Kiinteistöhuollon tarjouspyyntö - Nivalan vanhustenkotiyhdistys RY

Comments

Transcription

Kiinteistöhuollon tarjouspyyntö - Nivalan vanhustenkotiyhdistys RY
Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry
Tarjouspyyntö
Vapaudentie 35, 85500 Nivala
Kiinteistöhuoltotarjous
Pyydämme kiinteistöhuollon tarjousta Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry:n (y-tunnus
0231676-2) omistamiin kiinteistöihin.
Hankintayksikkö:
Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry:n johtokunta
Vapaudentie 35, 85500 Nivala
1. Hankinnan kohde
Tarjouskilpailun perusteella valitaan kiinteistöhoidollisten töiden tekijä Nivalan
Vanhustenkotiyhdistys Ry:n omistamiin kohteisiin. Kohdeluettelo on liitteessä 1.
2. Hankintailmoitus
Kiinteistöjen hankintailmoitus julkaistaan 28.7.2016 Nivala-lehdessä ja
kokonaisuudessaan Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry:n kotisivuilla
www.nivalanvanhustenkotiyhdistys.fi
3. Sopimuskausi
Sopimuskausi on toistaiseksi voimassaoleva, kolmen kuukauden irtisanomisajalla
4. Tutustuminen kohdeluettelossa mainittuihin kohteisiin ennen tarjouksen
jättämistä
Edellytämme tarjouksen jättäjää tutustumaan kohteisiin ja niiden olosuhteisiin ennen
tarjouksen jättämistä. Kohteisiin on mahdollista tutustua isännöitsijän kanssa.
Esittelyajankohdasta on sovittava isännöitsijä Esa Pekkarisen kanssa sähköpostitse
[email protected]
Kiinteistöhuoltotehtävät tulee suorittaa oheisen kiinteistönhoito-ohjelman mukaisesti.
Tarjoajalla tulee olla päivystys/huoltomies Nivalassa siten, että vasteaika hälytykseen
sattuessa on 15 min. Lumitöiden lähtökynnys on 5 cm, piha-alueiden tulee olla
aurattuna lumesta klo 9.00 mennessä.
5. Lisäkysymykset hankinta-asiakirjoista
Tilaaja vastaa vain kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset tulee toimittaa
sähköpostilla 19.8.2016 mennessä osoitteella [email protected]
6. Tarjouksen toimittaminen
Sitova suomenkielinen tarjous tulee toimittaa Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry:lle
osoitettuna tarjouspyynnön liitteenä toimitetulle tarjouslomakkeelle laadittuna 31.8.2016
klo 12:00 mennessä.
Postiosoite: Vapaudentie 35, 85500 Nivala
Käyntiosoite: Vapaudentie 35, 25500 Nivala
Tarjous jätetään tarjouskirjekuoressa, johon merkitään päälle ”Tarjous kiinteistöhuolto”
Faksilla tai sähköpostilla lähetettyä tarjousta ei hyväksytä. Myöhästyneet tarjoukset
hylätään.
7. Tarjousten avaaminen
Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat
läsnä Nivalan Vanhustenkotiyhdistyksen Ry:n puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
1. Tarjoajien kelpoisuuden arvioiminen
Tilaaja pidättää oikeuden tarkastaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot
yleisesti käytetyistä rekistereistä.
Vähimmäisvaatimukset:(liite, joka toimitetaan täytettynä tarjouksen yhteydessä)
-
-
-
Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,
työnantajanrekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai selvitys
rekisteröimättömyydestä.
Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen
maksamisesta tai sillä on laiminlyödyistä maksuista maksunsaajan hyväksymä
maksusuunnitelma.
Tarjoajalla on voimassa oleva eläkevakuutus.
Tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankinnan
laajuuteen. Vakuutuksen tulee sisältää kattolumityöt ja avainturvallisuus.
Tarjoaja noudattaa sopimukseen liittyvissä työsuhteissa vähintään niitä Suomen
lain ja työehtosopimusten ehtoja, joita noudatetaan saman laatuisessa työssä.
Tarjoaja on järjestänyt työntekijöille työterveyshuollon.
-
Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset
hankinnan totuttamiseen.
Tarjoajalla on riittävä ammattiosaaminen ja kyky toimia kohteessa.
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioiminen
- Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen
8. Hankinnan perusteet
Tarjoaja ilmoittaa tarjouslomakkeella siinä pyydetystä kohteesta kuukausikohtaisen
hinnan.
Erillistöistä (viheralueidenhoidon sekä lumitöiden) tarjoaja ilmoittaa tuntihinnan
arvonlisäveroineen.
1. Hinta: 60 %
2. Laatu: 20 %. Tarjoajan päivystysvalmius, huoltomiesten koulutus, kaluston määrä ja
soveltuvuus kiinteistönhoidollisiin töihin.
3. Tehokkuus: 20 %. Omantyö 15 % / aliurakointi 5 %
Erillisiä laskutuskulumaksuja, yleiskustannuskulumaksuja tai matkakorvauksia ei
hyväksytä laskutuksessa.
9. Sopimus
Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta.
Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivää kestävän valitusajan umpeuduttua.
Tilaajaa sitova sopimus syntyy, kun molemmat sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet
sopimuksen.
Tilaaja pidättää oikeuden neuvotella tarjousten sisällöstä. Toimeksiannon sisältöä
voidaan sopimuskaudella yhdessä sopien laajentaa, tai sisältöön voidaan tehdä
sopimuskaudella supistuksia, jos kiinteistökanta pienenee tai kiinteistössä tehdään
peruskorjaustyötä.
Jos palvelu ei vastaa sopimusta tai tilaajan vaatimia laatuvaatimuksia, voidaan
sopimus irtisanoa tai purkaa. Muista sopimuksen päättämisehdoista ja – menettelyistä
sovitaan tilaajan ja tarjoajan allekirjoittamalla sopimuksella.
10. Päiväys ja allekirjoitus
Nivalassa 28.7.2016
Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry
Esa Pekkarinen
Toiminnanjohtaja / Isännöitsijä
Liitteet:
Kohdeluettelo, liite 1
Vähimmäisvaatimukset, liite 2
Kiinteistöhuollon tehtäväluettelo, liite 3
Tarjouslomake, liite 4
Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry
LIITE 1
Vapaudentie 35, 85500 Nivala
Kiinteistöjen kohdeluettelo:
Kiinteistöjä on viisi, joissa vuokrahuoneistoja yhteensä 131
Mattilan palvelutalo, Vapaudentie 35
38 asuntoa (pienryhmäkoti 12 asuntoa 32m2 ja palveluasunnot 26 asuntoa 43m2)
Rakennusvuosi 2005
Tyynelä, Vapaudentie 35
20 asuntoa 33m2 (2kpl 60m2)
Rakennusvuosi 1980, peruskorjattu 2005. Sprinklaus asennettu peruskorjauksen
yhteydessä.
Suvantokoti, Raivaajantie 12
20 asuntoa 33–40 m2,
Rakennusvuosi 1991, kattoremontti on tehty 2006. Tiloja on kunnostettu tarpeen mukaan
(poistettu kynnyksiä, remontoitu pesutiloja, maalattu ulkoseinät yms.). Sprinklaus- asennus
2014.
Niittykoti, A-talo ja B-talo, Niittytie 13–15
A-talo 10 asuntoa 40 m2 ja B-talo 12 asuntoa 28,5–57,5 m2
Rakennusvuosi A-talo 1971, peruskorjattu 1995 ja B-talo rakennusvuosi 1974,
peruskorjattu 1996, jolloin laajennus A-taloon.
Piha uusittu 2014 – salaojat ja tulvavallit uusittu kokonaan. Sprinklaus-asennettu 2014. Atalon saunatila uusittu kokonaan 2014. Ulkomaalaus 2015.
Niva-Onni, Kalliosaarentie 11
33 asuntoa 31 – 44,5 m2
Rakennusvuosi 1986
Viisi erillistä rakennusta, joissa kussakin 6-7 asuntoa + yhteinen sauna ja huoltorakennus.
Kaikkiin tiloihin on sprinklaus asennettu 2013.
Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry
LIITE 2
Vapaudentie 35, 85500 Nivala
Vähimmäisvaatimukset (rengasta oikea vaihtoehto ja palauta tarjouksen yhteydessä)
-
Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,
työnantajanrekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai selvitys
rekisteröimättömyydestä.
KYLLÄ
ERILLINEN SELVITYS
-
Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen
maksamisesta tai sillä on laiminlyödyistä maksuista maksunsaajan hyväksymä
maksusuunnitelma.
KYLLÄ
LIITTEENÄ MAKSUSUUNNITELMA
-
Tarjoajalla on voimassaoleva eläkevakuutus
KYLLÄ
EI
-
Tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankinnan
laajuuteen. Vakuutuksen tulee sisältää kattolumityöt ja avainturvallisuus.
KYLLÄ
EI
-
Tarjoaja noudattaa sopimukseen liittyvissä työsuhteissa vähintään niitä Suomen
lain ja työehtosopimusten ehtoja, joita noudatetaan saman laatuisessa työssä.
KYLLÄ
EI
-
Tarjoaja on järjestänyt työntekijöille työterveyshuollon.
KYLLÄ
EI
-
Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset
hankinnan totuttamiseen.
KYLLÄ
EI
-
Tarjoajalla on riittävä ammattiosaaminen ja kyky toimia kohteessa.
KYLLÄ
EI
Paikka ja aika:________________________
Allekirjoitus:__________________________
NIVALAN VANHUSTENKOTIYDHISTYS RY
LIITE 3
KIINTEISTÖNHUOLLON SÄÄNNÖLLISET TEHTÄVÄT / Huoltosopimuksen liite
PIHA-ALUEET
1. Avo-ojat
- Kerran vuodessa keväällä lumien sulamisen jälkeen avo-ojat, vesikourut
maassa, salaojien ja sadevesiviemärien purkuaukot.
2. Viherrakenteet
- Kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä tarkastetaan nurmikoiden, puiden,
pensaiden ja kasvien vauriot silmämääräisesti. Istutukset ja nurmikot hoidetaan
kiinteistösopimuksen mukaisesti (Työohje pihanurmikoiden hoitoon)
3. Päällysrakenteet
- Kerran vuodessa keväällä tarkastetaan asfalttipäällysteet, sorapäällysteet,
laatoitukset ja puupäällysteet. Ulkoalueiden puhtaanapito, talvikauden auraukset
ja liukkauden torjunta tehdään kiinteistösopimuksen mukaisesti.
4. Aluevarusteet
- Kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä tarkastetaan aidat, talovarusteet
(lipputangot, pölytys- ja kuivaustelineet, postilaatikot), opasteet ja
jätehuoltokatokset.
Tarkastuksen yhteydessä tehdään tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Isännöitsijälle
raportoidaan havaituista korjaustarpeista.
ULKOVIEMÄRIT, KAIVOT JA SALAOJAT
1. Kaivot
- Kerran vuodessa keväällä tarkastetaan ja puhdistetaan ritiläkannet, sorapesän
täyttöaste (tyhjennys tarvittaessa), kaivojen painaumat ja pintavesien poiston
toiminta.
2. Salaojat
- Kerran vuodessa keväällä tarkastetaan silmämääräisesti näkyvissä olevat kaivot
ja kaivoista havaittavissa olevat putkien osat, mahdolliset tukkeumat sekä
routavauriot.
Tarkastuksen yhteydessä tehdään tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Isännöitsijälle
raportoidaan havaituista korjaustarpeista.
KATOT VARUSTEINEEN
1. Vesikatot
- Kaksi kertaa vuodessa tarkastetaan huopakatteen reunojen irtoamiset,
repeämät, pussimuodostumat, kolhut, kulumiset, sammaloituminen,
roskaantuminen. Tarkistetaan peltikatteen pinnan kuluminen, ruoste, kolhut,
saumojen vuodot, katteen kiinnitys, sammaloituminen, roskaantuminen.
Tarkistetaan läpiviennit ja juuripellit, räystäspellit, katteen nostot pystypinnoille,
katokset, vuotojäljet julkisivuille ja yläpohjan villat (jos luukku).
Niva-Onnissa tarkastetaan tiilikatteen kunto, lohkeamat, halkeamat,
sammaloituminen, roskaantuminen.
-
Kaksi kertaa vuodessa tarkastetaan lumiesteet, tikkaat, kulkusillat, kaiteet,
kattoluukut ja syöksytorvet. Räystäskourut tarkastetaan ja tyhjennetään
kiinteistösopimuksen mukaisesti.
Tarkastuksen yhteydessä tehdään tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Isännöitsijälle
raportoidaan havaituista korjaustarpeista.
RAKENNUKSEN ULKOPINTA VARUSTEINEEN
1. Julkisivut
- Kerran vuodessa tarkistetaan laudoituksen kiinnitykset ja kosteusvauriot,
maalaustarve, tiilipintojen halkeamat ja rappeumat, betonipintojen halkeamat ja
elementtisaumojen kunto, tikkaat.
2. Ulko-ovet ja ikkunat
- Kerran vuodessa tarkastetaan oven pinnan kunto, saranoiden ja lukkojen kunto
ja öljyämistarve, tiivisteet, ovipumpun kiinnitys ja kunto, oven sulkeutuminen ja
sähkölukkojen toiminta, oven aukipitolaitteet. Ikkunoiden kehysten kunto, lasien
rikkoumat, maalaustarpeet.
Tarkastuksen yhteydessä tehdään tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Isännöitsijälle
raportoidaan havaituista korjaustarpeista.
YLEISET TILAT
1. Tarkastettavat tilat
- Kaksi kertaa vuodessa saunatilat, pesutilat, pukuhuoneet, pesulat,
kuivaushuoneet, porraskäytävä, tuulikaapit, varastotilat, tekniset tilat, vinttitilat,
väestönsuojat (kaikki yleiset tilat).
-
 Tarkastuksen kohteet
Puhtaus ja siisteys, ovet, lukot, saranat, sulkimet, ikkunat, vetimet, kytkimet,
pistorasiat, lattiakaivot, vesilukot, vesi- ja viemärikalusteet, venttiilit,
lämmityspatterit, poistoilmaventtiilit (tarvittaessa puhdistus), kiukaat (kivet),
saunan paneelit ja lauteet, pesutilan kaakeleiden kunto ja saumat, vesivuodot.
Tarkastuksen yhteydessä tehdään tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Isännöitsijälle
raportoidaan havaituista korjaustarpeista.
LÄMMITYS- KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄ
1. Kulutuslukemien tarkastus ja seuranta
- Kerran kuukaudessa tarkastetaan kulutuslukemat, lämmön, sähkön ja veden
osalta. Merkittävät poikkeamat raportoidaan välittömästi isännöitsijälle.
2. Lämmityslaitteet
- Kerran kuukaudessa tarkastetaan siirtimien ulkoiset vuodot sekä sisäisestä
vuodosta mahdollisesti johtuvat lämmitysverkon paineenmuutokset ja
käyttöveden muutokset, meno- ja paluuveden lämpötila, perussäätökäyrän
asetukset. Kiertovesipumput (tiiviys, lämpeneminen, käyntiääni)
lämmönjakohuoneen siisteys.
3. Vesi- ja viemärijärjestelmät
- Kerran kuukaudessa tarkastetaan näkyviltä osin liitosten mahdollisia vuotoja.
Vertaillaan kiinteistön vedenkulutuksen kuukausilukemia keskenään.
Tarkastuksen yhteydessä tehdään tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Isännöitsijälle
raportoidaan havaituista korjaustarpeista.
SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄT
1. Sähkömittareiden lukeminen ja kulutuksen seuranta kiinteistökohtaisesti.
2. Sähkölaitteet
- Kahdesti vuodessa tarkistetaan sähköisten ohjausten toiminta,
autopistoketolpat, sähkökiukaat (vastukset ja kivet)
3. Kaksi kertaa vuodessa tarkastetaan UPS-laitteiden toiminta ja tilataan huolto
tarvittaessa. Testataan järjestelmät sovitun mukaisesti.
Tarkastuksen yhteydessä tehdään tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Isännöitsijälle
raportoidaan havaituista korjaustarpeista.
Kiinteistökohtaisia tehtäviä:
MATTILA/TYYNELÄ
– Paloilmoituslaitteiston kokeilu 1 x kk, samalla sprinklerkeskus
– turvavalokeskuksen testaus joka kolmas kk
– akkukäytöllä vähintään ½ tuntia
– kaikki turvavalot tarkastetaan kävellen
– lämpökeskus – ilmanvaihtokoneet ym. silmämääräisesti
– koneiden huolto x kaksi vuodessa, suodattimien vaihto, imurointi, pesu ja tarkastus
JÄÄTYMISSUOJAN TARKISTUS / MUISTETTAVA MYÖS TERAPIATILAN KONE
– kiinteistönvalvonnan ”huoltokone” (valvonta)
– rasvasuodattimet asunnoissa (Mattila/Tyynelä?)
– rasvakaivon tyhjennys ainakin kaksi kertaa vuodessa (painepesuri)
– sadevesikaivojen ja salaojakaivojen tarkastus
– sähköpääkeskusten imurointi
+ kaikki muut kiinteistöhuollon säännölliset tehtävät
SUVANTOKOTI
– Sprinklauskeskuksen testaus ohjeistuksen mukaisesti / Paloilmoitinkeskus on
Kotikeskuksen puolella ja testauksen tekee kaupungin tekninen huolto.
– A, B ja C-talojen ilmanvaihtojen säädöt tarvittaessa
– ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto päärakennuksessa kaksi kertaa vuodessa
+ kaikki muut kiinteistöhuollon säännölliset tehtävät
NIITTYKOTI
– paloilmoitin ja sprinklaus laitteiden testaaminen kerran kuukaudessa
– poistumisteiden tarkastaminen
– kolme ilmanvaihtokonetta, esisuodattimien vaihtaminen kaksi kertaa vuodessa
– kesä- ja talviasentojen vaihtaminen
+ kaikki muut kiinteistöhuollon säännölliset tehtävät
NIVA-ONNI
– paloilmoitin- ja sprinklaus laitteiden testaaminen kerran kuukaudessa
+ kaikki muut kiinteistöhuollon säännölliset tehtävät
Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry
Liite 4
Vapaudentie 35, 85500 Nivala
TARJOUSLOMAKE
Hinnat kiinteistöittäin, erillishinnat ja ilmoitus omasta toiminnasta tai aliurakoinnista.
Kiinteistö
Mattila
Tarjous
Erillishinnat
omatoiminta/aliurakointi
Tyynelä
Suvantokoti
Niittykoti
Niva-Onni
Kiinteistöjen pihaalueiden kesä- ja
talvikunnossapito
Pihanurmien hoito,
lumen auraus ja
liukkaudentorjunta.
Allekirjoitus:
__________ 2016
___________________