Nær - Fridalen menighet

Comments

Transcription

Nær - Fridalen menighet
FRIDALEN
MENIGHETSBLAD
2/16
1. rekke (f.v.): Sunniva Maria Haans, Frida Gundersen Skjåstad, Hedda Hansson, Leon Gaebpie Jensen, Mari Fjon Nøding,
Sjur Teodor Blø Brune, Alva Milford Sjursen, Andrea Fauske Kjærgård.
2. rekke (f.v.): Oddbjørn Stubhaug, Anders Møen Paulseth, Veronica Eilertsen, Amanda Maradiaga Hopland, Isabelle Dominguez Grindhaug,
Amalie Fjeld Mera, Anniken Karlsen, Lina Myrene (Ungdomsarbeider), Kristin Sævik Litlere.
3. rekke (f.v.): Bård Rinke, Mads Sander Grini, Sebastian Kristoffersen, Espen Paasche, Daniel Brown Ellingsen, Fredrik Wiik Johansen,
Kasper Karl Gunnar Worren Lännbrink, Simen Lindtner, Marius Vestbøstad Pedersen, Marius Haga Skår.
Milk – minilederkurs
I år har 11 ungdommer vært med på Milk. Bildet er fra turen til
London i høst. Milk er et lederkurs for deg som går i 10.klasse og
oppover. Deltagerne er med som hjelpeledere på konfirmantleir,
Lys våken og andre arrangement i kirken. På kurset får du lære
mer om kristen tro, øve deg på å være en god leder og være med å
drive kristent barne- og ungdomsarbeid. Se mer info på fridalen.
no. Eller ta kontakt med Oddbjørn Stubhaug sms: 90863441.
God sommer til alle i Fridalen!
FRIDALEN
MENIGHETSBLAD
Nr. 2 - 87. årgang 2016
Opplag: 2850
Redaksjon: Menighetsrådet
layout: Krealogen.no
Trykk: Bodoni
Menighetsrådets leder:
Wenche Karin Andersen
Hvis du ikke ønsker å motta bladet,
så gi oss beskjed via menighetskontoret
(Menighetsblad regnes som informasjon,
ikke som reklame)
FRIDALEN KIRKE
Besøksadresse:
Roald Amundsensvei 100
Postadresse:
Postboks 74 Minde
5821 BERGEN
e-post:
fridalen.menighet @bergen.kirken.no
Hjemmeside:
www.fridalen.no
Bankkonto: 3624 07 07920
Kontortid i Fridalen kirke:
tirs, ons, fre 10:00-14:00
Nær
KRISTIN SÆVIK LITLERE
Gud er nær.
Like nær som luften
som stryker forbi når
du sykler i full fart.
Like nær som vannet som omslutter
kroppen når du stuper i sjøen.
Like nær som dynen
når du pakker deg inn om kvelden.
Nær. Gud er nær.
Salme 23
Bønn/meditasjon for voksne:
4 Om jeg enn skulle vandre i
dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
Herre Jesus Kristus
du står her foran meg
du er også bak meg
du er ved min høyre side
du er ved min venstre side
du er over meg
du er under meg
du omgir meg på alle sider
du bor i mitt hjerte
du gjennomtrenger meg helt
du elsker meg, Herre Jesus
Bønn for barn, fra «Fride på skipet»:
Du er her Gud. Du er helt nær meg.
Du er like nær meg som dyna mi.
Du omslutter meg og holder meg i din
hånd.
1 Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.
2 Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
3 Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
5 Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.
6 Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.
Ansatte:
Sokneprest Kristin S. Litlere
55308121
Kapellan Oddbjørn Stubhaug
55593293
Sokneprest i Årstad Signe Sandberg
55593292
Organist Knut Chr. Jansson
55308124/90638181
Diakon Marianne Magnussen
97507739
Administrasjonsleder Henriette Warpe
55308123
Kirketjener Ville Schjørn-Koivola
55593297
Trosopplærer Åshild T. Espeland
55593313
Ungdomsarbeider Lina Myrene
93893568
Styrer Åpen barnehage Jorid F. Skare
93484772
Følg med på hjemmesiden
www.fridalen.no
Aktuelle reporasjer, bilder, nyheter
2 fridalen.no
Kirkemarken
I vinter tok stormen det
store grantreet som sto på
kirkemarken. Nabolaget
har de seks siste årene hatt
tradisjon med julegrantenning 1.desember, dette
kunne ikke gjennomføres
i 2015.
Nå er roten av det gamle
gravd bort, og et nytt tre
skal plantes. Ildsjel og
julegrangeneral, Jørgen
Wathne, sørger for at et
nytt tre blir plantet. Vi
håper på juletregang på
kirkemarken i 2016!
Kirken har kjøpt inn
nye benker på kirkemarken. Åpen barnehage er
allerede flittig bruker, og
vi håper benkene vil være
til glede for alle som bor i
nabolaget. Menighetstur
Siste helg i mai var 50 voksne og barn på tur til Raknestunet på Osterøy. "Mesternes mester",
kanopadling, samlinger for voksne og søndagsskole for alle sto på programmet. Strålende
vær, bading og god stemning! Takk for turen!
- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv
Knut Helge
Polden
Espen
Polden
Tom
Wilson
Heine
Polden
Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no
AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50
AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume
Tlf: 55 21 44 50
Gutte- og jentekoret på tur til Fredrikstad
Den 6. - 8. mai var gutte-og jentekoret på tur til Fredrikstad. Vi hadde fantastisk vær. Vi
bodde på en skole like utenfor Gamlebyen, der det var mye å finne på. Ballbingen var spesielt
populær. Høydepunktet fra turen var besøk på Isegran der siste sesong av "Anno" ble spilt
inn. Vi ble tatt imot av sminkøren som hadde jobbet for NRK. Hun sminket og kledde ut
barna i 1700-tallsstil. Søndagen sang vi på gudstjeneste i domkirken. Det var en mektig
opplevelse. En gald og fornøyd gjeng kom tilbake til togstasjonen sent søndag kveld.
Vi kan hjelpe til med
rådgivning og tilrettelegging
ved begravelser og bisettelser.
Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no
Hagerupsvei 32X • 5093 Bergen
fridalen.no
3
B
Gudstjenester
Hver søndag kl 11.00, når ikke annet tidspunkt er oppgitt.
Søndagsskole under gudstjenesten
Fra 3.juli til 14.august er det gudstjeneste annenhver søndag kl.11.00
i Årstad og Fridalen kirker. Vel møtt!
Fridalen kirke 5.søndag i treenighetstiden - Søndag 19.juni
Matt 18,12-18 v/ Kristin Litlere
Fridalen kirke Aposteldagen / 6. søndag
i treenighetstiden – Søndag 26. juni
Mark 3,13–19 v/Signe Sandberg
Fridalen kirke 7. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juli
Mark 5,25–34 v/Oddbjørn Stubhaug
Årstad kirke 8. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juli
Mark 12,28–34 v/ Signe Sandberg
Fridalen kirke 9. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juli
Luk 6,36–42 v/ Oddbjørn Stubhaug
Årstad kirke 10. søndag i treenighetstiden – Søndag 24.juli
Ef 4,29–32 v/Signe Sandberg
Fridalen kirke 11. søndag i treenighetstiden – Søndag 31. juli
Joh 8,31–36 v/ Kristin Litlere
Årstad kirke 12. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. august
Joh 4,27–30.39–43 v/ Kristin Litlere
Fridalen kirke 13. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. august
Joh 15,13–17 v/ Kristin Litlere
Fridalen kirke Vingårdssøndag –
Søndag 21. august
Skolestartgudstjeneste. Alle som
begynner i 1.klasse er spesielt invitert.
v/ Kristin Litlere
Faste aktiviteter
Faste aktiviteter:
De faste aktivitetene har nå avsluttet for sommeren.
Informasjon om oppstart kommer i neste nummer av menighetsbladet
og på nettsiden.
Busstur
1.juni arrangerte diakontatet i
Årstad og diakoniutvalget i
Fridalen busstur til Knarvik og
Hillesvåg.
Vi ble tatt imot i Knarvik kyrkje
av Ole D Hagesæther. Han fortale
om kirkebygget, det flotte glassmaleriet og orgelet.
Etterpå holdt han andakt over
Mark 10,13-16 Jesus og barna.
Det var et hyggelig gjensyn med
vår gamle biskop! Etterpå var det
boller og kaffe i menighetssalen.
Vi var alle imponert over den
flotte kirken de har fått i Knarvik.
Så gikk bussen videre til Hillsvåg
ullvarefabrikk. Der fikk vi
omvisning og informasjon om
fabrikkens historie og produksjon.
Mulighet for å kjøpe garn ble det
også. Vi avsluttet turen med deilig
middag på Hagellia Matstove.
4 fridalen.no
Livets gang
Døpte
14.02 Lars Tunes-Nyhammer
21.02 Herman Stavland Bierbaum
28.02 Frida Strømmen Sæthre
28.02 Pia Borge
13.03 Sølvi Elisabeth Jansen
13.03 Emil Nordal Stubhaug
24.04 Ole Langeland Eide
29.05 Maiken Holen Berge
29.05 Henny Nerhus Teigland
Vielser
14.02 Camilla Tunes og
Marius Nyhammer
14.05 Jorunn Alice Gammersvik og Trond Hermansen
Døde
26.02
10.03
11.03
11.03
18.03
19.04
26.04
12.05
Marta Fonnes
Kenneth Brudvik
Thor Martin Møyholm
Lars Johannesen
Gudrun Margrethe Klepsland
Liv Gjertsen
Ruth Edel Kornerud Nilsen
Emly Elisabeth Sæbø

Similar documents