VOLVO 700 / 900

Comments

Transcription

VOLVO 700 / 900
VOLVO 700 / 900
– TREDJE ÅRSTRÄFFEN –
27. till 29. maj 2016
Brandenburg an der Havel / Berlin /Tyskland
TRÄFF- OCH UTGÅNGSPUNKT:
Schloss Plaue
Schlossstraße 27a – D-14774 Brandenburg an der Havel
Telefon +49(0)3381 – 3062362 – Fax +49(0)3381-285340
www.schlossplaue.de – [email protected]
Fredag, 2016-05-27: (för alla långresenäre)
Från kl. 15:00 sammling av alla deltagare på Schloss Plaue i
Brandenburg an der Havel;
En gemensam trevlig sammankomst från klockan 19:00.
Middag i Schlossschänke eller i slottet á la carte.
Unterstützt vom
Lördag, 2016-05-28:
• Kl. 09:30: Vi träffas på Schloss Plaue i Brandenburg an der Havel
• Kl. 10:00: Utflytet genom det vackra Brandenburg till vår
huvudstad Berlin.
Volvotreffen 2016 Berlin Schwedisch - 2016-03-14
17:23
• Lunch: Vi besöker Classic-Remise för att beundra vackra
oldtimer. För dem som vill äta lunch finns det möjlighetar.
Volvo-Club e.V. Deutschland
– Der Club für alle Volvos –
www.VolvoClub-Deutschland.de
• Efftermiddag: Rundfart genom Berlin och Potsdam inklusiv
kaffepaus.
• From kl 18:30: Återträff vid utgångspunkten Schloss Plaue för en guidad slottstur. Deräfter
en trevlig kväll på slottsgården med grill, buffé, lägereld och musik.
Söndag, 2016-05-29:
Kl. 11:30 Uppställning av bilerna på slottsgården med möjligheter att fotografera och ta
farväl av avresande dettagare. Derefter för alla andra avfärd till Industriemuseum.
(www.industriemuseum-brandenburg.de)
Fler informationer hitta du på:
www.Volvo700er900er.de / www.Volvo-s90v90.de
Organisation: Michael & Janik Laurisch (10709 Berlin) & Christoph Mohrmann (25524 Itzehoe)
Eventuella frågor per emejl till: [email protected]
VOLVO
700/900
–TREDJE ÅRSTRÄFFEN–
BINDANDE ANMÄLAN
Till tredje årsträffen för alla VOLVO 740/760 och 940/960 och S90/V90 den 28. maj 2016
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
– torsdag , 2016-05-12 –
– de som vill endast delta på middagsprogramm den 2016-05-28: onsdag , 2016-05-25 –
Namn: ................................................. Förnamn……………................................ Medlem i Volvo Club Deutschland e.V.?
ja
nej
Adress: ........................................................................................................................................................................................................
Tel. Nr.: ........................................................................................... Fax-Nr.: ...............................................................................................
emejl: ...............................................................................................................................................................................................
Volvo: .................................................................. Årsmodell: .............................. Reg.- nr.: ........................................................
Priset för alla deltagere på lördagen är sammanlagt 50,00 € / person, Barn till 12 år är gratis. I deltagaravgiften ingår
Roadbook, entré till Classic-Remise, kaffepaus, slottstur och middag på lördag (utan dryck). De som vill endast delta på
dagsprogrammet på lördagen betalar endast 15,00 € / person, endast middagen och programmet kostar 40,00 € / person.
Övernattningen organiseras och betalas av var och en själv..
Denna anmälan gäller för ______ personer inklusive barn from 13 år och ______ barn till 12 år.
Jag / vi inkl. barn äldre (!) än 12 år deltar på följande programpunkter:
Fr. 2016-05-27
fr. kl. 19:00: ______ person(er)
Lö. 2014-05-24
kl. 09:30
______ Person(en)
kl. 10:00
______ bil(ar)
kl. 12:30
______ person(er)
Sö. 2016-05-29
gemensam middag på Schloss Plaue, Brandenburg a. d. Havel
Pristillägg: middag à la carte, betalas av var och en
träff till Utflyt på
(Roadbook ingår i avgiften)
Tur till Berlin
Besöket på Classic-Remise (ingår i avgiften)
=> www.remise.de
Lunchmöjlighet (individuellt/ betalas var för sig)
kl. 14:00
______ person(er)
Avfart genom Berlin och Potsdam med kaffepaus
kl. 18.30
______person(er)
Slottstur på utgångspunkt Schloss Plaue
fr.kl. 19:30
______ person(er)
gemensam middag på slottsgården ed grill, buffé, lägereld och musik
=> www.schlossplaue.de (middagen och programm är ingår i deltagaravgiften;
Pristillägg: dryck betalas var för sig)
kl. 09:30
kl 11:30
fr .kl 13:00
______person(er)
______ bil(ar)
______ person(er)
Brunch i Schlossschänke (Pristillägg: 9,50€ per person inkl. 1 kopp Kaffe/te)
Bil uppställning på slottsgården
kort tur till Industriemuseum Brandenburg
=> www.industriemuseum-brandenburg.de (Pristillägg: 5,00€ per person)
Kostnaderna för _______ deltagere (inkl. Barn from 13 år.) à 50,00 € på dags- och middagprogramm...
€ ............................
Kostnaderna för _______ deltagare (inkl. barn from 13 år.) à 15,00 € på dagsprogramm...
€ ……………………
Kostnaderna för _______ deltagare (inkl. barn from 13 år.) à 40,00 € till middagen...
...på lördag.
€ ……………………
Summa: €
Jag betalar (VIKTIGT !!! skriv „Volvo2016“) senast den 2016-05-12 till, Christoph Mohrmann, Sparkasse KölnBonn
(IBAN: DE63 3705 0198 0009 0430 76, BIC-Swift: COLSDE33XXX).
Ort, datum och underskrift _____________________________________________________________________________________
Observera att vid deltagande i rundfart/utflykter gäller den allmänna tyska trafiklagen (StVO, Starßen Verkehrsordnung).
I samband med anmälan är deltagare införstådda med och har accepterat att oinskränkt följa denna lag. Deltagare är själv ansvarig för
eventuella skador förorsakad av deltagaren eller dennes bil. Bilförare ska ha giltigt körkort. Att köre i kortege är enligt tysk lag inte tillåtet
utan tillstånd.
(Vid fart inom angiven miljözon krävs godkänd (miljö)plakett).
FRÅGOR riktas till:
Michael Laurisch
Telefon: +49 (0) 172 –393 23 24
eMail: [email protected]
ANMÄLAN skickas till
Christoph Mohrmann
Berliner Platz 1 – D-25524 Itzehoe
Telefax: +49 (0) 4821 – 641266
eMail: [email protected]

Similar documents