- Scantron

Comments

Transcription

- Scantron
Scantron GSM gateway
Fjärrstyrd passerkontroll
- via samtal eller SMS
Stort antal olika besökande
Ett system med en GSM gateway är den ideala lösningen,
om man har många olika
besökande. Det är i synnerhet
praktisk, om man vill ha tillträde
till ett område under begränsade
tidsperioder. Ett telefonnummer
som godkänner tillträde, kan enkelt läggas till i Nova mjukvaran
via en webbläsare. Därefter får
användaren tillträde genom att
ringa eller skriva ett SMS til numret i GSM gatewayen. Tillträdesperioden för den enskilda inställs
samtidigt med telefonnumret.
Lastbilschaufförer, distributörer av paket och andra besökande får enkel och snabb tillgång till en
fördefinierad port eller dörr genom att ringa till numret på GSM gatewayen.
Flexibilitet
GSM gateway är en bra lösning,
där det är ineffektivt eller besvärligt att behöva dela ut tillträdesgivande brickor och kort. Ett
exempel är till lastbilschaufförer,
som ska hämta eller lämna varor
inom en viss tidsperiod. Fördelen
kan särskilt utnyttjas om man
inte har fasta chaufförer.
Att öppna dörrar och portar
på distans
Det är också möjligt att öppna
portar och dörrar för andra via
ett samtal eller SMS, även om
man inte själv befinner sig på
platsen. Detta betyder att det
inte är nödvändigt att behöva ändra på en chaufförs rättigheter,
om denne är försenad till avtalad
tid för avhämtning. I stället kan
en auktoriserad person öppna
porten efter överenskommelse.
På detta sätt behövs inte en
portvakt, som i detta tillfälle ev.
skulle ha suttit och väntat på
obestämt tid.
Varningsmeddelande
GSM gatewayen kan kopplas till Scantrons
FlexAir® passerkontrollsystem, och fungera
som avsändare av SMS meddelanden, så relevanta personer meddelas när fördefinierade
händelser sker. Detta kunde t.ex. vara att en
borttappad bricka används på en online läsare,
att ett systemfel uppstår, eller om någon
öppnar en dörr inom en viss tid. I sådana fall
uppmärksammas den ansvariga om situationen, och möjliga fel kan åtgärdas innan dessa
medför större driftsmässiga problem.
NovaDrive och självbetjäning
Köpet av NovaDrive modulen ger också möjlighet för användarna att via login på webportal själv upprätthålla det tillträdesgivande telefonnumret. Detta förenklar administrationen
för alla, utan att göra avkall på säkerheten.
Tekniska specifikationer
Varunummer
802-002-4300
Beskrivning
GSM gateway med inbyggd antenn
Specifikationer
B:140 mm x H: 91mm x D: 62mm
Driftstemperatur: -20 °C till 70 °C
Använder mini-SIM kort (ingår ej)
Scantron AB · Importgatan 7 · 422 46 Hisingsbacka · Tel. +46 (0)771 34 34 00 · [email protected] · www.scantron.se

Similar documents