Rutetabell B22 18. juni til 14. august 2016

Comments

Transcription

Rutetabell B22 18. juni til 14. august 2016
1
Rutetabell: 18. juni til 14. august 2016
B22
Aker brygge - Drøbak
Gyldig fra: 18.06 - 14.08.2016
Ak
er
br
yg
Fo
ge
rn
eb
u
Vo
lle
n
b
Sle ry gg
m
e
m
es
ta
Hå
d
øy
a
øs
t
Os
ca
rs
bo
rg
Dr
øb
ak
Lørdag Saturday
1005 1019 1040 1048 1104 1114 1124
1305 1319 1340 1348 1404 1414 1424
1635 1649 1710 1718 1734 1744 1754
B22
Aker brygge - Drøbak
Gyldig fra: 18.06 - 14.08.2016
Stoppestedsliste
Stopp
Aker brygge
Fornebu
Vollen brygge
Slemmestad
Håøya øst
Oscarsborg
Drøbak
Aker brygge - Drøbak
Gyldig fra: 18.06 - 14.08.2016
Søndag Sunday
br
yg
Fo
ge
rn
eb
u
Vo
lle
n
b
Sle ry g
ge
m
m
es
ta
Hå
d
øy
a
øs
t
Os
ca
rs
bo
rg
Dr
øb
ak
B22
Min
00
14
35
43
59
69
79
Ak
er
Sone
1
1
2V
3V
3S
3S
3S
1005 1019 1040 1048 1104 1114 1124
1305 1319 1340 1348 1404 1414 1424
1635 1649 1710 1718 1734 1744 1754
2
B22
Drøbak - Aker brygge
Gyldig fra: 18.06 - 14.08.2016
Dr
øb
ak
Os
ca
rs
b
Hå org
øy
a
øs
t
Sle
m
m
e
Vo sta d
lle
n
b
Fo ry g
g
rn
eb e
u
Ak
er
br
yg
ge
Lørdag Saturday
1128 1138 1148 1204 1212 1233 1245
1428 1438 1448 1504 1512 1533 1545
1758 1808 1818 1834 1842 1903 1915
B22
Drøbak - Aker brygge
Gyldig fra: 18.06 - 14.08.2016
Stoppestedsliste
Stopp
Drøbak
Oscarsborg
Håøya øst
Slemmestad
Vollen brygge
Fornebu
Aker brygge
B22
Min
00
10
20
36
44
65
77
Drøbak - Aker brygge
Gyldig fra: 18.06 - 14.08.2016
Søndag Sunday
Dr
øb
ak
Os
ca
rs
b
Hå org
øy
a
øs
t
Sle
m
m
e
Vo sta d
lle
n
br
yg
Fo
g
rn
eb e
u
Ak
er
br
yg
ge
Sone
3S
3S
3S
3V
2V
1
1
1128 1138 1148 1204 1212 1233 1245
1428 1438 1448 1504 1512 1533 1545
1758 1808 1818 1834 1842 1903 1915

Similar documents