Servicebuss Bestillingsruter Søndre Land

Comments

Transcription

Servicebuss Bestillingsruter Søndre Land
BUSSRUTER
GYLDIG FRA 22.08.16
Servicebuss
Bestillingsruter
Søndre Land
Bjørgo
1 Vestsida
Mandag
GJØVIK
Mandag
Bagn
Hov
09:15
13:15
Røen
–
13:20
Fluberg bru vest
09:20
13:25
Nærmat
09:30
13:30
Ringelia S-lag
09:35
13:35
Lomsdalsroa
09:45
13:45
Bjoneroa
10:05
14:10
Lomsdalsroa
10:15
14:15
Ringelia S-lag
10:20
14:20
Nærmat
10:30
14:30
Fluberg bru vest
10:45
14:35
Hov
10:50
14:45
SØR-AURDAL
2 Landåsbygda
NORDRE
LAND
Bruflat
SERVICEBUSS
Onsdag
Landåsen
Dokka
Seval
Odnes
GJØVIK
Lausgarda
Hasvoldseter
Fluberg bru
Raufoss
Nærmat
Hov
Østbygda
Lena
Ringelia
S-lag
Onsdag
Hov
09:00
Hov
12:15
Seval
09:10
Lausgarda
12:25
Landåsbygda
09:20
Odnes legesenter
12:40
Odnes legesenter
09:35
Landåsbygda
12:55
Lausgarda
09:50
Seval
13:05
Hov
10:00
Hov
13:15
3 Trevatn
Fredag
Fredag
Hov
09:00
11:30
Fall
09:05
11:35
Østbyhøgda
09:10
11:40
Trevatn
09:22
11:52
Østbyhøgda
09:35
12:05
Fall
09:40
12:10
Hov
09:45
12:15
SØNDRE
LAND
Trevatn
Lomsdalsroa
Bjoneroa
ØSTRE
TOTEN
VESTRE
TOTEN
Horn
5 Hov-Raufoss-Gjøvik
Brandbu
Man-Fre
Hov
18:50
Gjøvik Skysstasjon
20:40
Fall stasjon
18:55
Hunndalen
20:43
Prestrud
19:00
Almsfeltet
20:45
19:07
Breiskallen
20:47
Jaren
Trevatn
Raufoss stasjon
JEVNAKER
Man-Fre
GRAN
19:25
Raufoss stasjon
20:55
19:43*
Ank. tog fra Oslo
20:48*
Breiskallen
19:30
Trevatn
21:13
Almsfeltet
19:32
Prestrud
21:20
Hunndalen
19:33
Fall stasjon
21:25
19:35
Hov
21:30
Avg. tog til Oslo
Gran
Roa Gjøvik skysst.
* Med forbehold om endring i NSB’s togtider.
LUNNER
Ferskvann
BESTILLINGSRUTE
Bestilling på bussen ved avgang fra Gjøvik Skysstasjon
eller direkte til Hov Taxisentral telefon 61 12 32 30.
6 Hasvoldseter-Hov
Ons, fre, søn
Korrespondanse med buss, rute 135 fra Gjøvik
18:45
Hasvoldseter
19:08
Hov
19:15
Bare de rutene som er bestilt, vil bli kjørt. Avgangstidene går
fram av rutetabellen. Merk at høytider kan ha endret rutetid.
1 Vestsida
Tilbudet er tilpasset bevegelseshemmede
Minibussene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Avstikkere
fra oppsatt rute er mulig, men må avtales på forhånd
med Hov Taxisentral på telefon 61 12 32 30.
Oppgi henteadresse. Den må ligge langs rutetraséen.
For ordinære bussruter, se tabellen for Gjøvik, Land, Toten.
PRISER BESTILLINGSRUTER
Disse rutene trafikkeres med minibuss (16 seter).
Det er faste bussruter som ikke skal bestilles på forhånd.
Antall
kilometer
Pris
0-5 km
Kr 37,-
5-15 km
Kr 50,-
15-25 km
Kr 75,-
Over 25 km
Kr 95,-
177
BUSSINFO
Med forbehold om endring
Man-fre: 07:00–21:00
Lør:
09:00–17:00
Søn:
10:00–18:00
Videre gjelder følgende takstordning
• Minstetakst er lik minstetakst for voksen enkeltbillett på buss
• Det gis ingen rabatt for barn og honnør – dvs. at taksten
er lik for alle reisende
• Barn under 4 år reiser gratis
• Innlandskortet og ungdomskortet gjelder ikke
www.opplandstrafikk.no
Oppland fylkeskommune
Pb. 988 • 2626 Lillehammer
[email protected]

Similar documents