2016-06-14 Urvalsdatum - Ekonomistyrningsverket

Comments

Transcription

2016-06-14 Urvalsdatum - Ekonomistyrningsverket
Kontraktsförteckning
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 1 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
Fast. 5,0
3 876 kr
6 876 kr
0 kr
6 876 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
6 876 kr
6 876 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
3 780 kr
0 kr
3 780 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
3 780 kr
3 780 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
5 400 kr
0 kr
5 400 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
5 400 kr
5 400 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
4 800 kr
300 kr
4 800 kr
300 kr
16 m²
0 m²
16 m²
100%
4 800 kr
4 800 kr
16 m²
0 m²
90%
314,40
0 kr
3 743 537 kr
477 kr
3 743 537 kr
477 kr
7 856 m²
0 m²
7 856 m²
100%
3 743 537 kr
3 743 537 kr
7 856 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
100%
230 734 kr
699 kr
238 227 kr
722 kr
330 m²
0 m²
330 m²
230 734 kr
238 227 kr
330 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
175 000 kr
556 kr
175 000 kr
556 kr
315 m²
0 m²
315 m²
175 000 kr
175 000 kr
315 m²
0 m²
Arvika
S 50890001
garagepl. nr 1
342 001 6017 9
Lantmäteriet i Värmlands län
Fastighets AB L E Lundberg
Arvika
Bagarn 2
Hantverksgatan 1
Lantmäteriet i Värmlands län
S 51060001
garagepl.nr 34
342001-6021-02
Lantmäteriet i Värmlands län
Fastighets AB L E Lundberg
Arvika
Bagarn 2
Hantverksgatan 1
Lantmäteriet i Värmlands län
S 51070001
garagepl.nr 34
342001-6020-02
Lantmäteriet i Värmlands län
Fastighets AB L E Lundberg
Trafikverket, huvudkontoret
Arvika Fastighets AB
Arvika
Bagarn 2
Hantverksgatan 1
432-201-01-001
Karlstads universitet
Arvika Fastighetsbolag AB
Arvika
Saknas
Järnvägsgatan 27
00300010 3000
Skogsstyrelsen
Mötteruds Fastighets AB
Skogsstyrelsen Region Mitt
S 49460001
10001 1007
Jordbruksverk, Statens
Bengt Persson Fastigheter
Distriksveterinärsorganisationen
2012-02-01
2012-04-30
3/3
2016-10-31
(2016-07-31)
2003-11-04
0/9
Arvika
Östra Sund 2:22
Musikhögskolan, Ingesund
2014-04-01
2024-03-31
36 / 9
3 480 kr
0 kr
300 kr
5 100 kr
0 kr
300 kr
2017-03-31
(2016-06-30)
4 800 kr
0 kr
0 kr
2024-03-31
(2023-06-30)
3 743 537 kr
0 kr
0 kr
2014-04-01
Arvika
Cementen 2
Mötterudsvägen 3
Arvika
Sinclair 3
Mötterudsvägen 4
2014-05-01
2018-09-30
36 / 9
2014-05-01
2018-09-30
(2017-12-31)
2005-10-01
2010-09-30
12 / 9
2005-10-01
2017-09-30
(2016-12-31)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-10-31
(2016-07-31)
2010-04-01
Karlstads universitet
S 52160001
2012-02-01
2012-04-30
3/3
3 000 kr
0 kr
0 kr
2012-02-01
Trafikverket, Vidmakthållande
S 52130001
0/3
1999-08-01
2016-09-30
(2016-06-30)
2012-02-01
Lantmäteriet i Värmlands län
S 51660001
660876
21102-009-02ö
1999-08-01
197 734 kr
7 493 kr
33 000 kr
175 000 kr
(Inkl)
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 50400001
342009-6026-04
S 50410001
garagepl.
342009-6002-04
S 50420001
gartageplats
342009-6023-05
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 51790001
arrendeavtal 4
hydrologisk mä
Kronofogdemyndigheten, Mellersta indrivningsavdelning
2010-10-01
Arvika
Kronofogdemyndigheten, Huvudkontoret Skepparen 9
Fastighets AB L E Lundberg
Nygatan 9
Kronofogdemyndigheten, Mellersta indrivningsavdelning
2010-10-01
2010-12-31
3/3
2010-10-01
2016-09-30
(2016-06-30)
Arvika
Kronofogdemyndigheten, Huvudkontoret Skepparen 9
Fastighets AB L E Lundberg
Nygatan 9
Kronofogdemyndigheten, Mellersta indrivningsavdelning
2010-09-01
2010-11-30
3/3
2010-09-01
2016-11-30
(2016-08-31)
Jordbruksverk, Statens
Fastighets AB Skördedansen
Distriksveterinärsorganisationen
Arvika
Skördedansen 3
Pilgrensv. 11 a
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
2011-09-01
S 47130001
Arvika
Turbinen 6
Stickåsgatan 10-12
Trafikverket, Förarprovskontor
Arvika Näringslivscenter ek.fö
S 45760001
Åklagarmyndigheten
L Johansson fastigh.Colonus AB
Åklagarkammaren i Karlstad
2016-01-01
2018-12-31
36 / 9
Arvika
Tobaken 1
Strandvägen
2002-05-01
2005-04-30
36 / 9
2021-08-31
(2020-11-30)
2018-12-31
(2018-03-31)
4 500 kr
0 kr
0 kr
4 500 kr
0 kr
0 kr
4 500 kr
0 kr
0 kr
25 500 kr
0 kr
0 kr
5 000 kr
0 kr
0 kr
315 202 kr
18 083 kr
123 559 kr
2017-04-30
(2016-07-31)
50 000 kr
0 kr
0 kr
2010-04-01
Arvika
Turbinen 1,4, 5
Styckåsgatan 10-12
1998-01-01
2000-12-31
36 / 9
1998-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-09-30
(2016-06-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2016-01-01
Trafikverket, Förarprovskontor
S 0061001-16
0/3
2010-01-01
2011-09-01
2021-08-31
120 / 9
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Colonus AB
2016-09-30
(2016-06-30)
2010-01-01
Arvika
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaVagge
institut1:1
Enskild
Saknas
Försäkringskassan i Värmlands län
135
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2010-10-01
2010-12-31
3/3
S 52190001
66:107
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Arvika
Kronofogdemyndigheten, Huvudkontoret Skepparen 9
Fastighets AB L E Lundberg
Nygatan 9
S 51240001
11
Kommun
Fastighet
Adress
2016-06-14
2018-12-31
(2018-03-31)
13 200 kr
0 kr
0 kr
Sidan 2 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
4 500 kr
0 kr
4 500 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
4 500 kr
4 500 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
4 500 kr
0 kr
4 500 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
4 500 kr
4 500 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
4 500 kr
0 kr
4 500 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
4 500 kr
4 500 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
25 500 kr
622 kr
25 500 kr
622 kr
41 m²
0 m²
41 m²
25 500 kr
25 500 kr
41 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
100%
314,29
0 kr
438 761 kr
883 kr
456 844 kr
919 kr
497 m²
0 m²
497 m²
100%
438 761 kr
456 844 kr
497 m²
0 m²
100%
269,10
8 500 kr
58 500 kr
836 kr
58 500 kr
836 kr
70 m²
0 m²
70 m²
100%
58 500 kr
58 500 kr
70 m²
0 m²
100%
259,60
2 772 kr
100%
15 972 kr
1 229 kr
15 972 kr
1 229 kr
13 m²
0 m²
13 m²
15 972 kr
15 972 kr
13 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 49720001
66:101
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
2009-10-01
2014-09-30
36 / 12
Kronofogdemyndigheten, Mellersta indrivningsavdelning
2009-10-01
Polismyndigheten
Colonus AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 44830002
342 001 5013 9
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Arvika
Kronofogdemyndigheten, Huvudkontoret Turbinen 1,4, 5
Colonus AB
Styckåsgatan 10-12
S 49170003
50450-0002-02
Kommun
Fastighet
Adress
Lantmäteriet i Värmlands län
Lundberg L E Byggnads AB
Lantmäteriet i Värmlands län
Arvika
Turbinen 1,4, 5
Styckåsgatan 10
Arvika
Bagarn 2
Östra Torggatan 2
2008-01-01
2013-12-31
36 / 9
2015-01-01
1997-01-01
2000-01-01
36 / 12
1997-01-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2017-09-30
(2016-09-30)
2011-01-01
2019-12-31
(2019-03-31)
2018-01-01
(2017-01-01)
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
366 652 kr
(Exkl)
0 kr
1 841 535 kr
(Exkl)
0 kr
215 000 kr
0 kr
0 kr
Sidan 3 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
70%
293,85
17 966 kr
384 618 kr
870 kr
384 618 kr
870 kr
382 m²
60 m²
442 m²
100%
384 618 kr
384 618 kr
382 m²
60 m²
100%
293,85
128 096 kr
100%
1 969 631 kr
646 kr
1 969 631 kr
646 kr
2 355 m²
694 m²
3 049 m²
1 969 631 kr
1 969 631 kr
2 355 m²
694 m²
100%
254,50
52 122 kr
267 122 kr
975 kr
267 122 kr
975 kr
253 m²
21 m²
274 m²
100%
267 122 kr
267 122 kr
253 m²
21 m²
7 343 731 kr
7 369 307 kr
12 128 m²
775 m²
569 kr
571 kr
12 903 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 4 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
90%
301,11
39 964 kr
1 150 072 kr
1 452 kr
1 150 072 kr
1 452 kr
792 m²
0 m²
792 m²
100%
1 150 072 kr
1 150 072 kr
792 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
1 068 kr
46 kr
1 068 kr
46 kr
23 m²
0 m²
23 m²
1 068 kr
1 068 kr
23 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
1 656 kr
87 kr
1 656 kr
87 kr
19 m²
0 m²
19 m²
1 656 kr
1 656 kr
19 m²
0 m²
50%
313,42
0 kr
100%
436 500 kr
750 kr
436 500 kr
750 kr
582 m²
0 m²
582 m²
436 500 kr
436 500 kr
582 m²
0 m²
100%
293,85
5 307 kr
100%
81 607 kr
749 kr
81 607 kr
749 kr
109 m²
0 m²
109 m²
81 607 kr
81 607 kr
109 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
6 000 kr
0 kr
6 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
6 000 kr
6 000 kr
0 m²
0 m²
1 676 903 kr
1 676 903 kr
1 525 m²
Eda
S 50080001
S01
107963 S013
S 51980001
garage
012 010 72
S 51990001
garage
012 010 71
Tullverket, Huvudkontoret
Statens fastighetsverk
Tullverket Västsvenska Regionen
Polismyndigheten
Eda Bostads AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
Polismyndigheten
Eda Bostads AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 51010001
07-001
S 49670001
Af Eda
1/08
S 51170001
S03
avt.7337 oisol
Polismyndigheten
Eda Bostads AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
Arbetsförmedlingen, HK
Eda Glasbruk
Arbetsförmedlingen, Amo Arvika
Tullverket, Huvudkontoret
Uniteam AB
Tullverket Västsvenska Regionen
Eda
Norra Ämterud 1:177
Eda
2010-01-01
2015-12-31
36 / 9
2018-12-31
(2018-03-31)
1 110 108 kr
0 kr
0 kr
2010-01-01
Eda
Eldaren 2
Kansligatan 1
Eda
Eldaren 2
Kansligatan 1
Eda
Föraren 11
Postgatan 10
Eda
Rosen 15
Storgatan 2
Eda
Norra Ämterud 1:177
Tullstation Eda
1978-10-01
1978-12-31
12 / 3
2015-01-01
2016-12-31
(2016-09-30)
1980-09-01
1980-12-31
12 / 3
2015-01-01
2016-12-31
(2016-09-30)
2012-01-01
2014-12-31
36 / 9
2015-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2008-06-01
2011-05-31
36 / 9
2008-06-01
2017-05-31
(2016-08-31)
2012-06-27
1/1
2012-06-27
Summa för kommun per 2016-06-14 :
2016-07-27
(2016-06-27)
1 068 kr
0 kr
0 kr
1 656 kr
0 kr
0 kr
436 500 kr
(Exkl)
0 kr
76 300 kr
(Inkl)
0 kr
6 000 kr
0 kr
0 kr
1 100 kr
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
1 100 kr
0 m²
1 525 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 5 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
252,30
240 kr
1 240 kr
0 kr
1 240 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
1 240 kr
1 240 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
30 000 kr
1 200 kr
30 000 kr
1 200 kr
25 m²
0 m²
25 m²
30 000 kr
30 000 kr
25 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
122 190 kr
741 kr
122 190 kr
741 kr
165 m²
0 m²
165 m²
100%
122 190 kr
122 190 kr
165 m²
0 m²
100%
301,11
919 kr
21 919 kr
731 kr
21 919 kr
731 kr
30 m²
0 m²
30 m²
100%
21 919 kr
21 919 kr
30 m²
0 m²
100%
Fast. 3,0
0 kr
93%
260 000 kr
939 kr
263 868 kr
953 kr
277 m²
0 m²
277 m²
243 048 kr
246 664 kr
265 m²
0 m²
7%
16 952 kr
17 204 kr
12 m²
0 m²
100%
282,40
1 408 kr
13 873 kr
0 kr
13 873 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
13 873 kr
13 873 kr
0 m²
0 m²
100%
293,85
45 234 kr
100%
695 534 kr
815 kr
695 534 kr
815 kr
853 m²
0 m²
853 m²
695 534 kr
695 534 kr
853 m²
0 m²
100%
Fast. 3,0
0 kr
100%
172 200 kr
1 196 kr
179 732 kr
1 248 kr
144 m²
0 m²
144 m²
172 200 kr
179 732 kr
144 m²
0 m²
Filipstad
S 51500001
arrendeavt. 10
meteorologisk
S 52230001
662447
Filipstad
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaGrännäset
institut 3:1
Enskild
Saknas
1995-05-01
2005-04-30
120 / 12
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
1995-05-01
Trafikverket, huvudkontoret
Helmia Fastigheter AB
Trafikverket, Förarprovskontor
S 51890002
314-0606
Migrationsverket
Strandell Fastigheter
Filipstad
Vakteln 12
Scheelegatan 2
Filipstad
Eken 23
Sparbanksgatan 1
Migrationsverket
S 50520001
Förråd
303-0611
Migrationsverket
Stiftelsen Filipstadsbostäder
Arbetsförmedlingen, HK
Hemfosa MF PD AB
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
Filipstad
Renen 3-5
Vasagatan 23
Arbetsförmedlingen, HK
Hemfosa MF PD AB
Filipstad
Trasten 7
Viktoriagatan 4-6
84308475 00002
Polismyndigheten
Municipalfastigheter PD AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 50350002
84308475 00008
Arbetsförmedlingen, HK
Hemfosa MF PD AB
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
2013-02-01
2019-02-28
36 / 9
2016-03-01
2019-02-28
(2018-05-31)
2010-02-01
2013-01-31
36 / 9
2005-10-01
2017-12-31
12 / 9
2016-01-01
Filipstad
Trasten 7
Viktoriagatan 4-6
2005-10-01
2017-12-31
12 / 9
122 190 kr
(Inkl)
0 kr
2019-01-31
(2018-04-30)
21 000 kr
(Inkl)
0 kr
2016-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
260 000 kr
3 868 kr
0 kr
2016-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
12 465 kr
0 kr
0 kr
2016-01-01
Filipstad
Trasten 7
Viktoriagatan 4-6
Filipstad
Trasten 7
Viktoriagatan 4-6
2008-01-01
2013-12-31
36 / 9
2015-01-01
2011-01-01
2019-12-31
(2019-03-31)
2010-05-01
2017-12-31
12 / 9
2016-01-01
2016-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
30 000 kr
0 kr
0 kr
2016-01-01
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
S 49180002
2017-04-30
(2016-10-31)
2010-02-01
Enskilda nyttjare
S 48390004
Af Filipstad
elkostn.
2015-05-01
2017-04-30
12 / 6
2015-05-01
1 000 kr
0 kr
0 kr
2016-03-01
Migrationsverket
S 48390003
Af Filipstad
176-04,02
2025-04-30
(2024-04-30)
650 300 kr
(Exkl)
0 kr
165 000 kr
7 532 kr
7 200 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 49870002
samverkanskont
avt. nr 8012
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Arbetsförmedlingen, HK
Kommun
Fastighet
Adress
Filipstad
Trasten 7
Viktoriagatan 6
Försäkringskassan i Värmlands län
S 50100001
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Nya Folkets Hus i Filipstad
Försäkringskassan i Värmlands län
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2008-09-22
2015-12-31
36 / 9
2013-01-01
2018-12-31
(2018-03-31)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
15 972 kr
0 kr
15 468 kr
2013-01-01
Filipstad
Trasten 8
Viktoriagatan 8
2009-10-01
0/3
2009-10-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
2016-09-30
(2016-06-30)
18 000 kr
0 kr
0 kr
Sidan 6 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
31 440 kr
2 620 kr
31 440 kr
2 620 kr
12 m²
0 m²
12 m²
100%
31 440 kr
31 440 kr
12 m²
0 m²
100%
301,11
788 kr
100%
18 788 kr
1 174 kr
18 788 kr
1 174 kr
16 m²
0 m²
16 m²
18 788 kr
18 788 kr
16 m²
0 m²
1 367 184 kr
1 378 584 kr
1 522 m²
0 m²
898 kr
906 kr
1 522 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 7 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
89 136 kr
547 kr
94 625 kr
581 kr
163 m²
0 m²
163 m²
100%
89 136 kr
94 625 kr
163 m²
0 m²
100%
305,57
530 kr
100%
18 206 kr
828 kr
18 206 kr
828 kr
22 m²
0 m²
22 m²
18 206 kr
18 206 kr
22 m²
0 m²
100%
305,57
432 kr
100%
14 832 kr
824 kr
14 832 kr
824 kr
18 m²
0 m²
18 m²
14 832 kr
14 832 kr
18 m²
0 m²
60%
301,11
4 666 kr
100%
199 066 kr
905 kr
205 918 kr
936 kr
220 m²
0 m²
220 m²
199 066 kr
205 918 kr
220 m²
0 m²
85%
305,57
69 058 kr
100%
2 916 058 kr
1 127 kr
2 916 058 kr
1 127 kr
2 587 m²
0 m²
2 587 m²
2 916 058 kr
2 916 058 kr
2 587 m²
0 m²
100%
301,11
1 740 kr
45 240 kr
1 508 kr
45 240 kr
1 508 kr
30 m²
0 m²
30 m²
100%
45 240 kr
45 240 kr
30 m²
0 m²
3 282 538 kr
3 294 879 kr
3 040 m²
Forshaga
S 47860001
602
Polismyndigheten
Forshagabostäder AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 50700001
4040111
Arbetsförmedlingen, HK
Forshaga kommun
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
S 50710001
4040112
S 50040001
605
6009-3002-605
S 50990001
S0031/1029
Arbetsförmedlingen, HK
Forshaga kommun
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
Arbetsförmedlingen, HK
Forshagabostäder AB
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Forshaga kommun
Försäkringskassan i Värmlands län
2003-04-01
2003-04-30
1/1
2016-07-31
(2016-06-30)
84 996 kr
5 489 kr
4 140 kr
2015-01-01
Forshaga
Köpmannen 16
Järnvägsgatan 27 b
Forshaga
Köpmannen 16
Järnvägsgatan 27 b
Forshaga
Grossbol 1:85
Järnvägsgatan 30 c
Forshaga
Institutionsstyrelse, Statens, Hk
Orretorp 2:2
Specialfastigheter Sverige AB
Klarälvsgården, Deje
Institutionsstyrelse, Statens, Institutionerna
S 50160001
4021002
Forshaga
Köpmannen 17
Esplanaden 1
Forshaga
Älgen 8
Storgatan 52
2011-06-01
2011-08-31
3/1
2011-06-01
2016-08-31
(2016-07-31)
2011-06-01
2011-08-31
3/1
2011-06-01
2016-08-31
(2016-07-31)
2010-05-01
0/6
2010-05-01
2011-01-01
2030-12-31
36 / 12
2011-01-01
2010-01-01
2010-12-31
12 / 2
2010-01-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
2016-12-31
(2016-06-30)
2030-12-31
(2029-12-31)
2016-12-31
(2016-10-31)
17 676 kr
0 kr
0 kr
14 400 kr
0 kr
0 kr
194 400 kr
6 852 kr
0 kr
2 847 000 kr
0 kr
0 kr
43 500 kr
0 kr
0 kr
1 080 kr
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
1 084 kr
0 m²
3 040 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 8 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
1 000 kr
0 kr
1 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
1 000 kr
1 000 kr
0 m²
0 m²
100%
305,56
338 kr
100%
11 606 kr
1 290 kr
11 606 kr
1 290 kr
9 m²
0 m²
9 m²
11 606 kr
11 606 kr
9 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
32 400 kr
704 kr
32 400 kr
704 kr
46 m²
0 m²
46 m²
32 400 kr
32 400 kr
46 m²
0 m²
80%
293,85
9 206 kr
100%
174 636 kr
750 kr
174 636 kr
750 kr
233 m²
0 m²
233 m²
174 636 kr
174 636 kr
233 m²
0 m²
100%
275,40
12 158 kr
100%
100 222 kr
691 kr
100 222 kr
691 kr
145 m²
0 m²
145 m²
100 222 kr
100 222 kr
145 m²
0 m²
319 864 kr
319 864 kr
433 m²
0 m²
739 kr
739 kr
Grums
S 48810001
plats för radi
Polismyndigheten
Grums kommun
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 49980001
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Grums kommun
Försäkringskassan i Värmlands län
S 49430001
Af Grums
03-0303-303-4
Arbetsförmedlingen, HK
Sveaplan Fastigheter
Arbetsförmedlingen, Amo Karlstad
S 49110002
03-0304-400-1
Arbetsförmedlingen, HK
Sveaplan Fastigheter
Arbetsförmedlingen, Amo Karlstad
S 47870001
Polismyndigheten
Grums Hyresbostäder AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
Grums
Orrby 1:6
Saknas
1996-11-11
1997-11-10
12 / 3
1 000 kr
0 kr
0 kr
2015-01-01
Grums
Grums centrum 6
Saknas
Grums
Grönberg 1:213
Sveaplan 3
Grums
Grönberg 1:213
Sveaplan 4
Grums
Orrby 1:64
Åsgatan 3
2009-09-01
2012-12-31
12 / 9
2009-09-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2008-02-01
0/1
2008-02-01
2008-02-01
2012-07-31
36 / 9
2012-02-01
2003-03-01
2004-02-29
12 / 3
2015-01-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-11-10
(2016-08-10)
2016-07-31
(2016-06-30)
2012-02-01
2018-07-31
(2017-10-31)
2017-02-28
(2016-11-30)
11 268 kr
0 kr
0 kr
32 400 kr
(Inkl)
0 kr
165 430 kr
(Inkl)
0 kr
88 064 kr
0 kr
0 kr
433 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 9 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
293,85
71 910 kr
1 105 710 kr
725 kr
1 138 310 kr
746 kr
1 251 m²
275 m²
1 526 m²
100%
1 105 710 kr
1 138 310 kr
1 251 m²
275 m²
100%
314,40
0 kr
101 250 kr
671 kr
103 701 kr
687 kr
151 m²
0 m²
151 m²
100%
101 250 kr
103 701 kr
151 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
94 800 kr
886 kr
94 800 kr
886 kr
107 m²
0 m²
107 m²
94 800 kr
94 800 kr
107 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
24 000 kr
300 kr
24 000 kr
300 kr
80 m²
0 m²
80 m²
100%
24 000 kr
24 000 kr
80 m²
0 m²
70%
278,90
34 957 kr
74%
428 515 kr
802 kr
428 515 kr
802 kr
504 m²
30 m²
534 m²
317 572 kr
317 572 kr
430 m²
30 m²
26%
110 943 kr
110 943 kr
74 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
145 300 kr
1 964 kr
145 300 kr
1 964 kr
74 m²
0 m²
74 m²
100%
145 300 kr
145 300 kr
74 m²
0 m²
100%
252,30
120 kr
620 kr
0 kr
620 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
620 kr
620 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
198 654 kr
568 kr
198 654 kr
568 kr
350 m²
0 m²
350 m²
198 654 kr
198 654 kr
350 m²
0 m²
Hagfors
S 49190003
84308438 00005
Polismyndigheten
Hemfosa MF PD AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 51470001
8430-8438-0000
Migrationsverket
Hemfosa MF PD AB
Hagfors
Borgmästaren 4
Dalavägen 6
354-1-2
Arbetsförmedlingen, HK
Elms Byggnadsfirma AB
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
S 48630001
förråd
Migrationsverket
Thomas Jansson Transport AB
Hagfors
Borgmästaren 4
Dalavägen 6
Arbetsförmedlingen, HK
Elms Byggnadsfirma AB
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
Hagfors
Saxen 3
Engkvists väg 6
Hagfors
Skytten 4 o 5
Kyrkogårdsvägen 6
S 51510001
arrendeavt. 10
meteorologisk
S 52070001
1700:02-7
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Arbetsförmedlingen, HK
2013-08-01
2016-07-31
36 / 9
2012-12-01
2013-11-30
12 / 6
2012-12-01
2001-12-01
2002-02-28
1/1
Hagfors
Saxen 12
Köpmangatan 3
2004-04-01
2009-03-31
36 / 9
2008-11-26
101 250 kr
2 451 kr
0 kr
2017-11-30
(2017-05-31)
2016-07-31
(2016-06-30)
94 800 kr
(Inkl)
0 kr
24 000 kr
(Inkl)
0 kr
2018-03-31
(2017-06-30)
393 558 kr
(Inkl)
0 kr
2008-11-26
Hagfors
Saxen 12
Köpmangatan 3
2008-11-26
2012-03-31
36 / 9
Försäkringskassan i Värmlands län
2008-11-26
Hagfors
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaGustavaskogen
institut
3:1
Stora Skog
Saknas
1995-05-01
2005-04-30
120 / 12
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
1995-05-01
Hagfors
Totalförsvarets forskningsinstitut
Öjenäs 1:66
Fortifikationsverket
Saknas
Totalförsvarets forskningsinstitut, ej anslagsfinansierat
2014-01-01
2016-12-31
12 / 12
2014-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2019-07-31
(2018-10-31)
2010-01-01
Enskilda nyttjare
S 50140001
Samverkanskont
avt.nr 8528
1 033 800 kr
32 600 kr
0 kr
2013-08-01
Migrationsverket
S 48000001
Af Hagfors
145-349-1
2011-01-01
2019-12-31
(2019-03-31)
2015-01-01
Migrationsverket
S 51300001
2008-01-01
2013-12-31
36 / 9
2018-03-31
(2017-06-30)
2025-04-30
(2024-04-30)
2017-12-31
(2016-12-31)
107 300 kr
0 kr
38 000 kr
500 kr
0 kr
0 kr
198 654 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Sidan 10 av 44
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
2 098 849 kr
2 133 900 kr
2 517 m²
744 kr
756 kr
305 m²
2 822 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 11 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
70%
314,59
0 kr
300 000 kr
1 091 kr
300 000 kr
1 091 kr
275 m²
0 m²
275 m²
100%
300 000 kr
300 000 kr
275 m²
0 m²
70%
255,90
28 244 kr
100%
205 078 kr
814 kr
205 078 kr
814 kr
252 m²
0 m²
252 m²
205 078 kr
205 078 kr
252 m²
0 m²
100%
256,90
10 093 kr
100%
55 273 kr
582 kr
55 273 kr
582 kr
95 m²
0 m²
95 m²
55 273 kr
55 273 kr
95 m²
0 m²
560 351 kr
560 351 kr
622 m²
901 kr
901 kr
Hammarö
S 51460001
S 48270001
Af Hammarö
Hammarö
2013-08-01
Institutionsstyrelse, Statens, Hk
Säter 2:1
2016-07-31
Sätterstrand Business Park AB
Hus 17, Sätterstrand, Skoghall 12 / 6
Institutionsstyrelse, Statens, Institutionerna
2013-08-01
Arbetsförmedlingen, HK
Hammarö kommun
Arbetsförmedlingen, Amo Karlstad
S 48560001
Polismyndigheten
Hammarö kommun
Polismyndigheten, Region Bergslagen
Hammarö
Mörmon 6:1
Mörmovägen 8, Skoghall
Hammarö
Mörmon 6:1
Mörmovägen 8, Skoghall
2005-10-01
2010-09-30
36 / 9
2008-01-01
2019-09-30
(2018-12-31)
2005-01-01
2005-12-31
12 / 9
2005-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2017-07-31
(2017-01-31)
300 000 kr
(Inkl)
0 kr
176 834 kr
0 kr
0 kr
45 180 kr
0 kr
0 kr
0 m²
622 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 12 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
70%
269,10
1 830 805 kr
17 710 805 kr
1 700 kr
17 710 805 kr
1 700 kr
10 420 m²
0 m²
10 420 m²
100%
17 710 805 kr
17 710 805 kr
10 420 m²
0 m²
100%
305,57
30 246 kr
100%
1 125 496 kr
1 326 kr
1 125 496 kr
1 326 kr
849 m²
0 m²
849 m²
1 125 496 kr
1 125 496 kr
849 m²
0 m²
100%
305,57
1 694 kr
100%
61 124 kr
0 kr
61 124 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
61 124 kr
61 124 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
3 600 kr
0 kr
3 600 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
3 600 kr
3 600 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
16 200 kr
0 kr
16 200 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
16 200 kr
16 200 kr
0 m²
0 m²
100%
313,42
2 484 kr
976 024 kr
1 305 kr
1 018 692 kr
1 362 kr
748 m²
0 m²
748 m²
100%
976 024 kr
1 018 692 kr
748 m²
0 m²
100%
293,85
28 032 kr
431 032 kr
1 390 kr
431 032 kr
1 390 kr
310 m²
0 m²
310 m²
100%
431 032 kr
431 032 kr
310 m²
0 m²
100%
299,45
391 kr
100%
7 391 kr
321 kr
7 391 kr
321 kr
23 m²
0 m²
23 m²
7 391 kr
7 391 kr
23 m²
0 m²
Karlstad
S 46950001
S 00140001-19
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstad
Universitetet 1
Biblioteket
Karlstads universitet
S 48830002
303003-2
S 48830003
värme,vatten,e
303003-2
Åklagarmyndigheten
Karolinen Fastigheter AB
Åklagarkammaren i Karlstad
Åklagarmyndigheten
Karolinen Fastigheter AB
Åklagarkammaren i Karlstad
S 49130001
bilplats nr 15
Lantmäteriet i Värmlands län
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Lantmäteriet i Värmlands län
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Karlstad
Mätaren 3
Bryggaregatan 11
Karlstad
Mätaren 3
Bryggaregatan 11
Karlstad
Mätaren 3
Bryggaregatan 11
3030001-2
S 49140001
341005-5069-01
S 51310001
lager
341005-5057-02
Lantmäteriet i Värmlands län
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
2006-01-01
2016-12-31
36 / 9
2011-01-01
2011-01-01
2016-12-31
36 / 9
2011-01-01
2002-07-01
2005-06-30
12 / 9
Karlstad
Mätaren 3
Bryggaregatan 11
2012-01-01
2017-12-31
36 / 9
Karlstad
Mätaren 3
Bryggaregatan 11
2012-01-01
2017-12-31
36 / 9
2012-01-01
Karlstad
Kronofogdemyndigheten, Mellersta indrivningsavdelning
Jägaren 14
Fastighets AB L E Lundberg
Drottninggatan 27
2007-11-01
2012-05-31
36 / 12
Kronofogdemyndigheten, Mellersta indrivningsavdelning
2007-11-01
Karlstad
Jägaren 14
Drottninggatan 27
2009-07-01
2012-06-30
60 / 12
2009-07-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2011-01-01
2019-12-31
(2019-03-31)
2019-12-31
(2019-03-31)
2017-06-30
(2016-09-30)
1 061 250 kr
(Exkl)
34 000 kr
59 430 kr
0 kr
0 kr
3 600 kr
0 kr
0 kr
2017-12-31
(2017-03-31)
16 200 kr
0 kr
0 kr
2012-01-01
Lantmäteriet i Värmlands län
Skatteverket, Huvudkontoret
Fastighets AB L E Lundberg
Skatteverket, Mittregionen
15 880 000 kr
0 kr
0 kr
2002-07-01
Lantmäteriet i Värmlands län
S 50960001
2021-10-31
(2019-10-31)
2001-10-01
Lantmäteriet i Värmlands län
S 50950001
garagepl. nr 1
2001-11-15
2021-10-31
60 / 24
2017-12-31
(2017-03-31)
2018-05-31
(2017-05-31)
2017-06-30
(2016-06-30)
895 000 kr
42 668 kr
78 540 kr
403 000 kr
(Exkl)
0 kr
7 000 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 51800001
459118-0004-03
Migrationsverket
Fastighetsbol. Drottninggatan
Kommun
Fastighet
Adress
Karlstad
Björnen 12
Drottninggatan 28 b
Migrationsverket
S 51800002
värme
459118-0004-03
Migrationsverket
Fastighetsbol. Drottninggatan
Karlstad
Björnen 12
Drottninggatan 28 b
Migrationsverket
S 51800003
459118-0004-03
Migrationsverket
Fastighetsbol. Drottninggatan
Karlstad
Björnen 12
Drottninggatan 28 b
Migrationsverket
S 51800004
värme
459118-0004-03
Migrationsverket
Fastighetsbol. Drottninggatan
Polismyndigheten
Karlstadsregionens räddningstj
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 51870001
662118
1004-2000-1210
Trafikverket, huvudkontoret
Sommarro Golf AB
Karlstad
Björnen 12
Drottninggatan 28 b
S 51340001
garagepl. nr 2
341007 6020
Skatteverket, Huvudkontoret
Fastighets AB L E Lundberg
Skatteverket, Mittregionen
Skatteverket, Huvudkontoret
Fastighets AB L E Lundberg
Skatteverket, Mittregionen
2013-12-01
2016-11-30
36 / 9
2016-11-30
2016-11-30
2013-12-01
2016-11-30
2013-12-01
2016-11-30
36 / 9
2016-11-30
2016-11-30
2013-12-01
2016-11-30
2013-12-01
2019-11-30
36 / 9
2016-12-01
2019-11-30
(2019-02-28)
2013-12-01
2019-11-30
36 / 9
Karlstad
Saknas
Drottninggatan 30
Karlstad
Sommarro 1:28
Flygfältsvägen 1
2012-01-01
2012-12-31
12 / 9
2015-01-01
2016-12-01
2019-11-30
(2019-02-28)
2017-12-31
(2017-03-31)
2014-01-01
1 253 000 kr
90 888 kr
0 kr
61 500 kr
0 kr
0 kr
1 620 000 kr
0 kr
0 kr
61 500 kr
0 kr
0 kr
0/3
2016-09-30
(2016-06-30)
49 300 kr
0 kr
0 kr
12 000 kr
(Inkl)
0 kr
2014-01-01
Karlstad
Trätälja 6
Fredsgatan 1
Karlstad
Trätälja 6
Fredsgatan 1
1991-07-01
1994-09-30
36 / 9
1991-07-01
2018-09-30
(2017-12-31)
1995-03-01
1996-09-30
36 / 9
1995-03-01
2017-09-30
(2016-12-31)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2016-12-01
Trafikverket, Förarprovskontor
S 51330001
garagepl. nr 1
341007 6011+60
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-12-01
Migrationsverket
S 51250001
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
8 136 kr
0 kr
0 kr
3 996 kr
0 kr
0 kr
Sidan 13 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
75%
314,40
568 kr
1 253 568 kr
1 223 kr
1 344 456 kr
1 312 kr
1 025 m²
0 m²
1 025 m²
100%
1 253 568 kr
1 344 456 kr
1 025 m²
0 m²
75%
314,40
28 kr
61 528 kr
0 kr
61 528 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
61 528 kr
61 528 kr
0 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1 025 m²
0 m²
1 025 m²
100%
0 kr
0 kr
1 025 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
100%
313,42
0 kr
100%
49 300 kr
1 541 kr
49 300 kr
1 541 kr
32 m²
0 m²
32 m²
49 300 kr
49 300 kr
32 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
12 000 kr
857 kr
12 000 kr
857 kr
14 m²
0 m²
14 m²
100%
12 000 kr
12 000 kr
14 m²
0 m²
100%
213,40
3 846 kr
100%
11 982 kr
0 kr
11 982 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
11 982 kr
11 982 kr
0 m²
0 m²
100%
251,00
1 008 kr
100%
5 004 kr
0 kr
5 004 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
5 004 kr
5 004 kr
0 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 51350001
garagepl. nr 2
341007 6025 87
S 46820002
341005 5112 01
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Skatteverket, Huvudkontoret
Fastighets AB L E Lundberg
Skatteverket, Mittregionen
Skatteverket, Huvudkontoret
Fastighets AB L E Lundberg
Skatteverket, Mittregionen
S 52290001
7412-0104-01
Karlstad
Trätälja 6
Fredsgatan 1
Karlstad
Kronofogdemyndigheten, Huvudkontoret Jägaren 14
Fastighets AB L E Lundberg
Fredsgatan 4
Kronofogdemyndigheten, Mellersta indrivningsavdelning
S 52080001
341005-5116-02
Kommun
Fastighet
Adress
Migrationsverket
Klövern Ett AB
Karlstad
Jägaren 14
Fredsgatan 4
Karlstad
Tången 15
Gjuterigatan 28
Migrationsverket
S 50480001
41017102 4101
Skogsstyrelsen
WT Fastighet KB
Skogsstyrelsen Region Mitt
S 51590001
Karlstads universitet
Enskild
S 51680001
660904
21112-008-02
Skatteverket, Huvudkontoret
Fastighets AB L E Lundberg
Skatteverket, Mittregionen
Trafikverket, huvudkontoret
Jernhusen Stationer AB
Trafikverket, Vidmakthållande
1987-10-01
0/3
1987-10-01
2001-06-01
2012-05-31
36 / 12
2011-06-01
2015-06-01
2021-05-31
36 / 12
2015-06-01
2016-03-01
2017-02-28
12 / 6
Karlstad
Gräsfröet 10
Gräsdalsgatan 15
Karlstad
Saknas
Gunnerud 204
2007-04-01
2010-03-31
36 / 9
2014-01-01
2013-09-15
2018-09-14
36 / 9
2016-09-30
(2016-06-30)
2011-06-01
2018-05-31
(2017-05-31)
2021-05-31
(2020-05-31)
2017-02-28
(2016-08-31)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
3 000 kr
0 kr
0 kr
1 710 000 kr
0 kr
0 kr
6 679 000 kr
641 938 kr
0 kr
143 610 kr
(Inkl)
0 kr
2019-03-31
(2018-06-30)
2018-09-14
(2017-12-14)
536 000 kr
22 176 kr
0 kr
180 000 kr
0 kr
0 kr
2013-09-15
Karlstad
Trätälja 6
Hamngatan 30
Karlstad
Järnvägen 1:1
Hamngatan
2009-10-01
2009-12-31
3/3
2009-10-01
2016-09-30
(2016-06-30)
2005-10-01
2008-09-30
36 / 9
2010-04-01
2017-09-30
(2016-12-31)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-03-01
Karlstads universitet
S 51320001
garagepl. nr 2
341007-6028-02
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
7 440 kr
0 kr
0 kr
17 850 kr
(Exkl)
0 kr
Sidan 14 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
170,10
2 543 kr
100%
5 543 kr
0 kr
5 543 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
5 543 kr
5 543 kr
0 m²
0 m²
75%
257,50
292 348 kr
100%
2 002 348 kr
1 100 kr
2 002 348 kr
1 100 kr
1 728 m²
92 m²
1 820 m²
2 002 348 kr
2 002 348 kr
1 728 m²
92 m²
100%
314,02
5 743 kr
100%
6 684 743 kr
1 275 kr
7 326 681 kr
1 398 kr
4 980 m²
261 m²
5 241 m²
6 684 743 kr
7 326 681 kr
4 980 m²
261 m²
100%
Fast. 3,0
0 kr
143 610 kr
665 kr
143 610 kr
665 kr
216 m²
0 m²
216 m²
100%
143 610 kr
143 610 kr
216 m²
0 m²
100%
282,40
58 960 kr
100%
594 960 kr
824 kr
617 136 kr
855 kr
722 m²
0 m²
722 m²
594 960 kr
617 136 kr
722 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
180 000 kr
0 kr
180 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
180 000 kr
180 000 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
7 440 kr
0 kr
7 440 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
7 440 kr
7 440 kr
0 m²
0 m²
100%
282,40
2 016 kr
100%
19 866 kr
946 kr
19 866 kr
946 kr
21 m²
0 m²
21 m²
19 866 kr
19 866 kr
21 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 51690001
660908
21112-007-02
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Trafikverket, huvudkontoret
Jernhusen Stationer AB
Kommun
Fastighet
Adress
Karlstad
Järnvägen 1:1
Hamngatan
Trafikverket, Region Väst
S 51700001
660911
21112-021-01
S 51710001
660912
21112-005-02
S 51740001
660939
21112-009-02
Trafikverket, huvudkontoret
Jernhusen Stationer AB
Trafikverket, Region Väst
Trafikverket, huvudkontoret
Jernhusen Stationer AB
Trafikverket, Vidmakthållande
Trafikverket, huvudkontoret
Jernhusen Stationer AB
Trafikverket, Vidmakthållande
S 50820001
7417-3012
Riksrevisionen
Klövern Ett AB
Riksrevisionen
Klövern Ett AB
Karlstad
Järnvägen 1:1
Hamngatan
Karlstad
Järnvägen 1:1
Hamngatan
Karlstad
Järnvägen 1:1
Hamngatan
Karlstad
Styrmannen 5
Hamntorget 1-3
Riksrevisionen
Klövern Ett AB
Karlstad
Styrmannen 5
Hamntorget 1-3
Trafikverket, huvudkontoret
Berglöf & Velander AB
Trafikverket, Region Väst
2005-10-01
2008-09-30
36 / 9
2010-04-01
2017-09-30
(2016-12-31)
2005-01-01
2008-09-30
36 / 9
2010-04-01
2017-09-30
(2016-12-31)
2008-04-01
2011-03-31
36 / 9
2010-04-01
2017-03-31
(2016-06-30)
2010-11-01
2013-10-31
36 / 9
2010-11-01
2013-10-31
36 / 9
Karlstad
Styrmannen 5
Hamntorget 1-3
2010-11-01
2013-10-31
36 / 9
2019-10-31
(2019-01-31)
11 400 kr
(Exkl)
0 kr
35 250 kr
(Exkl)
0 kr
35 700 kr
(Exkl)
0 kr
605 000 kr
37 714 kr
75 750 kr
2019-10-31
(2019-01-31)
4 500 kr
(Inkl)
0 kr
2019-10-31
(2019-01-31)
4 456 kr
0 kr
0 kr
2010-11-01
Karlstad
Styrmannen 3
Hamntorget
2011-12-01
2017-11-30
36 / 12
2011-12-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
26 400 kr
(Exkl)
0 kr
2010-11-01
Riksrevisionen
S 50770001
661265
2
2017-09-30
(2016-12-31)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2010-11-01
Riksrevisionen
S 50840001
bilplats nr 31
7417-8031
2005-10-01
2008-09-30
36 / 9
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2010-04-01
Riksrevisionen
S 50830001
förråd
7417-3020
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2017-11-30
(2016-11-30)
1 354 500 kr
99 462 kr
249 216 kr
Sidan 15 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
282,40
2 981 kr
29 381 kr
890 kr
29 381 kr
890 kr
33 m²
0 m²
33 m²
100%
29 381 kr
29 381 kr
33 m²
0 m²
100%
282,40
1 287 kr
100%
12 687 kr
1 057 kr
12 687 kr
1 057 kr
12 m²
0 m²
12 m²
12 687 kr
12 687 kr
12 m²
0 m²
100%
282,40
3 981 kr
100%
39 231 kr
835 kr
39 231 kr
835 kr
47 m²
0 m²
47 m²
39 231 kr
39 231 kr
47 m²
0 m²
100%
293,85
2 483 kr
100%
38 183 kr
749 kr
38 183 kr
749 kr
51 m²
0 m²
51 m²
38 183 kr
38 183 kr
51 m²
0 m²
100%
313,42
2 258 kr
683 008 kr
1 242 kr
720 722 kr
1 310 kr
550 m²
0 m²
550 m²
100%
683 008 kr
720 722 kr
550 m²
0 m²
100%
313,42
12 kr
4 512 kr
564 kr
4 512 kr
564 kr
0 m²
8 m²
8 m²
100%
4 512 kr
4 512 kr
0 m²
8 m²
100%
305,57
127 kr
4 583 kr
0 kr
4 583 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
4 583 kr
4 583 kr
0 m²
0 m²
100%
313,42
3 760 kr
100%
1 607 476 kr
1 238 kr
1 706 938 kr
1 315 kr
1 298 m²
0 m²
1 298 m²
1 607 476 kr
1 706 938 kr
1 298 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 50780001
bilplatsavt. 1
2
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Trafikverket, huvudkontoret
Berglöf & Velander AB
Kommun
Fastighet
Adress
Karlstad
Styrmannen 3
Hamntorget
Trafikverket, Region Väst
S 50790001
bilplatsavt. 8
3
S 51140001
661339
1
Trafikverket, huvudkontoret
Berglöf & Velander AB
Trafikverket, Region Väst
Trafikverket, huvudkontoret
Berglöf & Velander AB
Trafikverket, Region Väst
S 45890003
Kriminalvården, Huvudkontor
Norra Fältet KB / Skandrenting
Häktet Karlstad
S 46750003
polishuset
Polismyndigheten
Norra Fältet KB / Skandrenting
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 46750004
driftkostnadsh
Polismyndigheten
Norra Fältet KB / Skandrenting
Polismyndigheten
Norra Fältet KB / Skandrenting
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 46870001
Polismyndigheten
Karlstad Airport AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
2011-12-01
2017-11-30
36 / 12
Karlstad
Styrmannen 3
Hamntorget
2017-11-30
(2016-11-30)
Karlstad
Styrmannen 3
Hamntorget
Karlstad
Brandstationen 2
Infaterigatan 22
Karlstad
Brandstationen 2
Infaterigatan 22
Karlstad
Brandstationen 2
Infaterigatan 22
2011-12-01
2017-11-30
36 / 12
2011-12-01
2017-11-30
(2016-11-30)
2012-08-01
2015-07-31
36 / 9
2012-08-01
2018-07-31
(2017-10-31)
1999-05-01
2014-04-30
36 / 24
2006-11-01
2006-11-01
2020-04-30
(2018-04-30)
1999-04-01
2026-09-30
36 / 24
2015-01-01
2006-10-01
2026-09-30
(2024-09-30)
2004-11-30
2026-09-30
36 / 24
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
40 180 kr
0 kr
0 kr
2026-09-30
(2024-09-30)
22 960 kr
0 kr
0 kr
165 110 kr
12 058 kr
30 336 kr
900 000 kr
0 kr
9 175 748 kr
8 029 892 kr
594 000 kr
632 272 kr
1 290 000 kr
0 kr
253 016 kr
2015-01-01
Karlstad
Brandstationen 2
Infaterigatan 22
Karlstad
Karlstads flygplats
Karlstads flygplats
2013-09-23
2016-09-22
12 / 10
2015-01-01
2017-09-22
(2016-11-22)
1999-03-01
2002-02-28
36 / 9
2015-01-01
2020-02-29
(2019-05-31)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2011-12-01
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 51820001
27 st moduler/
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
1 128 000 kr
0 kr
0 kr
16 440 kr
0 kr
0 kr
Sidan 16 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
313,42
112 kr
40 292 kr
0 kr
40 292 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
40 292 kr
40 292 kr
0 m²
0 m²
100%
313,42
64 kr
100%
23 024 kr
0 kr
23 024 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
23 024 kr
23 024 kr
0 m²
0 m²
100%
313,42
458 kr
100%
195 904 kr
1 240 kr
207 962 kr
1 316 kr
158 m²
0 m²
158 m²
195 904 kr
207 962 kr
158 m²
0 m²
100%
Fast. 2,9
297 833 kr
100%
10 373 581 kr
2 048 kr
10 373 581 kr
2 048 kr
5 065 m²
0 m²
5 065 m²
10 373 581 kr
10 373 581 kr
5 065 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
8 662 164 kr
1 085 kr
9 256 164 kr
1 160 kr
7 982 m²
0 m²
7 982 m²
8 662 164 kr
9 256 164 kr
7 982 m²
0 m²
75%
278,90
122 767 kr
1 665 783 kr
0 kr
1 665 783 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
1 665 783 kr
1 665 783 kr
0 m²
0 m²
60%
313,99
647 kr
100%
1 128 647 kr
1 509 kr
1 128 647 kr
1 509 kr
748 m²
0 m²
748 m²
1 128 647 kr
1 128 647 kr
748 m²
0 m²
100%
257,30
3 617 kr
100%
20 057 kr
1 433 kr
20 057 kr
1 433 kr
14 m²
0 m²
14 m²
20 057 kr
20 057 kr
14 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 51880001
7216-1001-01
Pensionsmyndigheten
Klövern Bobby AB
Kommun
Fastighet
Adress
Karlstad
Kanoten 10
Lagergrens gata 7
Pensionsmyndigheten
S 52030001
förråd
7216-1031-01
Pensionsmyndigheten
Klövern Bobby AB
7217-10101-02
Migrationsverket
Klövern Tullholmsviken AB
Karlstad
Kanoten 10
Lagergrens gata 7
Migrationsverket
Klövern Tullholmsviken AB
Karlstad
Barkasen 9
Lagergrens gata 8
S 50120007
2651-10030-01
S 50120008
värme, vatten,
2651-10030-01
S 50120009
2651-10030-01
Länsstyrelsen i Värmlands län
Karlstads Bostads AB
2014-12-01
2020-11-30
36 / 12
2016-11-15
2022-11-14
36 / 12
Karlstad
Barkasen 9
Lagergrens gata 8
2016-11-15
2022-11-14
36 / 12
2020-11-30
(2019-11-30)
18 500 kr
0 kr
0 kr
2022-11-14
(2021-11-14)
2 648 900 kr
0 kr
0 kr
2022-11-14
(2021-11-14)
64 880 kr
0 kr
0 kr
2016-11-15
Karlstad
Gripen 13
N Strandgatan
2009-11-01
Länsstyrelsen i Värmlands län
0/3
2009-11-01
Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Karolinen 2
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Norra Klaragatan 18
2010-04-01
2018-03-31
36 / 9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2016-04-01
Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Karolinen 2
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Norra Klaragatan 18
2010-04-01
2018-03-31
36 / 9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2016-04-01
Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Karolinen 2
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Norra Klaragatan 18
2011-04-01
2018-03-31
36 / 9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2016-04-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2 665 000 kr
184 437 kr
279 450 kr
2016-11-15
Migrationsverket
S 50330001
200-901-0-126
A63058 p-pl
2020-11-30
(2019-11-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2014-12-01
Migrationsverket
S 52300002
Tillägg del av
7217-10101-02
2014-12-01
2020-11-30
36 / 12
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2014-12-01
Pensionsmyndigheten
S 52300001
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2016-09-30
(2016-06-30)
2016-04-01
2018-03-31
(2017-06-30)
2016-04-01
2018-03-31
(2017-06-30)
2016-04-01
2018-03-31
(2017-06-30)
5 232 kr
0 kr
768 kr
10 282 260 kr
769 972 kr
719 477 kr
695 030 kr
0 kr
0 kr
899 917 kr
67 340 kr
62 970 kr
Sidan 17 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
314,02
3 225 kr
2 947 675 kr
1 582 kr
3 132 112 kr
1 681 kr
1 863 m²
0 m²
1 863 m²
100%
2 947 675 kr
3 132 112 kr
1 863 m²
0 m²
100%
Fast. 3,0
555 kr
19 055 kr
762 kr
19 055 kr
762 kr
25 m²
0 m²
25 m²
100%
19 055 kr
19 055 kr
25 m²
0 m²
100%
317,85
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1 718 m²
0 m²
1 718 m²
100%
0 kr
0 kr
1 718 m²
0 m²
100%
317,85
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
6 000 kr
0 kr
6 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
6 000 kr
6 000 kr
0 m²
0 m²
100%
301,11
450 069 kr
11 451 806 kr
1 153 kr
12 221 778 kr
1 231 kr
9 929 m²
0 m²
9 929 m²
100%
11 451 806 kr
12 221 778 kr
9 929 m²
0 m²
100%
301,11
30 422 kr
725 452 kr
0 kr
725 452 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
725 452 kr
725 452 kr
0 m²
0 m²
100%
301,11
39 391 kr
1 002 278 kr
1 153 kr
1 069 618 kr
1 231 kr
869 m²
0 m²
869 m²
100%
1 002 278 kr
1 069 618 kr
869 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 50120010
värme, vatten,
2651-10030-01
S 50120011
2651-10030-01
S 50120012
värme, vatten,
2651-10030-01
S 50190002
7 bilpl.
6557-6047-01
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
2011-04-01
2018-03-31
36 / 9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2016-04-01
Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Karolinen 2
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Norra Klaragatan 18
2011-04-01
2018-03-31
36 / 9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2016-04-01
Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Karolinen 2
Karolinen Fastigheter AB
Norra Klaragatan 18
2011-04-01
2018-03-31
36 / 9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2016-04-01
Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Karolinen 2
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Norra Klaragatan 18
2010-04-01
2016-03-31
36 / 3
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-07-01
Länsstyrelsen i Värmlands län
C H Ewerbring, Fastighetsförva
Karlstad
Björken 13
Norra Klaragatan 4
Länsstyrelsen i Värmlands län
S 50050001
241302EU01
S 52400001
prelim. tilltr
1
S 50320001
107896 S00100
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Karlstad
Karolinen 2
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Norra Klaragatan 18
S 42880001
Garageplats 17
Kommun
Fastighet
Adress
Polismyndigheten
Karlstads kommun
1983-06-01
1983-12-31
12 / 1
2016-04-01
2018-03-31
(2017-06-30)
2016-04-01
2018-03-31
(2017-06-30)
2016-04-01
2018-03-31
(2017-06-30)
2014-07-01
2019-03-31
(2018-12-31)
2016-12-31
(2016-11-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
60 830 kr
0 kr
0 kr
143 218 kr
9 620 kr
9 057 kr
8 750 kr
0 kr
0 kr
25 200 kr
0 kr
0 kr
3 840 kr
0 kr
2 880 kr
1983-06-01
Karlstad
Sandbacken 1:1
Nya Depåvägen
2008-10-01
2010-12-31
12 / 9
Polismyndigheten, Region Bergslagen
2015-01-01
Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Viken 2:1
SMEBAB Fosfor AB
Packhusgatan (TDB)
2018-04-01
2024-03-31
72 / 12
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2018-04-01
Karlstad
Länsstyrelsen i Värmlands län
Örnen 3
Statens fastighetsverk
Residenstorget 1
Landshövdingens bostad i Värmlands län
2010-07-01
2013-06-30
36 / 9
2010-07-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
2017-12-31
(2017-03-31)
2024-03-31
(2023-03-31)
2019-06-30
(2018-09-30)
50 000 kr
0 kr
0 kr
14 686 530 kr
0 kr
0 kr
158 550 kr
0 kr
0 kr
Sidan 18 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
301,11
2 663 kr
63 493 kr
0 kr
63 493 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
63 493 kr
63 493 kr
0 m²
0 m²
100%
301,11
6 269 kr
158 544 kr
1 268 kr
168 164 kr
1 345 kr
125 m²
0 m²
125 m²
100%
158 544 kr
168 164 kr
125 m²
0 m²
100%
301,11
383 kr
9 133 kr
0 kr
9 133 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
9 133 kr
9 133 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
25 200 kr
0 kr
25 200 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
25 200 kr
25 200 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
6 720 kr
0 kr
6 720 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
6 720 kr
6 720 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
50 000 kr
116 kr
50 000 kr
116 kr
430 m²
0 m²
430 m²
100%
50 000 kr
50 000 kr
430 m²
0 m²
100%
324,27
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
8 582 m²
0 m²
8 582 m²
100%
0 kr
0 kr
8 582 m²
0 m²
100%
305,57
4 757 kr
100%
163 307 kr
1 082 kr
163 307 kr
1 082 kr
151 m²
0 m²
151 m²
163 307 kr
163 307 kr
151 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 51390001
representation
109977 S00100
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Länsstyrelsen i Värmlands län
Statens fastighetsverk
Kommun
Fastighet
Adress
Karlstad
Örnen 3
Residenstorget 1
Landshövdingens bostad i Värmlands län
S 49580001
gymnastiksal,
Polismyndigheten
Räddningstj.förb.Karlstadsreg.
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 51610001
Polismyndigheten
Karlstadsregionens räddningstj
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 48550001
anläggningsarr
034-024-005 S
S 51210001
10 uppställnin
5017004-4 obj.
Karlstad
Saknas
Räddn.center Sandbäcken
2016-12-31
(2016-11-30)
Karlstad
2013-01-01
Brandstationen 1
2015-12-31
Räddningscenter Sandbäcken
36 / 9
2015-01-01
2018-12-31
(2018-03-31)
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
2006-01-01
Länsstyrelsen i Värmlands län
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Polismyndigheten
Värmlands arkiv/Region Värmlan
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 51260001
Polismyndigheten
Sanna-alliansen
Polismyndigheten, Region Bergslagen
Karlstad
Yttre Hamnen
Saknas
Karlstad
Härolden 2
Saknas
Karlstad
Zakrisdal 1:2
Saknas
Karlstad
Saknas
Sanna södra
2010-01-01
2012-12-31
12 / 3
2010-01-01
2025-12-31
(2024-12-31)
2016-12-31
(2016-09-30)
2012-02-01
3/3
2012-02-01
2016-11-01
(2016-08-01)
2011-01-01
2013-12-31
36 / 6
2011-01-01
2016-12-31
(2016-06-30)
2012-05-01
2013-04-30
12 / 9
2015-01-01
2017-04-30
(2016-07-31)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2019-06-30
(2018-09-30)
2007-03-01
2008-12-31
12 / 1
2015-01-01
2006-01-01
2015-12-31
120 / 12
Sjöfartsverket, Huvudkontoret
Vänerhamn AB
Sjöfartsverket, Vänerns trafikområde
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
908 790 kr
0 kr
0 kr
2013-07-01
Länsstyrelsen i Värmlands län
S 52150001
1000 hyllmeter
2013-07-01
2016-06-30
36 / 9
Karlstad
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaSommarro
institut 1:29
Karlstads kommun
Saknas
S 50170001
1209
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
60 840 kr
0 kr
0 kr
150 000 kr
0 kr
0 kr
3 000 kr
(Inkl)
0 kr
24 000 kr
0 kr
0 kr
28 800 kr
0 kr
0 kr
115 000 kr
0 kr
0 kr
20 000 kr
0 kr
0 kr
Sidan 19 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
314,59
0 kr
908 790 kr
1 262 kr
908 790 kr
1 262 kr
695 m²
25 m²
720 m²
100%
908 790 kr
908 790 kr
695 m²
25 m²
100%
286,07
6 002 kr
100%
66 842 kr
0 kr
66 842 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
66 842 kr
66 842 kr
0 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
100%
150 000 kr
463 kr
150 000 kr
463 kr
324 m²
0 m²
324 m²
150 000 kr
150 000 kr
324 m²
0 m²
100%
278,50
376 kr
3 376 kr
0 kr
3 376 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
3 376 kr
3 376 kr
0 m²
0 m²
100%
301,11
1 051 kr
100%
25 051 kr
0 kr
25 051 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
25 051 kr
25 051 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
28 800 kr
0 kr
28 800 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
28 800 kr
28 800 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
115 000 kr
0 kr
115 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
115 000 kr
115 000 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
20 000 kr
0 kr
20 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
20 000 kr
20 000 kr
0 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 50510001
3101001-1
Konsumentverket
Mötesplatsen KB/ SPP Fastigh.
Kommun
Fastighet
Adress
Karlstad
Hyttan 12
Tage Erlandergatan 10
Konsumentverket
S 50510002
driftkostnader
3101001-1
Konsumentverket
Mötesplatsen KB/ SPP Fastigh.
Karlstad
Hyttan 12
Tage Erlandergatan 10
Konsumentverket
S 50510003
3101001-1
Konsumentverket
Mötesplatsen KB/ SPP Fastigh.
Karlstad
Hyttan 12
Tage Erlandergatan 10
Konsumentverket
S 50510004
driftkostnader
3101001-1
Konsumentverket
Mötesplatsen KB/ SPP Fastigh.
3101003-1
Konsumentverket
Mötesplatsen KB/ SPP Fastigh.
Karlstad
Hyttan 12
Tage Erlandergatan 10
Kriminalvården, Huvudkontor
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Karlstad
Hyttan 12
Tage Erlandergatan 10
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstad
Karolinen 2
Tingvalla
S 001400126:1
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstads universitet
2011-04-01
2017-03-31
2012-01-01
2017-03-31
36 / 9
2017-03-31
2017-03-31
2012-01-01
2017-03-31
2011-04-01
2020-03-31
36 / 9
2017-04-01
2020-03-31
(2019-06-30)
2012-01-01
2020-03-31
36 / 9
2011-04-01
2014-03-31
36 / 9
2017-04-01
2020-03-31
(2019-06-30)
2017-03-31
(2016-06-30)
2013-05-01
3/3
Karlstad
Universitetet 1
Universalgatan 1
2014-10-01
2024-09-30
36 / 12
270 895 kr
0 kr
0 kr
4 418 165 kr
0 kr
0 kr
270 895 kr
0 kr
0 kr
444 440 kr
(Exkl)
0 kr
2016-11-01
(2016-08-01)
3 600 kr
0 kr
0 kr
2024-09-30
(2023-09-30)
6 865 100 kr
0 kr
0 kr
2014-10-01
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsg.(Miljöstn)
2006-10-01
2016-09-30
60 / 24
2006-10-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
4 418 165 kr
(Exkl)
-826 033 kr
2013-05-01
Karlstads universitet
S 48530001
2017-03-31
2017-03-31
2014-10-13
Frivården Karlstad
S 51920001
Hus 12
102001 obj. 10
2011-04-01
2017-03-31
36 / 9
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2017-04-01
Konsumentverket
S 51410001
bilplats nr 19
2649-2651-1730
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2017-04-01
Konsumentverket
S 52040001
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2021-09-30
(2019-09-30)
772 600 kr
0 kr
0 kr
Sidan 20 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
305,57
126 080 kr
3 718 212 kr
1 167 kr
3 718 212 kr
1 167 kr
3 187 m²
0 m²
3 187 m²
100%
3 718 212 kr
3 718 212 kr
3 187 m²
0 m²
100%
305,57
7 730 kr
278 625 kr
0 kr
278 625 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
278 625 kr
278 625 kr
0 m²
0 m²
100%
305,57
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
3 187 m²
0 m²
3 187 m²
100%
0 kr
0 kr
3 187 m²
0 m²
100%
305,57
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
100%
305,57
12 683 kr
457 123 kr
1 321 kr
457 123 kr
1 321 kr
316 m²
30 m²
346 m²
100%
457 123 kr
457 123 kr
316 m²
30 m²
0%
0,00
0 kr
3 600 kr
0 kr
3 600 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
3 600 kr
3 600 kr
0 m²
0 m²
85%
314,02
5 017 kr
6 870 117 kr
1 085 kr
6 870 117 kr
1 085 kr
6 331 m²
0 m²
6 331 m²
100%
6 870 117 kr
6 870 117 kr
6 331 m²
0 m²
70%
286,07
53 325 kr
825 925 kr
1 273 kr
825 925 kr
1 273 kr
649 m²
0 m²
649 m²
100%
825 925 kr
825 925 kr
649 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 45630001
Hus 9D+11
S 0014001-13
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Karlstads universitet
Akademiska hus
Kommun
Fastighet
Adress
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 1
Karlstads universitet
S 45630002
S 0014001-13 o
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 1
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 1
Karlstads universitet
S 48500002
Huvudkontrakt
S 001400123:1
Karlstads universitet
Akademiska hus
Enskilda nyttjare
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 1
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 1
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 1
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstads universitet
2016-06-30
2016-06-30
2000-09-16
2016-06-30
2005-01-01
2024-12-31
60 / 24
2024-12-31
(2022-12-31)
2006-10-01
2016-09-30
60 / 24
2011-10-01
2006-10-01
2016-09-30
60 / 24
2006-10-01
2016-09-30
60 / 24
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 1
2008-06-01
2028-05-31
60 / 24
13 442 000 kr
0 kr
0 kr
2011-10-01
2021-09-30
(2019-09-30)
16 156 650 kr
0 kr
-947 430 kr
2021-09-30
(2019-09-30)
3 571 660 kr
0 kr
0 kr
2021-09-30
(2019-09-30)
1 743 290 kr
0 kr
0 kr
2028-05-31
(2026-05-31)
25 197 000 kr
0 kr
0 kr
2008-06-01
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 1
2014-10-01
2024-09-30
36 / 12
2014-10-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
240 000 kr
0 kr
0 kr
2006-10-01
Karlstads universitet
S 51910001
Hus 9E
102000 obj. 10
2000-09-16
2016-06-30
0/0
2006-10-01
Karlstads universitet
S 49280002
Hus 21
100550 S00140
11 054 000 kr
0 kr
0 kr
2011-10-01
Karlstads universitet
S 48520001
Hus 5E-5F
S 001400125:1
2019-06-30
(2017-06-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2005-01-01
Karlstads universitet
S 48510001
Hus 1 D
S 001400124:1
1996-07-01
2016-06-30
36 / 24
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
1996-07-01
Karlstads universitet
S 48490001
Hus 1 ABC
S 001400122:1
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2024-09-30
(2023-09-30)
4 000 000 kr
0 kr
0 kr
Sidan 21 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
60%
251,00
1 658 100 kr
12 712 100 kr
1 906 kr
12 712 100 kr
1 906 kr
6 670 m²
0 m²
6 670 m²
100%
12 712 100 kr
12 712 100 kr
6 670 m²
0 m²
60%
262,60
27 360 kr
267 360 kr
0 kr
267 360 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
267 360 kr
267 360 kr
0 m²
0 m²
70%
281,00
1 114 729 kr
14 556 729 kr
1 494 kr
14 556 729 kr
1 494 kr
9 744 m²
0 m²
9 744 m²
100%
14 556 729 kr
14 556 729 kr
9 744 m²
0 m²
70%
286,07
1 115 132 kr
2%
16 324 352 kr
1 025 kr
16 324 352 kr
1 025 kr
15 923 m²
0 m²
15 923 m²
338 404 kr
338 404 kr
343 m²
0 m²
98%
15 985 948 kr
15 985 948 kr
15 580 m²
0 m²
70%
286,07
246 516 kr
3 818 176 kr
968 kr
3 818 176 kr
968 kr
3 946 m²
0 m²
3 946 m²
100%
3 818 176 kr
3 818 176 kr
3 946 m²
0 m²
70%
286,07
120 322 kr
1 863 612 kr
968 kr
1 863 612 kr
968 kr
1 926 m²
0 m²
1 926 m²
100%
1 863 612 kr
1 863 612 kr
1 926 m²
0 m²
70%
293,85
1 226 880 kr
26 423 880 kr
2 141 kr
26 423 880 kr
2 141 kr
12 339 m²
0 m²
12 339 m²
100%
26 423 880 kr
26 423 880 kr
12 339 m²
0 m²
85%
314,02
2 923 kr
4 002 923 kr
1 296 kr
4 002 923 kr
1 296 kr
3 088 m²
0 m²
3 088 m²
100%
4 002 923 kr
4 002 923 kr
3 088 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 51280001
Idrottshallen
101202
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Karlstads universitet
Akademiska hus
Kommun
Fastighet
Adress
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 2
Karlstads universitet
S 52050001
Akvariet
102311 S00140
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstads universitet
Akademiska hus
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 2
S 47940001
530141007 02
Karlstads universitet
Landstingsfastigheter Värmland
Karlstad
Universitetet 1
Universitetsgatan 2
Karlstad
Mandolinen 1
Universitetsgatan 3
2009-08-01
2019-05-31
60 / 24
Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Gruvan 12
Din Bostad i Karlstad AB
V Kanalgatan 3
2000-09-01
S 48930003
S 48930004
värme, vatten,
53629064 (5010
2014-07-01
2024-06-30
36 / 12
2009-08-01
Karlstad
Stolpen 1
Ventilgatan 5
Tullverket Västsvenska Regionen
53629064 (5010
2014-07-01
2024-06-30
36 / 12
Karlstads universitet
Tullverket, Huvudkontoret
Klövern AB
Kriminalvården, Huvudkontor
Karolinen Fastigheter AB
Frivården Karlstad
Kriminalvården, Huvudkontor
Karolinen Fastigheter AB
Frivården Karlstad
0/3
2009-01-01
2010-12-01
2013-11-30
36 / 9
2024-06-30
(2023-06-30)
338 445 kr
0 kr
0 kr
2024-06-30
(2023-06-30)
3 465 000 kr
0 kr
0 kr
2019-05-31
(2017-05-31)
2016-09-30
(2016-06-30)
2019-11-30
(2019-02-28)
735 000 kr
0 kr
0 kr
56 685 kr
0 kr
19 659 kr
63 000 kr
12 759 kr
7 140 kr
2010-12-01
Karlstad
Karolinen 2
Våxnäsgatan 10
Karlstad
Karolinen 2
Våxnäsgatan 10
2005-04-01
2017-03-31
36 / 9
2011-04-01
2011-04-01
2017-03-31
36 / 9
2011-04-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
4 128 700 kr
0 kr
0 kr
2014-07-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
S 50550001
S12
9754-10006
2021-03-31
(2019-03-31)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2014-07-01
Karlstads universitet
S 50000001
Tandhygenistut
2011-04-14
2021-03-31
60 / 24
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2011-04-14
Karlstads universitet
S 52060001
Hus 9 ABC
102312 S00140
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2011-04-01
2017-03-31
(2016-06-30)
2017-03-31
(2016-06-30)
1 520 400 kr
0 kr
36 650 kr
88 690 kr
0 kr
0 kr
Sidan 22 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
70%
301,11
126 503 kr
4 255 203 kr
1 586 kr
4 255 203 kr
1 586 kr
2 683 m²
0 m²
2 683 m²
100%
4 255 203 kr
4 255 203 kr
2 683 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
338 445 kr
1 635 kr
338 445 kr
1 635 kr
207 m²
0 m²
207 m²
100%
338 445 kr
338 445 kr
207 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
3 465 000 kr
1 056 kr
3 465 000 kr
1 056 kr
2 933 m²
348 m²
3 281 m²
100%
3 465 000 kr
3 465 000 kr
2 933 m²
348 m²
80%
305,56
16 799 kr
751 799 kr
1 843 kr
751 799 kr
1 843 kr
408 m²
0 m²
408 m²
100%
751 799 kr
751 799 kr
408 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
76 344 kr
1 157 kr
76 344 kr
1 157 kr
66 m²
0 m²
66 m²
100%
76 344 kr
76 344 kr
66 m²
0 m²
100%
305,57
1 860 kr
72 000 kr
857 kr
84 759 kr
1 009 kr
84 m²
0 m²
84 m²
100%
72 000 kr
84 759 kr
84 m²
0 m²
100%
305,57
43 331 kr
100%
1 600 381 kr
1 263 kr
1 600 381 kr
1 263 kr
1 267 m²
0 m²
1 267 m²
1 600 381 kr
1 600 381 kr
1 267 m²
0 m²
100%
305,57
2 528 kr
100%
91 218 kr
0 kr
91 218 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
91 218 kr
91 218 kr
0 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 48930005
53629064
Kriminalvården, Huvudkontor
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Kommun
Fastighet
Adress
Karlstad
Karolinen 2
Våxnäsgatan 10
Frivården Karlstad
S 49590001
5010028-2
S 49590002
värme+elkostn.
50100228-2
S 50720001
5010031-3
S 51960002
värme+kyla
2649-2651-1100
S 52020002
5010021-2
2013-05-01
2017-03-31
36 / 9
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2017-03-31
(2016-06-30)
2019-12-31
(2019-03-31)
2008-07-01
2013-12-31
36 / 9
2008-07-01
2019-12-31
(2019-03-31)
Karlstad
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen 2
Karolinen Fastigheter AB
Våxnäsgatan 10
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, ej anslagsfinanserat
2011-01-01
2016-12-31
36 / 9
2014-01-01
2019-12-31
(2019-03-31)
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
2014-01-01
Kammarkollegiet
Karolinen Fastigheter AB
Kammarkollegiet, övrigt
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Försäkringskassan i Värmlands län
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
96 000 kr
5 200 kr
10 000 kr
2013-05-01
2008-07-01
2013-12-31
36 / 9
2008-07-01
Kammarkollegiet
Karolinen Fastigheter AB
Kammarkollegiet, övrigt
S 51960001
2649-2651-1100
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
Karlstad
Karolinen 1
Våxnäsgatan 10
Karlstad
Karolinen 1
Våxnäsgatan 10
Karlstad
Karolinen 2
Våxnäsgatan 10
Karlstad
Karolinen 2
Våxnäsgatan 10
2014-07-01
2019-06-30
36 / 9
2014-07-01
2014-07-01
2019-06-30
36 / 9
2019-06-30
(2018-09-30)
2019-06-30
(2018-09-30)
1 416 000 kr
0 kr
30 000 kr
120 000 kr
0 kr
0 kr
3 385 200 kr
(Exkl)
900 000 kr
3 880 000 kr
221 800 kr
40 630 kr
156 000 kr
0 kr
0 kr
Sidan 23 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
305,57
2 736 kr
108 736 kr
1 359 kr
113 936 kr
1 424 kr
80 m²
0 m²
80 m²
100%
108 736 kr
113 936 kr
80 m²
0 m²
100%
286,07
139 684 kr
100%
1 585 684 kr
1 321 kr
1 585 684 kr
1 321 kr
1 200 m²
0 m²
1 200 m²
1 585 684 kr
1 585 684 kr
1 200 m²
0 m²
100%
286,07
11 838 kr
100%
131 838 kr
0 kr
131 838 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
131 838 kr
131 838 kr
0 m²
0 m²
100%
305,57
96 603 kr
83%
4 381 803 kr
1 553 kr
4 381 803 kr
1 553 kr
2 412 m²
409 m²
2 821 m²
3 636 896 kr
3 636 896 kr
2 002 m²
339 m²
17%
744 907 kr
744 907 kr
410 m²
70 m²
100%
314,40
0 kr
100%
3 920 630 kr
1 373 kr
4 142 430 kr
1 451 kr
2 855 m²
0 m²
2 855 m²
3 920 630 kr
4 142 430 kr
2 855 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
156 000 kr
0 kr
156 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
156 000 kr
156 000 kr
0 m²
0 m²
100%
286,07
146 267 kr
69%
1 717 997 kr
1 229 kr
1 825 297 kr
1 306 kr
1 398 m²
0 m²
1 398 m²
Försäkringskassan i Värmlands län
2014-07-01
Karlstad
Försvarshögskolan
Karolinen 2
Karolinen Fastigheter AB
Våxnäsgatan 10
Försvarshögskolan, avgiftsfinansierad verksamhet
2007-04-01
2010-03-31
36 / 9
2008-04-01
1 185 418 kr
1 259 455 kr
965 m²
0 m²
Försvarshögskolan, officersutbildningsanslaget
2015-01-01
27%
463 859 kr
492 830 kr
377 m²
0 m²
Försvarshögskolan
2015-01-01
4%
68 720 kr
73 012 kr
56 m²
0 m²
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2008-04-01
2019-03-31
(2018-06-30)
1 482 730 kr
107 300 kr
89 000 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 52020003
lokalvård
5010021-2
S 52140001
2649-2651-1018
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Försvarshögskolan
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Karlstad
Karolinen 2
Våxnäsgatan 10
5312862 (531)
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
286,07
16 060 kr
178 860 kr
0 kr
178 860 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
123 413 kr
123 413 kr
0 m²
0 m²
2008-04-01
24%
42 926 kr
42 926 kr
0 m²
0 m²
Försvarshögskolan
2008-04-01
7%
12 520 kr
12 520 kr
0 m²
0 m²
Karlstad
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen 2
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Våxnäsgatan 10
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, ej anslagsfinanserat
2015-08-01
2016-12-31
0/9
0%
0,00
0 kr
85 000 kr
625 kr
85 000 kr
625 kr
136 m²
0 m²
136 m²
100%
85 000 kr
85 000 kr
136 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
6 249 540 kr
1 659 kr
6 249 540 kr
1 659 kr
3 767 m²
0 m²
3 767 m²
100%
6 249 540 kr
6 249 540 kr
3 767 m²
0 m²
100%
Fast. 3,0
0 kr
49 200 kr
1 892 kr
49 200 kr
1 892 kr
26 m²
0 m²
26 m²
100%
49 200 kr
49 200 kr
26 m²
0 m²
100%
305,57
3 638 kr
100%
191 138 kr
1 124 kr
191 138 kr
1 124 kr
109 m²
61 m²
170 m²
191 138 kr
191 138 kr
109 m²
61 m²
0%
0,00
0 kr
100%
300 000 kr
1 034 kr
300 000 kr
1 034 kr
290 m²
0 m²
290 m²
300 000 kr
300 000 kr
290 m²
0 m²
100%
314,29
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
5 650 m²
250 m²
5 900 m²
100%
0 kr
0 kr
5 650 m²
250 m²
Länsstyrelsen i Värmlands län
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Transportstyrelsen
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Karlstad
Karolinen 2
Våxnäsgatan 10
Karlstad
Karolinen 2
Våxnäsgatan 10
2015-05-01
2016-08-31
1/3
2016-08-31
2016-08-31
2015-05-01
2016-08-31
2016-05-01
2016-10-31
3/3
2016-10-31
(2016-07-31)
2016-05-01
Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Bryggaren 12
Hemfosa Karolinen Fastigh. AB
Våxnäsgatan 5
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - ledningscentr.
2002-07-01
2016-03-31
36 / 9
2011-01-01
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Hemfosa Karlstad Bryggaren 12
Försäkringskassan i Värmlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Hemfosa Karlstad Bryggaren 12
Länsstyrelsen i Värmlands län
Karlstad
Bryggaren 12
Våxnäsgatan 5
Karlstad
Bryggaren 12
Våxnäsgatan 5
2014-08-04
2014-11-30
1/1
2014-08-04
2016-09-01
2022-08-31
36 / 12
2016-09-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2017-03-31
(2016-06-30)
85 000 kr
(Inkl)
0 kr
2015-08-01
Transportstyrelsen
S 52210001
2654-2655-2000
162 800 kr
0 kr
0 kr
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Försvarshögskolan, officersutbildningsanslaget
S 51950001
2654-2655-2000
2019-03-31
(2018-06-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
69%
S 52280001
S 47910002
2008-04-01
2010-03-31
36 / 9
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2008-04-01
Länsstyrelsen i Värmlands län
2651-10075-02
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Sidan 24 av 44
Försvarshögskolan, avgiftsfinansierad verksamhet
S 52200001
2649-2651-1000
Kommun
Fastighet
Adress
2016-06-14
2011-01-01
2019-03-31
(2018-06-30)
2016-07-31
(2016-06-30)
2022-08-31
(2021-08-31)
5 979 700 kr
0 kr
269 840 kr
49 200 kr
(Inkl)
0 kr
127 500 kr
0 kr
60 000 kr
300 000 kr
0 kr
0 kr
5 500 000 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 48330001
530 2852:3
Domstolsverket
Hemfosa Fastigheter AB
Karlstad
Örnen 4
Västra Torggatan 12
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
80%
281,00
603 248 kr
7 472 248 kr
1 393 kr
8 182 444 kr
1 525 kr
5 365 m²
0 m²
5 365 m²
0 m²
Tingsrätt Värmlands
2011-09-12
76%
5 678 908 kr
6 218 657 kr
4 077 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
50 400 kr
1 400 kr
50 400 kr
1 400 kr
36 m²
0 m²
36 m²
2011-01-01
24%
12 096 kr
12 096 kr
9 m²
0 m²
2011-01-01
76%
38 304 kr
38 304 kr
27 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
750 000 kr
4 286 kr
750 000 kr
4 286 kr
175 m²
0 m²
175 m²
750 000 kr
750 000 kr
175 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
7 104 kr
0 kr
7 104 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
7 104 kr
7 104 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
7 104 kr
0 kr
7 104 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
7 104 kr
7 104 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
7 104 kr
0 kr
7 104 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
7 104 kr
7 104 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
21 312 kr
0 kr
21 312 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
21 312 kr
21 312 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
7 104 kr
0 kr
7 104 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
7 104 kr
7 104 kr
0 m²
0 m²
Domstolsverket
Hemfosa Fastigheter AB
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Örnen 4
Västra Torggatan 12
Domstolsverket
Hemfosa Fastigheter AB
Tingsrätt Värmlands
Migrationsverket
EuroPark Svenska AB
Karlstad
Örnen 4
Västra Torggatan 12
Karlstad
Saknas
Västra Torggatan 1
Migrationsverket
EuroPark Svenska AB
Migrationsverket
EuroPark Svenska AB
Migrationsverket
EuroPark Svenska AB
Migrationsverket
EuroPark Svenska AB
Migrationsverket
2011-01-01
0/3
2012-07-01
2021-09-30
36 / 9
2012-07-01
2009-12-15
2009-12-31
3/1
Karlstad
Saknas
Västra Torggatan 1
2009-12-15
2009-12-31
3/1
2021-09-30
(2020-12-31)
2016-09-30
(2016-08-31)
50 400 kr
(Inkl)
0 kr
750 000 kr
0 kr
0 kr
7 104 kr
0 kr
0 kr
2016-09-30
(2016-08-31)
7 104 kr
0 kr
0 kr
2009-12-15
Karlstad
Saknas
Västra Torggatan 1
2009-12-15
2009-12-31
3/1
2016-09-30
(2016-08-31)
7 104 kr
0 kr
0 kr
2009-12-15
Karlstad
Saknas
Västra Torggatan 1
2010-09-01
2010-12-31
3/1
2016-09-30
(2016-08-31)
21 312 kr
0 kr
0 kr
2010-09-01
Karlstad
Saknas
Västra Torggatan 1
2011-02-21
2011-03-31
3/1
2011-02-21
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-09-30
(2016-06-30)
2009-12-15
Migrationsverket
S 50630001
bilplats
8001-02076-03
Årshyra totalt
/m2
1 288 m²
Migrationsverket
S 50620001
3 bilplatser
8001-02017-03
Årshyra exkl f-skatt
/m2
1 963 787 kr
Migrationsverket
S 50610001
bilplats
8001-02043-05
6 365 000 kr
710 196 kr
504 000 kr
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
1 793 340 kr
Migrationsverket
S 50600001
bilplats
8001-02042-04
2021-09-30
(2020-12-31)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
24%
S 48330003
S 50590001
bilplats
8001-02015-06
2006-10-01
2021-09-30
36 / 9
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2011-09-12
Tingsrätt Värmlands
5302852:3
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Sidan 25 av 44
Förvaltningsrätten i Karlstad
S 48330002
5302852:3
Kommun
Fastighet
Adress
2016-06-14
2016-09-30
(2016-08-31)
7 104 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 52180001
förråd
F2004-10001
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Konsumentverket
Tain Swedish Property AB
Kommun
Fastighet
Adress
Karlstad
Zakrisdal 1:10
Zakrisdalsslingan 8
Konsumentverket
S 50570001
F 7201
S 50860001
lager
Skogsstyrelsen
Bofors AB, Zakrisidals Företag
Skogsstyrelsen Region Mitt
Länsstyrelsen i Värmlands län
K-B Grahlingen
5590023
Arbetsförmedlingen, HK
Länsförs. Värmland Fastigh. HB
Arbetsförmedlingen, Amo Karlstad
S 52240001
5590040
Arbetsförmedlingen, HK
LF Värmland Fastigheter HB
Arbetsförmedlingen, Amo Karlstad
2015-10-01
2016-09-30
12 / 3
Karlstad
Saknas
Zakrisdalsvägen 22
Karlstad
Kulingen 1
Östanvindsgatan 21
1994-08-01
1996-12-31
12 / 3
2014-01-01
2007-01-01
2008-01-01
12 / 3
2016-09-30
(2016-06-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
24 750 kr
0 kr
4 950 kr
2016-12-31
(2016-09-30)
2017-01-01
(2016-10-01)
18 000 kr
(Inkl)
0 kr
52 500 kr
0 kr
0 kr
2007-01-01
Karlstad
Mercurius 12
Östra Torggatan 5
Karlstad
Mercurius 12
Östra Torggatan 5
2013-07-01
2016-06-30
36 / 9
2013-07-01
2019-06-30
(2018-09-30)
2016-02-01
2021-01-31
36 / 9
2016-02-01
2021-01-31
(2020-04-30)
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2015-10-01
Länsstyrelsen i Värmlands län
S 51130001
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
3 946 000 kr
374 914 kr
0 kr
347 500 kr
30 020 kr
0 kr
Sidan 26 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
Fast. 2,0
495 kr
30 195 kr
549 kr
30 195 kr
549 kr
55 m²
0 m²
55 m²
100%
30 195 kr
30 195 kr
55 m²
0 m²
100%
251,00
4 500 kr
100%
22 500 kr
113 kr
22 500 kr
113 kr
200 m²
0 m²
200 m²
22 500 kr
22 500 kr
200 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
52 500 kr
438 kr
52 500 kr
438 kr
120 m²
0 m²
120 m²
100%
52 500 kr
52 500 kr
120 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
100%
3 946 000 kr
1 069 kr
4 320 914 kr
1 170 kr
3 592 m²
100 m²
3 692 m²
3 946 000 kr
4 320 914 kr
3 592 m²
100 m²
75%
314,29
0 kr
100%
347 500 kr
1 250 kr
377 520 kr
1 358 kr
278 m²
0 m²
278 m²
347 500 kr
377 520 kr
278 m²
0 m²
208 389 220 kr
212 423 682 kr
145 318 m²
1 421 kr
1 448 kr
1 334 m²
146 652 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 27 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
18 m²
0 m²
18 m²
100%
0 kr
0 kr
18 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
100%
Fast. 2,0
236 kr
100%
4 086 kr
371 kr
4 086 kr
371 kr
11 m²
0 m²
11 m²
4 086 kr
4 086 kr
11 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
100%
8 750 kr
350 kr
8 750 kr
350 kr
0 m²
25 m²
25 m²
8 750 kr
8 750 kr
0 m²
25 m²
0%
0,00
0 kr
100%
44 640 kr
698 kr
44 640 kr
698 kr
64 m²
0 m²
64 m²
44 640 kr
44 640 kr
64 m²
0 m²
75%
293,85
14 888 kr
298 460 kr
653 kr
298 460 kr
653 kr
457 m²
0 m²
457 m²
Kil
S 47840002
28-201-0-1 gar
S 51840001
arrendeavt. 10
108-2310 Hydro
S 51650001
660854
21113-012-03 l
S 51750001
661045
21113-006-02
Polismyndigheten
Kilsbostäder AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 50210002
samverkanskont
avt.nr 8031
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
2011-09-01
Trafikverket, huvudkontoret
Hantverkshuset i Kil AB
Trafikverket, Region Väst
Trafikverket, huvudkontoret
Hantverkshuset i Kil AB
Trafikverket, Vidmakthållande
Trafikverket, huvudkontoret
Järnvägens Fritidsförening
Trafikverket, Region Väst
Arbetsförmedlingen, HK
Hallsmo Fastigheter AB
0 kr
0 kr
0 kr
Kil
Stora Kil 1:9
Stationsplan
Kil
Stora Kil 1:9
Stationsplan
Kil
Stora Kil 1:9
Stationsplan
Kil
Sannerud 1:862
Storgatan 16
2021-08-31
(2020-11-30)
2013-01-01
2013-12-31
12 / 9
2013-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2013-01-01
2015-12-31
36 / 9
2013-01-01
2018-12-31
(2018-03-31)
2013-12-01
2016-12-31
12 / 9
2013-12-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2009-01-01
2017-12-31
36 / 9
2015-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
15 000 kr
0 kr
0 kr
3 850 kr
0 kr
0 kr
8 750 kr
(Exkl)
0 kr
44 640 kr
0 kr
0 kr
283 572 kr
(Inkl)
0 kr
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
2015-01-01
79%
234 560 kr
234 560 kr
433 m²
0 m²
Enskilda nyttjare
2015-01-01
21%
63 900 kr
63 900 kr
24 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
94 824 kr
3 951 kr
94 824 kr
3 951 kr
24 m²
0 m²
24 m²
94 824 kr
94 824 kr
24 m²
0 m²
75%
301,11
945 kr
100%
29 745 kr
901 kr
29 745 kr
901 kr
33 m²
0 m²
33 m²
29 745 kr
29 745 kr
33 m²
0 m²
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Arbetsförmedlingen, HK
Försäkringskassan i Värmlands län
S 50250002
2010/1
6/3
2017-01-02
(2016-10-02)
2015-01-01
2011-09-01
2021-08-31
120 / 9
S 49750002
2008-6
2004-01-02
Kil
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaKvantorp
institut 1:2
Enskild
Saknas
S 51860001
2013-12
Kil
Renen 6
Saknas
Arbetsförmedlingen, HK
Hallsmo Fastigheter AB
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
Kil
Sannerud 1:862
Storgatan 16
Kil
Sannerud 1:862
Storgatan 16
2008-09-29
2014-12-31
36 / 9
2013-01-01
2013-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2010-03-01
2017-12-31
36 / 9
2015-01-01
2015-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
63 888 kr
0 kr
30 936 kr
28 800 kr
(Inkl)
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 47840003
6-101-2-12
Polismyndigheten
Kilsbostäder AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
Kommun
Fastighet
Adress
Kil
Sannerud 1:610
Storgatan 45
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2004-01-01
2004-12-31
12 / 9
2015-01-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2017-12-31
(2017-03-31)
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
52 500 kr
(Inkl)
0 kr
Sidan 28 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
275,40
7 350 kr
59 850 kr
935 kr
59 850 kr
935 kr
64 m²
0 m²
64 m²
100%
59 850 kr
59 850 kr
64 m²
0 m²
540 355 kr
540 355 kr
671 m²
776 kr
776 kr
25 m²
696 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 29 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
80%
301,11
6 828 kr
201 828 kr
0 kr
201 828 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
201 828 kr
201 828 kr
0 m²
0 m²
100%
305,56
5 640 kr
100%
193 640 kr
656 kr
193 640 kr
656 kr
295 m²
0 m²
295 m²
193 640 kr
193 640 kr
295 m²
0 m²
100%
293,85
143 784 kr
100%
2 210 859 kr
845 kr
2 210 859 kr
845 kr
1 467 m²
1 149 m²
2 616 m²
2 210 859 kr
2 210 859 kr
1 467 m²
1 149 m²
100%
314,16
0 kr
6 500 kr
0 kr
6 500 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
6 500 kr
6 500 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
77 700 kr
1 295 kr
77 700 kr
1 295 kr
60 m²
0 m²
60 m²
100%
77 700 kr
77 700 kr
60 m²
0 m²
75%
314,59
0 kr
986 400 kr
1 200 kr
986 400 kr
1 200 kr
822 m²
0 m²
822 m²
100%
986 400 kr
986 400 kr
822 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
2 160 kr
0 kr
2 160 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
2 160 kr
2 160 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
2 160 kr
0 kr
2 160 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
2 160 kr
2 160 kr
0 m²
0 m²
Kristinehamn
S 50150001
skärmtak
A0009164-001-1
Kristinehamn
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Presterud 1:11
Vasallen Kristinehamn AB
Garnisonsvägen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - förråd
S 50060001
200903
Jordbruksverk, Statens
Vänerporten AB
Distriksveterinärsorganisationen
S 49200003
84108426 00003
S 51080001
del av arbetsr
Polismyndigheten
Municipalfastigheter O AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
Lantmäteriet i Värmlands län
Kristinehamns kommun
Kristinehamn
Garvaren 3
Hacklehemsplan 1
Kristinehamn
Uroxen 15
Kungsgatan 30
Kristinehamn
Uroxen 15
Kungsgatan 30
Lantmäteriet i Värmlands län
S 50110001
40K9-1
Elsäkerhetsverket
Fastighets AB Vintergatan
Arbetsförmedlingen, HK
HSB KristInehamn ek. för.
Kristinehamn
Mars 15
Kungsgatan 31
S 50750001
bilplats
500-510-6015-7
Arbetsförmedlingen, HK
HSB KristInehamn ek. för.
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
Arbetsförmedlingen, HK
HSB KristInehamn ek. för.
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
2010-01-01
2009-10-01
2015-09-30
36 / 9
2009-10-01
2008-01-01
2016-12-31
36 / 9
2015-01-01
2012-01-01
2012-12-31
12 / 3
2009-10-01
2012-10-31
36 / 9
Kristinehamn
Kometen 11
Norra Torget 10
2013-08-01
2015-07-31
36 / 9
2018-09-30
(2017-12-31)
2011-01-01
2019-12-31
(2019-03-31)
2016-12-31
(2016-09-30)
188 000 kr
(Inkl)
0 kr
2 067 075 kr
(Exkl)
0 kr
6 500 kr
0 kr
0 kr
2018-10-31
(2018-01-31)
69 300 kr
0 kr
8 400 kr
2018-07-31
(2017-10-31)
986 400 kr
(Inkl)
0 kr
2013-08-01
Kristinehamn
Kometen 11
Norra Torget 6
Kristinehamn
Kometen 11
Norra Torget 6
2007-10-01
0/3
2007-10-01
2016-09-30
(2016-06-30)
2007-10-01
0/3
2007-10-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
195 000 kr
(Exkl)
0 kr
2009-10-01
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
S 50740001
bilplats
500-510-6004-7
2018-03-31
(2017-06-30)
2012-01-01
Elsäkerhetsverket
S 51570001
prelim. tilltr
500-510-9007
2010-01-01
2015-03-31
36 / 9
2016-09-30
(2016-06-30)
1 920 kr
0 kr
240 kr
1 920 kr
0 kr
240 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 50760001
bilplats
500-510-6016-8
S 49470001
garage
11875
S 50540001
uppställn. av
A0009022-001-1
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Arbetsförmedlingen, HK
HSB KristInehamn ek. för.
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
Jordbruksverk, Statens
Kristinehamns kommun
Distriksveterinärsorganisationen
Polismyndigheten
Vasallen Kristinehamn AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 48540002
86008636 05012
S 49900001
Af Kristineham
10230 6011 01
S 51780001
661985
1 721 251 9
Arbetsförmedlingen, HK
HSB KristInehamn ek. för.
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
Arbetsförmedlingen, HK
HSB KristInehamn ek. för.
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
Trafikverket, huvudkontoret
Kristinehamns kommun
Kommun
Fastighet
Adress
Kristinehamn
Kometen 11
Norra Torget 6
Kristinehamn
Garvaren 3
Rådmansgatan 55
Kristinehamn
Presterud 1:11
Saknas
Kristinehamn
Tvillingarna 17
Spelmansgatan 25
Kristinehamn
Tvillingarna 17
Spelmansgatan
Kristinehamn
Broängen 1:32
Stationsgatan 2
Trafikverket, Region Väst
S 52090001
662320
1 72125 15
S 52100001
662320
1 72125 18
Trafikverket, huvudkontoret
Kristinehamns kommun
Trafikverket, Vidmakthållande
Trafikverket, huvudkontoret
Kristinehamns kommun
Trafikverket, Vidmakthållande
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2007-10-01
0/3
2007-10-01
2016-09-30
(2016-06-30)
2002-01-01
2006-12-31
36 / 9
2002-01-01
2018-12-31
(2018-03-31)
2010-08-01
2011-07-31
12 / 9
2015-01-01
2017-07-31
(2016-10-31)
2005-11-01
2012-12-31
12 / 9
2012-01-01
2012-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2005-11-01
0/3
2005-11-01
2014-01-01
2016-12-31
36 / 9
2016-09-30
(2016-06-30)
2019-12-31
(2019-03-31)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
1 920 kr
0 kr
240 kr
24 000 kr
0 kr
0 kr
60 000 kr
(Inkl)
0 kr
769 265 kr
0 kr
0 kr
3 600 kr
0 kr
0 kr
87 200 kr
(Inkl)
0 kr
2014-01-01
Kristinehamn
Broängen 1:32
Stationsgatan 2
Kristinehamn
Broängen 1:32
Stationsgatan 2
2015-04-01
2018-03-31
36 / 9
2015-04-01
2018-03-31
(2017-06-30)
2015-04-01
2018-03-31
36 / 9
2015-04-01
2018-03-31
(2017-06-30)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
5 568 kr
0 kr
0 kr
15 024 kr
0 kr
0 kr
Sidan 30 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
100%
2 160 kr
0 kr
2 160 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
2 160 kr
2 160 kr
0 m²
0 m²
100%
269,10
4 080 kr
100%
28 080 kr
0 kr
28 080 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
28 080 kr
28 080 kr
0 m²
0 m²
100%
Fast. 3,0
11 643 kr
100%
71 643 kr
304 kr
71 643 kr
304 kr
236 m²
0 m²
236 m²
71 643 kr
71 643 kr
236 m²
0 m²
100%
Fast. 2,0
80 066 kr
100%
849 331 kr
1 268 kr
849 331 kr
1 268 kr
670 m²
0 m²
670 m²
849 331 kr
849 331 kr
670 m²
0 m²
100%
Fast. 4,0
1 729 kr
100%
5 329 kr
0 kr
5 329 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
5 329 kr
5 329 kr
0 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
87 200 kr
872 kr
87 200 kr
872 kr
100 m²
0 m²
100 m²
100%
87 200 kr
87 200 kr
100 m²
0 m²
100%
314,02
5 kr
100%
5 573 kr
242 kr
5 573 kr
242 kr
23 m²
0 m²
23 m²
5 573 kr
5 573 kr
23 m²
0 m²
100%
314,02
13 kr
100%
15 037 kr
259 kr
15 037 kr
259 kr
58 m²
0 m²
58 m²
15 037 kr
15 037 kr
58 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 50310001
50115-2
Elsäkerhetsverket
Fast. AB Merkurianum
Kommun
Fastighet
Adress
Kristinehamn
Merkurius 13
Södra Torget 3
Elsäkerhetsverket
S 49150001
AF ekonomitjän
50515-1
S 51000001
lager
A0009025-003-1
S 49790001
kontor+varmA0009124-001-3
S 49050001
Af Kristineham
500-510-9001
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2010-06-01
2015-05-31
36 / 9
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2018-05-31
(2017-08-31)
2018-11-30
(2018-02-28)
Kristinehamn
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Presterud 1:11
Vasallen Kristinehamn AB
Verkstadsvägen 2
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - förråd
2011-10-01
2014-09-30
36 / 9
2011-10-01
2017-09-30
(2016-12-31)
Kristinehamn
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Presterud 1:11
A9 Vasallen AB
Verkstadsvägen 4
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - förråd
2009-04-01
2015-03-31
36 / 9
2009-04-01
2018-03-31
(2017-06-30)
2007-06-01
2007-11-30
0/9
2008-01-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Arbetsförmedlingen, HK
HSB KristInehamn ek. för.
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
Kristinehamn
Merkurius 13
Tegelslagaregatan 20
Kristinehamn
Kometen 11
Västerlånggatan 35
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
965 040 kr
(Exkl)
133 980 kr
2010-06-01
2006-12-01
2012-11-30
36 / 9
2008-01-01
Arbetsförmedlingen, HK
Fast. AB Merkurianum
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
2016-06-14
1 922 000 kr
0 kr
211 420 kr
135 000 kr
1 243 kr
3 840 kr
2 500 000 kr
19 075 kr
19 835 kr
225 000 kr
(Inkl)
0 kr
Sidan 31 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
301,11
42 241 kr
1 141 261 kr
1 193 kr
1 141 261 kr
1 193 kr
917 m²
40 m²
957 m²
100%
1 141 261 kr
1 141 261 kr
917 m²
40 m²
100%
286,07
189 600 kr
100%
2 323 020 kr
1 209 kr
2 323 020 kr
1 209 kr
1 922 m²
0 m²
1 922 m²
2 323 020 kr
2 323 020 kr
1 922 m²
0 m²
80%
313,42
300 kr
100%
139 140 kr
362 kr
140 383 kr
366 kr
384 m²
0 m²
384 m²
139 140 kr
140 383 kr
384 m²
0 m²
80%
305,56
57 141 kr
100%
2 576 976 kr
362 kr
2 596 051 kr
365 kr
7 118 m²
0 m²
7 118 m²
2 576 976 kr
2 596 051 kr
7 118 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
225 000 kr
520 kr
225 000 kr
520 kr
433 m²
0 m²
433 m²
225 000 kr
225 000 kr
433 m²
0 m²
11 150 997 kr
11 171 315 kr
14 505 m²
711 kr
712 kr
1 189 m²
15 694 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 32 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
65%
305,56
3 869 kr
202 301 kr
954 kr
202 301 kr
954 kr
212 m²
0 m²
212 m²
2013-01-01
92%
186 319 kr
186 319 kr
200 m²
0 m²
2013-01-01
8%
15 982 kr
15 982 kr
12 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
31 440 kr
2 620 kr
31 440 kr
2 620 kr
12 m²
0 m²
12 m²
100%
31 440 kr
31 440 kr
12 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
69 112 kr
487 kr
69 112 kr
487 kr
142 m²
0 m²
142 m²
69 112 kr
69 112 kr
142 m²
0 m²
302 853 kr
302 853 kr
366 m²
Munkfors
S 49770001
Arbetsförmedlingen, HK
Munkfors Kommun
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
Munkfors
Munkfors 9:36
Smedsgatan 16
Enskilda nyttjare
S 50130002
samverkanskont
avt.nr 8100
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Arbetsförmedlingen, HK
Försäkringskassan i Värmlands län
S 49220001
1711-01-1-03
Polismyndigheten
Kjellmans Åkeri AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
Munkfors
Munkfors 9:36
Smedsgatan 16
2009-01-01
2011-12-31
12 / 6
2008-12-01
2014-12-31
36 / 9
2016-12-31
(2016-06-30)
2013-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
198 432 kr
0 kr
0 kr
15 972 kr
0 kr
15 468 kr
2013-01-01
Munkfors
Munkfors 9:37
Tallbacksvägen 21 a
2007-10-01
2008-09-30
12 / 9
2015-01-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
2017-09-30
(2016-12-31)
69 112 kr
(Inkl)
0 kr
827 kr
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
827 kr
0 m²
366 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 33 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
275,40
9 100 kr
74 100 kr
862 kr
74 100 kr
862 kr
86 m²
0 m²
86 m²
100%
74 100 kr
74 100 kr
86 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
15 400 kr
1 100 kr
15 400 kr
1 100 kr
14 m²
0 m²
14 m²
15 400 kr
15 400 kr
14 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
100%
92 400 kr
1 100 kr
92 400 kr
1 100 kr
84 m²
0 m²
84 m²
92 400 kr
92 400 kr
84 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
6 060 kr
242 kr
6 060 kr
242 kr
25 m²
0 m²
25 m²
6 060 kr
6 060 kr
25 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
4 056 kr
162 kr
4 056 kr
162 kr
25 m²
0 m²
25 m²
100%
4 056 kr
4 056 kr
25 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
55 000 kr
1 100 kr
55 000 kr
1 100 kr
50 m²
0 m²
50 m²
100%
55 000 kr
55 000 kr
50 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
80 300 kr
1 100 kr
80 300 kr
1 100 kr
73 m²
0 m²
73 m²
80 300 kr
80 300 kr
73 m²
0 m²
327 316 kr
327 316 kr
357 m²
917 kr
917 kr
Storfors
S 47850001
Polismyndigheten
Storfors kommun
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 50580001
2010-01
Arbetsförmedlingen, HK
Storfors kommun
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
S 51900001
Arbetsförmedlingen, HK
Storfors kommun
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
S 48580001
50007005 50000
S 50270001
Garage
20908002 20901
Polismyndigheten
Fungera Fastigheter AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
Migrationsverket
Stiftelsen Björkåsen, Storfors
Storfors
Storfors 33:34
Djupdalsgatan 20
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Storfors kommun
Storfors
Storfors 33:34
Djupdalsgatan 20
Storfors
Storfors 33:34
Djupdalsgatan 20
Storfors
Storfors 34:1
Djupdalsgatan 9
Storfors
Forsbron
Kroppavägen 9
Storfors
Storfors 33:34
Saknas
Försäkringskassan i Värmlands län
S 50240001
2009-02
Arbetsförmedlingen, HK
Storfors kommun
Arbetsförmedlingen, Amo Karlskoga
2011-01-01
2011-12-31
12 / 9
2011-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2015-04-01
2016-03-31
12 / 9
2015-04-01
2017-03-31
(2016-06-30)
2003-10-01
0/1
2015-01-01
2016-07-31
(2016-06-30)
2003-09-01
0/1
2010-01-01
2009-04-01
2012-03-31
12 / 9
65 000 kr
0 kr
0 kr
2016-07-31
(2016-06-30)
2017-03-31
(2016-06-30)
15 400 kr
0 kr
0 kr
92 400 kr
0 kr
0 kr
5 456 kr
0 kr
604 kr
4 056 kr
0 kr
0 kr
55 000 kr
0 kr
0 kr
2009-04-01
Storfors
Storfors 33:34
Saknas
2009-04-01
2012-03-31
12 / 9
2009-04-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-09-30
(2016-06-30)
2015-01-01
Migrationsverket
S 49910001
2003-10-01
2004-09-30
12 / 3
2017-03-31
(2016-06-30)
80 300 kr
0 kr
0 kr
0 m²
357 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 34 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
282,40
559 kr
5 509 kr
612 kr
5 509 kr
612 kr
9 m²
0 m²
9 m²
100%
5 509 kr
5 509 kr
9 m²
0 m²
100%
282,40
960 kr
100%
9 460 kr
473 kr
9 460 kr
473 kr
20 m²
0 m²
20 m²
9 460 kr
9 460 kr
20 m²
0 m²
100%
281,00
2 211 kr
100%
20 634 kr
897 kr
20 634 kr
897 kr
23 m²
0 m²
23 m²
20 634 kr
20 634 kr
23 m²
0 m²
100%
281,00
1 442 kr
100%
13 458 kr
897 kr
13 458 kr
897 kr
15 m²
0 m²
15 m²
13 458 kr
13 458 kr
15 m²
0 m²
100%
314,29
0 kr
100%
120 000 kr
686 kr
123 350 kr
705 kr
175 m²
0 m²
175 m²
120 000 kr
123 350 kr
175 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
12 000 kr
632 kr
12 000 kr
632 kr
19 m²
0 m²
19 m²
100%
12 000 kr
12 000 kr
19 m²
0 m²
100%
293,85
33 855 kr
100%
525 569 kr
754 kr
525 569 kr
754 kr
484 m²
213 m²
697 m²
525 569 kr
525 569 kr
484 m²
213 m²
100%
301,11
27 905 kr
100%
704 118 kr
874 kr
734 918 kr
912 kr
806 m²
0 m²
806 m²
704 118 kr
734 918 kr
806 m²
0 m²
Sunne
S 51730001
660929
21118-004-03
S 52170001
662382
21118-005-02
S 52110001
ref 661918
15223004
S 52120001
660931
15223003
S 52410001
662536
60-001-102-2
Trafikverket, huvudkontoret
Enskild
Trafikverket, Region Väst
Trafikverket, huvudkontoret
Thinkspeakact D. Kullman AB
Trafikverket, Vidmakthållande
Trafikverket, huvudkontoret
Sunne kommun
Trafikverket, Vidmakthållande
Trafikverket, huvudkontoret
Sunne kommun
Trafikverket, Vidmakthållande
Trafikverket, huvudkontoret
Nilabo KB
Trafikverket, Vidmakthållande
S 51770001
12002005
Lantmäteriet
Sunne kommun
Sunne
Rottneros 1:20
Bruksvägen 1
84308471 00002
Polismyndigheten
Toffa Vena Fastigheter AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 50070003
50443-0004/600
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Toffa Vena Fastigheter AB
Försäkringskassan i Värmlands län
Sunne
Rottneros 1:20
Bruksvägen 1
Sunne
Sundsvik 1:65
Järnvägsgatan 10 b
Sunne
Sundsvik 1:65
Järnvägsgatan 10 b
Sunne
Sundsvik 1:12
Järnvägsgatan 8 B
Sunne
Sundsvik 6:4
Kvarngatan 6 b
2005-10-01
2008-09-30
36 / 9
2010-04-01
2017-09-30
(2016-12-31)
2006-01-01
2008-12-31
36 / 9
2010-04-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2005-10-01
2008-09-30
36 / 9
2010-04-01
2017-09-30
(2016-12-31)
2016-05-01
2022-04-30
36 / 9
2016-05-01
2022-04-30
(2021-07-31)
2014-01-01
2014-12-31
0/3
4 950 kr
0 kr
0 kr
2016-09-30
(2016-06-30)
8 500 kr
0 kr
0 kr
18 423 kr
0 kr
0 kr
12 016 kr
0 kr
0 kr
120 000 kr
3 350 kr
0 kr
12 000 kr
0 kr
0 kr
2014-01-01
Sunne
Sundsvik 3:10
Långgatan 8
Sunne
Sundsvik 3:10
Långgatan 8
2008-01-01
2013-12-31
36 / 9
2015-01-01
2013-07-01
2019-12-31
(2019-03-31)
2009-07-01
2014-06-30
36 / 9
2013-07-01
2013-07-01
2017-06-30
(2016-09-30)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2017-09-30
(2016-12-31)
2005-10-01
Lantmäteriet i Värmlands län
S 49210004
2005-10-01
2008-09-30
36 / 9
486 714 kr
(Exkl)
5 000 kr
637 518 kr
30 800 kr
38 695 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 51030001
garagepl. 6 bi
84308471 08014
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Polismyndigheten
Municipalfastigheter PD AB
Kommun
Fastighet
Adress
Sunne
Sundsvik 3:10
Långgatan 8
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 50450001
Skogsstyrelsen
Svetskonsult i Sunne AB
Skogsstyrelsen Region Mitt
S 50800001
garage
Skogsstyrelsen
Svetskonsult i Sunne AB
Skogsstyrelsen Region Mitt
S 49410001
496
S 49420001
garage
S 51830001
arrendeavt. 4
hydrologisk ob
S 52000001
arrendeavtal 1
aut.meteorolog
Jordbruksverk, Statens
Vägverket Fastigheter
Distriksveterinärsorganisationen
Jordbruksverk, Statens
Vägverket Produktion Fastighet
Distriksveterinärsorganisationen
2011-01-01
2011-06-30
6/3
Sunne
Skäggeberg 15:184
Norrgårdsgatan 9
Sunne
Skäggeberg 15:184
Norrgårdsgatan 9
Sunne
Skäggeberg 15:184
Saknas
Sunne
Skäggeberg 15:184
Saknas
2018-12-31
(2018-03-31)
2010-01-01
2012-12-31
24 / 9
2014-01-01
2018-12-31
(2018-03-31)
1996-07-01
1999-07-01
12 / 9
1996-07-01
2017-07-01
(2016-10-01)
1997-01-01
1997-12-31
12 / 3
1997-01-01
2016-12-31
(2016-09-30)
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
2000-11-19
Sunne
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaUlvsby
institut1:40
Enskild
Saknas
2013-07-01
2023-06-30
120 / 12
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
2013-07-01
Försäkringskassan i Värmlands län
Sunne
Sundsvik 3:10
Storgatan 45
2002-01-01
2002-12-31
12 / 3
2002-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-12-31
(2016-09-30)
2010-01-01
2012-12-31
24 / 9
2014-01-01
2000-11-19
2010-11-18
120 / 9
Försäkringskassan i Värmlands län
Toffa Vena Fastigheter AB
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
28 800 kr
0 kr
0 kr
2015-01-01
Sunne
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaGällserud
institut 1:45
Enskild
Saknas
S 47340001
175-14,03 gara
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2020-11-18
(2020-02-18)
2023-06-30
(2022-06-30)
2016-12-31
(2016-09-30)
168 000 kr
(Inkl)
7 560 kr
24 000 kr
(Inkl)
1 080 kr
81 000 kr
0 kr
13 000 kr
16 000 kr
0 kr
0 kr
2 000 kr
0 kr
0 kr
6 000 kr
0 kr
0 kr
6 000 kr
0 kr
0 kr
Sidan 35 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
28 800 kr
0 kr
28 800 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
28 800 kr
28 800 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
175 560 kr
949 kr
175 560 kr
949 kr
164 m²
21 m²
185 m²
175 560 kr
175 560 kr
164 m²
21 m²
0%
0,00
0 kr
100%
25 080 kr
502 kr
25 080 kr
502 kr
50 m²
0 m²
50 m²
25 080 kr
25 080 kr
50 m²
0 m²
70%
255,90
12 474 kr
100%
106 474 kr
507 kr
106 474 kr
507 kr
210 m²
0 m²
210 m²
106 474 kr
106 474 kr
210 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
16 000 kr
364 kr
16 000 kr
364 kr
44 m²
0 m²
44 m²
16 000 kr
16 000 kr
44 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
6 000 kr
273 kr
6 000 kr
273 kr
22 m²
0 m²
22 m²
100%
6 000 kr
6 000 kr
22 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 51290001
2 697
Arbetsförmedlingen, HK
Sunne Bostads AB
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
Kommun
Fastighet
Adress
Sunne
Sundsvik 7:8
Älvgatan 36
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2013-03-01
2016-02-29
36 / 9
2013-03-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2019-02-28
(2018-05-31)
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
338 760 kr
0 kr
0 kr
Sidan 36 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
60%
313,42
564 kr
339 324 kr
776 kr
339 324 kr
776 kr
437 m²
0 m²
437 m²
100%
339 324 kr
339 324 kr
437 m²
0 m²
2 107 986 kr
2 142 136 kr
2 478 m²
777 kr
790 kr
234 m²
2 712 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 37 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
Fast. 3,0
6 554 kr
83 234 kr
832 kr
83 234 kr
832 kr
100 m²
0 m²
100 m²
100%
83 234 kr
83 234 kr
100 m²
0 m²
100%
305,56
4 842 kr
100%
174 330 kr
660 kr
174 330 kr
660 kr
264 m²
0 m²
264 m²
174 330 kr
174 330 kr
264 m²
0 m²
100%
305,57
19 177 kr
100%
691 177 kr
1 063 kr
691 177 kr
1 063 kr
650 m²
0 m²
650 m²
691 177 kr
691 177 kr
650 m²
0 m²
100%
305,57
308 kr
100%
11 108 kr
463 kr
11 108 kr
463 kr
0 m²
24 m²
24 m²
11 108 kr
11 108 kr
0 m²
24 m²
100%
305,57
205 kr
100%
8 425 kr
702 kr
8 425 kr
702 kr
12 m²
0 m²
12 m²
8 425 kr
8 425 kr
12 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
1 880 kr
0 kr
1 880 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
1 880 kr
1 880 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
8 850 kr
885 kr
8 850 kr
885 kr
10 m²
0 m²
10 m²
8 850 kr
8 850 kr
10 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
1 980 kr
0 kr
1 980 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
1 980 kr
1 980 kr
0 m²
0 m²
Säffle
S 51540001
255
Skogsstyrelsen
Säffle Industri & Lagerhotell
Skogsstyrelsen Region Mitt
S 49620001
10007-01-102
Jordbruksverk, Statens
Säfflebostäder AB
Distriksveterinärsorganisationen
S 50650001
82-001-01-311
S 50650002
lager/förråd
82001-01-311
Arbetsförmedlingen, HK
ITC i Säffle KB
Arbetsförmedlingen, Amo Säffle
Arbetsförmedlingen, HK
ITC i Säffle KB
Arbetsförmedlingen, Amo Säffle
S 50650003
82001-01-311
S 51050001
p-pl
A12032 produkt
Arbetsförmedlingen, HK
ITC i Säffle KB
Arbetsförmedlingen, Amo Säffle
Arbetsförmedlingen, HK
Forskningen i Säffle AB
Säffle
Filarch
Fabriksgatan 18
Försäkringskassan, Huvudkontoret
ITC i Säffle KB
Försäkringskassan i Värmlands län
S 51420001
p-pl
A12825 82-500
Arbetsförmedlingen, HK
Forskningen i Säffle AB
Arbetsförmedlingen, Amo Säffle
Säffle
Skräddaren 5
Fabriksgatan 21
Säffle
Säffle 4:1, Forskningen
Forskningsvägen 1
Säffle
Säffle 4:1, Forskningen
Forskningsvägen 1
Säffle
Säffle 4:1, Forskningen
Forskningsvägen 1
Säffle
Säffle 4:1, Forskningen
Forskningsvägen 1
2008-10-01
2012-09-30
36 / 9
2008-10-01
2018-09-30
(2017-12-31)
2011-06-01
2015-11-30
36 / 12
2011-06-01
2018-11-30
(2017-11-30)
2011-12-01
2015-11-30
36 / 12
2011-12-01
2018-11-30
(2017-11-30)
2012-10-01
2015-11-30
0/6
2012-10-01
2016-12-31
(2016-06-30)
2012-01-01
70 680 kr
(Inkl)
6 000 kr
12 / 3
2017-01-01
(2016-10-01)
169 488 kr
(Inkl)
0 kr
672 000 kr
(Inkl)
0 kr
10 800 kr
0 kr
0 kr
7 200 kr
0 kr
1 020 kr
1 860 kr
0 kr
20 kr
2012-01-01
Säffle
Säffle 4:1, Forskningen
Forskningsvägen 1
Säffle
Säffle 4:1, Forskningen
Forskningsvägen 1
2012-11-01
2013-10-31
12 / 6
2012-11-01
2017-10-31
(2017-04-30)
2013-06-01
1/1
2013-06-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2017-04-30
(2017-01-31)
2014-01-01
Arbetsförmedlingen, Amo Säffle
S 51270001
2013-05-01
2014-04-30
12 / 3
2016-08-01
(2016-07-01)
8 850 kr
0 kr
0 kr
1 920 kr
0 kr
60 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 51430001
A12826 82-500
S 52250001
p-plats
A17134 82-500
S 52260001
661139-V2
FA 30-A 99231
Arbetsförmedlingen, HK
Forskningen i Säffle AB
Arbetsförmedlingen, Amo Säffle
Arbetsförmedlingen, HK
ITC i Säffle KB
Arbetsförmedlingen, Amo Säffle
Trafikverket, Region Väst
Enskild
Kommun
Fastighet
Adress
Säffle
Säffle 4:1, Forskningen
Forskningsvägen 1
Säffle
Säffle 4:1, Forskningen
Forskningsvägen 1
Säffle
Fyknäs 1:8
Fyksnäs färjestugan
Trafikverket, Region Väst
S 51040002
1121301 11-0
Polismyndigheten
Säfflebostäder AB
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 50880001
17-4156-99-001
Lantmäteriet i Värmlands län
Säfflefastigheter
104/04
Trafikverket, Förarprovskontor
Enskild
Säffle
Knutsbacken 7, del av
Hamngatan 4 c
Säffle
Städet 5
Järnvägsgatan 9
Uppsala universitet
Enskild
Säffle
Liden 4
Kyrkogatan 4
Sjöfartsverket
Södra Värmlands Församling
Sjöfartsverket, Vänerns trafikområde
1/1
2013-06-01
2015-12-07
12 / 3
2015-07-01
2016-01-01
2016-12-31
3/3
2012-01-01
2014-12-31
36 / 9
2015-01-01
1999-01-01
1999-12-31
12 / 3
2004-09-01
2007-08-31
36 / 9
Säffle
Dosserud 1:1
Saknas
2005-10-01
2015-12-31
12 / 6
2016-12-07
(2016-09-07)
2016-12-31
(2016-09-30)
1 920 kr
0 kr
60 kr
1 920 kr
0 kr
0 kr
48 000 kr
0 kr
0 kr
2014-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2016-12-31
(2016-09-30)
730 296 kr
0 kr
6 000 kr
13 500 kr
0 kr
0 kr
2019-08-31
(2018-11-30)
48 000 kr
(Inkl)
0 kr
2016-12-31
(2016-06-30)
2 400 kr
0 kr
0 kr
2005-10-01
Säffle
Kyrkskärgården 1:1
Saknas
2013-10-01
2032-12-31
36 / 12
2013-10-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-08-01
(2016-07-01)
2010-04-01
Uppsala universitet
S 51970001
Aspholmens ång
arendeavtal 14
2013-06-01
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
1999-01-01
Trafikverket, Förarprovskontor
S 48680001
SÄF01.01
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-01-01
Lantmäteriet i Värmlands län
S 48610001
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2032-12-31
(2031-12-31)
7 500 kr
0 kr
0 kr
Sidan 38 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
100%
1 980 kr
0 kr
1 980 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
1 980 kr
1 980 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
1 920 kr
0 kr
1 920 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
1 920 kr
1 920 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
48 000 kr
0 kr
48 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
48 000 kr
48 000 kr
0 m²
0 m²
100%
313,42
2 027 kr
100%
738 323 kr
757 kr
738 323 kr
757 kr
758 m²
217 m²
975 m²
738 323 kr
738 323 kr
758 m²
217 m²
0%
0,00
0 kr
13 500 kr
750 kr
13 500 kr
750 kr
18 m²
0 m²
18 m²
100%
13 500 kr
13 500 kr
18 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
48 000 kr
475 kr
48 000 kr
475 kr
101 m²
0 m²
101 m²
100%
48 000 kr
48 000 kr
101 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
2 400 kr
2 400 kr
2 400 kr
2 400 kr
1 m²
0 m²
1 m²
100%
2 400 kr
2 400 kr
1 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
S 51230001
11-001-08-302
Migrationsverket
Säfflebostäder AB
Kommun
Fastighet
Adress
Säffle
Knutsbacken 6
Stadshusparken 1 a
Migrationsverket
S 51630001
B1
Skogsstyrelsen
Rohman Wall Fastigheter AB
Skogsstyrelsen Region Mitt
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2012-10-01
2013-09-30
12 / 6
2017-09-30
(2017-03-31)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
88 440 kr
(Inkl)
0 kr
2012-10-01
Säffle
Källan 2
Sundsgatan 17
2012-10-01
2015-10-31
12 / 6
2014-01-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
2017-10-31
(2017-04-30)
134 916 kr
(Inkl)
0 kr
Sidan 39 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
Fast. 3,0
11 100 kr
99 540 kr
830 kr
99 540 kr
830 kr
120 m²
0 m²
120 m²
100%
99 540 kr
99 540 kr
120 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
100%
134 916 kr
957 kr
134 916 kr
957 kr
124 m²
17 m²
141 m²
134 916 kr
134 916 kr
124 m²
17 m²
2 069 563 kr
2 069 563 kr
2 158 m²
258 m²
857 kr
857 kr
2 416 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 40 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
282,40
790 kr
7 790 kr
556 kr
7 790 kr
556 kr
14 m²
0 m²
14 m²
100%
7 790 kr
7 790 kr
14 m²
0 m²
100%
282,40
2 258 kr
100%
23 910 kr
469 kr
23 910 kr
469 kr
51 m²
0 m²
51 m²
23 910 kr
23 910 kr
51 m²
0 m²
100%
301,11
115 200 kr
100%
2 995 200 kr
1 797 kr
2 995 200 kr
1 797 kr
1 667 m²
0 m²
1 667 m²
2 995 200 kr
2 995 200 kr
1 667 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
500 kr
0 kr
500 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
500 kr
500 kr
0 m²
0 m²
100%
305,57
8 801 kr
100%
317 201 kr
1 040 kr
317 201 kr
1 040 kr
295 m²
10 m²
305 m²
317 201 kr
317 201 kr
295 m²
10 m²
100%
314,29
0 kr
1 027 822 kr
1 835 kr
1 027 822 kr
1 835 kr
560 m²
0 m²
560 m²
100%
1 027 822 kr
1 027 822 kr
560 m²
0 m²
100%
314,02
300 kr
100%
348 862 kr
1 048 kr
362 987 kr
1 090 kr
333 m²
0 m²
333 m²
348 862 kr
362 987 kr
333 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
92 821 kr
774 kr
92 821 kr
774 kr
120 m²
0 m²
120 m²
92 821 kr
92 821 kr
120 m²
0 m²
Torsby
S 51640001
661565
11006003 (2112
S 51720001
660922
21123-005-02
Trafikverket, huvudkontoret
Torsby kommun
Trafikverket, Region Väst
Trafikverket, huvudkontoret
Torsby kommun
Trafikverket, Region Väst
S 50220001
12117004
Polismyndigheten
Torsby kommun
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 45940002
108.503 bilpla
Försäkringskassan i Värmlands län
Torsby Bostäder AB
Torsby
Torsby 4:40
Bangårdsgatan 10
108112
Lantmäteriet
Torsby Bostäder AB
Lantmäteriet i Värmlands län
S 52270001
108.115
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Torsby Bostäder AB
Torsby
Torsby 4:40
Bangårdsgatan 10
Torsby
Vasserud 3:8
Bergebyvägen 22
Torsby
Snickaren 5
Hantverkaregatan 1
Arbetsförmedlingen, HK
United Berries AB
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
S 52220001
lgh
17
Arbetsförmedlingen, HK
United Berries AB
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
2005-10-01
2008-09-30
36 / 9
2010-04-01
2017-09-30
(2016-12-31)
2009-12-15
2019-12-15
36 / 12
2015-01-01
2019-12-15
(2018-12-15)
2000-01-01
2000-10-31
12 / 3
Torsby
Torsby 4:32
Hantverkaregatan 1
Torsby
Torsby 4:32
Hantverkaregatan 1
2011-04-01
2015-03-31
36 / 9
2011-04-01
2016-01-01
2018-12-31
36 / 9
2016-10-31
(2016-07-31)
20 000 kr
(Exkl)
1 652 kr
2 880 000 kr
0 kr
0 kr
500 kr
0 kr
0 kr
2018-03-31
(2017-06-30)
2018-12-31
(2018-03-31)
308 400 kr
0 kr
0 kr
474 790 kr
(Inkl)
553 032 kr
2016-01-01
Torsby
Reparatören 2
Järnvägsgatan 14
Torsby
Reparatören 2
Järnvägsgatan 14
2015-01-01
2017-12-31
36 / 9
2015-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2016-01-01
0/3
2016-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
7 000 kr
(Exkl)
0 kr
2000-01-01
Försäkringskassan i Värmlands län
S 51940001
2017-09-30
(2016-12-31)
2010-04-01
Försäkringskassan i Värmlands län
S 50670001
2005-10-01
2008-09-30
36 / 9
2016-09-30
(2016-06-30)
348 562 kr
14 125 kr
0 kr
92 821 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 50910001
bilpl nr 1-8
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Lantmäteriet i Värmlands län
Torsby kommun
Kommun
Fastighet
Adress
Torsby
Snickaren 4
Kyrkogatan 5
Lantmäteriet i Värmlands län
S 48160001
20
Skogsstyrelsen
Helmia Fastigheter AB
Torsby
Torsby 1:337
Niwa center
Skogsstyrelsen Region Mitt
S 50900001
garagep. nr 10
107.410
Lantmäteriet i Värmlands län
Torsby Bostäder AB
Torsby
Banken 3
Nya Torg 3
Lantmäteriet i Värmlands län
S 49240001
S04
S 51850001
arrendavt. 4 m
108-2309 hydro
Tullverket, Huvudkontoret
Enskild
Tullverket Västsvenska Regionen
2004-07-01
2007-06-30
12 / 9
2014-01-01
1988-06-01
1988-06-30
12 / 3
Torsby
Vittjärn 1:49
Saknas
2006-11-01
2007-10-31
12 / 9
2006-11-01
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
2001-09-01
S 47960001
Polismyndigheten
Torsby kommun
Polismyndigheten, Region Bergslagen
Torsby
Slättne 1:50
Torget 5
2014-11-01
2015-10-31
12 / 9
2017-06-30
(2016-09-30)
2017-06-30
(2017-03-31)
285 kr
0 kr
0 kr
279 000 kr
(Inkl)
50 000 kr
2 220 kr
0 kr
0 kr
2017-10-31
(2017-01-31)
2021-08-31
(2020-11-30)
2017-10-31
(2017-01-31)
30 000 kr
0 kr
0 kr
2 500 kr
0 kr
0 kr
156 520 kr
0 kr
0 kr
2014-11-01
Torsby
Slättne 1:109
Villavägen 4
2003-01-01
2003-12-31
12 / 3
2015-01-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-11-06
(2016-08-06)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
1988-06-01
Arbetsförmedlingen, Amo Hagfors
12301001
12 / 3
1989-11-06
2001-09-01
2011-08-31
120 / 9
Arbetsförmedlingen, HK
Torsby kommun
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
1989-11-06
Torsby
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaÖverbyn
institut 2:55
Enskild
Saknas
S 52010001
11201006
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2016-12-31
(2016-09-30)
50 376 kr
0 kr
0 kr
Sidan 41 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
285 kr
0 kr
285 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
285 kr
285 kr
0 m²
0 m²
100%
278,90
35 403 kr
100%
364 403 kr
1 041 kr
364 403 kr
1 041 kr
350 m²
0 m²
350 m²
364 403 kr
364 403 kr
350 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
2 220 kr
0 kr
2 220 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
2 220 kr
2 220 kr
0 m²
0 m²
70%
286,07
2 072 kr
100%
32 072 kr
1 782 kr
32 072 kr
1 782 kr
18 m²
0 m²
18 m²
32 072 kr
32 072 kr
18 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
70%
314,02
94 kr
156 614 kr
911 kr
156 614 kr
911 kr
172 m²
0 m²
172 m²
100%
156 614 kr
156 614 kr
172 m²
0 m²
100%
275,40
7 053 kr
100%
57 429 kr
684 kr
57 429 kr
684 kr
64 m²
20 m²
84 m²
57 429 kr
57 429 kr
64 m²
20 m²
5 427 129 kr
5 441 254 kr
3 644 m²
1 477 kr
1 481 kr
30 m²
3 674 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 42 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 m²
0 m²
1 m²
100%
1 500 kr
1 500 kr
1 m²
0 m²
70%
301,11
35 803 kr
100%
1 204 307 kr
1 496 kr
1 204 307 kr
1 496 kr
805 m²
0 m²
805 m²
1 204 307 kr
1 204 307 kr
805 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
42 000 kr
0 kr
42 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
42 000 kr
42 000 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
6 000 kr
0 kr
6 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
6 000 kr
6 000 kr
0 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
100%
33 600 kr
1 527 kr
33 600 kr
1 527 kr
22 m²
0 m²
22 m²
33 600 kr
33 600 kr
22 m²
0 m²
60%
301,11
11 673 kr
456 157 kr
929 kr
456 157 kr
929 kr
491 m²
0 m²
491 m²
100%
456 157 kr
456 157 kr
491 m²
0 m²
50%
314,40
0 kr
100%
2 409 kr
201 kr
2 409 kr
201 kr
12 m²
0 m²
12 m²
2 409 kr
2 409 kr
12 m²
0 m²
100%
252,30
370 kr
1 870 kr
0 kr
1 870 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
1 870 kr
1 870 kr
0 m²
0 m²
Årjäng
S 51450001
FIN01.01
seismologisk m
Uppsala universitet
Enskild
Årjäng
Finntorp 1:34
Finntorp
Uppsala universitet
S 50090001
S05
7957-5
S 51160001
S08
avt 7338 2 is
S 51180001
S03
avt.7337 oisol
S 51150001
S10
1 st modul typ
Tullverket, Huvudkontoret
Gubbero AB
Tullverket Västsvenska Regionen
Tullverket, Huvudkontoret
Uniteam AB
Tullverket Västsvenska Regionen
Tullverket, Huvudkontoret
Uniteam AB
Tullverket Västsvenska Regionen
Tullverket, Huvudkontoret
Expandia Moduluthyrning AB
Tullverket Västsvenska Regionen
S 49230001
7001
Polismyndigheten
Hotell Årjäng AB
S 51490001
arrendeavt. 10
meteorologisk
Lantmäteriet
Årjängs kommun
Lantmäteriet i Värmlands län
Årjäng
Nedre Hån 1:82
Hån
Årjäng
Nedre Hån 1:82
Hån
Årjäng
Nedre Hån 1:82
Hån
Årjäng
Saknas
HånTullstation, Töcksfors
Årjäng
Getingen 1
Nertomtvägen 2
2010-07-01
2013-06-30
36 / 9
2010-07-01
2019-06-30
(2018-09-30)
2012-06-27
1/1
2012-06-27
2016-07-27
(2016-06-27)
2012-06-27
0/1
2012-06-27
2012-09-01
2013-08-31
12 / 6
2012-09-01
2016-07-31
(2016-06-30)
2017-08-31
(2017-02-28)
2010-01-01
1 500 kr
0 kr
0 kr
12 / 9
2018-01-01
(2017-04-01)
1 168 504 kr
0 kr
0 kr
42 000 kr
0 kr
0 kr
6 000 kr
0 kr
0 kr
33 600 kr
0 kr
0 kr
444 484 kr
0 kr
0 kr
2015-01-01
Årjäng
Getingen 1
Nertomtvägen 2
2014-09-01
2017-08-30
36 / 9
2014-09-01
Årjäng
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaBlomskog-Sundsbyn
institut
1:7
Enskild
Saknas
1995-04-01
2005-03-31
120 / 12
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
1995-04-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2023-05-31
(2022-11-30)
2013-06-01
Polismyndigheten, Region Bergslagen
S 51930001
dnr 108-2014/2
2013-06-01
2023-05-31
12 / 6
2017-08-30
(2016-11-30)
2025-03-31
(2024-03-31)
2 409 kr
0 kr
0 kr
1 500 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
S 49090001
S06
Garage
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Tullverket, Huvudkontoret
Ingrid Olofsson dödsbo
Tullverket Västsvenska Regionen
S 50490001
1
S 50200002
samverkanskont
avt.nr 8112
Skogsstyrelsen
Ransjö Fastighets AB
Skogsstyrelsen Region Mitt
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Arbetsförmedlingen, HK
Försäkringskassan i Värmlands län
S 50340001
Arbetsförmedlingen, HK
Nordmarks Härads Försäkringsb.
Arbetsförmedlingen, Amo Säffle
Kommun
Fastighet
Adress
Årjäng
Skrädene Töcksmark 1:31
Skrädene Hån
Årjäng
Hoven 2
Snickaregatan 4
Årjäng
Styvern 17
Sveavägen 25
Årjäng
Styvern 17
Sveavägen 25
Enskilda nyttjare
S 51100001
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Nordmarks Härads Försäkringsb.
Försäkringskassan i Värmlands län
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2006-10-01
0/3
2006-10-01
2010-01-01
2012-12-31
36 / 9
2014-01-01
2008-12-01
2015-12-31
36 / 9
2013-01-01
2010-04-01
2013-03-31
36 / 9
2013-01-01
2016-09-30
(2016-06-30)
2018-12-31
(2018-03-31)
2013-01-01
2018-12-31
(2018-03-31)
2019-03-31
(2018-06-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
29 680 kr
0 kr
0 kr
116 524 kr
2 975 kr
0 kr
15 972 kr
0 kr
15 468 kr
275 000 kr
(Inkl)
0 kr
2013-01-01
Årjäng
Styvern 17
Sveavägen 25
2011-01-01
2013-12-31
12 / 9
2011-01-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
Summa för urval per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
2017-12-31
(2017-03-31)
35 306 kr
(Inkl)
0 kr
Sidan 43 av 44
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
100%
29 680 kr
140 kr
29 680 kr
140 kr
212 m²
0 m²
212 m²
29 680 kr
29 680 kr
212 m²
0 m²
100%
301,11
5 100 kr
100%
121 624 kr
529 kr
124 599 kr
542 kr
164 m²
66 m²
230 m²
121 624 kr
124 599 kr
164 m²
66 m²
0%
0,00
0 kr
100%
31 440 kr
2 620 kr
31 440 kr
2 620 kr
12 m²
0 m²
12 m²
31 440 kr
31 440 kr
12 m²
0 m²
75%
301,11
9 028 kr
94%
284 028 kr
947 kr
284 028 kr
947 kr
300 m²
0 m²
300 m²
268 066 kr
268 066 kr
288 m²
0 m²
6%
15 962 kr
15 962 kr
12 m²
0 m²
100%
313,42
98 kr
100%
35 404 kr
957 kr
35 404 kr
957 kr
37 m²
0 m²
37 m²
35 404 kr
35 404 kr
37 m²
0 m²
2 250 019 kr
2 252 994 kr
2 056 m²
1 060 kr
1 062 kr
249 214 858 kr
253 405 256 kr
1 261 kr
1 283 kr
66 m²
2 122 m²
193 340 m²
4 216 m²
197 556 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Värmlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Sidan 44 av 44
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
Förklaringar till upplåtelseförteckning
Upplåtelseförteckningen är under utveckling och kan innehålla felaktiga uppgifter. Databasen baseras på hyresavtal och andra uppgifter som myndigheterna sänder in till Ekonomistyrningsverket. Databasen kan ha vissa
brister och vara ofullständig avseende vissa myndigheters avtal. Vissa felaktiga beräkningar kan också finnas. Ekonomistyrningsverket kan därmed inte ta något ansvar för eventuellt ofullständiga eller felaktiga uppgifter i
förteckningen. Om urvalet är gjort på utgiftsområde, anslag eller myndighet så är summeringarna gjorda per myndighet för den del av lokalen som myndigheten disponerar. Om en lokal delas av flera myndigheter så finns
kontraktsvillkoren angivna under varje myndighet. I förteckning är varje post uppdelad i 2 delar där den övre delen anger kontraktsvillkoren och den under delen anger dispositionen av lokalen. Samtliga dokument är i
pdf-format och öppnas med Acrobat reader.
Kontraktsvillkor
• Kontraktsnr är Ekonomistyrningsverkets interna nr. Hyresg. ref hämtas från hyresgästen och finns inte alltid angiven i avtalet. Hyresv. ref hämtas från avtalet.
• Hyresgäst är i allmänhet den myndighet som har tecknat och är ansvarig för avtalet. I vissa organisationer är dock avtalstecknandet delegerat till en underordnad organisation än den angivna organisationen, i
Ekonomistyrningsverkets register har dock den myndighet som anses ansvarig för avtalet angivits som tecknaren. Hyresvärd är i bland felaktig då fastigheterna byter ägare utan Ekonomistyrningsverkets kännedom. I de
fall hyresvärden är en enskild person så har namnet ersatts med texten ”Enskild person”.
• Kommun/Fastighet/Adress. Dessa uppgifter hämtas från avtalet.
• Fr.o.m. avser som regel det datum som angivits i kontraktet som giltighetstidens början. I undantagsfall har Ekonomistyrningsverket p.g.a. avtalsvillkoren varit tvungen att dela upp kontraktet olika delar, avtalsdatumet kan
i dessa fall vara angivet som ett senare datum än vad som i verkligheten är fallet. T.o.m. avser som regel det datum som angivits i kontraktet som den första hyresperiodens slut. Förläng/Upps är uppdaterad från
avtalen. Om ingen uppsägningstid har angivits har hyreslagens regler tillämpats.
• Villkor fr.o.m. anger att avtalsvillkoren ändrats genom tilläggsavtal eller motsvarande vilket medfört en uppdelning av avtalet. Förlängt till är framräknat med hänsyn till avtalets t.o.m.-datum, uppsägningstid och
förlängningstid. Dessa beräknas vid ett antal tillfällen under året och kan därmed vara inaktuellt. Upph/(Sen upps). Om avtalet är annullerat så är detta datum angivet. I undantagsfall kan detta ange att avtalet av tekniska
skäl är uppdelat på flera avtal i Ekonomistyrningsverkets databas och fortsätter i en ny avtalsdel. Datum inom () anges när uppsägningen senast måste sändas in. Beräkningen är gjord med utgångspunkt från vilken
tidpunkt nästa uppsägning kan göras till samt uppsägningstiden. Beräkningen kan vara felaktig och bör kontrolleras, särskilt om avtalet gäller någon av de sista dagarna men inte sista dagen i månaden.
• Grundhyra anger den i avtalet angivna årshyran exkl. tillägg. Tillägg för f-skatt avser hyresgästens andel av fastighetsskatten som ska betalas enligt hyresavtalet eller senare inkommna uppgifter. Uppgifterna är f.n.
endast uppdaterade för ett fåtal hyresavtal. Övriga tillägg avser tillägg för värme, va, ombyggnader etc. när de är kända. I vissa fall har värme och el registrerats som en särskild avtalsdel. Detta gäller i första hand när
dessa kostnader regleras med en indexklausul. Tillägg för fastighetsskatt och indextillägg redovisas särskilt.
• Indexdel anger hur stor del av grundhyran som ska indexregleras. Fast o/bastal anger antingen att ett fast omräkningstal används eller vilket bastal som ska användas vid beräkningen av indextillägget baserat på KPI. Ett
fast omräkngstal anges med "Fast" samt omräkningstalet t.ex. 3%. Bastal för omräkning med KPI anges med 2 decimaler. Indextillägg är framräknat med hänsyn till Grundhyran och den i kontraktet intagna
indexklausulen eller fasta omräkningstalet.
• Årshyra exkl f-skatt och Årshyra totalt avser en beräknad helårshyra exkl resp inkl tillägg för fastighetsskatt. I det fall avtalet endast gäller en del av året så har en helårshyra beräknats med utgångspunkt från hyrorna
under den del av året som avtalet gäller. Tillkommande värme m.m. kan vara inräknad i årshyran. Moms ingår inte i Årshyran. Hyra/m2 är beräknat som Årshyra exkl f-skatt resp Årshyra totalt / Summa area.
• Area om och Area um avser area ovan mark respektive under mark. Summa area är Area om + Area um.
Lokaldisposition
• Lokalbrukare anger vilken myndighet eller del av myndighet som disponerar lokalen. Om flera myndigheter delar på lokalen så är dessa angivna med fördelning av kostnader och area. Uppgifterna för urvalsmyndigheten
visas i fetstil.
Summor
Summor anges dels för varje lokalbeukare och dels för hela urvalet. Summar anges både inkl. och exkl. hyrestilläg för fastighetsskatt, se även Tillägg för f-skatt.
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr