flera gången under
dagen
20
ÖSTERGÖTLAND
Berättande om de östgötska miljöerna
vid Hällestadsstapeln, Fatburen och
Kägelbanan där det också går bra
att spela kägla. Utdelning av skriftlig
information om miljöerna.
A
SVERIGES
HEMBYGDSFÖRBUND
SHF informerar om hembygdsrörelsen
och har aktiviteter på Bollnäs­torget
under hela Hembygdens helg.
DANSFÖRESTÄLLNING
Dansföreställning och berättande
om danserna Lindyhop, Step och
Charleston med dansgruppen Harlem
Hotshots på Bollnästorgets scen
kl. 15–15.30 lör+sön.
HEMBYGDSFESTEN
Galejan lör 27 augusti kl. 17–22.
Obs! Anmälan och entréavgift krävs.
Vänd dig till ditt förbund för att få
inbjudan till festen. Sista anmälningsdag 1 juli.
* Tidsmaskinen
Tidsmaskinen är en app för digitala
rundvandringar som Skånes hembygds­
förbund har varit med och tagit fram.
Tidsmaskinen-rundan som finns på
Skansen under Hembygdens helg är
gemensam för hembygdsförbunden
i Sörmland, Stockholm, Bohuslän,
Gotland, Kalmar, Halland, Gästrike-­
Hälsinge och Skåne. Den är gratis för
besökaren att använda och temat för
rundvandringen är ”­Mötesplatser”.
Läs mer om Tidsmaskinen på
www.hembygd.se/skane/tidsmaskinen
Björn
KApptOALEtt
INFOBODEN vID
HUvUDINGÅNGEN
LILL-SKANSEN
ÄLLE – rEStAUrANG
Lodjur
Ren
ÅrEt rUNt
ÅN
SK
G
UT
VKÅ
TOR
EN
BOD
LP
STO
A
SAM
ÅTA
SK
A
RN I R E
KO A
IC OLT
L
F V
FÉ &
CA ELIN
H
-pLAtSEr
NG tILLÅtEN
RK
ME
HÅSJÖSTAPELN
E
OG
SK S
HU
MAKALÖS
TINGSVALLENSCENEN
15
BA
RG
SAGALIDEN
7
KONTOR
PÄR
ON
ROSENLOGEN
mAj
PAR
K
GÅRDEN
INFOBODEN vID
SWEDENBORGS
HUvUDINGÅNGEN
LUSTHUS
O
mAj
DA– SEptEmBEr
RÖ
LILL-SKANSEN
ÅrEt rUNt
JÄRNHANDLAR- AFÉ
C
HUSET
14
VARTERENpICNIC-pLAtSEr
11
12
10
*
PET
IS
S
ELIU
HAZ
S
O
JAK
N
KÅ
A NTO
SK KO
S
REN
DL A US
HAN USTH
NA
RG
BA
BE
PA
OSCARSTERRASSEN
SAM
T
STE
EVI
SGÅR
ÄRAD
EKSH
Björn
MS
SKOGAHOL
HERRGÅRD
ER
M
TROJE- EKORRPARKEN
TIM
BORGEN
6
10
FRÄMMESTADSKVARNEN
SPEGELDAMMEN
N
Säl
BERGARTSSAMLING
20
H
ET ÄLÖAG
L
FT V L A
O OF
LO
SK
NY
HÄLLESTADSSTAPELN
RESTAURANG
SOLLIDEN
STENSTUGAN
BACK MATS
STUGA
TR
KROGEN
VÄN
TINGSVALLENSCENEN
AN
DPL
KAPLANSLOFTET
E BYTTOR
MORAGÅRD
EN
LILL-SKANSEN
DANSBANA
HACKSTUGAN
DA
B
17
NGAN
LÄ
STATAR
*
TINGSVALLEN
KVARIE
DJURGÅRDSSEN-A
SK A N
PAVILJONGEN BAGARSTUGAN
BO
ÄS
20
T
VÅRT
AFRIKA
FÅGELDAMMARNA
LL
N
KONTOR
RDE
SGÅ
N
SOMMAR-
LIC
K
TE
T
ST
U
KYRKH
N
ÅRDE
PAR
K
EN
HAZELIUS GRAV
R
STO
FRÖ
R
TO
ON
PK
HUVUDINGÅNG
R
TO
ON
SKANSENBUTIKEN
NK
ROSENGA
ÖRTAGÅRDEN
N
GÅRDEN
LÄ
DA
T
NOVILLA KONTOR THUSE
POS ERNA
T
T
ILO
ON
KOL
ET
BOLLNÄSTORGET
EN
FINNGÅRD
C
Framtagen av Svenska rådet för hjärt-lungräddning
2009 © Svenska rådet för hjärt-lungräddning (www.hlr.nu). Detta dokument får användas fritt så länge det bevaras i sin ursprungliga form.
ENTRÉ BUSSAR
LOGEN
KONTOR
RANSÄTERSBODEN
ULTSS
TUGAN
TORSLUNDEN
*
SEGLORA KYRKA
MARKNADSGATAN
Varg
Järv
S
VÄXTHUSET
B E RG
KRON
ATELJÉ
KOLONI
SKANSEN
KONTOR
DANSBANA
VARGHUSET
Berguv
10
Grafisk manual
N
BYGGNADSAVDELNINGEN
OSG
ÄLVR
AN
STUG
T
K
A
V
4
Visent
BRAGE- ÅNEGÅRDEN
SK
HALLEN
*
*
FOLKETS HUS
15
K
GS ELVERMISSIONSHUSET
SOLLIDSPORTEN BOBER
BERGSMANSGÅRDEN
GA
PÄR
ON
VILDA DJUR
EN
DNORDISKA
HAGEN
NORABODEN
VIRSERUMSBODEN
B
RE
FÄB
SR
OP
O
UT RTEN
GÅ
NG
Lodjur
Vildsvin
O RP
OKT
Säl
19
ALLE
ODV
STA
LLE
T
HORNBORGASTUGAN
KÖKSTRÄDGÅRD
AN
KÖLNAN
Björn
Fågelvoljär
SMEDJAN
AN
KÅT
V
TOR
N
AN
KÅT
Framtagen av Svenska rådet för hjärt-lungräddning
2009 © Svenska rådet för hjärt-lungräddning (www.hlr.nu). Detta dokument får användas fritt så länge det bevaras i sin ursprungliga form.
MARKNADSGATAN
LLM
MOTJÄRN
GALEJAN
AP
KONTOR
MOTJÄRNSGRUVAN
BE
SOLDATTORPET
Ren
GULA HUSET
SAGALIDEN
MISSIONSHUSET
TORSLUNDEN
SEGLORA KYRKA
ORSAKULLEN
1
HAZELIUSPORTEN
RGS
FINNGÅRD
18
11
Älg
LOGEN
OG
SK S
HU
Varg
Järv
BE
KRON
ATELJÉ
Räv
DELSBOGÅRDEN
S
EN
FR
VASTVEITLOFTET
SKANSEN-
OBSERVATORIUM
*
B
SKOGSARBETARTERRASSEN
KOJAN
BOBERGS
HÅSJÖSTAPELN
3
N
LUSTHUS
A
R
TO
ON
PK
RANSÄTERSBODEN
1
ULTSS
TUGAN
MATSÄCKEN
MAKALÖS
4
KYRKH
LINBEREDNINGSVERKET
PAVILJONG
SOLLIDENSCENEN
2
AR N
R
TO
ÖS
*
BOLLNÄSTORGET
ODE
LPB
STO
AR N
SK V
VARGHUSET
Berguv
BERGSMANSGÅRDEN 19
12
ST
U
GLASHUSET
ND
ÖLA
TE
T
14
ORSAKULLEN
2
12
20
R
7
*
*
ET
L
LS
A
18
MÅ
RN I R E A N N
15
KO A SP
IC OLT
L
F V
FÉ &
CA ELIN
H
VADMALS8
STAMPEN
9
6
5
ON
KOL
Visent
BRAGEHALLEN
HACKSTUGAN
13
S ET
THU
POS ERNA
T
T
ILO
G
ÅN
AN
UVBERG UTG FATBUREN
GRBS
N
SA
17
H US
R
LLT
RU
STADSKVARTEREN
16
13
UTGÅNG
nGubbhyllan,
rÖKNING tILLÅtEN
hTändsticksmuseum
raGungan
tillgänglighet till både huS och område
Glasbruk
riken
möjlighet till ramp
verkstaden
et
Svällkarta
et,Kammakarverkstaden
n
hörSlinga
ÖRTAGÅRDEN
LILL-SKANSEN
DANSBANA
16
11
NK
– SEptEmBEr
+ jUL
GA
N
LÄ
A
OSG
ÄLVR
AN
STUG
T
K
VA
OR
NT
CAFÉ
et,Kryddboden,Arbetarbostaden,
stadenochSadelmakeriet
vid olycka och akuta händelSer
kontakta SkanSenS SäkerhetSavd
nslusthus
tel: 08-662 14 66
et,Boktryckeribostaden
Grafisk manual
enshus
huset,Tapetserarverkstaden
ården
an,Apotek
et
EN
LIC
K
EN
GA
N
ÅRDE
EN
mAtStÄLLE – rEStAUrANG
MORAGÅRD
FÅGELDAMMARNA
ÄS
KONTOR
OSCARSTERRASSEN
HANDIKApptOALEtt
KAPLANSLOFTET
BAGARSTUGAN
BO
LL
N
GULA HUSET
NORABODEN
ED
AB
H
ET ÖG
LO
FT
F
LO
3
TINGSVALLEN
HAZELIUSPORTEN
tOALEtt
BERGARTSSAMLING
STENSTUGAN
NS
BE
cka och akuta händelSer
kta SkanSenS SäkerhetSavd
-662 14 66
Säl
FÄB
BACK MATS
STUGA
NA
inga
N
ALLE
ODV
NY
SKOGSARBETARKOJAN
karta
BR
N
5
VADMALSSTAMPEN
Vildsvin
Säl
T
STE
DELSBOGÅRDEN
LINBEREDNINGSVERKET
ghet till ramp
EVI
TIM
9
8
nglighet till både huS och område
STA
LLE
T
TAN
G
ÅN
AN
UV
GR
OR
BR DENS
OFÄ HU
STE SET
T
LOGEN
– SEptEmBEr + jUL
mAj – SEptEmBEr
mAj
OR
BR DENS
OFÄ HU
STE SET
T
tt
SMEDJAN
MOTJÄRNSGRUVAN
BE
SOLDATTORPET
LLM
AN
KÖLNAN
MOTJÄRN
SGÅR
ÄRAD
EKSH
DEN
Skansens areal är 300 000 m2
FOLKETS HUS
SR
OP
O
UT RTEN
GÅ
NG

Similar documents