Beskattning av företagsinkomster 2016

Comments

Transcription

Beskattning av företagsinkomster 2016
Beskattning av
företagsinkomster 2016
Föreläsare
Karl-Johan Sigfrids,
Certima Oy Ab
28.11, 13.00 - 16.00
Plats
Lärkkulla stiftelsen,
Lärkkullavägen 22,
Karis
Anmälning senast
8.11
[email protected]
PROGRAM
•
olika inkomstkällor
•
icke avdragbara utgifter, bl.a.
– representation, gåvor, avgifter av straffkaraktär
•
skillnader mellan periodisering i bokföring och beskattning
•
enskilda näringsidkare, bl.a.
– näringsidkarens resekostnader
– bilar som bara delvis används för näringsverksamhet
– nettoförmögenhet
•
personbolag, bl.a.
– redovisning av privatuttag
– tysta bolagsmäns andel
•
privata aktiebolag
– dividendbeskattning 2016
Pris: Medlemsförmånspris 255 €, följande deltagare från samma företag 220€
Icke-medlemmar: 355 €. (moms 24 % tillkommer).
Obs! om deltagandet inte annullerats senast 2 dagar före kursdatumet debiteras full avgift.
Kom och upplev hur
löneräkning blir
VÄSTRA NYLANDS
[You Have Room
HANDELSKAMMARE
for
One
ElinAnother
Kurcksgatan
2c
10300 Karis
Here!]
019 233 222
[email protected]
www.vastranyland.chamber.fi