12 - Universitetet i Bergen

Comments

Transcription

12 - Universitetet i Bergen
Offentlig journal
Seleksjon:
Journaldato: 12.07.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:
I,U,N,X,S, Status: J,A
Rapport generert: 20.07.2016
Innhold:
Flytteprosess i samband med nytt ventilasjonsanlegg i HH1
Sakstittel:
Arealsaker/inneklima/HMS i Harald Hårfagresgate 1
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1280129
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
54226/2015
12.07.2016
17.09.2015
1101/ARTH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
254
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/ARTH
Arnhild Thorseth
Innhold:
Endring - bruk av lagerareal i HF-bygget
Sakstittel:
Arealsaker/HMS/innemiljø i HF-bygget
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/6957-69 66957/2015
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
19.11.2015
1101/ARTH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
030.70
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/ARTH
Universitetet i Bergen
Innhold:
Sensorveiledning JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett HØST 2015
Sakstittel:
Eksamensoppgaver / Sensorveiledning JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2013/2652-19 9064/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
10.02.2016
1600/CHE
(enhet/initialer):
Klassering:
372
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1600/CHE
Christina Kottum Elmar
Side: 1 av 62
Innhold:
Søknad 2016005048 refusjon
Sakstittel:
Toll refusjon 2013-2016
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/1325-75 13233/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
26.02.2016
2170/REB
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
144
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Tollregion Vest-Norge Bergen
Regiontollsted
Universitetet i Bergen
Avsender
2170/BÅST
Innhold:
Bruk av HMS-midlar 2016
Sakstittel:
HMS-midlar - Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/3548-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18674/2016
12.07.2016
29.03.2016
1101/ARTH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
116.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/ARTH
Arnhild Thorseth
Innhold:
HMS-midlar 2016
Sakstittel:
HMS-midlar - Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/3548-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20070/2016
12.07.2016
06.04.2016
1101/ARTH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
116.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/ARTH
Arnhild Thorseth
Innhold:
Arealkart HH1 etter innsetting av nytt ventilasjonsanlegg
Sakstittel:
Arealsaker/inneklima/HMS i Harald Hårfagresgate 1
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1280130
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23807/2016
12.07.2016
25.04.2016
1101/ARTH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
254
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/ARTH
Arnhild Thorseth
Side: 2 av 62
Innhold:
35/16 Vedtakssak Fellesprosjektet masteroppgaver: Nytt sensorbrev etter styremøtet 15. mars. Styresak
Sakstittel:
Studieutvalget Det juridiske fakultet 2016
DokType Sak/dok nr:
X
2016/1-73
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28186/2016
12.07.2016
19.05.2016
1600/JOSP
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1600/JOSP
Johanne Spjelkavik
Innhold:
Innstilling til vikariat ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Sakstittel:
Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting i vikariat (100 %) som førstekonsulent ved Institutt for biologisk og medisinsk
psykologi
DokType Sak/dok nr:
N
2016/2249-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28211/2016
12.07.2016
19.05.2016
1732/HEGFOL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.12
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/LAM
1732/HEGFOL
HR-avdelingen
Hege Folkedal
26.05.2016
TE
Innhold:
Terminbekreftelse
Sakstittel:
***** ***** - Fødsels-, omsorgs- og ammepermisjon
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2013/12472-5 28239/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
08.04.2016
1732/BJKO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1700/KAS
Kari Lid Skodje
Innhold:
Retningslinjer for masteroppgaver ved HEMIL-senteret
Sakstittel:
Retningslinjer for masteroppgaver ved HEMIL-senteret - sak i UU 2016
DokType Sak/dok nr:
X
2016/5461-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28451/2016
12.07.2016
19.05.2016
1733/HAKV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1733/HAKV
Hanne Kvilhaugsvik
Side: 3 av 62
Innhold:
Intership i Master's Programme in Global Development Theory and Practice (GLODE), GLODE310
Sakstittel:
Internship i Master's Programme in Global Development Theory and Practice (GLODE), GLODE307 - sak UU 2016
DokType Sak/dok nr:
X
2016/5465-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28462/2016
12.07.2016
19.05.2016
1733/HAKV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
343
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1733/HAKV
Hanne Kvilhaugsvik
Innhold:
Orienteringssaker til møte i undervisningsutvalget ved HEMIL-senteret 25. mai 2016
Sakstittel:
Orienteringssaker til undervisningsutvalget ved HEMIL-senteret 2016
DokType Sak/dok nr:
X
2016/659-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28557/2016
12.07.2016
20.05.2016
1733/GRS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1733/GRS
Grete Line Simonsen
Innhold:
Varsel om opphør av midlertidig tilsettingsforhold
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsettingssak - stilling som vitenskapelig assistent - Institutt for samfunnspsykologi
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/7339-15 28573/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
20.05.2016
1735/ANLL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/KAS
Oyeniyi Samuel Olaniyan
Universitetet i Bergen
Innhold:
Varsel om opphør av midlertidig tilsettingsforhold
Sakstittel:
***** ***** - tilsettingssak - seks måneders vikariat i 50% som universitetslektor fra 1.9.15-29.2.16 ved Institutt
for samfunnspsykologi
DokType Sak/dok nr:
U
2015/7571-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28596/2016
12.07.2016
20.05.2016
1735/ANLL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/KAS
Eirunn Thun
Universitetet i Bergen
Side: 4 av 62
Innhold:
Varsel om opphør av midlertidig tilsettingsforhold
Sakstittel:
***** ***** ***** - midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (20 %) ved Institutt for samfunnspsykologi
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/6070-12 28620/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
20.05.2016
1735/ANLL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/KAS
Linda Helen Knudsen
Universitetet i Bergen
Innhold:
Utlysning av stipendiatstilling knyttet til fagområdet barnevern
Sakstittel:
Tilsettingssak - Stipendiatstilling knyttet til barnevern ved HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/5490-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28621/2016
12.07.2016
20.05.2016
1733/GRS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.21
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/KAS
1733/GRS
Kari Lid Skodje
Grete Line Simonsen
23.05.2016
TE
Innhold:
Ber om forlengelse av midlertidig stilling som universitetslektor II (20 %)
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som universitetslektor (20%)
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1469310
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28626/2016
12.07.2016
20.05.2016
1734/BJØTE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/VAHJ
1734/BJØTE
Det psykologiske fakultet
Bjørn Olav Telnes
29.06.2016
TE
Innhold:
Valgprotokoll 2016 - gruppe B - Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet
Sakstittel:
Valg 2016 - Det psykologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2016/1098-18 28774/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
31.05.2016
1735/IDS
(enhet/initialer):
Klassering:
011.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1700/IDS
Ida Lundberg Samuelsen
Side: 5 av 62
Innhold:
Svar på søknad om permisjon H-16
Sakstittel:
Permisjon - Profesjonsstudium i psykologi
DokType Sak/dok nr:
U
2016/5314-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28784/2016
12.07.2016
20.05.2016
1700/MERHO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/MERHO
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Ph.d.-emner høst 2016 - sak 13/16 til behandling i FFU 01.06.2016
Sakstittel:
Ph.d.-emner høst 2016
DokType Sak/dok nr:
X
2016/5552-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28868/2016
12.07.2016
20.05.2016
1700/HEGR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/ANAA
1700/HEGR
Anne Kristin L Aanstad
Helen Catherine Green
Innhold:
VURDERING AV SØKERE L-Å
Sakstittel:
Faglige vurderinger av søkere PPU, SV
DokType Sak/dok nr:
X
2016/5122-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28883/2016
12.07.2016
20.05.2016
1700/DAOP
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HIRO
1700/DAOP
Hilde Marie Rognås
Dagny Carolina Opsal
Innhold:
SVARARK L-Å
Sakstittel:
Faglige vurderinger av søkere PPU, SV
DokType Sak/dok nr:
N
2016/5122-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28884/2016
12.07.2016
20.05.2016
1700/DAOP
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HIRO
1700/DAOP
Hilde Marie Rognås
Dagny Carolina Opsal
Side: 6 av 62
13.06.2016
NN
6
Innhold:
VURDERING SØKERE SPRÅK/KULTUR L-Å- SPRÅK
Sakstittel:
Faglige vurderinger søkere PPU, HF
DokType Sak/dok nr:
X
2016/5129-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28885/2016
12.07.2016
20.05.2016
1700/DAOP
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/SILLI
1700/DAOP
Silje Anette Landsverk Lindgren
Dagny Carolina Opsal
Innhold:
SVARARK KULTUR/SPRÅK L-Å
Sakstittel:
Faglige vurderinger søkere PPU, HF
DokType Sak/dok nr:
N
2016/5129-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28886/2016
12.07.2016
20.05.2016
1700/DAOP
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/SILLI
1700/DAOP
Silje Anette Landsverk Lindgren
Dagny Carolina Opsal
Innhold:
Bedømmelse fra komiteen - søknad fra førsteamanuensis Anne Marie Frøseth om professorat
Sakstittel:
***** ***** ***** - Personlig opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2015
DokType Sak/dok nr:
X
2016/5893-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
30675/2016
12.07.2016
30.05.2016
1600/SYA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1600/SYA
Synne Alne
Innhold:
Søknad 2015994517 refusjon
Sakstittel:
Toll refusjon 2013-2016
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/1325-84 34848/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
20.06.2016
2170/REB
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
144
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
Tollregion Vest-Norge Bergen
Regiontollsted
Universitetet i Bergen
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
2170/BÅST
Side: 7 av 62
Innhold:
Midlertidig tilsetting som sekretær i 8% stilling ved Universitetsbiblioteket
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som sekretær i 8% stilling ved Universitetsbiblioteket
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6731-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
35209/2016
12.07.2016
11.07.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3201/ANØY
Eli Tangstad
Universitetet i Bergen
Innhold:
Kontakt med studenten vedr. innsyn i karakter
Sakstittel:
Tekstsammenfall i skriftlige arbeider - Disiplinærforhold
DokType Sak/dok nr:
X
2016/3924-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
35435/2016
12.07.2016
03.06.2016
1600/JOSP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
SX
525
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1600/JOSP
Johanne Spjelkavik
Innhold:
Krav om fast tilsetting som førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting som prosjektleder/arkivar i 100% stilling ved Universitetsbiblioteket
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2014/11463-3 36352/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
26.06.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/MONMA
3201/ANØY
HR-avdelingen
Ann Iren Østerbø Øye
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar for studentassistent Vidar Melby
Sakstittel:
Utbetaling av honorarer for studentassistent
DokType Sak/dok nr:
N
2016/6568-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
36379/2016
12.07.2016
27.06.2016
1164/ALL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
Det humanistiske fakultet
Alexander Lund
1164/ALL
Side: 8 av 62
Innhold:
Svar på søknad om midler til drift ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, 2016 (DNSS)
Sakstittel:
Støtte til Det norske studiesenteret i Storbritannia (DNSS) 2016
DokType Sak/dok nr:
U
2016/686-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37138/2016
12.07.2016
29.06.2016
1101/TRM
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
116.2
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Det norske studiesenteret i
Storbritannia
Universitetet i Bergen
Avsender
1101/ANDDA
Innhold:
Oppfølgende e-poster med vedlegg
Sakstittel:
Tekstsammenfall i skriftlige arbeider - disiplinærforhold
DokType Sak/dok nr:
X
2016/6725-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37166/2016
12.07.2016
27.06.2016
1600/JOSP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
SX
525
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1600/JOSP
Johanne Spjelkavik
Innhold:
Masteroppgaven fra Tromsø med merket tekst
Sakstittel:
Tekstsammenfall i skriftlige arbeider - disiplinærforhold
DokType Sak/dok nr:
X
2016/6725-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37170/2016
12.07.2016
27.06.2016
1600/JOSP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
SX
525
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1600/JOSP
Johanne Spjelkavik
Innhold:
Svar på søknad om forskings- og utviklingsarbeid innafor ramma av vanleg arbeidstid
Sakstittel:
***** ***** - Søknad om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor rammen av vanlig arbeidstid
DokType Sak/dok nr:
U
2016/7079-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37258/2016
12.07.2016
29.06.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3201/ANØY
Runar Jordåen
Universitetet i Bergen
Side: 9 av 62
Innhold:
Masteroppgaven med de to kildene markert
Sakstittel:
Tekstsammenfall i skriftlige arbeider - disiplinærforhold
DokType Sak/dok nr:
X
2016/6725-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37315/2016
12.07.2016
29.06.2016
1600/JOSP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
SX
525
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1600/JOSP
Johanne Spjelkavik
Innhold:
Oppnevning av komite
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som postdoktor - Institutt for filosofi og førstesemesterstudium
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/10980-6 37345/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
29.06.2016
1162/STT
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
Komiteen
Universitetet i Bergen
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som postdoktor - Institutt for filosofi og førstesemesterstudium
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2015/10980-4 37433/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
29.06.2016
1162/STT
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/BEBO
Bente Bolstad
Innhold:
Forlengelse av vikariat, 50% konsulent
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som konsulent ved Griegakademiet - Institutt for musikk
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1203314
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37626/2016
12.07.2016
30.06.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1164/ANEAN
Lene Seim
Universitetet i Bergen
Side: 10 av 62
Innhold:
Ber om midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (PRAKTINF) - Oddbjørn Rosnes
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (PRAKTINF) - Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studium (LLE)
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7190-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37729/2016
12.07.2016
30.06.2016
1121/JONE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
1121/JONE
Det humanistiske fakultet
Jorunn Nedreberg
14.07.2016
TE
Innhold:
Ber om midlertidig tilsetting (PRAKTINF) - Inga Lena Grønslund
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting (PRAKTINF) - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE)
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7193-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37741/2016
12.07.2016
30.06.2016
1121/JONE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.2
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
1121/JONE
Det humanistiske fakultet
Jorunn Nedreberg
19.07.2016
TE
Innhold:
Ber om midlertidig tilsetting som vitenskapleg assistent (Litt.vit.) - Sofie Marhaug
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som vitenskapleg assistent (Litt.vit.) - Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studium (LLE)
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7194-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37746/2016
12.07.2016
30.06.2016
1121/JONE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
1121/JONE
Det humanistiske fakultet
Jorunn Nedreberg
Side: 11 av 62
19.07.2016
TE
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar (analyse Rekruttering og Studiekvalitet v/Hamm - Oda Vige Helle
Sakstittel:
Utbetaling av honorar (analyse Rekruttering og Studiekvalitet v/Hamm - Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studium (LLE)
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7196-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37750/2016
12.07.2016
30.06.2016
1121/JONE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/LIM
1121/JONE
Det humanistiske fakultet
Jorunn Nedreberg
13.07.2016
TE
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar (analyse Rekruttering og Studiekvalitet v/Hamm - Fredrik Parelius
Sakstittel:
Utbetaling av honorar (analyse Rekruttering og Studiekvalitet v/Hamm - Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studium (LLE)
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7198-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37760/2016
12.07.2016
30.06.2016
1121/JONE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/LIM
1121/JONE
Det humanistiske fakultet
Jorunn Nedreberg
13.07.2016
TE
Innhold:
Oversendelse av sakkyndig vurdering
Sakstittel:
Ph.d.-graden - Marie Kjærnet Ødegaard
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/1797-12 37817/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
30.06.2016
1101/UNU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/ANNAARE
Marie Kjærnet Ødegaard
Universitetet i Bergen
Innhold:
Orientering om disputas
Sakstittel:
Ph.d.-graden - Marie Kjærnet Ødegaard
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/1797-13 37819/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
30.06.2016
1101/UNU
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/ANNAARE
Marie Kjærnet Ødegaard
Universitetet i Bergen
Side: 12 av 62
Innhold:
Oversendelsen til Kunnskapspepartementet (Oslo oversendte)
Sakstittel:
Blind klagesensur. Henvendelse til KD fra JUS UiB, UiO og UiT.
DokType Sak/dok nr:
X
2016/7014-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37841/2016
12.07.2016
30.06.2016
1600/JOSP
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
373
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1600/JOSP
Johanne Spjelkavik
Innhold:
Signert Statement of Work
Sakstittel:
ANSK-2162-14 Digitalisering
DokType Sak/dok nr:
X
2015/8732-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37875/2016
12.07.2016
01.07.2016
2170/KIT
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
053.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1122/ANNAARE
Anna Lisa Arefjord
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Utlysing av midlertidige stillinger som førstekonsulent ved Studieadministrativ avdeling
DokType Sak/dok nr:
N
2016/4959-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37884/2016
12.07.2016
01.07.2016
2180/JUMO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/[UFORDELT]
2180/CHEI
Studieadministrativ avdeling
Charlotte Eikemo
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Utlysing av midlertidige stillinger som førstekonsulent ved Studieadministrativ avdeling
DokType Sak/dok nr:
N
2016/4959-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37887/2016
12.07.2016
01.07.2016
2180/JUMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/[UFORDELT]
2180/CHEI
Studieadministrativ avdeling
Charlotte Eikemo
Side: 13 av 62
Innhold:
Endring av dato for opphør av lønn under sykdom
Sakstittel:
***** ***** - Sykefraværsoppfølging
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1770-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37949/2016
12.07.2016
01.07.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/HEF
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i religionsvitenskap
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2016/5440-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
37986/2016
12.07.2016
01.07.2016
1122/ANSE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/ANSE
Wenche Søreide Rudi
Universitetet i Bergen
Innhold:
forlengelse av kontraktsperiode MAHF-RELV, 5. sem. h2016
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6349-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38007/2016
12.07.2016
01.07.2016
1122/ANSE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/ANSE
Hildegunn L. Erisken
Universitetet i Bergen
Innhold:
Kronetillegg
Sakstittel:
Utbetaling av kronetillegg for forelesere i forbindelse med Sommerkurs i norsk språk og kultur 2016 - Institutt for
lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE)
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6793-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38068/2016
12.07.2016
01.07.2016
1121/JONE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Atle Kristiansen
Universitetet i Bergen
Side: 14 av 62
Innhold:
Kronetillegg
Sakstittel:
Utbetaling av kronetillegg for forelesere i forbindelse med Sommerkurs i norsk språk og kultur 2016 - Institutt for
lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE)
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6793-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38071/2016
12.07.2016
01.07.2016
1121/JONE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Eirik Vassenden
Universitetet i Bergen
Innhold:
Kronetillegg
Sakstittel:
Utbetaling av kronetillegg for forelesere i forbindelse med Sommerkurs i norsk språk og kultur 2016 - Institutt for
lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE)
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6793-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38081/2016
12.07.2016
01.07.2016
1121/JONE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Ilka Wunderlich
Universitetet i Bergen
Innhold:
Rekrutteringsforum ved HF: Oppnevning av medlemmer
Sakstittel:
Rekrutteringsforum ved HF: oppnevning av medlemmer
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7255-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38144/2016
12.07.2016
01.07.2016
1101/ANNO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
503
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
1120/SISTA
1121/LISKR
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
Institutt for fremmedspråk
Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier
Institutt for arkeologi, historie, kulturog religionsvitenskap
Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Anne-Lise Nordgulen
1122/JUWA
1162/STME
1174/[UFORDELT]
1101/ANNO
Side: 15 av 62
Innhold:
Svar på klage på karakterfastsetting - HIS102
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - HIS102
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6776-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38450/2016
12.07.2016
04.07.2016
1122/DEK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/DEK
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på klage på karakterfastsetting - HIS102 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - HIS102 V-16
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6850-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38457/2016
12.07.2016
04.07.2016
1122/DEK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/DEK
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på klage på karakterfastsetting - HIS102 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - HIS102 V-16
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6579-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38461/2016
12.07.2016
04.07.2016
1122/DEK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/DEK
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar - Gwyn Pritchard
Sakstittel:
Honorar for seminarleder (www) ved Griegakademiet - Institutt for musikk
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7322-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38498/2016
12.07.2016
04.07.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
1164/ANEAN
Det humanistiske fakultet
Anette Andersen
Side: 16 av 62
06.07.2016
TE
Innhold:
Permisjon uten lønn - forlengelse
Sakstittel:
***** ***** ***** - Sykelønnsordning - permisjon, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for klinisk
odontologi
DokType Sak/dok nr:
U
2010/975-59
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38812/2016
12.07.2016
05.07.2016
1319/HIJO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/HEF
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Søknad om videre redusert arbeidstid - ***** *****
Sakstittel:
***** ***** - fødselspermisjon / omsorgspermisjon
DokType Sak/dok nr:
N
2010/1014718
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38977/2016
12.07.2016
06.07.2016
2180/NINST
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/EVU
2180/NINST
HR-avdelingen
Nina Gry Stein
Innhold:
Forhåndsvarsel om oppsigelse - tilbud om muntlig forklaring
Sakstittel:
***** ***** - Sykefraværsoppfølging
DokType Sak/dok nr:
U
2013/1351026
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
38995/2016
12.07.2016
06.07.2016
2160/HEES
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PX
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/SYP
*****
Universitetet i Bergen
Side: 17 av 62
Innhold:
Foreløpig tilbakemelding vedrørende godskriving av masteroppgave
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1795-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39081/2016
12.07.2016
06.07.2016
1600/CHE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ROBST
Christopher Thue Jerving
Universitetet i Bergen
Innhold:
Bruce og Haugland side 180-181-182-156.
Sakstittel:
Tekstsammenfall i skriftlige arbeider - disiplinærforhold
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2016/6725-10 39097/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
06.07.2016
1600/JOSP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
525
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1600/JOSP
Johanne Spjelkavik
Innhold:
Spørsmål om bytte av kontorareal i Nygårdsgt. 5, 6. etg. - 5016 mot 6150
Sakstittel:
Arealsaker - Nygårdsgt. 5, 6. etg.
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7443-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39179/2016
12.07.2016
06.07.2016
1101/ARTH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
030.5
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2310/OVBO
1101/ARTH
Eiendomsavdelingen
Arnhild Thorseth
Innhold:
Søknad om 2016222484 refusjon
Sakstittel:
Toll refusjon 2013-2016
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/1325-86 39362/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
07.07.2016
2170/REB
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
144
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
Tollregion Vest-Norge Bergen
Regiontollsted
Universitetet i Bergen
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
2170/BÅST
Side: 18 av 62
Innhold:
Permisjon uten lønn - forlengelse
Sakstittel:
***** ***** ***** - Sykelønnsordning - permisjon, Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske
fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1537446
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39405/2016
12.07.2016
07.07.2016
1319/HIJO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/HEF
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Temporary position as Associate Professor at Department of Geography
Sakstittel:
***** ***** - Førsteamanuensis ved Institutt for geografi/systemdynamikk
DokType Sak/dok nr:
U
2007/273-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39418/2016
12.07.2016
07.07.2016
1501/BOH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BOH
Stephen Alessi
Universitetet i Bergen
Innhold:
Forslag til innstilling - fast 100% stilling som arkivar ved Universitetsbiblioteket
Sakstittel:
Tilsettingssak - Arkivar ved Universitetsbiblioteket
DokType Sak/dok nr:
X
2016/3838-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39421/2016
12.07.2016
07.07.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.11
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
3201/ANØY
Ann Iren Østerbø Øye
Innhold:
Innstilling - 100% fast stilling som arkivar ved Universitetsbiblioteket
Sakstittel:
Tilsettingssak - Arkivar ved Universitetsbiblioteket
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3838-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39425/2016
12.07.2016
07.07.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.11
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/LAM
3201/ANØY
HR-avdelingen
Ann Iren Østerbø Øye
Side: 19 av 62
12.07.2016
TE
Innhold:
Svar på klage på karakterfastsetting - HIM101 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - HIM101 V-16
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6851-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39509/2016
12.07.2016
07.07.2016
1122/DEK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/DEK
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på klage på karakterfastsetting - HIM101
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - HIM101
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6475-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39516/2016
12.07.2016
07.07.2016
1122/DEK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/DEK
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på klage på karakterfastsetting - HIM101
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - HIM101
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6376-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39517/2016
12.07.2016
07.07.2016
1122/DEK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/DEK
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Arbeidsavtale høst, vinter 2016
Sakstittel:
Ber om midlertidig tilsetting - IF
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6605-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39650/2016
12.07.2016
08.07.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.2
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
Ekaterina Pepelyaeva
Universitetet i Bergen
Side: 20 av 62
Innhold:
Midlertidig tilsetting som sekretær i 33% stilling ved Universitetsbiblioteket
Sakstittel:
***** ***** ***** - Midlertidig tilsetting som sekretær (ettermiddagsvakt) ved Universitetsbiblioteket
DokType Sak/dok nr:
U
2016/7517-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39652/2016
12.07.2016
08.07.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3201/ANØY
Anders J. Gluppe
Universitetet i Bergen
Innhold:
Relocation grant
Sakstittel:
***** ***** - Removal expenses
DokType Sak/dok nr:
U
2016/4340-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39702/2016
12.07.2016
08.07.2016
2190/MIS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/LAM
Ramona Harrison
Universitetet i Bergen
Innhold:
Mottakerliste for tilbud om stilling som arbeidsgruppeleder 2016/2017
Sakstittel:
Tilsettingssak - arbeidsgruppeledere ved Det juridiske fakultet høst 2016/vår 2017
DokType Sak/dok nr:
X
2016/2413-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39751/2016
12.07.2016
08.07.2016
1600/SYA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.22
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2170/BES
1600/SYA
Berit Solsvik
Synne Alne
Innhold:
Permisjon uten lønn - forlengelse
Sakstittel:
***** ***** - Sykefraværsoppfølging
DokType Sak/dok nr:
U
2013/1351030
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39773/2016
12.07.2016
08.07.2016
2160/HEES
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/HEF
*****
Universitetet i Bergen
Side: 21 av 62
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar - Berntsen, Roar
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for akkompagnement opptaksuken 2016 ved Griegakademiet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7556-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39850/2016
12.07.2016
08.07.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
1164/ANEAN
Det humanistiske fakultet
Anette Andersen
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar - Eikill, Åsmund Evja
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for akkompagnement opptaksuken 2016 ved Griegakademiet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7556-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39851/2016
12.07.2016
08.07.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
1164/ANEAN
Det humanistiske fakultet
Anette Andersen
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar - Kolsung, Peder
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for akkompagnement opptaksuken 2016 ved Griegakademiet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7556-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39852/2016
12.07.2016
08.07.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
1164/ANEAN
Det humanistiske fakultet
Anette Andersen
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar - Langesæter, Arnfinn
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for akkompagnement opptaksuken 2016 ved Griegakademiet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7556-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39853/2016
12.07.2016
08.07.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
1164/ANEAN
Det humanistiske fakultet
Anette Andersen
Side: 22 av 62
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar - Lyngholm, Cato
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for akkompagnement opptaksuken 2016 ved Griegakademiet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7556-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39854/2016
12.07.2016
08.07.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
1164/ANEAN
Det humanistiske fakultet
Anette Andersen
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar - Sagvåg, Nils Henrik
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for akkompagnement opptaksuken 2016 ved Griegakademiet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7556-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39855/2016
12.07.2016
08.07.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
1164/ANEAN
Det humanistiske fakultet
Anette Andersen
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar - Sandberg, Arne Toivo
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for akkompagnement opptaksuken 2016 ved Griegakademiet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7556-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39856/2016
12.07.2016
08.07.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
1164/ANEAN
Det humanistiske fakultet
Anette Andersen
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar - Thorsen, Martin. W
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for akkompagnement opptaksuken 2016 ved Griegakademiet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7556-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39857/2016
12.07.2016
08.07.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
1164/ANEAN
Det humanistiske fakultet
Anette Andersen
Side: 23 av 62
Innhold:
Ber om utbetaling av honorar - Veland, Sondre
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for akkompagnement opptaksuken 2016 ved Griegakademiet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7556-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39858/2016
12.07.2016
08.07.2016
1164/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/HEITH
1164/ANEAN
Det humanistiske fakultet
Anette Andersen
Innhold:
Tilbudsbrev
Sakstittel:
Endringer i administrasjonen ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2016/4620-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39869/2016
12.07.2016
11.07.2016
1122/BRH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
200
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ARVE
Torunn Gjøringbø Saunes
Universitetet i Bergen
Innhold:
Arbeidsavtale
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting som forskningsassistent ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3964-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39898/2016
12.07.2016
11.07.2016
1122/ANNO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.2
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ARVE
Rohan Ramesh Chavan
Universitetet i Bergen
Innhold:
CV for Solvang
Sakstittel:
***** ***** midlertidig tilsetting - Institutt for fremmedspråk
DokType Sak/dok nr:
X
2016/6372-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39948/2016
12.07.2016
11.07.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.2
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/BEBO
Bente Bolstad
Side: 24 av 62
Innhold:
Kontinuasjonseksamen JUS243
Sakstittel:
Kontinuasjonseksamen
DokType Sak/dok nr:
U
2016/7096-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39981/2016
12.07.2016
11.07.2016
1600/LEG
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
1600/CHO
Matias Trygsland
Matias Trygsland
Universitetet i Bergen
Innhold:
Tilbud om tilsetting som lærling
Sakstittel:
***** ***** - lærling, kontor- og administrasjonsfaget
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6868-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39983/2016
12.07.2016
11.07.2016
2190/LAM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/LAM
Janine Johnsen
Universitetet i Bergen
Innhold:
Tilbud om tilsetting som lærling
Sakstittel:
***** ***** ***** - lærling, kontor- og administrasjonsfaget
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6866-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
39991/2016
12.07.2016
11.07.2016
2190/LAM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/LAM
Cecilie Fonnes Hjelmtveit
Universitetet i Bergen
Innhold:
Søknad om 2016236091 refusjon
Sakstittel:
Toll refusjon 2013-2016
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/1325-87 39996/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
11.07.2016
2170/REB
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
144
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
Tollregion Vest-Norge Bergen
Regiontollsted
Universitetet i Bergen
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
2170/BÅST
Side: 25 av 62
Innhold:
Tilbud om tilsetting som lærling
Sakstittel:
***** ***** - lærling, kontor- og administrasjonsfaget
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6863-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40003/2016
12.07.2016
11.07.2016
2190/LAM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/LAM
Julia Dahl
Universitetet i Bergen
Innhold:
Tilbud om tilsetting som lærling
Sakstittel:
***** ***** ***** - lærling, kontor- og administrasjonsfaget
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6864-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40008/2016
12.07.2016
11.07.2016
2190/LAM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/LAM
Mathias Lock Hauge
Universitetet i Bergen
Innhold:
Midlertidig tilsetting som sekretær i 25% stilling ved Universitetsbiblioteket
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som sekretær (ettermiddagsvakt) ved Universitetsbiblioteket
DokType Sak/dok nr:
U
2015/7904-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40028/2016
12.07.2016
11.07.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3201/ANØY
Gudrun Kringlebotn
Universitetet i Bergen
Innhold:
Tilbud om tilsetting som lærling
Sakstittel:
***** ***** ***** - lærling, kontor- og administrasjonsfaget
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6861-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40030/2016
12.07.2016
11.07.2016
2190/LAM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/LAM
Ida Elisabeth Nordvik
Universitetet i Bergen
Side: 26 av 62
Innhold:
Lokale lønnsforhandlinger 2016
Sakstittel:
Lokale lønnsforhandlinger 2016
DokType Sak/dok nr:
N
2016/7459-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40034/2016
12.07.2016
11.07.2016
2190/KEL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
1541/[UFORDELT]
1534/[UFORDELT]
1517/[UFORDELT]
Institutt for geografi
Institutt for sosialantropologi
Institutt for informasjons- og
medievitenskap
Institutt for økonomi
Sosiologisk institutt
Institutt for administrasjon og
organisasjonsvitenskap
Institutt for sammenliknende politikk
Laila Eilertsen
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
1515/[UFORDELT]
1511/MARLUN
1512/MARLUN
1513/MARLUN
1501/LAE
Innhold:
Midlertidig tilsetting som sekretær i 25% stilling ved Universitetsbiblioteket
Sakstittel:
***** ***** ***** - Midlertidig tilsetting som sekretær (ettermiddagsvakt) i 25% stilling ved
Universitetetsbiblioteket
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/6658-10 40049/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
11.07.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3201/ANØY
Sigrid Lindseth Haugereid
Universitetet i Bergen
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting som førstekonsulent - endring av lønnstrinn
Sakstittel:
Utlysing av midlertidige stillinger som førstekonsulent ved Studieadministrativ avdeling
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/4959-11 40078/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
11.07.2016
2180/JUMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/MIS
John Abel
Universitetet i Bergen
Side: 27 av 62
Innhold:
Søknad om 4. gangs eksamen
Sakstittel:
4. gangs eksamen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7599-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40096/2016
12.07.2016
11.07.2016
1101/ELHJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELHJ
Universitetet i Bergen
*****
18.07.2016
BU
2
Innhold:
Klage på karakterfastsetting i GEOV102 - V 16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting i GEOV102 - V 16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7600-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40097/2016
12.07.2016
11.07.2016
1250/[UFORDELT]
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1250/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om 4. gangs eksamen i PTEK100
Sakstittel:
Søknad om 4. gangs eksamen i PTEK100
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7601-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40098/2016
12.07.2016
10.07.2016
1201/STB
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/STB
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Tar imot tilbud om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** - Tilsettingssak - Postdoktor (3 år) i cellulær nevrovitenskap, Institutt for biomedisin, Det
medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7602-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40100/2016
12.07.2016
11.07.2016
1301/JUH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/JUH
Universitetet i Bergen
Hongyu Zhang
Side: 28 av 62
Innhold:
Klage på opptak til master
Sakstittel:
Masteropptaket ved Det samfunnsvitskaplege fakultet hausten 2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/6381-12 40101/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
08.07.2016
1501/BGR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
512.1
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BGR
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Innvilger tilskudd til dobbeltkompetanseutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen over statsbudsjettet
2016 kap. 770, post 70
Sakstittel:
Dobbeltkompetanse i odontologi - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1199918
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40102/2016
12.07.2016
11.07.2016
1319/JUI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.21
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1319/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Helsedirektoratet
Innhold:
Klage på karakterfastsetting - MED1ORGFYS V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - MED1ORGFYS V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7603-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40104/2016
12.07.2016
11.07.2016
1301/MAS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MAS
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på karakterfastsetting - MEDMBI V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - MEDMBI V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7604-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40105/2016
12.07.2016
11.07.2016
1301/MAS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MAS
Universitetet i Bergen
*****
Side: 29 av 62
Innhold:
Klage på karakterfastsetting - OD3PRO-K4 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - OD3PRO-K4 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7605-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40106/2016
12.07.2016
11.07.2016
1301/MAS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MAS
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Karakterutskrift
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/4018-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40109/2016
12.07.2016
11.07.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
376.1
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Synne Lyngstad Netteland
13.07.2016
TE
Innhold:
Karakterutskrift
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/3948-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40110/2016
12.07.2016
11.07.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
376.1
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Emilie Hornfelt Paulsen
12.07.2016
TE
Innhold:
Karakterutskrift
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/4374-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40111/2016
12.07.2016
11.07.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
376.1
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Linn Andrea Nordhus
Side: 30 av 62
12.07.2016
TE
Innhold:
Søknad om godkjenning av exfac
Sakstittel:
Innpassing
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7606-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40113/2016
12.07.2016
11.07.2016
1600/ANT
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ANT
Universitetet i Bergen
Mia Susanne Kroken Sævereide
BU
2
Innhold:
Karakterutskrift
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/11394-5 40114/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
11.07.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
376.1
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Jagiellonian University
12.07.2016
TE
Innhold:
Søknad om endelig godkjenning av delstudier ved University of Minnesota
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/3948-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40115/2016
12.07.2016
11.07.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Emilie Hornfelt Paulsen
12.07.2016
BU
8
Innhold:
Bekreftelse på innvilget tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/2895-22 40116/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
12.07.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Side: 31 av 62
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS399 V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS399 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/7254-12 40117/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
11.07.2016
1600/SIGHA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/SIGHA
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Oversendelse av ny versjon av trepartsavtale til signering
Sakstittel:
Den organiserte forskerutdanningen PhD graden - Eili Nygard Riise
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/8941-11 40120/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
11.07.2016
1700/HEGR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/ARME
Helse Førde
Universitetet i Bergen
Innhold:
Klage på opptak til masterstudiet
Sakstittel:
Klage på opptak til masterstudiet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7607-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40121/2016
12.07.2016
09.07.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
515
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/HESY
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Revidert versjon av kontrakt for prosjekt 248815/H30 - prosjektleder Lars Ottemøller
Sakstittel:
NFR-samarbeid "Intraplate Seismicity in India and Norway: Distribution, Properties and causes (IPSIN" 248815/H30 - ml NFR og UiB/Geovitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2016/5159-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40122/2016
12.07.2016
08.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Norges forskningsråd
Side: 32 av 62
12.07.2016
TE
Innhold:
Akseptering av revidert kontrakt 248815/H30 - prosjektleder Lars Ottemöller
Sakstittel:
NFR-samarbeid "Intraplate Seismicity in India and Norway: Distribution, Properties and causes (IPSIN" 248815/H30 - ml NFR og UiB/Geovitenskap
DokType Sak/dok nr:
N
2016/5159-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40123/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/HIJO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1250/[UFORDELT]
2160/LIGU
Institutt for geovitenskap
Liv-Grethe Gudmundsen
Innhold:
Tar imot tilbud om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** - Tilsettingssak - Tilsetting av førsteamanuensis i pedagogikk i lærarutdanninga
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7608-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40124/2016
12.07.2016
11.07.2016
1742/ØYSLA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/KAS
Universitetet i Bergen
Helene Eide
18.07.2016
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
2015/9094-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40125/2016
12.07.2016
12.07.2016
2180/JOAB
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/TEES
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Korrespondanse om opphør bruk av parkeringsplass
Sakstittel:
Reservert parkering ved SV-fakultetet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2012/7902-11 40126/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
12.07.2016
1501/RUL
(enhet/initialer):
Klassering:
036
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1501/LAE
Laila Eilertsen
Side: 33 av 62
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK642 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK642 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7609-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40128/2016
12.07.2016
08.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/INV
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om utvidet studierett
Sakstittel:
Utvidet studierett
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7610-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40130/2016
12.07.2016
11.07.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/HESY
Universitetet i Bergen
Bjørn Olav Henden
BU
2
Innhold:
Søknad om utvidet studierett
Sakstittel:
Utvidet studierett
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7611-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40132/2016
12.07.2016
11.07.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/HESY
Universitetet i Bergen
Sara Sataøen
BU
2
Innhold:
Klage på opptak til masterstudiet
Sakstittel:
Klage på opptak til masterstudiet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7612-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40134/2016
12.07.2016
11.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
515
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/HESY
Universitetet i Bergen
*****
Side: 34 av 62
Innhold:
Takker ja til tilbud om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** -Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting (vikariat 100 %) som fyrsteamanuensis/universitetslektor ved
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7613-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40137/2016
12.07.2016
12.07.2016
1700/KAS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/KAS
Universitetet i Bergen
Galyna Kovalchuk
Innhold:
Oppsigelse fra stilling
Sakstittel:
***** ***** - Oppsigelse fra stilling som professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7614-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40143/2016
12.07.2016
12.07.2016
1326/SISM
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1326/SISM
Universitetet i Bergen
Eivind Meland
Innhold:
Tar imot tilbud om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** - Tilsettingssak: avdelingsingeniør (3 år 9 måneder) ved Klinisk institutt 2, Det
medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7616-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40147/2016
12.07.2016
11.07.2016
1325/ELRI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ELRI
Universitetet i Bergen
Sonja Ljostveit
15.07.2016
TE
Innhold:
Tar imot tilbud om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - Tilsettingssak: Stipendiat ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7617-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40149/2016
12.07.2016
06.07.2016
1301/ELRI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ELRI
Universitetet i Bergen
Luis Francisco Hernandez Sanchez
Side: 35 av 62
Innhold:
Tilbud om tilsetting som lærling
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - lærling, kontor- og administrasjonsfaget
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6865-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40152/2016
12.07.2016
12.07.2016
2190/LAM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/LAM
Tor Endre Gjerde Bærøy
Universitetet i Bergen
Innhold:
Søknad om 50% permisjon fra stilling og tilsvarende forlengelse
Sakstittel:
***** ***** ***** - 50% permisjon fra stilling
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7618-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40154/2016
12.07.2016
30.06.2016
1325/ELRI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1325/ELRI
Universitetet i Bergen
Randi Jacobsen Bertelsen
Innhold:
Tilbud om tilsetting som lærling
Sakstittel:
***** ***** ***** - lærling, kontor- og administrasjonsfaget
DokType Sak/dok nr:
U
2016/6862-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40158/2016
12.07.2016
12.07.2016
2190/LAM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/LAM
Fredrik Johannessen Åsheim
Universitetet i Bergen
Innhold:
Søknad om innpassing/godkjenning av utenlandsk utdanning (University of Queensland)
Sakstittel:
Innpassing/godkjenning av utenlandsk utdanning (University of Queensland)
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7619-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40161/2016
12.07.2016
11.06.2016
1201/INSO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
376.1
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/INSO
Universitetet i Bergen
Nikolai Figenschau
Side: 36 av 62
BU
2
Innhold:
Klage på opptak til masterstudiet i engelsk
Sakstittel:
Klage på opptak til masterstudiet i engelsk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7620-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40163/2016
12.07.2016
12.07.2016
1101/ELVIK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
515
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELVIK
Universitetet i Bergen
*****
BU
0
Innhold:
Komiteens forslag til innstilling
Sakstittel:
Tilsettingssak - Senioringeniør ved Institutt for biologi
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3315-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40165/2016
12.07.2016
08.07.2016
1260/THTH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.11
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1260/EVHÅ
Universitetet i Bergen
Komiteen
12.07.2016
TE
Innhold:
Kopi - varsel om stenging av undervisningsrom på Dragefjellet skule haust 2016
Sakstittel:
Undervisningsrom ved HF - organisering av drift, vedlikehald og opprusting
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/9624-24 40166/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
12.07.2016
1101/ARTH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
317
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/ARTH
Arnhild Thorseth
Innhold:
Søknad om godkjenning av ekstern utdanning
Sakstittel:
Godkjenning av utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7623-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40167/2016
12.07.2016
07.07.2016
1513/STISO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1513/STISO
Universitetet i Bergen
Bettine Hermansen
Side: 37 av 62
BU
0
Innhold:
Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet ved University of Minnesota Law School
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/4374-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40169/2016
12.07.2016
12.07.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Linn Andrea Nordhus
12.07.2016
BU
7
Innhold:
Timeliste
Sakstittel:
***** ***** ***** - Midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent, Språksamlingane
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7622-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40170/2016
12.07.2016
28.06.2016
1101/MAGL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Universitetet i Bergen
Liv Torunn Tjelmeland
14.07.2016
TE
Innhold:
Tilleggsnotat og utsatt høringsfrist
Sakstittel:
Høring - forslag til ny EU-forordning om forbrukervernsamarbeid
DokType Sak/dok nr:
I
2016/6198-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40172/2016
12.07.2016
12.07.2016
2120/MAUHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Barne- og likestillingsdepartementet
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet
Sakstittel:
Godkjenning av utveksling
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7624-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40173/2016
12.07.2016
08.07.2016
1515/FRSA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1515/FRSA
Universitetet i Bergen
Henriette Vetti Vatsgar
Side: 38 av 62
Innhold:
Klage på karakterfastsetting - NUTR115 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - NUTR115 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7625-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40174/2016
12.07.2016
05.07.2016
1301/KEL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MAS
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Uttalelse til forhåndsvarsel om tap av studierett
Sakstittel:
Forhåndsvarsel og vedtak om revisjon av utdanningsplan H-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/5344-20 40175/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
12.07.2016
1600/LEG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/LEG
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Protokoll kandidatnummer 107, 128 og 140
Sakstittel:
Klage på sensur vår 2016 - informasjonsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2016/3633-15 40176/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
12.07.2016
1517/ØYF
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/JALER
1517/ØYF
Jannicke Lervik-Kristensen
Øygunn Friestad
Innhold:
Klage på karakterfastsetting - OD3PRO-K4 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - OD3PRO-K4 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7626-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40178/2016
12.07.2016
11.07.2016
1301/MAS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MAS
Universitetet i Bergen
*****
Side: 39 av 62
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Arild Raaheim fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125919
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40180/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/TRK
2190/ANSK
Det psykologiske fakultet
Anne Marit Skarsbø
Innhold:
Tar imot tilbud om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsettingssak - stipendiatstilling ved Institutt for pedagogikk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7627-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40181/2016
12.07.2016
11.07.2016
1700/KAS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/KAS
Universitetet i Bergen
Fride Haram Klykken
19.07.2016
TE
Innhold:
Klage på karakterfastsetting - BMED395 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - BMED395 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7628-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40183/2016
12.07.2016
20.06.2016
1301/MAS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MAS
Universitetet i Bergen
*****
Side: 40 av 62
Innhold:
Tilsettingsrådets sak nr. 117/16 - Overingeniør ved Institutt for fysikk og teknologi
Sakstittel:
Tilsettingssak Overingeniør BCSS (midlertidig) ved Institutt for fysikk og teknologi
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3681-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40184/2016
12.07.2016
12.07.2016
1224/ELPE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.22
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
1201/ELPE
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Laurice-Solveig Majlaton Høie
Avsender
2190/LAM
Innhold:
Søknad om utvidet studierett
Sakstittel:
Utvidet studierett
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7629-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40187/2016
12.07.2016
12.07.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
512.7
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/HESY
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på karakterfastsetting - TPBAFYS V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - TPBAFYS V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7630-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40188/2016
12.07.2016
08.07.2016
1301/MAS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Bergen
1301/MAS
Avsender
*****
Innhold:
Oppsigelse
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - Oppsigelse fra stilling som forsker ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske
studier
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7631-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40189/2016
12.07.2016
16.06.2016
1101/MAGL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Universitetet i Bergen
*****
Side: 41 av 62
13.07.2016
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.07.16 - 30.09.16
Sakstittel:
***** ***** - Tilsettingssak: Forsker ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det
medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/5865-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40190/2016
12.07.2016
08.07.2016
1326/ANB
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ANB
Universitetet i Bergen
Thera Mjaaland
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Astrid Gynnild fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125920
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40191/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HEH
2190/ANSK
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Anne Marit Skarsbø
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1217113
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40192/2016
12.07.2016
12.07.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Side: 42 av 62
Innhold:
Tilsettingsrådets sak nr. 122/16 - DAK/FDV ingeniør ved Eiendomsavdelingen
Sakstittel:
Tilsettingssak - 1 års vikariat, DAK- og FDV-ingeniør, Eiendomsavdelingen, Prosjekt
DokType Sak/dok nr:
N
2016/5224-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40193/2016
12.07.2016
12.07.2016
2310/BEGJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.22
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/MIS
2190/MIS
Mildred Selvik
Mildred Selvik
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
Ansettelsessak - Vitenskapelig assistent ved Institutt for informasjons- og medievitenskap - 50 %
DokType Sak/dok nr:
I
2016/5701-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40197/2016
12.07.2016
12.07.2016
1501/BOH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BOH
Universitetet i Bergen
Silje Nygaard
Innhold:
Tilsettingsrådets sak nr. 123/16 - Seniorkonsulent ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Sakstittel:
Tilsettingssak: Seniorkonsulent (kommunikasjons- og styresekretær), Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/4279-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40198/2016
12.07.2016
12.07.2016
1301/ELSØ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/EVR
2190/LAM
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Laurice-Solveig Majlaton Høie
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
***** ***** - stipendiat ved Institutt for økonomi
DokType Sak/dok nr:
I
2016/6368-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40199/2016
12.07.2016
25.06.2016
1501/ANISP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/ANISP
Universitetet i Bergen
Nina Serdarevic
Side: 43 av 62
Innhold:
Endelig godkjenning av delstudier ved University of Minnesota
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2015/3948-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40200/2016
12.07.2016
12.07.2016
1600/ANEAN
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Emilie Paulsen
Universitetet i Bergen
Innhold:
Takker ja til tilbud om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting som stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk -odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7632-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40201/2016
12.07.2016
09.07.2016
1319/TOHO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ANNGA
Universitetet i Bergen
Espen Helgeland
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Ernst Nordtveit fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125921
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40202/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/LAHO
2190/ANSK
Det juridiske fakultet
Anne Marit Skarsbø
Innhold:
Opplysningsskjema
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting som stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk -odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7632-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40203/2016
12.07.2016
12.07.2016
1319/TOHO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ANNGA
Universitetet i Bergen
Espen Helgeland
Side: 44 av 62
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Henriette Sinding Aasen fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125922
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40205/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/LAHO
2190/ANSK
Det juridiske fakultet
Anne Marit Skarsbø
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Jan Petter Hansen fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125923
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40206/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
1201/[UFORDELT]
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Anne Marit Skarsbø
Avsender
2190/ANSK
Innhold:
Endelig godkjenning av delstudier ved University of Minnesota
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2015/4374-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40208/2016
12.07.2016
12.07.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Linn Andrea Nordhus
Universitetet i Bergen
Side: 45 av 62
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.08.2016 - 31.12.2017
Sakstittel:
***** ***** ***** - Midlertidig tilsetting som universitetslektor II (20 %)
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7262-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40211/2016
12.07.2016
09.07.2016
1734/BJØTE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/KAS
Universitetet i Bergen
Mette Kristin Skram
Innhold:
Takker ja til tilbud om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsetting som stipendiat ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7633-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40214/2016
12.07.2016
07.07.2016
1325/JUST
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ELRI
Universitetet i Bergen
Tara Helén Dowling
Innhold:
Søknad om hospitantstudierett i PSYK111 og PSYK112 H-16
Sakstittel:
Hospitant ved Det psykologiske fakultet H-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7183-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40216/2016
12.07.2016
01.07.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/MABJ
Universitetet i Bergen
Christoffer Hveding Lund
Innhold:
Opplysningsskjema
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsetting som stipendiat ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7633-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40217/2016
12.07.2016
07.07.2016
1325/JUST
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ELRI
Universitetet i Bergen
Tara Helén Dowling
Side: 46 av 62
13.07.2016
TE
Innhold:
Signert veiledningskontrakt
Sakstittel:
Veiledningskontrakter 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/5397-15 40218/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
12.07.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
532
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
Avsender
1700/TRIKLO
Universitetet i Bergen
Martine Ryen Jomark
Marit Guntveit
Innhold:
Signert arbeidsavtale 20.06.16 - 19.12.16
Sakstittel:
***** ***** - Tilsettingssak: Førsteamanuensis 10 % midlertidig eksternfinansiert, Klinisk institutt 2, Det
medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1244-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40219/2016
12.07.2016
08.07.2016
1301/ELRI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ELRI
Universitetet i Bergen
Simona Chera
13.07.2016
TE
Innhold:
Signert veiledningskontrakt
Sakstittel:
Veiledningskontrakter 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/5397-16 40220/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
27.06.2016
1700/HESY
(enhet/initialer):
Klassering:
532
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
Avsender
1700/TRIKLO
Universitetet i Bergen
Martine Ryen Jomark
Marit Guntveit
Side: 47 av 62
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/10078-6 40222/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
12.07.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Jarle Berntsen fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125924
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40223/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
1201/[UFORDELT]
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Anne Marit Skarsbø
Avsender
2190/ANSK
Innhold:
Signert veiledningskontrakt
Sakstittel:
Veiledningskontrakter 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/5397-17 40224/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
27.06.2016
1700/HESY
(enhet/initialer):
Klassering:
532
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
Avsender
1700/TRIKLO
Universitetet i Bergen
Martine Ryen Jomark
Marit Guntveit
Side: 48 av 62
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Kari Wærness fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125925
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40225/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HEH
2190/ANSK
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Anne Marit Skarsbø
Innhold:
Klage på karakterfastsetting - MUTP204
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - MUTP204
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7635-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40226/2016
12.07.2016
10.07.2016
1164/[UFORDELT]
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1164/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Lars G Svåsand fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125926
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40227/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HEH
2190/ANSK
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Anne Marit Skarsbø
Side: 49 av 62
Innhold:
Signert kontrakt
Sakstittel:
Rpl, Nærøy gnr 12 bnr 2 m.fl., Herøy k. - Dispensasjon fra KML § 8, 4. ledd for id 141385 og 143294
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2014/2914-12 40229/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
05.07.2016
3430/MORRAM
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
801
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3430/MORRAM
Universitetet i Bergen
Volfram AS
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Lise Øvreås fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125927
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40230/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
1201/[UFORDELT]
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Anne Marit Skarsbø
Avsender
2190/ANSK
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Peter M Haugan fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125928
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40231/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
1201/[UFORDELT]
Avsender
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Anne Marit Skarsbø
2190/ANSK
Side: 50 av 62
Innhold:
Bekreftelse på innvilget tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/3312-10 40232/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
12.07.2016
2180/AUME
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Pinar Heggernes fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125929
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40233/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
1201/[UFORDELT]
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Anne Marit Skarsbø
Avsender
2190/ANSK
Innhold:
Støtte til faglig reise m.v. til Inga Berre fra mentorprosjektet Balanse-Bergen
Sakstittel:
NFR-prosjekt "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdannnigsinstitusjoner i Bergen" 230999/H20
DokType Sak/dok nr:
X
2013/1125930
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40234/2016
12.07.2016
12.07.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
1201/[UFORDELT]
Avsender
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Anne Marit Skarsbø
2190/ANSK
Side: 51 av 62
Innhold:
Tilsettingsrådets sak nr. 124/16 - Arkivar ved Universitetsbiblioteket
Sakstittel:
Tilsettingssak - Arkivar ved Universitetsbiblioteket
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3838-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40236/2016
12.07.2016
12.07.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.11
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3201/ANØY
2190/LAM
Universitetsbiblioteket
Laurice-Solveig Majlaton Høie
Innhold:
Svar på krav om innsyn
Sakstittel:
Krav om innsyn etter offentleglova - 2016
DokType Sak/dok nr:
U
2016/13-228
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40238/2016
12.07.2016
12.07.2016
2190/TEAS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
041.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/KJH
Harald Olsvik
Universitetet i Bergen
Innhold:
Takker ja til stilling
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting i vikariat ved Norskkursa, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7636-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40239/2016
12.07.2016
08.07.2016
1101/MAGL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Universitetet i Bergen
Inga Berzina
Innhold:
Artikke2
Sakstittel:
***** ***** ***** - Dr. philos grad
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1397180
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40241/2016
12.07.2016
11.07.2016
1501/LAE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PX
474
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
*****
Side: 52 av 62
Innhold:
Søknad om poststudierett høsten 2016
Sakstittel:
Poststudierett - enkeltvedtak høsten 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7637-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40242/2016
12.07.2016
06.07.2016
1201/TOREID
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/TOREID
Universitetet i Bergen
Tonje Næss
BU
2
Innhold:
Signert veiledningskontrakt
Sakstittel:
Veiledningskontrakter 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/5397-18 40244/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
14.06.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
532
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/TRIKLO
Universitetet i Bergen
Bjørn Holmøy
Innhold:
Signert veiledningskontrakt
Sakstittel:
Veiledningskontrakter 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/5397-19 40245/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
14.06.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
532
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/TRIKLO
Universitetet i Bergen
Alexander Merkesdal
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK102 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK102 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/4217-26 40248/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
09.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/JOR
Universitetet i Bergen
*****
Side: 53 av 62
Innhold:
Klage på karakterfastsetting DIDAENG2 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting DIDAENG2 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7638-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40252/2016
12.07.2016
29.06.2016
1700/MABJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/MABJ
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet (James Cook University, Australia)
Sakstittel:
Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet (James Cook University, Australia)
DokType Sak/dok nr:
I
2015/5621-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40255/2016
12.07.2016
08.07.2016
1260/BERE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/INSO
Universitetet i Bergen
Fredrik Farstad Sars
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK101 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK101 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3259-18 40260/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
07.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/JOR
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK642 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK642 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7609-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40264/2016
12.07.2016
08.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/INV
Universitetet i Bergen
*****
Side: 54 av 62
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK102 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK102 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/4217-27 40265/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
05.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/JOR
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om lån av gjenstander - "Hvor kommer du fra?" på Bryggens Museum
Sakstittel:
Søknad om lån av gjenstander - "Hvor kommer du fra?" på Bryggens Museum
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7639-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40266/2016
12.07.2016
12.07.2016
3430/INLO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3430/GIHA
Universitetet i Bergen
Bymuseet
Innhold:
Bekreftelse på videreført vedtak
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/5318-27 40268/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
12.07.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Tar i mot tilbud om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsetting i stilling som forskerutdanningskonsulent ved Institutt for arkeologi, historie, kultur
og religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7640-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40269/2016
12.07.2016
12.07.2016
1101/ARVE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ARVE
Universitetet i Bergen
Torunn Gjøringbø Saunes
Side: 55 av 62
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK109 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK109 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/6722-12 40270/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
11.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/THÅS
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK101 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK101 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3259-19 40274/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
11.06.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/JOR
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016
Sakstittel:
Statsregnskapet - regnskapsrapportering 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/247-10
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40276/2016
12.07.2016
12.07.2016
2170/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
131
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2170/KIA
Universitetet i Bergen
Kunnskapsdepartementet
Innhold:
Godkjenning av prosjektendring av 28.06.2016
Sakstittel:
REK - 2015/2325 - Goal management training: En behandlingsstudie hos voksne med ADHD - Lin Sørensen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1573-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40278/2016
12.07.2016
05.07.2016
1700/ARME
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/ATJ
Universitetet i Bergen
REK Vest
Side: 56 av 62
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet (University of Melbourne)
Sakstittel:
Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet (University of Melbourne)
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/11409-3 40280/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
11.07.2016
1250/NSA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/INSO
Universitetet i Bergen
Sunniva Myking Grønås
BU
4
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK102 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK102 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/4217-28 40281/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
08.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/JOR
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.07.16 - 31.12.16
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som studentmedarbeider i infosenteret ved Det juridiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/13019-3 40282/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
04.07.2016
1600/SYA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/SYA
Universitetet i Bergen
Synne Slettebø
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK101 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK101 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3259-20 40286/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
04.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/JOR
Universitetet i Bergen
*****
Side: 57 av 62
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK101 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK101 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3259-21 40287/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
08.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/JOR
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Innvilger tilskudd til spesialistutdanning av tannleger ved Universitetet i Bergen over statsbudsjettet 2016 kap.
770, post 70 sendt fra Helsedirektoratet
Sakstittel:
Spesialistutdanning av tannleger - tilskudd fra Helsedirektoratet for 2014, 2015 og 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2014/5277-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40288/2016
12.07.2016
12.07.2016
1319/MOI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
116.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1319/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Helsedirektoratet
Innhold:
Innvilgelse av forlenget uførepensjon
Sakstittel:
***** ***** - Sykefraværsoppfølging - permisjon
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1255117
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40290/2016
12.07.2016
05.07.2016
2170/KIA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/HEF
Universitetet i Bergen
*****
14.07.2016
TE
Innhold:
Klima- og miljøministerens åpningsinnlegg på den fjerde nordiske klimatilpasningskonferansen
Sakstittel:
Angående invitasjon til den 4. Nordiske klimatilpasningskonferansen - åpning 29. august
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2495-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40291/2016
12.07.2016
12.07.2016
2110/JULSK
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Klima- og miljødepartementet
Side: 58 av 62
Innhold:
Takker ja til stilling
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting i vikariat som universitetslektor i nordisk fagdidaktikk, Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7641-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40293/2016
12.07.2016
08.07.2016
1101/MAGL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Universitetet i Bergen
Marthe Grønsveen
13.07.2016
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.07.16 - 31.12.16
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som studentmedarbeider i infosenteret ved Det juridiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/10420-5 40295/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
30.06.2016
1600/SYA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/SYA
Universitetet i Bergen
Ingrid Weltzien
Innhold:
Søknad om innpassing av utenlandsk utdanning (Hong Kong University of Science and Technology)
Sakstittel:
Innpassing/godkjenning (Hong Kong University of Science and Technology)
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7642-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40298/2016
12.07.2016
11.07.2016
1201/INSO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/INSO
Universitetet i Bergen
Mari Jacobsen
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK100 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK100 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3441-22 40299/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
07.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/JOR
Universitetet i Bergen
*****
Side: 59 av 62
Innhold:
Klage på opptak til masterstudiet i engelsk
Sakstittel:
Klage på opptak til masterstudiet i engelsk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7643-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40300/2016
12.07.2016
12.07.2016
1101/ELVIK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
515
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELVIK
Universitetet i Bergen
*****
BU
0
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK101 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK101 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3259-22 40301/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
07.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/JOR
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen [#4086]
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
2015/741-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40302/2016
12.07.2016
12.07.2016
2180/JOAB
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/IDTØ
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK109 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK109 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/6722-13 40303/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.07.2016
06.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/THÅS
Universitetet i Bergen
*****
Side: 60 av 62
Innhold:
Tilleggsfag på fem studiepoeng til i Mexico, går i forhåndsgodkjenning
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - Ibero Americana
DokType Sak/dok nr:
I
2016/6575-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40306/2016
12.07.2016
12.07.2016
1120/GIR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/GIR
Universitetet i Bergen
Dina Kleivdal Ommundsen
13.07.2016
BU
5
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringselementer i forskerutdanningen
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Hans Olav Ueland
DokType Sak/dok nr:
I
2015/5601-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40307/2016
12.07.2016
27.06.2016
1301/SOWI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/KANE
Universitetet i Bergen
Hans Olav Ueland
Innhold:
Klage på karakterfastsetting MAPSYK322 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting MAPSYK322 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7585-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40308/2016
12.07.2016
01.07.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/INV
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Takker ja til tilbud om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsetjing som postdoktor ved Klinisk institutt 2 , Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7644-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40314/2016
12.07.2016
08.07.2016
1325/JUST
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ELRI
Universitetet i Bergen
Luiza Mihaela Ghila
Side: 61 av 62
Innhold:
Opplysningsskjema
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsetjing som postdoktor ved Klinisk institutt 2 , Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7644-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40316/2016
12.07.2016
08.07.2016
1325/JUST
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ELRI
Universitetet i Bergen
Luiza Mihaela Ghila
13.07.2016
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
***** ***** ***** - Midlertidig tilsetting som sekretær ved Universitetsbiblioteket
DokType Sak/dok nr:
I
2015/8715-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40318/2016
12.07.2016
16.01.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3201/ANØY
Universitetet i Bergen
Agnete Catalina Wesenberg
12.07.2016
TE
Innhold:
Ettersendelse av dokumentasjon til hospitantsøknad
Sakstittel:
Hospitantstatus
DokType Sak/dok nr:
I
2016/7532-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
40325/2016
12.07.2016
12.07.2016
1101/ELVIK
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELVIK
Universitetet i Bergen
Endre Henjum
Side: 62 av 62
15.07.2016
BU
4

Similar documents