Handbok för byggare

Comments

Transcription

Handbok för byggare
2016-07-05
Handbok för byggare
Innehållsförteckning
Saint-Gobain Sweden
3
Golvspackel och avjämningsmassor
4
P-märkta golv
5
Avjämna golv – förarbete
6
Produktöversikt golvspackel
8
Lättviktsfyllnadsmassa13
Spackla och avjämna på olika underlag
15
Avjämning på spånskiva
17
Avjämning på fuktiga underlag
18
Golvkonstruktioner20
Weber Drymix 85 – Snabba rummet
23
Torktider24
Självtorkande avjämningsmassor
25
Uppbyggnad av lätta konstruktioner
26
Avjämning ute
27
Betongrenovering27
Leca® Lättklinker
29
Maskiner, verktyg och tillbehör
30
Tätskikt och plattsättningsprodukter för keramik
32
Golvvärme38
2
Plattsättning i privata våtrum och liknande
40
Produktöversikt Plattsättning
42
Gypsum Naturgips
51
Vilket spackel ska du välja?
52
Spackla och laga väggar och tak
54
Produktguide fäst- och fogmassor
56
Produktguide golvspackel och avjämning
58
Saint-Gobain Sweden
Saint-Gobain är en världsledande aktör inom samhällsbyggnad, utvecklar, tillverkar och marknadsför
byggmaterial med hög prestanda, innovativa lösningar på utmaningar som tillväxt, energieffektivitet och
miljöskydd.
Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER, Leca® och Weber.
Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen
med cirka 190 000 anställda.
Följ oss i sociala medier
Weber
@WeberSverige
Weber, Saint-Gobain
Sweden
Weber Sverige
Saint-Gobain Sweden
AB, Weber
@webersverige
#weberse
WeberSverige
Saint-Gobain Sweden
@hallbartbyggSG
@saintgobainsweden
#sgsweden
3
Golvavjämning
Weber är marknadsledande på golvavjämning.
Du som kund har tillgång till marknadens bredaste
produktutbud med lager och distribution från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Produkter för
Kontor och bostäder, ljudgolv och komfortgolv, designgolv, industrigolv, marina golvkonstruktioner, maskinella
system samt pumpar och pumpbilar.
Produktinformation direkt i telefonen
4
Google Play Store
AppStore
Sök efter ”weberse” i AppStore/Google Play Store
eller läs av QR-koden för att ladda ner appen.
P-märkta golv
P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av
SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och
kvalitetsaspekter. I certifieringen ingår omfattande
kontroller och kravgränser av produkten både avseende innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och
funktionsegenskaper.
En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls. Följande egenskaper
provas och måste uppfyllas för att produkten ska
kunna bli P-märkt:
 Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning
av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd
och ammoniak.
 Lukttest med krav på upplevd lukt.
 Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av
tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet.
 Funktionsprovning med klassificering av vidhäftnings hållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolshjul.
 Funktionsprovning med krav på maximal avgivning
av sekundära emissioner för golvkonstruktion.
Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.
Med weber.app har
du alltid aktuell
produktinformation.
Byggvarudeklarationer, produkt- och säkerhetsdatablad finns att
hämta på vår hemsida: www.weber.se
5
Avjämna golv – förarbete
I linje med GBRs branschregler rekommenderar vi att
ur miljö- och kvalitetssynpunkt avlägsna gamla golvbeläggningar, limrester etc före golvavjämning.
Rengör noggrant!
Börja med att avlägsna svagt material från underlaget
genom t ex slipning, fräsning, blästring eller krysshamring och dammsug sedan. Torra rengöringsmetoder
är att föredra eftersom man bör undvika att tillföra fukt
till underlaget. Undvik starka rengöringsmedel. De kan
absorberas av underlaget och senare påverka vidhäftningen.
Är underlaget tillräckligt starkt?
Ytdraghållfastheten ska uppgå till cirka 1 MPa, se produktdatablad. Om du är osäker på ytans kvalitet, gör
ett dragprov. (En stålklack fastlimmad på ytan dras loss
med en dragprovare).
Är det tillräckligt varmt i rummet?
Underlagets temperatur bör vara minst +10°C vid primning, avjämning och härdning. Uttorkningsklimat på
cirka +20°C, 50% RF bör eftersträvas.
Varför behövs primern?
Primern skapar en bra vidhäftning till underlaget.
Den förseglar ytan och förhindrar att underlaget suger
upp vatten.
Primern hindrar luft från att stiga upp från underlaget
och bilda blåsor på den spacklade ytan.
Primern förenklar utläggningen.
Är du tveksam?
Kontakta Weber Tekniksupport, telefon: 010-211 63 00.
6
Gör så här
Primern borstas med mjuk borste ut på underlaget. Den ska bilda
en synlig film på ytan. Om primern helt absorberas av underlaget
behövs en andra strykning. Undvik pölbildning.
När kan man lägga golvavjämning på primern?
Avjämning kan ske så snart primern har bildat film.
Man bör inte vänta längre än 48 timmar eftersom
damm kan samlas på ytan. Väntar du längre måste du
prima på nytt.
Avstängarlister
Avstängarlister används för att dela in golvet i lagom
stora ytor vid läggning. Lister monteras även i dörröppningar och mot fria ytor. Avstängarlisterna finns i fyra
höjder 15, 30, 50 samt 80 mm.
Miljö och säkerhet
Webers handspackel och avjämningsmassor är uppbyggt med bindemedel som gör produkterna miljövänliga och ger en jämn och säker produktkvalitet.
Produkterna är P-märkta vilket innebär en tredjepartskontroll som utförs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Testade i kombination med lim och matta med mycket
låga emissionsvärden.
En trygg och säker arbetsmiljö för dig som golvläggare.
Produkter med lågt pH-värde minskar underlagets
aggressiva miljö med upp till 100 gånger jämfört med
betong.
Byggvarudeklarationer, produkt- och säkerhetsdatablad finns att
hämta på vår hemsida: www.weber.se
7
Produktöversikt golvspackel
Floor 110 Fine Finavjämning
Normaltorkande avjämningsmassa lämplig för
avjämning i tunna skikt. Rekommenderas för limmad parkett.
Skikttjocklek: 4-40 mm.
Gångbar: 2-4 timmar.
Beläggningsbar: 1-4 veckor.
Åtgång: 1,7 kg/mm/m2.
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 20 kg.
Floor 120 Reno DR Fiberförstärkt
avjämningsmassa Snabb
Dammreducerad självtorkande avjämningsmassa för avjämningsarbeten där korta torktider
eftersträvas, exempelvis vid renovering. Lämplig
för både fallspackling i exempelvis våtrum och
planspackling. Rekommenderas för golvvärme.
Skikttjocklek: 4-50 mm.
Gångbar: 2-3 timmar.
Beläggningsbar: 1-3 dygn.
Åtgång: 1,75 kg/mm/m2.
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 20 kg.
Floor 130 Core Tjockläggning Snabb
Avjämningsmassa avsedd för tjockare skikt och
som bottningsmassa.
Den kan användas både som självtorkande och
normaltorkande.
Skikttjocklek: 10-100 mm.
Gångbar: 2-3 timmar.
Beläggningsbar: 2-7 dygn vid användning som
självuttorkande produkt.
Åtgång: 1,8 kg/mm/m2.
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 20 kg.
8
Floor 140 Nova Fiberförstärkt
avjämningsmassa
Normaltorkande avjämningsmassa avsedd för
nybyggnad och renovering. Den kan användas
både för planspackling och fallspackling.
Skikttjocklek: 5-60 mm.
Gångbar: 2-4 timmar.
Beläggningsbar: 1-9 veckor.
Åtgång: 1,7 kg/mm/m2.
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 20 kg.
Floor 318 Snabbslipsats Grov
Ett snabbhårdnande golvbruk. Före mattläggning
måste ytan primas och finspacklas. För användning på underlag av betong, Leca-bjälklag, sten
och keramik.
Skikttjocklek: 20–150 mm.
Gångbar: 1–3 timmar.
Beläggningsbar: 1–2 dygn.
Åtgång: 1,8 kg/mm och m².
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 25 kg.
Floor 319 Snabbslipsats Fin
Ett snabbhårdnande golvbruk som ger en struktur
liknande en avjämningsmassa. För användning
på underlag av betong, Leca-bjälklag, sten och
keramik.
Skikttjocklek: 15–100 mm.
Gångbar: 1–3 timmar.
Beläggningsbar: 1 dygn.
Åtgång: 1,8 kg/mm/m².
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 25 kg.
9
Produktöversikt golvspackel
Floor 320 Snabbslipsats Pumpbar
Ett pumpbart snabbhårdnande golvbruk. Före
mattläggning måste ytan primas och finspacklas.
För användning på underlag av betong, trä,
Leca-bjälklag, sten och keramik.
Skikttjocklek: 20–100 mm.
Gångbar: 2–3 timmar.
Beläggningsbar: 2 dygn.
Åtgång: 1,8 kg/mm/m².
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 25 kg.
Floor 644 Värmegolvspackel DR
En fiberförstärkt, dammreducerad och pumpbar
avjämningsmassa. För användning på underlag
av betong, lättbetong, sten, kreamik, trä, homogen
PVC. Lämpligt för värmegolv.
Skiktjocklek: 4–50 mm
Gångbar: 2–3 timmar.
Beläggningsbar: 1–3 dygn.
Åtgång: 1,7 kg/mm/m².
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 20 kg.
Floor 4031 Super Flow DR
Ett självutjämnande, dammreducerat och pumpbart finspackel med lång öppentid för användning på betong, golvspånskiva, sten, keramik och
golvgipsskiva.
Skikttjocklek: 1–10 mm.
Gångbar: 2–3 timmar.
Beläggningsbar: Cirka 1 dygn.
Åtgång: 1,6 kg/mm/m².
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 20 kg.
10
Floor 4032 Super Flow Rapid DR
Ett självutjämnande, dammreducerat och pumpbart finspackel med mycket snabbt hårdnande
för användning på betong, golvspånskivor, sten,
keramik och golvgipsskiva.
Skikttjocklek: 1–10 mm.
Gångbar: 1–2 timmar.
Beläggningsbar: Cirka 3 timmar.
Åtgång: 1,6 kg/mm/m².
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 20 kg.
Floor 4040 Combi Rapid DR
Ett dammreducerat fin- och byggspackel med
pastakonsistens för användning på betong, golvspånskiva, sten, keramik och golvgipsskiva.
Skikttjocklek: 0,5–50 mm.
Gångbar: 30–60 minuter.
Beläggningsbar: Cirka 2 timmar.
Åtgång: 1,55 kg/mm/m².
Lagringstid: 12 månader.
Förpackning: 15 kg.
Floor 4042 Paste Fine DR
Ett dammreducerat finspackel för användning på
betong, golvspånskiva och golvgipsskiva.
Skikttjocklek: 0–2 mm, lokalt upp till 5 mm.
Gångbar: Efter cirka 1–2 timmar.
Beläggningsbar: Efter cirka 2 timmar.
Åtgång: 1,3 kg/mm och m².
Lagringstid: 12 månader.
Förpackning: 13 kg.
11
Produktöversikt golvspackel
Floor 4160 Fine Flow Rapid
En självtorkande pumpbar självutjämnande
avjämningsmassa. För användning på underlag
av betong, trä, spånskiva, golvgips, lättbetong,
Leca-bjälklag, sten, keramik och homogen PVC.
Skikttjocklek: 2-30 mm.
Gångbar: 2-3 timmar.
Beläggningsbar: 1 dygn.
Åtgång: 1,65 kg/mm/m2.
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 25 kg.
Floor Industri
En pumpbar snabbhårdnande avjämningsmassa
avsedd för lokaler med lättare industribelastning.
Floor Industri är även lämplig för beläggning
med härdplaster. För användning på underlag av
betong, sten, keramik och rostskyddat stål/järn.
Skikttjocklek: 5-40 mm.
Gångbar: 2–4 timmar.
Beläggningsbar: 1-3 dygn.
Härdtid: Försiktig trafik 1 dygn, full trafik 1 vecka.
Åtgång: 1,7 kg/mm/m².
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 25 kg.
Med weber.app har
du alltid aktuell
produktinformation.
Byggvarudeklarationer, produkt- och säkerhetsdatablad finns att
hämta på vår hemsida: www.weber.se
12
Lättfyllnadsmassa
Floor 450 Light – lättviktsfyllnadsmassa
Självtorkande pumpbar lättviktsprodukt för uppfyllnad av golvkonstruktioner. Den består av EPS-kulor
och cement och kan både blandas i tunna med
vispförsedd borrmaskin och pumpas vilket möjliggör applikation för både små och stora volymer. För
användning på underlag av betong, golvgipsskiva,
sten/keramik, golvspånskiva och Leca bjälklag
samt uppfyllnad av träbjälklag.
Skikttjocklek: 30–600 mm.
Gångbar: 12 timmar.
Pågjutningsbar: 12 timmar-7 dygn.
Åtgång: 1 L/ mm /m².
Lagringstid: 6 månader.
Förpackning: 45 liter.
Floor 450 Light med vidhäftning mot underlag
Floor 450 Light avjämnas med minst 20 mm avjämningsmassa,
ex Floor 140 Nova eller minst 30 mm golvbruk, ex Floor 318 Snabbslipsats grov. Eventuell golvvärme gjuts in i avjämningsmassan.
Floor Stålarmeringsnät Ø3,4 mm #100 mm placeras på Floor 450
Light och gjuts in i golvavjämningen.
Floor 450 Light.
Floor 4716 Primer.
Bärande underlag.
13
Övriga produkter
Floor 4716 Primer – Används för förbehandling av underlag innan
avjämning sker. Floor 4716 spädes med vatten enligt instruktion på förpackning. Ingen inblandning av ammoniak förekommer i produkten.
Förpackning: 1, 5, 25, 100 och 1000 liter.
Floor 4940 Geotextil – Används som underlag till flytande golv. Mjuk
och lätt att arbeta med. Lägger sig fint mot väggen vid uppvik.
Floor 4960 Kantlist – 80 mm hög kantlist som används för att minska
risk för sprickor och ljudbryggor i flytande konstruktion. Levereras i rullar
om 50 meter.
Floor 4975 Höjdmarkör – En 70 mm hög, vit höjdmarkör med mm-skala
på en självhäftande fot.
Floor Nivåsticka – 90 mm. Används för markering av färdig höjd med
självhäftande fot och mm-skala.
Floor 4955 Ljudmatta – 3 mm stegljudsreducerande matta som
tillsammans med 25 mm avjämningsmassa bildar en konstruktion som
reducerar stegljudsnivån L´n,w med cirka 19 dB. Kan även användas
som ett glidskikt i samband med flytande konstruktioner. Ingår i Webers
ljudgolvskoncept.
Avstängarlist – Självklistrande undersida. 15, 30, 50 och 80 mm höga.
Dolomitkross – För uppfyllnad av konstruktioner.
Floor Screedry – Lättmonterad fuktindikator för avjämningsmassor och
Dry-Mix 85.
Stepisol Ljudskiva – Stegljudisolerande skiva med densitet 195 kg/m³.
Ingår i Webers ljudgolvskoncept.
Tjocklek: 5, 10, 15, 20 och 50 mm.
Floor Stålarmeringsnät – 1200 x 800 mm, 3,4 mm stångdiameter och
100 mm nätmaska (Ø 3,4 mm #100 mm).
Floor 4945 Glasfibernät – Används till Webers koncept och system där
en förstärkning av avjämningsmassan är nödvändig.
Floor Kantlist med tejp – 50 mm hög kantlist med självklistrande baksida som används för att minska sprickor och ljudbryggor i flytande
konstruktioner. Levereras i förpackning med 25x2 meter.
14
Spackla och avjämna på olika underlag
Golvgipsskivor
Gipsskivans kartong försvagas vid uppfuktning och
kan ge försämrad vidhäftning.
Rengöring och förbehandling: Dammsug. Prima med
Floor 4716 utspädd 5:1. För val av produkt, se produktguide. Om ytan överstiger 10 m2 ska den armeras med
Floor Stålarmeringsnät Ø3,4 mm #100 mm, NPS Ø5 mm
#150 mm eller Floor 4945 Glasfibernät.
Limrester
Alla typer av limrester bör avlägsnas före spackling.
Rengöring och förbehandling: Slipning med tex Golvslipmaskin 833 (ABS-slip) försedd med stålslipklossar
alt. fräsning. Pga värmeutvecklingen finns risk att limmet klibbar ihop. Strö ut grov sand före slipning för att
underlätta arbetet. Dammsug noga. Prima underlaget
med Floor 4716 Primer enligt primerguiden.
Asfaltimpregnerad papp
Vanligt underlag till linoleummattor. Pappen sväller i
kontakt med fukt och ska därför tas bort.
Rengöring och förbehandling: Ta bort pappen med
t ex en stripper eller barkspade. Det går lättast om pappen först vattenbegjuts. Vid behov slipa med Golvslipmaskin 833 eller fräs. Dammsug. Prima underlaget med
Floor 4716 Primer enligt primerguiden.
Anhydrit/gipsspackel – avjämning på anhydrit är generellt inte
att rekommendera. Kvaliteten varierar, anhydriten är fuktkänslig
och kan ha mjölig yta som ger risk för dålig vidhäftning.
15
Spackla och avjämna på olika underlag
Målade underlag
Kontrollera färgens vidhäftning. Ta bort lös färg. Gamla
färglager kan vara förrädiska! Det kan vara svårt att
hitta lösa partier. Kontrollera noga!
Rengöring och förbehandling: Om färgen sitter kvar
bra räcker rengöring med målarsoda eller lätt avslipning med tex Golvslipmaskin 833 (ABS-slip). Om färgen
sitter dåligt måste den slipas eller fräsas bort. Dammsug noga. Prima underlaget.
PVC-mattor (homogen PVC)
Avjämning kan göras enbart på mattor av homogen
PVC. Gör provytor innan läggning och utför vidhäftningsprov. Kontrollera mattans vidhäftning till underlaget.
Rengöring och förbehandling: Slipa med tex Golvslipmaskin 833 (ABS-slip) med grovt slippapper. Dammsug
noga. Prima med Floor 4716 Primer utspädd 1:1. Mattorna kan avlägsnas med barkspade eller stripper.
Linoleummattor
Linoleummattor sväller vid fuktbelastning. De är ofta
behandlade med skikt av vax eller polish som måste
avlägsnas. Kontrollera mattans vidhäftning till underlaget. Generellt rekommenderas borttagning av linoleummattor.
Rengöring och förbehandling: Slipa med tex Golvslipmaskin 833 (ABS-slip) med stålsliprondell. Dammsug underlaget noga. Prima med Floor 4716 Primer
utspädd 5:1. Mattorna kan avlägsnas med barkspade
eller stripper.
16
Avjämning på spånskiva
Viktigt att tänka på
Spånskivor är, som brädgolv, fuktkänsliga och måste
därför primas. För klinker på spånskiva krävs ett regelavstånd på max c-avstånd 600 mm. Den ska då
förstärkas med min 12 mm avjämningsmassa för att
uppnå önskad böjstyvhet.
Vid behov av tidig ytbeläggning rekommenderas Floor
120 Reno DR alt. Floor 644 Värmegolvspackel DR, som
båda är självtorkande och kan ytbeläggas efter 1–3
dygn.
När längre uttorkningstider medges rekommenderas
Floor 140 Nova som är normaltorkande och torkar cirka
10 mm/vecka vid 20°C och 50% RF.
Om ytan överstiger 10 m2 ska den armeras med Floor
Stålarmeringsnät Ø3,4 mm #100 mm.
Rengöring och förbehandling
Dammsug underlaget. Prima med Floor 4716 Primer utspädd 5:1 (5 delar Floor 4716 Primer och 1 del vatten).
Avjämning på spånskiva
Floor 120 Reno DR, Floor 644
Värmegolvspackel DR alt.
Floor 140 Nova minst 12 mm.
Vid elektrisk golvvärme minst
15 mm.
Floor 4716 Primer spädd 5:1.
Spånskiva.
17
Avjämning på fuktiga underlag
Vid misstanke om fuktproblem pga dålig lukt, förtvålat lim
under mattor eller andra synliga skador kan du göra så här:
Kontrollera om det finns fukt
För en första bedömning räcker det oftast att använda
en fuktindikator. Försök bedöma omfattningen av
skadan.
Ta reda på orsaken till problemet
Varifrån kommer fukten?
Kan fukten torka ut ordentligt?
Uttorkning är naturligtvis det bästa alternativet. Om det
inte går finns andra möjliga åtgärder, se nedan. Det
finns inga standardlösningar. Varje metod har sina föroch nackdelar och man får därför göra en bedömning
från fall till fall.
När kan en lösning med fuktskydd bli aktuell?
Vid platta på mark med tillskjutande markfukt eller där
uttorkning av andra orsaker ej kan ske.
Vid nyproduktion, om man vill kunna göra en tidig avjämning och mattläggning på betongen med en fuktnivå som överstiger 90–95%.
Använd luftspaltbildande matta eller plastfolie.
Vid behov av tidig ytbeläggning rekommenderas Floor
120 Reno DR som är självtorkande och kan beläggas
efter 1–3 dygn beroende på tjocklek.
När längre torktider medges rekommenderas Floor 140
Nova DR som är normaltorkande och torkar cirka
10 mm/vecka vid 20°C och 50% RF.
18
Avjämning på fuktiga underlag
Flytande konstruktion på luftspaltbildande matta.
Floor 120 Reno DR Fiberförstärkt avjämning minst 25 mm,
alt. Floor 140 Nova, minst 30 mm*.
Floor Stålarmeringsnät (Ø3,4 mm #100 mm) alternativt NPS Ø5 mm #150 mm.
Luftspaltbildande matta eller motsvarande.
Luftspalt.
Plant och jämnt underlag.
Fallbyggnad – lämplig produkt
Floor 4040 Combi Rapid
Floor 120 Reno DR
Floor 644 Värmegolvspackel DR
Skikttjocklek
Torktid cirka
0,5–50 mm
2 timmar
4-50 mm
1–3 dygn
4–50 mm
1–3 dygn
Floor 318 Snabbslipsats Grov
20 –100 mm
1 dygn
Floor 319 Snabbslipsats Fin
15 –100 mm
1 dygn
Floor 320 Snabbslipsats Pumpbar
20–100 mm
2 dygn
Floor 130 Core
10-100 mm
2–7 dygn
*Gäller normala bostadsutrymmen.
För övriga ytor kontakta Weber.
19
Golvkonstruktioner
Avjämna på betong
Floor 140 Nova, Floor 110 Fine,
Floor 120 Reno DR, 4160 Fine Flow Rapid eller
Floor 130 Core.
Floor 4716 Primer spädd 1:3.
Platsgjuten betong.
Avjämna på brädgolv
Floor 120 Reno DR minst 30% av brädans tjocklek, dock
minst 12 mm.
Floor 4716 Primer spädd 5:1.
Brädgolv.
Viktigt
Tänk på att fuktkvoten ska vara max 12% i brädorna
annars kan brädornas uttorkningsrörelser spräcka avjämningen. I offentliga miljöer och liknande kontakta
Weber för mer information.
20
Golvkonstruktioner
Uppbyggnad med bunden Leca®
Floor 120 Reno DR. Skikttjocklek 6–20 mm.
Leca Lättklinker, kornstorlek 2–6 mm, bunden med
Floor 120 Reno DR. Skikttjocklek 20–60 mm.
Floor 4716 Primer spädd 1:3.
Varierande underlag.
Stegljudskonstruktion i lägenhet
30 mm avjämningsmassa ex. Floor 140 Nova DR*.
Floor Stålarmeringsnät (Ø3,4 mm #100 mm) alternativt
NPS Ø5 mm #150 mm.
Floor 4940 Geotextil alternativt Optisol skarvtejp.
Stepisol stegljudsskiva.
Bärande bjälklag av betong, håldäck, lättbetong eller likvärdigt.
Väggar och genomföringar förses med Optisol Kantlist.
*Gäller normala bostadsutrymmen. För övriga ytor kontakta Weber.
21
Golvkonstruktioner
Avjämna på sten och keramik
Floor 120 Reno DR alt. Floor 110 Fine.
Floor 4716 Primer, utspädd 1:1. Strö ut torrpulver och borsta
in i primern**.
Klinker och fästmassa.
Varierande underlag.
**Klinker med glansig yta bör slipas med diamantslip.
Avjämna på golvvärmesystem med plåtar
Weber Komfortgolv
Floor 140 Nova DR, 30 mm*.
Floor Stålarmeringsnät (Ø3,4 mm #100 mm) alternativt
NPS Ø5 mm #150 mm.
Floor 4940 Geotextil.
Värmefördelande aluminiumplåt.
Värmerör 16 mm c-avstånd 300 mm.
Weber Komfortgolv med stegljudsdämpande värmeisolering
EPS cellplast 35 mm.
Väggar och genomföringar förses med Floor 4960 kantlist.
*Gäller normala bostadsutrymmen. För övriga ytor, kontakta Weber.
22
Snabba rummet kräver snabba golv
Weber Drymix 85 – en produkt för säkerställande av
RF (Relativa Fuktigheten) i konstruktionen vid ett tidigt
skede. Matta och tätskikt kan läggas efter ca 3-7 dygn
beroende på tjocklek, temperatur, RF och vald avjämningsmassa.
RF säkerställs med hjälp av Weber Screedry som gjuts
in i Drymix 85 som läggs i tjocklekar om 40–300 mm vid
såväl nyproduktion som vid renovering.
Konceptet består av Drymix 85 som beläggs på befintligt betongunderlag primat med Floor 4716 Primer.
Dagen efter läggs Weber avjämningsmassa.
Konceptet är kostnadsbesparande och ger beställaren trygghet i form av att rätt RF råder i underliggande
konstruktion vid beläggning av ytskikt.
Weber avjämningmassa.
Floor 4716 Primer.
Drymix 85 armeras vid ytor >10 m2.
Floor 4716 Primer x 2.
Befintligt underlag.
23
Torktider normaltorkande avjämning
Uttorkningstiden påverkas av temperatur och RF i omgivande luft och underlag. Diagrammen nedan redovisar torktiden till 90% resp. 85% RF vid olika beläggningstjocklekar för Floor 110 Fine och Floor 140 Nova.
Uttorkningstider till 90% RF för Floor 110 Fine och Floor 140 Nova vid olika tjocklekar.
Uttorkningstider till 85% RF för Floor 110 Fine och Floor 140 Nova vid olika tjocklekar.
24
Självtorkande avjämningsmassor
I en självtorkande produkt står de kemiska reaktionerna och de fysikaliska processerna för huvuddelen
av uttorkningen. Dessa produkter är avsedda för tidig
ytbeläggning. RF i produkten är vid tidig ytbeläggning
fortfarande hög, men sjunker sedan med tiden allt
eftersom de inre processerna fortgår. Fuktmätning av
självtorkande produkter före ytbeläggning är därför
inte relevant.
Vid läggning av självtorkande avjämningsmassor ska
underliggande konstruktion alltid vara uttorkad till aktuellt RF-krav.
Åtgångstabell för avjämningsmassor
Snabbguide som ger en åtgång pulver per m2/mm
skikttjocklek vid åtgångstal 1,6 kg/m2, mm.
1 m2
3 m2
5 m2
10 m2
30 m2
50 m2 100 m2
1 mm 1,6
4,88,016 4880
160
3 mm 4,8
14,4 24 48 144240480
5 mm 8,0 24 40 80 240400800
10 mm
16 48 80160 480800
1600
13 mm
21 62 104 208 62410402080
15 mm
24 72 120 240 72012002400
20 mm
32
25 mm
40 120 200 400 120020004000
30 mm
48 144 240 480 144024004800
50 mm
80 240 400 800 240040008000
96
160
320
960
1600
3200
Exempel:
3 mm avjämning på en yta av 10 m2 = åtgång 48 kg.
25
Uppbyggnad av lätta konstruktioner
Leca® Lättklinker och Dolomitkross
Minst 30 mm Floor 140 Nova alt. Floor 120 Reno DR. Floor
Stålarmeringsnät Ø3,4 mm #100 mm alt. NPS Ø5 mm #150 mm
20 mm Dolomitkross.
100–500 mm Leca, fraktion 8–14 mm.
Befintligt bärande underlag.
Flytande konstruktion på lös Leca® Lättklinker
Minst 30 mm Floor 140 Nova alt. minst 25 mm Floor 120 Reno.
Praktisk bör man räkna med 40–50 mm skikttjocklek.
Stålarmering Ø5 mm #150 mm.
Floor 4940 Fiberduk.
100–500 mm Leca, fraktion 12–20 mm.
Befintligt bärande underlag.
26
Avjämning ute
Weber Avjämning ute
En lättflytande ytbetong som används för att avjämna fasta underlag och håligheter både inom-,
utomhus och i utsatta miljöer. Produkten kan
användas i tunna skikt ner till 10 mm. Den färdiga
ytan blir slitagetålig, frostbeständig och passar
perfekt för garage, terrasser, loftgångar mm. Ytan
kan lämnas som den är, men den går även att
tex måla eller lägga plattor på.
Skikttjocklek: 10–80 mm.
Gångbar: 8–12 timmar.
Åtgång: 2,0 kg/mm/m2.
Tryckhållfasthet: 28 dygn >50 MPa.
Lagringstid: 12 månader.
Förpackning: 20 kg.
Betongrenovering
Rep 05 Betoheft Vidhäftningsslamma*
Torrbruk för slamning av betongytor, säkerställer
vidhäftning och ger rostskydd till armeringen.
Ingår i Webers system för betongreparationer.
Används vid rekonditionering och reparationer av
betong såväl utomhus som inomhus.
Skikttjocklek: Cirka 2-3 mm.
Åtgång: 3–4 kg/m² och 2–3 mm skikt.
Lagringstid: 12 månader.
Förpackning: 15 kg.
* Betoheft finns även med anläggningscement, Betoheft Anl.
Med weber.app har
du alltid aktuell
produktinformation.
27
Betongrenovering
Rep 25 Reparationsbruk
Ett byggbart torrbruk med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt
lagningsbruk med god hållfasthet samt normalt
en bra vidhäftning och beständighet.
Skikttjocklek: 5–50 mm.
Åtgång: ca 2 kg/ mm /m².
Tryckhållfasthet: 7 dygn >20 MPa,
28 dygn >30 MPa.
Lagringstid: 12 månader.
Förpackning: 25 kg.
Rep 45 Reparationsbruk*
Ett byggbart torrbruk med plastfiber avsett för
lagning av betong utan formsättning. Blandas
endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med god hållfasthet samt
normalt en bra vidhäftning och beständighet.
Skikttjocklek: 5–50 mm.
Åtgång: ca 2 kg/ mm /m².
Tryckhållfasthet: 7 dygn >20 MPa,
28 dygn >45 MPa.
Lagringstid: 12 månader.
Förpackning: 25 kg.
* Finns aven med anläggningscement, Rep 65 Reparationsbruk anl.
Rep 995 Ytslamma
Används som skydd på balkonger, terasser och
broar för att hindra karbonatisering och inträngning av vatten och salter. Kan även användas
som tätskikt på puts eller murverk.
Skikttjocklek: cirka 1 mm (max 2 mm).
Åtgång: 1,5 kg/m² och mm.
Dragvidhäftningshållfashet: 28 dygn >1,4 MPa
Lagringstid: ca 12 månader (frostfritt).
Förpackning: 16 kg hink.
28
Balkongrenovering
Skador på balkonger är ett säkerhetsproblem på
grund av försämrad bärförmåga och kan leda till
allvarliga olyckor om de inte åtgärdas. Problemets
omfattning beror främst på hur balkongen är konstruerad och hur omfattande skador som finns på
balkongen. Det lönar sig att renovera balkongen
innan skadeförloppet har gått för långt. Omfattande
skador kräver större renoveringsinsatser vilket blir
dyrare än om man renoverar och underhåller i ett
tidigt skede. De typiska skadorna beror på sprickor
efter dåligt utfört arbete, dåliga lösningar som leder till
vattenansamling, tidigare användning av olämpligt
reparationsmaterial, låg betongkvalitet, organisk
påverkan orsakad av dåligt underhåll, eller felaktigt
placerad armering med för lite täckskikt. Mer information, produkt- och åtgärdsförslag hittar du på vår
hemsida: www.weber.se
Osäker på betongens kondition?
Kontakta en betongkonsult.
Leca® Lättklinker
Förpackning – 50 liter eller storsäck
Beroende på applikation kan Leca lättklinker tippas
eller blåsas direkt på plats med bulktransport i volymer
upp till cirka 120 m³, eller levereras i säck. Sorteringarna
2–6, 8–14 och 12–20 mm finns i småsäck om 50 liter.
Den, för kapillärbrytning, behandlade sorteringen
12–20K finns i storsäck om 1750 liter. Även andra sorteringar kan levereras i storsäck på beställning.
29
Maskiner, verktyg och tillbehör
Floor Screedry – fuktindikator
En fuktindikator utvecklad för normaltorkande avjämningsmassor. Placeras antingen ut före eller direkt efter gjutning i den färska massan.
Indikatorn som finns för 85% och 90% RF, ”slår om” när avjämningsmassan har torkat ner under angiven fuktnivå.
Indikatorn är reversibel och ändrar sig igen
om uppfuktning skulle ske i ett senare skede.
Efter användning tas givaren bort och
hålet spacklas igen.
Screedry-indikatorn, ovan till vänster,
fuktigt tillstånd, höger ”torrt” tillstånd.
Automatisk
dragprovare
Dragprovare används för bedömning av yta på underlag,
färdig yta för avjämning samt
vidhäftning till underlag, se
Weber manual för fälttester.
Manuell
dragprovare
Floor Nivåsticka i polyetenplast som efter avvägning
klipps av i rätt höjd med
ett avklipparverktyg.
Rätskiva 2 m med kil
Används i samband med efterkontroll
då mätning av golvets buktighet och
planhet kontrolleras. Mätram enligt
Hus-AMA:s rekommendationer.
30
Golvslipmaskin 833 (ABS-slip)
En smidig, flexibel slipmaskin med ett komplett
sortiment av tillbehör för alla underlag som ska
slipas. I standardutförandet ingår handtag,
motordel och två verktygsskivor. Finns i enfas- och
trefasutförande.
Vikt: 43 kg.
Varvtal: 117 Rpm.
Weber Mixerpump 860
Mixerpump för golvspackel speciellt utvecklad
för läggningar på 50-400 m2. Mixerpumpen är
lätt att transportera och kan demonteras med
enkla handgrepp. Har lyftöglor, dammsugarkåpa,
enkelt demonterbar vattenarmatur, fjärrkontroll
mm. Mixerpumpen finns i både enfas- och trefasutförande.
Vikt: 120 kg
Mått LxBxH: 1700 x480x1100 mm.
Max pumpkap: 25 l/min.
Varvtal: 117 Rpm.
Max uppfordringshöjd: 15 m.
Övriga tillbehör
Weber har också en rad
tillbehör som underlättar
ditt arbete vid blandning
och läggning: Handspacklar, vispar, hinkar, avstängarlister i måtten: 15, 30, 50
och 80 mm.
Slangvattenpass
Avvägningsinstrument
Digital avvägning.
31
Tätskikts- & plattsättningsprodukter för keramik
Underlag och förberedelser
Underlaget ska vara stabilt, ha en fast ytstruktur, vara
torrt, jämnt, fritt från lösa partiklar, fett, limrester och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt, avsett för keramiska plattor och det avsedda nyttjandet samt vara
utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska uppfylla
de, för byggnadsdelen och ändamålet, ställda kraven
avseende funktion, toleranser, belastning och utförande.
Vid golvspackling primas underlaget enligt primerguiden. Vidhäftning vid spackling ska vara minst densamma som kravet för plattläggningen. RF i underlag vid
spackling ska ej vara högre än kravet för tätskiktet eller
plattläggningen.
Betong
Betonggolv ska vara äldre än 2 månader och ha en
brädriven yta alternativt vara avjämnad med cementbaserad avjämningsmassa. Betongväggar ska vara
äldre än 2 månader och gjuten mot slät form. Observera att undantag finns och plattsättningsmaterial ska
därför väljas efter den aktuella härdtiden. Spackling
på golv kan utföras redan efter 28 dygn.
Målade betonggolv
Lös färg avlägsnas, där vidhäftningen mellan färgen
och underlaget är större än 1,0 MPa ruggas ytan upp
mekaniskt varefter den primas med Floor 4716 Primer
spädd 1+1 med vatten och där pulver från avjämningsmassa eller fästmassa borstas in i den våta primern.
Leca ®
Ska putsas eller spacklas.
32
Lättbetong
Ska spacklas eller putsas med lågalkaliska produkter.
Observera att spackling på underlag av lättbetong på
golv, ej ska göras i andra skikttjocklekar än vad som
anges i guiden på sid 58.
Puts
Ska ha en brädriven eller grovskurad yta se AMA Hus 14
kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 2–3.
Kalkbruksbaserade produkter får ej användas.
Spackel
Ska vara vattenskadestabilt och mineraliskt bundet
alternativt godkänt gipsspackel. Sandspackel och
liknande produkter (organiskt bundet material) får ej
användas. Ytjämnheten vid spackling av väggar ska
minst motsvara AMA Hus 14 kapitel LBS, fotobilaga
putsstrukturer 1–2.
Skivmaterial
Ska på vägg vara godkänt av tillverkaren som underlag för keramik och monteras enligt skivtillverkarens
anvisningar.
Träbjälklag
Ska ha en böjstyvhet motsvarande minst 22 mm golvspånskiva limmad och skruvad på bjälkar C24, 45x220
mm med c-avstånd på max 600 mm med upplagsavstånd på max 3400 mm. Spånskivan får inte ha en
fuktkvot högre än 12%.
Uppstyvningen av bjälklaget utföras genom att spånskivorna primas med Floor 4716 Primer spädd 5:1.
(5 delar primer + 1 del vatten) och avjämnas med
Floor 644 Värmegolvspackel DR alt. Floor 120 Reno DR.
33
Minsta skikttjocklek är 12 mm. Ytor >10 m2 armeras med
Floor Stålarmeringsnät Ø3,4#100 mm eller NPS Ø5#150
mm stålnät. (Se sidan 17 – Avjämning på spånskiva).
Som alternativ kan, av tillverkaren, godkända skivor
som hellimmas med Set 616 Multi Max användas.
Dessa måste dock spacklas då tätskikt inte får läggas
direkt på skivmaterial på golv.
Ojämnt sugande underlag
Primas med Floor 4716 Primer spädd enligt primerguiden.
Plastmattor
Ska vara godkända för plattsättning enligt GVK/AB
Svensk våtrumskontroll. Plastmattan ska vara ren, ruggas med fint slippapper och därefter våttorkas eller
dammsugas. Spackling på plastmatta ska ej utföras i
våtrum som ska beläggas med keramik.
Befintlig keramik
Säkerställ att vidhäftningen mellan befintlig keramik
och underlag är minst 0,5 MPa. Lösa plattor avlägsnas
och fyllnadsspackling görs med, för ändamålet, lämpligt spackel. Såväl plattor som fogar ska rengöras med
Sys 838 Klinkerrent. I torra utrymmen primas underlaget
med Floor 4716 Primer spädd 1+1 (primer+vatten) och
borsta därefter in torrt pulver från fästmassan i den
våta primern.
Tillskjutande fukt (markfukt) får ej förekomma!
Om tillskjutande markfukt förekommer var god kontakta Weber Tekniksupport, telefon: 010-211 63 00.
34
Viktigt att tänka på!
Välj rätt produkter keramik/fästmassa/fogmassa!
Valet måste baseras på produkter som är rekommenderade för det aktuella ändamålet och anpassat till
samtliga, i konstruktionen, ingående detaljer.
Vid osäkerhet kontakta Weber Tekniksupport, telefon:
010-211 63 00.
För att erhålla rätt produktkombination måste normalt
nedanstående frågeställningar beaktas:
Vilket är det tilltänkta användningsområdet? Hall, våtrum
eller bilsalong?
Är det inom- eller utomhus?
Vilken belastning ska beläggningen tåla?
Konstruktionens egenskaper och uppbyggnad. Nygjuten
betong, värmegolv eller träbjälklag?
Är kakel-/klinkerplattan anpassad för ändamålet?
Vilken typ av fästmassa kräver den aktuella kakel-/klinker plattan? Är plattan sugande, icke sugande, fuktkänslig
eller alkalikänslig?
Underlagets hållfasthet
Normalt kräver kakel och klinker att underlaget har en
ythållfasthet min 0,5 MPa. Undantag på skivor godkända av leverantören som underlag för keramik kan dock
förekomma. På ytor i offentliga miljöer eller miljöer som
belastas med tung mekanisk belastning (ex industrier
och storkök) är minst 1,0 MPa i vidhäftning ett krav.
Fukt i underlaget
Den relativa fuktigheten i betongen får inte, vid applicering av tätskikt, överskrida 85% om inte annat
angetts. Gäller både golv och vägg.
35
Viktigt att tänka på!
Full täckning
Vid läggning på golv ska fästmassa täcka hela plattan, annars kan plattor och fogar gå sönder vid belastning. Lyft och kontrollera med jämna mellanrum. Flytfix
kan underlätta. I miljöer med tung belastning såsom
pooler, bassänger, bilhallar eller utomhus bör plattorna
alltid dubbellimmas dvs på både underlag och platta.
Fall mot golvavlopp
Kontrollera och åtgärda eventuella bakfall med lämpligt spackel. Bakfall på golvytan kan aldrig åtgärdas
efter att tätskiktet lagts.
Primning
Vid plattsättning i torra utrymmen, på betong, puts,
skivor eller avjämningsmassa, där tätskikt inte används
bör man alltid prima med Floor 4716 Primer spädd
1+3 med vatten. Primern binder små dammpartiklar
och ger bättre vidhäftning för fästmassan. Ett primat
underlag suger inte upp vattnet ur fästmassan, vilket
annars kan leda till bristfällig bindning av cementen
och därmed dålig hållfasthet.
Val av fixkam
Val av fixkam görs beroende av underlaget samt plattans storlek och struktur på baksidan. En platta med
mer ojämn baksida kräver i regel en större fixkam än
en platta med plan baksida.
Minsta rekommenderade kamstorlek utifrån typ av platta
anges nedan:
Torrpressade klinkerplattor: Minst 8 mm.
Strängpressade klinkerplattor: Minst 12 mm.
Kakelplattor: Minst 6 mm.
Mosaik: Minst 3-4 mm.
36
Stora plattor (>25x25 cm) ska monteras på sätt som
säkerställer full täckning på baksidan. Detta kan utföras
med flytfix på horisontella underlag. Plattor större än
30x30 cm bör dubbellimmas dvs. både på underlag
och platta för att säkerställa full täckning.
Rengöring av fogar
Rengöringsmedel ska generellt aldrig användas på fogar innan dessa härdat minst 14 dagar. Ska rengöring
utföras tidigare rekommenderas enbart användning
av vatten.
Observera
Alla tider och mätningar som anges i handboken
förutsätter torkklimat om +20°C och 50% RF i luft. Användaren ska kunna påvisa att aktuella datablad och
monteringsanvisningar följts vid utförandet av arbetet.
Se: www.weber.se
Med weber.app har
du alltid aktuell
produktinformation.
37
Golvvärme
Elburen golvvärme
Vid plattläggning ska golvvärmen stängas av minst
48 timmar innan arbetet kan påbörjas. Golvvärmen får
kopplas på först 28 dygn efter avslutad fogning och får
då höjas med max +5°C per dygn till drifttemperaturen.
Installation
Om du väljer 230 V-system med värmekabel, måste det
kopplas in och helst också läggas av behörig elektriker. 24 V-system är säkra system utan risk för överhettning, som du kan lägga själv. De olika värmegolvsleverantörernas anvisningar måste alltid följas.
Avjämning
Om underlaget är spånskivor monterade på bjälkar
med c-avstånd på max 600 mm ska golvkonstruktionen förstärkas med ett 15 mm tjockt skikt av Floor 644
Värmegolvspackel DR alt. Floor 120 Reno DR. Prima
med Floor 4716 Primer enligt primerguiden före avjämningen.
Vid installation av elburen golvvärme i torra utrymmen
räcker det att kabeln täcks med Floor 644 Värmegolvspackel DR alt. Floor 120 Reno DR.
Vid installation i våtrum måste kabeln täckas med
minst 5 mm för att skydda tätskiktet mot värme.
I utrymmen där krav för snabb uttorkning inte finns så
kan man även använda Floor 140 Nova.
Vid avjämning ovan golvvärmesystem som kräver flytande konstruktion, kontakta Weber Tekniksupport på telefon: 010-211 63 00.
38
Vattenburen golvvärme
Vid plattläggning på vattenburen golvvärme ska
maximala framledningstemperaturen begränsas till
omgivande klimats temperatur om man inte vill stänga
av denna. Detta bör utföras minst 48 timmar innan
arbetet påbörjas. Golvvärmen kan sedan höjas med
+5°C per vecka till driftstemperatur.
Installation
Ska utföras efter golvvärmeleverantörens anvisningar.
Vid behov av armering, på ytor större än 10 m2, utförs
detta lämpligen med Floor Stålarmeringsnät Ø3,4 mm
#100 mm alternativt NPS Ø5 mm #150 mm.
Avjämning
Avjämning med Floor 644 Värmegolvspackel DR
alternativt Floor 120 Reno DR föregås av primning med
Floor 4716 Primer enligt primerguiden. Avjämning ska
utföras med avjämningsmassa motsvarande minst
10 mm ovan rörhjässa och enligt golvvärmeleverantörens anvisningar. Saknas riktlinjer från golvvärmeleverantören rekommenderas att skikttjockleken följer
tumregeln rörens c-avstånd i mm/10 ovan rörhjässa.
I utrymmen där det ej finns krav på snabb uttorkning
så kan man även använda Floor 140 Nova.
39
Plattsättning i privata våtrum och liknande
Tec Foliesystem
Rekommenderas i våtrum med vägg av regelverk med,
av skivtillverkare, lämpligt skivmaterial och bjälklag av
trä med avjämningsmassa. Även för tunga konstruktioner som betong, lättbetong eller Leca med ytbehandling av puts eller spackel. Ånggenomgångsmotstånd
>2 600 000 s/m.
Produkter
weber.tec membran och folielim
För limning av folie samt försegling
av tillbehör
weber.tec folie och skarvlim
För limning av folie och tillbehör
samt försegling
Tec Folie Tätskiktsfolie
Tec Tätremsa Tätremsa för skarvtätning
Tec Inner- och Ytterhörn Prefabricerade hörn
Tec Brunns-/Rörmanschetter Prefabricerade tillbehör för
anslutning till rör och brunnar
Plattsättning
Utförs tidigast 12 timmar efter avslutat tätskiktsmontage
med lämplig fästmassa. Se Produktguide Fäst och
Fogmassor sid 56.
Fogning
Utförs med lämplig fogmassa. Se Produktguide Fästoch Fogmassor sid 56.
Mjukfogning utförs med Color Silikon Våtrum.
40
Tec Dispersionssystem
Rekommenderas i våtrum av tung konstruktion som
betong, lättbetong eller Leca med ytbehandling av
puts eller spackel. Även för vägg av regelverk med,
av skivtillverkare, lämpligt skivmaterial i våtzon 2. Ej för
användning på uppstyvade träbjälklag. Ånggenomgångsmotstånd >1000 000 s/m.
Produkter
weber.tec ångspärr Primer – åtgång min 0,25 kg/m2
(minst 2 rollningar)
weber.tec membran och
folielim
Tätskikt – åtgång min 1,0 kg/m2
(minst 2 rollningar)
Tec Tätremsa Tätremsa för vinklar och anslutningar
Tec Inner- och Ytterhörn Prefabricerade hörn
Tec Brunns/Rörmanschetter Prefabricerade tillbehör för
anslutning till rör och brunnar.
Litex Våtrumsskiva
Våtrumsskiva med tätskikt. Rekommenderas i våtrum
med vägg av regelverk. Även för vägg i tunga konstruktioner som betong, lättbetong eller Leca. Ånggenomgångsmotstånd >5 000 000 s/m.
Produkter
weber.tec membran och folielim
För försegling av tillbehör
weber.tec folie och skarvlim För limning av tillbehör samt
försegling
Tec Tätremsa Tätremsa för skarvtätning
Tec Inner- och Ytterhörn Prefabricerade hörn
Tec Rörmanschetter Prefabricerade tillbehör för
anslutning till rör
41
Plattsättning produktöversikt
weber.tec ångspärr
Ångtät primer i Tec Dispersionssystem.
Ånggenomgångsmotstånd >1000 000 s/m vid
0,25 kg/m2 + 1,0 kg/m2 weber.tec membran och
folielim.
Åtgång: Minst 0,25 kg/m2 (2,0 dl).
Torktid: Appliceras vått i vått med minst 15 minuters mellanrum. Torktid minst 40 minuter innan
applicering av weber.tec membran- och folielim.
Förpackning: Hink 1, 5 och 10 kg.
Lagringstid: 12 månader i obruten förpackning.
weber.tec membran och folielim
Flexibelt tätskiktsmembran som ingår i Tec Dispersionssystem och Tec Foliesystem.
Åtgång: I Tec Dispersionssystem minst 1,0 kg/m2.
Vid limning av Tec Folie 0,6 kg/m2.
Torktid: Tidigast 4 timmar/skikt.
Plattsättningsbar: Minst 12 timmar.
Förpackning: Hink 2, 5, 15 kg.
Lagringstid: 12 månader i obruten förpackning.
weber.tec folie och skarvlim
Flexibelt, självhärdande lim för limning och skarvförsegling i Tec Foliesystem.
Åtgång: Vid limning av Tec Folie 0,6 kg/m2.
Härdtid: 12 timmar
Plattsättningsbar: Tidigast 12 timmar.
Förpackning: Hink 5, 10 kg.
Lagringstid: 12 månader i obruten förpackning.
42
Tec Folie
Flexibel folie för snabb tätning av våtrum.
Tätskikt i Tec Foliesystem. Ånggenomgångsmotstånd > 2 600 000 s/m.
Limmas med: weber.tec membran och folielim
alt. weber.tec folie och skarvlim
Förpackning: Rulle 1x10 m, 1x30 m och 1x200 m.
Tec Tätremsa
120 mm bred ång- och vattentät tätremsa.
För tätning av vinklar, skarvar och fogar i Weber
Våtrumssystem. Enkla att vika och applicera
i vinklar.
Förpackningar: 10, 25, 30 och 100 meter.
Tec Fiberremsa
120 mm bred fiberremsa. För förstärkning av vinklar och skarvar i Tec Dispersionssystem.
Förpackningar: 25 och 100 meter.
43
Plattsättning produktöversikt
Tec Rörmanschetter
Ång- och vattentäta rörmanschetter med elastisk
zon för användning i Weber Våtrumssystem.
Dimensioner: 10–28, 32–55 och 75–110 mm.
Tec Brunnsmanschett DBR
Brunnsmanschett med självhäftande sida av butyl för användning till rektangulära brunnar med
max bredd 15 cm placerade minst 20 cm från
vägg. För användning i Weber Våtrumssystem.
Tec Brunnsmanschett 370 x 370 mm
Självhäftande brunnsmanschett av sammanhållande PP-väv med en undersida av butyllim.
För utförande av brunnsanslutning i Weber
Våtrumssystem.
44
Tec Rörmanschett
Ång- och vattentäta rörmanschetter anpassade
för rör monterade med c-avstånd 40 mm
Dimensioner: 2 x 10-24 mm
3 x 10-24 mm
2 x 24-32 mm
3 x 24-32 mm
Tec Inner- och Ytterhörn
Prefabricerade ång- och vattentäta inner- och
ytterhörn med extra flexibilitet för lätt montering
i Weber Våtrumssystem.
Produktinformation direkt i telefonen
Google Play Store
AppStore
Sök efter ”weberse” i AppStore/Google Play Store
eller läs av QR-koden för att ladda ner appen.
45
Plattsättning produktöversikt
Set 610 Multi DR
Flexibel fästmassa för plattsättning på betong
äldre än 2 månader, puts, avjämning och lämpligt skivmaterial. Ingår i Webers Våtrumssystem.
För uppstyvade träbjälklag, platta på platta,
golvvärme och plattsättning utomhus. Även för
plattsättning på av GVK/AB Svensk Våtrumskontroll godkänd plastmatta.
Öppentid: Cirka 20 minuter.
Användningstid: Cirka 3 timmar.
Fogbar: Minst 24 timmar.
Förpackning: 5 och 20 kg.
Lagringstid: 12 mån i säck, 24 mån i hink.
Set 611 Multi Snabb
Flexibel fästmassa för plattsättning på betong
äldre än 2 mån, puts, avjämningsmassa och
lämpligt skivmaterial. Ingår i Webers våtrumssystem. För uppstyvade träbjälklag, platta på platta,
golvvärme och plattsättning utomhus. Även för
plattsättning på av GVK/AB Svensk Våtrumskontroll godkänd plastmatta.
Öppentid: Cirka 20 minuter.
Användningstid: Cirka 30 minuter.
Fogbar: Minst 3 timmar.
Förpackning: 20 kg.
Lagringstid: 12 månader.
Set 612 Multi Vit
Flexibel fästmassa för plattsättning på betong
äldre än 2 mån, puts, avjämningsmassa och
lämpligt skivmaterial. Ingår i Webers Våtrumssystem. För uppstyvade träbjälklag, platta på platta,
golvvärme och plattsättning utomhus. Även för
plattsättning på av GVK/AB Svensk Våtrumskontroll godkänd plastmatta.
Öppentid: Cirka 20 minuter.
Användningstid: Cirka 3 timmar.
Fogbar: Minst 24 timmar.
Förpackning: 5 och 20 kg.
Lagring: 12 man i säck, 24 man i hink.
46
Set 614 Multi Flyt Normal
Flexibelt flytfix för plattläggning på betong äldre
än 2 månader. Särskilt lämpad för stora plattor eller plattsättning på ytor med tung belastning eller
läggning utomhus. För uppstyvade träbjälklag,
platta på platta, golvvärme och plattsättning
utomhus.
Öppentid: Cirka 20 minuter.
Användningstid: Cirka 2 timmar.
Fogbar: Minst 24 timmar.
Förpackning: Säck 20 kg.
Lagringstid: 12 månader.
Set 615 Multi Flyt Snabb
Flexibelt snabbtorkande flytfix för plattläggning på
betong äldre än 2 månader. Särskilt lämpad för
stora plattor, plattsättning på ytor med tung
belastning och läggning utomhus. För uppstyvade träbjälklag, platta på platta och golvvärme.
Öppentid: Cirka 20 minuter.
Användningstid: Cirka 45 minuter.
Fogbar: Minst 3 timmar.
Förpackning: 20 kg.
Lagringstid: 12 månader.
Set Comfort Light
Comfort Light är ett vitcementbaserat lättfix för
användning till de flesta typer av plattor i torra
och våta miljöer. Betong äldre än 2 mån, puts,
avjämningsmassa och lämpligt skivmaterial.
För uppstyvade träbjälklag, golvvärme och plattsättning utomhus.
Öppentid: Cirka 20 minuter.
Användningstid: 3 timmar.
Fogbar: 24 timmar.
Förpackning: 12 kg.
Lagringstid: 12 månader.
47
Plattsättning produktöversikt
Set 860F
Snaddhärdande flytfix särskilt lämpad för stora
plattor och läggning utomhus. För bla betong
äldre än 2 mån, uppstyvade träbjälklag och
golvvärme.
Öppentid: Cirka 30 minuter.
Användningstid: Cirka 45 minuter.
Fogbar: Minst 3 timmar.
Förpackning: 25 kg.
Lagringstid: 6 månader.
Set 862 Naturstensbruk
Mellanbäddsbruk för läggning av natursten inomoch utomhus på bäddtjocklekar mellan 5-20 mm.
För användning inom- och utomhus, i torra och
våta utrymmen på både väggar och golv. Även
golvvärme. Ej för träbjälklag.
Öppentid: Cirka 20 minuter.
Användningstid: 2 timmar.
Fogbar: Minst 24 timmar.
Förpackning: 25 kg.
Lagringstid: 12 månader.
Set 616 Multi Max
Högflexibel vit snabbtorkande fästmassa för plattsättning på betong äldre än 1 månad inomhus
(ej våtrum). För uppstyvade träbjälklag, platta på
platta och golvvärme. För limning av godkända
skivor för bjälklagsuppstyvning och för svårlimmade plattor. Kan även användas till hellimning
av godkända byggskivor på golv, väggar och tak.
Öppentid: Cirka 20 minuter.
Användningstid: Cirka 2 timmar.
Fogbar: Cirka 24 timmar.
Förpackning: Hink 9 kg.
Lagringstid: 12 månader.
48
Set 620 Kakellim
Färdigblandad fästmassa för sättning av keramik
på väggar i torra utrymmen. Fäster mot de flesta
underlag, även befintlig keramik.
Öppentid: Cirka 15 minuter.
Fogbar: Minst 1–2 dygn.
Förpackning: 2, 5 och15 kg.
Lagringstid: 12 månader.
Color Universal 1–8
Fogmassa för kakel och klinker på golv och vägg
i torra och våta utrymmen inomhus. 1-8 mm.
Färger: White, Light grey, Smoke, Medium Grey,
Antracit, Black och Beige.
Användningstid: Cirka 1 timme.
Belastningsbar: 2 dygn.
Förpackning: 2, 5 och 15 kg.
Lagringstid: 24 månader
Color 2–20 Rapid
Snabbtorkande flexibel fogmassa för keramik på
golv och vägg i torra och våta utrymmen inomoch utomhus. 2–20 mm. Speciellt lämpad vid
golvvärme och uppstyvade träbjälklag.
Färger: Light grey, Medium Grey,
Antracit, Black
Användningstid: Cirka 45 minuter.
Härdtid för gångtrafik: Cirka 4 timmar.
Förpackning: 5 och 15 kg.
Lagringstid: 24 månader.
49
Plattsättning produktöversikt
Color Silikon Våtrum
Högelastisk antimögelbehandlad silikonfog för
användning i både torra och våta utrymmen.
Färger: White, Light grey, Smoke, Medium Grey,
Antracit, Black, Beige och Transparent.
Skinnbildning: Cirka 10 minuter.
Härdtid: Cirka 2 mm/dygn.
Förpackning: Tub 310 ml.
Lagringstid: 12 månader.
Sys 838 Klinkerrent
För borttagning av cementfilm på plattor efter
fogning. För rengöring av befintliga plattor som
ska utgöra underlag för nya.
OBS!
Ska ej användas på känsliga dekorer och
glasyrer.
Åtgång: 0,4 l/m2.
Förpackning: 1 och 5 liter.
Sys 840 Klinkerolja
För behandling av oglaserade våtpressade
klinkerplattor.
Åtgång: 0,2 l/m2.
Förpackning: 1 och 5 liter.
50
Gypsum Naturgips ger många möjligheter
Lika lätt som det är att justera upp gamla väggar är
det för den händiga och konstnärliga hantverkaren att
på ett enkelt sätt skapa intressanta och spännande
inomhusmiljöer.
Gypsum Naturgips är tillverkad av naturlig rå gipssten.
Produkten är både miljövänlig och brandhärdig. Gypsum Naturgips avger inga emissioner och kan därför
heller ej framkalla allergier eller utgöra grogrund för
mögel eller annan biologisk påväxt.
Från golv till tak – inomhus
 2–60 mm i ett skikt.
 Lättarbetad och snabb.
 Vissa underlag kräver Gypsum Primer.
 Tjocka skikt kräver ibland putsnät.
 Väggar i skiftande strukturer.
 Fräscha upp gamla väggar.
 Gamla och nya öppna spisar.
 Hyllor, bänkar och inbyggda bokhyllor.
 Bygga upp stucaturer i tak och på väggar.
Byggvarudeklarationer, produkt- och säkerhetsdatablad kan du
hämta på vår hemsida: www.weber.se
Gypsum Naturgips
Åtgång: 1 kg/mm/m2.
Lagringstid: 6 månader.
Öppentid: Cirka 60 minuter.
Förpackning: 25 och 4 kg.
51
Vilket spackel ska du välja?
Spackla vägg
Vad är det för underlag, hur tjockt skikt ska lagas/
spacklas är det inom- eller utomhus?
Weber har olika typer av väggspackel
Cementbaserade, gipsbaserade och cementbaserad
lagningsmassa för inom- och utomhusbruk.
Våtrum
Det går att använda både cement- och gipsbaserade
produkter (före spackling läs under rubriken Primning).
Det viktigaste är att spackelskiktet få torka ut ordentligt
före applicering av tätskikt eller väggmattor. Säkerställ
att det är rätt temperatur och bra luftväxling så att
fukten ventileras ut. Organiskt bundna spackel får ej
användas.
Primning
Weber har flera typer av primerprodukter. Torra och sugande underlag primas före spackling med Floor 4716
Primer. Gypsum Primer är en specialprimer som bla
innehåller fin sand. Primern är snabbtorkande och ger
en sandpappersliknande yta. Primern används före
spackling och putsning med Gypsum Naturgips på
icke sugande underlag som stål, asfalt, slät betong och
målade ytor samt före spackling i tunna skikt cirka 2 mm
på exempelvis målad glasfiberväv.
Byggvarudeklarationer, produkt- och säkerhetsdatablad kan du
hämta på vår hemsida: www.weber.se
52
Tunna skikt
Om en slät yta eftersträvas rekommenderas följande
alternativa produkter: Väggspackel Snabb Fin 0–50 eller Maxfix. Om en putsliknande struktur önskas i tunna
skikt primas ytan först med Gypsum Primer därefter
spackling med Gypsum Naturgips som spacklas ut
med stålspackel i ett skikt på cirka 2 mm därefter slätas
ytan till med en större pensel eller tapetborste.
Tjocka skikt
Vid spackling, putsning eller lagning på större ytor
rekommenderas Gypsum Naturgips. För att säkerställa
hållfastheten vid putsning i tjocka skikt och på större
ytor bör Stucanet alternativt putsnät användas (putsning mot icke sugande underlag, se primning). För att
förstärka utsatta hörn och kanter bör Gypsum hörnprofil användas. För snabblagning på betong, murverk,
kakel/klinker använd Väggspackel Snabb Fin 0–50.
Laga hål
På betong, puts, lättbetong, Leca och gipsskivor använd Gypsum Naturgips. På betong och Leca använd
Väggspackel Snabb Fin 0–50.
Laga utomhus
Använd Väggspackel Snabb Fin 0–50 eller Maxfix.
53
Spackla och laga väggar och tak
Produkt/beskrivning Underlag Cementbaserat
Väggspackel snabb fin 0–50
Snabbtorkande Puts Utomhus och inomhus Betong, kakel/klinker
Maxfix Lagningsmassa
Spik- och skruvbar Betong, lättbetong Lätt att slipa och forma
Puts, gipsskivor Inom- och utomhus
Träfiberskivor Hög vattentäthet PVC, kakelsättning
Gipsbaserat
Väggspackel 0–100
Snabbtorkande Gips, trä För finspackling och lagningar Tapeter För lagning av gipsskivor Betong
Gypsum Naturgips
Spricker/krymper ej Betong, lättbetong Tål spik och skruv Leca, gipsskivor Godkänd i våtrum3) På trä används nät
Sjunker ej vid tjocka påslag
Beroende på skikttjocklek, temperatur och underlag.
Testad och godkänd av SP.
2)
3)
54
Skikttjocklek 0–50 mm Förpackning
Torktid Färg
15 kg 2–24 tim2) Grå
0–15 mm 5 kg 6–24 tim 2)Vit
Hål upp till 50 mm
5 kg
0–100 mm 5 kg
15 kg 1–48 tim2) Vit
2–60 mm 4 kg 6 mm/dygn Vitgrå
25 kg
55
2
24
24
24
24
Set Basic
Set Comfort Light
Set Comfort Swim
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ån
•• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
Set 862 Naturstensbruk
Set 860 F
Set 620 Kakellim
4
Set 616 Multi Max*
•
4
Set 615 Multi Flyt Snabb
•
Set 614 Multi Flyt Normal 24
•
•
•
3
24
24
Set 612 Multi Vit
Set 611 Multi Snabb
Set 610 Multi DR
Fästmassor
ån
•
3,0
1,3
3,1
3,1
2,7
2,7
2,7
C2 ET S1
C2 ET S1
C1 ET
1,8
1,8
2,7
C2 ET
C2 ETF S1 2,1
D1
C2 ET S2
C2 F
C2 E
C2 ET S1
C2 TF S1
C2 ET S1
2,3 2,8
2,3 2,8
3,6 4,5
3,5 4,6
2,4 3,1
3,8 4,7
1,7 2,2
4,2 5,1
4,2 5,1
3,6 4,5
3,6 4,5
3,6 4,5
0,8
0,8
1,1
1,5
1,1
1,3
0,8
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1
g
r
gg k
r
la
i
vä
tto tto
)
lk
r
r
m
m
m
la
m 2 ) m 2 ) mm 2
2 )
ä
o
a
am
a
j
l
r
p
v
6
2
1
m
i
m
b
p
tri
3
m
t
t
t
ke
/m 6 g/m 8 g/m 10 /m
g
ta
sk
rä
a
g
us
t
im
n
g
ns
ns
ns
n
k
å
i
i
i
i
g
e
t
n
d
a
t
k le
k lek (k lek m
a
(
li
p
n
ä
(
(
n
r
d
a
s
m
m
m
m
s
i
r
s
ö
v
n
g
n
ss
ik
g to
g tor g tor r m
k
ilj
är spa
hu
as
ty
in
ng ong ong
kä
m
kä
m
ba mis
vv
ån s ån s ån s pe
Kl
ps
t
t
gn eto
kt
om åt
od era
ol
an
Em
tg m tg m tg m
Fo
B
Be
Be
Up
G
Ke
Å ka Å ka Å ka Kg
G
Tr
Fu
Ut
V
Si
C
K
ån
Fäst och Fogmassor
Produktguide
56
Xerm 848 Pox
24
•
•
•
3–10
1–2
3–15
1–15
1–20
3–15
Color 806 Marmettone*
Fug 873
Color Perfekt
Color Perfekt Rapid
Xerm 848 Pox
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2,6 3,2
1,0
0,5
0,5
0,6
0,4
0,5
0,5
0,5
10x10 cm
20x20 cm
0,4 0,3
0,4 0,3
0,4 0,3
0,3 0,2
0,4 0,3
0,4 0,3
0,4 0,3
15x15 cm
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,9–0,2
0,9–0,2
0,3–1,0
0,2–0,9
0,3–1,0
0,2–0,9
0,2–0,9
2
30x30 cm(kg/m )
1,10,6 0,50,4 0,30,3–1,1
0,9
0,9
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9
5x5 cm
Golvspån
skiva
Sten/
Åtgång
StålFärg
keramik
(m2/liter)
•
*** Primern måste beströs med spackelpulver som borstas in i den våta primern.
1)Bjälklaget ska vara utformat enligt Webers rekommendationer för uppstyvning av träbjälklag,
se separat anvisning.
2)Se särskilda rekommendationer i för användningsområdet avsedd arbetsbeskrivning.
Samtliga underlag förutsätts vara utförda och bearbetade på fackmässigt vis så att erforderlig bärighet, böjstyvhet, fuktstabilitet
och vidhäftning erhålls. Användaren ska kunna visa att aktuellt datablad följts vid användning av produkten, se www.weber.se
•
•
ca 4
1+3 1+3 1+3 5+1 5+1 5+1 1,1***1+01+1***5 –10
Avjämnings- Godkända Golvgips-
BetongLättbetong
massa
skivor
skiva
Gypsum Primer
Floor 4716 Primer + vatten
Primerguide
2,2
Åtgång kg/m2 vid fogbredd 3 mm och fogdjup 5 mmÅtgång
•
* Fogbredd 2 mm Fogdjup 3 mm.
För andra fogbredder, fogdjup och plattstorlekar. Se vårt beräkningsprogram på www.weber.se
Klassning Fogmassor enligt EN 13 888: Color Universal 1-8, Rapid 2-20, Perfekt och Perfekt Rapid ligger i klassen CG2WA.
••
•
•
••
•
Kemisk
industri
•
Våt
Sim-
Högtrycks-
miljö bassäng2tvätt
•
•
•
•
•
Color 802 Klinkerfog
•
•
2–20
Color Rapid 2–20
•
1–8
Color Universal 1–8
•
Fogbredd
Golv
Uppstyvat
Golv-
Utomhus
(mm)träbjälklag1värme
Fogmassor
*Även för uppstyvning av träbjälklag med godkänd skiva, se separat anvisning.
57
13
Floor 4042 Paste Fine DR
20
20
20
20
25
20
Floor 110 Fine*
Floor 120 Reno DR
Floor 130 Core
Floor 140 Nova
Floor 4160 Fine Flow Rapid
Floor 644 Värmegolvspackel DR
Pumpbar avjämning
15 0,5 – 50 Floor 4040 Combi Rapid DR
n
är
/j
/ ka
m
a
ål
ål
t
k
ng cir
a
i
g
i
im
s
a
v
t
m
la
iv
** ek
tm d
ki
gn ter
k
a
t
v
a
k
s
l
g
l
l
r
i
g
s
a
ä
o
e
ä ef
st
dd
ån
on ck
ps
Bj
el kt
g
/k
®
eg plig
ky
et ttjo
ng .
gi
sp
n
i
n
s
tt b ski
r
b
v
v
t
a
m
e
s
to
tt ik
m
g ån
c
a t
ol
ol
ä
är
St
M tä
Be
G
Tr
G
Le
Ro
Lä Sk
V
Lä
La m
2 tim
2 tim
3 tim
1 dygn
1 dygn
1–9 v
2–50 1–3 dygn
2–30
5–60
10–100 2–7 dygn
4–50 1–3 dygn
4–40 10 mm/v
0–2
1–10 20
Floor 4032 Super Flow Rapid DR
1–10 20
Floor 4031 Super Flow DR
Handspackel
t
ik
k
g
ss
in g
kn /k
ng
c
k
ni
a
e
g
l
m
g
rp or
Fö st
Lä i m
s-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
•6–20
•
6
6–10 6
•6–30
• 6
•10–20
• 6
6–15 6
•6–30
•
•
•
•
•
•
•12
••12
•• 6
•• 6
Golvspackel och avjämning
Produktguide
58
25
Floor 320 Snabbslipsats Pumpbar
Floor 450 Light
2 dygn
1 dygn
30–600
20–100
15–100
20–150 1–2 dygn
5–40 •
•
•
•
•
•
•
•
• •
6
•
•
•
6
6
30–600 6
• 6
110 Fine
120 Reno
weber.floor
weber.floor
ersätter
ersätter
weber.floor
weber.floor
Fyra Hållbara Nyheter!
4320
4150
130 Core
140 Nova
weber.floor
7 m2
1+1***
weber.floor
5+1
5 m2
1+3
5–10 m2
1/5/10/25
*** Strö i spackelpulver och borsta i den våta primern.
Åtgång: 1 liter koncentrerad
primer + vatten räcker till
Floor 4716 Primer + vatten
Primerguide
ersätter
ersätter
5 m2
5+1
weber.floor
weber.floor
5 m2
5+1
4310
4360
3–5 m2
1+0
5 m2
1+3
Förpacknings-
Betong
GolvgipsskivaSten/keramik SpånskivaTrä
RostskyddatLättbetong
storlek/kg
stål/järn
•
•
•
•
Generell åtgång för alla golvspackel/avjämningar är 1,5–1,8 kg/m2/mm.
Angivna torktider för mattläggning/tätskikt gäller vid 20°C och 50% RF = Relativ Fuktighet.
*Används i samband med direktlimmad parkett.
**Vid ytor över 10 m2 eller skikttjocklek större än angiven max skikttjocklek för lättbetong
ska avjämningsmassan armeras med Floor stålarmeringsnät.
45 liter
25
Lättfyllnadsmassa
25
Floor 319 Snabbslipsats Fin
25
Floor 318 Snabbslipsats Grov
Golvbruk
Floor Industri 59
2016-07-05
Sunda system och produkter
för hållbart byggande.
Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.weber.se