TRIMOTERM OGNJEVARNI PANELI LINIJA PROIZVODOV

Comments

Transcription

TRIMOTERM OGNJEVARNI PANELI LINIJA PROIZVODOV
TRIMOTERM OGNJEVARNI PANELI
LINIJA PROIZVODOV
OGNJEVARNI FASADNI PANELI TRIMOTERM FTV
Trimoterm FTV
Fasadni paneli Trimoterm FTV so namenjeni za fasadne obloge, predelne stene, strope ter za
različna zapiranja v industriji. Polagajo se lahko vertikalno in horizontalno.
EN 14509
Stran A
s
Cert. No. 650a to LPS 1208
Cert. No. 650b to LPS 1181
Cert. No. 650d to LPS 1181
Stran B
600 - 1200
Tip profila
A
B
S - profil (s)
•
•
V - profil (v, v2)
•
•
Gladek profil (G, g)
•
Mikroliniran profil (m, m3)
•
Mikroliniran profil (m2)
Multivario (X)
Zunanji tipi profilov:
S - profil (standardni profil)
50
•
0.4
0.4
50
V - profil (v)
100
•
1.4
100
V - profil (v2)
•
200
Stran A je običajno zunanja stran panela.
Debeline panelov so: 50, 60, 80, 100, 120,
133, 150, 172, 200, 240 mm.
Nestandarne širine panelov so možne po
posebnem naročilu.
Dolžine panelov so do 14 m.
Dodatna variacija “v” profila je možna po
posebnem naročilu.
Za ostale nestandardne širine panelov in
različice profilov prosimo, da kontaktirajte
Trimo tehnično službo.
1.4
6.2
1.4
6.2
1.4
Gladek profil (G)
Gladek profil (g)
Mikroliniran profil (m)
15
0.4
Mikroliniran profil (m3)
0.4
7.5 7.5
15
1.5
30
1.5
Multivario profil (X01)
15
15
30
1.5
100
1.5
50
100
50
Notranji tipi profilov:
S - profil (standardni profil)
50
V - profil (v)
100
1.4
V - profil (v2)
200
Gladek profil (G)
0.4
0.4
50
1.4
6.2
100
1.4
6.2
1.4
Gladek profil (g)
Mikroliniran profil (m2)
20
Izračun dopustnih razdalj se
izvaja s programom SandStat.
2
1.0
1.0
10 10
20
Trimoterm FTV
Primer označevanja panela:
Debelina panela [mm]
50
60
80
EI razred ognjeodpornosti
(EN 13501-2)
/
EI 30
EI 60
Gorljivost
(EN 13501-1)
100
120
133
172
200
EI 180
EI 120
240
31
30
(-2, -3) (-2, -3)
32
(-1, -3)
Debelina
Stran B
Stran A
32
(-1, -2)
Širina panela [mm]
600 - 1200
Dolžina panela [m]
do 14
Fe 0.6/Fe 0.6
FTV ms-60/1000
Širina
EI 240
negorljivo polnilo iz mineralne volne, razred A1
Rw zvočna izolirnost [dB]
(EN ISO 10140-3)
Masa FTV [kg/m2]
150
16.3
17.5
19.9
22.3
24.7
26.3
28.3
31.0
34.3
39.1
*U toplotna prehodnost [W/m2K]
(EN 14509)
0.75
0.64
0.49
0.40
0.33
0.30
0.27
0.24
0.20
0.17
**Enopoljni razpon [m]
3.09
3.72
4.36
4.88
5.34
5.59
5.88
6.22
6.57
7.05
Trimoterm Power
Trimoterm Power je linija novih visoko toplotno izolativnih in izjemno nosilnih strešnih in fasadnih
panelov.
Trimoterm Power vključuje dva proizvoda:
Trimoterm Power T - paneli z visoko toplotno izolativnostjo,
Trimoterm Power S - paneli z izjemno nosilnostjo.
Trimoterm Power T - FTV
Fasadni paneli Trimoterm Power T imajo visoko toplotno izolativnost. Paneli dosegajo U
vrednost do 0,16 W/m2K, kar prinaša 10 % višjo toplotno izolativnost.
Debelina panela [mm]
50
60
80
100
120
133
150
172
200
240
n/a
15.8
17.6
19.4
21.2
22.3
23.9
25.9
28.4
32.0
*U toplotna prehodnost [W/m2K]
(EN 14509)
n/a
0.58
0.45
0.36
0.30
0.28
0.25
0.21
0.19
0.16
**Enopoljni razpon [m]
n/a
3.58
4.58
5.29
5.98
6.27
6.60
7.01
7.46
8.03
Masa FTV [kg/m2]
Fe 0.6/Fe 0.6
Primer označevanja panela:
FTVms-60/1000/Power T
Polnilo
Širina
Debelina
Stran B
Stran A
Panel debeline 250 mm z U vrednostjo 0.15 W/m2K je dobavljiv glede na zahteve projekta. Za vse tehnične
informacije kontaktirajte Trimo tehnično podporo.
Trimoterm Power S - FTV
Fasadni paneli Trimoterm Power S so izjemno nosilni in znatno zmanjšujejo potrebo po sekundarni
jekleni konstrukciji. Rešitev omogoča dopustne razdalje med podporami do 10 metrov.
Debelina panela [mm]
50
60
80
100
120
133
150
172
200
240
16.0
17.1
19.4
21.7
24.0
25.5
27.4
30.0
33.1
37.7
*U toplotna prehodnost [W/m2K]
(EN 14509)
0.77
0.65
0.50
0.41
0.34
0.31
0.28
0.24
0.21
0.17
**Enopoljni razpon [m]
4.11
4.70
5.65
6.47
7.19
7.54
7.99
8.53
8.94
9.95
Masa FTV [kg/m2]
Fe 0.6/Fe 0.6
Meritve izvedene na panelih Trimoterm FTV širine 1000 mm.
* Navedeni podatki v tabeli veljajo za jedro iz MW. Za specifične projektne zahteve so podrobnejše informacije dosegljive
v CE tehnični specifikaciji produkta ali kontaktirajte Trimo tehnično podporo. Izračuni so izveden po standardu EN 14509,
brez upoštevanja toplotnih izgub vzdolžnih spojev.
**Tipični razponi so določeni na podlagi karakteristične obremenitve vetra 0.9 kN/m2 - pritisk ali srk (samo informativne
3
vrednosti). Dopustne razdalje za specifičen projekt je potrebno preveriti v Trimo tehnični podpori.
Primer označevanja panela:
FTVms-60/1000/Power S
Polnilo
Širina
Debelina
Stran B
Stran A
Trimoterm FTV Invisio
Posebnost fasadnih panelov Trimoterm Invisio FTV (FTV HL) je, da pritrdilni elementi
v spoju panelov niso vidni. Paneli omogočajo vertikalno polaganje fasad, pod posebnimi
pogoji pa je možno tudi horizontalno polaganje fasad.
EN 14509
Cert. No. 650a to LPS 1208
Cert. No. 650d to LPS 1181
s
Stran A
Stran B
600 - 1000
Zunanji tipi profilov:
Tip profila
A
B
S - profil (s)
•
•
V - profil (v, v2)
•
•
Gladek profil (G, g)
•
•
Mikroliniran profil (m, m3)
•
Mikroliniran profil (m2)
Multivario (X)
S - profil (standardni profil)
0.4
50
0.4
V - profil (v)
100
1.4
50
100
V - profil (v2)
•
200
•
Gladek profil (G)
Stran A je običajno zunanja stran panela.
Debeline panelov so: 50, 60, 80, 100, 120,
133, 150, 172, 200, 240 mm.
Nestandarne širine panelov so možne po
posebnem naročilu.
Dolžine panelov so do 14 m.
Dodatna variacija “v” profila je možna po
posebnem naročilu.
Za ostale nestandardne širine panelov in
različice profilov prosimo, da kontaktirate
Trimo tehnično službo.
1.4
6.2
1.4
6.2
1.4
Gladek profil (g)
Mikroliniran profil (m)
0.4
15
0.4
Mikroliniran profil (m3)
7.5 7.5
15
1.5
30
1.5
Multivario profil (X01)
100
15
15
30
1.5
1.5
50
100
50
Notranji tipi profilov:
S - profil (standardni profil)
50
0.4
0.4
V - profil (v)
100
V - profil (v2)
200
Gladek profil (G)
1.4
50
1.4
6.2
100
1.4
6.2
1.4
Gladek profil (g)
Mikroliniran profil (m2)
20
Izračun dopustnih razdalj se
izvaja s programom SandStat.
4
1.0
1.0
10 10
20
Trimoterm FTV HL
Primer označevanja panela:
Debelina panela [mm]
50
60
80
EI razred ognjeodpornosti
(EN 13501-2)
/
EI 30
EI 60
Gorljivost
(EN 13501-1)
100
120
133
EI 120
172
EI 180
200
FTV HL ms-60/1000
240
Širina
Debelina
Stran B
Stran A
Invisio
EI 240
negorljivo polnilo iz mineralne volne, razred A1
Rw zvočna izolirnost [dB]
(EN ISO 10140-3)
30
31
(-2, 3) (-2, -3)
32
(-1, -3)
32
(-1, -2)
Širina panela [mm]
600 - 1000
Dolžina panela [m]
do 14
Masa FTV HL [kg/m2]
150
Fe 0,6/Fe 0,6
*U toplotna prehodnost [W/m2K]
(EN 14509)
16.5
17.7
20.1
22.5
24.9
26.5
28.5
31.2
34.5
39.3
0.75
0.64
0.49
0.40
0.33
0.30
0.27
0.24
0.20
0.17
Trimoterm Power
Trimoterm Power je linija novih visoko toplotno izolativnih in izjemno nosilnih strešnih in fasadnih
panelov.
Trimoterm Power vključuje dva proizvoda:
Trimoterm Power T - paneli z visoko toplono izolativnostjo,
Trimoterm Power S - paneli z izjemno nosilnostjo.
Trimoterm Power T - FTV HL
Fasadni paneli Trimoterm Power T imajo visoko toplotno izolativnost. Paneli dosegajo U
vrednost do 0,16 W/m2K, kar prinaša 10 % višjo toplotno izolativnost..
Debelina panela [mm]
Masa FTV HL [kg/m2]
Fe 0,6/Fe 0,6
*U toplotna prehodnost [W/m2K]
(EN 14509)
Primer označevanja panela:
50
60
80
100
120
133
150
172
200
240
FTV HL ms-60/1000/Power T
n/a
16.0
17.8
19.6
21.4
22.6
24.1
26.1
28.6
32.2
n/a
0.58
0.45
0.36
0.30
0.28
0.25
0.21
0.19
0.16
Širina
Debelina
Stran B
Stran A
Invisio
Panel debeline 250 mm z U vrednostjo 0.15 W/m2K je dobavljiv glede na zahteve projekta. Za vse tehnične informacije
kontaktirajte Trimo tehnično podporo.
Polnilo
Trimoterm Power S - FTV HL
Fasadni paneli Trimoterm Power S so izjemno nosilni in znatno zmanjšujejo potrebo po sekundarni
jekleni konstrukciji. Rešitev omogoča dopustne razdalje med podporami do 10 metrov.
Debelina panela [mm]
Masa FTV HL [kg/m2]
Fe 0,6/Fe 0,6
*U toplotna prehodnost [W/m2K]
(EN 14509)
50
60
80
100
120
133
150
172
200
240
16.2
17.4
19.6
21.9
24.2
25.7
27.6
30.2
33.4
37.9
0.77
0.65
0.50
0.41
0.34
0.31
0.28
0.24
0.21
0.17
Primer označevanja panela:
FTV HL ms-60/1000/Power S
Polnilo
Širina
Debelina
Stran B
Stran A
Invisio
Meritve izvedene na panelih Trimoterm FTV HL širine 1000 mm.
Dopustne razdalje za specifičen projekt je potrebno preveriti v Trimo tehnični podpori.
* Navedeni podatki v tabeli veljajo za jedro iz MW. Za specifične projektne zahteve so podrobnejše informacije.
dosegljive v CE tehnični specifikaciji produkta ali kontaktirajte Trimo tehnično podporo. Izračuni so izvedeni .
po standardu EN 14509, brez upoštevanja toplotnih izgub vzdolžnih spojev..
5
Trimoterm Multivario FTV
Osnovni model panela Trimoterm Multivario FTV (FTV X) je poglobljen mikro profil. Možnosti
profila notranje pločevine glej Trimoterm FTV and FTV HL.
EN 14509
Trimoterm Multivario FTV
s
Stran A
Stran B
1000 / 1200
Trimoterm Multivario FTV HL
s
Stran A
Stran B
1000
1200
1000
01
01
Iz osnovnega modula lahko izpeljemo številne variacije, ki so kombinacija gladkega in
poglobljenega mikro profila v intervalih širine 100 mm. V nadaljevanju so prikazane nekatere
možne variacije.
Primer označevanja panela:
širina 1000 mm
FTV X 01 s-60/1000
Širina
Debelina
Stran B
Številka profila
Multivario
Primer označevanja panela:
širina 1200 mm
01
01
04
06
26
10
28
14
FTV HL X 01 s-60/1000
18
Širina
Debelina
Stran B
Številka profila
Multivario
Invisio
19
28
31
Izračun dopustnih razdalj se
izvaja s programom SandStat.
Tehnične karakteristike produkta se nahajajo na stani Trimoterm FTV in Trimoterm FTV HL.
6
TRIMOTERM AKUSTIČNI PANELI
Trimoterm Acoustic
Akustični paneli Trimoterm Acoustic (FTV-ac, FTV HL-ac, SNV-ac) se uporabljajo za dušenje
hrupa. Vgrajujejo se kot obloge protihrupnih kabin, kot predelne stene ter dodatne obloge na
fasadah in strehah.
Primer označevanja panela:
Stran A
s
FTV-ac ss-60/1000
Širina
Debelina
Stran B
Stran A
Acoustic
Stran B
1000
Stran A
Primer označevanja panela:
s
FTV HL-ac ss-60/1000
Debelina panela [mm]
60
80
Širina
Debelina
Stran B
Stran A
Acoustic
Invisio
Stran B
1000
100
120
Rw zvočna izolirnost [dB]
(EN ISO 10140-3)
133
150
172
200
240
34 (-2; -4)
Zvočna absorpcija [dB]
(EN ISO 354)
8.3
Tip profila
A
B
S - profil (s)
•
•
V - profil (v, v2)
•
•
Gladek profil (G, g)
•
•
Mikroliniran profil (m, m3)
•
Mikroliniran profil (m2)
•
Multivario (X)
•
Stran A je običajno zunanja stran panela.
Debeline panelov so: 60, 80, 100, 120, 133,
150, 172, 200, 240 mm.
Širina panela je 1000 mm.
Dolžine panelov so do 14 m.
Primer označevanja panela:
Stran A
s
SNV-ac s-60/1000
Debelina panela [mm]
60
80
Rw zvočna izolirnost [dB]
(EN ISO 10140-3)
Zvočna absorpcija [dB]
(EN ISO 354)
Širina
Debelina
Stran B
Acoustic
Stran B
1000
100
120
150
172
200
34 (-2; -4)
8.3
Tip profila
A
Trapezni profil
•
S - profil (s)
•
V - profil (v)
•
Gladek profil (g)
•
Mikroliniran profil (m2)
•
Stran A je običajno zunanja stran panela.
Debeline panelov so: 60, 80, 100, 120,
150, 172, 200 mm.
Širina panela je 1000 mm.
Dolžine panelov so do 14 m.
Meritve izvedene na panelih Trimoterm širine 1000 mm.
7
B
TRIMOTERM OGNJEVARNI STREŠNI PANELI
Trimoterm SNV
Ognjevarni paneli Trimoterm SNV z dodatnim tesnenjem vzdolžnih spojev se uporabljajo kot
strešne obloge. Možno jih je uporabiti tudi kot fasadne obloge. Minimalni naklon strehe z
dodatno tesnjenimi vzdolžnimi spoji je 3°.
EN 14509
Stran A
s
Cert. No. 650a to LPS 1208
Cert. No. 650b to LPS 1181
Stran B
1000
Zunanji tipi profilov:
A
Trapezni profil
•
B
S - profil (s)
•
V - profil (v)
•
Gladek profil (g)
•
Mikroliniran profil (m2)
•
Trapezni profil
250
37
Tip profila
1000
Notranji tipi profilov:
S - profil (standardni profil)
Debeline panelov so: 60, 80, 100, 120, 150,
172 and 200 mm.
Dolžine panelov so do 14 m.
50
0.4
0.4
50
V - profil (v)
100
1.4
1.4
6.2
100
Gladki profil (g)
Mikroliniran profil (m2)
20
Izračun dopustnih razdalj se
izvaja s programom SandStat.
8
1.0
1.0
10 10
20
Trimoterm SNV
Primer označevanja panela:
Debelina panela [mm]
Razred ognjeodpornosti SNV
(EN 13501-2)
60
80
REI 30
REI 60
Gorljivost
(EN 13501-1)
100
120
150
200
SNV s-60/1000
REI 180
REI 120
Širina
Debelina
Stran B
negorljivo polnilo iz mineralne volne, razred A1
32
(-1, -4)
Rw zvočna izolirnost [dB]
(EN ISO 10140-3)
33
(-1, -4)
Minimalni naklon
5° ali 3° z dodatnim tesnjenjem
Širina panela [mm]
1000
Dolžina panela [m]
do 14
Masa SNV [kg/m2]
172
Fe 0.6 / Fe 0.6
*U toplotna prehodnost [W/m2K]
(EN 14509)
18.9
21.3
23.7
26.1
29.7
32.4
35.7
0.65
0.50
0.40
0.34
0.27
0.24
0.21
Trimoterm Power T - SNV
Trimoterm Power T so strešni paneli z visoko toplotno izolativnostjo. Paneli dosegajo U
vrednost do 0,18 W/m2K, kar prinaša 11 % višjo toplotno izolativnost.
Primer označevanja panela:
Debelina panela [mm]
Masa SNV [kg/m2]
Fe 0.6 / Fe 0.6
*U toplotna prehodnost SNV [W/m2K]
(EN 14509)
60
80
100
120
150
172
200
17.2
19.0
20.8
22.6
25.3
27.3
29.8
0.57
0.44
0.36
0.30
0.24
0.21
0.18
SNVs-60/1000/Power T
Širina
Debelina
Stran B
Meritve izvedene na panelih Trimoterm SNV širine 1000 mm.
*Navedeni podatki v tabeli veljajo za jedro iz MW. Za specifične projektne zahteve so podrobnejše informacije
dosegljive v CE tehnični specifikaciji produkta ali kontaktirajte Trimo tehnično podporo. Izračuni so izveden po standardu
EN 14509, brez upoštevanja toplotnih izgub vzdolžnih spojev..
9
Polnilo
Dekorativni in pritrdilni elementi za TRIMOTERM fasadne panele
HF 102 - Omega Profil
15.5
22
102
23.6
39.2
30
39.2
38.1
HF5 - Dekorativni profil za okna
38
20
HF6 - Zelo poudarjen omega profil
45
60
150
45
21
HF4 - Poudarjen omega profil
35
10
60
130
35
Dekorativni in pritrdilni elementi za TRIMOTERM fasadne panele
HF1 - T Profil
90
200
HF2 - Trapezni profil
90
160
HF7 - Trikotni profil
85
56
HF8 - Elipsa profil
90
180
HF9 - Polkrožni profil
90
70
11
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Zadnja verzija dokumenta se nahaja na spletni strani www.trimo.si. Za dobavo panelov glej Splošne pogojeTrimo in veljaven cenik | Published by: TRIMO d.d., SLO, 06/2016

Similar documents