I huvudet på en steroidanvändare

Comments

Transcription

I huvudet på en steroidanvändare
“I huvet på en steroidanvändare”
Missbruket av dopningpreparat i Sverige är idag mer utbrett än någonsin. Tull- och polisbeslag visar också på en kraftig ökning av dopningspreparat. Den
stereotypa bilden av vem som dopar sig inte stämmer längre. Majoriteten av de som missbrukar AAS och som dopingjouren kommer i kontakt med är män
mellan 16-35 år som styrketränar på gym men AAS-missbruk förekommer även i högre åldrar och bland kvinnor. AAS utnyttjas i kriminella sammanhang
bland personer som lever i riskfyllda miljöer, i syfte att lättare våga begå illegala handlingar.
Västerbottens Idrottsförbund i samarbete med Polisen, Tullen, Landstinget, Länsstyrelsen och Umeå Brå inbjuder till en heldagsutbildning i två delar.
Som deltagare väljer du att delta vid hel- eller halvdag.
Målgrupp för utbildningen: Personal vid träningsanläggningar/gym, Personliga tränare, idrottsledare, personal vid polis, tull, kriminalvård, åklagarmyndigheten, sjukvårdspersonal, kommunernas socialtjänst elevhälsan, ANDT-samordning, våldförebyggande arbete och andra som har intresse och behov av kunskap
om risker med AAS.
Förmiddagen innehåller en grundutbildning om AAS och innehåller bland annat:
•
Anabola androgena steroider AAS - tecken och symptom, fysiska och psykiska bieffekter samt sociala konsekvenser av steroidanvändande
•
Kopplingar till grovt våld i samhället
•
Blandmissbruk och självmedicinering, missbruksmönster och beroende.
•
Aktuell forskning om anabola androgena steroider.
Tid:
Onsdag den 14 september 2016
kl.09.00 – 16.30
Plats: Landstingshuset,
Fullmäktigesalen Köksvägen 11
907 37 Umeå
Utbildningsdagen är kostnadsfri,
arrangören bjuder på för- och eftermiddagsfika.
Anmälan här >> Senast den 2 september
Eftermiddagen handlar om en fördjupning med ett fokus på behandling av AAS-missbrukare:
•
Behandlingserfarenheter av steroidmissbrukare
•
Psykosocial behandling av steroidmissbrukare
•
Socialisation och uppväxtvillkor, försvunna fäder mm
Kontakt:
Thomas Wallgren, utvecklingskonsulent Västerbottens Idrottsförbund
tel: 010 - 476 54 21, mobil: 070 - 66 66 514
[email protected]
Om Tommy Moberg
Socionom med lång erfarenhet av psykosocial behandling av missbrukare i narkomanvården
och Tommy var 1990 en av de första i landet som kom att arbeta i behandling med missbrukare av anabola androgena steroider (AAS).
Därutöver handleder och utbildar Tommy på högskola, inom skola, socialtjänst, sjukvård,
idrottsrörelsen, rättsväsendet m.m. i Sverige, Norge och Danmark. Tommy blev utnämnd till
årets förebyggare 2014 av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

Similar documents