Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) ved Nord

Comments

Transcription

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) ved Nord
Gratulerer med studieplass på
Bachelor i Human Resource Management Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) ved Nord universitet
Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på Bachelor i Human Resource
Management ved Nord Universitet. Dette brevet inneholder informasjon som det er viktig at du leser
før undervisningsstart.
Studieåret åpner tirsdag 16. august kl 11:00. Fakultetet åpner studieåret i etterkant av
universitetsåpningen, kl 13:00 i auditorium Knut Hamsun (A1).
I starten av ditt studieforløp vil det bli gitt mye viktig informasjon som det er essensielt at du får med
deg. Informasjonsmøtene knyttet til første semester og resten av bachelorstudiet er det derfor pliktig
oppmøte på.
Første semester
Se vedlegg nederst i dette dokumentet.
Bachelorstudiet
Informasjon om Bachelor i Human Resource Management vil bli gitt torsdag 18. august kl 13.15 i
auditorium Regine Normann (A11). Detaljer om studiet og pensum for førstesemesteret finner du på
våre nettsider.
Dersom du har spørsmål
Som ny student er det naturlig at det er mange ting du har behov for å få avklart. Mye av dette
besvares i vår «Sjekkliste for nye studenter» på www.nord.no og på www.nord.no/studiestart.
Dersom du har spørsmål som du ikke får svar på via nettsidene eller på informasjonsmøtene kan du
gjerne ta kontakt med oss.

For spørsmål om innholdet i studiet, ta kontakt med studieprogramansvarlig Per Harald Rødvei,
[email protected]

Dersom du har spørsmål om første semester (Dannelsessemesteret), ta kontakt med
studieveileder Terje Sotberg, [email protected]

Dersom du har studieadministrative spørsmål, som innpassinger eller tilpassing av
utdanningsplan, ta kontakt med studieveileder Synnøve Dalmo Tollåli, [email protected]
Fadderperioden
Fadderperioden vil starte rett etter åpningen av fakultetet tirsdag 16. august. Mer informasjon om
fadderperioden finner du på www.nord.no.
Vel møtt som student hos oss!
Med vennlig hilsen
Hanne Thommesen,
Dekan
Viktig informasjon angående første semester:
Dannelsessemesteret (EX150S), høst 2016
Torsdag 18. august
Åpning kl 10:15 i auditorium Knut Hamsun (A1) – Obligatorisk
Uke 34 (22.08 - 26.08)
Introduksjonsuke: hele uka er obligatorisk med krav til 80 % oppmøte.
Fra uke 35 til og med uke 46
Tirsdager (fagseminar) og torsdager (tekstseminarer) er obligatorisk med krav til 80 % deltakelse.
Forelesninger:
Mandager:
12:15 – 14:00 + en time til gruppearbeid. Felles samling fra kl 15:15 – 16:00
Onsdager:
10:15 – 12:00 + en time til gruppearbeid. Felles samling fra kl 13:15 – 14:00
Fredager:
08:15 – 12:00
Uke 40 – leseuke
Siste forelesninger er i uke 46. Fra uke 47 er det forelesningsfri og ingen obligatoriske krav.
Eksamen består av tre deler:
MA1 – Mappeeksamen, 2 tekster: Innlevering 28. november
SK1 – Skriftlig skoleeksamen, 4 timer: 9. desember
MU1 – Muntlig eksamen: Perioden 13. - 16. desember
Med forbehold om endringer.
NB!
Studenter som ikke oppfyller kravene til obligatorisk deltakelse i løpet av semesteret vil ikke kunne
ta eksamen.
Spørsmål vedrørende første semester, Dannelsessemesteret (EX150S), kan rettes til studieveileder
Terje Sotberg: [email protected] / Tlf.: 75 51 76 12
Velkommen som student ved Fakultet for samfunnsvitenskap!