MONTERINGSANVISNING

Comments

Transcription

MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING
MONTERING AV VARMEKABEL FOR DAIKIN VARMEPUMPER
Dette medfølger i posen
Bor et 12mm hull i platen mellom
kompressor og coil
OBS! Bruk et kort bor
Legg varmekabelen så godt under/
inntil coilen som mulig
Ta av sideplate og frontplate.
(OBS! Det sitter skrue inne i
frontdekslet /viftegitteret også)
Plasser kabelgjennomføringen i
hullet og trekk varmekabelen
igjennom
Monter enden av kabelen, gjennom
dreneringshullet i bunnen.
Varm opp skjøtehylsen med en
varmluftspistol eller lighter til tinnet
smelter. Pass på å ”rulle” ledningen så
ikke plasten blir svart.
Ferdig lodding ser slik ut.
Plastikken rundt er en
krympestrømpe. Varm opp så plasten
slutter godt rundt kabelen
Fest termostaten med en strip sammen
med temperatursensoren.
Før kabelen samme vei som
følerledningen. Man unngår da at
kabelen blir klemt.
Koble ledningsendene inn på L og N
( 230V)
Sett på dekslene igjen og kjør i gang.
OBS!
Vær 100 % sikker på at ikke kabelen kan
komme i kontakt med viftebladet

Similar documents