Sak 3 Regnskap Se vedlagte reviderte regnskap for 2014 og 2015

Comments

Transcription

Sak 3 Regnskap Se vedlagte reviderte regnskap for 2014 og 2015
Sak 3
Regnskap
Se vedlagte reviderte regnskap for 2014 og 2015
med revisors beretning fra sentralstyret.
Forslag til vedtak: De reviderte regnskapene for
2014 og 2015 med revisors beretning godkjennes.