siste nyhetsbrev fra vår arbeidsrettsavdeling.

Comments

Transcription

siste nyhetsbrev fra vår arbeidsrettsavdeling.
Nyhetsbrev
Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet klikk her.
Hjemmeside | Tips en venn | Registrere | Avregistrere
HR-nyhetsbrev - sommer 2016 fra Kvale Advokatfirma - unntak fra arbeids- og
overtidsreglene m.v.
1. Unntak fra arbeidstidsreglene i endring
Arbeidstidsutvalget, ledet av professor Karen Helene Ulltveit Moe, har forslått visse endringer i
unntakene fra arbeidstids- og overtidsreglene, som kan få nokså stor betydning ute i
virksomhetene. Høringsfristen er 1. juli 2016. Les Kvales nye bok om ledende eller særlig
uavhengig stilling, som beskriver når ansatte kan unntas fra overtid. Boken kan bestilles hos
Universitetsforlaget (e-bok) eller fysisk bok fra r a x @ k v a l e . n o (kr. 750 inkl. porto). T e m a e t e r t i l
d e b a t t h e r.
2. Nye muligheter for midlertidige ansettelser
Arbeidsgivere har nå begynt å bruke arbeidsmiljøloven § 14-9 om midlertidig ansettelse av
arbeidstaker i inntil ett år, selv der det ikke er et midlertidig behov. Viktigere er likevel de andre
mulighetene for midlertidige ansettelser og innleie, for å skape fleksibilitet i virksomhetens
ansettelsesstruktur. Les om alle mulighetene i Kvales bok om Midlertidige ansettelser, innleie og
v i k a r b y r å d i r e k t i v e t (som krever likebehandling av vikarene). 3. Permitteringer, nedbemanninger, sluttpakker
Enkelte virksomheter må i dag permittere, nedbemanne eller bruke sluttpakker. Vilkårene for
dette finnes i Kvales bøker om P e r m i t t e r i n g e r , eller Oppsigelser, eller boken om S l u t t p a k k e r . 4. Aldersgrensene i Norge øker til 70/72 fra 1. juli 2016
Virksomhetene som ønsker å ha lavere aldersgrense enn 72, fortrinnsvis 70, må sørge for å sette
opp bedriftsintern aldersgrense. Ta eventuelt kontakt med advokatfullmektig Catriona
McIntyre, på c e m @ k v a l e . n o.
5. Kvale i Høyesterett med både konkurransen på havnene og arbeidstid
Kvale, ved advokatene Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre skal møte i Høyesterett i plenum den
8. november 2016 for Holship Norge og Bedriftsforbundet, med krav om mer åpne og
konkurransedyktige havner.
Dessuten skal Kvale ved advokat Merete Furesund til Høyesterett i løpet av høsten i sak om
reisetiden i Politiet skal anses som arbeidstid, se h e r . 6. Kvales arbeidsrettsavdeling øker
Etter at Kvales arbeidsrettsavdeling bl.a har vært representert i granskningene i Yara,
Telenor/Vimpelcom og DnB, og pga økt etterspørsel ved permitteringer og nedbemanninger er
avdelingen nå økt til 3 partnere, 2 senioradvokater og 5 faste advokater/advokatfullmektiger.
Avdelingen ledes av Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre, med bakgrunn fra bl.a. NHO og
domstolene. Jan-Erik Sverre
Advokat Merete Furesund
Senioradvokat
Catriona E. McIntyre
Advokatfullmektig
99624359 / 22479760
[email protected]
95720050 / 22479778
[email protected]
97171764 / 22479775
[email protected]
Les mer
Les mer
Kvale Advokatfirma DA, Fridtjof Nansens Plass 4, Pb. 1752 Vika, 0122 Oslo
Les mer
Tlf: 22 47 97 00 E-post: [email protected]