Katso ja tulosta juliste - Ultra

Transcription

Katso ja tulosta juliste - Ultra
Olen Pirjo Väyrynen. Soile Raunion kanavoima kirja Enkelten
Valtakunnan avain johdatti minut polulle, joka askel askeleelta
muutti elämäni Hyvän elämäksi. Kuuden vuoden opiskelujen
jälkeen valmistuin Elämänhallinnan Kouluttajaksi.
Sielun kuolemattomuuteen olen uskonut lapsesta asti ja se on
antanut elämälleni tarkoituksen ja merkityksen sekä
luottamuksen elämän oikeudenmukaisuuteen.
Työelämässä olin sairaanhoitajana, kätilönä ja viimeiset kaksi
vuosikymmentä kätilötyön lehtorina. Niin elämän alku kuin
loppukin ovat olleet minulle aina ainutlaatuisia hetkiä.
Kaksi aikuista lastamme ovat jo omissa elämissään. Nyt
eläkkeellä ollessamme mieheni kanssa, nautin erityisesti
kolmesta pienestä lapsenlapsestamme, ystävistä ja elämästä
yleensä. Sillä ”kaikki hyvinvointi lähtee hyvästä yhteistyöstä
oman itsensä ja elämän kanssa (Raunio, kanavointi 31032016).”
polulle, joka askel askeleelta muutti elämäni Hyvän elämäksi.
Kuuden vuoden opiskelujen jälkeen sain ottaa vastaan oman
auttajan
ja valmistuin
Elämänh
Olen Pirjo
”Siis olkaa ja kuunnelkaa omaa tahtoanne,
sillätehtäväni
se on kuitenkin
ratkaisevin
asia tässä
kokoVäyrynen.
Soile
Raunion
kanavoima
kirja
Enkelten
valtakunnan
avain,
kokonaisuudessa, mitä elämäksi kutsutaan, on se sitten minkälaista elämää tahansa ja missä
tahansa.
johdatti
minut
polulle,
joka
askel
askeleelta
muutti
elämäni
Tämän halusimme teille kertoa, jotta ymmärtäisitte paremmin ne lainalaisuudet, jotka asioita
johdattavat eteenpäin.” (Raunio 1/89)Hyvän elämäksi. Kuuden vuoden opiskelujen jälkeen sain ottaa
vastaan oman auttajan tehtäväni ja valmistuin Elämänhallinnan
Kouluttajaksi.
[Sijoita lähde tähän.]
Sielun koulemattomuuteen olen uskonut lapsesta asti ja se on
antanut
minulle myös
uskon elämän
oikeudenmukaisuuteen.
SEURAAVA
KOULUTUS;
18.06.
2016, klo 9-17
Olemme elämässä oppimassa jokainen, omassa tahdissamme ja
omalla
tavallamme
kokemusten2,kautta.
PAIKKA;
Helsinginsaamiemme
keskusta, Kasarminkatu
00140Kaikki
Helsinki,
hyvinvointi
Era Nova lähtee hyvästä yhteistyöstä oman itsensä ja elämän
kanssa.
KURSSIPÄIVÄ ohjaa käyttämään oppikirjaa Enkelten
Kaksi
aikuista lastani
ovat jo omissa päivittäistä
elämissään.elämää.
Nyt eläkkeellä
Valtakunnan
avain helpottamaan
Annetut
ollessani
kanssa,
kolmesta
pienestä
tehtävätmieheni
ohjaavat
omannautin
elämänerityisesti
opiskeluun,
jota opiskelijat
lapsenlapsestamme,
ystävistä
ja elämästä
yleensä.kurssipäivän
Työelämässä
voivat oman halunsa
mukaisesti
jatkaa ryhmänä
olen
ollut sairaanhoitajana,
jamukaisesti.
viimeiset vuosikymmenet
jälkeen,
kurssilla saatavienkätilönä
ohjeiden
kätilötyön lehtorina. Niin elämän alku kuin loppukin ovat olleet
OSANOTTAJIEN
MÄÄRÄ on
rajoitettu. Kurssi täytetään
minulle
aina ainutlaatuisia
hetkiä.
ilmottautumisjärjestyksessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on
allinnan
Kouluttajaksi.
13.06.2016.
Oma kirja, muistiinpanovälineet ja eväät mukaan!
Sielun koulemattomuuteen olen uskonut lapsesta asti ja se on
KURSSIMAKSU 135€ sisältää Alv 24% sekä kurssipäivän
antanut minulle myös uskon elämän oikeudenmukaisuuteen.
jälkeisen verkko-opiskelun. Kurssimaksu maksetaan tilille Pirjo
Olemme
elämässä
oppimassa
jokainen,
omassa
tahdissamme
Väyrynen
FI521248
3500 1118
22 ennen
kurssin
alkamista. ja
omalla tavallamme saamiemme kokemusten kautta. Kaikki
hyvinvointi
hyvästä yhteistyöstä
oman Soile
itsensä
ja elämän
ENKELTENlähtee
VALTAKUNNAN
AVAIN aloittaa
Raunion
kanssa.
kanavoimien kahdeksan kirjan koulutussarjan.
Kaksi aikuista lastani ovat jo omissa elämissään. Nyt eläkkeellä
ollessani mieheni kanssa, nautin erityisesti kolmesta pienestä
lapsenlapsestamme, ystävistä ja elämästä yleensä. Työelämässä
PIRJO VÄYRYNEN, Elämänhallinnan Kouluttaja,
ELÄMÄN
KANTAVA VOIMA,
2750806-6
olen ollut
sairaanhoitajana,
kätilönäy-tunnus
ja viimeiset
vuosikymmenet
puhelin: 045 311 6665, sähköposti: [email protected]
kätilötyön lehtorina. Niin elämän alku kuin loppukin ovat olleet
minulle aina ainutlaatuisia hetkiä.

Similar documents