קובץ להורדה

Comments

Transcription

קובץ להורדה
‫אגן‬
‫‪Signum‬‬
‫גרגירים רחיפים‬
‫‪Pyraclostrobin 6.7% + Boscalid 26.7%‬‬
‫השאר חומרי דילול והרטבה‬
‫קוטל פטריות משולב בעל פעילות‬
‫פרוטקטנטית וסיסטמית להדברת‬
‫מחלות שונות בירקות‪ ,‬גידולי שדה‪,‬‬
‫הדרים‪ ,‬כרם תבלינים ופרחים‬
‫קבוצת‬
‫מס׳ הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת‪/2003 :‬הגה"צ‪ 1723/‬דרגת רעילות‬
‫מידע לרופא‪ :‬המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה”ח רמב”ם ‪04-8541900‬‬
‫לא לשימוש ביתי ‪ -‬לשימוש חקלאי בלבד!‬
‫מסוכן לבריאות‬
‫‪FRAC C3+C2‬‬
‫‪III‬‬
‫‪UN No. 3077‬‬
‫קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה‬
‫ייצור‪ :‬חברת ‪ ,BASF‬גרמניה‬
‫שיווק‪ :‬אדמה‪-‬אגן בע"מ אשדוד ‪ ,77102‬ת‪.‬ד‪ ,262 .‬טל‪08-8515211 .‬‬
‫‪www.adama.com/agan‬‬
‫‪ 500‬גרם‬
‫עידכון ‪S0654-10 6/15‬‬
‫סרוק לכניסה‬
‫לאתר‬
‫אזהרה‪:‬‬
‫מזיק בבליעה‪.‬‬
‫אמצעי זהירות ומיגון‪:‬‬
‫לבש כפפות עמידות לכימיקלים ומשקפי מגן בעת הטיפול בחומר המרוכז‪.‬‬
‫אל תאכל‪ ,‬אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה‪.‬‬
‫הימנע בליעת ושאיפת התכשיר וממגע ישיר בעור ובעיניים‪.‬‬
‫רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר‪.‬‬
‫סכנות לסביבה‪:‬‬
‫רעיל לדגים וליצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח‬
‫בסביבה המימית‪ .‬מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים‪.‬‬
‫רעילות לדבורים‪:‬‬
‫סיגנום אינו רעיל לדבורים‪.‬‬
‫הערות לטיפול‪:‬‬
‫אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה‪ ,‬או שרב‪ ,‬או כאשר הגידול‬
‫נמצא בתנאי עקה כגון יובש‪ ,‬חום‪ ,‬או סובל מנזקי קרה‪ ,‬מחוסר אוורור‬
‫קרקע‪ ,‬או מנזק מקוטלי עשבים ועוד‪.‬‬
‫ציוד וכיול‪:‬‬
‫ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי מחלות‪ ,‬המצויד‬
‫במערבל שיופעל במשך כל זמן הכנת התרסיס והריסוס‪ .‬צריך להשתמש‬
‫בכל המערכת במסננים בני ‪ 50‬שלובים (מש) כולל מסנני הפומיות‪ .‬כייל‬
‫את המרסס לפני תחילת העבודה‪ .‬הקפד להשתמש בפומיות ובלחצי‬
‫עבודה מתאימים‪.‬‬
‫הכנת התרסיס‪:‬‬
‫מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים‪ .‬הפעל את הבוחש והוסף את‬
‫הכמות הדרושה של התכשיר למיכל תוך כדי בחישה‪ .‬השלם את כמות‬
‫המים החסרה‪ .‬יש להמשיך להפעיל את הבוחש עד תום הריסוס‪ .‬צריך‬
‫לרסס ריסוסי מניעה או לרסס עם תחילת נגיעות לפי פירוט הגידולים‬
‫והמחלות הבאים‪ .‬כדי למנוע פיתוח עמידות לסיגנום צריך לכלול בלוח‬
‫ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה (ראה פירוט מתחת לטבלה)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪SIGNUM W.G.‬‬
‫פתח כאן‬
‫סיגנום‬
‫הוראות שימוש‬
‫הגידול‬
‫המחלה‬
‫כותנה‬
‫כתמי חלפת‬
‫(אלטרנריה)‬
‫חלפת הגזר‪,‬‬
‫קימחון הגזר‬
‫גזר‬
‫מרווחי‬
‫המינון (גרם‪ /‬נפח‬
‫ימי‬
‫דונם או ריכוז התרסיס ריסוס בימים המתנה‬
‫(ל'‪/‬ד')‬
‫עד‬
‫‪)%‬‬
‫לקטיף‬
‫‪30‬‬
‫‪14‬‬
‫‪10-40‬‬
‫‪40‬‬
‫מרווחי‬
‫המינון (גרם‪ /‬נפח‬
‫ימי‬
‫המחלה‬
‫הגידול‬
‫דונם או ריכוז התרסיס ריסוס בימים המתנה‬
‫(ל'‪/‬ד')‬
‫עד‬
‫‪)%‬‬
‫לקטיף‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪40-10‬‬
‫קימחון הדלועיים‪50 ,‬‬
‫אבטיח‬
‫חלפת‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪40-10‬‬
‫קישוא‪ ,‬דלעת‪ ,‬קימחון הדלועיים ‪50‬‬
‫כשותית הדלועיים‬
‫דלורית‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪40-10‬‬
‫קישיוניה גדולה‪75 ,‬‬
‫עובש אפור‬
‫(בוטריטיס)‬
‫‪2‬‬
‫הגמעה ‪7‬‬
‫‪ 0.05‬גרם‪/‬‬
‫גבעול זב‬
‫מלפפון‬
‫שתיל‬
‫(דידימלה)‬
‫‪40‬‬
‫‪14‬‬
‫חמצה‪ ,‬אפונה כתמי אסקוכיטה ‪40-10 )3( )2( 50-40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪10-40‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫תפוח‪-‬אדמה‬
‫חלפת מנקדת‬
‫‪40‬‬
‫‪10-40‬‬
‫‪)1( 14- 7‬‬
‫‪24‬‬
‫עגבנייה‬
‫קימחונית‪,‬‬
‫עובש עלים‪ ,‬עובש‬
‫אפור (בוטריטיס)‬
‫‪75‬‬
‫‪100-30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫פלפל‪ ,‬חציל‬
‫קימחונית ‪,‬‬
‫עובש אפור‬
‫(בוטריטיס)‬
‫‪75‬‬
‫‪70-30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫תות‪-‬שדה‬
‫מלון‬
‫קימחון הדלועיים‪50 ,‬‬
‫כשותית הדלועיים‬
‫‪10-40‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫תפוחי אדמה‬
‫בהגמעה אין להתייחס‬
‫לטיפול‬
‫כתחליף‬
‫לחיטוי‬
‫הקרקע‪ .‬מועד‬
‫טיפול ראשון‪:‬‬
‫‪ 3‬שבועות‬
‫לאחר שתילה‪.‬‬
‫טיפול עוקב‪:‬‬
‫‪ 2-3‬שבועות‬
‫לאחר מכן‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫התמוטטות‬
‫פתאומית‬
‫(מונוספוראסקוס)‬
‫‪2‬‬
‫‪150‬‬
‫קימחון תות‪-‬‬
‫השדה‬
‫עובש אפור‬
‫(בוטריטיס)‬
‫מק‪-‬שורש‬
‫(ריזוקטוניה)‬
‫בטטה‬
‫ריקבון מימי‬
‫(ריזופוס ) באחסון‬
‫‪50‬‬
‫‪70-30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫ריסוס על הפקעות‬
‫ובתלם הזריעה במהלך‬
‫הזריעה‬
‫‬‫טבילה‬
‫מיד‬
‫לאחר‬
‫אסיף‬
‫‪-‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫בצל‬
‫כשותית הבצל‪,‬‬
‫כימשון השקעים‬
‫(סטמפיליום)‬
‫‪50‬‬
‫‪40-10‬‬
‫‪14 - 7‬‬
‫‪7‬‬
‫שום‬
‫כימשון השקעים‬
‫(סטמפיליום)‪,‬‬
‫חילדון הבצל‬
‫והשום‬
‫‪50‬‬
‫‪40-10‬‬
‫‪14 - 7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪)2(100-50‬‬
‫‪SIGNUM W.G.‬‬
‫הגידול‬
‫המחלה‬
‫כרפס‬
‫עירית‬
‫כתמת‬
‫(צרקוספורה)‬
‫כימשון השקעים‬
‫(סטמפיליום)‬
‫כשותית‪,‬‬
‫קימחון‬
‫מרווחי‬
‫המינון (גרם‪ /‬נפח‬
‫ימי‬
‫דונם או ריכוז התרסיס ריסוס בימים המתנה‬
‫(ל'‪/‬ד')‬
‫עד‬
‫‪)%‬‬
‫לקטיף‬
‫‪14‬‬
‫‪14 - 7‬‬
‫‪40-10‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40-10‬‬
‫‪14 - 7‬‬
‫‪21‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40-10‬‬
‫‪14 - 7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪0.05%‬‬
‫‪14 400-300‬‬
‫‪40‬‬
‫תפוח‬
‫קימחון התפוח‬
‫‪0.05%‬‬
‫‪)1(14 - 10 200-100‬‬
‫‪14‬‬
‫גפן‬
‫כשותית הגפן‪,‬‬
‫קימחון הגפן‪,‬‬
‫עובש שחור‪,‬‬
‫(אספרגילוס)‬
‫ריקבון מימי‪,‬‬
‫(ריזופוס)‬
‫‪0.075%‬‬
‫‪0.025%‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪- 100‬‬
‫‪150‬‬
‫אפרסמון‬
‫כתמי חלפת‬
‫שחורים‬
‫(אלטרנריה)‬
‫‪50( 0.05%‬‬
‫גר' ל‪100-‬‬
‫ליטר מים)‬
‫עד נגירה יינתנו ‪2‬‬
‫ריסוסים‪,‬‬
‫הראשון‬
‫בגמר נשירת‬
‫החנטים‬
‫והשני לאחר‬
‫כ‪-‬שבועיים)‬
‫תבלינים‪:‬‬
‫פטרוזיליה‪,‬‬
‫שמיר‪,‬‬
‫כוסברה‪,‬‬
‫בזיל‪ ,‬מנתה‪,‬‬
‫מרווה‪ ,‬קורנית‪,‬‬
‫רוזמרין‪ ,‬טרגון‪,‬‬
‫מיורם‪ ,‬מליסה‪,‬‬
‫רוקולה‬
‫הדרים‪:‬‬
‫כתמי חלפת‬
‫(אלטרנריה)‬
‫קליפים‬
‫‪3‬‬
‫הגידול‬
‫נקטרינה‪ ,‬ריקבון מימי‬
‫אפרסק‪( ,‬ריזופוס)‬
‫‪)1(14 - 10‬‬
‫‪120‬‬
‫צריך לרסס‬
‫שבוע עד ‪3‬‬
‫שבועות לפני‬
‫התחלת הקטיף‬
‫‪7‬‬
‫‪ 200-100‬לרסס בפריחה‬
‫לפי גודל לפני גשם‬
‫העצים‬
‫ריקבון חום‬
‫(מוניליניה)‬
‫‪0.1%‬‬
‫קימחון‬
‫האפרסק‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪ 200‬או‬
‫עד נגירה‬
‫חילדון‬
‫הגרעיניים‬
‫‪50( 0.05%‬‬
‫גר' ל‪100-‬‬
‫ליטר מים)‬
‫‪)1( 20 - 14 200-100‬‬
‫לפי גודל‬
‫העצים‬
‫ריקבון חום‬
‫(מוניליניה)‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪ 200-100‬לרסס בפריחה‬
‫לפי גודל לפני גשם‬
‫העצים‬
‫רוסקוס‬
‫ריקבון אפור‬
‫(בוטריטיס)‬
‫‪75‬‬
‫‪7 100 – 50‬‬
‫‪-‬‬
‫פרח‬
‫שעווה‬
‫כתמי חלפת‬
‫‪50‬‬
‫‪7 100 – 50‬‬
‫‪-‬‬
‫שקד‬
‫‪6‬‬
‫המחלה‬
‫המינון‬
‫(גרם‪/‬דונם‬
‫או ריכוז ‪)%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫נפח‬
‫התרסיס‬
‫(ל'‪/‬ד')‬
‫‪ 200‬או‬
‫עד נגירה‬
‫מרווחי ריסוס‬
‫בימים‬
‫ימי המתנה‬
‫עד לקטיף‬
‫‪)1( 14 - 10‬‬
‫‪30‬‬
‫(‪)1‬בהתאם לרמת הנגיעות‪ )2( .‬המינון הנמוך למניעה (‪ )3‬בזנים רגישים‬
‫לא פחות מ‪50-‬‬
‫‪SIGNUM W.G.‬‬
‫מניעת עמידות‪:‬‬
‫כדי למנוע עמידות הפטריה לסיגנום‪ ,‬צריך לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי‬
‫מנגנון פעולה שונה‪.‬‬
‫משטר ריסוסים בסיגנום למניעת עמידות‪ ,‬לפי גידול‪ :‬כותנה – עד ‪ 3‬ריסוסים‬
‫בעונה ; גזר ‪ -‬עד ‪ 3‬ריסוסים בעונה‪ ,‬אך לא יותר מ‪ 2 -‬ריסוסים רצופים; עגבנייה‪,‬‬
‫פלפל‪ ,‬חציל‪ ,‬דלועיים‪ ,‬תפוח אדמה‪ ,‬תות שדה‪ ,‬שום‪ ,‬עירית‪ ,‬שקד‪ ,‬אפרסק‪/‬‬
‫נקטרינה‪ ,‬תפוח‪ ,‬בצל ‪ -‬עד ‪ 3‬ריסוסים (לא רצופים) בעונה‬
‫חמצה‪ ,‬הדרים‪ ,‬אפרסמון‪ ,‬גפן‪ ,‬פרחים ‪ -‬לא יותר מ‪ 2 -‬ריסוסים רצופים‪.‬‬
‫מלון ומלפפון בהגמעה ‪ -‬לא יותר מ‪ 2 -‬טיפולים רצופים‪.‬‬
‫שילובים‪:‬‬
‫בכותנה ניתן לשלב עם מוספילן‪.‬‬
‫באבטיח ניתן לשלב עם מוספילן‪ ,‬ספיידר‪ ,‬שמן וירותר‪ ,‬שמן אולטרפיין ושמן‬
‫‪.JMS‬‬
‫במלון וקישוא ניתן לשלב עם מוספילן‪.‬‬
‫בחמצה ניתן לשלב עם דואל גולד‪ ,‬אלאנקס‪ ,‬ליאופרד‪ ,‬חץ סופר‪ ,‬פוקוס אולטרא‪.‬‬
‫בעגבנייה ופלפל ניתן לשלב עם מוספילן‪ ,‬ספיידר‪ ,‬אקרימקטין‪ ,‬פרוקליים‪ ,‬מץ'‪.‬‬
‫בחציל ניתן לשלב עם‪ ,‬מוספילן‪ ,‬אקרימקטין‪ ,‬ספיידר‪ .‬בתפוא"ד ניתן לשלב עם‬
‫ורטימק‪ ,‬פגסוס‪ ,‬ראנר‪ ,‬מץ‪ ,‬אטברון וטלסטאר‪.‬‬
‫בכוסברה‪ ,‬שמיר‪ ,‬פטרוזיליה‪ ,‬רוקולה‪ ,‬ריחן (בזיל)‪ ,‬מנתה‪ ,‬מרווה‪ ,‬קורנית‪ ,‬טרגון‬
‫ניתן לשלב עם מוספילן לריסוס‪.‬‬
‫בגמר השימוש‬
‫ניקוי המרסס‪ :‬בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות‬
‫לסילוק תשטיפים‪ .‬אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט‪ .‬את‬
‫התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים‪.‬‬
‫סילוק תשטיפים‪ :‬אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס‪ ,‬ממכל‬
‫איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע‪ ,‬אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים‬
‫למיניהם‪ .‬יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה‬
‫כגון‪ :‬ריסוס בשטח חקלאי‪ ,‬שימוש חוזר‪ ,‬טיהור‪ ,‬אידוי ופינוי לאתר הפסולת‬
‫הרעילה ברמת חובב‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הגנה אישית‪ :‬בתום העבודה התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש‬
‫בגדים שלא כובסו‪ .‬כבס בגדי עבודה בנפרד מכביסה רגילה‪ .‬אין ללבוש‬
‫בגדים לא מכובסים‪.‬‬
‫מועד כניסה לשטח המרוסס‪ :‬לאחר התייבשות התרסיס‪.‬‬
‫אחסון‪ :‬אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי‬
‫הדברה‪ ,‬מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים‪ .‬הזהר לבל‬
‫יבוא החומר במגע עם חומרי מזון‪ ,‬מספוא ותכשירי הדברה אחרים‪ .‬שמור‬
‫את החומר באריזה המקורית הסגורה‪.‬‬
‫טיפול תכשיר שנשפך‪ :‬צריך לאסוף בעזרת מברשת ויעה לכלי אטום‬
‫ולהעביר לאתר פסולת רעילה‪.‬‬
‫טיפול באריזות ריקות‪ :‬את האריזות הריקות צריך לשטוף ‪ 3‬פעמים במים‬
‫ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס‪ ,‬אחר כך מעך והשלך‬
‫את האריזה השטופה למכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר‪.‬‬
‫עזרה ראשונה‪:‬‬
‫אם חדר חומר לעיניים ‪ -‬שטוף אותן בזרם מים חלש במשך ‪ 15‬דקות ופנה‬
‫לרופא‪.‬‬
‫במקרה של בליעה פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תווית זו‪.‬‬
‫מידע לרופא‪ :‬מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים‬
‫רמב"ם‪.04-8541900 :‬‬
‫תנאי מכירה‪ :‬היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו‪ ,‬אולם‬
‫מאחר שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת‬
‫השימוש בו‪ ,‬אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה‬
‫משימוש בתכשיר זה‪ ,‬הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר‪.‬‬
‫‪SIGNUM W.G.‬‬