Apurahan saajat 2016 / Awarded grants 2016

Comments

Transcription

Apurahan saajat 2016 / Awarded grants 2016
Turun Yliopistosäätiön kevään 2016 myönnetyt apurahat
Turku University Foundation Spring 2016 awarded grants
Turun Yliopistosäätiö on jakanut kevään 2016 apurahoina Turun yliopiston
tutkijoille, tutkijaryhmille sekä jatko-opiskelijoille yli miljoona euroa. Summa
koostuu 334 apurahasta. Säätiölle tulleiden hakemusten lukumäärä oli 1 065 kpl
(noin 8,4 milj. euroa).
Tutkimusapurahat (A1)
TtM Katriina Anttila: Internet-pohjainen ohjelma masentuneille nuorille:
näkökulmana nuorten osallistuminen / hoitotiede
TtT, dos. Anna Axelin: Kohti perhelähtöistä seurantaa äitiyshuollossa Raskauajan seuranta aktiivisuusrannekkeella / hoitotiede, terveystieteet
PhD Raymond Bertram: 7th Scandinavian Workshop on Applied Eye-tracking
19.6.-21.6.2016 / psykologia
1450
DDS Dareen Fteita: Estradiolin vaikutus Prevotella intermedia ryhmän
organismeihin / parodontologia, suun mikrobiologia
FT, dos. Anne Heimo: Sirkkala 1918-2018: Vankileiristä muistinpaikaksi ja
kulttuuriperintökohteeksi / muistitietotutkimus, folkloristiikka, museologia
LL Henri Honka: Maha-suolikanavan ja rasvakudoksen rooli diabeteksen
synnyssä - lihavuusleikkauksen ja lääkehoitojen vaikutukset
aineenvaihduntaan ja verenkiertoon / aineenvaihduntasairaudet,
diabetologia
FM Heidi Högel: PHD1 happisensorientsyymi säätelee munuaissyövän
hoitovastetta ennustavaa autofagimekanismia / syöpäbiologia
LL, KTM Juho Jalkanen: Puriiniaineenvaihdunnan merkitys ateroskleroosin
synnyssä / verisuonikirurgia
VTM Tuula Kaitsaari: Restoratiivinen työyhteisösovittelu yliopistoissa sovitteluprosessin arviointi ja työhyvinvointivaikutukset / sosiaalitieteet
FT, dos. Kari Kallioniemi: Toisen Yhdysvaltoihin kohdistuneen popmusiikin
britti-invaasion kuva englantilaisuudesta / kulttuurihistoria
FM Tiina Käpylä: Sukupuolittuneiden ja etnisten muusikkoidentiteettien
rakentuminen arkisessa kanssakäymisessä / musiikkitiede
FT, dos. Toni Laaksonen: Itämeren tila ravintoketjun huipulta katsottuna:
vertaileva tutkimus merikotkien ympäristömyrkkypitoisuuksista / ekologia
KM Satu Laitinen: Pienten lasten motivaation kehittyminen ja sen merkitys
oppimisvalmiuksien muotoutumisessa / kasvatuspsykologia
FT Heidi Lietzen: Galaksit kosmisessa verkossa / tähtitiede
LL Minna Lukkarinen: Lapsen varhaisen uloshengitysvaikeuden ennuste.
VINKU5V-pitkäaikaisseurantatutkimus / lastentautioppi
FM Kati Mokkala: Ravintotekijät ja mikrobisto aineenvaihdunnan
riskitekijöiden säätelyssä raskaana olevilla naisilla / lääketiede
MSc. Ileana Montoya Perez: Improved characterization of bladder cancer:
machine learning approach / lääketiede
FM Marjaana Mäkinen: Seerumin D-vitamiini ja tyypin 1 diabeteksen riski
lapsilla / lasten endokrinologia
FM Ulla Nygrén: Kirjaston Fennica-kokoelman täydentäminen / Kirjasto
3600
4350
2000
4350
4350
6704
2900
10056
12056
10056
3000
4350
10056
4350
4350
13408
6704
10000
KTM Petteri Ojala: Internetin verkkokeskustelut markkinatiedon lähteenä /
liiketaloustiede, markkinointi
LT, dos. Antti Perheentupa: HE4-merkkiaine hyvälaatuisissa gynekologisissa
tiloissa / synnytys- ja naistentautioppi
FT, dos. Sari Pihlasalo: Nanopartikkeliperusteinen menetelmä
oikeuslääketieteelliseen sovellutukseen / kemia, oikeuslääketiede
Professori Jaakko Pulkkinen: Bioaktiivisen lasin vaikutus kokeellisen
helmiäiskasvaimen kasvuun / biomateriaalitiede, korva-, nenä- ja
kurkkutaudit
LT, doc. Nafis Rahman: Novel functional expression of Follicle-Stimulating
Hormone Receptor in deep endometriosis / fysiologia
LT Juho Raiko: Brown adipose tissue activity in healthy adult males and
associations with cardiometabolic health and atheroclerosis in a 5-year
longitudinal follow-up study / kliininen fysiologia, isotooppilääketiede
Professori Risto Rinne: Kasvatustieteen päivät: "Eriarvoistuva maailma - tasaarvoistava koulu?" / kasvatustiede
FT Saku Ruohonen: 3- hydroxybutyraatin merkitys keski-ikäisen väestön
sydämen diastoliseen toimintaan sekä kokeellisen systolisen ja diastolisen
vajaatoiminnan estossa / epidemiologinen ja kokeellinen sydäntutkimus
FM Juha Ruohonen: Suomen vanhimman kirkon Ravattulan Ristimäen
luonnontieteelliset analyysit / arkeologia
LT, dos. Tarja Saaresranta: Unenaikaiset hengityshäiriöt ja endoteelitoiminta
(Nainen 46) - 10-vuotisseuranta / keuhkosairausoppi ja fysiologia
KM Jaanet Salminen: Luokanopettajaopiskelijoiden
opetussuunnitelmaosaaminen / kasvatustiede
FT Outi Sareila: Reaktiiviset happiyhdisteet suojaavat nivelreumalta - mutta
mihin geeneihin ne vaikuttavat ja pystytäänkö niiden avulla helpottamaan jo
kroonistunutt tulehdusta? / immunologia
Roda Seseogullari Dirihan: Effect of Collagen Crosslinkers on Dentin Protease
Activity / biomateriaalitiede
LL, VTK Jussi Sipilä: Huntingtonin taudin epidemiologia, genetiikka ja
kliininen kuva Suomessa / neurologia
FT, dosentti Leena Strauss: Estrogeenit, suolistomikrobit ja
immuunijärjestelmä / kokeellinen endokrinologia
FT Anna-Marja Säämänen: MikroRNA-molekyylien merkitys murtuman
paranemisessa / biolääketiede
FT, dos. Sisko Tauriainen: Hermosolujen luontainen puolustautuminen
parechoviruksen aiheuttamaa infektiota vastaan / virologia, immunologia
LL Tamara Teros-Jaakkola: Pienten lasten influenssa yleisen
rokotusohjelman aikakautena / kliininen lääketiede
FT Outi Vesakoski: Fennoskandian ja suomalais-ugrilaisen puhuma-alueen
monitieteinen menneisyys / evoluutiobiologia
FL Timo J. Virtanen: Bengtskär - aineistot arkistoon 2016 / kansatiede
FM Katja Vuokko: Kääntäjän alaviitteiden käyttö suomennetussa
kaunokirjallisuudessa / käännöstiede
FM Reima Välimäki: Martin Crusiuksen päiväkirja: aiemmin tuntematon
kuvaus 1500-luvun Turusta / kulttuurihistoria
6704
5000
6204
5 000
5 000
4350
1500
4350
4000
1600
4350
1800
2900
2900
3000
3000
5800
4350
2500
3200
20112
10556
Nuoren tutkijan apuraha (N)
LK Karoliina Aho: Aivojen kuvantamislöydösten ja geneettisten tekijöiden
merkitys pikkukeskosena syntyneiden lasten toimintakyvylle/
lastenneurologia
MAEd Christina Athanasopoulou: eHealth and people with mental illness in
Finland and in Greece/ hoitotiede
MSc Luqman Awoniyi: Novel regulators of B cells activitation - lessons from
proximity/ immunologia
M.Tech. Ameya Bendre: Probing the functional role of Fam3c in osteoblast
differentiation/ solubiologia ja anatomia
HLL Jasmina Bijelic-Donova: Lyhytkuitukomposiitin sidosominaisuudet,
mekaaniset ominaisuudet ja kuormankantokyky/ biomateriaalitiede
LL, FM Eva-Maria Birkman Epidermaalisen kasvutekijäreseptorin ja muiden
biomarkkereiden merkitys ruoansulatuskanavan syövissä/ patologia
MSc. Petri Elo: Preclinical evaluation of novel radiopharmaceuticals for
positron emission tomography (PET) imaging of animal models of multiple
sclerosis/ kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
MSc Rohini Emani: Diet, microbes and gut immune responses in
pathogenesis of experimental type-1 diabates/ microbiologia ja immunologia
MA Kalypso Filippou: Students' and Teatchers' experiences and challenges
during International Master Degree Programmes in Finnish Universities
with Special Focus on Thesis Supervision/ korkeakoulutus
MSc. Simone Grassini: Physiological and Neurological Correlates of Positive
Health Effects in Natural Environments/ ympäristöpsykologia
VTM Heidi Haanila: Miten "minä" määritellään? - Neurofilosofinen analyysi
itsetietoisuudesta/ filosofia
FM Marja-Katariina Haatanen: Ilmastonmuutoksen ja metsähakkuiden
vaikutukset muurahaisiin/ ekologia
MSc. Parisa Hariri: Studies on hyperbolic type metrics/ matematiikka
LL Maria Hartiala: Lapsen avosyntyinen keuhkokuume/ lastentaudit
MSc. Vesa Havurinne: Photosynthetic sea slugs: Keys to sustainable
photosynthesis in isolated plastids/ molekulaarinen kasvibiologia
FM, LitM Marja Heiskanen: Sydämen oikean kammion toiminta ja
aineenvaihdunta/ kliininen fysiologia
LK Henriina Hermansson: Synnytystavan vaikutus lapsen terveyden
ohjelmoitumiseen/ lastentautioppi
FM Miikka Honka: Insuliiniresistenssin vaikutus kudoskohtaiseen
aineenvaihduntaan/ sisätaudit
FM Marika Honkaniemi: Valokuvien vaikutusvalta: Jatkosodan suomalaissaksalainen näyttelyvaihdon TK- ja PK-valokuvat aikansa poliittiskulttuurisella kentällä/ taidehistoria
LL Kristian Johansson: Urheilijoiden retrokalkaneaaliset kiputilat, kliininen
ja histologinen tutkimus/ terveysliikunta
LL Eeva Juhanoja: Verenpaineen vaihtelu sydän- ja verisuonitautien
riskitekijänä/ kliininen lääketiede
FM Pauliina Järvistö: Ympäristön vaikutukset luonnonpopulaation
toissijaisten sukupuoliominaisuuksien ilmentämiseen/ evoluutiobiologia
Roope Kallionpää: Sydän- ja verisuonitautisairastavuus ja -kuolleisuus
tyypin 1 neurofibromatoosissa/ lääketieteellinen epidemiologia, sydäntaudit
MSc Amanpreet Kaur: Therapeutic targeting of PME-1 in human brain
tumor glioblastoma/ patologia
FM Riina Keto-Tokoi: "Uusi hurskas sukupolvi" - Uskonto ja sekularismi
2900
2900
6704
4350
4350
6704
6704
6704
10056
10056
10056
8380
20112
2900
20112
4350
1450
4350
20112
2900
2900
10056
6704
2900
20112
turkkilaisessa koulutusjärjestelmässä 2010-luvulla/ uskontotiede
YTM Hanna Kettunen Suomalainen vuokra-asuntopolitiikka murroksessa:
vuokrasääntelyn purkaminen/ sosiologia
VTM Virpi Kivioja: Läntinen ihmemaa ja itäinen väliinputoaja? LänsiSaksan kuva Suomessa ja Suomen kuva Länsi-Saksassa kouluoppikirjoissa
1945–2000/ poliittinen historia
LK Annamari Koistinen: Rinovirusinfektio ja toistuva uloshengitysvaikeus:
4 vuoden seuranta/ lastentaudit
LL Liisa Koivu: Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoito VarsinaisSuomessa/ onkologia
FM Hanna Korhonen: Dicer-proteiinin tärkeä merkitys siittiösolun
muodostuksen ja miehen hedelmällisyyden säätelyssä/ molekyylibiologia
FM Johannes Koski: "Pelkkiä bittejä?" Pokémon-videopelien affektiivinen
estetiikka/ pelitutkimus
Dipl-Biol Robin Kubitza: Proximate mechanisms of social cohesion in
gregarious animal/ käyttäytymisekologia
MSc. Anna Kutsaya: The development of novel diagnostic assays and
studies of influenza and respiratory syncytial virus disease burden in early
childhood/ virusoppi
LL Laura Kuusalo: Nivelreuman hoidon muutokset ja hoitotulokseen
vaikuttavat tekijät - mitä voisimme muuttaa?/ reumatologia
HLL Niina Kuusisto: Orbitan implanttien aiheuttamat artefaktat KKTTkuvissa/ suuradiologia
FM Tiina Kähkönen: Fibroblastikasvutekijäreseptoreiden osuus rintasyövän
ja sen aiheuttamien luuetäpesäkkeiden kasvun säätelijöinä ja
potentiaalisina lääkekehityksen kohteina/ biolääketiede, syöpäbiologia
FM Jaakko Lamminpää: Salibandymailan ja -pallon rakenteelliset
ominaisuudet/ materiaalitiede
LL Pauliina Lindholm: Kasvokivun neuraaliset mekanismit - aivojen
transkraniaalisen magneettistimulaation vaikutukset/ kliininen
neurofysiologia
FM Janne Lindstedt: Kaupungin brändäys ja paikallisten sidosryhmien
sitoutuminen kaupunkiin. Esimerkkinä Turku, Euroopan
kulttuuripääkaupunki 2011/ talousmaantiede
MPH Michael Lowery Wilson: Child and adolescent traumatic brain injury in
Finland: Epidemiological contributions of parent health, mechanisms and
longitudinal examinations of psychiatric hospitalization/ nuorisopsykiatria
MSc. Thien Tam Luong: Diversification, taxonomy and phylogeny of
Meteoriaceae, focusing on Meteorium and Barbella s. lat./ fylogenia,
taksonomia
FM Ida Luotonen: Sanojen merkitysten ymmärtäminen katoaa - Afaattisten
ja Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden tiedonkäsittelyn ja
aivoradastojen erot/ logopedia
FM Matti Mieskonen: Historiatiedon rajapinnat - Historiantutkimuksen ja
kirjallisuushistorian tieteidenvälinen suhde tulenkantajat-käsitteen
kontekstissa/ Suomen historia
MSc Farooq Mubarak: Conquereing the digital divide between Nordic region
and Indian subcontinent/ tietojärjestelmätiede
LK Minna Myllylä: Pitkäaikainen ylipainehoito (CPAP) uniapneapotilailla ketkä hyötyvät hoidosta ja miten?/ keuhkosairausoppi, kliininen
allergologia
VTM Marjaana Mäenpää: Maanjäristysstrategia? Tunteiden ja legitimaation
politiikka nykypäivän Kiinassa, esimerkkitapauksena Wenchuanin
10056
10056
2900
2900
6704
20112
4350
6704
4350
2900
4350
10056
2900
6704
2900
4350
10056
11732
20112
2900
10056
maanjäristys/ valtio-oppi, kansainväliset suhteet
FM, LK Jussi Mäkilä: Anti-miR-15b: n jakaantumisen ja farmakokineetikan
selvittäminen elävässä eläimessä käyttäen PET-kuvantamista/
biolääketiede
MSc. Pham Nguyen: Virtual Customer Integration in Innovation
Development/ kansainvälinen liiketoiminta
OTM Joonas Norr: Perusoikeudet ja kohtuus sopimusoikeudessa - tutkimus
perus- ja ihmisoikeusargumentaation mahdollisuuksista sopimusten
kohtuusperusteisessa sovittelussa/ valtiosääntöoikeus
FM Isabella Norrbo: Hackmaniittien käyttö optisissa sensoreissa/ kemia
KM Venla Panula: Yksinäisyys ja hyvinvointi eri elämänvaiheissa/
erityispedagogiikka
FM Minna Piipponen: Pitkät ei-koodaavat RNA-molekyylit ihosyövässä/
molekyylilääketiede
FM Mirva Pääkkönen: Orgaanisten rasvahappojäännösten analyysi
Fennoskandian alueen neoliittisista ja varhaismetallikautisista keramiikkaastioista/ arkeologia
FM Moona Rahikainen: Proteiinifosfataasit kasvin
puolustusaineenvaihdunnan säätelyssä/ molekulaarinen kasvibiologia
FM Tuomas Rantala: J.E. Sunila maalaisliittolaisena poliitikkona ja
pääministerinä/ poliittinen historia
TtM Hanna Repo: Kulttuurinen kompetenssi sosiaali- ja
terveydenhuollossa/ hoitotiede
FM Anniina Rintala: Faecalibacterium prausnitzii -suolistobakteerin
merkitys ei-alkoholiperäisen rasvamaksan ehkäisyssä/ lääketieteellinen
mikrobiologia
OTM Michael Ristaniemi: Kansainvälinen kilpailuoikeus - ollako vai eikö
olla/ kilpailuoikeus
FM Johanna Salo: Lymen borrelioosin nopea diagnostiikka NMR- ja
massaspektrometrialla taudin varhaisessa vaiheessa/ kemia
LL Soile Salomäki: Infektioiden ja inflammaation kuvantaminen
positroniemissiotomografia (PET) -menetelmällä (PETU)/ infektiotaudit
MSc. Sergey Sheludyakov: Magnetic Resonance Study of Atomic Hydrogen
in Solid Hydrogen Matrices at Temperatures Below 1K/ kokeellinen fysiikka
FM Niina Siivikko: Saamen kansa Suomen kansalaisina. Saamelaisuus
osana suomalaisuutta ja sen ulkopuolella vuosina 1965-1980/
kulttuurihistoria
LK Sam Sivén: Kotona mitatun verenpaineen rooli kohonneen verenpaineen
diagnostiikassa ja sairauksien ennustekijänä/ sisätautioppi
FM Janina Stauffer: Luonnollisten ja ihmisperäisten stressitekijöiden
vaikutukset biologiseen ikääntymiseen eri selkärankaisilla/ eläinfysiologia,
genetiikka
VTM Enna Toikka: Huono-osaisuuden kasautumiseen johtaneet
elämänpolut lapsuudesta varhaisaikuisuuteen/ sosiaalityö
LL Laura Toivonen: Rinovirusten aiheuttamat hengitystieinfektiot pienillä
lapsilla - kliininen kuva, alttius ja immunologinen vaste/ lasten
infektiotaudit
VTM Sami Torssonen: Hyvinvointi myytävänä - Tuotteistaminen
tuotantoeläinpolitiikassa/ valtio-oppi
LL Riitta Turunen: Pikkulapsen ensimmäinen akuutti uloshengitysvaikeus:
virusetiologia ja rinoviruksen eri genotyypit/ lastentaudit, virusoppi
FM Ville Tähtinen: Oligonukleotidikonjugaatit ja peptidinukleiinihapot
hiusneula-tyyppisten mikro-RNA-rakenteiden tunnistuksessa/ orgaaninen
2900
10056
10056
20112
10056
6704
15084
20112
6704
4350
2900
6704
6204
2900
2900
20112
2900
10056
10056
4350
10056
2900
20112
kemia, kemiallinen biologia
MSc Henriette Undeutsch: Molecular mechanism of hyperthyroidism
mediated by a constitutively activating TSH-receptor mutation in mice/
endokrinologia, syöpäbiologia
FM Liina Uusitalo: Mesenkymaaliset kantasolut luun uusiutumisen ja
verisuonien uudismuodostuksen säätelijöinä/ molekyylilääketiede
LL Tuulia Vallius: Uudet ennusteelliset tekijät epiteliaalisen
munasarjasyövän hoitovasteen ja ennusteen arvioinnissa/ gynekologinen
onkologia
FM Kukka-Maaria Wessman: En kestä dragons ilman beer.
Internetmeemikonstruktioiden humoristisuus ja hyväksyttävyys
kieliyhteisöissä./ kielitiede
Mphil Laura Virtanen: Lamin A/C mutations in Dilated Cardiomyopathy/
patologia
MSc. Helena Virtanen: Vascular adhesion protein-1 as an in vivo target for
imaging of leukocyte trafficking/ lääketieteellinen kuvantaminen,
immunologia
MSc Ksenia Zueva: Evolutionary genomics of local adaption in NorthEuropean Atlantic salmon populations/ evoluutiobiologia, genetiikka
4350
2900
4350
20112
6704
4350
10056
Matkamäärärahat (B)
FM Heta Aali
FM Ilmari Ahonen
VTM Sanna Ahvenharju
dos. Laura Airas
FM Heikki Aisala
FM Outi Alanen
FT Aino-Liisa Alanne
MSc Saeid Alinezhad
FT Jukka Alinikula
DDS Pinar Altinci
FM Laura Antola
FT Jari Björne
KTM Kristiina Borg
K.F.N Tamara Budanova
MPH, PhD Roshan Chudal
FT, dos. Louis Clerc
PhD Vanina DahlströmHeuser
MSc Milena Doroszko
MSc. Sergei Dytckov
LL Laura Ekblad
OTK Matti Eronen
MSc. Vandad Fallah
Ramazani
MSc Ali Farooq
FT Sarita Forsback
FM Tiia Forström
MSc Bhushan Gadgil
500
400
800
800
400
1000
600
1200
1200
500
700
1000
400
500
800
1200
500
500
650
800
1200
800
700
600
1000
500
MSc. Alberto Gonzales
cristiano
PhD Magda Grabsztunowicz
PsM Annika Gunst
LL Eeva Haapio
MSc Cecilia Hagert
MD, Ph.D. Chunlei Han
FM Ira Hansen
MSc. Parisa Hariri
FT Outi Heikkilä
FT, dos. Teiko Heinosaari
HTM, MSc Anna-Maija
Helminen
FT Sofie Henricson
LK Henriina Hermansson
LK Henni Hiltunen
FM Anne Holappa
FM, LiTM Sanna Honkala
FM Pia Hovi-Assad
FT Hannu Huhtinen
FM Sonja Hukantaival
LKT, dos. Veijo Hukkanen
VTM Satu Husso
FT Harri Härmä
VTM Ilari Ilmakunnas
FM Katja Immonen
PhD Guillaume Jacquemet
MSc. Tahereh Jafari
MSc Martina Jokel
800
300
4000
500
800
800
400
870
500
600
500
500
500
800
500
800
500
1000
500
800
1200
1000
600
500
600
500
1000
LL Eeva Juhanoja
FM Martti Kaasalainen
DI Matti Kaisti
FM Maarit Kalliokoski
FM Noora Kallioniemi
FM Tuomas Kangas
LL Riina Katainen
VTM Liisa Kauppila
MA Elena Kazakova
MScEE Amleset Kelati
LT Katja Kero
KT, FL Mikko Ketovuori
MSc Meraj Hasan Khan
PhD Sergey Khorobrykh
FM Jorma Kim
FT Tero Klemola
FM Anna Knittle
FM Matias Knuuttila
KTT Anna-Maija Kohijoki
VTM Polaris Koi
VTM Aki Koivula
KM Sara Kokkonen
TtM Jaana Koskenniemi
FT, dos. Päivi Koskinen
KM Erkka Laine
FM Liisa Lalu
TtM Tella Lantta
FM Mari Lehti
YTM Mari Lehto
FT, dos. Harry Lehto
FM Minna LeppäahoKotimäki
LL Jussi Leppävirta
FM Aino Liira
VTK Anna Lilja
FT Thomas Lilley
FM Rolf Lindén
FT Elina Lindfors
FM Antti Lindfors
VTT Tiina Lintunen
Dos. Outi Luova
FT Tuomas Lönnberg
FT Tiina Mahlamäki
LK Joonas Majuri
KTM Meri Malmari
LitM Tanja Matarma
FM, VTM Markus Matilainen
FT Pieta Mattila
FT Raita Merivirta
MSc. Hans Moen
MD Kumail Motiani
MSc. Parisa Movahedi
FM Laura Munukka
MSc Gayathri Murukesan
800
500
1000
800
500
500
500
500
700
300
500
1000
500
300
500
1000
500
500
800
500
700
1200
500
300
800
500
800
500
600
1000
600
800
500
70
1200
600
600
500
700
700
600
500
800
800
565
600
300
1000
600
500
800
800
800
PhD Ahmed Musrati
MSc. Vadzim Mychkou
LK Elina Mäkinen
KM Iina Männikkö
LL Laura Määttänen
FT Elli Narvi
MSc Behailu Negash
FM Jari Nikkola
PsM, KM Saara Nolvi
FM Anu Nuora
FM Johanna Ollila
Dos. Marjaterttu Pajulo
MSc. Natalia Pakharukova
FM Jarkko Peltomäki
MSc Paula Pennanen
FT, dos. Sari Pihlasalo
LT Jussi Posti
Dosentti Jeroen Pouwels
PhD Victoria Pritchard
FM Sofia Pruikkonen
FM Liisa Puhakka
FT, dos. Arto Pulliainen
FM, KM Anna-Elena
Pääkkölä
FM Sanna Qvick
FT Pia Rantakari
PsM Otso Rantonen
FM Virve Repo
M.Phil Sean Robinson
LT Jori Ruuskanen
FT Henna Röytiö
LL Eeva Sajanti
FM Hanna Salmi
TtT, dos. Leena Salminen
FT Minnamari Saloaro
MSc Pablo Sanchez Virosta
KTM Innan Sasaki
PhD student Roda
Seseogullari Dirihan
TtM Eeva Siirala
PhD Csilla Sipeky
LK Sam Sivén
FM Johanna Skurnik
KM Anne Sorariutta
VTM, FM Tiia Sudenkaarne
FM Milla Suominen
FT, Dosentti Petri Susi
FM Kimmo Tarkkanen
KM Mikko Tiilikainen
KM Jenni Tikkanen
FM Marika Toivola
LL Laura Toivonen
LL Mirka Toivonen
FM Mikko Tukiainen
800
500
500
700
300
500
600
1000
800
1000
1000
500
1000
550
500
700
500
800
1000
500
1250
800
500
500
500
500
500
600
800
500
500
500
500
400
1200
1000
800
500
500
800
500
700
500
500
500
800
1200
700
700
500
300
400
FM Maria Tuomi
FM Minnea Tuomisto
FM Minna Tuulas-Inkinen
FT, dos.Petri Tähtinen
OTT Matti Urho
FT Silva Uusi-Heikkilä
FT, dos. Mikko Uusi-Oukari
FT Henna-Maria Uusitupa
LT Paula Vainio
PsT, dos. Katja Valli
MSc Fan Wang
FM Maria Vanha-Similä
LL Ville Varho
700
600
400
1000
2000
1200
300
800
500
700
500
500
500
FT Roope Vehkalahti
MSc. Yang Wei
MD, PhD Tibor Veres
LL Veera Veromaa
MuM, FM Hanna VertanenGreis
FT Nora Westerlund
FM Joni Virta
FM Jukka Vornanen
MSc Ma Xueying
TtM Minna Ylönen
MSc. Fangfang Zhao
1000
950
800
300
500
500
1000
600
600
500
500
Vierailevan luennoitsijan tai tutkijan kutsuminen (D)
PhD Jon Brommer
Prof. Erkki Eerola
Dr. Kurt Gloos
Assoc. Prof. Ulvi Gürsoy
VTT Kim Holmberg
THT Maija Hupli
Prof. Tuomas Huumo
VTT, dos. Marika Jalovaara
Prof. Hasse Karlsson
Prof. Kalevi Kokko
FT, dos. Kaarina Koski
Dos. Mikko-Jussi Laakso
Dos., FT Hanna Lagström
PhD, MD Riitta Lahesmaa
THT Helena Leino-Kilpi
1200
2000
1000
350
600
800
1000
500
1200
2000
400
900
1000
1500
800
Opetusretket (F)
FT Johanna Ilmakunnas
LuK Mari Linna
Prof. Timo Saarinen
Dos. FT Otso Suominen
FT Jaana Vaahtera
2000
1300
2500
2000
2000
Prof. Eila Lindfors
FT, dos. Hanna Meretoja
FT Paula Mulo
Prof. Pekka Niemelä
PhD Klaus Nordhausen
FT Eeva-Marja Rainio
FT Heli Rantala
FT Juha Räikkä
LT, dos. Tarja Saaresranta
OTM Toni Selkälä
FT, dos. Jari Sinkkonen
FT John Smeds
TtM Camilla Strandell-Laine
FT, dos. Petri Susi
PhD Sergey Vasiliev
1200
1000
900
1500
400
1000
1000
1000
2600
400
600
500
800
1000
1200