Tervetuloa mukaan!

Comments

Transcription

Tervetuloa mukaan!
Tervetuloa mukaan!
Onneksi olkoon, uusi oppilas! Olet valinnut itsellesi loistavan harrastuksen. Musiikki tuo iloa
jokaiseen päivääsi. Musiikkiopistolaisena saat hyviä eväitä ja taitoja elämääsi, hienoja elämyksiä ja
kokemuksia musiikin maailmassa. Säännöllisen harjoittelun ja mukavien opettajien avulla saavutat
soittotaidon, josta on iloa itsellesi ja muille. Musiikki kannattelee arkea ja rikastuttaa juhlia.
Kokonaispaketti
Opintoihin kuuluu joka viikko:
 soitto-/laulutunnit 30-75 min. viikossa
 musiikin perusteiden (mupe) tunnit mupeops
 yhteissoitto joko kaverin kanssa soittotunnilla, mupetunnilla, orkesterissa, kuoroissa tai
pienyhtyeissä (linkki)
 Soittotunnilla opetellaan oman instrumentin soittotaitoja ja soitetaan monenlaista musiikkia.
 Mupetunneilla lauletaan ja soitetaan sekä opitaan musiikin perusteita ja musiikkiteknologiaan
liittyviä taitoja. Tunneilla tehdään myös omia sovituksia ja sävellyksiä.
 Yhteissoitossa musisoidaan yhdessä toisten kanssa pienemmissä ja isommissa kokoonpanoissa.
Orkesterisoitinten soittajat pääsevät mukaan jousi- ja puhallinorkesterien toimintaan. Kuoroihin
pääsevät mukaan kaikki halukkaat.
Esiintymiset ja kuunteleminen
Musiikki tuo iloa paitsi soittajalle itselleen, myös kuulijoille. Esiintyminen onkin erottamaton osa
musiikin opiskelua. Esiintymistäkin opetellaan, aluksi pienissä konserteissa yksin ja yhdessä ja
taitojen ja kokemuksen karttuessa mitä erilaisimmissa konserteissa ja muissa esiintymistilanteissa.
Musiikkiopisto järjestää vuosittain runsaasti konsertteja, tapahtumia ja tilaisuuksia, pieniä ja suuria.
Musiikin opiskeluun kuuluu myös toisten oppilaiden esiintymisten kuunteleminen. Kuuntelemalla
toisia oppii paljon musiikista ja saa eväitä oman soittotaitonsa kehittämiseen. Ehkä uusi
suosikkikappalekin löytyy siten, että kuulee sen oppilaskonsertissa.
Ja välillä kannattaa käydä myös muissa kuin vain musiikkiopiston konserteissa!
Kotiharjoittelu
Soittamaan ja laulamaan oppii vain harjoittelemalla. Jokaiselta soittotunnilta tulee kotiläksyjä, jotka
kannattaa harjoitella huolella. Yksi tai kaksi harjoittelukertaa viikossa ei riitä. Mitä useammin jaksaa
harjoitella, vaikka lyhyitäkin jaksoja, sitä varmemmin taidot kehittyvät. Kannattaa siis harjoitella, vaikka joka
päivä! Joskus harjoittelun aloittaminen voi tuntua tylsältä, mutta myös silloin pitää harjoitella.
Säännöllisellä harjoittelulla edistyy nopeasti ja pääsee nauttimaan omasta osaamisestaan!
Vanhempien tuki harjoittelussa on varsinkin pienten oppilaiden kohdalla tärkeää. Ei tarvitse olla
asiantuntija, vaan vanhempi/huoltaja voi muistuttaa harjoittelusta ja kannustaa pientä soittajaa.
Poissaolot ja peruutukset
Oppilaan poissaolo
o Mikäli joudut olemaan poissa tunnilta, ilmoita siitä hyvissä ajoin opettajalle, myös ryhmäaineiden
opettajalle. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tuntia. Oppilaan lomamatkan tai muun esteen
takia pois jääneen tunnin mahdollisesta korvaamisesta voit neuvotella opettajasi kanssa hyvissä
ajoin.
Opettajan poissaolo
o Opettajan poissaolosta tiedotamme mahdollisimman nopeasti. Tunti korvataan joko
ryhmätuntina tai konserttikäyntinä. Opettajan pitempiaikaisen poissaolon ajaksi tulee sijainen.
Musiikkiharrastus ja muut harrastukset
o Musiikkiopisto järjestää muutaman ison konsertin vuosittain. Niihin liittyy poikkeavia
harjoitusaikatauluja, joista tiedotetaan hyvissä ajoin. Oppilas on osa isoa kokonaisuutta, ja
on tärkeää, että muut harrastukset voivat hetkellisesti joustaa. Vastaavasti musiikkiopisto
joustaa vastaavissa tilanteissa toisin päin.
Viestintä
Monilla opettajilla on käytössä läksy- tai reissuvihko, johon kirjoitetaan soittoläksyt ja muut tarpeelliset
asiat. Konserteista ja esiintymisistä oma opettaja tiedottaa sähköpostilla, soittamalla vanhemmille
tai tekstiviestillä tai kirjoittamalla tiedot läksyvihkoon. Konserttikalenteri löytyy myös opiston nettisivulta.
Vanhemmat ja oppilaat voivat aina olla yhteydessä omaan opettajaan, kun tulee kysymyksiä
tai muuta varmistettavaa.
Tasosuoritukset
o Musiikkiopistossa opinnot etenevät tasolta toiselle. Oppimista ja edistymistä osoitetaan
tasosuorituksissa. Perusopinnoissa on kolme tasoa, laulussa kaksi, ja syventävissä opinnoissa yksi
(musiikkiopistotaso). Oppilas ja opettaja suunnittelevat sopivan ohjelmiston kullekin tasolle,
ja se soitetaan lautakunnalle. Soitinopinnoissa näitä askelia on noin 3 vuoden välein.
OPS
Arviointikriteerit
Opintojen arviointi
o
Opintojen etenemistä seurataan jatkuvasti yhdessä opettajan kanssa. Lukuvuoden alussa tehdään
vuosisuunnitelma, ja lukuvuoden lopussa arviointi kuluneesta vuodesta. Arviot, soitettu ohjelmisto,
esiintymiset ja suoritukset keräät opettajasi kanssa sopimalla tavalla esimerkiksi kansioon.
Kysymyksiä
o
Kaikkiin opintoihin liittyviin kysymyksiin vastaa ensisijaisesti opettajasi.

Similar documents