sommar 2016(1) - Svenska Kyrkan

Comments

Transcription

sommar 2016(1) - Svenska Kyrkan
Sommar 2016
Församlingsblad
Återblick från kyrkruset 10 april
Klara färdiga gå....
Vid målgången väntade nygräddade våfflor
Församlingsbladet
Svenska kyrkan
Södra Sandby församling
Flyingevägen 12
247 34 Södra Sandby
Besöksadresser till våra
församlingshem:
Kaptensvägen 1
247 41 (Revinge)
Hardeberga kyrkväg
247 91 (Hardeberga)
Ansvarig utgivare:
Niclas Loive
Redaktör:
Susanne Nordbeck
Tryckeri: KEPA Tryck,
Kävlinge
Nästa församlingsblad
beräknas komma ut
4 september 2016
Manusstopp
4 juli 2016
Aktuell information
finns alltid på vår
hemsida.
www.svenskakyrkan.se/
sodra-sandby
Södra Sandby församling
finns också på facebook
Betraktelse
Jesus säger ”I min faders hus finns många rum”.
Det finns alltså plats och utrymme för var och en av oss
med alla våra mänskliga egenheter och egenskaper. Tänk
om vi kunde ta det på allvar. Tänk om vi kunde lyssna på
det och respektera att vi alla är olika.
Vårt samhälle tycks utgå från att vi alla är skapta i samma
form och att det finns så kallade grundläggande uppgifter
som alla bör klara av. En sådan uppgift som alla bör klara
av är att förstå vad som skrivs i en blankett från någon av
våra myndigheter. En annan som tas som absolut självklar
är förmågan att komma ihåg bokade tider och förmågan
att passa dessa. Klarar man inte av det är samhällets dom
hård – du är inte tillräckligt motiverad!
Så mycket olycka detta synsätt skapar. Jag träffar
människor, mycket begåvade på olika sätt, som saknar
just denna förmåga och därför döms ut av samhället som
just omotiverad och omöjliga; de lyckas inte ens med det
grundläggande…
Vi behöver en annan tolerans för våra egenheter. Vi
behöver förstå att det som en människa tycker är
ofattbart lätt, är ett oöverstigligt hinder för någon annan.
En del människor har svårt med det vardagliga, men
är fenomenala problemlösare. Andra kanske är väl
saktfärdiga för att egentligen passa i vårt samhälles krav
på struktur, men har ett stort människointresse och sprider
värme, tillförsikt och hopp i arbete inom vården.
Det finns många exempel.
I min faders hus finns många rum;
Låt oss hjälpas åt att glädjas åt alla våra olikheter – alla
trivs inte i fyrkantiga rum!
I Guds hus, där vi alla får bo, finns det rum med
småblommiga tapeter, rum med mycket rymd, det finns
trädkojor och kanske en och annan hängmatta att sova i.
Något för oss alla, där vi alla ryms.
Låt oss se på varandra med kärlek eller som Astrid
Lindgren sa; ”Låt oss se på varandra med ”Jesusblicken”!
Maria Rosman
2
Församlingsblad Södra Sandby församling
Kyrkoherden har ordet:
Jag hade glädjen att ta emot särskoleelever
på rundvandring i Södra Sandby kyrka. Så
mycket man lär sig av pigga och nyfikna
barn och ungdomar! Deras nyfikenhet och
entusiasm smittar av sig. Deras iakttagelser
och frågor fick mig att se på vår kyrka
med nya ögon. Jag som ändå vistas så
ofta inne i kyrkan. Det var som att jag fick
följa med dem på deras upptäcktsfärd runt
altare, predikstol, dopfunt och annat. Har
ni sett den gamla kyrkklockan som står
uppställd i vapenhuset? En pojke frågade
mig hur mycket den var värd. Ifall någon
skulle få för sig att bära iväg den, tänkte
han.
På klockan står det att den är omgjuten
1814, när Karl XIII var kung. Men den
ursprungliga är mycket äldre än så.
Troligen har den hängt i den medeltida
klockstapeln som helt uppmurken rasade
samman på 1700-talet. Men sandbyborna
var snabba och hjälptes åt att istället
bygga ett torn. Och 1797 stod det klart.
Klockan fick en ny plats och hördes på
nytt över hela bygden. Man riktigt känner
sandbybornas stolthet, när man ser med
hur stora siffror man skrivit in årtalet
1797 på tornet. De friska ekstockarna
från klockstapeln återanvände man och
satte in i bjälklaget i tornet. Där kan man
fortfarande se dem. Med uthuggningar
och formationer som passade in i
klockstapeln, och som följt med av bara
farten upp i det nya tornet. På samma sätt
strävar vi än idag efter att tänka återbruk
och sparsamhet av miljömässiga skäl i
vårt församlingsarbete och i vårdandet av
fastigheterna.
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
Varför står klockan i vapenhuset? Den
var skadad och 1969 skulle den omgjutas.
Då hade inskriptionen från 1814 om
Karl XIII, och att Göran Jönsson och
Hans Knutsson var kyrkvärdar just då,
försvunnit. Liksom dekorationerna med
flätband och akantusfris. Att vi fick behålla
den som den var har vi Inga Bengtsson att
tacka för. Kyrkvärden som gifte sig med
förre kyrkoherden Sigurd Karlstrand.
Hon donerade en ny klocka. Och vår
gamla klocka står kvar som ett minne om
flydda tider, om gamla klockstapeln och
om kyrkvärdar från förr.
Våra tre medeltida kyrkor har massor
av spännande och intressanta föremål
att beundra och att fördjupa sig i.
Riktigt gamla ting som den vikingatida
silverskatten och trästatyerna i Sandby,
runorna i Hardeberga och kalkmålningen
i Revinge. Och så finns det sånt som är
sprillans nytt. Som det nya lekaltaret i
Sandby. Vi håller våra kyrkor öppna hela
sommaren. Kom in och låt dig liksom
ungdomarna hänföras och förundras.
I Sandby har vi dessutom guide och
fika på plats de två sista veckorna i juli.
Välkommen!
Niclas Loive
3
Konfirmation under vinter och sommar
2017
Inbjudan till dig som är född 2002 eller tidigare.
Vad är det att vara människa? Varför finns det olika religioner? Har Gud med mitt liv att göra?
Vad är viktigt i livet?
Att fundera över livets stora frågor gör vi nog alla då och då. Ibland finner man
svar, men inte alltid. Att dessutom komma underfund med vem man är och vilken
som är ens plats i denna stora värld är inte bland det lättaste.
Något som kan kännas bra är att dela sina tankar med andra. Det får du möjlighet
att göra under tiden som konfirmand! Gemensamt ställer vi frågor och söker svar.
Under konfirmandtiden tittar vi såklart också på vad den kristna tron har att erbjuda
oss som lever idag.
Detta får vi göra genom upplevelser, samtal, gemenskap, musik, sång, drama,
äventyr, läger och mycket mer.
Välj en grupp som passar dig utifrån tid och intresse. Alla grupper åker på läger.
Att konfirmera sig kostar inget.
Om du inte är döpt, blir du det under konfirmationstiden utifrån dina egna önskemål.
SKAPA vintergrupp
I denna grupp varvar vi kreativitet
och skapande med samtal,
läger, lek och musik. Vi träffas på
jullovet 4-6/1 och varje dag under
sportlovet 18-24/2.
Konfirmation 25/2.
SPORT sommargrupp
I denna grupp varvar vi samtal med
mycket sport, lek, läger och utflykter.
Vi träffas 18-22/6 och 26-30/6.
Konfirmation 2/7.
ÄVENTYR sommargrupp 1 och 2
I dessa grupp varvar vi samtal med
läger, äventyr (t.ex. klättring), utflykter,
lek och andakter.
Båda grupper har samma tider och lika
aktiviteter men antalet deltagare i vaje
grupp måste begränsas.
Vi träffas 18-22/6 och 26-30/6.
Konfirmation 1/7.
4
Församlingsblad Södra Sandby församling
Alla grupper startar med en upptakt den 23/10 kl. 10.00.
Läs mer om konfirmation på
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby/konfirmation
Anmäl dig senast den 19/6 2016.
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby/anmalan-till-konfirmation
Nu har våra barngrupper sommarlov
Tack för en mycket trevlig termin tillsammans. Vi ses till hösten igen.
Alla våra grupper börja vecka 37. Öppna timmar i Södra Sandby börjar vecka 35.
Vi önskar er en skön sommar!
Susanne Cecilia och Anna-Karin
GLAD SOMMAR!
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
5
Kyrkogårdsförvaltningen informerar
”så klarar växterna sommarvärmen”
Sommaren kan bjuda på blandat väder. Vissa somrar är regniga och kalla medan
andra kan vara varma och torra. Växterna på graven kan få kämpa för att inte torka
ut. Eller så får man kämpa med att vattna. Ett självvattnande planteringskärl kan
underlätta. Detta består av en ytterdel, som man fyller vatten i och en innerdel, som
man planterar blommor i. Sugband för vattnet upp till jorden och blommorna så de
inte torkar. Det kan ta några veckor innan man måste fylla på med mer vatten.
Om man inte får tag i egna självvattnande planteringskärl, hjälper
kyrkogårdsförvaltningen gärna till. Det är självkostnadspris som gäller.
Kyrkogårdsförvaltningen
Pia Hellström
Bevattningskärlet i förgrunden innehåller en mångfald av färger. Blommorna mår gott i
lådan och man slipper att ständigt vattna.
6
Församlingsblad Södra Sandby församling
Om vårt behov av stillhet
”Men Herren var inte i stormen”
Det är så mycket vi vill hinna med och
vi har så många olika roller. Vi vill vara
lyckade såväl professionellt som privat.
Vi ska hinna arbeta så att vi känner att
vi har gjort ett gott dagsverke, ha en bra
relation till vår partner och inte minst
till våra barn. Dessutom ska vi vara
vältränade och leva ett socialt aktivt liv
med många vänner. Inte konstigt att vi
blir trötta!
En del av oss har dessutom ett evigt
”tanketjatter” som lätt får oss ur balans.
Vi går igenom sånt som har hänt oss och
älter eller oroar oss för det som kanske
eventuellt händer. För vi vet ju inte! Och
det blir lite som en gungstol. Det händer
jättemycket inom dig men i själva verket
har du inte gjort något konstruktivt
överhuvudtaget.
Så hur kan man hitta sitt inre lugn?
Det finns en uppsjö av metoder och jag
tror att det är viktigt att välja efter sin
personlighet. Alla passar inte för att
ägna sig åt zen-meditation, men för vissa
passar det jättebra. Alla passar inte för
avancerade yogaövningar, men för vissa
passar det jättebra.
Om man har mycket nervös energi
i kroppen kan Qi Gong vara ett sätt
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
att känna lugn eftersom man rör sig
samtidigt som man fokuserar på
rörelsen. När både kroppen och sinnet
är upptagna brukar de inre processerna
lugna sig. Här i församlingen erbjuder vi
Qi Gong varvat med meditationsövningar
vilket förstärker känslan av frid. För det
är ju när vi är i balans med oss själva,
våra medmänniskor och med Gud som
kärleken och kreativiteten kan flöda.
Sophie Anderzén,
diakon
7
Vi sjunger in sommaren
Hardeberga kyrka, söndag 29 maj kl. 18.00
Sandby Singers sjunger sommarsånger och psalmer tillsammans med församlingen.
Sandby Singers församlingskör, körledare Kati Söderqvist, präst Michael Peters.
Midsommarblomster
Revinge kyrka, lördag 25 juni kl. 18.00
Klara Ek och Sam Antonsson sjunger ljuva och andäktiga sommarlåtar för oss i
en stilla mässa på midsommardagen. Präst Maria Rosman.
Nordiska Ungdomsorkestern gästar Södra Sandby kyrka
Onsdag 29 juni kl. 19.00
Repertoar: Richard Strauss, Dimitri Sjostakovitj,Gustav Mahler, Pjotr Tjajkovskij,
Richard Henneberg. Dirigenter: Mika Eichenholz & Fredrik Burstedt.
8
Församlingsblad Södra Sandby församling
Den 16 – 17 april hölls en helg med
gospel för Sångskolan, Sandby Cantus
och Sandby Singers. Hallfridur
Kristiansson och Bengt Berglund höll
i dagarna. Två fantastiska dagar som
utmynnade i en dundrande gospelmässa
på söndagkvällen i Hardeberga kyrka.
Detta gör vi om – många gånger!
Stort tack till alla!
Kati Söderqvist
Församlingens körer börjar åter
Tisdag 13 september Tisdagskören 6-9 år, Sångskolan 12-18 år, Sandby Singers vuxna, Onsdag 14 september Onsdagskören 9-12 år, Sångskolan 12-18 år, Sandby Cantus kyrkokör, kl. 15.30 - 16.10
kl. 16.30 - 17.15
kl. 18.30 - 20.00
kl. 15.30 - 16.10
kl. 16.30 - 17.15
kl. 18.30 - 20.00
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
Vill du börja sjunga i kör?
Klart att du vill!
Kontakta:
[email protected]
svenskakyrkan.se
9
Välkomna till våra gudst
Juni
Onsdag 1/6
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
*Söndag 5/6
kl. 10 S.Sandby kyrka: Gudstjänst Onsdag 8/6
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
*Söndag 12/6 kl. 10 S.Sandby kyrka: Gudstjänst
kl. 18 Hardeberga kyrka:
Stilla Gudstjänst
Onsdag 15/6
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
Lördag 18/6
kl. 11 S.Sandby kyrka: Konfirmation
kl. 14 S.Sandby kyrka: Konfirmation
*Söndag 19/6 kl. 11 S.Sandby kyrka: Konfirmation
Tisdag 21/6
kl. 16 Revinge församlingshem:
sommarkyrka se separat program
Onsdag 22/6
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
Torsdag 23/6
kl. 13 Revinge församlingshem:
Sommarkyrka se separat program
Lördag 25/6 Midsommardagen
kl. 18 Revinge kyrka: Stilla mässa
*Söndag 26/6
kl. 10 S.Sandby kyrka: Mässa
Onsdag 29/6
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
kl 19 S.Sandby kyrka: Konsert
10
Juli
*Söndag 3/7
kl. 10 S.Sandby kyrka: Mässa
Tisdag 5/7
kl. 14 Hardeberga kyrka: Sommarkyrka
se separat program
Onsdag 6/7
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
Torsdag 7/7
kl. 14 Hardeberga kyrka: Sommarkyrka
se separat program
*Söndag 10/7
kl. 12 Hardeberga kyrka: Mässa
Tisdag 12/7
kl. 19 Hardeberga kyrka: Sommarkyrka
se separat program
Onsdag 13/7
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
*Söndag 17/7
kl. 10 S.Sandby kyrka: Mässa
Onsdag 20/7
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
*Söndag 24/7
kl.10 S.Sandby kyrka: Mässa
kl.18 Revinge kyrka: Stilla gudstjänst
Onsdag 27/7
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
*Söndag 31/7
kl.10 S.Sandby kyrka: Mässa
Reservation för ev ändringar. Den som
behöver får gärna ta kyrktaxi.
Beställ hos Dalby taxi tel
046-202280
Församlingsblad Södra Sandby församling
tjänster i församlingen
Augusti
Onsdag 3/8
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
*Söndag 7/8
kl. 10 S.Sandby kyrka: Mässa
kl. 18 Hardeberga kyrka: Stilla
gudstjänst
Onsdag 10/8
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
kl. 19 S.Sandby kyrka: Sommarkyrka
se separat program
*Söndag 14/8
kl. 10 S.Sandby kyrka: Mässa
kl. 18 Revinge kyrka: Stilla mässa
Onsdag 17/8
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
*Söndag 21/8
kl. 10 S.Sandby kyrka: Mässa
Sommarkyrka se separat program
Tisdag 23/8
kl. 19 S.Sandby kyrka: Sommarkyrka
se separat program
Onsdag 24/8
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
Torsdag 25/8
kl. 19 S.Sandby kyrka: Sommarkyrka
se separat program
Lördag 27/8
kl. 16 Södra Sandby skånelänga vid
kyrkan: Sommarkyrka se separat
program
*Söndag 28/8
kl. 10 S.Sandby kyrka: Mässa
Onsdag 31/8
kl. 9.30 S.Sandby kyrka: Morgonbön
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
Sommarandakter på Fästan
Även denna sommar kommer det att
bli andakter på Fästan.
Alla är välkomna oavsett om man bor
på Fästan eller inte.
Våra andakter är alltid på torsdagar
och börjar alltid kl. 14.30, efteråt blir
det kaffe och kaka.
23/6 Sophie Anderzén
21/7 Maria Rosman
18/8 Sophie Anderzén
Vid frågor får du gärna vända dig till
Sophie Anderzén, diakon
Tel. 046-502 56
Välkommen!
11
Kyrkoutfärd
Dagens ros
Den 23 juni kl 10.00 bär det iväg!
Denna gång till natursköna Bjärehalvön!
Vi tänker oss ett besök både i
Båstadkyrka, Märtha Mååsmuseet
och ett besök i fantastiska plantskolan
”Bäckdalen” som även har tomat och
basilikaodling bland mycket annat! Här
kommer det att serveras tomatpaj och
sallad till lunch samt kaffe.
Så småningom kommer vi också att
dricka eftermiddagskaffe som husmor
packat åt oss.
Vänligen, meddela gärna till
expeditionen eventuella allergier. Sista
anmälningsdag är den 15 juni och
kostnaden är 125 kronor.
Låt oss hoppas på riktigt härligt väder!
Förr i tiden var det vanligt att
församlingsbor donerade föremål
och pengasummor till kyrkan. Ofta
till utsmyckning. Som till exempel
syföreningarna som skänkt textilier och
samlat in pengar till nattvardssilver. En
stor givare på 1960- och 1970-talet var
kyrkvärd Inga Bengtsson, vars skänkta
föremål fortfarande används flitigt i
Södra Sandby kyrka. I våra dagar är det
vanligare att församlingsbor skänker av
sin tid och sin kunnighet till kyrkan. Vi
anställda kallar dessa personer ofta för
”frivilliga medarbetare”, och de är en
oerhörd tillgång för församlingen. Det
finns så många olika sätt man kan bistå
i församlingens verksamhet. Om man
är intresserad, är det vår diakon Sophie
som samordnar allt frivilligarbete. En
grupp som jag vill lyfta fram just nu
och ge ”dagens ros”, är de som ligger
bakom vårt nyinvigda lekaltare i Södra
Sandby kyrka. Med sågar, hammare,
symaskiner och nålar har Esko och
Barbro Daniel, Britt-Marie Nilsson,
Elisabeth Tullberg och Bodil Persson
tillverkat altaret med alla tillbehör. Ett
stort tack från hela församlingen och
från alla barn
som nyfiket
ger sig in i
leken med detta
altare. Kom
in i kyrkan
och beundra
det i sommar!
En närmare
presentation av
altaret kommer
i nästa nummer.
Varmt välkomna önskar Maria Rosman
Sommarcafè
Välkommen till sommarcafe varje
torsdag 13.30-15 i församlingshemmet
med start den 2 juni t o m 25 juli.
Vi fikar och samtalar om ett
dagsaktuellt ämne.
Är det vackert väder kanske vi sitter
utomhus.
Varmt välkomna!
Niclas Loive
12
Församlingsblad Södra Sandby församling
Församlingens kyrkor är en sevärdhet särskilt under sommaren!
Sevärdhetskyrkor
Både turister och folk från bygden uppskattar att församlingens tre kyrkor är
lättillgängliga under sommarens månader.
Alla dagar under juni, juli och augusti öppnar frivilliga församlingsbor våra kyrkor
(Revinge, Hardeberga och Södra Sandby kyrka) senast kl. 9 på morgonen och låser
kl. 16 på eftermiddagar.
Sevärdhetskyrka – Södra Sandby kyrka
Under två veckor görs en särskild
insats i Södra Sandby kyrka! För tredje
året finns en grupp ideella som tar
emot kyrkobesökare varje eftermiddag
under vecka 29 och 30. Mellan kl.
13-16 möter du dessa dagar, glada
församlingsbor som bjuder på fika i
kyrkans vapenhus och på en kort guidad
rundtur eller bara på ett glatt samtal
i kyrkan.
Varmt välkomna!
Sevärdhetskyrkogruppen
Södra Sandby kyrka
Någon att prata med
Ibland behöver man någon att dela livet med. Dela sorg och besvärligheter.
Kanske finna tröst, hopp och glädje med andra i liknande situation. Kanske kan ett
enskilt samtal med diakon eller präst vara till hjälp
för dig. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.
Vill man ha enskilt samtal med präst eller diakon
kontakta präst och kbt terapeut Maria Rosman
[email protected] 046-50263
eller diakon Sophie Anderzén
sophie.anderzé[email protected] 046-50256.
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
13
Hur en resa kan väcka ett intresse
I samband med ett besök i Aa kirke på
Bornholm slogs vi av altarets likhet med
Sandbys altartavla. Förklaringen till detta
är att det funnits täta förbindelser mellan
Bornholm och Skåne. Ärkebiskopen
i Lund förvaltade på 1200-talet tre av
fyra härader på Bornholm åt den danska
kronan förutom ett härad i Skåne.
Bakgrunden till altartavlorna
1536 införde danske kung Kristian III
reformationen. Därmed blev kyrkan
en nationalkyrka med kungen som
överhuvud och utan förbindelse med
påvestolen och katolska kyrkan. Det
blev stora förändringar för prästerna och
folket. Mässan skulle hållas på danska
och inte latin och inredningen i kyrkorna
ändrades. I Danmark tog man starkare
avstånd från bilder i kyrkorna än vad man
gjorde i dåvarande Sverige. Det hade till
följd, att de bildrika altartavlorna byttes
ut mot s.k. katekestavlor (addition).
Altartavlor av renässanstyp med
texttavlor på danska och ibland även
på latin blev vanliga. Många av dessa
altartavlor har nattvardens instiftelseord
som huvudbudskap. Altarna i såväl Aa
kyrka som i Södra Sandbys och Norra
Åsums är av just denna altartyp som
fanns i flera kyrkor i Danmark efter
reformationen.
Vilka har tillverkat tavlorna?
Aa kyrka Bornholm
Foto: Esko Daniel 2011
Norra Åsum kyrka
Foto: Mika Hänninen 2013
14
Under det sena 1500 och tidiga 1600-talet
fanns i Skåne och Lund flera skickliga
bildhuggarverkstäder. Den mest kända
är Jacob Krembergs. Hans arbeten finns
bl.a. i Gårdstånga, Höör Holmby och
Aa kyrkor. En annan känd bildhuggare
är den anonyme Köpingemästaren, som
förutom i Köpinge har utfört altarna i
Norra Åsum och i Ilstorp.
På Aa kyrkas altare står årtalet 1600
Församlingsblad Södra Sandby församling
och är enl. kyrkobroschyren tillverkat
på Jacob Krembergs verkstad i Lund.
Det är ett tidstypiskt renässansaltare.
Själva altartavlan är triangelformad
och uppdelad av fem korintiska pelare.
I de två större fälten står nattvardens
instiftelseord på danska, medan de två
yttre fälten har texter på latin. Översta
mittfältet visar Jesus dop. Mittfälten
omges av två medaljonger, den ena
har Lunds domkapitels vapen med St
Laurentius med halstret och på den andra
bara halstret.
Södra Sandbys altare har samma
uppbyggnad som Aas, om än något
mindre, och kan sannolikt dateras till
tiden mellan 1603 och 1610. På den
nedre delens yttersta piedestaler finns
donatorernas vapensköldar, Skovgaard
relativt stor säkerhet, däremot vet man
inte vem som tillverkat altaret. Det är
dock troligt att de båda adelssläkterna
inte valde en provinsbildhuggare till
arbetet. Texten på de två stora tavlorna
är instiftelseorden och de andra tavlorna
har texter från evangelierna Matteus och
Johannes samt Jacobs brev. Dessutom
står nederst till höger att altaret
restaurerades 1693, då fick tavlorna
sannolikt svensk text. Det finns flera
kyrkor i Skåne med katekesaltartavlor
från 1600-talets början bl.a. i Björkas
och Ilstorps kyrkor. Båda har kvar texten
på danska på tavlorna.
Litt.: Bedoire, F., Den svenska
arkitekturens historia 1000-1800
2014; Johannesson, G., Skånes historia
1971; Paulsson, G., Skånes dekorativa
konst 1915 s. 167-205 Nionde kap.
Jakob Kremberg.; Tapper, K.G., Södra
Sandby kyrka 1978; Wahlöö, C., Skånes
kyrkor 1050-1949 2014; Aa kirke
Bornholm u.å.
Barbro Daniel
Södra Sandby kyrka
och Krabbe, ägare till Flyinge. Dessa
gör att man kan datera altartavlan med
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
15
Intervju med Esko Daniel
Esko Daniel är mannen som lite i det
dolda har förgyllt församlingen med
sina händers verk. Vi är många som
har beundrat bl.a. de vackra snidade
kamelerna i bibellandskapet som
brukar vara uppbyggt som ett stort
tittskåp vid församlingshemmet under
vintermånaderna. Många skolbarn står
och trycker sina näsor mot fönsterrutan
för att se allt det fina. Min egen lilla favorit
är de små, små duvorna i träburen inför
kyndelsmässodagens bibellandskap. För
några veckor sedan invigdes Barnaltaret
i Södra Sandby kyrka, ett konstverk med
många dimensioner och något som Esko
i högsta grad varit med om att tillverka.
Varifrån kommer ditt handlag med
trä?
Möjligen från min far som var konstnärlig, för i skolans träslöjd gjorde jag nog
inget vettigt. På äldre da´r gick jag en kurs
för Olle Wallengren, möbelsnickare och
slöjdlärare här i byn. Jag har dessutom
alltid beundrat duktiga hantverkare, inte
minst träsnidare.
Och inspirationen, hur ter sig den?
Den första riktiga inspirationen fick
jag nog när jag såg en släkting tillverka
några knivskaft, sen gick det inte att
hejda längre. Men visst, det där med
inspiration är svårt. När jag har en träbit
så saknar jag inspiration och när jag har
inspiration, ja, då saknar jag rätt träbit.
Sen kan det vara frustrerande när man
inte kommer över sin gräns för vilka
krav man egentligen vill kunna ställa på
sig själv.
Har hantverkandet gått vidare i arv?
Ja, alla tre barnen är duktiga. Alltifrån
pillandet med ryska flygplansmodeller
från 2:a världskriget till läderhantverk
och diorama för att nämna något.
Vad är diorama?
Jo, det är väldigt fascinerande, tredimensionella bilder eller rättare sagt
modeller där man bygger upp hela
miljöer, lite i stil med bibellandskapet
i Församlingshemmet, fast vanligen i
mindre format.
Förebilderna för dina djur, berätta!
Jag har tittat lite på bilder och så men
de är nog till största delen mina egna
skapelser när jag sen har betraktat
Är det en passion eller tidsfördriv?
Det är min yoga, min avkoppling.
16
Församlingsblad Södra Sandby församling
slutresultatet. Det roliga är att de till
största delen tillverkats av lindvirke som
härstammar från kyrkogården i Sandby.
Och hur kom barnaltaret till?
Jag och hustrun Barbro såg ett sådant i
Ystad, Barnens altare, och det inspirerade
oss mycket. Catrin Sundelius, som är
ansvarig för barnverksamheten här i
församlingen, blev eld och lågor och
hon gav oss en massa gott stöd. Jag
gjorde en liten modell som Catrin
fick ha synpunkter på, och så har det
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
långsamt vuxit fram. Den i Ystad var
väldigt proffsigt gjord i massiv ek,
väl genomtänkt av möbelsnickare och
förfärdigad med riktiga maskiner. Detta
fick mer bli ett hemmaprojekt jämfört
med den i Ystad.
Tid?
Från ide till färdigt resultat har tagit
ungefär ett år. Kanske 500 arbetstimmar
för min egen del.
Tack Esko!
Kati Söderqvist
17
Framtiden är här!
Församlings hemsida fick en ny layout
Sedan slutet av april finns det en ny layout på församlingens hemsida. På sina håll
och kanter kan hemsidan finslippas, dock kan man redan nu hitta all information
om församlingens verksamheter på ett smidigt sätt. Den största förbättringen är att
allt är anpassat till mobilernas och läsplattornas begränsade skärmar. Testa! Gå in
på: www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
Ladda även ner gratis appen
Kyrkguiden! Här får du
ännu snabbare tillgång till
församlingens kalenderfunktion
på webben samt genvägar till
Svenska kyrkans övriga portaler
och bloggar. Michael Peters
18
Församlingsblad Södra Sandby församling
Våra nära och kära
Avlidna
Kurt Larsson
Evert Löfvander
Jan Persson Yvonne Hillman Lisbeth Svensson Ewe Lawett Monica Mötus Jan Ericson Elswig Hansson Sune Bjärenstam Brita Jönsson Cai Pettersson Lilian Leidhagen Evert Persson Maj-Britt Dahlqvist Gunilla Lindqvist Gunhild Jönsson Svea Ottosson Roland Ragnarsson Annabella Nilsson Gunvor Hansson Leif Jönsson Ingrid Lindskog Semenius Susanna Helgason Algot Stålberg
1927
1927
1938
1951
1936
1917
1957
1926
1951
1929
1940
1927
1933
1928
1930
1941
1917
1930
1930
1946
1942
1952
1944
1938
1924
Döpta
Henrik Leidhagen Felicia Lindell Alice Gran Linus Artin Liahm Nyman Callander
Elin Bjarell Charlie Johansson Wilmer Tengberg 2016-02-13
2016-02-20
2016-02-27
2016-03-05
2016-04-02
2016-04-09
2016-04-23
2016-04-30
Vigda
Josefin Lindskog De La Motte och Gwangyeong Yun Emma Qvint och Robert Gustavsson Agneta Lundstöm och Robert Hansson
2016-04-02
2016-04-23
2016-04-30
Gilla oss på
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
19
Här når du oss
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Expeditionen
Fax nr TELEÖppetider
50250
10.00-12.00 [email protected]
50262
KYRKOFÖRVALTNING
Kanslichef Carin Ferm
Förvaltningsass Kathrin Kristiansson
50251 50252
[email protected]
[email protected]
50258
50254 50263
50257
070 6733480
072 1516000
073 5006080
073 7628735
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
50256
073 0274051
sophie.anderzé[email protected]
KYRKOMUSIKER
Organist Katarina Söderqvist
50255
Kantor Carina Norlander
070 5286584
076 1682128
[email protected]
[email protected]
BARN- OCH UNGDOMSLEDARE
Församlingsped. Anna-Karin Persson
50128
Församlingsass. Susanne Nordbeck
50264
Barnledare Cecilia Björkman
50269
Barnlokaler/arbetsrum50260/50259
070 6049978
070 6442385
070 6442384
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VÄRDINNA OCH LOKALVÅRDARE
Värdinna Gunilla Lind
Lokalvårdare Harriet Danielsson
070 6570212
[email protected]
PRÄSTER
Kyrkoherde Niclas Loive
Komminister Catrin Sundelius
Komminister Maria Rosman
Komminister Michael Peters
DIAKON
Sophie Anderzén
50261
50250
Mobiltel
KYRKOGÅRD OCH KYRKVAKTMÄSTARE
Kyrkogårdsförest. Pia Hellström
50267
vardagar 8.00-9.00
Kyrkogårdsförman Sven Palm
50265
Kyrkogårdsvaktm. Magnus Larsson
50153
Kyrkogårdsvaktm. Anders Magnusson
50122
Kyrkogårdsvaktm. Martin Nilsson
51123
Kyrkovaktmästare Eliza Ekman
50266
070 6570278
[email protected]
FASTIGHETER
S Sandby Församlingshem
Hardeberga Församlingshem
Revinge Församlingshem
FÖRTROENDEVALDA
Ordf i Kyrkorådet: Barbro Daniel
Ordf i Kyrkofullmäktige:Karin Rydheimer
[email protected]
[email protected]
20
50316
99111
62315
[email protected]
[email protected]
[email protected]
exp Flyingevägen 12, 247 34 S Sandby
Hardeberga kyrkväg, 247 91 S Sandby
Kaptensvägen 1, 247 41 S Sandby
51377
58893
Församlingsblad Södra Sandby församling

Similar documents