Voss kommune Barnehage- og skuleruta 2016/2017

Comments

Transcription

Voss kommune Barnehage- og skuleruta 2016/2017
Voss kommune
Barnehage- og skuleruta 2016/2017
Kommunale barnehagar stengt
Elevfrie dagar i grunnskulen
JULI 2016
O T F
L
S
Veke
1
2
3
31
8
9
10
32
11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
33
Veke
M
T
26
27
4
5
6
7
28
34
35
18.-31. juli: komm.bhg. stengt
SFO stengd veke 27, 28, 29, 30
Veke
M
39
40
41
42
43
44
3
10
17
24
31
OKTOBER 2016
T O T F L
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
M
2
3
4
5
2
9
16
23
30
JANUAR 2017
T O T F L
3
10
17
24
31
4
11
18
25
Veke M
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
5
12
38 19
39 26
36
37
M
T
S
2
9
16
23
30
44
7
46 14
47 21
48 28
45
T
O
T
F
L
13
3
10
16 17
17 24
14
15
4
11
18
25
S
1
8
15
22
29
Veke
M
5
6
7 13
8 20
9 27
6
S
2
9
16
23
Veke
30
22
7. april: siste skuledag før påske
10.-17. april: påskeferie
10.-12- april: komm.bhg. stengt
18. april: første skuledag etter påske
Veke
26
27
28
29
30
31
M
T
JULI 2017
O T F
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
L
1
8
15
22
29
17.-30. juli: komm.bhg. stengt
SFO stengt veke 27, 28, 29, 30
T
6
7
13 14
20 21
27 28
1
8
15
22
29
F
L
S
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30
DESEMBER 2016
S
1
2 3 4 5 6
8
9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30
Veke M
48
5
50 12
51 19
52 26
49
FEBRUAR 2017
T
O T F L S
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28
S
2
9
16
23
30
18
19
20
21
M
1
8
15
22
29
T
2
9
16
23
30
MAI 2017
O T F L
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4
6
7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
21. des.: siste skuledag før jul
27.-30. des.: komm.bhg./SFO stengt
M
T
6
11 13
12 20
13 27
7
14
21
28
Veke
9
10
MARS 2017
O T F
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31
L
S
4 5
11 12
18 19
25 26
17. mars: elevfri/komm. bhg stengt/regional
planleggingsdag barnehage/skule
Veke 8: elevfri
APRIL 2017
O T F L
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
O
NOVEMBER 2016
Veke M
2. jan.: elevfri
3. jan.: første skuledag etter jul
Veke
T
35
14. nov.: elevfri/komm. bhg stengt/
reg. planl.dag bhg/skule
0
1
SEPTEMBER 2016
15. og 16. aug.: planl.dagar barnehage
15.-17. aug.: planleggingsdagar skule
18. aug.: første skuledag
Veke 41: elevfri
Veke
M
1
8
15
22
29
AUGUST 2016
T
O T F L S
2 3 4
5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30 31
Planleggingsdagar bhg
S
7
14
21
28
1. mai: arbeidernes dag
17. mai: Grunnlovsdag
25. mai: Kristi himmelfartsdag
26. mai: elevfri dag/kommunale bhg
stengt
M
T
5
12
25 19
26 26
6
13
20
27
Veke
22
23
24
JUNI 2017
O T F L
S
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30
5. juni: 2. pinsedag
22. juni: siste skuledag
Skuledagar pr. månad
August:
September:
Oktober:
November:
Desember:
Januar:
Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni:
SUM:
10
22
16
21
15
21
15
22
14
19
15
190

Similar documents