Organiske psykiske lidelser Demens ses som denne type lidelse

Comments

Transcription

Organiske psykiske lidelser Demens ses som denne type lidelse
Organiske psykiske lidelser
Demens ses som denne type lidelse
Demens er forårsaget af sygdom eller skade som påvirker
hjernens
psykisk, organisk, pseudo, fysisk
kognition, motion, koordination, integration
Demens er forårsaget af sygdom eller skade som påvirker et
menneskes
Demens er forårsaget af sygdom eller skade som påvirker et
menneskes
følesans, følelsesliv, underliv, smagssans
personlighed, ubevidsthed, glykoseniveau, upersonlighed
Der er mindst dette antal sygdomme som kan føre til demens
Et af nedenstående har hukommelsen mindst betydning for
50, 100, 150, 200
bearbejdning, indlæring, lagring, følelser
Denne kliniske diagnose knytter an til Organiske psykiske
lidelser?
skizofreni, demens, personlighedsforstyrrelse, mani
Et af nedenstående lidelelser er ikke en demensform
Et af nedenstående lidelser er ikke en demensform
Alzheimers demens, Dissociatios demens, multi-infakt demens,
Morbus Picks demens,
Huntington chorea, Parkinson, vaskulær demens, delirøs demens
Et af nedenstående lidelser er ikke en subkortikal demensform
Parkinsons, Morbus Picks, Huntingtons, Lewy body,
Hvad kaldes dette begreb, når læsioner i temporallappen kan føre Hvad kaldes dette begreb, når læsioner i temporallappen kan føre
til mistet evne til at læse
til mistet evne til at skrive
Afasi, Aleksi, agrafi, agnosi
Afasi, Aleksi, agrafi, agnosi
Denne ledetråd: ”at have mistet evnen til at læse” fører til et
begreb ifht læsioner i temporallapperne
Denne ledetråd: ”at have mistet evnen til at skrive” fører til et
begreb ifht læsioner i temporallapperne
Afasi, Aleksi, amnesi, agnosi
Afasi, Aleksi, agrafi, agnosi
15
Det mest centrale symptom på demens er den svigtende
hukommelse som skyldes skader i denne del af hjernen
Demens er et syndrom og betyder
amnesi, sløvsind, sindssvag, svagsind
cortex cerebri, hypofysen, hyppocampus, lillehjernen
Et af nedenstående er ikke del af de tre stadier som demens
inddeles i!
mild demens, moderat demens, svag demens, svær demens
Bergerskalaen tager udgangspunkt i den dementes
funktionsniveau og anvendes i Norge mhp at planlægge
omsorgen. Hvor mange trin er Bergerskalaen inddelt i?
3, 6, 9, 12
Denne skala anvendes i Norge mhp at planlægge omsorgen udfra
den dementes funktionsniveau
Dreyfuss-skalaen, bergerskalaen, coombes-skalaen, diatesesyntese-skalaen
En ledetråd ”fungerer i miljøet, men hukommelsessvigt forstyrre En ledetråd ”kan fungere i kendte omgivelser uden hjælp” er et
daglige aktiviteter” er et trin i bergerskalaen som anvendes til
trin i bergerskalaen som anvendes til planlægning af omsorg til
planlægning af omsorg til den demente. Hvilket trin er det i
den demente. Hvilket trin er det i Bergerskalaen?
Bergerskalaen?
trin 6, trin 2, trin 4, trin 1
trin 2,trin 3,trin 1, trin 4,
En ledetråd ”kan klæde sig med vejledning” er et trin i
bergerskalaen som anvendes til planlægning af omsorg til den
demente. Hvilket trin er det i Bergerskalaen?
En ledetråd ”skal have hjælp til at klæde sig på” er et trin i
bergerskalaen som anvendes til planlægning af omsorg til den
demente. Hvilket trin er det i Bergerskalaen?
trin 2, trin 3, trin 1, trin 4,
trin 6, trin 2, trin 4, trin 1
En ledetråd ”mere omfattende hjælp til alle områder” er et trin i
En ledetråd ”terminalfasen, reagerer kun på følelsesmæssig
bergerskalaen som anvendes til planlægning af omsorg til den
demente. Hvilket trin er det i Bergerskalaen?
stimuli” er et trin i bergerskalaen som anvendes til planlægning af
omsorg til den demente. Hvilket trin er det i Bergerskalaen?
trin 6, trin 5, trin 4, trin 1
trin 2, trin 3,trin 6, trin 4
Ved demens ses et kognitivt symptom som sprogforstyrrelser,
som kaldes for..
Ved demens ses et kognitivt symptom som motoriske og
fuktionelle forstyrrelser, som kaldes for..
afasi, apraksi, agnosi, atrofi
afasi, apraksi, agnosi, atrofi
Ved demens ses et kognitivt symptom som svækket
forståelsesevne, som kaldes for..
Et menneske med demens kan rammes af afasi pga skader i
storhjernen. Nedenstående form for afasi omhandler at have
svært ved at udtrykke sig.
afasi, apraksi, agnosi, atrofi
ekspressiv afasi, impressiv afasi, global afasi, masfasi
Et menneske med demens kan rammes af afasi pga skader i
storhjernen. Nedenstående form for afasi omhandler at have
svært ved forstå tale...
Dette begreb skyldes forstyrrelser af muskler i munden, tungen
eller svælget. Man forstår godt, hvad der bliver sagt, og man ved
godt, hvad man vil sige. Begrebet må ikke forveksles med afasi!
ekspressiv afasi, impressiv afasi, global afasi, masfasi
dysartri, dystasi, dysmani, atrarfi
Ved demens ses et kognitivt symptom som svækkelse af
indlæring, oplagring og genkaldelse, men hvad kaldes det også
Vaskulær demens adskiller sig fra alzheimers demens ved at
skaden oftest er sket i
amnesi, afasi, dystoni, agnosi
nerverne, basalganglierne, blodkarene, det limbiske system
Alzheimers demens adskiller sig fra vaskulær demens ved at
skaden oftest er sket i
Et af nedenstående er ikke en adfærdsforstyrrelse ved demens
planløs omkringvandren, natteuro, rastløshed, neologismer
hjernevævet, basalganglierne, blodkarene, det limbiske system
Et af nedenstående er ikke en adfærdsforstyrrelse ved demens
Et af nedenstående er ikke en adfærdsforstyrrelse ved demens
råben, vredladen, handletrang, talepres
manglende egenomsorg, vredladen, skyldfølelse, handletrang
Denne betegnelse for demens udspringer af at
Denne betegnelse for demens udspringer af at
demenssygdommen ikke skyldes en anden sygdom. Hvad kaldes demenssygdommen skyldes en anden sygdom. Hvad kaldes det?
det?
sekundær demens, første demens, primær demens, den sete
sekundær demens, første demens, primær demens, den sete
demensform
demensform
Der findes flere forskellige typer af vaskulær demens. Hvad
kaldes den type som er forårsaget af mange små beskadiget
områder i hjernen
Et af nedenstående hører ikke under gruppen af
primære demensformer.
Alzheimers, huntington chorea, Lewy Body, vaskulær demens
multi-infakt, muliti-compakt, multi-abstrakt, multi-konkret
Et af nedenstående hører ikke under gruppen af
primære demensformer.
Denne form for demens rammer de forreste dele af hjernen, og
svækker dømmekraft, impulskontrol, indsigten samt
planlægningen.
Morbus Picks, alzheimers, multiinfakt, huntington chorea
frontotemporal demens, huntington chorea, alzheimers demens,
vaskulær demens
Denne form for demens rammer den bagerste del af hjernen og
giver bl.a. synsforstyrrelser eller hallucinationer.
Lewy Body, alzheimers demens, huntington chorea, vaskulær
demens
Hvilken demensform er den mest hyppige
Lewy Body, alzheimers demens, vaskulær demens,
frototemporal demens
46 Redskabsvifte
Swatkowski, Kirsten Sejerøe -Demens, kommunikation og
samarbejde - Klim 2002
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
centrering, spejling, afledning, håb
mismatch, match, centrering, containing
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
spejling, match, verbalisering, centrering
struktur, mismatch, spejling, afledning,
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
håndterbarhed, guiding, match, afledning
grænsesætning, afledning, spejling, mismatch,
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
reminiscens, afledning, guiding, fysik omsorg
centrering, reminiscens, afledning, skyld/soning
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
validering, krav og mål, humor, musik
musik, guiding, afledning, skærmning
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
humor, afledning, kalibrering, pædagogisk tilnærmning
kalibrering, validering, guiding, åbenhed/indsigt
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
3 af nedenstående metoder anvendes som et
kommunikationsredskab ifht. mennesker med demens. Hvilket
begreb skiller sig ud??
musik, spejling, mismatch, realitetsorientering
match, validering, beskyttelse, kalibrering
I kontakten med et menneske med demens arbejdes der med
forskellige metoder for at skabe en tryg hverdag. Denne metode
har fokus på at huske og mindes, at vække genklang..
I kontakten med et menneske med demens arbejdes der med
forskellige metoder for at skabe en tryg hverdag. Denne metode
har fokus på, når ord ikke helt slår til, men kan erstattes med
kalibrering, reminiscens, validering, guiding
sang/musik, afledning, validering, spejling
I kontakten med et menneske med demens arbejdes der med
forskellige metoder for at skabe en tryg hverdag. Denne metode
har fokus på at tilpasse sit kropssprog og verbale udtryk med den
anden..
I kontakten med et menneske med demens, arbejdes der med
forskellige metoder for at skabe en tryg hverdag. Denne metode
har fokus på at hindre der opstår kontakt, og handle på tværs af
eller imod den andens ønske..
afledning, match, guiding, rumme
mismatch, guiding, validering, spejling
I kontakten med et menneske med demens arbejdes der med
forskellige metoder for at skabe en tryg hverdag. Denne metode
har fokus på at føre og vise vej
I kontakten med et menneske med demens arbejdes der med
forskellige metoder for at skabe en tryg hverdag. Denne metode
har fokus på at lede bort fra
afledning, match, guiding, validering
sang/musik, afledning, validering, spejling
I kontakten med et menneske med demens arbejdes der med
I kontakten med et menneske med demens arbejdes der med
forskellige metoder for at skabe en tryg hverdag. Denne metode forskellige metoder for at skabe en tryg hverdag. Denne metode
har bl.a. fokus på at aflæse stemmeføring, kropssprog og mimik. har fokus på at gøre følelser gyldige
validering, realitetsorientere, kalibrering, beskytte
validering, centrering, skærmning, afledning
I kontakten med et menneske med demens arbejdes der med
forskellige metoder for at skabe en tryg hverdag. Denne metode
har fokus på at anbringe i centrum eller samle sig om.
I kontakten med et menneske med demens arbejdes der med
forskellige metoder for at skabe en tryg hverdag. Denne metode
har fokus på at vise, unden mundtlig vejledning.
validering, centrering, skærmning, afledning
spejling, centrering, validering, kalibrering
24-46=70
Disse ledetråd - Ansigtet, musklernes spændingsgrad, hudfarve,
hudens tone, øjenes stilling og åbenhed, blikkets intensitet og
fokusering, øjenbevægelser - henleder til et af nedenstående
begreber..
sproget, mimik, stemmeføring, kroppen
demens
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet afasi mest
fremtrædende?
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet ekspressiv afasi
mest fremtrædende?
demens, depression, mani, amnestisk syndrom
organisk hallucinose, skizofreni, demens, hypomani
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet impressiv afasi
mest fremtrædende?
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet global afasi mest
fremtrædende?
depression, borderline, demens, mani
skizofreni, psykose, mani, demens
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet amnesi mest
fremtrædende?
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet apraksi mest
fremtrædende?
depression, deliriøs personlighedsstruktur, demens, skizofreni
skizofreni, organisk personlighedsforstyrrelse, psykose, demens
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet aleksi mest
fremtrædende?
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet primitivisering mest
fremtrædende?
demens, borderline syndrom, mani, postencefalistisk syndrom
organisk hallucinose, amnestisk syndrom, borderline, demens
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet agnosi mest
fremtrædende?
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet forgrovet social
adfærd mest fremtrædende?
organisk angsttilstand, demens, psykose, skizofreni
demens, skizofreni, psykose, delir,
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet
hukommelsessvækkelse mest fremtrædende?
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet emotionel labilitet
mest fremtrædende?
mani, demens, borderline, organisk angsttilstand
demens, depression, mani, organisk angsttilstand
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet apati mest
fremtrædende?
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet spastisk hemiparese
mest fremtrædende?
hypomani, skizofreni, organisk hallucinose, demens
vaskulær demens, alzheimers demens, amnestisk syndrom,
borderline
Under hvilken psykisk tilstand er symptomet ensidig
refleksovervægt mest fremtrædende?
vaskulær demens, alzheimers demens, amnetisk syndrom,
skizofreni
13
Et af nedenstående er ikke et symptom på en demens tilstand
Et af nedenstående er ikke et symptom på en demens tilstand
apati, autisme, afasi, agnosi
afasi, apraksi, affektive forstyrrelser, amnesi
Et af nedenstående er ikke et symptom på en demens tilstand
Et af nedenstående er ikke et symptom på en demens tilstand
agnosi, apraksi, apati, ambivalens
amnesi, afasi, associationsforstyrrelser, apraksi
Et af nedenstående er ikke et symptom på en demens tilstand
Et af nedenstående er et symptom på en demens tilstand
primitivisering, forgrovet social adfærd, apraksi, tankefradrag
ekspressiv afasi, latenstid, initiativløshed, sprogfattigdom
Et af nedenstående er et symptom på en demens tilstand
Et af nedenstående er et symptom på en demens tilstand
neologismer, selvovervurdering, impressiv afasi, nedtrykthed
agnosi, selvmordstanker, hallucinationer, opstemthed
Et af nedenstående er et symptom på en demens tilstand
Et af nedenstående er et symptom på en demens tilstand
apraksi, ambivalens, agitation, hæmning
diskuterende stemmer, opstemthed, amnesi, sprogfattigdom
13-10=23
”Svækket hukommelse” er et af de 10 fremtrædende
advarselstegn på en af nedenstående psykiske tilstande
”Besvær med at udføre velkendte opgaver” er et af de 10
fremtrædende advarselstegn på en af nedenstående psykiske
tilstande
depression, demens, skizofreni, psykose
skizofreni, angst, demens, borderline
”Problemer med sproget” er et fremtrædende advarselstegn på en ”Manglende orientering i tid og sted” er et af de 10 fremtrædende
af nedenstående psykiske tilstande
advarselstegn på en af nedenstående psykiske tilstande
demens, psykose, angst, skizofreni
borderline, mani, psykose, demens
”Dårlig eller nedsat dømmekraft” er et af de 10 fremtrædende
advarselstegn på en af nedenstående psykiske tilstande
”Problemer med at tænke abstrakt” er et af de 10 fremtrædende
advarselstegn på en af nedenstående psykiske tilstande
fobi, psykose, mani, demens
skizofreni, demens, mani, psykose
”At lægge ting forkerte steder” er et af de 10 fremtrædende
advarselstegn på en af nedenstående psykiske tilstande
”Forandringer i humør og adfærd” er et af de 10 fremtrædende
advarselstegn på en af nedenstående psykiske tilstande
mani, hypomani, demens, skizofreni
skizofreni, demens, mani, psykose
”Langsomme ændringer i personligheden” er et af de 10
fremtrædende advarselstegn på en af nedenstående psykiske
tilstande
”Mangel på initiativ” er et af de 10 fremtrædende advarselstegn
på en af nedenstående psykiske tilstande
demens, akut psykose, angst, stress
demens, skizofreni, borderline, stress
23-14=37
Ved alzheimers sygdom forringes denne del af hukommelse som
oftest fra starten. Det kaldes for
procedural hukommelse, semantisk hukommelse, episodisk
hukommelse, førtidshukommelse
Denne demensform er en neurodegenerativ sygdom der kan
medfører bevægelsesforstyrrelser, som minder om parkinsons
samt synshallucinationer og vekslende opmærksomhed..
Hos denne demensform er der beskrevet karakteristiske
kugleformede proteinophobninger inde hjernecellerne, som nu
kendes som
vaskulær demens, Lewy Body demens, huntington chorea, mani Alzheimers-legemer, Lewi-legemer, Chorea-legemer, Manilegemer
Denne form for demens er bl.a kendetegnet ved
personlighedsændring i form af apati, uhæmmet adfærd,
manglende indsigt, nedsat empati, svigtende social tilpasning.
Denne psykiske tilstand er en genetisk overført sygdom, som kan
forekomme i alle aldre. Den er kendetegnet ved demens og
ufrivillige bevægelser.
Lewy body demens, Fronto-temporal demens, vaskulær
demens, Creutzfeld-Jakobs sygdom
huntington chorea, Lewy Body demens, Alzheimers demens,
vaskulær demens
Denne form for demens er forårsaget af sygdom i hjernens
blodkar
Denne psykiske tilstand ses som bevidsthedsplumring, der opstår,
når hjernen som følge af akut dysfunktion ikke længere kan
opretholde klar bevidsthed.
huntington chorea, Lewy Body demens, Alzheimers demens,
vaskulær demens
De kortikale demensformer kaldes også for
sekundære demenssygdomme, primære
demenssygdomme, tertiære demenssygdomme,
molekylære demensformer
Et af nedenstående hører ikke under de subkortikale
demensformer
vaskulær demens, delirium, depression, serotonin-syndrom
Et af nedenstående hører ikke under de primære
demensygdomme (kortikal demens)
alzheimers sygdom, Lewy Body demens, demens ved
huntington chorea, frontal demens
Skader i hjernens hvide substans eller i hjernens dybe
nervecellekerner (basal ganglier og thalamus) kan føre til
demens ved Parkinsons sygdom. Hvad kaldes denne type
demens ved Parkinsons sygdom, demens ved huntington
chorea, demens ved andre basalganglielidelser, Lewy
Body Demens
demens også
kortikal demens, basal demens, subkortikal demens
temporal demens
114
Disse ledetråde: - ”hukommelse, opmærksomhed, tænkning,
dømmekraft, sprog og rum-retningssans” henviser til begrebet..
introspektive funktioner, kognitive funktioner, pedante
funktioner, episodiske symptomer
Denne betegnelse indebærer, at de kognitive funktioner er mere
svækket end normalt for alderen, men at personen ikke har
udviklet demens. Dette kaldes på dansk (mild kognitiv
forstyrrelse) og forkortes..
MCF, MCI, MAP, KOF
MCI (Mild Cognitiv Impairment) indebærer at de kognitive
funktioner er mere svækket end normalt for alderen. Hvilken
psykisk tilstand knytter MCI sig til?
demens, organisk psykose, pletvis psykose, episodisk demens
Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. Dette
skyldes at den gennemsnitlige levealder i Danmark vokser
og man må forvente antallet af ældre mennesker med
demens stiger i fremtiden. Ifølge Videncenter for Demens
er det estimeret at der i 2040 vil være dette antal
mennesker med demens..
Denne ledetråd - fuldt orienteret i tid og sted - henviser til
begrebet..
bevidsthedsplumring, bevidsthedsklar, kognitiv klar, kognitiv
plumring
Denne ledetråd -”Når mennesker med kognitiv svækkelse
rutinemæssigt drejer hovedet mod den pårørende for at få
hjælp til at besvare spørgsmål - henviser til nedenstående
begreb..
head-knowing sign, head-turning sign, mind-blowing
sign, head-looking sign
ca. 85.000, ca 100.000, ca 129.000, ca 155.000
Alzheimers demens medfører mangel på denne type
neurotransmitter, som nervecellerne i hjernen bruger til at
kommunikere med hinanden.. Hvad er navnet på denne
type neurotransmitter?
dopamin, acetylcholin, serotonin, noradrenalin
Ved Lewy Body demens er der mangel på signalstoffet
acetylcholin og mangel denne form for receptorer som er
skyld i den tilhørende parkinsonisme.
Disse receptorer er..
Denne neurologiske sygdom som manifisterer sig gennem
langsomme bevægelser, stivhed i musklerne og rysten
kaldes..
parkinsonisme, impressionisme, akinetonisme,
serotonisme
Et af nedenstående er ikke en årsag til at der kan udvikles
vaskulær demens
blodpropper, hjerneblødning, forsnævring af blodkar, højt
blodsukker
serotoninreceptorer, dopaminreceptorer, maligntreceptorer, SSRI-receptorer
Denne ledetråd - både som opstart på fronto-temporal
demens og gennem forløbet bliver talen langsom og
besværet og lydene sammensættes forkert. - henviser til
dette begreb..
Denne lede - tendens til gråd - henviser til nedenstående
begreb..
grådaffekt, grådlabilitet, grådstabilitet, gråddefekt
semantisk afasi, progressiv afasi, episodisk afasi, sporløs
afasi
Et af nedenstående tilstande er en demenslignende tilstand Et af nedenstående tilstande er en demenslignende tilstand
eller diffentialtilstand ifht. til demens..
eller diffentialtilstand ifht. til demens.
skizofreni, mani, depression, hypomani
insulinmangel, knoglemangel, LDL-mangel,
vitaminmangel
Et af nedenstående tilstande er en demenslignende tilstand Et af nedenstående tilstande er en demenslignende tilstand
eller diffentialtilstand ifht. til demens.
eller diffentialtilstand ifht. til demens.
cola-abstinenser ,bivirkning ved medicin, nedsat insulin, alkoholmisbrug, seponering af antihistamin, snifning,
lavt blodtryk
multimisbrug
Et af nedenstående tilstande er en demenslignende tilstand En demensudredning skal afklare om symptomerne kan
eller diffentialtilstand ifht. til demens.
skyldes andre årsager end demens (differentialdiagnoser)
samt vurdere personens almene tilstand. Dette redskab er
urinvejsinfektion, nedsat blodsukker, dystoni,
en del af demensudredningen..
knogleskørhed
BVC, MMSE, COPM, MIND
MMSE (Mini Mental State Examination) er en 30-punkts
spørgeskematest, som lægen bruger til at undersøge
kognitiv svækkelse. Hvilken psykisk tilstand anvendes
MMSE ved??
Tom Kitwood har udviklet denne metode, hvor personale
systematisk registrerer, hvilke situationer og hvilke af
personalets handlinger som øger velværet hos mennesker
med demens. Denne metode kaldes..
Depression, Demens, Apoplexi, Anoreksi
The Kitwood Mapping, Dementia Care Mapping, The
Dementia Rules, Kitwood Dementia Care
134
Denne metode er en pædagogisk metode, som kan
anvendes ifht. mennesker med demens, hvor samspillet
mellem mennesker optages på video og danner baggrund
for analyse. Der er udelukkende fokus på det positive og
det, som virker i situationen. Denne metode kaldes for..
Denne amerikanske socialarbejder Naomi Fell har udviklet
denne metode som anvendes i omsorgen og arbejdet med
et menneske med demens. Denne metode kaldes..
centrering, validering, containing, reminicens
Kitwood metoden, Marte Meo metoden, Demens
metoden, Bobaths metoden
Grundsynet bag dette begreb er at al adfærd har mening
Et af nedenstående hører ikke under basale ADLog at personalet anerkender værdien og gyldigheden af de funktioner..
følelser og oplevelser, som mennesket med demens har i
nuet. Dette begreb kaldes..
afklædning, påklædning, spisning, madlavning
projektion, validering, reminicens, omnipotens
Et af nedenstående hører ikke under basale ADLfunktioner..
personlig hygiejne, påklædning, indkøb, spisning
Ved Huntington chorea veksler symptomerne meget fra
person til person, selv indenfor samme familie. Ændringer
i personlighed, intellekt og bevægelser. Hvad er den
gennemsnitlige varighed af sygdomsforløbet?
2-5 år, 6-8 år, 15-20 år, 10-12 år
Ved Huntingtons sygdom ses diskret uro, der efterhånden
bliver til uregelmæssige, spjættende bevægelser af hoved,
arme, ben eller krop hos de fleste personer med
sygdommen. Disse bevægelser betyder ”dans” på græsk.
Hvad er det græske udtryk?
Korea, Chorea, Japan, China
141
Mors, Ole m.fl. - Klinisk psykiatri, Munksgaard DK
3.udgave kap. 5 (215-247)
Søndergaard, Bente m.fl Psykiatrisk sygdomslære og
farmakologi (s.315-343)
Simonsen, Erik m.fl. - Grundbog i psykiatri, Del 3 s. 229-550
Videbech, Poul m.fl – Psykiatri, En lærebog om voksnes
psykiske sygdomme kap 3
Vibholm, Pernille - Forbyggelse og rehabilitering Munksgaard 2013 kap. 4
Et af nedenstående begreber betyder: læren om
alderdom..
Denne ledetråd - cellernes kapacitet til at vedligeholde og
reparere molekyler og celledele bliver mindre med alderen
- fører til et af nedenstående begreber
geriatri, gerontologi, geleotogi, gerontopatologi
biologisk er man gammel, når man fungerer som sådan.
anatomisk aldring, biologisk aldring, psykologisk aldring,
genetisk aldring
psykologisk er man gammel, når man oplever sig selv som
gammel
Denne ledetråd - Det sker som følge af den biologiske
aldringsproces. Langsomhed og hurtigere udtrætning. fører til et af nedenstående begreber..
Denne ledetråd - handler om de ændringer, der sker i
forholdet til ens omgivelser, når man bliver ældre - fører til
et af nedenstående begreber..
anatomisk aldring, biologisk aldring, psykologisk
aldring, genetisk aldring
biologisk aldring, genetisk aldring, social aldring,
psykologisk aldring
socialt er man gammel, når samfundet gør en gammel
I stedet for den kronologiske alder giver det mening at tale Alderdommen præges af to processer, som griber ind i
om tre forskellige aldringsprocesser. Et af nedenstående
hinanden. Den ene er aldringsprocessen som rammer alle
passer ikke ind her..
mens den anden ikke rammer alle.. Hvad er den anden
proces?
biologisk aldring, genetisk aldring, social aldring,
psykologisk aldring
aldersforandringer, alderssygdomme, aldersforstyrrelser,
aldersbegræsning
Alderdommen præges af to processer, som griber ind i
hinanden. Den ene er aldringssygdomme som ikke
rammer alle mens den anden rammer alle.. Hvad er den
anden proces?
forandringerproces, aldringsproces, aldersforstyrrelser,
aldersbegræsning
Et af nedenstående begreber betyder : læren om de
sygdomme, der opstår i alderdommen..
geriatri, gerontologi, geleotogi, gerontopatologi

Similar documents