tästä - Turvapoiju

Comments

Transcription

tästä - Turvapoiju
EROAUTTAMISTAHOJA LÄNSI-POHJASSA:
KEMI



Eroasiakkaalle tarjolla
olevat palvelut
Länsi-Pohjassa


SOSIAALITOIMISTO
016-259 494, 016-259 111
www.eroperhe.net
www.mll.fi/vanhempainnetti/kipupisteita/
perheen_kriisit_ja_muutokset/vanhempien_ero/
PERHENEUVOLA
0400-703 790
LAPIN ENSI- JA TURVAKOTI, MIESTYÖN KESKUS:
www.lapinensijaturvakoti.fi
SEURAKUNTA
0400-894 214
KEMI-TORNION OIKEUSAPUTOIMISTO
029 566 1500, 050-405 8143
KRIISIKESKUS TURVAPOIJU
040-544 1750
KEMINMAA




EROAUTTAMISEN VALTAKUNNALLISET
NETTILINKIT:
SOSIAALITOIMISTO
040-831 7908
SEURAKUNTA
0400-226 845
KEMI-TORNION OIKEUSAPUTOIMISTO
029 566 1500
KRIISIKESKUS TURVAPOIJU
040-544 1750
- http://www.turvakoti.net/ - tietoa perheväkivallasta
- www.neuvokeskus.fi - vanhemmuus, erot
- www.apuaeroon.fi - palvelut - osiossa on eroportaali
TUKINET: www.tukinet.fi – kriisikeskus netissä (kriisit,
parisuhde, perhe, selviytymistarinoita, keskusteluryhmiä)
SUOMEN KASVATUS JA PERHENEUVONTALIITTO RY:
http://www.suomenkasper.fi/fi/julkinen/projektit/vetskari/
erotietoa ja -materiaalia nuorille, vanhemmille ja ammattilaisille
VÄESTÖLIITTO:
www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/
perheiden _monimuotoisuus/lapset_ja_ero/ - tietoa lasten
erotilanteeseen reagoimisesta ja häntä suojaavista tekijöistä
sekä vanhemmuudesta
ERORETKI: www.eroretki.fi
- elämä eron jälkeen, vanhempien yhteistyö, lapsen huomioiminen, ero ja tunteet, käytännön järjestelyt
MIESSAKIT: http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot
- erosta elossa. Miehille suunnattua toimintaa.
puh. 09 61 26 16
KUNNAN JÄRJESTÄMÄT LAKISÄÄTEISET EROPALVELUT
Kunnalliset sosiaalipalvelut: Katso myös kuntien kotisivut




lastenvalvoja – huolto- , tapaamissopimukset,
elatusturva-asiat ja isyysselvitykset
oikeuden pyytäminen olosuhdeselvitysten laatiminen
Käräjäoikeus:


Seurakunnan/ kirkon keskusteluapu:

sosiaalityö - esim. toimeentuloon liittyvät asiat
perheneuvola - perheneuvonta, perheasioiden
sovittelu, pari- ja perheterapia
PERHEASIAIN SOVITTELU: Kunnan järjestämää Avioliittolakiin perustuvaa eroasioihin liittyvää pohdintaa avio-/avoeroa
harkitseville/ erojärjestelyjä tekeville/eronneille. Lisätietoa
kuntien sosiaalitoimistoista/ perheneuvoloista. Perheasiain
sovittelussa ei kirjoiteta lausuntoja eikä tehdä sopimuksia.
Perheasiain sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja
maksutonta.

JÄRJESTÖJEN JA KIRKON TUOTTAMAT PALVELUT
Perheneuvonta. Parisuhteen ja vanhemmuuden tuki. Eroneuvonta.
Follo eli lapsiasioiden asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu: Folloon on nimetty asiantuntijat
varmistamaan lapsen kannalta tärkeiden asioiden
huomiointi.
täytäntöönpanosovittelu: Lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva täytäntöönpanosovittelu käynnistyy käräjäoikeuden määräyksestä kunnan nimeämän sovittelijan luona.
oikeudenkäynti
pari-, perhe- ja yksilötapaamiset, perheasioiden sovittelu Tornion perheasiainneuvottelu-keskuksessa
Järjestöt:




Länsi-Pohjan Mielenterveysseura ry:n Kriisikeskus
Turvapoijun palvelut, www.turvapoiju.fi
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n
neuvontapalvelut, www.yvpl.fi
Neuvokeskus www.apuaeroon.fi Ero -portaali
Lapin Ensi- ja Turvakotienliitto ry, Miestyön keskus
www.lapinensijaturvakoti.fi
TORNIO
SIMO





SOSIAALITOIMISTO
08-58 756 840
SEURAKUNTA
040-351 1990
MIELENTERVEYSTYÖ
040-533 8485, 040- 534 5220
KEMI-TORNION OIKEUSAPUTOIMISTO
029 566 1500
KRIISIKESKUS TURVAPOIJU
040-544 1750
TERVOLA

Valvottuja tapaamisia järjestävät niin kunnat kuin järjestötkin.

Mahdollista käyttää myös maksullisia yksityisiä palveluita.



SOSIAALITOIMISTO
040-124 2411, 040-537 6525
SEURAKUNTA
050-437 0000
MIELENTERVEYSASEMA
040-482 2249
KEMI-TORNION OIKEUSAPUTOIMISTO
050-405 8143
KRIISIKESKUS TURVAPOIJU
040-544 1750






SOSIAALITOIMISTO
050-597 1160
PERHENEUVOLA
050-566 4874
SEURAKUNTA (perheas.neuvotteluk.)
040-542 4668, 040-593 0770
KEMI-TORNION OIKEUSAPUTOIMISTO
029 566 1520, 050-371 7514
KRIISIKESKUS TURVAPOIJU
040-544 1750
YLITORNIO






SOSIAALITOIMISTO
040-504 9654
TORNION PERHENEUVOLA
(vastaanotto Ylitorniolla)
050-566 4874
SEURAKUNTA
040-831 9022, 040-522 6835
MIELENTERVEYSTOIMISTO
040-753 4657
KEMI-TORNION OIKEUSAPUTOIMISTO
029 566 1541, 050-371 7520
KRIISIKESKUS TURVAPOIJU
040-544 1750

Similar documents