COM(2016) 419 final/BILAG 2. Bilag: COM(2016) 419 final

Comments

Transcription

COM(2016) 419 final/BILAG 2. Bilag: COM(2016) 419 final
Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 28. juni 2016
(OR. en)
10709/16
ADD 2
GAF 39
FIN 407
FØLGESKRIVELSE
fra:
modtaget:
til:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for
Europa-Kommissionen
28. juni 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den
Europæiske Union
Komm. dok. nr.:
COM(2016) 419 final/BILAG 2
Vedr.:
BILAG Aktioner, hvortil der blev afsat midler i 2015 til RAPPORT FRA
KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om
gennemførelse af resultaterne af Pericles 2020-programmet for beskyttelse
af euroen mod falskmøntneri i 2015
Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 419 final/BILAG 2.
Bilag: COM(2016) 419 final/BILAG 2
10709/16 ADD 2
ikn
DG G 2A
DA
EUROPAKOMMISSIONEN
Bruxelles, den 27.6.2016
COM(2016) 419 final
ANNEX 2
BILAG
Aktioner, hvortil der blev afsat midler i 2015
til
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
om gennemførelse af resultaterne af Pericles 2020-programmet for beskyttelse af euroen
mod falskmøntneri i 2015
DA
DA
Bilag II: Aktioner, hvortil der blev afsat midler på tidligere budgetter, men som først blev
gennemført i 2015
Tilrettelægger:
Aktivitet
Dato
Kommissionens
bidrag
(samlet beløb i
euro)
Ankara
3.-5. marts 2015
96 501
Frankfurt
24.-27. marts 2015
79 000
Seminarer
Kommissionen
ECFIN
Seminar: "Developing a Common
Approach in Protecting the Euro"
Aktionens hovedmål: Styrket samarbejde og udveksling af knowhow.
Kommissionen
ECFIN
Seminar: "3rd International Conference
on the Protection of the Euro Against
Counterfeiting"
Aktionens hovedmål: Institutionsopbygning (oprettelse af nationale centralkontorer på basis af den internationale
konvention til bekæmpelse af falskmøntneri, der blev undertegnet i Genève den 20. april 1929); styrket
samarbejde og udveksling af knowhow.
Tekniske kurser
Kommissionen
ECFIN
"Tactical Technical Training: Protecting
the Euro against Counterfeiting"
Cali
22.-24. april 2015
138 649
Aktionens hovedmål: Oplæring i afsløring af euroforfalskninger, indsamling af bevismateriale med henblik på
retslig opfølgning og efterforskningsmetoder.
Kommissionen
ECFIN
"Technical training: Strengthening the
protection of the euro"
Albanien
19.-21. maj 2015
109 967
Aktionens hovedmål: Oplæring i afsløring af euroforfalskninger.
Undersøgelser/håndbøger
Frankrig
DCPJ-OCRFM
Tilskud
"Study on Euro Currency Counterfeiting
in France - Actors and Organisations"
Paris
16. september 2014
– 31. december 2015
41 371
Paris
27. januar 2015 –
31. oktober 2015
100 500
Aktionens hovedmål: Forskning
Frankrig
Monnaie de
Paris
Undersøgelse: "Nanostructured
Photochromic Polymers with novel
security features for use in euro coins
2
Tilskud
''Nanoguard Project''"
Aktionens hovedmål: Forskning
Kommissionen
ECFIN
Vejledning om bekæmpelse af
EUT C 264
euroforfalskninger
af 12. august 2015
(ajourføring af listen over
kompetente myndigheder)
Aktionens hovedmål: Ajourføring af listen over kompetente nationale myndigheder
1 500
Personaleudvekslinger
Lettisk politi
Tilskud
Personaleudveksling lettisk politi
Madrid, Lissabon,
Tallinn
10. februar 2015 –
16. marts 2015
23 373
Aktionens hovedmål: Teknisk træning og udveksling af knowhow.
Italien
Personaleudveksling inden for
Rom
57 794
CCAFM
efterforskningsteknikker mod
4. december 2014 –
Tilskud
falskmøntneri
31. juli 2015
Aktionens hovedmål: Oplæring i afsløring af euroforfalskninger, indsamling af bevismateriale med henblik på
retslig opfølgning og efterforskningsmetoder; styrket samarbejde og udveksling af knowhow.
Italien
Personaleudveksling Banca d'Italia/den
Rom
Banca d’Italia
albanske centralbank
17. december 2014 –
Tilskud
31. august 2015
Aktionens hovedmål: Styrket samarbejde og udveksling af knowhow.
3
6 674