SB-Transportkrok

Transcription

SB-Transportkrok
EU Samsvarserklæring for
maskiner og løfteredskap
Produsent
Hünnebeck GmbH
Rehhecke 80
D-40885 Ratingen
Tel.:
(0049) (02102) 937-1
Fax:
(0049) (02102) 37651
Beskrivelse
Transportkrok Støttebukk
Tysk varenr.: 562 213
(Norsk varenr.: 289 016)
Løfteredskap for transport av Hünnebeck Støttebukk med kran.
Harmonisert standard:
For tiden ikke tilgjengelig
Nasjonal standard:
Forskrifter fra Berufsgenossenschaft
BGR 500 - Kapittel 2.8
DIN 18 800
Signert av:
Ratingen, dato
9/8 - 07
Jürgen Schlenker
Region Direktør
EU Samsvarserklæring per RL 98/37/EG (Maskindirektiv).
Ratingen, dato
Markus Nagel
Region Direktør

Similar documents