25/7 - Stöde Musikvecka

Comments

Transcription

25/7 - Stöde Musikvecka
Måndag 25 juli
Stöde kyrka kl 19 200 kr
Allan Pettersson (1911-1980). Pettersson levde större delen av sitt liv
på Södermalm i Stockholm, där han växte upp under fattiga förhållanden.
Pettersson började på eget initiativ spela violin. Under sin studietid vid
musikkonservatoriet i Stockholm övergick han till viola. Han var anställd i
Stockholms Konsertförenings orkester 1939–1951. De sista decennierna av
sitt liv var han i hög grad rörelsehindrad på grund av svår reumatism. Ett år
före sin död tilldelades han professors namn av regeringen. Han kom aldrig
att tillhöra någon gruppering av tonsättare utan var högst individuell. Hans
musik är en blandning av traditionella och modernistiska uttryckssätt.
Madeleine Isaksson, född 1956 i Stockholm. Hon studerade mellan
1979 och 1987 vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter examen i
piano- och ensemblelärarklassen, började hon i kompositionsklassen. 1987
reste hon till Amsterdam för ett års studier för tonsättaren Louis Andriessen
och sedan vidare till Frankrike, där hon sedan början av 1990-talet bor och
verkar utanför Paris.
Johan Agrell (1701 –1765) var tysk-svensk barockkompositör.
Han föddes i Östergötland och studerade i Uppsala. 1734 var han
violinist vid hovet i Kassel och reste dessutom runt i bl.a. England,
Frankrik och Italien. Från 1746 till sin död var han kapellmästare i
Nürnberg. Han komponerade i den för tiden galanta nordtyska stilen
och var en uppskattad musiker och dirigent.
Amanda Maier-Röntgen (1853-1894), var en svensk violinist och
tonsättare. Den första undervisningen på violin och piano gavs av fadern,
i den egna fastigheten “f.d. Westerströmska gården” i Landskrona. Vid 16
års ålder åkte Amanda Maier till Stockholm, där hon började studera vid
Kungliga Musikkonservatoriet och utexaminerades som den första svenska
kvinnan med titeln musikdirektör. Maier gav konserter som violinist i både
Sverige och utomlands. Studierna fortsatte i komposition i Leipzig och
violin för Engelbert Röntgen,
Wilhelm Petersson-Berger (1867-1942), föddes i Ullånger, men
tillbringade största delen av sin uppväxt i Burträsk och Umeå. Han tog
organistexamen samt studerade komposition i Stockholm i fyra år. Därefter
studerade han ett år i Dresden. Sommaren 1889 besökte han Jämtland
för första gången som blev början på hans starka band till detta landskap.
I början av 1910-talet byggde han sitt Sommarhagen på Frösön. 1896 blev
han musikkritiker vid Dagens Nyheter och som sådan var han omstridd och
känd som mycket vass. Han angrep tonsättare som Wilhelm Stenhammar,
Hugo Alfvén och Natanael Berg vilket fick till följd att han skaffade sig
många fiender inom musiklivet. 1930 lämnade han Stockholm och bosatte
sig permanent på Frösön. Ett uttalat mål var att förena folkmusik med
konstmusik vilket han bl.a. gjorde i en rad pianostycken i nationalromantisk
anda som i samlingarna Frösöblomster 1-3, till exempel Vid Frösö kyrka
och Sommarsång.
Frösöblomster 2.0
Ett dialektkontinuum
Allan Pettersson
Ur Barfotasånger
Kärleken går vilse
Vintervisa Du vet
Herren går på ängen
Min längtan
Han skall släcka min lykta
Madeleine Isaksson
Vågkammar (2015)
För piano vänster hand
Tillägnat Tomas Tranströmer, Uruppförande
Johan Agrell
Sonate IV e-moll
ur Sei Sonate per il Cembalo Solo Allegro-Affettuoso-Allegro-Allegro/Trio
Amanda
Maier-Röntgen
Tre stycken ur ‘Sechs Stücke’
nr 2 - Allegretto con moto
nr 3 - Lento
nr 5 - Tranquillamente
Paus
Jakob Heidbrink
Jag tänker tala om min resa
till Sverige
Wilhelm
Petersson-Berger
Violinsonat e-moll
1. Lento-Allegro molto moderato ed espressivo
2. Adagio
3. Scherzando, molto moderato
4. Vivo con grazia
MEDVERKANDE:: Petra Marianowski, Pryia Mitchell, Peijun Xu, Charles Antoine Duflot,,
Veit Hertenstein, Jakob Heidbrink och Lars Jönsson 

Similar documents