19.06 - NOR-WAY Bussekspress

Comments

Transcription

19.06 - NOR-WAY Bussekspress
a. Berre for avstigning. / Only disembarking.
b. Berre/only 1/6-31/8 16.
c. Matstopp/ Meal break.
d. Mot førehandstinging / Booking in advance
p 47 66 44 44.
g.Måndag-laurdag / Monday-Saturday.
p. Berre for påstigning./ Only for embarking.
19/6 16-18/6 17 Dagleg / Daily
Lillehammer skysstasjon....................1030 . . .
Vingrom skole..................................................1038 . . .
Elverumskrysset..............................................1105 . . .
Dokka skysstasjon.........................................1125 . . .
Gjøvik Skysstasjon b ...............................1030g
Dokka skysstasjon.........................................1123g
Dokka skysstasjon.........................................1130 . . .
Høljerast Tonsåslinna..................................1145 . . .
Tonsåsen...............................................................1157 . . .
Aurdal kirke.........................................................1212 . . .
Fagernes skysstasjon...................................1225 . . .
Fagernes skysstasjon...................................1240 . . .
Røn samfunnshus.........................................1258 . . .
Slidre E16..............................................................1304 . . .
Ryfoss......................................................................1316 . . .
Grindaheim........................................................1333 . . .
Tyinkrysset...........................................................1355 . . .
Tyinkrysset...........................................................1405 . . .
Borlaug v.kr.........................................................1431 . . .
Borgund stavkrk.............................................1438b . . .
Håbakken v.kr...................................................1500c . . .
Håbakken v.kr. b....................................... |
1515
Lærdal v/Rådhuset........................................ |
1525
Fodnes kai f............................................. |
1540
Mannheller kai f................................... |
1555
Kaupangsenteret........................................... |
1600
Sogndal skysst................................................. |
1615
Øvre Årdal skysst. b................................. |
1433
Årdalstangen................................................... |
1450
Naddvik............................................................... |
1500
Fodnes kai.......................................................... |
1515
Lærdal v/Rådhuset........................................ |
1525
Håbakken v.kr.................................................. |
1535
Sogndal skysst. b...................................... |
1430
Kaupangsenteret........................................... |
1445
Mannheller f........................................... |
1500
Fodnes kai f............................................. |
1515
Lærdal v/Rådhuset........................................ |
1525
Håbakken v.kr.................................................. |
1535
Håbakken v.kr...................................................1545 . . .
Aurland..................................................................1606 . . .
Flåm stasjon.......................................................1620 . . .
Gudvangen E16..............................................1636 . . .
Vinje........................................................................1658 . . .
Voss jb.st. buss..................................................1730 . . .
Evanger E16.......................................................1747 . . .
Bolstad...................................................................1756 . . .
Dale sentrum....................................................1805 . . .
Vaksdal E16.........................................................1820 . . .
Arna terminal....................................................1844a . . .
Åsane terminal.................................................1855a . . .
Bergen Busstasjon....................................1915 . . .
ÿ NW162 Frå / from Lillehammer
1. opplag juni 2016, 15.000 eks.
Atterhald om endringer i ruteperioden. /
Reserve the right to make Route modification during the period.
Måndag-fredag
19/6 16-18/6 17 Monday-Friday
Oslo Bussterm...............0845
Fagernes skysst...............1145
Fagernes skysst...............1240c
Håbakken............................1500d
Håbakken............................1545
Bergen Busst..................1915
c. Bussbyte./Bus changing. d. Matstopp./Meal break.
b Oslo - Fagernes - Bergen
Måndag-fredagSøndag
19/6 16-18/6 17
Monday-FridaySunday
Bergen Busst..................08450845
Håbakken............................1225d1225d
Håbakken............................13101310
Fagernes skysst...............15241524
Fagernes skysst...............1700c1700c
Oslo Bussterm...............20052010
b Bergen - Fagernes - Oslo
Øst-Vest Xpressen Bergen - Fagernes - Bergen
Valdresekspressen Fagernes - Oslo - Fagernes
Ekspressbuss-samband / Expressbus connection
Øst-Vest Xpressen
F.o.m. 19/6 2016
Dokka
Lillehammer
Sogndal
Gjøvik
Fagernes
Tyinkrysset
Håbakken
Flåm
Vinje
Voss
Bergen
Årdal
nor-way.no
Informasjon
Ruteopplysning
177
kringom.no
AS Jotunheimen og Valdresruten
Bilselskap
61 36 59 00
jvb.no
Nettbuss AS, reg. Sogn og Fjordane
57 67 66 00
nettbuss.no
NOR-WAY Bussekspress
Kundeservice
815 44 444
nor-way.no
Kjøp billett på nor-way.no
Buy ticket on nor-way.no
Lydlaus og avgrensa mobilbruk, gjev betre
reiseoppleving.
Silent and limited mobile use, provides better
travel experience.
Bussen tek ikkje med levande dyr.
Live animals not allowed.
Gratis trådlaust nett på bussen.
Free wireless web browsing on
the bus.
Gje tydeleg stoppteikn!
Give a clear stop signal!
Det er påbod om bruk av setebelte.
Seat belts must be worn.
Sogndal:
ÿ Førde, Florø, Stryn, Skei, Måløy, Nordfjordeid,
Luster, Vadheim, Ålesund
Ruteinfo: kringom.no
Håbakken/Lærdal:
ÿ Hemsedal, Gol, Oslo
Ruteinfo: kringom.no
Vinje:
ÿ Vik, Vangsnes
Ruteinfo: kringom.no
Voss:
ÿ Norheimsund, Ulvik, Eidfjord, Odda,
Haugesund, Kristiansand
Ruteinfo: skyss.no
Bergen Busstasjon:
ÿStord-Haugesund-Stavanger
Ruteinfo: skyss.no / nor-way.no
Andre korrespondansar:
Fullstendig oversikt over prisar, rabattar,
regler og kjøp av nettbillett, sjå nor-way.no.
A complete overview of terms and ticket
purchase, see nor-way.no
Atterhald om endringar i ruteperioden, gjeld
også korresponderande ruter.
Reserve the right to make Route modification
during the period.
This also applies to corresponding routes.
Svart kursiv = anna NOR-WAY Bussekspress´ rute
Black italic = operated by another NOR-WAY Bussekspress´ service.
Blå kursiv = korresponderande rute /
Blue italic = corr. bus
Symbol og forklaringar /
Symbols and explanations
| = Stoppar ikkje/køyrer anna trasé/
does not stop/run different route.
- = Stoppar på signal/Sops on signal.
b = Buss/Bus f = Ferje/Ferry
2016
24/12:
Berre desse avgangane vert køyrde/
Run only following departures:
Bergen kl./at 0845 - Fagernes
(korr./corr. til/to Sogndal/Årdal).
Lillehammer kl./at 1030 - Håbakken
(korr./corr. til/to Sogndal).
25/12:
Berre desse avgangane vert køyrde/
Run only following departures:
Håbakken kl./at 1545 - Bergen
(korr./corr. frå/from Sogndal).
Ruteavvik på helgedagar/
Deviations of public holidays
Toalett ombord i bussen.
Toilet on board the bus.
Måndag-fredag/ Laurdag/Søndag/
Monday-Friday SaturdaySunday
Bergen Busstasjon.......................................................084508450845
Åsane terminal....................................................................0858p0858p0858p
Arna terminal.......................................................................0915p0915p0915p
Vaksdal E16............................................................................093509350935
Dale sentrum.......................................................................095209520952
Bolstad......................................................................................100110011001
Evanger E16..........................................................................101010101010
Voss stasjon...........................................................................102810281028
Voss stasjon...........................................................................103510351035
Vinje .........................................................................................110011001100
Gudvangen E16.................................................................112311231123
Flåm stasjon..........................................................................114511451145
Aurland.....................................................................................115511551155
Håbakken................................................................................1225c1225c1225c
Håbakken b....................................................................1235 1235
1235
Lærdal v/Rådhuset...........................................................1245 1245
1245
Fodnes kai.............................................................................1300 1300
1300
Mannheller kai...................................................................1315 1315
1315
Kaupangsenteret..............................................................1320 1320
1320
Sogndal skysst....................................................................1335 1335
1335
Håbakken b....................................................................1240 1240
1240
Lærdal v/Rådhuset...........................................................1255 1255
1255
Fodnes kai............................................................................. |
|
|
Naddvik..................................................................................1313 1313
1313
Årdalstangen......................................................................1325 1325
1325
Øvre Årdal skysst...............................................................1342 1342
1342
Øvre Årdal skysst. b.....................................................1138 |
|
Årdalstangen......................................................................1155 |
|
Naddvik..................................................................................1205 |
|
Fodnes kai............................................................................. |
|
|
Lærdal v/Rådhuset...........................................................1225 |
|
Håbakken.............................................................................1235 |
|
Sogndal skysst....................................................................1130 1130
1130
Kaupangsenteret..............................................................1145 1145
1145
Mannheller kai f......................................................1200 1200
1200
Fodnes kai f.................................................................1215 1215
1215
Lærdal v/Rådhuset...........................................................1225 1225
1225
Håbakken.............................................................................1235 1235
1235
Håbakken................................................................................131013101310
Borgund stavkrk................................................................1325b1325b1325b
Borlaug.....................................................................................133313331333
Tyinkrysset..............................................................................140014001400
Årdalstangen b............................................................. |
|
1300d
Øvre Årdal skysst............................................................... |
|
1320d
Tyinkrysset............................................................................. |
|
1400d
Tyinkrysset..............................................................................140514051405
Grindaheim...........................................................................142714271427
Ryfoss.........................................................................................144514451445
Slidre E16.................................................................................145814581458
Røn samfunnshus............................................................150515051505
Fagernes skysstasjon......................................................152415241524
Fagernes skysstasjon......................................................153515351535
Aurdal kirke............................................................................154915491549
Tonsåsen..................................................................................160416041604
Høljerast Tonsåslinna.....................................................161616161616
Dokka skysstasjon............................................................163216321632
Dokka skysstasjon b...................................................1635 1635
1635
Gjøvik skysstasjon.............................................................1725 1725
1725
Dokka skysstasjon............................................................163516351635
Elverumskrysset.................................................................165316531653
Vingrom skole.....................................................................172117211721
Lillehammer skysstasjon.......................................173517351735
a. Berre for avstigning. / Only disembarking.
Påstigningsstadar ut av Bergen/
b. Berre/only 1/6-31/8 16.
Bus stops out of Bergen:
c. Matstopp/ Meal break.
- Handelshøgskulen - Eidsvåg
d.Mot førehandstinging / Booking in advance
p 47 66 44 44.
- Åsane Terminal
- Arna Terminal
p.Berre for påstigning./ Only for embarking.
19/6 16-18/6 17 ÿ NW162 Frå / from Bergen

Similar documents