17-301 – Steinkjer – Verran – Vanvikan

Comments

Transcription

17-301 – Steinkjer – Verran – Vanvikan
17-301 – Steinkjer – Verran – Vanvikan
Fra
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Til
Fra
Til
Steinkjer Skysstasjon
Beitstad
Hjellbotn v.kr.
Malm
Follafoss
Verrastranda
Verrabotn
Ørsjømyr
Finnlibakken
Olsøy
Leira
Vanvikan
Vanvikan
Trondheim
DX67
1020
1035
1045
1110a
1130
......
......
......
......
......
......
......
......
......
Fra
Til
Fra
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Til
Trondheim
Vanvikan
Vanvikan
Leira
Olsøy
Finnlibakken
Ørsjømyr
Verrabotn
Verrastranda
Follafoss
Malm
Hjellbotn v.kr.
Beitstad
Steinkjer Skysstasjon
DX67 DX67 DX67 DX67 5
1600
1625
...... ...... ...... ...... 1630
...... ...... ...... ...... 1645c
...... ...... ...... ...... 1705
...... 0745 ...... ...... 1715
...... 0750 ...... ...... 1720
...... 0800 ...... ...... 1730
...... 0815 ...... ...... 1745
0655 0850 1200 1425 1820
0715 0910 1220 1445 1835
0725 0925 1230 1455 1845
0730 0930 1235 1500 1850
0755 0955 1300 1525 1915
a.
c.
Ankomst Malm kl. 1055.
Til Rissa sentrum dersom passasjerer.
Forklaring av dagkoder – Se side 2.
DX67
1330
1350
1355
1410
1435
1455
1525
1535
1540
......
......
......
......
......
DX67
1540
1600
1610
1620
1640
......
......
......
......
......
......
......
......
......
5
1540
1600
1610
1620
1640
1705
1720
1725
1735
1745
1800
1820
1900
1925
7
1525
1545
1550
1600
1620
1640
1700
1705
1715
1725
1735
1755
1830
1855
7
1800
1825
1835
1850
1905
1915
1920
1930
1945
2010
2025
2035
2040
2100
7

Similar documents