Primo shingel - Byggtjeneste

Comments

Transcription

Primo shingel - Byggtjeneste
Teknisk datablad
Versjon 1 – Juni 2016
Primo shingel
Produktbeskrivelse
Primo shingel type S har en stamme av
glassfilt som er belagt med SBS asfalt på begge
sider. Øvre del av underside er bestrødd med
finkornet sand. På undersiden av
shingeltungene er det klebefelt av bitumen
som er belagt med beskyttelsesfolie.
Beskyttelsesfolien rives av ved montering.
Overside er bestrødd med knust skifer.
Se også Byggforskseriens byggdetaljblad
544.105 Tekking med asfalttakshingel
Lagring
Lagres liggende på pall, kjølig og ikke utsatt for
direkte sollys.
Tilbehør
Leveres i farge grafittsort.
Bruksområde og -betingelser
Primo shingel kan benyttes på luftede og kalde
tretak med minste fall 15°. Underlagsbelegg
Icopal Ultra D, D-Pluss eller Super D skal
benyttes ved et av disse forholdene;
- Primo fot- og møneplater
- Ultra kilrennebelegg
- Takstige
- Snøfangersystem
- Underlagsbelegg
- takfall mellom 15°-18°
Avfallsbehandling
- isolert og oppvarmet bygning
Primo shingel sorteres som restavfall på
byggeplass og leveres til godkjent mottak der
det kan energigjenvinnes.
- værharde strøk, som kystnære områder,
fjellområder og steder utsatt for mye vind
Kode for avfallsbehandling:
- strøk med store snømengder
Laveste temperatur for legging uten
forvarming av klebefeltene er 5°C.
NS 9431: 1621 | 0007 | 6000 | _ _ _ _
EAL: 17 03 01
Montering: se egen leggeveiledning
Side 1 av 3
Icopal AS, Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar
Tlf. 67 97 90 00
[email protected]
www.icopal.no
Teknisk datablad
Versjon 1 – Juni 2016
Primo shingel
Tekniske spesifikasjoner
Tabell 1
Produktegenskaper for nytt materiale
Egenskap
Harmonisert
teknisk
spesifikasjon
Tykkelse
Flatevekt
Vekt av asfalt
Byggehøyde
Lengde
Vekt av bitumen
Vannabsorpsjon
Dimensjonsstabilitet
L/T
NS-EN 544:2011
Varmesig
Motstand mot UV
Strøfeste
Rivestyrke, spikerriv
L/T
Strekkstyrke, +23 °
L/T
Forlengelse ved maks last
L/T
1)
Egenskaper ved brannpåvirkning
1)
Brannklasse betinger underlagsbelegg av asfalt og trebasert taktro
Ytelse
Enhet
3
4,5 ±0,3
≥ 1,3
134
1000 ± 3
1,3
≤2
NPD
≤2
Bestått
≤ 2,5
≥ 100 /100
≥ 600/400
<3%
BROOF(t2)
mm
kg/m2
kg/m2
mm
mm
g/m2
%
%
mm
g
N
N/50 mm
%
-
Identifikasjonskode CE-merking: 110-5001. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 544:2011
Side 2 av 3
Icopal AS, Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar
Tlf. 67 97 90 00
[email protected]
www.icopal.no
Teknisk datablad
Versjon 1 – Juni 2016
Primo shingel
Side 3 av 3
Icopal AS, Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar
Tlf. 67 97 90 00
[email protected]
www.icopal.no

Similar documents