Vedlegg 5 Avtaleområdeoversikt

Comments

Transcription

Vedlegg 5 Avtaleområdeoversikt
Vedlegg 5
Avtaleområdeoversikt
1
Innhold
Brumunddal - vintervedlikehold .................................................................................................................................................................................. 4
1.
Hempa barnehage ............................................................................................................................................................................................. 5
2.
Hempa skole ...................................................................................................................................................................................................... 6
3.
Fagerlundvegen 53 .............................................................................................................................................................................................7
4.
Pelleviken 26 ..................................................................................................................................................................................................... 8
5.
Ånnerudvegen 37 (Kjerringhaugen) ................................................................................................................................................................. 9
6.
Vesselbakkvegen 15a ........................................................................................................................................................................................10
7.
Fredheimvegen barnehage ............................................................................................................................................................................... 11
8.
Mørkved skole .................................................................................................................................................................................................. 12
9.
Avlastningssenter for barn og unge ................................................................................................................................................................. 14
10.
Brumunddal bo og aktivitetssenter .............................................................................................................................................................. 15
11.
Butterkvern barnehage ................................................................................................................................................................................. 16
12.
Kirkevegen 89 ............................................................................................................................................................................................... 17
13.
Mørkvedvegen 1B .........................................................................................................................................................................................18
14.
Gammelgata 11.............................................................................................................................................................................................. 19
15.
Ringsaker AO-senter ................................................................................................................................................................................... 20
16.
Thore Bjerkesveg 8 ....................................................................................................................................................................................... 21
17.
Brumunddal bibliotek og Buttekverntunet ................................................................................................................................................. 22
18.
Nordåsvegen 15............................................................................................................................................................................................ 23
19.
Mausetvegen 10 (Brumunddal helsestasjon) .............................................................................................................................................. 24
20.
Mausetvegen 87 ........................................................................................................................................................................................... 25
21.
Vaktmestersentralen ................................................................................................................................................................................... 26
2
Moelv - vårvedlikehold ............................................................................................................................................................................................... 28
1.
Moelv kulturhus .............................................................................................................................................................................................. 29
2.
Moelv tannklinikk ........................................................................................................................................................................................... 30
3.
Moelv ungdomsskole........................................................................................................................................................................................ 31
4.
Kilde skole ....................................................................................................................................................................................................... 32
5.
Moelv bo og aktivitetssenter ........................................................................................................................................................................... 33
6.
Skarpsno skole ................................................................................................................................................................................................ 34
7.
Fossen skole og Fossen barnehage.................................................................................................................................................................. 35
8.
Herredshuset ................................................................................................................................................................................................... 36
9.
Storgata 44 ...................................................................................................................................................................................................... 37
10.
Bakkevegen 14 ............................................................................................................................................................................................. 38
11.
Ringsaker bo og aktivitetssenter ................................................................................................................................................................. 39
12.
Bakkevegen 2A............................................................................................................................................................................................. 40
13.
Storgata 82 ................................................................................................................................................................................................... 41
3
Brumunddal - vintervedlikehold
4
1.
Hempa barnehage
5
2.
Hempa skole
6
3.
Fagerlundvegen 53
7
4.
Pelleviken 26
8
5.
Ånnerudvegen 37 (Kjerringhaugen)
9
6.
Vesselbakkvegen 15a
10
7.
Fredheimvegen barnehage
11
8.
Mørkved skole
12
13
9.
Avlastningssenter for barn og unge
14
10. Brumunddal bo og aktivitetssenter
15
11. Butterkvern barnehage
16
12. Kirkevegen 89
17
13. Mørkvedvegen 1B
18
14. Gammelgata 11
19
15. Ringsaker AO-senter
20
16. Thore Bjerkesveg 8
21
17. Brumunddal bibliotek og Buttekverntunet
22
18. Nordåsvegen 15
23
19. Mausetvegen 10 (Brumunddal helsestasjon)
24
20. Mausetvegen 87
25
21. Vaktmestersentralen
Til 31.12.2016
26
Etter 1.1.2017
27
Moelv - vårvedlikehold
28
1.
Moelv kulturhus
29
2.
Moelv tannklinikk
30
3.
Moelv ungdomsskole
31
4.
Kilde skole
32
5.
Moelv bo og aktivitetssenter
33
6.
Skarpsno skole
34
7.
Fossen skole og Fossen barnehage
35
8.
Herredshuset
36
9.
Storgata 44
37
10. Bakkevegen 14
38
11. Ringsaker bo og aktivitetssenter
39
12. Bakkevegen 2A
40
13. Storgata 82
41