Program för lärstämman

Comments

Transcription

Program för lärstämman
www.avesta.se
LÄR- ’16
STÄMMA
DOMARHAGSSKOLAN | 14 JUNI 2016
Program
07.30 Kopparportarna öppnas
11.10Lunch
08.00 Välkomna – programmet startar i aulan
12.00 Seminarier pass 3
DITT VAL: _____
08.30 Föreläsning i aulan: Anders Holmgren
12.40 Seminarier pass 4
DITT VAL: _____
09.30Fika
13.10Fika
10.00 Seminarier pass 1
DITT VAL: _____
13.30 Föreläsning i aulan: Christer Westlund
10.40 Seminarier pass 2
DITT VAL: _____
15.30 (–16.00) Avslutning och tack
#
 Seminarier
TAGGA DE
BILDER DU TAR
UNDER DAGEN
Karta
#lärstämma16
#avesta
O
F
P
E
M
J
SKÅPHALLAR
KOPPARPORTARNA
AULAN /
AVESTA TEATER
MATSALAR
H
MODULEN
C
N
L
I
K
B
A
R
Q
D
G
UTE
www.avesta.se
Seminarier
SEMINARIE OCH SAL:
SEMINARIELEDARE:
A
180-min lektioner
Sal: L8
Jerker Olofsson, jerker.olofsso[email protected]
B
Elevmentor på högstadiet
Sal: M6
Sten Hårdbåge, [email protected]
C
Föräldrasamverkan
Sal: K4
Eva Gozdz Englund, [email protected]
D
Att levandegöra historia
Sal: Modulen
Stefan Löf, [email protected]
E
Elevledda utvecklingssamtal
Sal: K3
Hanna Albertsson, [email protected]
Filippa Folkjern, [email protected]
Vesna Olsson, [email protected]
F
Arbete med Skol-IF
Sal: L1
Petra Lidström, [email protected]
Lisa Engdahl, [email protected]
G
Friluftsliv
Sal: Ute
Johanna Nylén, [email protected]
Pär Bjuggfält, [email protected]
Maria Malm Åberg, [email protected]
H
Rörelse och hälsa
Sal: K7
Staffan Sahlberg, [email protected]
Tord Birgersson, [email protected]
I
Det historiska perspektivet
som läsårstema
Sal: K6
Gunilla Larsson, [email protected]
Pernilla Hedin, [email protected]
J
Klassarbete
Sal: M3
Torbjörn Andersson, [email protected]
Nicklas Hildensjö, [email protected]
Carina Apell, [email protected]
K
Aktivt snäll
Sal: L6
Pernilla Stagård, [email protected]
Erica Erixon, [email protected]
L
BFL
Sal: M4
Jenny Sjöberg, [email protected]
Åsa Myrli, [email protected]
M
Resursteamsarbetet
Sal: L3
Mattias Öberg, [email protected]
Åke Steinholtz, [email protected]
Ingela Mathisen Andersson, [email protected]
Julia Eriksson, [email protected]
Susanne Draws, [email protected]
N
Läsa och skriva i alla ämnen
Sal: L4
Ulrika Lindström, [email protected]
Ann-Sofi Hofling, [email protected]
O
Friluftsliv i Skogsbo
Sal: K1
Malin Andersson, [email protected]
Patrik Malta, [email protected]
P
Motivationsskapande
undervisning
Sal: M1
Johan Lindström, [email protected]
Monica Anderstedt, [email protected]
Q
BFL+IKT=SANT!
Sal: Modulen
Daniel Nordström
R
Kollegialt lärande
Sal: L7
Anders Holmgren
ARRANGÖR:
Johan-Olovskolan
By/Fors skola
Markusskolan
Karlbo RO
Bergsnässkolan
Domarhagsskolan
Krylbo RO
Skogsbo RO

Similar documents