Prov3 Ämnesprov.

Comments

Transcription

Prov3 Ämnesprov.
Prov3 Ämnesprov.
Grunderna för bedömning enligt tabell nedan.
Kriteriets
kod
Kriteriet ett gäller för hela svaret
1
Svaret följer den givna
uppgiftens struktur
poäng
Beskrivning av kriteriet
2
Två teman är valda ur materialet
Följande kriterier bedöms tematiskt. Om svaret inte har två valda teman ger svaret maximalt 14 poäng.
H/M
A
Svaret följer den givna
uppgiftens struktur
Svarets innehåll från
materialet
Poäng/tema
2
Möjligheter och hot behandlat
2
Svarets innehåll enligt materialet =2p
Svaret följer vagt temat = 1p
1= är hänvisat en gång
2=är hänvisat två eller flera gånger
Ett korrekt svar enligt det ena
vetenskapsområdet eller diffust någotdera
vetenskapsområdets terminologi (1 p. )
Korrekt svarat åtminstone två termer från
någotdera vetenskapsområdet (2 p. )
V
Svaret hänvisar till texten
2
4
Svaret nyttjar
nationalekonomisk eller
företagsekonomisk
terminologi
2
NK
I svaret förekommer egna
synpunkter
2
I svaret förekommer en egen synpunkt (1 p. )
I svaret förekommer två egna synpunkter (2
p.)
6
I svaret är argumenten av
kvalitet (bl.a. realistiskt och
innovativt)
2
God argumentering = 2p
Brister i argumenteringen beträffande
systematik, innehåll, klarhet eller övrigt drar
ner på poängen. Inga egna argument eller
bristande argumentering= 0p
7
Klarhet och korrekt språk
Sammanlagt
2
30

Similar documents