איפה גר ישראל ישראלי

Comments

Transcription

איפה גר ישראל ישראלי
‫עמוד ‪1‬‬
‫רווח נקי‬
‫נדל״ן‬
‫איפה גד‬
‫שוהם הגשימו חלום ישראלי של‬
‫הארץ‪ .‬אלא שיזמים נמרצים חולמים‬
‫בית‬
‫תושבי‬
‫במרכז‬
‫שיצטופפו בבניינים‬
‫מאת‬
‫נמרוד‬
‫בוס!‬
‫בוסו‬
‫‪/%‬‬
‫חדשים‪,‬‬
‫צילום אייל‬
‫תשאלו עשרה ישראלים‬
‫מקום‬
‫ישראל ישראלי‬
‫וכבר‬
‫פחות‬
‫פרטי‬
‫באווירה נינוחה‬
‫עכשיו על‬
‫שקט‬
‫ומשעמם‬
‫אקראים מהו‬
‫את מאפייני היישוב שוהם‪ .‬בית‬
‫פרטי עם גינה‪,‬‬
‫מיקום‬
‫במרכז‬
‫נוספות‬
‫בפרבר‬
‫טואג‬
‫‪$TS1$‬מגרשים‪$TS1$‬‬
‫מג־‬
‫‪18‬‬
‫לזוכים‪,‬‬
‫ונמסרה‬
‫‪ 58.2‬מיליוןשקל‪.‬‬
‫חדרים תעלה‬
‫השכונה בנויה בצורת ריבוע מסביב לפארק‬
‫הרוויה‬
‫בשכונת‬
‫כרמים‬
‫משחקים וכושר וכן‬
‫החזקותלדרר‬
‫באירוע‬
‫מכירות‬
‫מגרשים כבר שווקה‬
‫רשים‬
‫‪$DN2$‬מגרשים‪ $DN2$‬נוספים ישווקו בקרוב‪.‬‬
‫המגוריםהאידיאלי בעיניהם כנ־‬
‫‪$TS1$‬כנראה‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2‬כנראה‪ $DN2$‬שתקבלו‬
‫ראה‬
‫משפחות‬
‫ומנותקת‬
‫הארץ‪,‬‬
‫מקום‬
‫את‬
‫הבנייה‬
‫הוציאה גינדי‬
‫בן כ־ ‪ 24‬דונם‪ ,‬עם מתקני‬
‫פסלים סביבתיים‪ .‬עוד‬
‫בקרבת‬
‫מקום‬
‫ישיבה‬
‫‪$TS1$‬לתושבי‪$TS1$‬‬
‫לתוש־‬
‫קבוע בצמרת דירוג הזכאותלבגרות והרי לכם‬
‫ענק שנערך בקיץ ‪ 2012‬אז‪ ,‬כמבצע‬
‫‪$DN2$‬האוכלוסייה‪ $DN2$‬ביישוב שכ־ ‪ 209‬ממנה דתית‪ ,‬וגם את‬
‫בי‬
‫‪$DN2$‬לתושבי‪ $DN2$‬שוהםבלבד‪ ,‬מכרה החברה ‪ 100‬דירות לוסייה‬
‫השילוש הקדוש של הבורגנותהישראלית‪.‬‬
‫אנשי המושבים המקיפים את שוהם‪ .‬בגבול‬
‫‪5.1‬‬
‫במחיר של החל מ־‬
‫ראשונות (מתוך ‪300‬‬
‫בשוהם יש אווירה כפריתוקהילתית‪,‬‬
‫השכונה נבנה בימים אלה מרכז מסחרי‪.‬‬
‫חדרים‪ .‬בשנים שחלפו‬
‫אבל הוא גם יישובגדול דיו כדי לספק את מיליון שקל לדירת‬
‫רמת המחירים הזו מתאימה בעיקר למשפרי‬
‫במהירות‪,‬‬
‫מאז טיפסו‬
‫במתחם‬
‫המחירים‬
‫שיש בכל עיר שינה‬
‫השירותים‬
‫מרבית‬
‫דיור‪ .‬״בתחילת השיווק מרבית הרוכשים היו‬
‫וב־ ‪ 2015‬הגיע מחירה הממוצע של דירת אר־‬
‫‪$TS1$‬ארבעה‪$TS1$‬‬
‫תיכון וחטיבה מקומיים‪ ,‬מרכזים‬
‫ממוצעת‬
‫משפרי דיור משוהם‪ ,‬ורק בשלב ב׳ של הפ־‬
‫‪$TS1$‬הפרויקט‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬ארבעה‪ $DN2$‬חדרים בשכונה ל־ מיליון שקל‪.‬‬
‫מסחריים‪ ,‬שבט צופים‪ .‬זהו מקום המגורים‬
‫בעה‬
‫‪$DN2$‬הפרויקט‪ $DN2$‬הגיעו רוכשים מערים נוספות‬
‫ראשון‬
‫רויקט‬
‫הפרויקט שלגינדי‪ ,‬שהיה הראשון בשכונה‪,‬‬
‫האידיאלי של ישראלישראלי‪ ,‬בתנאי שיש‬
‫ולוד״‪ ,‬מספר עמרי אב־‬
‫‪$TS1$‬אברהמי‪$TS1$,‬‬
‫במלואו‪ .‬פרויקט נוסף בן ‪ 64‬דירות של לציון‪,‬יהוד‪ ,‬פתח תקווה‬
‫אוכלס‬
‫לו את הכסף הדרוש‪ ,‬כמובן‪.‬‬
‫‪$DN2$‬אברהמי‪ $DN2$,‬איש השיווק של ״אביסרור בכרמים״‪.‬‬
‫חברת אביסרור בוני הנגב החלבאכלוס שלב א׳‬
‫רהמי‪,‬‬
‫בשנים האחרונות משנה הבנייה החדשה את‬
‫״שוהם היא סמל סטטוס‪ ,‬ומי שמגיע מיהוד או‬
‫ובבניית שלבב׳‪ .‬הפרויקטהגדול והאחרון בש־‬
‫‪$TS1$‬בשכונה‪$TS1$‬‬
‫פניו של היישוב הכפרי‪ .‬את מקומם של‬
‫פתח תקווה מרגיש שמעבר לכאן הוא שדרוג‬
‫לוינשטיין‪,‬לבניית‬
‫כונה‬
‫‪$DN2$‬בשכונה‪$DN2$‬‬
‫של חברת משולם‬
‫הקוטג׳ים והבתים הפרטיים על חצי דונם‪ ,‬מח־‬
‫‪$TS1$‬מחליפה‪$TS1$‬‬
‫משמעותי״‪ .‬הבעיהלדבריו היא פער המחירים‬
‫‪ 200‬דירות‪ ,‬נמצא בשלבים ראשוניים של‬
‫מחליפה‪ $DN2$‬בנייה חדשהורוויה‪ .‬אמנם הבניינים לא‬
‫ליפה‬
‫בין שוהםלבין השכנות‪ .‬״משפר דיור שמוכר‬
‫שיווק‪ .‬רק בחודש שעבר נפתח משרד המכי־‬
‫‪$TS1$‬המכירות‪$TS1$,‬‬
‫דגם הב־‬
‫‪$TS1$‬הבניינים‪$TS1$‬‬
‫גבוהים במיוחד‪ ,‬אך גם שש קומות‬
‫ורוכש דירה בשוהם לא מרגיש הבדל‬
‫‪$DN2$‬המכירות‪ $DN2$,‬והדירות נמכרות במחירי מכירה מוקדמת‪.‬‬
‫רות‪,‬‬
‫גדול‪ .‬גם‬
‫‪$D‬הבניינים‪ $DN2$‬הגבוה ביותר שנבנה כיום בשכונת כר־‬
‫‪$TS1$‬כרמים‪$TS1$‬‬
‫ניינים‬
‫החדשה בצפון־מזרח היישוב‬
‫מים‬
‫‪$DN2‬כרמים‪$DN2$‬‬
‫דירות שלושה חדרים בשטח של ‪ 80‬מ״ר‪ ,‬עם‬
‫המכירה וגם הקנייה נעשו במחיר גבוה‪.‬לעומת‬
‫הןעניין‬
‫בולט ויוצא דופן בשוהם‪.‬‬
‫זאת‪ ,‬מי שמוכר דירה בפתח תקווה כדי לקנות‬
‫נמכרות‬
‫מרפסת של ‪ 20‬מ״ר‪ ,‬חניה ומחסן‪,‬‬
‫בכ־‬
‫‪ 8.1‬מיליוןשקל‪ .‬דירת גן בת ארבעה חדרים‬
‫בסך הכל צפויה השכונה למנות ‪ 670‬יחי־‬
‫‪$TS1$‬יחידות‪$TS1$‬‬
‫כשוהם צריךלהוסיף סכום משמעותי‪ ,‬והפער‬
‫דות‬
‫המשפרים שבאים מחוץ‬
‫הזה מפחית את מספר‬
‫כשטח של ‪116‬מ׳׳ר‪ ,‬עם גינה של ‪ 100‬מ״ר‪ ,‬ומ־‬
‫‪$TS1$‬ומרתף‪$TS1$‬‬
‫‪$D‬יחידות‪ $DN2$‬דיור‪ ,‬כמעטכולן בבנייה רוויה‪ ,‬לצד ‪38‬‬
‫‪$DN2$‬ומרתף‪ $DN2$‬בן ‪ 50‬מ״רשיכול לשמש יחידה נפרדת‬
‫רתף‬
‫שמשווקת‬
‫בנה‬
‫מגרשי‬
‫שייבנו‬
‫בתים‬
‫ליישוב‪ .‬על רוכשי דירה ראשונה ברמת מחיר‬
‫על‬
‫ביתר‬
‫כזו כמעט אין מהלדבר‪ ,‬מעטיםיכולים להר־‬
‫‪ 6.2‬מיליון שקל‪ .‬דירה דומה בת חמישה‬
‫רשות מקרקעיישראל‪ .‬המנה הראשונה של ‪ 20‬תעלה‬
‫‪$TS1$‬האוכלוסייה‪$TS1$‬‬
‫האוכ־‬
‫המשרתים את‬
‫תיכוניתואולפנהלנערות‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫המועצה‬
‫מהנדס‬
‫המקומית‪,‬‬
‫יעקב‬
‫ירקוני‪ :‬״שוהם לא‬
‫תהיה עיר כי יש לה‬
‫יכולת לגדול בעוד‬
‫אישלכל‬
‫‪00,8‬‬
‫כ־ם‬
‫כבר‬
‫היותר‪ .‬אנחנו‬
‫מגיעים לגבולות‬
‫המושבים‬
‫אותנו‪,‬‬
‫המקיפים‬
‫ומדרום אנחנו‬
‫מוגבלים על‬
‫בסיס בית נבאללה״‬
‫ידי‬
‫שותלעצמם דירה ראשונה ב־מיליוןשקל״‪.‬‬
‫״יש פה חינוך ברמה גבוהה‪ ,‬קהילתיות‬
‫המקיפים אותנו‪,‬‬
‫המושבים‬
‫‪$DN2$‬מגיעים‪ $DN2$‬לגבולות‬
‫והיישוב סמוךלאיירפורט סיטי שהוא מוקד (ותמ״ל) בדצמבר האחרון‪.‬‬
‫עים‬
‫שרון בן צבי‪,‬‬
‫ומדרום אנחנומוגבלים על ידי בסיס בית‬
‫על פי התוכנית שהגישה חברת ״דירה לה־‬
‫‪$TS1$‬להשכיר״‪$TS1$‬‬
‫תעסוקה גדול״‪ ,‬מצביעה‬
‫בוותמ״ל‪ ,‬אמורה‬
‫‪$DN2$‬להשכיר״‪ $DN2$‬המקדמת את התוכנית‬
‫שכיר״‬
‫סמנכ״לית השיווק של קבוצת‬
‫נבאללה‪ ,‬כך שקשה לי לראות בנייה עתידית‬
‫לוינשטיין על‬
‫הללו״‪.‬‬
‫שחורגתמהגבולות‬
‫דירות‪ ,‬בבנייה‬
‫‪006,1‬‬
‫השכונה החדשה לכלול‬
‫אנשים‬
‫יתרונות המקום ומוסיפה‪ :‬״לדעתי‬
‫של עד שמונה קומות‪ .‬זאת בנוסףלעוד כ־ ‪200‬‬
‫פשוט לא מכירים את שוהם מספיק״‪.‬‬
‫לדבריו‪ ,‬תוספות בנייה מסיביותעלולות‬
‫להביא גם להתנגדות חריפה מצד התושבים‪.‬‬
‫דירות דיור מוגן‪ .‬בימים אלה מצויה התוכנית‬
‫״הם רוצים לשמור על האופי הקהילתי של‬
‫האחרונות‬
‫נמצאת‬
‫בשלב ההתנגדויות‪ ,‬כשבין המתנגדים‬
‫הקרקע‬
‫עתודות‬
‫היישובועל איכות החיים בו‪ .‬כששואלים אותי‬
‫גם המועצה המקומית שוהם‪ ,‬המוחה על הבנייה‬
‫התוכניות להקמת היישוב שוהם הוכנו זמן‬
‫רבלפני הקמתובפועל ב־ ‪ 1993‬אנשי המוש־‬
‫‪$TS1$‬המושבים‪$TS1$‬‬
‫מה היתרוןהגדול של שוהם‪ ,‬אני עונה שזוהי‬
‫מתאימה‬
‫הצפופה והמאסיביתשלטענתה אינה‬
‫משנה באיזו‬
‫העובדה שכל תושב שוהם‪ ,‬לא‬
‫בים‬
‫‪$‬המושבים‪ $DN2$‬באזור קיוו להקמתו של יישוב כפרי ליישוב‪ .‬לדברי מהנדס המועצה המקומית‪ ,‬יע־‬
‫‪$TS1$‬יעקב‪$TS1$‬‬
‫קב‬
‫קהילתי שיוכל לאכלס זוגות צעירים מבני‬
‫נקודה ביישוב הוא גר‪ ,‬נמצא במרחק של עשר‬
‫‪$DN2$‬יעקב‪$DN2$‬ירקוני‪ ,‬הושגולאחרונה הסכמות בין המוע־‬
‫‪$TS1$‬המועצה‪$TS1$‬‬
‫דקות הליכה לכל היותר משדות פתוחים ומו־‬
‫‪$TS1$‬ומוריקים‪$TS1$.‬‬
‫צה‬
‫הפחתת היקפי‬
‫‪$DN2$‬המועצה‪$DN2$‬לבין החברה היזמית על‬
‫המושבים‪ .‬לאחר שנים ארוכות שבהן העלתה‬
‫‪$DN2$‬ומוריקים‪ $DN2$.‬זה‬
‫ריקים‪.‬‬
‫‪002,1‬‬
‫הבנייה ל־‬
‫התוכנית אבק‪ ,‬הגיעה יוזמת יישובי הכוכבים‬
‫המאפיין שיוצר כאן את איכות‬
‫דירותבלבד‪,‬ובבניינים של עד‬
‫החיים‪ ,‬ואת זה התושבים לא יסכימולאבד״‪.‬‬
‫שש קומות‪ .‬בעקבות שינויים אלה צפויה המו־‬
‫‪$TS1$‬המועצה‪$TS1$‬‬
‫של אריאל שרון‪ ,‬שר הבינוי והשיכון בראשית‬
‫ליכולתן של תשתיות‬
‫דאגה נוספת קשורה‬
‫‪$DN2$‬המועצה‪ $DN2$‬לתמוך בתוכנית‪.‬‬
‫שנות ה־ ‪ 90‬והפכה אותהלמציאות‪.‬‬
‫עצה‬
‫האם שתי השכונות‬
‫ההתרחבות‪.‬‬
‫התחבורה להתמודד עם תוכניות‬
‫החדשות לא יהפכו את‬
‫היישוב‪ ,‬שבשלב הראשון להקמתו כלל ‪300‬‬
‫אף שהיישוב נמצא במרחק קצר יחסית מכביש‬
‫בלבד‪ ,‬צמח במהירות‪ ,‬ובסוף‬
‫שוהםליישובקהילתיגדוללמדי‪ ,‬שלא לומר‬
‫מגרשי בנה ביתך‬
‫משימת היציאה‬
‫כבר כיום‬
‫ומכביש‬
‫‪$TS1$‬איכלוסה‪ $TS1$‬לעירבישראל? לדברי ירקוני‪ ,‬התשובה שלי־‬
‫‪$TS1$‬שלילית‪$TS1$:‬‬
‫איכלו־‬
‫‪ 2014‬מנה כ־ ‪ 20‬אלף תושבים‪ ,‬וזהלפני‬
‫לעבודה והחזרה בשעות הערב אורכת‬
‫בבקרים‬
‫‪$DN2$‬שלילית‪ $DN2$:‬׳׳שוהם לא תהיה עיר כי יש לה יכולת‬
‫איכלוסה‪ $DN2$‬של שכונת כרמים‪ .‬שכונה נוספת כפולה לית‪:‬‬
‫סה‬
‫זמן רב בשל העומס על שתי היציאות והכניסות‬
‫איש לכל היותר‪.‬‬
‫‪000,8‬‬
‫לגדול כיום בעוד כ־‬
‫בגודלה כבר הולכת‬
‫ומתקרבת בצעדי ענק‬
‫המרכזיות של היישוב‪.‬‬
‫בצומת אל על הסמוכה יש תוכנית להק־‬
‫‪$TS1$‬להקמת‪$TS1$‬‬
‫תחנת‬
‫מת‬
‫‪$DN2$‬להקמת‪$DN2$‬‬
‫רכבת‪ ,‬אלא שזו לעת עתה‬
‫לחלוטין‪ ,‬ותתבצע‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬רק‬
‫תיאורטית‬
‫שכונת‬
‫כ״א שעל‬
‫הפקדת‬
‫החליטה הוועדה לקידום‬
‫התוכניותלבנייתה‬
‫שכונות‬
‫רונות‬
‫‪$DN2$‬האחרונות‪$DN2$‬‬
‫מתחמים מועדפים‬
‫כרמים וכ״א הן עתודות הקרקע האח־‬
‫‪$TS1$‬האחרונות‪$TS1$‬‬
‫כתוךגבולות‬
‫בעוד כעשור‪.‬‬
‫עם‬
‫כמו‬
‫המצוקה‬
‫שיתוף‬
‫היישוב‪ .‬אנחנו כבר מגי־‬
‫‪$TS1$‬מגיעים‪$TS1$‬‬
‫בינתיים‬
‫התחבורתית‬
‫בכלי‬
‫רכב‬
‫מתמודדים‬
‫התושבים‬
‫בדרכים יצירתיות‪,‬‬
‫פרטיים‬
‫על‬
‫מנת‬
‫שיוכלוליסוע בנתיב המהיר לתל אביב‪ .‬לד־‬
‫‪$TS1$‬לדברי‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬לדברי‪ $DN2$‬ירקוני‪ ,‬חלק מרכזי במשא ומתן מול‬
‫ברי‬
‫הוותמ״ל נוגע לאישור תוכנית הבנייה החד־‬
‫‪$TS1$‬החדשה‪$TS1$‬‬
‫התחבורה באזור‪ ,‬דוגמת‬
‫‪$DN2$‬החדשה‪ $DN2$‬בכפוף לשיפור‬
‫שה‬
‫הפיכת כביש ‪ 444‬לכביש דו־נתיבי לכל אור־‬
‫‪$TS1$‬אורכו‪$TS1$,‬‬
‫‪$DN2$‬אורכו‪ $DN2$,‬אך עד כה לא הושגו הסכמות‬
‫כו‪,‬‬
‫בעניין‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬