ESP-LXME QuickGuide Imago.indd

Comments

Transcription

ESP-LXME QuickGuide Imago.indd
Quick start för ESP-LXME automatik
Dessa steg krävs
för bevattning:
PMS 348 + HALFTONES
1. Starttid för bevattning
2. Bevattningsdagar
3. Bevattningstid per station
Programming Questions?
www.rainbird.com/ESPLXME
BLACK + HALFTONES
För att kontrollera : vrid ratten till Test All Stations / Check
System,välj Confirm Programs och granska programsammandraget.
Grundläggande programmering
1
2 Ställ in gällande datum
Välj Språk
3 Ställ in gällande tid
Set Current Time
Set Current Date
Special Features
4 Ställ in starttider för bevatning
5 Ställ in bevattningsdagar-Custom Cycle
Set Watering Start Times
OR
1
MON
TUE 2
WED 3
THU
4
FRI
SUN
SAT
7
Advanced Settings
5
6 Ställ in bevattningstider på stationerna
ELLER Watering Day Cycles
6
•
CUSTOM
•
ODD
•
ODD31
•
EVEN
•
CYCLICAL
Set Station Run Times
Manuell bevattning alternativ
Manuell Bevattning Starta
Program
AUTO
To Cancel
OFF
Manual Watering
3 Seconds
Manuell Bevattning Starta
station (ventil)
AUTO
Manual Watering
To Cancel
OFF
3 Seconds
Felsökning
Testa Alla Stationer / Check System
• Bekräfta Program
°Programsammandrag
°
Program körtid
°
Station körtid
°
Alarm Message
Action
Station Short
Kör Raster Test - ställ ratten i test All Stations.
• Testa Alla Stationer
No Modules or
No Base Module
Kontrollera / återinsätt modulerna.
Flow Alarm (only if
optional Flow Smart
Module is installed)
Ställ ratten i Module Status och
välj View Flow Alarms
Granska Program
Test All Stations / Check System
ALARM
Varnar för fel som förhindrar bevattning. Kontrollera
larmmeddelanden via Alarm
knappen när ratten är i Autoläge.
• Raster KabelTest
Station och Bas Modul LED
Blinkar
(rött)
Fast (rött)
LED
lyser inte
(släckt)
Känner inte igen modulen - återinstallera.
Kortslutning på station(er) - kör Raster Test.
Hittar modulen.
Programmera en station.
Station kör just nu.
Ingen spänning på automaikskåpet.
Ingen aktivitet från stationer- kontrollera
Bevattningstid, Starttid och Bevattningsdagar. Module not recognized -reinstall.
Tillval Flow Smart Module LED
Blinkar
(blått)
Aktivt flöde registreras av
flödessensorn
anced
For adv ming
m
Progra efer to
,r
s
Option -LXME
the ESP ller
Contro l
Manua
P/N: 637762-1

Similar documents